ࡱ> q`0vbjbjqPqPE::O_444rJrJrJ8J<KKLL(MMMvNvNvN$h_-vNnNrNvNvNMMhvN9MMvN4jML 쏒 rJ: ">0K` Ɛl|jjvNvNvNvNvNvNvN2rvNvNvNKvNvNvNvNd/CdC AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) (*) /. 19/ EB/'/ E-EH/ E/13 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) *C1J*'DE3*.D5: AB/ 'D,F3J) EF 'DEH6H9'* 'DEGE) 'D*J *F'HDG' 'D*F8JE 'DB'FHFJ 9DI '9*('1 #F AB/ 'D,F3J) J9FJ '9*('1 'D4.5 #,F(J' HE' JF,E 9F 0DC EF "+'1 B'FHFJ) EGE) . Abstract LOSING NATIONALTY ONE OF THE MOST IMPPORTENT ISSUSE TOOK CARE BY LEGAL REGULAIONS BECAUSE CONCEDERING PERSON FORIGNER AND THE LWGAL RESULTS FROM IT. 'DEB/E) : 'DEB5H/ (AB/ 'D,F3J) 2H'DG' 9F 'D4.5 'D0J J*E*9 (G' HB/ ,'! B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 1BE (26) D3F) 2006 'DF'A0 (#-C'E ,/J/) **9DB (AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) *.*DA 9F *DC 'D#-C'E 'D*J C'F* H'1/) AJ B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 1BE (43) D3F) 1963 'DED:J . H#GE G0G 'D#-C'E 9/E ,H'2 *,1J/ 'D91'BJ ('DHD'/) EF ,F3J*G 'D91'BJ) HG0' 'D-CE H'F DE JF5 9DJG B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 1BE (26) D3F) 2006 %D' 'F 0DC JAGE EF %,'2) 'DB'FHF 3-( 'D,F3J) 9F 'DE*,F3 (G' AB7 H0DC AJ -'D'* E9JF) A6D' 9F 'F 'DE419 DE JCF (-',) DDF5 9DI G0' 'DE(/# AJ B'FHF 'D,F3J) 7'DE' %FG B/ F5 9DJG AJ 'D(F/ (#) EF 'DAB1) (+'D+'K) EF 'DE'/) (18) EF /3*H1 ,EGH1J) 'D91'B D9'E 2005 CE' ,'! 'DE419 'D91'BJ (-CE ,/J/ AJE' J*9DB ('C*3'( 'D91'BJ D,F3J) #,F(J) ADE J,J2 AB/G D,F3J*G 'D91'BJ) DE,1/ 'C*3'(G ,F3J) #,F(J) (D '4*17 D0DC *.DJ 'D91'BJ (%1'/*G 9F ,F3J*G 'D91'BJ) H#(BI 'DE419 'D91'BJ 9DI ,H'2 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'DE*,F3 (G' %0' B'E 'H -'HD 'DBJ'E (9ED JE3 'EF 'D/HD) H3D'E*G' H#6'A %DI 0DC -'D) 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ ('D:4 H'D*2HJ1 H'4*17 AJ 'D-'D*JF +(H*GE' (-CE B6'&J EC*3( D/1,) 'D(*'* H0DC 9DI .D'A E' C'F JB6J (G B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 1BE (43) D3F) 1963 'DED:J . HB/ '.*1F' AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) EH6H9'K D(-+F' H0DC D#GEJ) 'D#-C'E 'DEF8E) DG0' 'DEH6H9 DE' J*1*( 9DJG' EF '9*('1 'D4.5 ',F(J'K HE' JF,E 9F 0DC EF "+'1 B'FHFJ) **9/'G %DI 2H,*G H#HD'/G HC0DC D*3DJ7 'D6H! 9DI 'D#-C'E 'D,/J/) 'D.'5) (G0' 'DEH6H9 H'D*J ,'! (G' B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 1BE (26) D3F) 2006 H'J6'K D(J'F 'DFH'B5 'D*41J9J) AJ G0' 'DB'FHF HE' *+J1G EF E4'CD **9DB (*-/J/ 'D3D7) 'DE.*5) (%B1'1 AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) H*'1J. AB/ G0G 'D,F3J) HH,H( 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ -'D'* E9JF) HH,H( *1*J( "+'1 B'FHFJ) 9DI 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ -'D'* #.1I H:J1 0DC EF E4'CD HE' JB*6JG CD 0DC EF *9/JD'* *41J9J) . H(F'! 9DI E' *B/E A#FF' 3FB3E G0' 'D(-+ %DI E(-+JF F(-+ AJ 'D#HD EFGE' -'D'* AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) HF(-+ AJ 'D".1 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*1*() 9DI G0' 'DAB/ E*(9JF AJ 0DC #3DH( 'D/1'3) 'DEB'1F) E9 (96 BH'FJF 'D,F3J) 'D91(J) H0DC 9DI 'DF-H 'D"*J : 'DE(-+ 'D#HD : -'D'* AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DE(-+ 'D+'FJ : 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*1*() 9DI AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DE(-+ 'D#HD -'D'* AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) AB/ 'D,F3J) B/ J*E ('1'/) 'DA1/ HB/ J*E ('1'/) 'D/HD) A'0' 39I 'D4.5 ('1'/*G %DI 'D*.DJ 9F ,F3J*G D:16 'C*3'( ,F3J) '.1I 3EJ 0DC AB/ 'D,F3J) ('D*:JJ1() HJ3*,J( G0' 'DFH9 EF 'DAB/ DD'5HD 'D9'E) AJ E'/) 'D,F3J) H'D*J *B11 -B CD A1/ AJ 'D*.DJ 9F ,F3J*G -*I JECF DG 'F JC*3( ,F3J) '.1I () CE' 'FG J3'GE AJ 'D-/ EF 8'G1) *9// 'D,F3J) 9DI 'F J9DB AB/ 'D,F3J) AJ G0G 'D-'D) 9DI 'C*3'( ,F3J) ,/J/) ('DA9D H0DC D*A'/J 8'G1) 'F9/'E 'D,F3J) () . 'E' '0' *E AB/ 'D,F3J) ('1'/) 'D/HD) H0DC 9DI 3(JD 'D9BH() DBJ'E 'DA1/ (9ED EF 'D'9E'D 'D*J J-81 'DB'FHF '1*C'(G' 3EJ 0DC AB/ 'D,F3J) ('D*,1J/ HJ*AB G0' 'DFH9 EF 'DAB/ (/H1G E9 'D7'(9 'D*F8JEJ DD,F3J) H-1J) 'D/HD) AJ *F8JE ,F3J*G' () E9 61H1) E1'9') 9/E ,@H'2 '2'D) 'D,F3J) 9F 'DA1/ (71JB) *-CEJ) H0DC D*A'/J 8'G1) 'F9/'E 'D,F3J) () . H*AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) (-'D*JF 'HDGE' : AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) %.*J'1'K ('1'/) 'D4.5 H0DC (*.DJG 9F ,F3J*G 'D91'BJ) D#C*3'(G ,F3J) #,F(J) H*9/ G0G 'D-'D) *7(JB'K DE(/# -1J) 'D4.5 AJ *:JJ1 ,F3J*G H'D".1I : AB/ 'DE*,F3 ,F3J*G 'D91'BJ) ,(1'K 9DI 3(JD 'D9BH() DBJ'EG (9ED EF 'D'9E'D 'D*J JEF9G' 'DB'FHF 9DI 'DF-H 'D0J J.D (6H'(7 H41H7 EF- 'D,F3J) 'D91'BJ) . H(F'!'K 9DI E'*B/E A#FF' 3F(-+ #HD'K AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) %.*J'1'K ('1'/) 'D4.5 HEF +E 3F(-+ +'FJ'K AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) ,(1'K 9DI 3(JD 'D9BH() H0DC AJ 'DE7D(JF 'D"*JJF : 'DE7D( 'D'HD : AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) %.*J'1'K ('1'/) 'D4.5 . 'DE7D( 'D+'FJ : AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) ,(1'K 9DI 3(JD 'D9BH() . 'DE7D( 'D'HD AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) %.*J'1'K ('1'/) 'D4.5 JAB/ 'D91'BJ ,F3J*G 'D91'BJ) 3H'! C'F* #5DJ) #H EC*3() H0DC %.*J'1'K H(#1'/*G AJ -'D*JF 'HDGE' : AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) ('D*.DJ 9FG' D'C*3'( ,F3J) ',F(J) H'D".1 : AB/ 'DE1#) D,F3J*G' 'D91'BJ) ('D*.DJ 9FG' D'C*3'(G' ,F3J) 2H,G' 'D',F(J . H-3F'K A9D 'DE419 'D91'BJ 9F/E' %4*17 'C*3'( 'D91'BJ D,F3J) ',F(J) D%EC'F B(HD *.DJG 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) H0DC EF9'K EF HBH9G AJ -'D) 'DD',F3J) H*7(JB'K DD#5HD 'D9'E) AJ E'/) 'D,F3J) H'D*J *B6J (61H1) 'F JCHF DCD 'F3'F 'D-B AJ ,F3J) /HD) E9JF) H61H1) 'F D' *AB/ 'D/HD) G0' 'D4.5 ,F3J*G 'DH7FJ) E'DE JCF B/ 'C*3( ,F3J) '.1I . H(F'!'K 9DI E'*B/E A#FF' 3F(-+ #HD'K AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) ('D*.DJ 9FG' D'C*3'( ,F3J) ',F(J) HEF +E 3F(-+ +'FJ'K AB/ AB/ 'DE1#) D,F3J*G' 'D91'BJ) ('D*.DJ 9FG' D'C*3'(G' ,F3J) 2H,G' 'D',F(J . H0DC AJ 'DA19JF 'D"*JJF : 'DA19 'D'HD : AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) ('D*.DJ 9FG' D'C*3'( ,F3J) ',F(J) . 'DA19 'D+'FJ : AB/ 'DE1#) D,F3J*G' 'D91'BJ) ('D*.DJ 9FG' D'C*3'(G' ,F3J) 2H,G' 'D',F(J . 'DA19 'D'HD AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) ('D*.DJ 9FG' D'C*3'( ,F3J) ',F(J) F5* 9DI G0G 'D-'D) DAB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DAB1) (#HD'K) EF 'DE'/) 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) (BHDG' : " J-*A8 'D91'BJ 'D0J JC*3( ,F3J) ',F(J) (,F3J*G 'D91'BJ) E'DE J9DF *-1J1J'K 9F *.DJG 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) " () HJ*6- EF G0' 'DF5 'F 'D'5D AJ B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) GH 'D3E'- DD91'BJ 'D0J JC*3( ,F3J) ',F(J) ('D#-*A'8 (,F3J*G 'D91'BJ) HD'JAB/G' 'D' ('1'/*G HJ4*17 DAB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) 61H1) *H'A1 'D41H7 'D*'DJ) : 'D417 'D'HD : #F JCHF 'D4.5 E*E*9' ('D,F3J) 'D91'BJ) 3H'! C'F* G0G 'D,F3J) B/ 'C*3(G' 'D4.5 (EH,( BH'FJF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'D3'(B) H0DC (EH,( 'DE'/) 'D+'FJ) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DF'A0 'H C'F* G0G 'D,F3J) #5DJ) HB/ 'C*3(G' 'D4.5 (EH,( '-C'E 'DE'/) 'D+'D+) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'H C'F* G0G 'D,F3J) EC*3() HB/ *,F3 (G' 'D4.5 (EH,( '-C'E 'DE'/) 'D1'(9) 'H 'D.'E3) 'H 'D3'/3) 'H 'D3'(9) 'H 'D-'/J) 941 EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) HJ(/H 0DC ,DJ'K EF 9EHE E57D- (91'BJ) 'DH'1/) AJ F5 'DAB1) ('HD'K) EF 'DE'/) 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DE0CH1) '9D'G . 'D417 'D+'FJ : #F JC*3( 'D91'BJ ,F3J) #,F(J) ('DA9D 3H'! C'F* ,F3J) 91(J) 'H ',F(J) H(9C3G DF J3E- DG ('D*.DJ 9F ,F3J*G 'D91'BJ) EF9' EF HBH9G AJ -'D) 'DD',F3J) HD' J4*17 'F J*E 'C*3'( G0G 'D,F3J) 'D',F(J) AJ /HD) ',F(J) CE' C'F JF5 9DI 0DC B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ 'DED:J (D JECF DD91'BJ 'F JC*3( G0G 'D,F3J) HGH AJ 'D91'B () . 'D417 'D+'D+ : #F JCHF 'C*3'( 'D,F3J) 'D#,F(J) B/ *E '.*J'1' H(%1'/) 'D4.5 () HJ*6- 0DC EF E57D- (JC*3() 'DH'1/) AJ 'DAB1) ('HD'K) EF 'DE'/) 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) H'DE0CH1 #9D'G . 'D417 'D1'(9 : #F J9DF 'D91'BJ 'D0J 'C*3( ,F3J) ',F(J) 9F 1:(*G AJ 'D*.DJ 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) (5H1) *-1J1J) H0DC (9/ 'C*3'(G 'D,F3J) 'D#,F(J) HJCHF 0DC (7D( C*'(J AJ -JF C'F B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DED:J JAB/ 'D4.5 ,F3J*G 'D91'BJ) (E,1/ 'C*3'(G ,F3J) ',F(J) /HF 'D'9*/'/ ('1'/*G AJ G0' 'D5// () . %E@' ('DF3(@) DB@H'F@J@F 'D,F3J@) 'D91(J@) 'DE@B@'1F@) A@F,/ #F BH'FJF 'D,F3J) H'D#1/F@J@) () H'DE:1(J) () H'D3H1J) () 'DE51J) () H'D9E'FJ) () H'DJEFJ) () H'D3H/'FJ) () B/ ,'!* (%-C'E B'FHFJ) EE'+D) D-CE B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) HDCFG' BJ/* -B EH'7FJG' AJ 'D*.DJ 9F ,F3J*GE D'C*3'(GE ,F3J) #,F(J) (61H1) '3*-5'D EH'AB) E3(B) (0DC EF 'D,G'* 'DE.*5) H'FA1/ B'FHF 'D,F3J) 'D%E'1'*J) (9/E EF- EF J-ED 'D,F3J) 'D%E'1'*J) 'D-B AJ 'D*.DJ 9FG' '.*J'1' D'C*3'( ,F3J) #,F(J) (D #F E,1/ 'C*3'(G D,F3J) #,F(J) J9/ 3((' C'AJ' DAB/G 'D,F3J) 'D%E'1'*J) (-CE 'DB'FHF () . HJ1I 'D('-+ #F F5 'DAB1) (#HD' ) EF 'DE'/) 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DF'A0 J4H(G 'DFB5 EF ,G*JF #HDG' : #F 'DF5 DE J(JF DF' 'D,G) 'D*J J,( #F JB/E #DJG' 7D( 'D*.DJ 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) H'D#.1 #F 'DF5 DE J(JF DF' *'1J. 2H'D 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) HJ1I 'D('-+ #FG C'F 'D#,/1 ('DE419 'D91'BJ *D' AJ G0' 'DFB5 'D*41J9J . HJ1I 'D('-+ #FG C'F 'D#,/1 ('DE419 'D91'BJ E,'1') BH'FJF 'D,F3J) 'D91(J) AJ H,H( *BJJ/ '1'/) 'D4.5 AJ 'D*.DJ 9F ,F3J*G 'D91'BJ) D'C*3'(G ,F3J) #,F(J) (61H1) 5/H1 B1'1 (0DC EF 'D3D7) 'DE.*5) #H (E6J E/) 2EFJ) 9DI *B/JE 7D( 'D*.DJ 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) /HF 5/H1 B1'1 (0DC EF 'D3D7) 'DE.*5) H0DC DD*HAJB (JF -B 'DA1/ AJ *:J1 ,F3J*G H-1J) 'D/HD) AJ *F8JE ,F3J*G' HEFG' AB/ 'D,F3J) HDD*#C/ #J6' EF HA'! 'D91'BJ ('D*2'E'*G 'DB'FHFJ) *,'G 'D/HD) . H'3*F'/' %DI 0DC A#FF' FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DAB1) ('HD#) EF 'DE'/) 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) D*5(- 'D5J':) (9/ 'D*9/JD 9DI 'DF-H 'D#*J : ( J-*A8 'D91'BJ 'D0J JC*3( ,F3J) #,F(J) (,F3J*G 'D91'BJ) E'DE J9DF *-1J1J' 9F *.DJG 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) (7D( JB/E %DI H2J1 'D/'.DJ) H5/H1 B1'1 (0DC EFG #H (E6J +D'+) #4G1 9DI *B/JE 'D7D( /HF B1'1 (0DC ) . 'DA19 'D+'FJ AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) '.*J'1' (/.HD 'D2H,) 'D91'BJ) AJ ,F3J) 2H,G' 'D#,F(J) F5* 9DI G0G 'D-'D) DAB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DE'/) (12) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) (BHDG' : " #0' *2H,* 'DE1#) 'D91'BJ) EF :J1 'D91'BJ H'C*3(* ,F3J) 2H,G' A#FG' D'*AB/ ,F3J*G' 'D91'BJ) E'DE *9DF *-1J1J' *.DJG' 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) " () HJ*6- EF 0DC 'FG J4*17 DAB/ 'DE1#) D,F3J*G' 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) 61H1) *H'A1 'D41H7 'D*'DJ) : 'D417 'D'HD : #F *CHF 'D2H,) 9F/ 'F9B'/ 'D2H', E*E*9) ('D,F3J) 'D91'BJ) 3H'! C'F* G0G 'D,F3J) #5DJ) HB/ 'C*3(*G' (EH,( '-C'E 'DE'/) 'D+'FJ) 'H 'D+'D+) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'H C'F* G0G 'D,F3J) EC*3() HB/ *,F3* (G' (EH,( '-C'E 'DE'/) 'D1'(9) 'H 'D.'E3) 'H 'D3'/3) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) . 'D417 'D+'FJ : #F JCHF 'D2H, :J1 91'BJ' HB* 'F9B'/ 'D2H', HJ3*HJ AJ 0DC #F JCHF 'D2H, 91(J' #H #,F(J' () . 'D417 'D+'D+ : #F JCHF 'D2H', 5-J-'K HF'A/'K HAB B'FHF 'D'-H'D 'D4.5J) 'D91'BJ 1BE (188) D3F) 1959 H0DC '3*F'/'K %DI 'DAB1) 'D.'E3) EF 'DE'/) (19) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ H'D*J *B6J (31J'F 'DB'FHF 'D91'BJ 9DI 'D2H', '0' C'F '-/ 'D2H,JF 91'BJ'K EF 'F9B'/ 'D2H', () . 'D417 'D1'(9 : #F *C*3( 'D2H,) 'D91'BJ) (#.*J'1G' ,F3J) 2H,G' 'D',F(J) (5H1) A9DJ) (*'1J. D'-B 9DI 'D2H', -*I JECFG' 'D*.DJ 9F ,F3J*G' 'D91'BJ) ('1'/*G' EF9'K EF HBH9G' AJ -'D) 'DD',F3J) () HJ*6- 0DC ,DJ'K EF 9('1) (H'C*3(* ,F3J) 2H,G') 'DH'1/) AJ 'DE'/) (12) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DE0CH1) 3'(B'K . HJD'-8 AJ G0' 'D5// 'F 'DE419 'D91'BJ DE J*71B %DI -'D) 'D2H,) 'D91'BJ) 'D*J *1:( AJ 'D*.DJ 9F ,F3J*G' 'D91'BJ) ('1'/*G' D'C*3'(G' ,F3J) 2H,G' 'D',F(J) 'D*J 'C*3(G' AJ *'1J. D'-B 9DI 'D2H', (9/ *.DJG 9F ,F3J*G 'D91'BJ) 'D*J C'F J*E*9 (G' '+F'! 'F9B'/ 'D2H', CE' JD'-8 #F 'DE419 'D91'BJ DE J*71B 'J6'K %DI -'D) 'D2H,) 'D91'BJ) 'D*J **2H, EF #,F(J #H 91'BJ 'C*3( ,F3J) #,F(J) (9/ 'D2H', H*A16 9DJG' ,F3J) 2H,G' 'D#,F(J) HJ1I 'D('-+ #F G0' J9/ FB5'K *41J9J'K C'F 'D',/1 ('DE419 'D91'BJ *D'AJ@G. 'D417 'D.'E3 : #F *9DF 'D91'BJ) *-1J1J'K 9F 1:(*G' AJ 'D*.DJ 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) (9/ 'C*3'(G' ,F3J) 2H,G' 'D#,F(J) HJCHF 0DC (7D( C*'(J AJ -JF C'F B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DED:J JAB/ 'DE1#) ,F3J*G' 'D91'BJ) (E,1/ 'C*3'(G' ,F3J) 2H,G' 'D',F(J /HF 'D'9*/'/ ('1'/*G@' AJ G@0' 'D5// () . 'E@' ('DF3(@) DBH'F@J@F 'D,F3J@) 'D91(J@) 'DEB'1F@) AF,@/ #F BH'F@J@F 'D,@F3J@) 'D#1/FJ) () 'DE51J) () B/ ,'!* (#-C@'E EE'+D@) D-@C@E B@'FHF 'D,F3J@) 'D9@1'BJ@) A@J -J@F 0G(@* B@H'FJ@F 'D,@F3J@) 'DE:@1(@J@) () H'D3H1J) () H'D'E'1'*J) () H'D9E'FJ) () H 'DJEFJ) () %DI *(FJ .J'1 AB/ 'D2H,) D,F3J*G' 'DH7FJ) (-CE 'DB'FHF AJ -'D) 'C*3'(G' D,F3J) 2H,G' 'D',F(J) H3C* B'FHF 'D,F3J) 'D3H/'FJ) 9F E9'D,) G0G 'DE3#D) ADE JH1/ #J F5 B'FHFJ AJ G0' 'D5// () . HJD'-@8 #F F5 'DE'/) (12) EF B'F@HF 'D,F3J) 'D91'BJ) DE *-// 'D,G) 'D*J J,( #F *B/E 'DJG' 'D2H,) 7D(G' AJ 'D*.DJ 9F ,F3J*G' 'D91'BJ) CE' DE J-// *'1J. 2H'D 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) HJ9/ G0' FB5'K *41J9J'K C'F 'D',/1 ('DE419 'D91'BJ *D'AJG . HJ1I 'D('-+ #FG C'F 'D',/1 ('DE419 'D91'BJ *BJJ/ ,H'2 *.DJ 'D2H,) 'D91'BJ) 9F ,F3J*G' 'D91'BJ) ('1'/*G' D'C*3'(G' ,F3J) 2H,G' 'D#,F(J) (61H1) 5/H1 B1'1 (0DC EF 'D3D7) 'DE.*5) #H (E6J E/) 2EFJ) 9DI *B/JE 7D( 'D*.DJ 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) /HF 5/H1 B1'1 (0DC EF 'D3D7) 'DE.*5) H0DC D0'* 'DE(/1'* 'DE0CH1) 3'(B'K () . H'3*F@'/'K %DI 0DC A#FF' FB*@1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DE'/) (12) EF B'F@HF 'D,F3J@) D*5(@- 'D5J':@) (9/ 'D*9/J@D 9DI 'DF-@H 'D'*J : ( '0' *2H,* 'DE1#) 'D91'BJ@) EF :J@1 'D91'BJ #H EF 91'BJ 'C*3@( ,F3J@) #,F(@J@) (9@/ 'D2H', HA16@* 9DJG@' #H 'C*3@( ,F3J@) 2H,G' 'D#,F(J) A#FG' D'*AB/ ,F3J*G' 'D91'BJ) E'DE *9DF *-1J1J@'K *.DJG@' 9F 'D,F3J@) 'D91'BJ@) (7D( JB/E %DI H2J1 'D/'.DJ) H5/H1 B1'1 (0DC EFG #H (E6J +D'+) #4G1 9DI *B/JE 'D7D( /HF 5/H1 B1'1 (0DC ) . 'DE7D( 'D+'FJ AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) ,(1'K 9DI 3(JD 'D9BH() B/ *D,# 'D/HD) %DI *,1J/ 'DA1/ EF ,F3J*G C,2'! *A16G 'D3D7) 'DE.*5) 9DI 'DA1/ '0' +(* 9/E ,/'1*G (-ED 'D,F3J) 'DH7FJ) HG0' 'D*,1J/ *:J( AJG '1'/) 'DA1/ H*8G1 AJG '1'/) 'D/HD) (%9*('1G' 5'-() 'D3D7) AJ *F8JE 'EH1 ,F3J*G' . H*,1J/ 'D4.5 EF ,F3J*G J*.0 5H1*JF A#E' 'F JCHF 3-('K DD,F3J) HG0' J*.0 AJ EH',G) 'DE*,F3 AB7 '0' *-BB* '-/I 'D'3('( 'DE-//) B'FHF'K C#F J+(* 'F 'D',F(J B/ 'C*3( ,F3J) 'D/HD) 9F 71JB 'D:4 H'D*2HJ1 'H'F J+(* *FC1G DD/HD) (BJ'EG (9ED JE3 'EFG' H3D'E*G' H'E' 'F J*.0 'D*,1J/ 5H1) '3B'7 'D,F3J) HG0' J*.0 AJ EH',G) 'DH7FJ 'D'5JD H'DE*,F3 9DI -/ 3H'! '0' *-BB* '-/I 'D-'D'* 'DE-//) B'FHF'K H'D*J */H1 AJ :'D(G' -HD +(H* 9/E 'DHD'! DD/HD) 'H 9/E ,/'1) 'DA1/ DD'F*E'! %DI 'DE,*E9 'DH7FJ () . HAJ B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 1BE (26) D3F) 2006 JAB/ 'DE*,F3 AB7 /HF 'DH7FJ ,F3J*G 'D91'BJ) ,(1'K 9DJG H0DC 9DI 3(JD 'D9BH() AJ -'D*JF #HDGE' : '0' +(* BJ'E) #H -'HD 'DBJ'E (9ED J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' H'D#.1 : '0' B/E E9DHE'* .'7&) 9FG #H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) HAJ 'D-'D*JF J,( #F J+(* 0DC (-CE B6'&J EC*3( /1,) 'D+('* () . H-3F'K A9D 'DE419 'D91'BJ 9F/E' #4*17 5/H1 -CE B6'&J EC*3( D/1,) 'D(*'* J+(* #J EF 'D-'D*JF D'EC'F 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF 'DE*,F3 (G' () (/D'O EF #F'7) G/G 'DE3'D) %DI ,G) #.1I 0DC #F 'DB6'! GH 'D,G) 'DH-J/) 'DE.HD) (#+('* 'DHB'&9 HD' 3D7'F 9DJG' D:J1 'DB'FHF () . CE' J-E/ EHBA 'DE419 'D91'BJ AJ #,'2*G 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF 'DE*,F3 (G' AB7 /HF 'DH7FJ HJ9/ 0DC 'E*+'D'K H*7(JB'K D'-C'E 'D(F/ (#) EF 'DAB1) (+'D+') EF 'DE'/) (18) EF 'D/3*H1 'D91'BJ H'D*J *-81 %3B'7 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'D91'BJ ('DHD'/) D#J 3(( EF 'D#3('( () AJ 'DHB* 'D0J C'F AJG B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 1BE (43) D3F) 1963 'DED:J J,J2 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) -*I 9F 'D91'BJ ('DHD'/) () . H(F'!'K 9DI E'*B/E A#FF' 3F(-+ #HD'K AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) (3-(G' EF 'DE*,F3 (G' D5/H1 -CE B6'&J J+(* BJ'EG (9ED J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' #H E-'HD*G 0DC HEF +E 3F(-+ +'FJ'K AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) (3-(G' EF 'DE*,F3 (G' D5/H1 -CE B6'&J J+(* *B/JEG E9DHE'* .'7&) 9FG 'H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) H0DC AJ 'DA19JF 'D"*JJF : 'DA19 'D'HD : AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) (3-(G' EF 'DE*,F3 (G' D5/H1 -CE B6'&J J+(* BJ'EG (9ED J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' #H E-'HD*G 0DC . 'DA19 'D+'FJ : AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) (3-(G' EF 'DE*,F3 (G' D5/H1 -CE B6'&J J+(* 9/E 5-) 'DE9DHE'* 'DA19 'D'HD AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) (3-(G' EF 'DE*,F3 (G' D5/H1 -CE B6'&J J+(* BJ'EG (9ED J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' #H E-'HD*G 0DC F5* 9DI G0G 'D-'D) DAB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) (BHDG' : " DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF :J1 'D91'BJ 'D*J 'C*3(G' '0' +(* BJ'EG 'H -'HD 'DBJ'E (9ED J9/ .71'K 9DI 'EF 'D/HD) H3D'E*G' ...........#+1 5/H1 -CE B6'&J (-BG EC*3( D/1,) 'D(*'* " () HJ*6- EF G0' 'DF5 'FG J4*17 DAB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) 61H1) *H'A1 'D41H7 'D*'DJ) : 'D417 'D'HD : #F JCHF 'D4.5 E*,F3' ('D,F3J) 'D91'BJ) 3H'! C'F 91(J'K #H #,F(J'K #E1") #H 1,D A'DE419 B/ #*'- 'DA15) DG0' 'D#,F(J 'D0J 'C*3( 'D,F3J) 'D91'BJ) DJ5(- EH'7F'K JF/E, AJ 'DE,*E9 HJ(/J HD'!G H%.D'5G F-H 'D91'B A'0' '*6- #F G0' 'D4.5 DE JCF 9DI G0' 'DF-H H#.D ('D+B) 'DEEFH-) DG A#5(- 9F51'K 6'1'K ('D/HD) H3D'E*G' A#FG J,( 'D*.D5 EFG H#(9'/G 9F 'D/HD) H0DC 9F 71JB 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9FG H'D*J 3(B H#F 'C*3(G' H+(* AJE' (9/ #FG DE JCF #GD'K DG' A6D'K 9F E9'B(*G HAB'K DDF5H5 'D9B'(J) 'DH'1/) AJ B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ 1BE (111) D3F) 1969 'E' 'DH7FJ AD' *3-( EFG 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) (D J9'B( HAB'K DB'FHF 'D9BH('* 1BE (111) D3F) 1969 () 'H HAB'K DB'FHF 'D%1G'( 1BE (13) D3F) 2005 -3( 'D'-H'D. 'D417 'D+'FJ : #F J1*C( 'D4.5 'DE*,F3 ('D,F3J) 'D91'BJ) 9ED'K J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' #H J-'HD 'DBJ'E (0DC H9DI 'D1:E EF #F 'DE419 DE J-// AJ B'FHF 'D,F3J) G0G 'D#9E'D HDE J(JF E'GJ*G' H7(J9*G' 'D' #FG ('EC'F 'DB'6J 'D'3*9'F) AJ *-/J/ 0DC ('D'A9'D 'DEF5H5 9DJG' AJ B'FHF 'D9BH('* C,1'&E 6/ #EF 'D/HD) 'D.'1,J H'D/'.DJ () HD' J4*17 #F J*E #1*C'( 'DA9D #H E-'HD) 0DC /'.D 'D91'B (D JECF #F JCHF 0DC .'1, 'D(D'/ CE' J3*HJ #F JCHF '1*C'( 'DE*,F3 DDA9D #H E-'HD*G D0DC DH-/G #H ('DE4'1C) E9 #.1JF () . 'D417 'D+'D+ : J,@( 'F J+(@* (-C@E B6'&@J EC*3( D/1,) 'D(*@'* '1*C@'( 'D4.5 'DE*,F3 ('D,F3J@) 'D91'BJ@) 9ED'K J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' #H E-'HD*G 'DBJ@'E (0DC A'DB6'! GH 'D,G) 'DH-J/) 'DE.HD) 3D7) *B/J1 AJE' '0' C'F 'D9ED 'D0J B'E (G 'DE*,F3 #H -'HD 'DBJ@'E (@G J9/ .71'K 9@D@I #E@F 'D/HD) H3D'E*G' () HDE JCF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DED:J JF5 9DI G0' 'D417 (D C'F* G0G 'D3D7) EEFH-) DH2J1 'D/'.DJ) 'D0J C'F JB/1 '1*C'( G0G 'D'A9'D EF 9/EG' (F'!'K 9DI 'DE9DHE'* 'D'EFJ) AJ G0' 'D5// () . 'D417 'D1'(9 : #F JB11 H2J1 'D/'.DJ) 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'DE*,F3 (G' (9/ 5/H1 -CE B6'&J EC*3( /1,) 'D(*'* J+(* BJ'EG (9ED J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' H3D7) 'DH2J1 AJ G0G 'D-'D) 3D7) ,H'2J) AJ,H2 DG 9DI 'D1:E EF 5/H1 'D-CE 'DB6'&J #F JB/19/E 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'DE*,F3 (G' 'E' '0 B1Q1N 'DH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ@) 9F 'DE*,F@3 (G' AJ G0G 'D-'D) A#FG JAB/G' '9*('1'K EF *'1J. 5/H1 B1'1 'DH2J1 () . 'E@' ('DF3(@) DE@HB@A BH'FJ@F 'D,F3J@) 'D91(J@) 'DEB'1F@) AB@/ 'FB3E@* %D@I '*,'GJ@F: 'HDGE@' ,9D 3-( 'D,F3J@) 'DH7FJ@) 9F 'DE*,F@3 (G' ,H'2J' AJ -'D) +(H* BJ'E@G (9E@D JE3 'E@F 'D/HD@) H3D'E*G' HGH E'*(F'G B'FHF 'D,F3J) 'DE51J@) H'DE:1(J@) H'D'1/FJ@) H'DJEFJ) '0 ','2 B'FHF 'D,F3J) 'DE:1(J) () H'DE51J@) () H'DJEFJ@)() DD3D7@'* 'DE.*5@) 3-( 'D,F3J@) 9F 'DE*,F3 (G' .D'D E@/) E9JF@) EF *'1J@. *,F3@G '0' +(* BJ'E@G (9ED JE3 'E@F 'D/HD@) H3D'E*G' (JFE@' ','2 B'F@HF 'D,F3J@) 'D'1/FJ@) () H'D3H1J@) () 3-( 'D,F3J) 9F 'DE*,F@3 (G' A@J 'J HB* '0' +@(* BJ'E@G (9ED JE3 'EF 'D/HD) H3D'E*G@' 'E' 'D'*,'G 'D'.@1 AB/ ,9D 3-( 'D,F3J@) 'DH7FJ@) 9F 'DE*,F@3 (G' H,H(J@' AJ 'J HB* J+(@* BJ'E@G (9ED JE3 'EF 'D/HD@) H3D'E*G@' HGH E'*(F'G B'FHF 'D,F3J) 'D'E'1'*J) () H'D9E'FJ) () H'FA1/ B'FHF 'D,F3J) 'D3H/'FJ) (9/E 'J1'/ 'J F5 B'FHFJ J9'D, G0G 'DE3'D) . HJ,/ 'D('-@+ 'F EHB@A 'DE419 'DE51J H'DE:1(@J E-D F81 '0' ','2 'DE419@'F 3-( 'D,F3J@) 9F 'DE*,F@3 (G' .D'D E@/) E9JF@) EF *'1J@. 'D*,F@3 '0' +(* BJ'E@G (9ED JE3 'EF 'D/HD) H3D'E*G' A'1*C'( E+D G0' 'DA9D EF B(D 'DE*,F3 J9(1 9F 9/E '.D'5G HHD'&G DD/HD) EE' J,9DG :J1 ,/J1 ('D+B) 'D*J 'HD'G' DG 'DE419 'DH7FJ H'F E6* 9DI *,F3G E/) 7HJD). HJ1I 'D('-+ #F E57D- (:J1 'D91'BJ) 'DH'1/ AJ 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) *9/ E-D F81 HC'F 'D',/1 ('DE419 'D91'BJ 9/E '3*9E'D E+D GC0' E57D- DD*9(J1 9F 'DE*,F3 ('D,F3J) 'D91'BJ) 7'DE' #FG J9/ 91'BJ'K (9/ *'1J. 'D*,F3 HB(D 5/H1 B1'1 'DH2J1 (3-( 'D,F3J) 9FG . CE' J(/H DF' #F G0G 'DE'/) *-*', %DI #9'/) 5J':) D'A*B'1G' %DI 'D5J':) 'DD:HJ) H'DEF7BJ) 'DE*3D3D) . H'.J1'K A#F G0G 'DE'/) DE *(JF DF' *'1J. 2H'D 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) HGH E'J9/ FB5'K *41J9J'K C'F 'D',/1 ('DE419 'D91'BJ *D' AJG . H'3*F'/'K %DI 0DC A#FF' FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) D*5(- 'D5J':) (9/ 'D*9/JD 9DI 'DF-H 'D#*J : ( 'HD'K: DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF 'DE*,F3 (G' #+1 5/H1 -CE B6'&J (-BG EC*3( D/1,) 'D(*'* J+(* BJ'EG #H E-'HD*G 'DBJ'E (9ED J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' HJAB/G' EF *'1J. 5/H1 B1'1 'DH2J1 (3-( 'D,F3J) 9FG ) . 'DA19 'D+'FJ AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) (3-(G' EF 'DE*,F3 (G' D5/H1 -CE B6'&J J+(* 9/E 5-) 'DE9DHE'* F5* 9DI G0G 'D-'D) DAB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) (BHDG' : " DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF :J1 'D91'BJ 'D*J 'C*3(G' '0'.............B/E E9DHE'* .'7&) 9FG 'H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JE 'D7D( '+1 5/H1 -CE B6'&J (-BG EC*3( /1,) 'D(*'* " () HJ*6- EF G0' 'DF5 'FG J4*17 DAB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) 61H1) *H'A1 'D41H7 'D*'DJ) : 'D417 'D'HD : 'F JCHF 'D4.5 E*,F3' ('D,F3J) 'D91'BJ) A'DE*,F3 GH 'D0J 3JB/E (F'!' 9DI 7D( 'D3D7'* 'DE.*5) E9DHE'* E9JF) 9FG 'H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) HG0G 'DE9DHE'* B/ *CHF .'7&) 'H B/ JB/E 'DE*,F3 H+'&B HE3*F/'* E2H1) D:16 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) (/HF H,G -B 'E' 'DH7FJ A'FG (E'EF EF 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9FG AJ G0G 'D-'D) () . 'D417 'D+'FJ : 'F JB/E 'D4.5 E9DHE'* .'7&) 9FG 'H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) 'H 'F 'DE*,F3 ('D'B'E) DE **H'A1 DG 'DE/) 'DE7DH() D'C*3'( 'D,F3J) HEF 'DEECF 'J6'K 'F **-'JD 'D',F(J) 9DI 'DB'FHF A*9B/ 2H','K 5H1J'K EF '-/ 'DH7FJJF (B5/ 'D-5HD 9DI 'D,F3J) 'DH7FJ) () . 'D417 'D+'D+ : 'F J+(* .7' G0G 'DE9DHE'* 'D*J B/EG' 'DE*,F3 ('D,F3J) 'D91'BJ) (-CE B6'&J EC*3( D/1,) 'D(*'* A'DB6'! GH 'D,G) 'DH-J/) 'DE.HD) 3D7) *B/J1 'DE9DHE'* 'DEB/E) EF 'DE*,F3 HB* *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) HAJE' '0' C'F* G0G 'DE9DHE'* .'7&) EF 9/EG CE' J,( 'F *CHF G0G 'DE9DHE'* 'D.'7&) GJ 'D'3'3 AJ 'C*3'( 'DE*,F3 DD,F3J) 'D91'BJ) 'E' '0' DE *CF C0DC AD' ,/HI EF '+('* .7%G' () . 'D417 'D1'(9 : 'F JB11 H2J1 'D/'.DJ) 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) A'0' +(* (-CE B6'&J EC*3( D/1,) 'D(*'* 'F 'D',F(J B/ 'C*3( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9DI '3'3 *B/JEG E9DHE'* H(J'F'* HHB'&9 .'7&) 9F/ *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) C'F DDH2J1 'F J3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EFG H3D7) 'DH2J1 AJ G0' 'D5// ,H'2J) '0 J,H2 DG 9DI 'D1:E EF 5/H1 'D-CE 'DB6'&J 'F JB11 9/E 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) () . H'3'3 3-( 'D,F3J) 'DH7FJ) AJ G0G 'D-'D) GH 'C*3'(G' EF B(D 'DE*,F3 (G' 9DI '3'3 HB'&9 H(J'F'* .'7&) 'J 9/E *H'A1 41H7 'C*3'(G' HGH E'J3*H,( 3-(G' EEF 'C*3(G' AJ G0G 'D-'D) D'F EF-G' C'F B/ (FJ 9DI '3'3 :J1 5-J- () . #E' ('DF3() DEHBA BH'FJF 'D,F3J) 'D91(J) 'DEB'1F) AB/ 'FB3E* %DI '*,'GJF #HDGE' ,9D 3-( 'D,F3J) 'DH7FJ) 9F 'DE*,F3 (G' ,H'2J'K AJ -'D 'C*3'(G DG' ('D:4 H'D*2HJ@1 HG@H E'*(F'G B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) H'DJEFJ) H'D#1/FJ) H'DE:1(J) H'D3H/'FJ) %0 #,'2 B'FHF 'D,F3J@) 'DE51J) () DD3D7'* 'DE.*5) 3-( 'D,F3J) 9F 'DE*,F3 (G' .D'D E/) E9JF@) EF *'1J. *,F3G (G' %0' +(* 'C*3'(G DG' ('D:4 H'D*2HJ1 (JFE' #,'2 B'FHF 'D,F3J) 'D#1/FJ) () H'DE:1(J) () H'DJEFJ) () H'D3H/'FJ) () 3-( 'D,F3J) 9F 'DE*,F3 (G' AJ #J HB* %0' +(* 'C*3'(G DG' ('D:4 H'D*2HJ1 #E' 'D'*,'G 'D".1 AB/ ,9D 3-( 'D,F3J) 'DH7FJ) 9F 'DE*,F3 (G' H,H(J'K AJ #J HB* J+(* 'FG 'C*3(G' ('D:4 H'D*2HJ1 HGH E' *(F'G B'FHF 'D,F3J) 'D3H1J) () H'D%E'1'*J) () H'D9E'FJ) () . H'D-BJB) 'F 'D('-+ J$J/ E' 0G( 'D(G ,'F( EF 'DABG () AJ 'F*B'/G DEHBA 'DE419 'DE51J H'DJEFJ H'DE*E+D (,H'2 3-( 'D,F3J) 9F 'DE*,F3 (G' .D'D E/) E9JF) EF *'1J. 'C*3'(G DG' '0' +(* 'FG 'C*3(G' ('D:4 H'D*2HJ1 A'DE419JF '9D'G JB1'F AJ G0G 'D-'D) ('D,F3J) 'DH7FJ) DDE*,F3 (G' 9DI 'D1:E EF 'FG B/ 'C*3(G' 9F 71JB 'D:4 'H 'D*2HJ1 H0DC AJ -'D) E6J E/) E9JF) 9DI 'C*3'(G DG' HGH 'D'E1 'D0J J3E- HJ4,9 'D','F( 9DI '*('9 71B 'D:4 H'D*2HJ1 AJ 'C*3'( 'D,F3J) 'DH7FJ) 9DI 'ED 9/E +(H* 'D:4 'H +(H*G (9/ E6J 'DE/) 'DEB11) A'DE419'F JB1'F (419J) H69 :J1 B'FHFJ DE,1/ E6J E/) 2EFJ) E9JF) 9DJG HGH 'E1 :J1 EB(HD B'FHF'K 0DC 'F 'D('7D GH 4J! EF 'D9/E HD' *D-BG 'D','2) ('D*B'/E HJ9/ ('7D'K 'J6'K CD E'J*1*( 9DJG EF "+'1. H'D-BJB) 'FF' F*AB E9 'DABG 'D0J J/9H %DI 61H1) 'F JCHF 3-( 'D,F3J) AJ G0G 'D-'D) H,H(J'K (D H'F J*,1/ 'DE*,F3 EF 'D,F3J) (#+1 1,9J 0DC %FG DE JCF **H'A1 AJ ,'F(G 41H7 'D*,F3 EF0 *'1J. *,F3G (D 'C*3(G 9F 71JB 'D:4 H'DE9DHE'* 'D.'7&) HEF +E J,( 3-( 'D,F3J) EF 'DE*,F3 (G' H%2'D) ,EJ9 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*1*() 9DI G0' 'D*,F3 :J1 'DB'FHFJ EF0 'D(/'J) () . H(F'!'K 9DI E'*B/E A#FF' F/9H 'DE419 'D91'BJ %DI %A1'/ -CE .'5 D3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF 'DE*,F3 (G' (F'!'K 9DI *B/JEG E9DHE'* .'7&) 9FG #H 9F 9'&D*G HB* *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) H61H1) #F JCHF 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) H,H(J'K HDJ3 ,H'2J'K . H'3*F'/'K %DI 0DC A%FF' FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) H0DC (%6'A) AB1) +'FJ) %DJG' D*CHF 'D5J':) (9/ 'D*9/JD 9DI 'DF-H 'D"*J : " +'FJ'K : *3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF 'DE*,F3 (G' '+1 5/H1 -CE B6'&J EC*3( D/1,) 'D(*'* J+(* *B/JEG E9DHE'* .'7&) 9FG #H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) HJAB/G' (#+1 1,9J EF *'1J. 'D*,F3 " . 'DE(-+ 'D+'FJ 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*1*() 9DI AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) J*1*( 9DI AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) "+'1 B'FHFJ) JECF 1/G' %DI B3EJF A#E' #F *CHF "+'1'K B'FHFJ) A1/J) *B*51 H**9DB (0'* 'D4.5 'D0J AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) 'H 'F *CHF "+'1'K B'FHFJ) E*9/J) DD:J1 *E*/ %DI EF J*(9G AJ F7'B '31*G . H(F'!'K 9DI 0DC A%FF' 3F(-+ 'HD'K 'D"+'1 'DA1/J) 'DE*1*() 9DI AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) +E 3F(-+ +'FJ'K 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*9/J) DD:J1 'DE*1*() 9DI 0DC H0DC AJ 'DE7D(JF 'D'*JJF : 'DE7D( 'D'HD : 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DA1/J) 'DE*1*() 9DI AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) . 'DE7D( 'D+'FJ : 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*9/J) DD:J1 'DE*1*() 9DI AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) . 'DE7D( 'D'HD 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DA1/J) 'DE*1*() 9DI AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) J*1*( 9DI AB/ 'D,F3J) 'DH7FJ) "+'1 B'FHFJ) A1/J) **9DB (0'* 'D4.5 H**E+D AJ 9/G #,F(J' 9F 'D/HD) HEF +E J7(B AJ 4#FG E'J7(B 9DI 'D#,F(J EF #-C'E .'5) ('D/.HD H'D%B'E) H'D.1H, EF %BDJE 'D/HD) HD'J9*1A DG ('D-BHB %D' ('DB/1 'D0J J3E- (G DD#,'F( HD' JD*2E ('D'D*2'E'* 'DEDB') 9DI 9'*B 'DH7FJJF H-/GE EF *'1J. AB/G DD,F3J) 'DH7FJ) CE' J1BF BJ/G EF 3,D 'D#-H'D 'DE/FJ) CHFG #,F(J 9F 'D(D'/ () . H%0' B'E 'D4.5 'D0J AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) (9/ 5J1H1*G #,F(J' (9ED EF 4#FG 'D%.D'D ('D#EF H'DF8'E ,'2 DH2J1 'D/'.DJ) %5/'1 B1'1G (%(9'/G 9F 'D91'B (9/ 5/H1 -CE FG'&J EF E-CE) E.*5) J*6EF 'D'J5'! (%(9'/G 9F 'D91'B H0DC '3*F'/'K %DI 'DE'/) (19)EF B'FHF %B'E) 'D#,'F( 1BE (118) D3F) 1978 () . CE' J,H2 DH2J1 'D/'.DJ) 'F J5/1 B1'1G (%(9'/ 'D4.5 'D0J AB/ ,F3J*G 'D91'BJ@) H#5(- ',F(J'K '0' +(* 9/E %EC'FJ*G 'DE'DJ) DD9J4 AJ 'D91'B .D'D E/) (B'&G AJG 'H '0' +(* H,H/ 3(( JEF9 EF %B'E*G A@J 'D91'B HJ*9DB ('D5-) 'D9'E@) 'H 'D#EF 'H 'D"/'( 'D9'E) 'H 'D'B*5'/ 'DBHEJ 'H '0' +(* (#FG E-CHE 9DJG .'1, 'D91'B (,1JE@) J,H2 *3DJE@G EF ',DG' () 'H *3DJEG D/HD) *7D(G 'E' DE-'CE*G 9DI ,1JE) '1*C(G' 'H D*FAJ@0 -CE 3(@B H'F 5/1 (-BG H0DC '3*F'/'K %DI 'DE'/) (15) EF B'FHF %B'E) 'D#,'F( () . HD' J(1# G0' 'D#,F(J EF 'D'D*2'E'* H'DH',('* 'DE*1*() (0E*G B(D AB/G DD,F3J) 'D91'BJ) C'D61'&( H'D/JHF 'D9'E) H'D.'5) %D' (9/ 3/'/G' H0DC '3*F'/'K %DI #-C'E 'DE'/) (16) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) H'D*J *F5 9DI 'FG : " D' J(1# 'D91'BJ 'D0J *2HD 9FG ,F3J*G 'D91'BJ) EF 'D'D*2'E'* 'DE'DJ) 'DE*1*() 9DJG B(D 2H'D 'D,F3J) 'D91'BJ) " () HB/ '.0 (G0' 'DEHBA 'D#.J1 B'FHF' 'D,F3J) 'D#1/FJ) () H'D3H/'FJ) () /HF ('BJ BH'FJF 'D,F3J) 'D91(J) 'DEB'1F) . HJD'-8 'F 'DE419 'D91'BJ AJ 'DE'/) (16) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) B/ 'B*51 9DI 9/E (1'!) 'D91'BJ 'D0J JAB/ ,F3J*G 'D91'BJ) EF 'D'D*2'E'* 'DE'DJ) AB7 /HF :J1G' HGH E'J9FJ (EAGHE 'DE.'DA) 'FG 3J(1# EF 'DH',('* H'D'D*2'E'* 'D#.1I CH',( 'D./E) 'D93C1J) . H(*5H1F' A#FG C'F 'D#,/1 ('DE419 'D91'BJ 9/E %(1'! 'D91'BJ 'D0J AB/ ,F3J*G 'D91'BJ) EF ,EJ9 'DH',('* H'D'D*2'E'* 'DE'DJ) H:J1 'DE'DJ) H'D*J *1*(* (0E*G B(D AB/G DD,F3J) 'D91'BJ) . H'3*F'/' 'DI 0DC A'FF' FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DE'/) (16) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) D*5(- 'D5J':) (9/ 'D*9/JD 9DI 'DF-H 'D"*J : " D' J(1# 'D91'BJ 'D0J *2HD 9FG ,F3J*G 'D91'BJ) EF 'D'D*2'E'* 'DE*1*() 9DJG B(D 2H'D 'D,F3J) 'D91'BJ) " . 'DE7D( 'D+'FJ 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*9/J) DD:J1 'DE*1*() 9DI AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) J*1*( 9DI AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) "+'1 B'FHFJ) E*9/J) DD:J1 **9DB (2H,) A'B/ 'D,F3J) 'D91'BJ) #H (2H, A'B/) 'D,F3J) 'D91'BJ) HC0DC ('D#HD'/ 3H'! C'FH' B'51JF 'E ('D:JF D3F 'D14/ H(F'!'K 9DI 0DC A'FF' 3F(-+ CD EFG' AJ A19 E3*BD H0DC 9DI 'DF-H 'D"*J : 'DA19 'D'HD : 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*9DB) ('D2H,) 'H 'D2H, . 'DA19 'D+'FJ : 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*9DB) ('D'HD'/ . 'DA19 'D'HD 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*9DB) ('D2H,) 'H 'D2H, J1I 'DABG 'F ,F3J) 'D2H,) 'D91'BJ) D' **#+1 (AB/ 2H,G' D,F3J*G 'D91'BJ) 3H'! C'F G0' 'DAB/ ('1'/*G ('D*.DJ 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) 'H ,(1'K 9DJG 9DI 3(JD 'D9BH() 0DC 'F 'D2H,) C'ED) 'D'GDJ) HDG' EF 'D-BHB E' DD1,D H'3*F'/' 'DI E(/# '3*BD'D 'D,F3J) AJ /'.D 'D9'&D) () . 'E' ('DF3() DEHBA BH'FJF 'D,F3J) 'D91(J@) 'DEB'1F) EF *#+@1 ,F3J) 'D2H,) (@A@B@/ 2H,G' D,F3J*G 'DH7FJ) F,/ 'F B'FHF 'D,F3J) 'D'E'1'*J)() H'DE51J)() H'DJEFJ) () B/ ','2H' 3-( 'D,F3J) 'DH7FJ) 9F 'D2H,) 'DE*,F3) (G' *(9'K D2H,G' 'DE*,F3 (G' 'J6'K AJ -'D) 3-(G' EF G0' 'D'.J1 'E' B'FHF 'D,F3J) 'DE:1(J) () H'D3H1J) () A'FGE' ','2' 'F JCHF B1'1 3-( 'D,F3J) 'DH7FJ) 9F 'DE*,F3 (G' 4'ED'K D2H,*G 'J6'K /HF 'D'4'1) %DI H,H( 'C*3'(G' DD,F3J) 'DH7FJ) *(9'K D2H,G' 'DE*,F3 (G' 'J6'K HDE JH1/ B'FHF' 'D,F3J) 'D'1/FJ) H'D3H/'FJ) 'J F5 B'FHFJ AJ G0' 'D5// . HJ1I 'D('-+ 'F BH'FJF 'D,F3J) 'D91(J) 'DEB'1F) B/ '.0* 'D2H,) (,1J1) 'D2H, A#,'2* 3-( 'D,F3J) 'DH7FJ) 9F 'D2H,) '0' C'F* B/ 'C*3(*G' *(9'K DD2H, AJ (96 'D*41J9'* H/HF '4*1'7 0DC AJ *41J9'* '.1I A'0' C'F* 'DBH'9/ 'D9'E) AJ 'DB'FHF 'D,F'&J *B6J (4.5J) 'D9BH() H9/E 31J'FG' AJ -B 'D:J1 A'F 3-( 'D,F3J) 'DH7FJ) EF 'D2H,) *(9'K D3-(G' EF 2H,G' J9/ #E1'K :J1 EB(HD'K H:J1 EF7BJ'K D9/E '1*C'(G' E' J(11 3-( 'D,F3J) 9FG' CE' J9/ 0DC (*5H1F' *,'H2'K EF B(D 'DE419 9DI -B 'D2H,) AJ ,F3J*G' H'D'-*A'8 (G' CE' *B6J (0DC 'D#5HD 'D9'E) AJ E'/) 'D,F3J) . HAJ G0' 'D5// A%FF' F4J/ (EHBA 'DE419 'D91'BJ AJ B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'D,/J/ 1BE (26) D3F) 2006 H'D0J DE J,J2 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'D2H,) 'DE*,F3) (G' *(9'K D3-(G 9F 2H,G' 'DE*,F3 (G' #J6' H0DC '-*1'E'K D-BG' AJ ,F3J*G' H*EJJ2'K DG' 9F 2H,G' H9/E E$'.0*G' (#A9'D 2H,G' 'DE*E+D) ('D*.DJ 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) 'H +(H* BJ'EG 'H E-'HD*G 'DBJ'E (9ED JE3 'EF 'D/HD) H3D'E*G' . HJ1I 'D('-+ 'FG AJ 8D B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'D,/J/ 1BE (26) D3F) 2006 A'F ,F3J) 'D2H,) 'H 'D2H, **#+1 (AB/ 'D2H, 'D".1 D,F3J*G 'D91'BJ) H0DC AJ -'D) E' '0' +(* 'F 'C*3'( 'D2H,) 'H 'D2H, DD,F3J) 'D91'BJ) C'F *(9'K D'C*3'(G' EF B(D 'D2H, 'D".1 ('D:4 'H 'D*2HJ1 '0 *AB/ 'D2H,) 'H 'D2H, 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) C#+1 DAB/ 'D2H, 'D".1 D,F3J*G 'D91'BJ) HJ4*17 D0DC H,H( *H'A1 'D41H7 'D*'DJ) : 'D417 'D#HD : 'F JCHF '-/ 'D2H,JF E*,F3'K ('D,F3J) 'D91'BJ) 3H'! C'F *,F3G B(D 'F9B'/ 'D2H', 'H AJ *'1J. D'-B 9DJG HJ,( 'F JCHF 'D*,F3 HAB'K D#-C'E 'DE'/) 'D1'(9) 'H 'D.'E3) 'H 'D3'/3) -51'K EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) . 'D417 'D+'FJ : 'F JC*3( 'D2H, 'D".1 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ *'1J. D'-B 9DI 'D2H', H0DC *(9'K D'C*3'( 'D2H, 'D#HD DD,F3J) 'D91'BJ) H0DC 'E' HAB'K D#-C'E 'DE'/) 'D3'(9) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) ('DF3() D*,F3 'D2H, ('D,F3J) 'D91'BJ) *(9'K D2H,*G 'DE*,F3) E3(B'K ('D,F3J) 'D91'BJ) () #H HAB'K D#-C'E 'DE'/) (11) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) ('DF3() D*,F3 'D2H,) ('D,F3J) 'D91'BJ) *(9'K D2H,G' 'DE*,F3 E3(B'K ('D,F3J) 'D91'BJ) () . 'D417 'D+'D+ : 'F JB11 H2J1 'D/'.DJ) 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'DE*,F3 (G' 3H'! C'F* 'D2H,) 'H 'D2H, H0DC D5/H1 -CE B6'&J EC*3( D/1,) 'D(*'* J+(* BJ'EG (*B/JE E9DHE'* .'7&) 9FG 'H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) () . HJ$.0 9DI 'DE419 'D91'BJ 'FG DE JF5 9DI -CE .'5 D9D', G0G 'D-'D) H(*5H1F' A'F 0DC J9/ FB5'K *41J9J'K C'F 'D',/1 ('DE419 'D91'BJ *D'AJG . H('D9H/) %DI EB*1-F' 'D3'(B H'DE*9DB (*9/JD F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) () A'FF' F1I 61H1) '6'A) AB1) +'D+) %DI EB*1-F' 'D3'(B HFB*1- 'F *CHF 'D5J':) 9DI 'DF-H 'D'*J : " 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'DE*,F3 (G' HAB'K D'-C'E 'D(F/ (+'FJ'K) EF G0G 'DE'/) JH,( 3-(G' 'J6'K 9EF 'C*3(G' *(9'K DG " . 'E' ('DF3() DEHBA BH'FJF 'D,F3J@) 'D91(J@) 'DEB'1F) AF,/ 'F B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) () B/ ','2 3-( 'D,F3J) 'DE51J) 9F 'D2H,) 'DE*,F3) (G' *(9'K D*,F3 2H,G' (G' '0' +(* 'F G0' 'D'.J1 B/ 'C*3(G' 9F 71JB 'D:4 'H (F'!'K 9DI 'BH'D C'0() H0DC .D'D 941) 3FH'* EF *'1J. 'C*3'( 'D,F3J) 'DE51J) 'E' B'FHF' 'D,F3J) 'D3H1J) () H'D9E'FJ@) () AB/ #H,(@' 3-( 'D,F3J) 'DH7FJ@) 9F 'D2H,) 'DE*,F3@) (G' *(9'K D*,F3 2H,G' (G' '0' +(* 'F G0' 'D'.J1 B/ 'C*3(G@' 9F 71JB 'D:4 'H 'D*2HJ1 'H (F'!'K 9DI 'BH'D 'H (J'F@'* C'0(@) 'E' ('BJ BH'FJ@F 'D,F3J) 'D91(J) 'DEB'1F) ADE *H1/ F5'K B'FHFJ'K AJ G0' 'D5// . 'DA19 'D+'FJ 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*9DB) ('D'(F'! *.*DA 'D"+'1 'DB'FHFJ@) 'DE*1*(@) 9DI AB/ 'D,F3J@) 'D91'BJ@) H'DE*9DB) ('D'(F'! -3(E' '0' C'FH' B'51JF 'H ('D:JF D3F 'D14/ %0 JAB/ 'D5:J1 :J1 'D('D: 3F 'D14/ ,F3J*G 'D91'BJ@) AJ ,EJ9 'D'-@H'D 'D*J JAB/ AJG' H'D/G () ,F3J*G 'D91'BJ) H0DC *(9'K DG 'E' 'D'(F 'D('D: D3F 'D14/ AD' **#+@1 ,F3J*@G 'D91'BJ) (AB/ H'D/G D,F3J*G 'D91'BJ) 'D' AJ -'D) AB/ G0' 'D'.J1 D,F3J*G 'D91'BJ) (3(( *B/JEG E9DHE'* .'7&) 9FG 'H9F 9'&D*G 9F/ *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) HC'F 'D'(F B/ 'C*3( ,F3J*G 'D91'BJ) *J9'K DG HGH E'3F(-+G *('9'K : 'HD'K : 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*9DB) ('D5:J1 :J1 'D('D: D3F 'D14/ . JAB/ 'D5:J@1 :J1 'D('D: D3F 'D14/ ,F3J*@G 'D91'BJ@) AJ ,EJ9 'D'-H'D 'D*J JAB/ AJG' H'D/G ,F3J*@G 'D91'BJ@) H0DC *(9'K DG HB/ F5* 9DI G0G 'D-'D) DAB/ 'D,F3J) 'D91'BJ@) 'DAB1) (+'FJ'K) EF 'DE'/) (14) EF B'FHF 'D,F3J@) (BHDG@' : " " '0' AB/ 91'BJ 'D,F3J@) 'D91'BJ@) JAB/G' *(9' D0DC 'HD'/G :J1 'D('D:JF 3F 'D14/ ...... " () HJ*6- EF G0' 'DF5 'FG J4*17 DAB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ G0G 'D-'D) 61H1) *H'A1 'D41H7 'D*'DJ): 'D417 'D'HD : 'F JAB/ 'DH'D/ ,F3J*G 'D91'BJ) 3H'! C'F* G0G 'D,F3J) '5DJ) 'H EC*3() HJ,( 'F J*@E G0' 'DAB/ 'E' '.*J'1'K ('1'/*G HAB'K D'-C'E 'DE'/*JF (10-12) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) () #H ,(1'K 9DI 3(JD 'D9BH() HAB'K D'-C'E 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) () . 'D417 'D+'FJ : 'F JCHF 'D'(F :J1 ('D: D3F 'D14/ HAB'K DDB'FHF 'D91'BJ 9F/ AB/ H'D/G D,F3J*G 'D91'BJ) 'E' '0' C'F ('D:'K D3F 'D14/ AJ G0' 'D*'1J. A#F ,F3J*G DF **@#+1 (AB@/ H'D/G D,F3J*G 'D91'BJ) () . 'D417 'D+'D+ : 'F JCHF 'D'(F 'D5:J1 :J1 'D('D: D3F 'D14/ +'(* 'DF3( DH'D/G 'D91 'BJ HAB'K DDB'FHF 'D91'BJ B(D AB/ H'D/G D,F3J*G 'D91'BJ) HB(D (DH:G D3F 'D14/ 'E' '0' +(* F3(G DH'D/G 'D91'BJ (9/ (DH:G D3F 'D14/ AD' JAB/ ,F3J*G 'D91'BJ) *(9'K DH'D/G 0DC 'FG 3J3*BD AJ 'E1 ,F3J*G () . 'E' ('DF3() DEHBA BH'FJF 'D,F3J) 'D91(J) 'DEB'1F) AF,/ 'F FG, B'FHF' 'D,F3J) 'D'E'1'*J) () H'D9E'FJ) () GH 0'* FG, B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'E' B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) () H'D3H1J) () H'D3H/'FJ) () AB/ '4*17H' DAB/ 'DB'51 D,F3J*G 'DH7FJ) *(9'K DAB/ '(JG D,F3J*G 'DH7FJ) 'F J/.D 'DB'51 AJ ,F3J) '(JG 'D,/J/) *(9'K DG H'FA1/ B'FHF 'D,F3J) 'DE:1(J) () (H,H( 'F J3CF 'DB'51E9 '(JG A9D'K D'EC'F AB/ 'D,F3J) 'DE:1(J) *(9'K DAB/ '(JG D,F3J*G 'DE:1(J) 'E' B'FHF' 'D,F3J) 'D'1/FJ) () H'DJEFJ) () AB/ B6J' (%-*A'8 'DB'51 (,F3J*G 'DH7FJ) H9/E AB/G' AJ -'D) 'C*3'( '(JG D,F3J) ',F(J) . HJD'-8 'D('-+ 'F 'D5:J1 :J1 'D('D: D3F 'D14/ H'D0J JAB/ ,F3J*G 'D91'BJ) *(9'K DAB/ H'D/G D,F3J*G 'D91'BJ) '.*J'1'K 3HA J/.D AJ 'D,F3J) 'D',F(J) 'D*J 'C*3(G' H'D/G *(9'K DG (JFE' B/ JB9 AJ -'D) 'DD',F3J) 'D5:J1 :J1 'D('D: D3F 'D14/ '0' AB/ ,F3J*G 'D91'BJ) *(9'K DAB/ H'D/G D,F3J*G 'D91'BJ) 'DEC*3() ,(1'K 9DJG 9DI 3(JD 'D9BH() HAB'K D'-C'E 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ -'D) 9/E 'C*3'( H'D/G D,F3J) '.1I . H(*5H1F' A'FG C'F 'D',/1 ('DE419 'D91'BJ *BJJ/ 2H'D 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'DB'51 *(9'K DAB/ H'D/G D,F3J*G 'D91'BJ) (61H1) 'C*3'( H'D/G ,F3J) ,/J/) H/.HD G0' 'DB'51 AJ ,F3J) H'D/G 'D,/J/) *(9'K DG H0DC DD-JDHD) /HF HBH9G AJ -'D) 'DD',F3J) . (*028JVXbnpŸqbUHUH:hECJOJQJ^JaJh8TCJZ^JaJo(hECJZ^JaJo(hECJZ^J_HaJo(h[CJZ^J_HaJo(hUCJZ^J_HaJo(hY5CJZ^J_HaJo(hECJZ^JaJh8TCJZ^J_HaJo(hb[QCJZ^JaJo(hKhKCJ ^JaJ hKhKH*OJQJZhhKh8TH*OJQJZhh8Th8TCJ Z^JaJ o(2XTJ@ $gdt $gdgkd$$IfTl  V0 44 la${$G$If^{a$gdL7o${$If^{a$gd8T${$If^{a$gd8T $a$gdL7o4tv " 4 6 | ~ ɹq\L=-hhCJ^J_HaJo(hhCJ^J_HaJhthtCJ^J_HaJo((hb>$ I da$gdg2$ I da$gdz5$da$gd1.$d`a$gd1.$da$gd1.$da$gdg2 $dgd1.''$(&(**,,@.B.../////0 01111z3|377n:p:IJIJn[%hch1.CJH*Z^J_HaJo(#jhz5h1.H*UZ^J_H%hz5h1.CJH*Z^J_HaJo(hz5CJZ^J_HaJo(h: h1.CJZ^J_HaJ"h: h1.CJZ^J_HaJo(%hg2h1.5CJZ\^J_HaJ(hg2h1.5CJZ\^J_HaJo(%hoh1.5CJZ\^J_HaJp:r:t:|:~:;;;;<<R>T>V>X>^>`>h>? ?"?&?>?@?B?D?\?^?`?b?x?z?|?~??ȸȥȸȸmWmmWmmWmmWm+jhg2h1.CJH*UZ^J_HaJ%hg2h1.CJH*Z^J_HaJo(hg2CJZ^J_HaJo(+jhch1.CJH*UZ^J_HaJ%hch1.CJH*Z^J_HaJo(h: h1.CJZ^J_HaJ"h: h1.CJZ^J_HaJo(%hch1.CJH*Z^J_HaJo(#jhch1.H*UZ^J_H"b>d>f>h>?BEIKKLL@OQrRTWZ$da$gdP`$da$gd1.$da$gd1.$ d`a$gd1.$d`a$gdg2$d`a$gd1.???????????????BBBBBBIIKKKL˹˹칐zjjjU(hoh1.5CJZ\^J_HaJo(h: h1.CJZ^J_HaJ+jhLh1.CJH*UZ^J_HaJ%hLh1.CJH*Z^J_HaJo(+jhg2h1.CJH*UZ^J_HaJ"h: h1.CJZ^J_HaJo(hg2CJZ^J_HaJo(#jhg2h1.H*UZ^J_H%hg2h1.CJH*Z^J_HaJo(LLLLLLtNvNxNzN(O*O>O@OQQbRdRfRhRpRrRTTTTTTVVVVWIJtbRRtRtRth: h1.CJZ^J_HaJ"h: h1.CJZ^J_HaJo(1jhLh1.5CJH*UZ\^J_HaJ+hLh1.5CJH*Z\^J_HaJo(hoCJZ^J_HaJo("h: h1.CJZ^J_HaJo(%hP`h1.5CJZ\^J_HaJ(hP`h1.5CJZ\^J_HaJo(%hoh1.5CJZ\^J_HaJ WWZZ]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^^^^^ ____,_._0_ǮݜǮǮǮǮ݆mX(hLh1.5CJZ\^J_HaJo(1jhLh1.5CJH*UZ\^J_HaJ+hLh1.5CJH*Z\^J_HaJo("h: h1.CJZ^J_HaJo(1jhLh1.5CJH*UZ\^J_HaJ+hLh1.5CJH*Z\^J_HaJo("h: h1.CJZ^J_HaJo(h: h1.CJZ^J_HaJ"Z]:_`bBehhiZiknqsvy$ $d`a$gd1.$ $da$gd1.$ $da$gdS$d`a$gd1.$da$gd1.0_2_4_8_:_P_R_T_V_````bb6e8e:eF4vҒԒkk$ d`a$gd1.$da$gd1.$d`a$gd1.$da$gd1.$da$gdS$da$gd$$ 'd^'`a$gd1.$'d^'`a$gd1. „Ą<>҇ԇև؇8:<>DF(*,.24BǮݟݍǮw^ww^ww^wݟ1jh #Ah1.5CJH*UZ\^J_HaJ+h #Ah1.5CJH*Z\^J_HaJo("h: h1.CJZ^J_HaJo(h: h1.CJ^J_HaJ1jh8*h1.5CJH*UZ\^J_HaJ+h8*h1.5CJH*Z\^J_HaJo("h: h1.CJZ^J_HaJo(h: h1.CJZ^J_HaJBD&nfjlntv"~’ĒƒȒΒؒ \^`b|~ߺߒ߀߀ߺqߺqߺߺߺhSCJZ^J_HaJo("h: h1.CJZ^J_HaJo(h: h1.CJ^J_HaJ1jh #Ah1.5CJH*UZ\^J_HaJ+h #Ah1.5CJH*Z\^J_HaJo(hA=CJZ^J_HaJo("h: h1.CJZ^J_HaJo(h&TCJZ^J_HaJo(,Ԓ֒ؒ>̜p$ dgd$ da$gd$ da$gd1.$ bd`a$gd1.$d`a$gd1.$ d`a$gdS$ d`a$gd1. z|~<>ʜ̜ɰߡɰߑߑߑߑjW%hoh1.5CJZ\^J_HaJ(hoh1.5CJZ\^J_HaJo("h5CJZ\^J_HaJo(h: h1.CJZ^J_HaJhCJZ^J_HaJo(1jhIh1.5CJH*UZ\^J_HaJ+hIh1.5CJH*Z\^J_HaJo("h: h1.CJZ^J_HaJo(h #ACJZ^J_HaJo(d.Bbt,ҶxBP0|$ +d`a$gd$ +d`a$gd1.$ +da$gd1.$ d`a$gd1."$ bd^ba$gd1.$ da$gdbdfhjl,.Ƨʧ̧Ч48:<̺{eLe{::eLe"h: h1.CJZ^J_HaJo(1jhb@\^`bfhj|~ɰɰɰߠyfQ>ɰ%hR0Rh1.5CJZ\^J_HaJ(hR0Rh1.5CJZ\^J_HaJo(%h`$h1.5CJZ\^J_HaJ(h`$h1.5CJZ\^J_HaJo("h 45CJZ\^J_HaJo(h: h1.CJZ^J_HaJ1jhG h1.5CJH*UZ\^J_HaJ+hG h1.5CJH*Z\^J_HaJo("h: h1.CJZ^J_HaJo(hR0RCJZ^J_HaJo(hjp l <>@Jjnn$ d`a$gd1.$d`a$gdS$da$gd1.$d`a$gd1.$da$gd1.$da$gdR0Rnp( * , .    j l ` b d f j l    XZ\^xz|~ <>@Bprtv:ȯȯȯȯȯȯȯȯȯȯȯ"h: h1.CJZ^J_HaJo(1jhG h1.5CJH*UZ\^J_HaJ+hG h1.5CJH*Z\^J_HaJo(h: h1.CJZ^J_HaJ"h: h1.CJZ^J_HaJo(;:@xz|~hjjnnnnppqqqqrrrrHsJsLsNsRsTsjulunupuxuzu vvvvxxxx$x&xxxxxFzHzJzLzbzdzfzhzɰɰߠߠߠߠߠɰɰɰߠɰߠɰɰߠɰɰɰUh: h1.CJZ^J_HaJ1jhG h1.5CJH*UZ\^J_HaJ+hG h1.5CJH*Z\^J_HaJo("h: h1.CJZ^J_HaJo(hSCJZ^J_HaJo(>H'3*F@'/'K %DI 0DC A'FF@' FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DAB1) (+'FJ'K) EF 'DE'/) (14) EF B'FHF 'D,F3J) D*5(- 'D5J':) (9/ 'D*9/JD 9DI 'DF-H 'D"*J : " '0' AB/ 91'BJ 'D,F3J) 'D91'BJ) JAB/G' *(9' D0DC 'HD'/G :J1 'D('D:JF D3F 'D14/ '0' C'FH' JC*3(HF ,F3J) H'D/GE 'D,/J/) (EH,( B'FHF ,F3J) H'D/GE HJ,H2 DGE 'F J3*1/H 'D,F3J) 'D91'BJ) (F'!'K 9DI 7D(GE '0' 9'/H' %DI 'D91'B H'B'EH' AJG 3F) H'-/) HJ9*(1HF 91'BJJF EF *'1J. 9H/*GE HD'J3*AJ/ EF -CE G0' 'D(F/ 'HD'/ 'D91'BJJF 'D0JF 2'D* 9FGE 'D,F3J) 'D91'BJ) (EH,( '-C'E 'DB'FHF 1BE (1) D3F) 1950 H'DB'FHF 1BE (12) D3F) 1951 " . +'FJ'K : 'D"+'1 'DB'FHFJ) 'DE*9DB) ('D('D: D3F 'D14/ . D' **#+1 ,F3J) 'D'(F 'D('D: 3F 'D14/ (AB/ H'D/G D,F3J*G 'D91'BJ) 'D' AJ -'D) AB/ G0' 'D#.J1 D,F3J*G 'D91'BJ) (EH,( #-C'E 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) (3(( *B/JEG E9DHE'* .'7&) 9FG H9F 9'&D*G HJ4*17 D0DC H,H( *H'A1 'D41H7 'D*'DJ) : 'D417 'D#HD :#F *+(* 'D,F3J) 'D91'BJ) DD'(F 'D('D: D3F 'D14/ *(9'K DH'D/G H0DC '3*F'/'K %DI #-C'E 'DE'/) 'D+'D+) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) () 'H #F JC*3( 'D'(F 'D('D: D3F 'D14/ 'D,F3J) 'D91'BJ) *(9'K DH'D/G H0DC '3*F'/'K %DI #-C'E 'DE'/) 'D1'(9) () #H 'DAB1) ('HD'K) EF 'DE'/) (14) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) () . 'D417 'D+'FJ : #F JAB/ 'DH'D/ ,F3J*G 'D91'BJ) 'DEC*3() H0DC ,(1'K 9DJG 9DI 3(JD 'D9BH() H0DC '3*F'/'K %DI #-C'E 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) D5/H1 -CE B6'&J EC*3( D/1,) 'D(*'* J+(* *B/JEG E9DHE'* .'7&) 9FG #H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) () . HEE' J$.0 9DI 'DE419 'D91'BJ #FG DE JH1/ F5'K B'FHFJ'K J-CE G0G 'DE3#D) () HGH E' J9/ (F81F' FB5'K *41J9J'K C'F 'D#,/1 ('DE419 'D91'BJ *D' AJG HAJ G0' 'D5// A#FF' F$C/ EB*1-F' 'D3'(B (*9/JD F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) H61H1) 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9EF 'C*3(G' *(9'K DD:J1 '0' +(* #F G0' 'D#.J1 B/ 'C*3(G' ('D:4 H'D*2HJ1 () . 'E' ('DF3() DBH'FJF 'D,F3J) 'D91(J) 'DEB'1F) AF,/ #F B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) () B/ #,'2 3-( 'D,F3J) 9F 'D'(F 'D0J 'C*3(G' *(9'K D#(JG %0' +(* #F 'D#.J1 B/ 'C*3(G' ('D:4 #H (F'!'K 9DI #BH'D C'0() .D'D 941) 3FH'* EF *'1J. 'C*3'( 'D,F3J) 'DE51J) 'E' B'FHF 'D,F3J) 'D3H1J) () H'D9E'FJ) () AB/ 'H,(' 3-( 'D,F3J) 'DH7FJ) 9F 'D'(F 'D0J 'C*3(G' *(9'K D#(JG '0' +(* #F G0' 'D#.J1 B/ 'C*3(G' 9F 71JB 'D:4 #H 'D*2HJ1 #H (F'!'K 9DI #BH'D #H (J'F'* C'0() HDE *H1/ ('BJ BH'FJF 'D,F3J) 'D91(J) 'DEB'1F) F5'K B'FHFJ'K AJ G0' 'D5// . 'D.'*E) (9/ #F H5DF' %DI .'*E) (-+F' D'(/ #F F6EFG #GE E' *H5DF' %DJG EF F*'&, H*H5J'* H9DI 'DF-H 'D"*J : 'DF*'&, : DE JO,P2 'DE419 'D91'BJ *,1J/ 'D91'BJ ('DHD'/) EF ,F3J*G 'D91'BJ) '3*F'/'K 'DI EAGHE 'DE.'DA) DDE'/)(15) EF B'FHF 'D,F3J) H'D*J %,'2* 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'DE*,F3 (G' AB7 H0DC AJ -'D'* E9JF) A6D' 9F 'DF5 9DJG AJ 'D(F/ (#) EF 'DAB1) (+'D+'K) EF 'DE'/) (18) EF /3*H1 ,EGH1J) 'D91'B D9'E 2005 . #:AD 'DE419 'D91'BJ AJ 'DAB1) (#HD') EF 'DE'/) 'D9'41) HAJ 'DE'/) (12) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) *-/J/ H(J'F 'D,G) 'D*J J,( #F JB/E #DJG' 7D( 'D*.DJ 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) CE' DE J(JF *'1J. 2H'D 'D,F3J) 'D91'BJ) HAB'K DG'*JF 'DE'/*JF . 9DI .D'A BH'FJF 'D,F3J) 'D91(J) 'DEB'1F) DE JBJ/ 'DE419 'D91'BJ ,H'2 'D*.DJ 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) (%1'/) 'D4.5 D'C*3'( ,F3J) #,F(J) (61H1) 5/H1 B1'1 (0DC EF 'D3D7) 'DE.*5) #H (E6J E/) 2EFJ) 9DI *B/JE 7D( 'D*.DJ 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) /HF 5/H1 B1'1 (0DC EF 'D3D7) 'DE.*5) HC0DC 'D#E1 ('DF3() D*.DJ 'D2H,) 'D91'BJ) 9F ,F3J*G' 'D91'BJ) ('1'/*G' D'C*3'(G' ,F3J) 2H,G' 'D#,F(J) . DE J9'D, 'DE419 'D91'BJ -'D) 'D2H,) 'D91'BJ) 'D*J *1:( AJ 'D*.DJ 9F ,F3J*G' 'D91'BJ) ('1'/*G' D'C*3'(G' ,F3J) 2H,G' 'D',F(J) 'D*J 'C*3(G' AJ *'1J. D' -B 9DI 'D2H', (9/ *.DJG 9F ,F3J*G 'D91'BJ) 'D*J C'F J*E*9 (G' '+F'! 'F9B'/ 'D2H', . DE J9'D, 'DE419 'D91'BJ -'D) 'D2H,) 'D91'BJ) 'D*J **2H, EF #,F(J #H 91'BJ 'C*3( ,F3J) #,F(J) (9/ 'D2H', H*A16 9DJG' ,F3J) 2H,G' 'D#,F(J) /HF '1'/*G'. #:AD 'DE419 'D91'BJ AJ 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) (J'F *'1J. 2H'D 'D,F3J) 'D91'BJ) CE' '3*9ED 'DE419 'D91'BJ AJ G0G 'DE'/) E57D- (:J1 'D91'BJ) DD*9(J1 9F 'DE*,F3 ('D,F3J) 'D91'BJ) HGH E' D'J,H2. DE JH,( 'DE419 'D91'BJ AJ 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF 'DE*,F3 (G' D5/H1 -CE B6'&J 6/G EC*3( D/1,) 'D(*'* J+(* *B/JEG E9DHE'* .'7&) 9FG #H 9F 9'&D*G HB* *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) 'D91'BJ) (D #,'2 0DC HEF- H2J1 'D/'.DJ) 'D3D7) 'D*B/J1J) AJ 0DC. #(1# 'DE419 'D91'BJ AJ 'DE'/) (16) EF B'FHF 'D,F3J) 'D4.5 'D0J AB/ ,F3J*G 'D91'BJ) EF 'D'D*2'E'* :J1 'DE'DJ) 'DE*1*() 9DJG B(D AB/G DD,F3J) 'D91'BJ) #:AD 'DE419 'D91'BJ 'J1'/ -CE .'5 DE9'D,) -'D) AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) (3-(G' 9EF 'C*3(G' *(9'K DD:J1 '0' +(* #F G0' 'D#.J1 B/ 'C*3(G' ('D:4 H'D*2HJ1 . ':AD 'DE419 'D91'BJ AJ 'DAB1) (+'FJ') EF 'DE'/) (14) EF B'FHF 'D,F3J) *BJJ/ 2H'D 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'DB'51 *(9'K DAB/ H'D/G D,F3J*G 'D91'BJ) (61H1) 'C*3'( H'D/G ,F3J) ,/J/) H/.HD G0' 'DB'51 AJ ,F3J) H'D/G 'D,/J/) *(9'K DG . 'D*H5J'* : FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DAB1) ('HD#) EF 'DE'/) 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) D*5(- 'D5J':) (9/ 'D*9/JD 9DI 'DF-H 'D#*J : ( J-*A8 'D91'BJ 'D0J JC*3( ,F3J) #,F(J) (,F3J*G 'D91'BJ) E'DE J9DF *-1J1J' 9F *.DJG 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) (7D( JB/E %DI H2J1 'D/'.DJ) H5/H1 B1'1 (0DC EFG #H (E6J +D'+) #4G1 9DI *B/JE 'D7D( /HF 5/H1 B1'1 (0DC ) . FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DE'/) (12) EF B'FHF 'D,F3J) D*5(- 'D5J':) (9/ 'D*9/JD 9DI 'DF-H 'D'*J : ( '0' *2H,* 'DE1#) 'D91'BJ) EF :J1 'D91'BJ #H EF 91'BJ 'C*3( ,F3J) #,F(J) (9/ 'D2H', HA16* 9DJG' #H 'C*3( ,F3J) 2H,G' 'D#,F(J) A#FG' D'*AB/ ,F3J*G' 'D91'BJ) E'DE *9DF *-1J1J'K 9F *.DJG' 9F 'D,F3J) 'D91'BJ) (7D( JB/E %DI H2J1 'D/'.DJ) H5/H1 B1'1 (0DC EFG #H (E6J +D'+) #4G1 9DI *B/JE 'D7D( /HF 5/H1 B1'1 (0DC ) . FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DAB1) (+'FJ'K) EF 'DE'/) (14) EF B'FHF 'D,F3J) D*5(- 'D5J':) (9/ 'D*9/JD 9DI 'DF-H 'D"*J : ( '0' AB/ 91'BJ 'D,F3J) 'D91'BJ) JAB/G' *(9' D0DC 'HD'/G :J1 'D('D:JF D3F 'D14/ '0' C'FH' JC*3(HF ,F3J) H'D/GE 'D,/J/) (EH,( B'FHF ,F3J) H'D/GE HJ,H2 DGE 'F J3*1/H 'D,F3J) 'D91'BJ) (F'!'K 9DI 7D(GE '0' 9'/H' %DI 'D91'B H'B'EH' AJG 3F) H'-/) HJ9*(1HF 91'BJJF EF *'1J. 9H/*GE HD'J3*AJ/ EF -CE G0' 'D(F/ 'HD'/ 'D91'BJJF 'D0JF 2'D* 9FGE 'D,F3J) 'D91'BJ) (EH,( '-C'E 'DB'FHF 1BE (1) D3F) 1950 H'DB'FHF 1BE (12) D3F) 1951 ) . FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) D*5(- 'D5J':) (9/ 'D*9/JD 9DI 'DF-H 'D#*J : ( 'HD'K: DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF 'DE*,F3 (G' #+1 5/H1 -CE B6'&J (-BG EC*3( D/1,) 'D(*'* J+(* BJ'EG #H E-'HD*G 'DBJ'E (9ED J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' HJAB/G' EF *'1J. 5/H1 B1'1 'DH2J1 (3-( 'D,F3J) 9FG ) . FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) H0DC (%6'A) AB1) +'FJ) %DJG' D*CHF 'D5J':) (9/ 'D*9/JD 9DI 'DF-H 'D"*J : ( +'FJ'K : *3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF 'DE*,F3 (G' '+1 5/H1 -CE B6'&J (-BG EC*3( D/1,) 'D(*'* J+(* *B/JEG E9DHE'* .'7&) 9FG #H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JEG 7D( 'C*3'( 'D,F3J) HJAB/G' (#+1 1,9J EF *'1J. 'D*,F3 ) . FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ '6'A) AB1) ,/J/) 'DI 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) HFB*1- 'F *CHF 'D5J':) 9DI 'DF-H 'D'*J : ( +'D+'K : 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'DE*,F3 (G' HAB'K D'-C'E 'D(F/ (+'FJ'K) EF G0G 'DE'/) JH,( 3-(G' 'J6'K 9EF 'C*3(G' *(9'K DG ) . FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *9/JD F5 'DE'/) (16) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) D*5(- 'D5J':) (9/ 'D*9/JD 9DI 'DF-H 'D"*J : ( D' J(1# 'D91'BJ 'D0J *2HD 9FG ,F3J*G 'D91'BJ) EF 'D'D*2'E'* 'DE*1*() 9DJG B(D 2H'D 'D,F3J) 'D91'BJ) ) . B'&E) 'DE5'/1 #HD'K : 'DC*( 'DB'FHFJ) '-E/ B3E* 'D,/'HJ- 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5- F81J) 'D,F3J)- (D' EC'F 7(9- 1980. '-E/ E3DE 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 'D,2! 'D'HD AJ 'D,F3J) HE1C2 'D','F( 'DB'G1) 1956 . (/1 'D/JF 9(/ 'DEF9E 4HBJ- 'D9D'B'* 'D.'5) 'D/HDJ) 'D,F3J) 'DEH7F E1C@2 'D#,@'F@( /1'3@) EB@'1F@) E9 'DAB@G 'D%3D'EJ- E7(9) 'D941J- 'D7(9) 'D+'D+) E51- 2005 . ,'(1 #(1'GJE 'D1'HJ @ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 AJ 'D,F3J) HAB'K D'-C'E 'DB'FHF 'D91'BJ H'DEB'1F @ E7(9) /'1 'D3D'E @ (:/'/ @1977 . ,'(1 ,'/ 9(/ 'D1-EF- 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5- E7(9) 'D*AJ6- (:/'/- 1947. -3F 'DG/'HJ- 'DH,J2 AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5- 'D,2! 'D'HD H'D+'FJ AJ 'D,F3J) H'DEH7F HE1C2 'D','F(- E7(9) 'D'14'/- (:/'/- 1962- 5104. -3F 'DG/'HJ @ 'D,F3J) HE1C2 'D','F( H'-C'EGE' AJ 'DB'FHF 'D91'BJ @ 'D7(9) 'D+'FJ) @ E7(9) 'D'14'/ @ (:/'/ @ 1967 . 4E3 'D/JF 'DHCJD- 'D,F3J) HE1C2 'D','F(- 'D7(9) 'D'HDI- /'1 'DE9'1A- E51 1959. 7D9* E-E/ /HJ/'1 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 'D39H/J- EF4#) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 1998. 92 'D/JF 9(/ 'DDG 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5- 'D7(9) 'D-'/J) 941 'DGJ&) 'DE51J) 'D9'E) DDC*'( E51- 1989 . 9C'4) 9(/ 'D9'D- '-C@'E 'D,F3J) 'DE51J) /'1 'D,'E9) 'D,/J/) 'D'3CF/1J) 1993 . :'D( 9DJ 'D/'$H/J H/ . -3F E-E/ 'DG/'HJ @ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5- 'D,2! 'D#HD - 'D7(9) 'D#HDI- (:/'/- 1988 . A$'/ /J(- 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5- 'D,2! 'D'HD AJ 'D,F3J)- E7(9) ,'E9) /E4B - 3H1J' - 1981 . A$'/ 1J'6 H /.3'EJ) 1'4/- 'DH,J2 AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5- /'1 'DFG6) 'D91(J) E51- 1971 . E',/ 'D-DH'FJ- 'DH,J2 AJ 'D-BHB 'D/HDJ) 'D.'5)- 'D,2! 'D#HD- E7(9) 'D'/'( H'D9DHE- /E4B- 1965 . G4'E 9DJ 5'/B 'D,F3J) H'DEH7F HE1C2 'D','F( 'DE,D/ 'D'HD AJ 'D,F3J) H'DEH7F EF4#) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 1997 . G4'E 9DJ 5'/B /1H3 AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 E51 2004 . +'FJ'K : 'D/3'*J1 H'DBH'FJF 'D91'BJ) H'D91(J) /3*H1 ,EGH1J) 'D91'B D9'E 2005 . 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 1BE (40) D3F) 1951 'DE9/D . B'FHF 'D,F3J@) 'D91'BJ@) 1B@E (43) D3F) 1963 'DED:J . B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ 1BE (111) D3F) 1969 . B'FHF %B'E) 'D#,'F( 'D91'BJ 1BE (118) D3F) 1978 B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 1BE (26) D3F) 2006. B'FHF 'D,F3J) 'D#1/FJ) 1BE (6) D3F) 1954. B'FHF 'D,F3J) 'DE:1(J) 1BE ( 250-58-1 ) D3F) 1958. B'FHF 'D,F3J) 'D3H1J) 1BE (276) D3F) 1969 . B'FHF 'D,F3J) 'D'E'1'*J) 1BE (17) D3F) 1972 . B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) 1B@E (26) D3F) 1975 . B'FHF 'D,F3J) 'D9E'FJ) 1BE (3) D3F) 1983 . B'FHF 'D,F3J) 'DJEFJ) 1BE (6) D3F) 1990. B'FHF 'D,F3J) 'D3H/'FJ) 1BE (19) D3F) 1993. (*) #3*DE 'D(-+ AJ 24/2/ 2009*** B(D DDF41 AJ7/6/2010 . (1) /.'-E/ E3DE 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 'D,2! 'D'HD AJ 'D,F3J) HE1C2 'D','F( 'DB'G1) 1956 5 119 . (2) /.G4'E 9DJ 5'/B 'D,F3J) H'DEH7F HE1C2 'D','F( 'DE,D/ 'D'HD AJ 'D,F3J) H'DEH7F EF4#) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 1997 569 . (3)/.4E3 'D/JF 'DHCJD - 'D,F3J) HE1C2 'D#,'F(- 'D7(9) 'D'HDI /'1 'DE9'1A- E51- 1959 5 147 /.7D9* E-E/ /HJ/'1 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 'D39H/J EF4#) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 1998 5 138 . (1) /.92 'D/JF 9(/ 'DDG 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 - 'D7(9) 'D-'/J) 941 'DGJ&) 'DE51J) 'D9'E) DDC*'( E51- 1989- 5138 /.'-E/ B3E* 'D,/'HJ- 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5- F81J) 'D,F3J)- (D' EC'F 7(9- 1980- 5187 HE'(9/G' . (2) /.(/1 'D/JF 9(/ 'DEF9E 4HBJ 'D9D'B'* 'D.'5) 'D/HDJ) - 'D,F3J) 'DEH7F E1C@2 'D#,@'F@( /1'3@) EB@'1F@) E9 'DAB@G 'D%3D'EJ- E7(9) 'D941J- 'D7(9) 'D+'D+) E51- 2005@ 5 288 HE'(9/G' . )1) *F5 'DAB1) ('HD' ) EF 'DE'/) (11) EF B'FHF 'D,F3J@) 'D91'BJ@) 1B@E (43) D3F) 1963 'DED:J 9DI #FG : " CD 91'BJ 'C*3( ,F3J) ',F(J) AJ /HD) ',F(J) (%.*J'1G JAB/ ,F3J*G 'D91'BJ) " . )1) #F81 AJ *A'5JD G0' 'D417 AJ 41- B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) : /.(/1 'D/JF 9(/ 'DEF9E 4HBJ- E5/1 3'(B- 5 238 . )2) JF81 ('DE9FI FA3G : /.,'(1 ,'/ 9(/ 'D1-EF- 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5- E7(9) 'D*AJ6- (:/'/-(:/'/- 1947- 5 180 . (3) 'F81 E'3(B : 53 G'E4 1BE (1) . )1) *F5 'DAB1) (#) EF 'DE'/) (17) EF B'FHF 'D,F3J) 'D#1/FJ) 1BE (6) D3F) 1954 9DI 'FG : " J(BI 'D'1/FJ 'D0J -5D 9DI ,F3J) /HD) ',F(J) E-*A8'K (,F3J*G 'D'1/FJ) E'DE J*.D 9FG' HAB'K D'-C'E G0' 'DB'FHF " . (2) *F5 'DAB1) ('HD'K ) EF 'DA5D (19) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE:1(J) 1BE ( 250-58-1 ) D3F) 19589DI 'FG : " JAB/ 'D,F3J) 'DE:1(J) : 'HD'K- 'DE:1(J 'D1'4/ 'D0J 'C*3( 9F 7H'9J) AJ 'D.'1, ,F3J) ',F(J) H'DE#0HF DG (EH,( E13HE AJ 'D*.DJ 9F 'D,F3J) 'DE:1(J) " . )3) *F5 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H1J) 1BE (276) D3F) 1969 9DI 'FG : " JAB/ 'D91(J 'D3H1J ,F3J*G '0' *,F3 (,F3J) ',F(J) (417 'F JCHF B/ 5/1 'DE13HE (F'!'K 9DI 7D(G H'B*1'- 'DH2J1 ('D3E'- DG ('D*.DJ 9FG (9/ BJ'EG (,EJ9 H',('*G H'D*2'E'*G *,'G 'D/HD) " . )4) *F5 'DE'/) 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) 1B@E (26) D3F) 1975 9DI 'FG : " D' J,H2 DE51J 'F J*,F3 (,F3J) ',F(J) 'D'(9/ 'D-5HD 9DI '0F (0DC J5/1 (B1'1 EF H2J1 'D/'.DJ) H'D' 8D E9*(1'K E51J'K EF ,EJ9 'DH,HG HAJ ,EJ9 'D'-H'D E'DE JB11 E,D3 'DH21'! '3B'7 'D,F3J) 9FG 7(B'K D-CE 'DE'/) 16 EF G0' 'DB'FHF " . (5) *F5 'DE'/) 'D+'EF) EF B'FHF 'D,F3J) 'D9E'FJ) 1BE (3) D3F) 1983 9DI 'FG : " J-81 'D,E9 (JF 'D,F3J) 'D9E'FJ) H'J) ,F3J) '.1I 'D' (EB*6I E13HE 3D7'FJ J1.5 AJ 0DC CE' J-81 9DI 'D9E'FJ 'D*F'2D 9F ,F3J*G 'D9E'FJ) D'C*3'( ,F3J) ',F(J) 'D''0' 1.5 DG AJ 0DC (EB*6I E13HE 3D7'FJ H(9/ 'D*#C/ EF HA'&G (,EJ9 H',('*G H'D*2'E'*G *,'G 'D3D7F) " . )6) *F5 'DE'/) (22) EF B'FHF 'D,F3J) 'DJEFJ) 1BE (6) D3F) 19909DI 'FG : " E9 E1'9') 'D'-H'D 'D*J J/.D AJG' 'DJEFJ AJ ,F3J) ',F(J) (71JB 'D*(9J) 7(B'K D'-C'E G0' 'DB'FHF D'J,H2 DEF J-ED 'D,F3J) 'DJEFJ) 'F J*,F3 (,F3J) ',F(J) B(D 'D-5HD 9DI '0F (0DC EF 'DH2J1 H'0' /.D JEFJ AJ ,F3J) ',F(J) 9DI .D'A '-C'E 'DAB1) 'D3'(B) A'FG J8D E9'ED'K 9DI '3'3 'FG J-ED 'D,F3J) 'DJEFJ) EF ,EJ9 'DH,HG " . )1) *F5 'DAB1) (#) EF 'DE'/) 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H/'FJ) 1BE (19) D3F) 19939DI 'FG : " J,H2 D1#3 'D/HD) 'F JB11 '3B'7 'D,F3J) 'D3H/'FJ) 9F 'J 3H/'FJ ('DEJD'/ EF 0HJ 'D'GDJ) JCHF B/ (D: 3F 'D14/ '0' +(* 'FG :- #- B/E 'B1'1'K ('D*F'2D 9F ,F3J*G 'D3H/'FJ) 9DI 'FG J,H2 D1#3 'D/HD) 'F J1A6 'D'B1'1 '0' C'F B/ B/E '+F'! 'J -1( JCHF 'D3H/'F E4*1C# AJG' " . )2) *F5 'DAB1) (,) EF 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D%E'1'*J) 9DI 'FG : " *3B7 ,F3J) 'D/HD) 9F CD EF J*E*9 (G' AJ 'D-'D'* 'D*'DJ) : ,- '0' *,F3 E.*'1'K (,F3J) /HD) ',F(J) " . (1) *F5 'DAB1) ('D+'FJ)) EF 'DE'/) (12) EF B'FHF 'D,F3J@) 'D91'BJ@) 1B@E (43) D3F) 1963 'DED:J 9DI 'FG : " '0' *2H,* 'DE1#) 'D91'BJ) EF ',F(J 'H EF 91'BJ 'C*3( ,F3J) ',F(J) (9/ *'1J. 'D2H', *2HD 9FG' 'D,F3J) 'D91'BJ) E*I 'C*3(* ,F3J) 2H,G' ........ " . (2) /.-3F 'DG/'HJ @ 'D,F3J) HE1C2 'D','F( H'-C'EGE' AJ 'DB'FHF 'D91'BJ @ 'D7(9) 'D+'FJ) @ E7(9) 'D'14'/ @ (:/'/ @ 1967 @ 5 153 . )1) *F5 'DAB1) 'D.'E3) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI 'FG : " AJ 'D'-H'D 'DEF5H5 9DJG' AJ G0G 'DE'/) '0' C'F '-/ 'D2H,JF 91'BJ'K HB* 'F9B'/ 'D2H', J31J 'DB'FHF 'D91'BJ H-/G " . )2) /.-3F 'DG/'HJ- 'DH,J2 AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5- 'D,2! 'D'HD H'D+'FJ AJ 'D,F3J) H'DEH7F HE1C2 'D','F(- E7(9) 'D'14'/- (:/'/- 1962- 5104 HE'(9/G' . (3) *F5 'DAB1) ('D+'FJ)) EF 'DE'/) (12) EF B'FHF 'D,F3J@) 'D91'BJ@) 1B@E (43) D3F) 1963 'DED:J 9DI 'FG : " '0' *2H,* 'DE1#) 'D91'BJ) EF ',F(J 'H EF 91'BJ 'C*3( ,F3J) ',F(J) (9/ *'1J. 'D2H', *2HD 9FG' 'D,F3J) 'D91'BJ) E*I 'C*3(* ,F3J) 2H,G' ('.*J'1G' " . )1) *F5 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) 'D+'EF) EF B'FHF 'D,F3J) 'D'1/FJ) 9DI 'FG : " DDE1#) 'D'1/FJ) 'D*J *2H,* EF :J1 '1/FJ H-5D* 9DI ,F3J) 2H,G' 'D'-*A'8 (,F3J*G' 'D'1/FJ) 'D''0' *.D* 9FG' HAB'K D'-C'E G0' 'DB'FHF .........." . )2) *F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) (12) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) 9DI 'FG : " 'DE51J) 'D*J **2H, EF ',F(J *8D E-*A8) (,F3J*G' 'DE51J) 'D''0' 1:(* AJ 'C*3'( ,F3J) 2H,G' H'+(** 1:(*G' G0G 9F/ 'D2H', 'H '+F'! BJ'E 'D2H,J) HC'F B'FHF ,F3J) 2H,G' J/.DG' AJ G0G 'D,F3J) HE9 0DC *8D E-*A8) (,F3J*G' 'DE51J) '0' '9DF* 1:(*G@' AJ 0DC .D'D 3F) EF *'1J. /.HDG' AJ ,F3J) 2H,G' ". )3) *F5 'DAB1) (+'D+')K EF 'DA5D (19) EF B'FHF 'D,/F3J) 'DE:1(J) 9DI 'FG : " JAB/ 'D,F3J) 'DE:1(J) : +'D+'K 'DE1#) 'DE:1(J) 'D*J **2H, EF 1,D ',F(J H*C*3( (-CE 2H',G' ,F3J) 2H,G' H'DE#0HF DG' (EH,( E13HE B(D 9B/ G0' 'D2H', ('D*.DJ 9F 'D,F3J) 'DE:1(J) " . )4) *F5 'DE'/) (12) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H1J) 9DI 'FG : " *-*A8 'DE1#) 'D91(J) 'D3H1J) 'D*J **2H, EF ',F(J (,F3J*G' 'D' '0' 7D(* 'C*3'( ,F3J) 2H,G' HC'F B'FHF G0G 'D,F3J) JC3(G 'J'G' H'0' C'F 9B/ 'D2H', ('7D'K HAB'K D'-C'E 'DBH'FJF 'D3H1J) H5-J-'K 7(B'K D'-C'E 'DB'FHF 'DF'8E D9B/ 'D2H', A#FG *8D E*E*9) (,F3J*G' " . )5) *F5 'DE'/) (14) EF B'FHF 'D,F3J) 'D'E'1'*J) 9DI 'FG : " *-*A8 EH'7F) 'D/HD) (-CE 'DB'FHF 'H ('D*,F3 'D*J **2H, EF 4.5 J-ED ,F3J) ',F(J) (,F3J*G' HD' *AB/G' 'D'' 0' /.D* AJ ,F3J) 2H,G' " . (6) *F5 'DE'/) (11) EF B'FHF 'D,F3J) 'D9E'FJ) 9DI 'FG : " 'DE1#) 'D9E'FJ) 'D*J **2H, EF ',F(J *-*A8 (,F3J*G' 'D9E'FJ) 'D' '0' B/E* 7D('K DH2J1 'D/'.DJ) ('D*F'2D 9FG' D'C*3'( ,F3J) 2H,G' HC'F B'FHF 2H,G@' J3E- (EF-G' ,F3J*G H9DI 'F J1.5 DG' AJ 0DC 7(B'K DF5 'DE'/) 'D+'EF) EF G0' 'DB'FHF " . )1) *F5 'DE'/) 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) 'DJEFJ) 9DI 'FG : " 'DE1#) 'DJEFJ) 'D*J **2H, EF ',F(J *-*A8 ('D,F3J) 'DJEFJ) 'D' '0' 1:(* AJ 'D*.DJ 9F ,F3J*G' H'+(** G0G 'D1:() 9F/ 'D2H', 'H '+F'! BJ'E 'D2H,J) HC'F B'FHF (D/ 2H,G' J/.DG' AJ ,F3J*G H'0' C'F 9B/ 2H', G0G 'DE1#) ('7@D'K 419'K A#FG' *8D E-*A8) ('D,F3J) 'DJEFJ) " . )2) 'F81 B'FHF 'D,F3J) 'D3H/'FJ) 1BE (19) D3F) 1993. )3) 1',9 E' 3(B EB*1-F' (*9/JD 'DAB1) ('HD'K) EF 'DE'/) 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DA19 'D'HD EF 'DE7D( 'D'HD EF 'DE(-+ 'D'HD . )1) /.7D9* E-E/ /HJ/'1 E5/1 3'(B 5 74 /.A$'/ /J( 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 - 'D,2! 'D'HD AJ 'D,F3J) - E7(9) ,'E9) /E4B - 3H1J' - 1981 - 5155 H 5173 . (2) *F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 9DI %FG : " DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF :J1 'D91'BJ 'D*J 'C*3(G' '0' +(* BJ'EG 'H -'HD 'DBJ'E (9ED J9/ .71'K 9DI 'EF 'D/HD) H3D'E*G' #H B/E E9DHE'* .'7&) 9FG #H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JE 'D7D( #+1 5/H1 -CE B6'&J (-BG EC*3( D/1,) 'D(*'* " . )1) HGH E'3F(-+G D'-B'K AJ 'DA19JF 'D*'DJJF . (2) *F5 'DE'/) (88) EF 'D/3*H1 'D91'BJ D9'E 2005 9DI #FG : " 'DB6') E3*BDHF D' 3D7'F 9DJGE AJ B6'&GE D:J1 'DB'FHF HD' J,H2 D'J) 3D7) 'D*/.D AJ 'DB6'! #H AJ 4$HF 'D9/'D) " . )3) JF5 'D(F/ (#) EF 'DAB1) (+'D+'K) EF 'DE'/) (18) EF 'D/3*H1 'D91'BJ 9DI #FG : " J.71 %3B'7 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'D91'BJ ('DHD'/) D'J 3(( EF 'D'3('( HJ-B DEF '3B7* 9FG 7D( '3*9'/*G' HJF8E 0DC (B'FHF " . )4) *F5 'DE'/) (20) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DED:J 9DI 'FG : " DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'D91'BJ AJ 'D#-H'D 'D"*J) : 1-'0' B(D /.HD 'D./E) 'D93C1J) D#-/I 'D/HD 'D#,F(J) /HF #0F 3'(B J5/1 EF H2J1 'D/A'9 .2- '0' 9ED DE5D-) /HD) 'H -CHE) ',F(J) 'H ,G) E9'/J) AJ 'D.'1, 'H B(D AJ 'D.'1, H8JA) D/I -CHE) ',F(J) 'H '-/I 'DGJ&'* 'D',F(J) 'H 'D/HDJ) H'(I 'F J*1CG' ('D1:E EF 'D'E1 'D5'/1 'DJG EF 'DH2J1 .3- '0' 'B'E AJ 'D.'1, (5H1) E9*'/) H#F6E 'DI GJ&) ',F(J) EF ':1'6G' 'D9ED 9DI *BHJ6 'DF8'E 'D',*E'9J 'H 'D'B*5'/J DD/HD) (#J) H3JD) EF 'DH3'&D " CE' F5* 'DAB1) 'D'HDI EF B1'1 E,D3 BJ'/) 'D+H1) 'DEF-D 1BE (666) D3F) 1980 9DI 'FG : " *3B7 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F CD 91'BJ EF '5D ',F(J '0' *(JF 9/E HD'&G DDH7F H'D49( H'D'G/'A 'DBHEJ) H'D',*E'9J) 'D9DJ' DD+H1) " . )1) *F5 'DE'/) (19) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 1BE (43) D3F) 1963 'DED:J 9DI #FG : " DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'D',F(J 'D0J 'C*3(G' '0' B'E #H -'HD 'DBJ'E (9ED J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' " . )1) /.,'(1 #(1'GJE 'D1'HJ @ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 AJ 'D,F3J) HAB'K D'-C'E 'DB'FHF 'D91'BJ H'DEB'1F @ E7(9) /'1 'D3D'E @ (:/'/ @1977 @ 5 170 JF81 ('DE9FI FA3G : / . E',/ 'D-DH'F @ 'DH,J2 AJ 'D-BHB 'D/HDJ) 'D.'5) @ 'D,2! 'D#HD @ E7(9) 'D'/'( H'D9DHE /E4B @ 1965@ 5 241. (2) #F81 9DI 3(JD 'DE+'D 'DEH'/ 'DB'FHFJ) (156@ 222) EF B'FHF 'D9BH('* 'D91'BJ 'DF'A0 HC0DC B'FHF 'D'1G'( 1BE (13) D3F) 2005 . (3) /.:'D( 9DJ 'D/'HHJ H /.-3F E-E/ 'DG/'HJ @ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 @ 'D,2! 'D#HD @ 'D7(9) 'D#HDI @ (:/'/ @ 19885 110 . (4) JF81 ('DE9FI FA3G : /.'-E/ B3E* 'D,/'HJ- E5/1 3'(B 5 192 . (1) *F5 'DE'/) (19) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 1BE (43) D3F) 1963 'DED:J 9DI #FG : " DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) 9F 'D',F(J 'D0J 'C*3(G' '0' B'E #H -'HD 'DBJ'E (9ED J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' " . (2) /.-3F 'DG/'HJ @ 'D,F3J) HE1C2 'D','F( H#-C'EGE' AJ 'DB'FHF 'D91'BJ- E5/1 3'(B @ 5 171 HE'(9/G' . (3) *F5 'DAB1) ('HD'K) EF 'DE'/) (22) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE:1(J) 9DI 'FG : " CD 4.5 'C*3( 'D,F3J) 'DE:1(J) JECF 'F J,1/ EFG' : 'HD'K- '0' 5/1 9DJG -CE EF #,D : 9ED J9/ ,F'J) 'H ,F-) *E3 (3D'E) 'D/HD) 'D/'.DJ) 'H 'D.'1,J).....D'J*E 'D*,1J/ EF 'D,F3J) 'DE:1(J) EF ',D 'DE$'.0) (#-/ 'D'A9'D 'DE0CH1) #9D'G 'D' '0' HB@9 'DBJ'E (G /'.D #,D 941 3FH'* EF *'1J. 'C*3'( G0G 'D,F3J) " . (1) JF5 'D(F/ 'D+'FJ EF 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) 9DI 'FG : " J,H2 (B1'1 E3(( EF E,D3 'DH21'! 3-( 'D,F3J) 'DE51J) EF CD EF 'C*3(G' ('D*,F3 'H ('D2H', H0DC .D'D 'D3FH'* 'D.E3 'D*'DJ) D'C*3'(G 'J'G' H0DC AJ #J) -'D) EF 'D-'D'* 'D"*J) : 2- '0' -CE 9DJG B6'&J'K AJ ,1JE) EF 'D,1'&E 'DE61) (#EF 'D/HD) EF ,G) 'D.'1, " . (2) *F5 'DAB1) (/) EF 'DE'/) (18) EF B'FHF 'D,F3J) 'DJEFJ) 9DI 'FG : " J,H2 (B1'1 ,EGH1J (F'!'K 9DI 916 'DH2J1 3-( 'D,F3J) 'DJEFJ) EEF 'C*3(G' H0DC .D'D 'D.E3 'D3FH'* 'D*'DJ) DG0' 'D'C*3'( E*I *H'A1* -'D) EF 'D-'D'* 'D'*J) : /- '0' *H'A1* 'D/D'&D D/I 'D,G'* 'DE.*5) 9DI BJ'EG 'H E-'HD) 'DBJ'E (#J 9ED J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E) 'DH7F " . (3) *F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) (19) EF B'FHF 'D,F3J) 'D'1/FJ) 9DI 'FG : " DE,D3 'DH21'! (EH'AB) ,D'D) 'DEDC 'F JD:J 'J 4G@'/) *,F@3 EF-* D'J 4.5 :1- '0' #*I #H -'HD 9ED'K J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' " . (4) *F5 'DAB1) (H) EF 'DE'/) (21) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H1J) 9DI 'FG : " J,H2 'F J,1/ 'DEH'7F EF 'D,F3J) (E13HE (F'!'K 9DI 'B*1'- E9DD EF 'DH2J1 AJ 'D-'D'* 'D*'DJ) : H- '0' C'F B(HDG AJ 'D,F3J) (F'!'K 9DI '-C'E 'DE'/) (6) H#+(* 'D*-BJB %F G0' 'D*,1J/ GH AJ E5D-) #EF 'D(D'/ H3D'E*G' " . (5) *F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) (16) EF B'FHF 'D,F3J) 'D'E'1'*J) 9DI 'FG : " *3-( 'D,F3J) 9F 'DE*,F3 AJ 'D-'D'* 'D*'DJ@) : 1- '0' #*I 9E@D'K J9/ .71'K 9DI #EF 'D/HD) H3D'E*G' #H 419 AJ 0DC " . (1) *F5 'DAB1) 'D.'E3) EF 'DE'/) (13) EF B'FHF 'D,F3J) 'D9E'FJ) 9DI 'FG : " J,1/ EF 'D,F3J) 'D9E'FJ) (E13HE 3D7'FJ : 5- CD EF -5D 9DI 'D,F3J) 'D9E'FJ) (71JB 'D*,F3 HJ-CE 9DJG AJ '-/I 'D,1'&E 'DH'B9) 9DI #EF 'D3D7F) #H J+(* #FG JF*EJ %DI ,E'9) 'H -2( 'H *F8JE B'E ('D*"E1 #H 'D#9*/'! 9DI #EF 'D3D7F) " . (1) DE JF5 B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 1BE (43) D3F) 1963 'DED:J 9DI G0G 'D-'D) DAB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) HE9 0DC *F'HDG 'DABG ('D/1'3) H'D(-+ (#9*('1 'F E' (FJ 9DI ('7D AGH ('7D : 'F81 /.,'(1 '(1'GJE 'D1'HJ E5/1 3'(B 5178 . (2) HJ(/H 0DC ,DJ'K EF 9('1) " DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF :J1 'D91'BJ 'D*J 'C*3(G' " H'DH'1/) AJ 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DF'A0 . (3) JF81 ('DE9FI FA3G : /.G4'E 9DJ 5'/B /1H3 AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 E51 2004 5 202 . (1) HJ(/H 0DC ,DJ'K EF 9('1) " '+1 5/H1 -CE B6'&J (-BG EC*3( /1,) 'D(*'* " H'DH'1/) AJ 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DF'A0 . (2) HJ(/H 0DC ,DJ'K EF 9('1) " DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) " H'DH'1/) AJ 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DF'A0 . (3) JF81 ('DE9FI FA3G : /.G4'E 9DJ 5'/B E5/1 3'(B 5 202. (4) JF81 ('DE9FI FA3G : /.4E3 'D/JF 'DHCJD E5/1 3'(B - 5 326 HE'(9/G' . (5) *F5 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) 9DI 'FG : " J,H2 (B1'1 E3(( EF E,D3 'DH21'! 3-( 'D,F3J) 'DE51J) EF CD EF 'C*3(G' (71JB 'D:4 'H (F'!'K 9DI 'BH'D C'0() .D'D 'D3FH'* 'D941) 'D*'J) D'C*3'(G 'J'G' " . (1)*F5 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) (19) EF B'FHF 'D,F3J) 'D#1/FJ) 9DI 'FG : " DE,D3 'DH21'! (EH'AB) ,D'D) 'DEDC 'F JD:J 'J 4G'/) *,F3 EF-* D#J 4.5 : 2- '0' 8G1 *2HJ1 AJ 'D(J'F'* 'D*J '3*F/ 'DJG' AJ EF- 4G'/) 'D*,F3 H9DI #+1 0DC JAB/ -'EDG' 'D,F3J) 'D'1/FJ) " . (2)*F5 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DA5D (14) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE:1(J) : " '0' #/DI 'D',F(J 9F B5/ (*51J- E2JA 'H '3*8G1 (H1B) **6EF '/9'!' C'0(' 'H E.7&' 'H '3*9ED H3'&D */DJ3 DD-5HD 9DI 'D*,FJ3 AJ,H2 'D:'! 'DH+JB) (FA3 'D5J:) 'D*J 5/1* (G' 9DI 'FG J,H2 DDE9FJ ('D#E1 'DH',( '9D'EG B'FHFJ'K 'F J/DJ (-,, HE0C1'* AJ #,D +D'+) #4G1 '(*/'! EF 'DJHE 'D0J J7D( EFG AJG 'D'/D'! (0DC " . (3)*F5 'DAB1) (,) 'DE'/) (18) EF B'FHF 'D,F3J) 'DJEFJ) : " J,H2 (B1'1 ,EGH1J (F'!'K 9DI 916 'DH2J1 3-( 'D,F3J) 'DJEFJ) EEF 'C*3(G' ...... E*I *H'A1* -'D) EF 'D-'D'* 'D"*J) : ,- '0' C'F 'C*3'( 'D,F3J) 'DJEFJ) (F'!'K 9DI #BH'D #H HB'&9 :J1 5-J-) HAJ G0G 'D-'D) JCHF 3-@( 'D,F3J) 'DE0CH1) AJ #J HB* E*I +(* 0DC " . (4) JF5 'D(F/ (#) EF 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) (11) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H/'FJ) 9DI 'FG : " 1- J,H2 D1#3 'D/HD) 'F JB11 3-( 'D,F3J) 'D3H/'FJ) EF 'J 3H/'FJ ('D*,F3 '0' +(* 'FG : #- B/ -5D 9DI 4G'/) 'D,F3J) 'D3H/'FJ) ('D*,F3 (71JB 'D:4 'H (*B/JE (J'F'* C'0() 'H (#.A'! #J) H'B9) E'/J) " . (5) *F5 'DE'/) (20) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H1J) 9DI 'FG : " J,1/ EF 'D,F3J) (-CE B6'&J EF +(* 'C*3'(G 'J'G' (F'! 9DI (J'F C'0( 'H (71JB 'D*/DJ3 HJ4ED 'D*,1J/ EF 'C*3(G' ('D*(9J) " . (6) *F5 'DAB1) 'D+'D+) EF 'DE'/) (16) EF B'FHF 'D,F3J) 'D'E'1'*J) 9DI 'FG : " *3-( 'D,F3J) 9F 'DE*,F3 AJ 'D-'D'* 'D*'DJ) : 3- '0' 8G1 *2HJ1 'H '-*J'D 'H :4 AJ 'D(J'F'* 'D*J '3*F/ 'DJG' AJ EF-G 'D,F3J) " . (1) *F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) (13) EF B'FHF 'D,F3J) 'D9E'FJ) 9DI 'FG : " J,1/ EF 'D,F3J) 'D9E'FJ (E13HE 3D7'FJ : 1- CD EF J+(* 'FG -5D 9DI 'D,F3J) 'D9E'FJ) (F'! 9DI (J'F C'0( 'H (71JB 'D:4 H'D*2HJ1 CE' J,1/ EFG' CD EF 'C*3(G' *(9'K DG " . (2) /.A$'/ 1J'6 H /.3'EJ) 1'4/ - E5/1 3'(B - 5 236 /.9C'4) 9(/ 'D9'D '-C'E 'D,F3J) 'DE51J) /'1 'D,'E9) 'D,/J/) 'D'3CF/1J) 1993 5 249 . (3) /.4E3 'D/JF 'DHCJD E5/1 3'(B 5 327 /.A$'/ 1J'6 H /.3'EJ) 1'4/ - 'DH,J2 AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 - /'1 'DFG6) 'D91(J) E51- 1971 - 5 237 . (1) /.A$'/ /J( E5/1 3'(B - 5 187 HE'(9/G' . (1) *F5 'DE'/) (19) EF B'FHF 'B'E) 'D','F( 'D91'BJ 9DI 'FG : " DDH2J1 'H EF J.HDG 'F JB11 '(9'/ 'D',F(J 'D0J 5/1 9DJG -CE FG'&J EF E-CE) E.*5) J*6EF 'D'J5'! ('(9'/G EF '1'6J 'D,EGH1J) 'D91'BJ) " . (2) *F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'B'E) 'D','F( 'D91'BJ 9DI 'FG : " DDH2J1 'H EF J.HDG 'F JB11 '(9'/ 'J ',F(J JBJE AJ 'D,EGH1J) 'D91'BJ) (5H1) E41H9) '0' +(* 'FG DE JCF E3*HAJ'K (96 'D41H7 'DH'1/) AJ 'DE'/) 'D.'E3) EF G0' 'DB'FHF " H*F5 'DE'/) 'D.'E3) EF 0'* 'DB'FHF 9DI 'FG : " J,( *H'A1 'D41H7 'D*'DJ) AJ 7D( 'D3E) : 1- 'F JB/E %DI 'DEE+DJ) 'D91'BJ AJ 'D.'1, E' J+(* 'EC'FJ'*G 'DE'DJ) DDE9J4) .D'D E/) (B'&G AJ 'D,EGH1J) 'D91'BJ) . 2- 9/E H,H/ E'F9 EF /.HDG '1'6J 'D,EGH1J) 'D91'BJ) D3(( J*9DB ('D5-) 'D9'E) 'H 'D'EF 'H 'D'/'( 'D9'E) 'H 'D'B*5'/ 'DBHEJ . 3- 'F D'JCHF E*GE'K 'H E-CHE'K 9DJG .'1, 'D91'B (,1JE) J,H2 *3DJEG EF ',DG' . 4- 'F D'JCHF B/ 5/1 'E1 ('(9'/G EF 'D,EGH1J) 'D91'BJ " . (3) 'F81 B'FHF '9'/) 'DE,1EJF 1BE (21) D3F) 1923 H0JDG B'FHF 1BE (23) D3F) 1937 . (1) *F5 'DE'/) (21) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DED:J 9DI 'FG : " D'J(1# 'D91'BJ 'D0J *2HD 9FG ,F3J*G 'D91'BJ) EF 'DH',('* #H 'D'D*2'E'* 'DE*1*() 9DJG B(D 2H'D 'D,F3J) 'D91'BJ) " (2) *F5 'DE'/) (20) EF B'FHF 'D,F3J) 'D'1/FJ) 9DI 'FG : " 'D'1/FJ 'D0J JAB/ 'D,F3J) 'D'1/FJ) D'J(1# (0DC EE' J*1*@( 9DJ@G EF 'DH',('* 'DF'4&) 9DI 'J 9ED EF 'D'9E'D 'D*J #*I (G' B(D AB/G 'D,F3J) 'D'1/FJ) " . (3) *F5 'DE'/) (14) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H/'FJ) 9DI 'FG : " D'J*1*( 9DI '3B'7 'D,F3J) 'D3H/'FJ) 'H 3-(G' '9A'! EF 3B7* 9FG 'H 3-(* EFG EF 'J 'D*2'E 'H H',( AJE' J*9DB ('J A9D 'H 4J! B'E (G 'H ':AD 'DBJ'E (G B(D 'F *3B7 9FG 'H *3-( EFG *DC 'D,F3J) " . )1) /.,'(1 '(1'GJE 'D1'HJ- E5/1 3'(B- 5 180 /.:'D( 9DJ 'D/'H/J H /.-3F E-E/ 'DG/'HJ- E5/1 3'(B - 5 120 . (2) *F5 'DE'/) (16) EF B'FHF 'D,F3J) 'D'E'1'*J) 9DI 'FG : " *3-( 'D,F3J) 9F 'DE*,F3 AJ 'D-'D'* 'D*'DJ) : 1- '0' '*I 9ED'K .71'K 9DI 'EF 'D/HD) H3D'E*G' 'H 419 AJ 0DC.2- '0' *C11 'D-CE 9DJG (,1'&E E4JFG.3- '0' 8G1 *2HJ1 'H '-*J'D 'H :4 AJ 'D(J'F'* 'D*J '3*F/ 'DJG' AJ EF-G 'D,F3J).4- '0' 'B'E .'1, 'D/HD) (5H1) E3*E1) H/HF E(11 E/) *2J/ 9DI '1(9 3FH'*. H'0' 3-(* 'D,F3J) 9F 4.5 ,'2 3-(G ('D*(9J) 9F 2H,*G H'HD'/G 'DB51 " . (1) *F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) (17) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) 9DI 'FG : " J*1*( 9DI 3-( 'D,F3J) AJ 'D'-H'D 'DEF5H5 9DJG' AJ 'DE'/) (15) 2H'DG' 9F 5'-(G' H-/G 9DI 'FG J,H2 'F J*6EF B1'1 'D3-( 3-(G C0DC 9EF JCHF B/ 'C*3(G' E9G (71JB 'D*(9J) CDGE 'H (96GE " H*F5 'DE'/) (15) EF 'DB'FHF 0'*G 9DI 'FG : "J,H2 (B1'1 E3(( EF E,D3 'DH21'! 3-( 'D,F3J) 'DE51J) EF CD EF 'C*3(G' (71JB 'D:4 'H (F'!'K 9DI 'BH'D C'0() .D'D 'D3FH'* 'D941) 'D*'DJ) D'C*3'(G 'J'G' . CE' J,H2 3-(G' EF CD EF 'C*3(G' ('D*,F3 'H ('D2H', H0DC .D'D 'D3FH'* 'D.E3 'D*'DJ) D'C*3'(G 'J'G' H0DC AJ 'J) -'D) EF 'D-'D'* 'D'*J) : 1- '0' -CE 9DJG AJ E51 (9BH() ,F'J) 'H (9BH() EBJ/) DD-1J) AJ ,1JE) E.D) ('D41A.2- '0' -CE 9DJG B6'&J'K AJ ,1JE) EF 'D,1'&E 'DE61) (#EF 'D/HD) EF ,G) 'D.'1, 'H EF ,G) 'D/'.D.3- '0' C'F B/ 'FB79 9F 'D'B'E) AJ E51 E/) 3F*JF E**'DJ*JF HC'F 0DC 'D'FB7'9 (D' 901 JB(DG H2J1 'D/'.DJ) " . (2) *F5 'DE'/) (21) EF B'FHF 'D,F3J) 'DJEFJ) 9DI 'FG : " J*1*( 9DI 3-( 'D,F3J) 'DJEFJ) EEF 'C*3(G' 2H'D G0G 'D,F3J) 9F G0' 'D4.5 H-/G 'D' '0' F5 'D3-( 9DI 2H'DG' 'J6'K 9EF JCHF B/ 'C*3(G' E9G (71JB 'D*(9J) " . (3) *F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DA5D (24) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE:1(J) 9DI 'FG : " JECF *E/J/ 'D*,1J/ EF 'D,F3J) 'DE:1(J) %DI 2H,) 'D4.5 'DE9FJ ('D'E1 H'HD'/G 'DB'51JF 9DI 417 'F JCHF G$D'! EF '5D ',F(J HE-*A8JF ('D,F3J) 'D',F(J) " . (4) *F5 'DE'/) (23) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H1J) 9DI 'FG : " J*1*( 9DI *,1J/ 'D4.5 EF 'D,F3J) 3BH7G' 9FG H-/G E'DE JF5 9DI .D'A 0DC 51'-)K " . (1) *F5 'DE'/) 'D3'(9) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 9DI 'FG : " DDH2J1 'F JB(D *,F3 :J1 'D91'BJ 'DE*2H, EF 'E1#) 91'BJ) '0' *H'A1* AJG 'D41H7 'DH'1/) AJ 'DE'/) (6) EF G0' 'DB'FHF 9DI 'F D'*BD E/) 'D'B'E) 'DEF5H5 9DJG' AJ 'DAB1) (,) EF 'D(F@/ ('HD'K) EF 'DE'/) (6) EF G0' 'DB'FHF 9F .E3 3FH'* E9 (B'! 'D1'(7) 'D2H,J) " . (1) *F5 'DE'/) 'D3'(9) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 9DI 'FG : " DDE1#) :J1 'D91'BJ) 'DE*2H,) EF 91'BJ 'F *C*3( 'D,F3J) 'D91'BJ) ('D41H7 'D'*J) : #- *B/JE 7D( %DI 'DH2J1. (- E6J E/) .E3 3FH'* 9DI 2H',G' H'B'E*G' AJ 'D91'B.,- '3*E1'1 BJ'E 'D1'(7) 'D2H,J) -*I *'1J. *B/JE 'D7D( HJ3*+FI EF 0DC EF C'F* E7DB) 'H *HAI 9FG' 2H,G' HC'F DG' EF E7DBG' 'H 2H,G' 'DE*HAI HD/ " . (2) *F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 9DI 'FG : " DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF :J1 'D91'BJ 'D*J 'C*3(G' '0'.............B/E E9DHE'* .'7&) 9FG 'H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JE 'D7D( '+1 5/H1 -CE B6'&J (-BG EC*3( /1,) 'D(*'* " . (3) 'F81 E'3(B EB*1-F' (*9/JD F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) AJ 'DA19 'D+'FJ EF 'DE7D( 'D+'FJ EF 'DE(-+ 'D'HD . (1) *F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) (17) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) 9DI 'FG : " J*1*( 9DI 3-( 'D,F3J) AJ 'D'-H'D 'DEF5H5 9DJG' AJ 'DE'/) (15) 2H'DG' 9F 5'-(G' H-/G 9DI 'FG J,H2 'F J*6EF B1'1 'D3-( 3-(G C0DC 9EF JCHF B/ 'C*3(G' E9G (71JB 'D*(9J) CDGE 'H (96GE " H*F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) (15) EF 'DB'FHF 0'*G 9DI 'FG : "J,H2 (B1'1 E3(( EF E,D3 'DH21'! 3-( 'D,F3J) 'DE51J) EF CD EF 'C*3(G' (71JB 'D:4 'H (F'!'K 9DI 'BH'D C'0() .D'D 'D3FH'* 'D941) 'D*'DJ) D'C*3'(G 'J'G' " . (2) *F5 'DE'/) (20) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H1J) 9DI 'FG : " J,1/ EF 'D,F3J) (-CE B6'&J EF +(* 'C*3'(G 'J'G' (F'! 9DI (J'F C'0( 'H (71JB 'D*/DJ3 HJ4ED 'D*,1J/ EF 'C*3(G' ('D*(9J) " . (3) *F5 'DE'/) (13) EF B'FHF 'D,F3J) 'D9E'FJ) 9DI 'FG : " J,1/ EF 'D,F3J) 'D9E'FJ) (E13HE 3D7'FJ :- 1- CD EF J+(* 'FG -5D 9DI 'D,F3J) 'D9E'FJ) (F'! 9DI (J'F C'0( 'H (71JB 'D:4 H'D*2HJ1 CE' J,1/ EFG' CD EF 'C*3(G' *(9'K DG " . (4) JF51A E57D- (H'D/G) %DI 'D'( CE' JF51A %DI 'D'E 'J6'K . (1) *F5 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) (13) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DED:J 9DI 'FG : " '0' AB/ 91'BJ 'D,F3J) 'D91'BJ) JAB/G' #J6'K 'HD'/G 'D5:'1 ...... " . (2) 1',9 E'3(B 'DE7D( 'D'HD EF 'DE(-+ 'D'HD (A19JG 'D'HD H'D+'FJ . (3) 1',9 E'3(B 'DE7D( 'D+'FJ EF 'DE(-+ 'D'HD (A19JG 'D'HD H'D+'FJ . (4) /.-3F 'DG/'HJ-'DH,J2 AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5-E5/1 3'(B 5 127 HE'(9/G' . (5) /.:'D( 9DJ 'D/'H/J H /.-3F E-E/ 'DG/'HJ E5/1 3'(B 5 119 . (1) *F5 'DE'/) (18) EF B'FHF 'D,F3J) 'D'E'1'*J) 9DI 'FG : " DDB51 EF 'HD'/ EF AB/ 'D,F3J) 'F J3*1/HG' (F'!'K 9DI 7D(GE ,F3J) 'D/HD) 9F/ (DH:GE 3F 'D14/ " . (2) *F5 'DE'/) 'D*'39) EF B'FHF 'D,F3J) 'D9E'FJ) 9DI 'FG : " JAB/ 'D9E'FJ ,F3J*G (-CE 'DB'FHF '0' 'C*3( ,F3J) ',F(J) ('D.D'A D'-C'E G0' 'DB'FHF CE' JAB/G' 'HD'/G 'DB51 *(9'K DG HJC*3(HF ,F3J) H'D/GE '0' C'F B'FHF *DC 'D,F3J) JEF-GE 'J'G' " . (3) *F5 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) (11) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) 9DI 'FG : " 'E' 'D'HD'/ 'DB51 A*2HD 9FGE 'D,F3J) 'DE51J) '0' C'FH' (-CE *:JJ1 ,F3J) '(JGE J/.DHF AJ ,F3J*G 'D,/J/) 7(B'K DB'FHFG' 9DI 'FG J3H: DGE .D'D 'D3F) 'D*'DJ) D(DH:GE 3F 'D14/ 'F JB11H' '.*J'1 'D,F3J) 'DE51J) " . (4) *F5 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) (11) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H1J) 9DI 'FG : " JAB/ 'D'HD'/ 'DB51 'D,F3J) '0' C'FH' JC*3(HF ,F3J) '(JGE 'D,/J/) (EB*6I 'DB'FHF 'D.'5 (GE " . (5) *F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H/'FJ) 9DI 'FG : " '0' '3B7* 9F 'DH'D/ 'DE&HD 9F B'51 'D,F3J) 'D3H/'FJ) (EH,( '-C'E 'DE'/) (10) AD' JAB/ 0DC 'DB'51 ,F3J*G 'D3H/'FJ) 'D' '0' C'F 'H '5(- *(9'K D0DC EF 19'J' 'J) /HD) :J1 'D3H/'F (EH,( BH'FJF *DC 'D/HD) " . (6) *F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DA5D (21) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE:1(J) 9DI 'FG : " 'F AB/'F 'D,F3J) 'DE:1(J) AJ 'D'-H'D 'DEF5H5 9DJG' AJ 'DEB79'* (1) H(2) H(4) EF 'DA5D (19) JE*/ '+1G (-CE 'DB'FHF %DI 'HD'/ 'DE9FJ ('D'E1 'DB'51JF 'D:J1 'DE*2H,JF '0' C'FH' J3CFHF E9G A9D'K " . (1) *F5 'DE'/ 'D9'41) EF B'FHF 'D,F3J) 'D'1/FJ) 9DI 'FG : " J-*A8 'DHD/ 'DB'51 'D0J -5D H'D/G 9DI ,F3J) ',F(J) (,F3J*G 'D'1/FJ) " . (2) *F5 'DE'/) (12) EF B'FHF 'D,F3J) 'DJEFJ) 9DI 'FG : " D' J*1*( 9DI *,F3 'DJEFJ (,F3J) ',F(J) E*I '0F DG AJ 0DC 'F *AB/ 2H,*G 'DJEFJ) 'D,F3J) 'DJEFJ) 'D' '0' '9DF* 9F 1:(*G' AJ 'C*3'( ,F3J) 2H,G' 'D,/J/) 'E' 'D'HD'/ 'DB51 AD' JAB/HF 'D,F3J) 'DJEFJ) '0' C'FH' J/.DHF AJ ,F3J) '(JGE 'D,/J/) (71JB 'D*(9J) " . (1) *F5 'DE'/) 'D+'D+) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 9DI 'FG : " J9*(1 91'BJ'K : #- EF HD/ D#( 91'BJ #H D#E 91'BJ) . (- EF HD/ AJ 'D91'B EF #(HJF E,GHDJF HJ9*(1 'DDBJ7 'D0J J9+1 9DJG AJ 'D91'B EHDH/#K AJG E'DE JBE 'D/DJD 9DI .D'A 0DC " . (2) *F5 'DE'/) 'D1'(9) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 9DI 'FG : " DDH2J1 'F J9*(1 EF HD/ .'1, 'D91'B EF #E 91'BJ) H#( E,GHD #H D',F3J) DG 91'BJ 'D,F3J) '0' '.*'1G' .D'D 3F) EF *'1J. (DH:G 3F 'D14/ 'D' '0' -'D* 'D81HA 'D59() /HF 0DC (417 'F JCHF EBJE'K AJ 'D91'B HB* *B/JEG 7D( 'D-5HD 9DI 'D,F3J) 'D91'BJ) " . (3) *F5 'DAB1) ('HD'K) EF 'DE'/) (14) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 9DI 'FG : " '0' 'C*3( :J1 'D91'BJ 'D,F3J) 'D91'BJ) J5(- 'HD'/G :J1 'D('D:JF 3F 'D14/ 91'BJJF (417 'F JCHFH' EBJEJF E9G AJ 'D91'B " . (4) *F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 9DI 'FG : " DDH2J1 3-( 'D,F3J) 'D91'BJ) EF :J1 'D91'BJ 'D*J 'C*3(G' '0'.............B/E E9DHE'* .'7&) 9FG 'H 9F 9'&D*G 9F/ *B/JE 'D7D( '+1 5/H1 -CE B6'&J (-BG EC*3( /1,) 'D(*'* " . (1) CE' DE JF5 B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ) 'DED:J 9DI -CE B'FHFJ .'5 DE9'D,) G0G 'D-'D) . (2) #F81 E' 3(B EB*1-F' (*9/JD F5 'DE'/) (15) EF B'FHF 'D,F3J) 'D91'BJ AJ 'DA19 'D+'FJ EF 'DE7D( 'D+'FJ EF 'DE(-+ 'D'HD . (3) *F5 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) (17) EF B'FHF 'D,F3J) 'DE51J) 9DI 'FG : " J*1*( 9DI 3-( 'D,F3J) 'DE51J) AJ 'D'-H'D 'DEF5H5 9DJG' AJ 'DE'/) 15 2H'DG' 9F 5'-(G H-/G 9DI 'FG J,H2 'F J*6EF B1'1 'D3-( 3-(G' C0DC 9EF JCHF B/ 'C*3(G' E9G (71JB 'D*(9J) CDGE #H (96GE " . (4) *F5 'DE'/) (20) EF B'FHF 'D,F3J) 'D3H1J) 9DI 'FG : " J,1/ EF 'D,F3J) (-CE B6'&J EF +(* 'C*3'(G 'J'G' (F'! 9DI (J'F C'0( 'H (71JB 'D*/DJ3 HJ4ED 'D*,1J/ EF 'C*3(G' ('D*(9J) " . (5) *F5 'DE'/) (13) EF B'FHF 'D,F3J) 'D9E'FJ) 9DI 'FG : " J,1/ EF 'D,F3J) 'D9E'FJ) (E13HE 3D7'FJ :- 1- CD EF J+(* 'FG -5D 9DI 'D,F3J) 'D9E'FJ) (F'! 9DI (J'F C'0( 'H (71JB 'D:4 H'D*2HJ1 CE' J,1/ EFG' CD EF 'C*3(G' *(9'K DG " .   PAGE 70 E,D) 'D1'A/JF DD-BHB 'DE,D/ (12) 'D9// (46) 'D3F) (2010) PAGE 71 AB/ 'D,F3J) 'D91'BJ) Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) npTszu&x@|B|D|T|}.}$ & F d^`a$gd1.$da$gd1.$hd`ha$gd1.$da$gd1.$da$gdG $da$gd1.$d`a$gd1. hz>|B|D|R|T|}},}.}<}RT:<ɶޡpYEY/Y/*h: h1.CJZ^J_HaJhnHtH'h: h1.CJ^J_HaJhnHtH-h: h1.CJZ^J_HaJhnHo(tHh: h1.CJ^J_HaJh<(CJZ^J_HaJo(%hh1.5CJZ\^J_HaJ(hh1.5CJZ\^J_HaJo(%h^h1.5CJZ\^J_HaJ(h^h1.5CJZ\^J_HaJo(h: h1.CJZ^J_HaJ"h: h1.CJZ^J_HaJo(T<<̈<g$ d^`a$gd1."$ & F d^`a$gd1.!"$ & F +d^`a$gd1."$ & F d^`a$gd1."$ & F d^`a$gd1. :<ʈ̈ :<NPܛޛZ\辩s\-hh3CJZ^J_HaJhnHo(tHh: h1.Z_Hho(*h: h1.CJ^J_HaJhnHo(tH%hh1.5CJZ\^J_HaJ(hh1.5CJZ\^J_HaJo(*h: h1.CJZ^J_HaJhnHtH'h: h1.CJ^J_HaJhnHtH-h: h1.CJZ^J_HaJhnHo(tHPޛ\x`Q$da$gd<("$ & F d^`a$gd!"$ & F +d^`a$gd1."$ & F bd^`a$gd1."$ & F d^`a$gd1."$ & F d^`a$gd1.\hvx@BVXңԣ^`.0HJƱ}ƌƌƌƌ}fPfPf<'h: h1.CJ^J_HaJhnHtH*h: h1.CJZ^J_HaJhnHtH-h: h1.CJZ^J_HaJhnHo(tHh: h1.CJ^J_HaJ"h: h1.CJZ^J_HaJo(%hh1.5CJZ\^J_HaJ(hh1.5CJZ\^J_HaJo(h: h1.CJZ^J_HaJ(h^h1.5CJZ\^J_HaJo((h^h<(5CJZ\^J_HaJo(xBJHԦާƨf ܪ~Vv$ & F pd^pa$gd1.$ & Fpd^pa$gd1.$ & Fpd^pa$gd "$ & Fpd^pa$gd1.$ & Fpd^pa$gd1.$ & FGd^Ga$gd1. $dgd1. JFHҦԦڧܧާĨƨVXdf ,.ڪܪ*,TVln|~TV ­$&DF\^lnȯʯԯ֯h: h1.CJZ^J_HaJh CJZ^J_HaJo(h: h1.CJ^J_HaJ"h: h1.CJZ^J_HaJo(EV ­nFZl(ܳ4$ & Fpd^pa$gd1.$d^a$gd1.$da$gd3$ & F pd^pa$gd1.DFTXZjl&(~ڳܳ24ڴܴ24ƷƷƷƷƷƷƷƷƷƷƷƷƷn\#hz5h CJOJQJZ^JaJ)h&Th 5CJOJQJZ\^JaJ"h3hvCJZ^J_HaJo("hFh1.CJZ^J_HaJo(h: h1.CJZ^J_HaJh: h1.CJ^J_HaJ"h: h1.CJZ^J_HaJo(%hh1.5CJZ\^J_HaJ(hh1.5CJZ\^J_HaJo(!ܴ4xz d@o$L^`La$gdU$L^`LgdU$Z^`Za$gdi]$ ^`a$gdz5$^`a$gdz5 $a$gd,r$ & Fpd^pa$gd3$ & Fpd^pa$gd1. "$dfh@F"& LNPZ\^dfh:<>(*$&(DHJͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼͼ hz5h CJOJQJ^JaJ#hz5h CJOJQJZ^JaJ h CJOJQJZ^JaJo(h CJOJQJZ^JaJJ"LZd:&$$G^G`a$gdP`$Z^`ZgdP`$Z^`Za$gdP`$Z^`Za$gdL$G^G`a$gdg2$L^L`a$gdg2$L^`La$gdg2FVH}$L^L`a$gdS $gdS$^`a$gdJ$G^G`a$gdJ $a$gdS$G^G`a$gdS$L^L`a$gdP`$G^G`a$gdP` V^HJLz|~rxhp$p v  . 4 DJjlr(.4:"$*6<&hz5h CJOJQJZ^JaJo( hz5h CJOJQJ^JaJ#hz5h CJOJQJZ^JaJ h CJOJQJZ^JaJo(Hzrhp . ww$G^G`a$gd$G^G`a$gd$G^G`a$gdS $gdS$^`a$gdS$W^`Wa$gdS$L^L`a$gdS$G^G`a$gd1. . Dl(4$6b!#$&$G^G`a$gdF$G^G`a$gd $gd$L^L`a$gd$G^G`a$gd1.$G^G`a$gdbh!!!##$$&&''(((:)@)***T.V.&0,00011.2026233p555555668899@@@bBdBjB&D,D:EA@> .7 'DAB1) 'D'A*1'6JPi@P ,/HD 9'/J :V 44 la ,k, (D' B'&E) 8B@8 F5 #3'3J CJ^JaJ8@8 F5 -'4J) 3ADJ)@&@ E1,9 -'4J) 3ADJ)H*^JRC@"R F5 #3'3J (E3'A) ('/&) CJ^JaJ@ @2@ $ *0JJD 5A-) 9r aJ,)@A, 1BE 5A-)^J<@R< #1#3 5A-) 9r aJBP@bB ! F5 #3'3J 2$a$ CJ^JaJzsz v 4(C) ,/HD7:V0$A$^JdR@d =F5 #3'3J (E3'A) ('/&) 2$dx^BB s Char Char^J_HhmH sH tH4U@4 # Hyperlink >*phFOF 1. Char Char5CJOJPJQJ^J aJNON 1. Char Char8CJ^J_HaJhmH sH tHNON 1. Char Char4CJ^J_HaJhmH sH tHFOF 1.hed1&5B*CJOJ QJ \^J aJo(phffDOD 1.byline16CJOJ QJ ]^J aJo(FOF 1.seched1 B*CJOJ QJ ^J aJo(ph33fNN 1. Char Char3CJ^J_HaJhmH sH tHZO"Z 1. 31/ 'DAB1'*"$^m$CJ^JaJhtH J1J 1. Char Char2^J_HaJhmH sH tHJOAJ 1. Char Char1^J_HaJhmH sH tHNOQN 1. Char Char7CJ^J_HaJhmH sH tH6Oa6 1.google-src-textf^@rf 1. 9'/J (HJ()'$dddA$[$\$B*CJ^JaJhph333tH &O& 1.author1XOX 1. (D' *('9/)$A$CJ^J_HaJmH sH tH (X@( 1.*HCJ/6]LOL 1. articletitle15>*B*CJ\aJphVV 1. Char Char6'6B*OJQJ]_HmH ph@@@sH tH ZZ .1. F5 AJ ('DHF -$CJOJ QJ ^J aJhtH PP -1. Char Char$CJOJ QJ ^J _HaJmH sH tH Y E 8*q;#2%C&'***f+u++++f,.r34o556w7f;`>?@AB5DbEwEE/F?F>GOGMyOP,RSTUBVRVaVrVRWdWtWW[Ybcdieffglfmsmmn!n"vvwxyzz|{͂-=9˄ZkŽُ9#v,+ A 42dJLJnr.\ !"4###$%&'L)*;++,-.../500d1f23536678<99::y==~>O?J@@]BEFyGHDIJKLMNOOUPPP*QlQRRTTUVZWX~YZt[W\\']1^^__,FabmnB  8 9 J _F!h?01234w !!"N"#$9%J&'q)*+m,i-.r0s0001w345|78h9999T:;>@B;DiEjEkElECGGHJfJJOLPLQLRL_LLN~OP1RSTiWzWZyԒ0*hnxV. &9Ultvv<>@BDFHIKLNOQRTVv X_b!!t ,b$sMmچ{+5@H 0( 0( B S ? %18PR|@GHKTV CFsyL R a g q u D F S W D K k q &]dfk OWX`ms"'>D'+?CRX',_e<BCL^ghkls{}')24=?HJ>@AG39w~). `!d!"" ####$$-$/$T$V$y$|$$$$$$$p%w%&&r&{&&&&&&'''''((k(n(o(t(((Q)W)\*c*q*z***z++, ,,,H-N-}----..%/*///2/////00;1@1Q1V1^1g1~11111111111222 2'2T2X2{2222222222222222B3D3334 4V4Y4(5.5C5I5b5i5j5m5{555536:6;6>6i6o6777777R8Y8Z8]88888 9999999999999:::::\;b;;;;;<<==f>h>>>>>m?p?u?{???@@b@i@@@@@@@@@~AAAAAAAABBYB`BBBBBBBCC\CbCCCCCCCCCCCCCCC;D?DDDDDDDDDE E,E6EBEDEEEIEEEEEEEFF$F-FQFYFZF]FbFdFiFlFFFFFFFFFFFFFG#G2GoBo|ooooooppqqqqqqqqcrerqrsrrrBUZ syz6=]cx~ѸԸ 59knֹع޹25HOǺֺٺ=@Y\v| )/ CJgjĽ")=ELOоվ־ؾKN -08>TWX]).KPRVsy57]cx|~367:U[rtuz^cdgrx&*]`03$%'=?^deghlu}~$&ag+.4:dk 'AD*1bjru~>@NSHK"(+XZ %(14qt8= PS?AFH^f 3:jlx} "(*HKmr>@GIx}$14jm MOdfgm9<lv AFoy.1GOVYotu|49:A]_ikqvwyzVXbj$,.DFGMUW![a"*+1`bjq{~ ')13DGLNWYZ\ikpr|~ +5RYruvy !$%)Z^fjY[+-9>jo!NQntu|267:WZ EJZbruUZadlr SU`dlr,1:=]` 5<nv[^ #AFQTCEloNQRWbh (.ce ),LT ADEHINy|}GN`cJMv|5 8 [ ]   m r z }  ( *    8 ;      " # % &   780011223344vvww99:R:S:T:CCCCCCTT5W5WiWiWzWzW^^_bcbScSc|c}ciijjkkkkllFmFmRmSmememhmhmimjmrmrmumumvmwmoo]v]vayby{{{{BL4? تNOŰǰ **,,YYyyzz{{}zz{||FFGHCCDEE[\]]gghiiҺӺԺԺIJGHII)*++7899}~YZ[[-.')>? opEFnoMNCHJK>FHI/0]fgh67STSS^_78XYNOij&'   w x  5 6     " # % & 1 2 q r } ~  3333333333333333333333,EFm 99RL_LiWzW^&^``iikk{{אߐBL4?O    " # % & ~   780011223344vvww99S:S:CCCCCCTT5W5WiWiWzWzW^^_bcbScSc|c}ciijjkkkkllFmFmRmSmememhmhmimjmrmrmumumvmwmoo]v]vayby{{NOŰ **,,YYyyzz{{zz{|FFGHCCDE\]gghiӺԺIJHI*+89~Z[-.>? opEFnoMNJKHI/0gh67STSS^_78XYNOij&'  w x  5 6     " # % & 2 p ~   ~.KY`jq<C$/ =X~ OnX*zVF +xD5ilZ<]JjNXb(rTZMgb:2"HcOĿcXA(dJ[UeezVFd'ev$[iqd#fr\|Psvot^8 w nw9Fzh ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. hh]^h`OJQJo( 88]^8`OJ QJ ^J o(o | ]| ^`OJ QJ o( L ]L^ `OJQJo(  ]^ `OJ QJ ^J o(o xx]^x`OJ QJ o( HH]^H`OJQJo( ]^`OJ QJ ^J o(o \]\^`OJ QJ o(^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.k^`ko(- ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJ QJ o( ]`CJ^JaJ.^`o(-^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH..^`_Ho(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.k^`ko(- ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.k^`ko(- ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH..^`o(- ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ]^`o(- ]^`OJQJo( ppLp]p^p`L. @ @ @ ]@ ^@ `. ]^`. L]^`L. ]^`. ]^`. PPLP]P^P`L.h^h`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`_H.^`.L^`L.k ^k `.;^;`. L^ `L.^`.^`.{L^{`L..^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(^`OJ QJ ^J o(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJ QJ o(^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.k^`ko(- ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(-^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJ QJ o( hh^h`OJQJo( 88^8`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(  ^ `OJQJo(  ^ `OJ QJ o(o xx^x`OJ QJ o( HH^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o(^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`o(hH- ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`5CJ\aJ.^`.~ L^~ `L.N ^N `.^`.L^`L.^`.^`.^L^^`L.^`OJPJQJ^J o(^`OJ QJ ^J o(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJ QJ o(otc.pAC$/ (d`{=bONXbil< ~ +d'e+YX*Uee#fr`U\ZMgb wX~ [iqjqcHcswZ<]              -         Ο`         H     Юz    dN    `d    4         (B&    . _    q             w    Ο`                      l    FU    \-Z    }$o`6aS-Rpml[S?TvoFZo hG IT8' ~ a : i@ D A ( *S Ko vsY5Ih6`d*%\u\;AcR?~drG36\\-p4v5 u >!m"X##3:#g($p$nf%v&<(>&(A(Y(%^(8*v*'-1.K.2_.!3]3`3 4=.4K4|4z5)%767Y7 ;;]<6=K)=0=A=>'>^? @+@6@{]@@A #Am6A4"C'CiCME-E>EMEz^^|c|.})a}P~im64:}Gs sE ,;\-)Upt|j0}=p( F}d`$Sd H.Sp+`09[wg0Hb4&[Bgy$g2zbNKbV.= zJZog o$? R}8OK[_x+ %HUw9g,]9^458T *A/]2aVVEn#zrA^IL3UO&w -cQss-bY% NFd {)0w jK8J|Wvw{1uyL"uGtD} D@]~iLq"X'AsJX7fZjOVKPSy[.f FSj+$S]|HMowB*Z:u^Ybe\)TLLRZ{abmOcz{|FGHC)  " %  333@ 88L88(g@@@jUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialQ`@PT Simple Bold Ruleda @Ali-A-SahifaTimes New RomanK @Simplified Arabic3LathaM`@Traditional Arabic7K@CambriaM @Arabic Transparent;& z Helvetica5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings#hF&&CrX:rX:!4d 2qHP?K42$'D*#EJF EF 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) DDE-'EJrasha Mohamad Jamal|            Oh+'0 ( H T ` lx( rasha Normal.dotMohamad Jamal67Microsoft Office Word@@@T׮@Ќ r՜.+,0 hp matoush:X %  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ[\]^_`bcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`ӛ Data Y1TableaqWordDocumentESummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn F Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q