ࡱ> _0bjbj GbbU8 66l8TT|I ((  """IIIIIIILVOxI9"@"@"^""I@@  TIFFF"p@R IF"IFF]Hh"H Py _N8h HIjI0IHOCO HOH ""F"""""IIF"""I""""O""""""""" :  /. 9(/ 'DDG 9DJ 9(H E/13 'DB'FHF 'D/HDJ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5DEB/E) : D'J.AI 9DI #-/ #FG -*I *BHE 'DEF8E'* 'D/HDJ) (*-BJB 'D'G/'A 'DE-//) DG' (EH,( EH'+JBG' D'(/ 'F JCHF DG' #,G2) E*FH9) *E'13 '.*5'5'* 9/J/) H(5H1) .'5) ,G'2 %/'1J J9ED AJG #4.'5 7(J9JHF J7DB 9DJGE '3E('DEH8AHF 'D/HDJHF) JCHF /H1G 'D#3'3J E*'(9) CD E' J*9DB (F4'7 'DEF8E) 3H'! 9DI 'D59J/ 'D/'.DJ DDEF8E) #H E' J.5 F4'7 'DEF8E) 'D.'1,J. HDH,H/ 9// C(J1 EF 'DEH8AJF 'D/HDJJF 'D0JF J9EDHF AJ 'DEF8E'* 'D/HDJ) (E.*DA #FH'9G' C'F D'(/ EF #F JCHF GF'C B'FHF /'.DJ JF8E 'D9D'B) 'DH8JAJ) (JF 'DEF8E'* 'D/HDJ) H'DEH8AJF 'D9'EDJF AJG'. CE' C'F EF 'D61H1J #F *CHF BH'9/ G0' 'DB'FHF 0'* 7(J9) .'5) F*J,) D.5H5J) 'D9D'B) (JF 'DEH8A 'D/HDJ H'DEF8E) 'D/HDJ) EF ,G) HD9/E H,H/ BH'9/ *F8E G0G 'D9D'B) D' BH'9/ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D9'E 'D*J C'F* *F8E 'D9D'B) (JF 'D/HD AJ 'D(/'J) +E (JF 'D/HD H'DEF8E'* (9/ %C*3'(G' 'D4.5J) 'DB'FHFJ) 'D/HDJ) HD' AJ BH'9/ 'DB'FHF 'D/'.DJ DD/HD H0DC D*E*9 'DEF8E'* 'D/HDJ) HEH8AJG' (-5'F) B6'&J) *,'G 'DBH'FJF 'D/'.DJ) DD/HD EF ,G) #.1I.() HB/ #/I G0' 'D"E1 'DI HD'/) A19 ,/J/ DDB'FHF 'D/HDJ 'D9'E #7DB 9DJG '3E 'DB'FHF 'D/HDJ 'D%/'1J J*HDI 9EDJ) *F8JE #-C'E 'DH8JA) 'D/HDJ) /'.D 'DEF8E'* 'D/HDJ) HB/ *13.* BH'9/ G0' 'DB'FHF (5H1) #3'3J) (9/ BJ'E 'DEF8E'* 'D/HDJ) (%F4'! E-'CE %/'1J) #HCD* %DJG' EGE) 'DA5D AJ 'DF2'9'* 'D*J *+'1 (JFG' H(JF EH8AJG' AC'F 0DC %J0'F'K (F4H! B6'! %/'1J .'5 ('DEF8E'* 'D/HDJ) H3*CHF /1'3) 'DB6'! 'D%/'1J AJ %7'1 'DEF8E'* 'D/HDJ) EH6H9'K DG0' 'D(-+. #HD': %4C'DJ) 'D(-+ J*F'HD 'D(-+ AC1) 'DB6'! 'D%/'1J AJ %7'1 'DEF8E'* 'D/HDJ) H**E-H1 %4C'DJ) 'D(-+ -HD E3#D) 1&J3J) **E+D ((J'F 'DBH'9/ 'D*J *7(B 9DI 'DEF'29'* (JF 'DEH8A 'D/HDJ H'DEF8E) H*BJJE 'DE-'CE 'D%/'1J) 'DEH,H/) /'.D 'DEF8E'* 'D/HDJ) H(J'F /H1G' C6E'F'* B6'&J) D-E'J) 'DEH8A 'D/HDJ AJ 9D'B*G E9 'DEF8E) 'D/HDJ) 'D*J J9ED AJG'. +'FJ'K: #GEJ) 'D(-+ *#*J #GEJ) 'D(-+ (9/ #F #5(-* 'DE-'CE 'D%/'1J) 3E) ('12) AJ 'D*F8JE 'D/HDJ 'DE9'51 -J+ JF/1 #F *.DH #J EF 'DEF8E'* 'D/HDJ) 'DB'&E) -'DJ'K AJ 'DE,*E9 'D/HDJ EF 'DE-'CE 'D'/'1J). +'D+'K: F7'B 'D(-+ DE' C'F GF'C 9// C(J1 EF 'DE-'CE 'D%/'1J) 'DEF4#) /'.D 'DEF8E'* 'D/HDJ) 9DI '.*D'A #FH'9G' HD59H() 'D%-'7) (CD G0G 'DE-'CE H9EDG' C'F D'(/ EF *-/J/ F7'B 'D(-+ AJ E-'CE %/'1J) /'.D EF8E'* /HDJ) E9JF) HB/ '1*#JF' #F JCHF F7'B 'D(-+ EB*51'K 9DI E-'CE '/'1J) E9JF) HGJ 'DE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D#EE 'DE*-/) ('9*('1G' EF8E) /HDJ) 9'DEJ) H'DE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) ('9*('1G' EF8E) /HDJ) %BDJEJ) H'DE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) ('9*('1G' EF8E) /HDJ) E*.55). 1'(9'K:EFG,J) 'D(-+ (B5/ %:F'! EH6H9 'D(-+ HD:16 'D%-'7) (,EJ9 'DE3'&D 'DE*9DB) (G AB/ '*(9* 'DEFG, 'DB'FHFJ 'D*-DJDJ H'DEFG, 'D*7(JBJ H'DEFG, 'D*'1J.J. 1.'DEFG, 'DB'FHFJ 'D*-DJDJ: HB/ '9*E/* 9DI G0' 'DEFG, D*-DJD 'DF5H5 'DB'FHFJ) 'DEH,H/) AJ 'DF8'E 'D#3'3J H'DF8'E 'D/'.DJ DDE-'CE 'D%/'1J) H(J'F CJAJ) *7(JBG' 9DI 'DF2'9'* (JF 'DEH8A 'D/HDJ H'DEF8E) 'D/HDJ). 2.'DEFG, 'D*7(JBJ: DE' C'F EH6H9 'D(-+ D' JF5( 9DI E3'&D F81J) (-*) (D GF'C B1'1'* B6'&J) 9/J/) 5'/1) 9F 'DE-'CE 'D%/'1J) (4#F 'DF2'9'* 'DE91H6) 9DJG' A%F 'D(-+ 3J*F'HD (96 'D*7(JB'* 'DB6'&J). 3.'DEFG, 'D*'1J.J: H'9*E/* 9DI G0' 'DEFG, D916 'D*7H1 'D*'1J.J DAC1) 'DB6'! 'D/HDJ 'D%/'1J AJ %7'1 'DEF8E'* 'D/HDJ) (%J,'2. .'E3'K: GJCDJ) 'D(-+ D:16 'D%-'7) (EH6H9 'D(-+ AB/ B3E*G 9DI 'DF-H 'D*'DJ: E(-+ *EGJ/J:F(0) EH,2) 9F *7H1 'DB6'! 'D/HDJ 'D%/'1J. 'DE(-+ 'D#HD:'DGJCD 'D*F8JEJ DDE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J). 'DE7D( 'D#HD:*CHJF 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J). 'DE7D( 'D+'FJ:'.*5'5 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J). 'DA19 'D#HD:'D'.*5'5 'D4.5J. 'DA19 'D+'FJ:'D'.*5'5 'DEH6H9J. 'DE(-+ 'D+'FJ:%,1'!'* 'D*B'6J #E'E 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J). 'DE7D( 'D#HD:'DB'FHF H',( 'D*7(JB EF B(D 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J). 'DE7D( 'D+'FJ: 'FH'9 'D#-C'E 'D5'/1) EF 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J). 'D.'*E) E(-+ *EGJ/J F(0G EH,2) 9F *7H1 'DB6'! 'D/HDJ 'D%/'1J %F AC1) H,H/ B6'! %/'1J /HDJ DDA5D AJ 'DEF'29'* (JF 'DEH8A 'D/HDJ H'DEF8E) 'D/HDJ) GJ DJ3* AC1) -/J+) (D GJ AC1) ED'2E) DF4#) 'DEF8E'* 'D/HDJ). AB/ C'F* GF'C #3('( H/H'A9 9/J/) H1'! 'D-',) %DI %F4'! E-'CE /HDJ) %/'1J) *.*5 ('D1B'() 9DI *7(JB B'FHF 'DH8JA) 'D/HDJ) /'.D 'DEF8E'* 'D/HDJ) H**E+D ('D/1,) 'D#HDI AJ 'D1:() AJ 5HF 'DH8JA) 'D/HDJ) H6E'F 9/E 'F*G'C -BHB 'D9'EDJF /'.D G0G 'DEF8E'*. D0DC A'DE**(9 DD*7H1 'D*'1J.J DF4#) 'DEF8E'* 'D/HDJ) 3JD'-8 #F :'D(J*G' B/ #F4#* ,G) B6'&J) %/'1J) **HDI 9EDJ) 'DA5D AJ 'DEF'29'* (JFG' H(JF 'DEH8AJF 'D9'EDJF AJG'. HDF(/# EF EF8E) 95() 'D#EE %0 1:E 'D59H('* 'D*J H',G* G0G 'DEF8E) 9DI 'D59J/ 'D/HDJ H'D*J -'D* /HF *-BJB 'D#G/'A 'D*J #F4&* EF ',DG' %D' #FG' 9DI 59J/ 4$HFG' 'D/'.DJ) C'F DG' FH9 EF 'D*F8JE 'D%/'1J 'DEGE %0 %FG %DI G0G 'DEF8E) *92I 'D.7H) 'D#HDI D%F4'! B6'! %/'1J /HDJ. AAJ 9'E (1925) #HCD* 'D,E9J) 'D9EHEJ) D95() 'D#EE %DI D,F) /'&E) *'(9) DG' EGE) H69 E41H9 F8'E #3'3J DE-CE) %/'1J) HB/ *ECF* G0G 'DD,F) ('DA9D EF %9/'/ E41H9 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'DEB*1-) 9'E (1927) HB/ 71-* 'DD,F) 'DE41H9 9DI 'D,E9J) 'D9EHEJ) 'D*J H'AB* (/H1G' 9DI 'DE41H9 AJ(26/9/1927) H1:E #F 'D'B*1'- C'F AJ 'D(/'J) #F *CHF 'DE-CE) E$B*) DE/) +D'+ 3FH'* HJ*1C DD,E9J) 'D9EHEJ) E3#D) *9/JD 'DF8'E 'D#3'3J 'D.'5 'H 'D:'&G' HDCF E1* G0G 'DE/) /HF #F *,1J 'D,E9J) #J *9/JD 9DI 'DE-CE) A#5(-* /'&EJ) 9'E (1931)HC'F* (0DC #HD E-CE) /HDJ) %/'1J). () H*D*G' (A*1) H,J2) %F4'! E-CE) /HDJ) %/'1J) +'FJ) *'(9) DDE9G/ 'D/HDJ DD21'9) AJ 1HE' -J+ *E* 'DEH'AB) 9DI 'DF8'E 'D#3'3J DG0G 'DE-CE) EF B(D ,E9J) 'DE9G/ AJ /H1*G 'DEF9B/) AJ(17/10/1932).() HDCF AJE' J*9DB ('DE-CE) 'D%/'1J) D95() 'D#EE AB/ 71# 9DJG' *:JJ1 EGE 9'E (1946) %0 %FG F*J,) DA4D 95() 'D#EE AJ *-BJB 'D#G/'A 'DE-//) DG' H(5H1) #3'3J) 9/E B/1*G' 9DI -A8 'D#EF H'D3DE 'D/HDJJF 'FG'1* G0G 'DEF8E) H'F/D9* 'D-1( 'D9'DEJ) 'D+'FJ) HE' #F H69* G0G 'D-1( #H2'1G' -*I '*.0* 'D,E9J) 'D9EHEJ) D95() 'D#EE B1'1'K E5J1J'K AJ 'D/H1) 'D#.J1) 1BE(21) AJ (18/4/1946) (-D 95() 'D#EE. HC'F EF 'D7(J9J #F JF,E 9F 'F*G'! 'D-J') 'DB'FHFJ) D95() 'D#EE 2H'D ,EJ9 #,G2*G' HEF 6EFG' 'DE-CE) 'D%/'1J) 'D*'(9) DG' HDCF B/1 DG0G 'DE-CE) #F *3*E1 1:E 2H'D 'D3F/ 'DEF4&('D,E9J) 'D9EHEJ) DD95()) HDCF *-* E3EI #.1 HGH('DE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ)) %0 (EH,( '*A'B .'5 (JF 95() 'D#EE HEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) *-HD* *DC 'DE-CE) %DI E-CE) %/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) (9/E' H'AB 'DE$*E1 'D9'E DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) 9DI 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) AJ (9/10/1946) 'D0J 9/D '.1 E1) 9'E1998.() HB/ 'C*3(* 'DE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) #GEJ) C(J1) AJ E,'D 'DB6'! 'D/HDJ 'D%/'1J HB/ C'F 0DC F*J,) D*(FJ 'DE-CE) F5'K B'FHFJ'K AJ F8'EG' 'D#3'3J JH39 EF '.*5'5G' 'DB6'&J (-J+ D' J4ED 'DEF'29'* 'D*J *.5 'DEH8AJF 'D9'EDJF AJ EF8E) 'D9ED 'D/HDJ) -J+ #,'2* 'DAB1) (5) EF 'DE'/) (2) EF 'DF8'E 'D#3'3J 'D.'5 (G' DDE-CE) #F *F81 AJ 3'&1 'DEF'29'* /'.D #J) EF8E) /HDJ) E*I E' #9DF* G0G 'D#.J1) B(HDG' D'.*5'5 'DE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ).() H('DA9D A6D* C+J1 EF 'DEF8E'* 'D/HDJ) -*I (9/ %F4'! 'DE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D'EE 'DE*-/) 'F *B(D '.*5'5 'DE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) HB/ BJD AJ *(1J1 'D3(( 'D0J /A9G' 'DI 0DC GH 'F 'DE-CE) 'DE0CH1) C'F* B'&E) AJ 'H1H(' -J+ JH,/ AJG' EB1 'DC+J1 EF 'DEF8E'* 'D/HDJ) +E 'F G0G 'DEF8E'* .4J* H.'5) AJ 'D3FH'* 'D'HDI EF 9E1 'DE-CE) 'D'/'1J) DD'EE 'DE*-/) #D'*(BI G0G 'DE-CE) F*J,) 'D6:7 'D0J E'13*G 'DHD'J'* 'DE*-/) HB*&0 DD'69'A EF 4#F 'DE-CE).() H9F/ BJ'E EF8E) 'D#EE 'DE*-/) C'F EF :J1 'DE*5H1 #F J.DH (FJ'F G0G 'DEF8E) EF E-CE) %/'1J) HD'3JE' 'F G0G 'DEF8E) *9*(1 EF 'C(1 'DEF8E'* 'D9'DEJ) EF -J+ 'D96HJ) H4EHDJ) 'D#G/'A H6.'E) 'DC'/1 'DH8JAJ AJ 'D,G'2 'D%/'1J 'D*'(9 DG' D0DC #5/1* ,E9J*G' 'D9'E) 'DB1'1 (351) AJ(24/11/1949) 'D.'5 ('D*5/JB 9DI 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) %0 9/D 'C+1 EF E1) C'F #.1G' 9'E 1997.() HB/ 3'1* 'D9/J/ EF 'DEF8E'* 'D/HDJ) 'D%BDJEJ) EFG' H'D9'DEJ) 9DI FG, EF8E) 'D#EE 'DE*-/) AJ %F4'! B6'! %/'1J .'5 (G' HAJ EB/E) G0G 'DEF8E'* ,'E9) 'D/HD 'D91(J) 'D*J #F4#* E-CE) %/'1J) (EH,( 'DB1'1 'D5'/1 9F E,D3 ,'E9) 'D/HD 'D91(J) 0J 'D1BE(1980) AJ(31/3/1964) 'D.'5 (%B1'1 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) HB/ ',1I E,D3 'D,'E9) 9/) *9/JD'* 9DI 'DF8'E 'D'3'3J C'F #.1G' 9'E 1975.() +E #F4&* (9/ 0DC 'DE-'CE 'D%/'1J) DD(FC 'D/HDJ AJ 9'E 1980 H'DE-CE) 'D%/'1J) D5F/HB 'DFB/ 'D/HDJ 9'E1992 H'DE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D/HD 'D#E1JCJ) H'DE-CE) 'D%/'1J) DD(FC 'D#A1JBJ DD%FE'! H'DE-CE) 'D%/'1J) DD(FC 'D"3JHJ DD%FE'! H'DE-CE) 'D%/'1J) DD(FC 'D#E1JCJ DD%FE'! HAJ %7'1 'D,E'9'* 'D#H1(J) **HDI E-CE) 'D/1,) 'D#HDI 'D*'(9) DE-CE) 'D9/D DD,E'9'* 'D#H1H(J) G0G 'DH8JA).() 'DE(-+ 'D#HD 'DGJCD 'D*F8JEJ DDE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) DDE-'CE 'D%/'1J) 'D/HDJ) #3H) ((BJ) 'DE-'CE 'D/HDJ) (CE-CE) 'D9/D 'D/HDJ)) *F8JE .'5 (G' EF -J+ 9// 'DB6') H71JB) '.*J'1GE H'D6E'F'* 'D*J J*E*9HF (G' A6D'K 9F H,H/ C'/1 EF 'D9'EDJF AJ G0G 'DE-'CE DE3'9/) 'DB6') AJ #/'! H8'&AGE CE' #F DDE-'CE 'D%/'1J) '.*5'5'* E-//) (EH,( #F8E*G' 'D#3'3J) HGJ 9DI FH9JF('.*5'5 4.5J H'.*5'5 EH6H9J) HD:16 (J'F 'D*F8JE 'D.'5 ('DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) H'.*5'5*G' 3HA FB3E G0' 'DE(-+ %DI E7D(JF 9DI 'DF-H 'D#*J: 'DE7D( 'D#HD:*CHJF 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J). 'DE7D( 'D+'FJ:'.*5'5 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J). 'DE7D( 'D#HD *CHJF 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) DE' C'F* 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) GJ 9('1) 9F #,G2) B6'&J) 'D:16 EF %F4'&G' GH A6 'DEF'29'* 'D*I *F4# (JF 'DEH8AJF 'D/HDJJF H'DEF8E'* 'D/HDJ) A#F G0' J9FJ #F JCHF *CHJF G0G 'DE-'CE JCHF EF B6') J.*'1HF (71JB) E9JF) EF B(D ,G'2 E9JF /'.D 'DEF8E'* 'D/HDJ) CE' #F G$D'! 'DB6') -*I J*ECFH' EF #/'! H8'&AGE ('3*BD'DJ) J,( #F JCHF DGE (96 6E'F'* *EF- DGE. AJE' J*9DB (9// 'DB6') H71JB) '.*J'1GE A'DED'-8 #FG' *.*DA EF E-CE) %/'1J) %DI #.1I A9// B6') 'DE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D#EE 'DE*-/) J(D: 3(9) J*E '.*J'1GE EF 'D,E9J) DE/) +D'+ 3FH'* B'(D) DD*,/J/ EF ,F3J'* E.*DA) (-J+ D' JCHF GF'C B'6J'F J-ED'F FA3 'D,F3J) H*F9B/ 'DE-CE) EF +D'+) B6') HJ,H2 DDB6') 'D#.1JF 'DE4'1C) AJ 'D,D3) /HF 'D*5HJ* 9DI B1'1 'D-CE 'D5'/1 EF 'DE-CE).() HJ.*'1 'DB6') 1&J3'K DGE HF'&('K DD1&J3 EF (JFGE.() (JFE' **CHF 'DE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) EF .E3) B6') EF ,F3J'* E.*DA) J*E '.*J'1GE EF E,D3 ,'E9) 'D/HD 'D91(J) EF (JF 'D#4.'5 'D0JF *14-GE 'D/HD 'D#96'! ('D'B*1'9 'D31J DE/) +D'+ 3FH'* B'(D) DD*,/J/ HJCHF 'DA5D AJ 'D/9'HI EF GJ&) **#DA EF +D'+) B6') AB7 HJ.*'1 'DB6') 1&J3'K HHCJD' DG DE/) 3F) H'-/) B'(D) DD*,/J/.() H**CHF 'DE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) EF 3(9) B6') J*E '.*J'1GE EF 'DE$*E1 'D9'E DEF8E) 'D9ED DE/) +D'+) 3FH'* H*F9B/ GJ&) 'DE-CE) EF +D'+) B6') HAJ 'D-'D'* 'D'3*+F'&J) EF .E3) B6').() H(.5H5 'D41H7 'DE7DH() AJ 'D4.5 -*I J5(- B'6J'K AJ 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) A'DED'-8 9DI 'D#F8E) 'D#3'3J) DDE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) #FG' DE *-// 41H7'K E9JF) J,( *H'A1G' AJ G$D'! 'DB6') H'F C'F 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) B/ ,'! (F5 9'E EA'/G #F JCHF 'D#4.'5 'DE14-HF EF 'D/HD 'D#96'! D4:D EF5( B'6M AJ 'DE-CE) EF 1,'D 'DB'FHF #H 'DB6'! AJ /HDGE.() HF9*B/ #F .DH 'D#F8E) EF '4*1'7 41H7 E9JF) AJ 'DB6') J9*(1 FB5'K H.DD'K C(J1'K D'(/ EF E9'D,*G D#FG EF 'DE91HA AJ F7'B 'DE-'CE 'D/HDJ) #F #F8E*G' 'D#3'3J) *4*17 41H7'K EGE) J,( *H'A1G' AJ 'D4.5 'D0J J4:D EF5( B'6M AJG' -J+ J*E '.*J'1 'DB6') EF 0HJ 'DE$GD'* 'DE7DH() HEF 0HJ 'D'.*5'5'* 'D*J *F3,E E9 7(J9) 'DE-CE) HE' *F81 AJG EF B6'J'. A9DI 3(JD 'DE+'D J4*17 'DF8'E 'D#3'3J DE-CE) 'D9/D 'D/HDJ) #F J*E '.*J'1 'DB6') EF 'D#4.'5 EF 0HJ 'D5A'* 'D.DBJ) 'D9'DJ) 'D-'&2JF AJ (D'/GE DDE$GD'* 'DE7DH() DD*9JJF AJ '1A9 'DEF'5( 'DB6'&J) 'DE4GH/ DGE ('DCA'J) AJ 'DB'FHF 'D/HDJ.() HJ4*17 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D/HDJ) 'D,F'&J) 'D/'&E) D9'E1998 AJ B6') 'DE-CE) CA'!) +'(*) AJ E,'D 'DB'FHF 'D,F'&J H'DB'FHF 'D/HDJ 'D%F3'FJ H'DB'FHF 'D/HDJ D-BHB 'D%F3'F H**H'A1 AJGE 'DE$GD'* 'DE7DH() DD*9JJF AJ '1A9 'DEF'5( 'DB6'&J).() D0DC F1I 61H1) #F JCHF GF'C F5 51J- J4*17 *H'A1 'DE$GD'* H'D.(1) AJ E,'D 9ED 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) HF9FJ GF' AJ E,'D 'DB'FHF 'D%/'1J 'D/'.DJ H'F JCHF '.*J'1 'DB6') EF (JF 'D#4.'5 'D0JF DGE .(1) AJ E,'D 'DB6'! 'D%/'1J (/1,) #3'3J) AJ /HDGE HJF7(B G0' 'DBHD C0DC 9DI 'DE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) D'F F8'EG' 'D#3'3J CE' BDF' ,'! (F5 9'E GH #F JCHF 'DB6') 'DE.*'1HF DDE-CE) EF 1,'D 'DB'FHF #H 'DB6'! AJ /HDGE /HF *-/J/ 'D'.*5'5 'D/BJB DGE. #E' 'D6E'F'* 'D*J J*E*9 (G' B6') 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) A**E+D AJ 6E'F*JF #3'3J*JF 'D#HDI #F B6') 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) J*E*9HF C:J1GE EF 'DB6') 'D/HDJJF ('D-5'F'* H'D'E*J'2'* 'D/HDJ) 'DEB11) DGE (EB*6I 'DB'FHF 'D/HDJ HGJ -5'F'* E1*(7) (9ED G$D'! 'DB6') H(-/H/ 3D7'FGE HH8'&AGE 'DE.HD) DGE.() #E' 'D6E'F) 'D+'FJ) A**E+D AJ #F B'6J 'DE-CE) 'D%/'1J) D'JECF A5DG H71/G EF EF5() EF B(D FA3 'D,G'2 'D0J B'E (*9JJFG (D J*7D( 'D#E1 '*A'B 'DB6') 'D".1JF ('D%,E'9 9DI B1'1 A5D 'DB'6J AJ -'D '.D'D) (H',('*G 'DB6'&J).() H'DI ,'F( 'DB6') GF'C C'/1 EF 'D9'EDJF AJ 3C1*'1J) 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) DD'67D'9 ('D#EH1 'D/'.DJ) DDE-'CE H*.*DA 'DE-'CE 'D%/'1J) AJ 71JB) '.*J'1 G$D'! 'D9'EDJF A'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D#EE 'DE*-/) H'DE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) F5* 9DI #F 'D#EJF 'D9'E GH 'D0J JBHE (*9JJF 3C1*J1 *FAJ0J H'D9'EDJF 'D".1JF -3( 'D-',) H7(B'K DE' J9/ 61H1J'K.() (JFE' F,/ #F 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) J*1C E3#D) *9JJF 'D%/'1JJF AJ 'DE-CE) %DI EC*( 'D9ED 'D/HDJ ('D*4'H1 E9 'DE-CE).() HF9*B/ #F E3DC 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) AJ #F J*HDI ,G'2 EF #,G2) 'DEF8E)(EC*( 'D9ED 'D/HDJ) E3#D) *9JJF 'D%/'1JJF AJ 'DE-CE) GH E3DC 3DJE H'A6D EF E3DC 'DF8'E 'D#3'3J DCD EF 'DE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) HEF8E) 'D#EE 'DE*-/) AJ #F J*HDI 'D#EJF 'D9'E DDEF8E) G0G 'DEGE) H0DC -*I F6EF (5H1) #CJ/) '3*BD'DJ) H-J'/J) 'DE-CE) 'D%/'1J) D'F 'D#EJF 'D9'E DDEF8E) GH #-/ #71'A 'DF2'9 #E'E 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) (%9*('1G 'D1&J3 'D#9DI DD,G'2 'D%/'1J AJ 'DEF8E) -J+ :'D(J) 'D/9'HI E1AH9) 6/G #E'E 'DE-CE). 'DE7D( 'D+'FJ '.*5'5 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) *EF- 'D#F8E) 'D#3'3J) DDE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) FH9JF EF 'D'.*5'5 'D'.*5'5 'D#HD GH 4.5J H'D'.*5'5 'D+'FJ GH EH6H9J 3F*CDE 9FGE' AJ A19JF. 'DA19 'D#HD 'D'.*5'5 'D4.5J *-// 'D#F8E) 'D#3'3J) DDE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) 9'/) 'D'.*5'5 'D4.5J DG' AB/ #4'1* 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) 'D+'FJ) EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D#EE 'DE*-/) 9DI #F) *CHF 'DE-CE) EA*H-) D'3*B('D 'D7D('* 'DEB/E) EF: #-CD 96H EF #96'! 3C1*'1J) 'D#EE 'DE*-/) -*I (9/ 'F*G'! ./E*G #H #J 4.5 J1+ -BHB G0' 'D96H (9/ HA'*G. (-#J 4.5 J+(* (#F) J*E*9 (-BHB (EH,( 'D9B/ #H 41H7 'D*9JJF (E' AJ 0DC 'DF5H5 'DE*9DB) ('D#F8E) H'D*9DJE'* H'DBH'9/ 'DH',() 'D*7(JB 9DI 'DED'C'* 'D%/'1J) 'D*J JECF DG0G 'DED'C'* 'D'9*E'/ 9DJG'. H(JF* 'DE'/) 'D+'D+) EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) 'D'.*5'5 'D4.5J DDE-CE) 9DI 'DF-H 'D"*J (E9 9/E 'D%.D'D (-CE 'DE'/) 17 EF G0' 'DF8'E JCHF -B 'D*B'6J EB5H1'K 9DI EH8AJ HE3*./EJ ,'E9) 'D/HD 'D91(J) HCD EF *1(7GE (G' 9D'B) 9ED -*I (9/ 'F*G'! ./E'*GE D/JG' 3H'! (%B'E) 'D/9HI E('41) #E (71JB 'D*/.D HC0DC DFH'(GE HH1+*GE).() CE' -//* 'DAB1) 'D3'/3) EF 'DE'/) 'D+'FJ) EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) 'D'.*5'5 'D4.5J DDE-CE) (F5G'(6- *CHF 'DE-CE) EA*H-):#-DDEH8A -*I (9/ 'F*G'! ./E*G D/I 'DEF8E) #H D"J 4.5 J1+ -BHB 'DEH8A (9/ HA'*G.(- D"J 4.5 J3*7J9 #F J+(* (#F DG -BHB (EH,( 9B/ #H (EH,( 'DDH'&- 'D*F8JEJ) 'D*J *7(B 9DI 'DEH8AJF).HEF .D'D 'DF5H5 'D3'(B) J*(JF #F 'D'.*5'5 'D4.5J DDE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) J4ED 71AJ 'DF2'9 'D71A 'D#HD GE 'DEH8AHF H'DE3*./EHF 'D/HDJHF H'D71A 'D+'FJ GH 'DEF8E'* 'D/HDJ) H%0' DE JCF GF'C 59H() AJ *-/J/ 'D71A 'D+'FJ 'D.'69 DD'.*5'5 'D4.5J DDE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) HDCF GF'C (96 'D.D'A -HD *-/J/ 'D71A 'D#HD HGD %F 'DEH8AJF 'D/HDJJF J-B DGE 'DE+HD #E'E 'DE-'CE 'D%/'1J) #E #F G0' 'D-B ECAHD C0DC DDE3*./EJF AJ 'DEF8E'* 'D/HDJ). -J+ J0G( ,'F( EF 'DABG %DI 'D*EJJ2 (JF 'DEH8A 'D/HDJ H'DE3*./E 'D/HDJ HJ1I #F 'DEH8A 'D/HDJ GH 'D0J J*HDI EF5('K H8JAJ'K AJ 'DEF8E) 'D/HDJ) (5H1) E3*E1) HEF*8E) #E' 'DE3*./E 'D/HDJ AGH CD 4.5 J$/J EGE) /HDJ) (5A) E$B*) D5'D- 'DEF8E) 'D/HDJ).() HF9*B/ #F G0' 'D*EJJ2 (JF 'DEH8A 'D/HDJ H'DE3*./E 'D/HDJ 'DB'&E 9DI E9J'1 /H'E 'D9ED #H *HBJ*G DJ3 DG /H1 AJ %(9'/ #J EF 'D7'&A*JF ( 'DEH8AJF H'DE3*./EJF) EF 'D.6H9 DD'.*5'5 'D4.5J DDE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) ACE' #F CD' 'D7'&A*JF J*E*9HF (FA3 'DE2'J' H'D-5'F'* A'FGE J*E*9HF 'J6'K ('D6E'F'* 'DB6'&J) 'DEH,H/) AJ %7'1 'DEF8E'* 'D/HDJ)('DE-'CE 'D%/'1J)) HJ$J/ G0' 'DBHD #E1'F 'D#E1 'D#HD GH 'D1#J 'D'3*4'1J 'D5'/1 9F E-CE) 'D9/D 'D/HDJ) AJ 11/4/1949 (4#F 'D*9HJ6 9F 'D#61'1 'D*J *5J( EH8AJ 'D#EE 'DE*-/) H'D0J DE *EJ2 AJG 'DE-CE) (JF 'DEH8AJF H'DE3*./EJF 'D/HDJJF (D #7DB* H5A 'DHCJD 'D/HDJ 9DI CD EF J9ED AJ 'DEF8E) 'D/HDJ) H91A*G (#F)(#J 4.5 J*3DE EC'A#) #H D' J3*DE 3H'! C'F J9ED (5H1) /'&EJ) #H E$B*) HECDA EF A(D #J) ,G) AJ 'DEF8E) DEE'13) #H DDE3'9/) 9DI EE'13) #-/ #9E'D 'DEF8E) H('.*5'1 CD 4.5 *9ED 'DEF8E) (H'37*G).() H'D#E1 'D+'FJ J*E+D AJ 'DF5H5 'D*J 0C1*G' AJ 'D#F8E) 'D#3'3J) DDE-'CE 'D%/'1J) 'D/HDJ) 'D*J -//* 'D'.*5'5 'D4.5J DG0G 'DE-'CE /HF #F *3*(9/ 'DE3*./EJF 'D/HDJJF EF G0' 'D'.*5'5. D0DC F-F D' F$J/ E' 0G( %DJG 'D/C*H1 E-E/ .DJD 'DEH3I AJ BHDG (%F 7H'&A 'DEH8AJF 'D/HDJJF /HF :J1GE EF 'DE3*./EJF GE #5-'( 'D-B AJ 'DE+HD #E'E 'DE-'CE 'D%/'1J)).() 'DA19 'D+'FJ 'D'.*5'5 'DEH6H9J 'E' 'D'.*5'5 'DEH6H9J DDE-'CE 'D/HDJ) 'D'/'1J) A%FG J31J 9DI 'DEF'29'* 'DF'4&) (JF 71AJ 'D9D'B) 'DH8JAJ) 'DEH8A 'H 'DE3*./E 'D/HDJ H'DEF8E) 'D/HDJ) H'DI 0DC '4'1* 'D'F8E) 'D'3'3J) DDE-'CE 'D/HDJ) 'D'/'1J). A'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D'EE 'DE*-/) F5 9DI 'F 'D'.*5'5 'DEH6H9J DDE-CE) J4ED (3E'9 'D/9'HI H'5/'1 'D-CE (.5H5 'D7D('* 'D*J */9J 9/E 'D*BJ/ (9BH/ 'D9ED 'H (9BH/ 'D'3*./'E 'D.'5) ('DED'C'* 'D9'ED) AJ 3C1*'1J) 'D'EE 'DE*-/) HAJE' J.5 41H7 *9JJF G0G 'DED'C'* H*4*ED 9('1)(9BH/)H(41H7 'D*9JJF) 9DI ,EJ9 'D'F8E) H'DDH'&- H'DBH'9/ 0'* 'D5D) H'DF'A0) AJ D-8) 'D'/9'! (9/E 'D'D*2'E (E' AJ 0DC 'D'F8E) H'DDH'&- 'D.'5) ('D1H'*( 'D*B'9/J) DDED'C'*).() 'E' 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) AB/ -// 'D'.*5'5 'DEH6H9J DDE-CE) ('DF81 AJ 'DEF'29'* 'DE*9DB) (#-C'E D'&-) 4$HF EH8AJ ,'E9) 'D/HD 'D91(J) H9BH/ 'D9ED AJG' H*DC 'DE*9DB) (#-C'E 'F8E) 'DGJ&'* 'D*J *BHE (*HAJ1 'D./E'* 'D',*E'9J) DEH8AJ ,'E9) 'D/HD 'D91(J) C5F/HB 'D'/.'1 H5F/HB 'D9D', 'D7(J H'D79HF AJ 'DB1'1'* 'D*#/J(J) HE'9/' 0DC EF 'DB1'1'* 'D'/'1J) 'DE*9DB) (4$HF 'DEH8AJF H'DE3*./EJF ('3*+F'! B1'1'* E,D3 'D,'E9) (4#F 'D'EJF 'D9'E H'D'EF'! 'DE3'9/JF.() HF5 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) 9DI 'F 'DE-CE) *.*5 ('DA5D AJ 'D79HF 'D*J **9DB (9/E E1'9') F5H5 9B/ 'D'3*./'E 3H'! EF 'DF'-J) 'D4CDJ) 'H 'DEH6H9J) H'D7D('* 'DE*9DB) (9/E E1'9') F5H5 D'&-) 'DEH8AJF AJ G0' 'D4#F H'DEF'29'* 'DE*9DB) ('D*9HJ6'* 'DEF5H5 9DJG' AJ -'D'* 9/E 'D5D'-J) H'D-H'/+ 'D0J J5J( EH8A'K '+F'! *#/J) H8JA*) HC0DC 'DA5D AJ 'D*8DE'* H'D79HF 'DF'4&) 9F E.'DA) '-C'E D'&-) 'D1H'*( 'D*B'9/J) 'H 'DBH'9/ 'DE7(B) AJ G0' 'DE,'D 'D*J *CHF E/9I (G' EF 'DEH8A 'H A&) EF 'DEH8AJF *7(B AJ 4#FGE '-C'E 'DD'&-).() HF3*7J9 'DBHD 'F 'D'.*5'5 'DEH6H9J DDE-'CE 'D/HDJ) 'D'/'1J) J31J 9DI 'D/9'HI 'D*J J1A9G' 'DEH8A 'H 'DE3*./E 6/ '-/ 'DB1'1'* 'D'/'1J) 'D*J '5/1G' 'D,G'2 'D'/'1J ('DEF8E) AJ '7'1 'D9D'B) (JFGE' HJH5A 'DB1'1 'D'/'1J 'D5'/1 AJ G0' 'D4#F (#FG (B1'1 '/'1J /HDJ) HJ91A (#FG: CD B1'1 *5/1G GJ&) 'H EF8E) 'H ,G'2 'H '/'1) /HDJ) AJ 4#F EF 'D4$HF 'D*J *E3 -BHB HE5'D- HE1'C2 'DEH8AJF 'D9'EDJF D/JG'.() 'DE(-+ 'D+'FJ %,1'!'* 'D*B'6J #E'E 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) *(JF 'D#F8E) 'D#3'3J) H'D/'.DJ) DDE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) 'D%,1'!'* 'DH',( '*('9G' #E'EG' 9F/ 'DF81 AJ 'D/9'HI 'DE1AH9) EF 'DEH8AJF 'D/HDJJF. HJ(/H EF .D'D 'D'7D'9 9DI F5H5 G0G 'D#F8E) 'D#3'3J) H'D/'.DJ) DDE-'CE 'D%/'1J) #F 'DBH'9/ 'D.'5) (%,1'!'* 'DF81 AJ 'DEF'29'* **4'(G %DI -/ C(J1 AJE' (JF G0G 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J). A'DED'-8 9DI 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) #FG' D'*B(D #J) /9HI E1AH9) #E'EG' E'DE JCF 'DE/9J ('DEH8A #H 'DE3*./E 'D/HDJ) B/ '3*FA0 'D71B :J1 'DB6'&J) ('D*8DE) 'DEF5H5 9DJG' AJ 'DDH'&- #H 'D#F8E) 'D.'5) ('DED'C 'D%/'1J AJ 'D#E'F) 'D9'E). A'DE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D#EE 'DE*-/) D'*B(D #J) /9HI E'DE JCF 'D4.5 'DE9FJ B/ *8DE EF 'DB1'1 'D5'/1 (-BG D/I D,F) 'D'3*&F'A 'DE4*1C) HGJ D,F) *E %F4'$G' (B1'1 EF 'D,E9J) 'D9'E) DD#EE 'DE*-/) 9'E 1946 *6EF 'DF5 9DI %F4'! D'&-) E$B*) DEH8AJ 'D#E'F) 'D9'E) **CAD (*B1J1 ,G) DD79F #E'EG' AJ B1'1'* 'D%/'1'* 'D/HDJ) 'D*J *E3 'DEH8AJF H('DA9D AB/ B11* 'DE'/) (23) EF G0G 'DD'&-) %F4'! D,F) DD79F AJ *DC 'DB1'1'* 3EJ* (D,F) 'D'3*&F'A 'DE4*1C) AJ 9'E1947 H**HDI G0G 'DD,F) *B/JE *H5J'*G' (4#F 'D79HF 'DEB/E) EF 'DEH8AJF 6/ 'DB1'1'* :J1 'DFG'&J) 'D5'/1) AJ -BGE %DI 'D#EJF 'D9'E 'D0J JCHF DG 3D7) %5/'1 'DB1'1 'DFG'&J (4#FG'.() H(9/ #F JBHE 'D4.5 'DE9FJ (G0' 'D*8DE (JQF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DD#EE 'DE*-/) 'D%,1'!'* 'D*J **.0 (9/ 0DC 9DI '+1 B1'1 D,F) 'D'3*&F'A 'DE4*1C) A%0' #5/1* 'DD,F) 'DE0CH1) *H5J) D5'D- 'DE*8DE 'F*G* 'DE3#D) HJ,( *FAJ0 E6EHF G0G 'D*H5J) /HF 'DD,H! %DI 'DE-CE) H DCF J,H2 DDE*8DE 'DD,H! 'DI 'DE-CE) %0' C'F 'D#EJF 'D9'E B/: (#- 1A6 'D*H5J'* (- #.AB AJ '*.'0 #J %,1'! .D'D 30 JHE'K EF *'1J. '(D':) (*H5J'* 'DD,F) ,-#.AB AJ *FAJ0 G0G 'D*H5J'* .D'D E/G 30 JHE'K EF *'1J. '(D':) ('D*H5J'*).() #E' %0' DE *CF 'D*H5J'* 'D5'/1) 9F D,F) 'D'3*&F'A 'DE4*1C) D5'D- 'DE*8DE AEF -BG 'DD,H! E('41) %DI 'DE-CE) %D' %0' C'F* 'DD,F) B/ B11* ('D%,E'9 9/E ,/HI E+D G0' 'D#,1'!. () HJ,( 9DI 'DEH8A #H 'DE3*./E 'D/HDJ #F J1A9 'D/9HI #E'E 'DE-CE) .D'D E/)(90) JHE'K *-*3( (9/ 'F*G'! E/) (30) JHE'K 'DEEFH-) DD'EJF 'D9'E D*FAJ0 'D*H5J'* 'D5'/1) D5'D- 'DE*8DE #H *-*3( EF *'1J. *(DJ: 'DE*8DE (9/E B(HD *8DEG HDCF *E// G0G 'DE/) %DI 3F) H'-/) AJ -'D BJ'E H1+) 'DEH8A #H 'DE3*./E (1A9 'D/9HI FJ'() 9FG #H 'DH5J 'DECDA (%/'1) 4$HF 'DEH8A #H 'DE3*./E :J1 'DB'/1 9DI %/'1) 4$HFG 'D.'5).() HD' *F81 'DE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) C0DC AJ 'D/9HI E'DE JCF EB/EG' B/ *8DE C*'() 9F EH6H9G' %DI 'D#EJF 'D9'E HDE JB(D *8DEG HD' JB(D 'D*8DE DD'EJF 'D9'E (9/ 'FB6'! 3*JF JHE'K EF *'1J. 9DE 5'-( 'D4#F ('DH'B9) E-D 'DF2'9 H%0' 'FB6* 3*HF JHE'K EF *'1J. *B/JE 'D*8DE %DI 'D#EJF 'D9'E /HF 1/ '9*(1 0DC (E+'() 1A6 DD*8DE HD'*B(D 'D/9HI %0' DE *1A9 .D'D *39JF JHE'K EF *'1J. 9DE 'D4'CJ (1A6 *8DEG #H '9*E'/ 'DB1'1 'D*#/J(J 'D5'/1 (-BG H*E// 'DA*1) %DI 3F) H'-/) D*B/JE 'D/9HI EF H1+) 'DEH8A #H F'&() %0' '5(- 9',2'K 9F *B/JEG'.() CE' #4'1 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) %DI 9/E B(HD 'D/9HI E'DE JCF 'DE/9J B/ *8DE HAB 'D71JB) 'DE-//) AJ D'&-) 'DEH8AJF HD'*B(D 'D/9HI %0' DE J*E 1A9G' .D'D *39JF JHE'K EF *'1J. 5/H1 B1'1 GJ&) 'D*8DE.() H9F/ *7(JB 'D41H7 'D3'(B) *B(D 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) 'D/9'HI 'DE1AH9) #E'EG' A*(/# 9F/ 0DC %,1'!'* F81 'D/9HI HGJ 9DI FH9JF:%,1'!'* EC*H() H%,1'!'* 4AGJ). H**E+D 'D%,1'!'* 'DEC*H() (*B/JE 7D( EC*H( %DI 'D3C1*J1 'D*FAJ0J DDE-CE) J*6EF 'D(J'F'* 'D*'DJ): () #-'DE9DHE'* 0'* 'D5D) ('DE1C2 'D4.5J H'D13EJ DEB/E 'D7D(. (-'D/AH9 HJ,( #F **6EF ,EJ9 'D%,1'!'* H'DB1'1'* 'D*J J7D( EB/E 'D7D( EF 'DE-CE) %5/'1 #E1 D'*.'0G'.,-'D(J'F'* 'D*A3J1J) #H ('D%J6'-J)). #E' 'D%,1'!'* 'D4AGJ) A**E+D AJ -B 'DE/9J AJ (J'F H,G) F81G H'D/A'9 9FG' 4A'G'K #H (E0C1'* (FA3G #H (H'37) E-'EM HC0DC '3*E'9 'DE-CE) %DI #BH'D 'D.(1'! H'D4GH/ HJCHF 0DC #E' (7D( EF #-/ 'D.5HE #H (B1'1 EF 'DE-CE) FA3G' (417 #F J$/J 'D.(1'! H'D4GH/ 'DJEJF 'DB'FHFJ) #E'E 'DE-CE).()  .024X&!R!h%%%0000Z2\2^2ʽʳՔsnsscՔQՔQ"jh0[0JCJUZ^JaJ h0[CJZ^JaJ h0[Zh0[5CJZ\^JaJ %jh0[0JCJH*UZ^JaJ h0[CJH*Z^JaJ h0[CJZ^Jh0[CJZ^Jh0[CJ^JaJ hNCJZ^JaJo(h0[CJZ^JaJh0[CJZ^JaJ jh0[CJUZ^JaJ jhNCJUZ^JaJ  6^vm$a$pkd$$IfTl 0I  V0 4 la$U$If`Ua$$ L 6X( !"!$!&!R!!4""$$a$$a$$$a$$:^`:a$""Z###N$$X%h%%%&(N*x,0d2v5T9<@CFIII$T$a$$$:^`:a$^2d2J9L9N9T9<<<<|@~@@@xCzC|CCFFFFIIIIIIJ8NRNNJTLTNTPTTTTTRWTWVW\WXXXX[[[[d`f`h`p`RbTbVbZbeeIJ~MM6N8NRNNXQT\WX[^p`ZbeDhjl.nlrnr $ 0 a$ $ 0 a$$a$$a$$a$$h@hDhiijjllll&n(n*n.nnrrrst*t{{{{ HJLNTnґԑ֑ڑ 0ЪҪԪ֪68ոոոոh0[CJZ^Jh0[CJZ^JaJ "jh0[0JCJUZ^JaJ h0[CJZ^JaJ %jh0[0JCJH*UZ^JaJ h0[CJH*Z^JaJ Enrrrsst*tvvTx{ PTn:ڑ0$T$ $ 0 a$ $ 0 a$(ت@n|¶ ^p`\ $a$$$a$$a$8:<fhjltvxzTVXZ^hjlpXZ\` \^`b"$&.ֶֶ h0[Zh0[CJZ^JaJh0[CJZ^JaJ U%jh0[0JCJH*UZ^JaJ h0[CJZ^JaJ h0[CJH*Z^JaJ "jh0[0JCJUZ^JaJ A H*CHF ,D3'* 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) 9DFJ) %D' %0' B11* 'DE-CE) EF *DB'! FA3G' #H (F'! 9DI 7D( #-/ 'D.5HE ,9DG' 31J) -A'8'K 9DI 'DF8'E H'D"/'( 'D9'E) #H D-1E) 'DH8JA) 'D/HDJ).() H#,'2* 'D#F8E) 'D#3'3J) H'D/'.DJ) DDE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) DCD 4.5 0J E5D-) #F J*/.D AJ 'D/9HI E$J/'K D7D('* #-/ 'D.5HE HJCHF 'D*/.D AJ 'D/9HI (91J6) *B/E %DI 'D3C1*'1J) H*1'9I AJG' 'DE9DHE'* 'D*J */HF AJ 91J6) 'D/9HI 'D#5DJ) 'D*J #41F' %DJG' 3'(B'K CE' J,H2 DDE-CE) #F */.D AJ 'D/9HI EF *1I D2HE %/.'DG AJG' EF 0HJ 'D4#F %0' C'F* 'D9/'D) #H %8G'1 'D-BJB) *B*6J 0DC.() HJDJ G0G 'D%,1'!'* 'DE*(9) EF B(D 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) BJ'E G0G 'DE-'CE (*7(JB 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 9DI 'DF2'9 'DE91H6 #E'EG' +E %5/'1 -CEG' AJ 'DF2'9 'DE91H6 #E'EG' HJ*7D( 'DB'FHF H',( 'D*7(JB EF B(D 'DE-'CE 'D%/'1J) H#FH'9 'D#-C'E 'D5'/1) 9FG' (96'K EF 'D*A5JD D0DC 3F*CDE 9FG' AJ E7D(JF 'D#HD DDB'FHF H',( 'D*7(JB EF B(D 'DE-'CE 'D%/'1J) H'D+'FJ D#FH'9 'D#-C'E 'D5'/1) EF 'DE-'CE 'D%/'1J). 'DE7D( 'D#HD 'DB'FHF H',( 'D*7(JB EF 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) 9DI 'D1:E EF #F 'DE-'CE 'D%/'1J) GJ E-'CE /HDJ) 9DI :1'1 (BJ) 'DE-'CE 'D/HDJ) CE-CE) 'D9/D 'D/HDJ) D#FG' EF4#) EF B(D EF8E'* /HDJ) *9*(1 EF #4.'5 'DB'FHF 'D/HDJ 'D9'E. %D' #FG EF 'DED'-8 9DI 'D#F8E) 'D#3'3J) DG0G 'DE-'CE #FG' *41 %DI E5'/1 'DB'FHF 'D/HDJ 'D9'E 'DE0CH1) AJ 'DE'/) (38) EF 'DF8'E 'D#3'3J DE-CE) 'D9/D 'D/HDJ) DCJ *7(BG' G0G 'DE-'CE 9DI 'DEF'29'* 'DE1AH9) #E'EG'. HJ(/H #F G0' #E1 7(J9J D'F G0G 'DE-'CE **HDI 9EDJ) 'DA5D AJ EF'29'* 0'* 7(J9) %/'1J) **9DB ('DH8JA) 'D/HDJ) H('D*'DJ J,( #F *CHF 'DBH'9/ 'DE7(B) EF G0G 'DE-'CE **D'!E E9 .5H5J) 'DEF'29'* 'DE*9DB) (G0G 'DH8JA) 'D/HDJ). H3(B 'F #H6-F' #F '2/J'/ 9// 'DEH8AJF AJ 'DEF8E'* 'D/HDJ) H9/E H,H/ BH'9/ *-CE 'D9D'B) (JF G$D'! 'DEH8AJF H'DEF8E'* 'D/HDJ) AJ (/'J) F4#*G' H9/E %EC'FJ) %.6'9 G0G 'D9D'B) %DI 'DB'FHF 'D/'.DJ #/I %DI HD'/) A19 ,/J/ DDB'FHF 'D/HDJ 'D9'E #7DB 9DJG '3E('DB'FHF 'D/HDJ 'D%/'1J) J*HDI *F8JE F4'7 'D%/'1) 'D9'E) /'.D 'DEF8E'* 'D/HDJ) HG0' 'DB'FHF GH 'D0J J7(B EF B(D 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) 9DI 'DEF'29'* 'DE1AH9) #E'EG'. HJ91A 'DB'FHF 'D/HDJ 'D%/'1J (#FG: E,EH9) 'DE('/& H'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D*J *F8E 'D9D'B'* (JF 'DEF8E'* 'D/HDJ) HEH8AJG'.() #E' ('DF3() DDE5'/1 'D*J J3*E/ EFG' G0' 'DB'FHF BH'9/G 'DB'FHFJ) A%FG EF .D'D 'D'7D'9 9DI #-C'E 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) JECF *B3JE G0G 'DE5'/1 %DI B3EJF E5'/1 13EJ) HE5'/1 '-*J'7J). H*4ED 'DE5'/1 'D13EJ) B1'1'* 'D*9JF H9BH/ 'D'3*./'E 'D*J *E+D #GE E5'/1 'DB'FHF 'D/HDJ 'D%/'1J HEH'+JB 'DEF8E'* 'D/HDJ) ('9*('1G' E9'G/'* EF4&) DDEF8E'* 'D*J *.69 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) D'.*5'5G' H'DDH'&- 'D/'.DJ) 'D*J *BHE 'DEF8E'* 'D/HDJ) (H69G' D*CHF BH'9/ B'FHFJ) *F8E 'D-J') 'D/'.DJ) DG' H(5H1) .'5) 'DE3'&D 'DE*9DB) ('DH8JA) 'D%/'1J) /'.DG' H'DE('/& 'D9'E) DDB'FHF -J+ *D,# 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) %DI *7(JB G0G 'DE('/& D*-/J/ -BHB HH',('* 'DEH8AJF 'D9'EDJF AJ 'DEF8E'* 'D/HDJ) 'DE4EHD) (HD'J*G' H'DE('/& 'D*J *7(BG' 'DE-'CE 'D%/'1J) GJ 'DE('/& 'DE4*1C) (JF E.*DA 'DF8E 'DB'FHFJ) C*DC 'D*J *7(B 9DI 'D9BH/ HAJ -'D) *F'29 'DBH'FJF H#.J1' 'D#91'A 'D/HDJ) -J+ B/ JCHF 3DHC 'DEF8E'* 'D/HDJ) 'DE*H'*1 'DE*9DB ('DH8JA) 'D/HDJ) E5/1'K DDB'FHF 'D/HDJ 'D%/'1J E*I E' D'BI G0' 'D3DHC 'DE*C11 49H1'K EF 'DEF8E) 'D/HDJ) (%D2'EJ*) AJ EH',G*G' %2'! 'DEHBA 0'*G CDE' 916 9DJG' #E' 'DE5'/1 'D'-*J'7J) A%FG' **E+D (E('/& 'D9/D H'D#F5'A 'D*J *D,# %DJG' 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) 9'/) DA6 EF'29'* E9JF) E1AH9) #E'EG' H(5H1) .'5) *DC 'D*J *-HJ 9DI *B/J1 BJE) 'D*9HJ6 'DH',( /A9G' DD9'EDJF AJ 'DEF8E'* 'D/HDJ) EF ,1'! 'DB1'1'* 'DE,-A) 'D5'/1) (-BGE.() 'DE7D( 'D+'FJ #FH'9 'D#-C'E 'D5'/1) 9F 'DE-'CE 'D%/'1J) 'D/HDJ) DE' C'F EH6H9 'D/9'HI 'DE1AH9) #E'E 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) **E+D AJ 'D79HF 'D*J J(/JG' 'DEH8AHF H'DE3*./EHF 'D/HDJHF AJ 'DB1'1'* 'D%/'1J) 'D5'/1) EF 'D,G'2 'D%/'1J AJ 'DEF8E) 'D/HDJ) 'D*J J9EDHF AJG' H'D*J *E3 (-BHBGE 'DEC*3() (EH,( 'D9D'B) 'DH8JAJ) 'DF'4&) 9F B1'1'* 'D*9JJF #H 9BH/ 'D'3*./'E. D0DC A%F 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) *B6J 9F/ 'DF81 AJ 'DEF'29'* 'DE1AH9) #E'EG' %E' (%D:'! 'DB1'1 'D%/'1J 'DE79HF AJG #H %D2'E 'D,G'2 'D%/'1J AJ 'DEF8E) 'D/HDJ) (*FAJ0 'D*2'EG' *,'G 'DEH8A 'D/HDJ CE' B/ *B11 'DE-CE) 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) /A9 *9HJ6 EF'3( J/A9 %DI 'DEH8A #H 'DE3*./E 'D/HDJ EF ,1'! 'D611 'D0J D-B (G EF 'DB1'1 'D%/'1J 'D5'/1 EF 'D%/'1) AJ 'DEF8E) 'D/HDJ).() HB/ #4'1 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D#EE 'DE*-/) %DI #FH'9 'DB1'1'* 'D*J J,( 9DI 'DE-CE) %5/'1G' A%0' H,/* 'DE-CE) #F 'D7D( JBHE 9DI #3'3 B'FHFJ E*JF H1'3. *BHE (%D:'! 'DB1'1 'DE79HF AJG #H 'D*FAJ0 'D9JFJ DD'D*2'E 'D0J J*E3C (G HAJ FA3 'DHB* JF(:J 9DI 'DE-CE) #F *-// EB/'1 'D*9HJ6 'DH',( /A9G %DI EB/E 'D7D( F*J,) DD611 'D0J D-B (G.() HB11 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) 'FG J,H2 DDE-CE) #F *#E1 (%D:'! 'DB1'1 'DE79HF AJG #H (*FAJ0 'D'D*2'E 'D0J -5D 'D%.D'D (G E9 *B/J1 *9HJ6 'D611 9F/ 'D'B*6'! AJ 'D-'D*JF.() CE' *5/1 'DE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) FA3 'D#-C'E 'DE0CH1) -J+ B/ *D:J 'DB1'1 'D%/'1J 'DE79HF AJG #H *D2E 'D,G'2 'D%/'1J (*FAJ0 'D'D*2'E 'D0J J*E3C (G 'D7'9F #E' %0' DE JCF %D:'! 'DB1'1 'D%/'1J #H *FAJ0 'D'D*2'E EECF'K A9DI 'DE-CE) #F *B11 *9HJ6'K EF'3('K DD7'9F DE' D-B (G EF 611.() HJ3*F*, EF 'DEE'13'* 'D9EDJ) HEF ',*G'/ 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) 'DE.*DA) #FG' B'E* (%D:'! B1'1'* %/'1J) #5/1*G' 'D#,G2) 'D%/'1J) /'.D 'DEF8E'* 'D/HDJ) H0DC AJ 'D-'D'* 'D*J JF7HJ AJG 'DB1'1 9DI %.D'D ('DE3'H') AJ 'DB'FHF #H 9F/E' *F7HJ G0G 'DB1'1'* 9DI ,2'!'* EBF9) C#F JBHE 'D,G'2 'D%/'1J AJ 'DEF8E) (FBD EH8A EF H8JA) %DI #.1I ,2'! DG D' DE5D-) 'D9ED /'.D 'DEF8E) #H 9F/ 9/E 'D*F'3( (JF 'D,2'! 'DEA1H6 9DI 'DEH8A H(JF 'DE.'DA) 'DE3F/) %DJG.() HF4J1 AJ G0' 'D5// %DI (96 'D#-C'E 'D5'/1) 9F 'DE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) H%0 #D:* 'DE-CE) B1'1'* 79F AJG' #E'EG' CE' B11* 'DE-CE) AJ -'D'* E9JF) EF- *9HJ6 DDE/9J #E'EG'. AAJ 'D/9HI 'DE1BE)(6) D3F)(12)B6'&J) ,D3) 3/11/1977 #B'E #-/ 'DEH8AJF AJ 'D,'E9) 'D91(J) /9HI 6/ 'D#EJF 'D9'E 7'D('K %D:'! B1'1 'D#EJF 'D9E (A5DG H%2'D) CD #+'1 'DB1'1 'DE79HF AJG H('DA9D #D:* 'DE-CE) 'DB1'1 'DE0CH1 H7'D(* 'D#E'F) 'D9'E) (%2'D) C'A) 'D"+'1 'D*J D-B* ('DE/9J C#+1 DDB1'1 'D.'7& AJ 'DA*1) 'D*J 8D AJG' F'A0'K HEF -BG AJ 'D*1BJ'* H'D9D'H'*. HAJ 'D/9HI 'DE1BE) (1) D3F)(1980) 'DEB'E) EF 'D3J/ 2GJ1 9'1A (/1 6/ EF8E) 'D9ED 'D91(J) 7/8/1980 7'D('K AJG %D:'! B1'1 *HBJAG 9F 'D9ED (EH,( 'DB1'1JF 91H 93 D9'E 1980 H'3*-B'BG DDE1*('* H'D'3*-B'B'* 'DE'DJ) 7JD) A*1) *HBA 9F 'D9ED A6D' 9F 'D*1BJ'* H'D9D'H'* H7D( EF-) 'D*9HJ6'* 'DE'/J) H'D#/(J) 9F 'D#61'1 'D*J D-B* (G EF ,1'! *#.J1 B1'1 'D9H/) %DI 'D9ED 9/) 3FH'* EE' '9,2) 9F EH',G) E*7D('* 'D-J') H#/I (2H,*G %DI EB'6'*G EF ',D 7D( 'D#FA'B H'D7D'B HB/ #5/1* 'DE-CE) 'D%/'1J) DD,'E9) B1'1G' AJ 27/5/1981 'D0J *6EF %D:'! B1'1 EF8E) 'D9ED 'D91(J) 1BE 91 AJ 22/5/1979 H'9*('1 *9JF 'DE/9J B'&E'K EF0 *9JFG 'D#HD AJ 8/8/1975 HEF-) E' J*1*( 9DI 0DC EF "+'1 HAB 'DE'/) 28 EF F8'E EH8AJ HE3*./EJ EC*( 'D9ED 'D91(J %D:'! B1'1 EF8E) 'D9ED 'D91(J) 1BE 93 AJ 22/5/1980 H'D2'E 'DEF8E) (/A9 *9HJ6 (E' J9'/D 70% EF 1H'*(G HAH'1B 1H'*(G H:J1G' EF 'DEF- 'DE1*(7) ('DH8JA).() #E' 9F 'DF5'( 'DE7DH( D'*.'0 'D#-C'E EF B(D 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) A'DED'-8 EF .D'D 'D'7D'9 9DI 'D#F8E) 'D#3'3J) DG0G 'DE-'CE #FG' **(9 B'9/) 'D#:D(J) D%5/'1 #-C'EG' AJ 'DEF'29'* 'DE1AH9) #E'EG'.() CE' #D2E* 'D#F8E) 'D#3'3J) DDE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) -*I *CHF 'D#-C'E 'D5'/1) 9FG' 5-J-) HF'A0) 61H1) #F *BHE 'DE-CE) (*3(J( 'D#-C'E 'D5'/1) 9FG'.() #E' (.5H5 'DBH) 'DB'FHFJ) DD#-C'E 'D5'/1) 9F 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) A#F 'D#F8E) 'D#3'3J) DG0G 'DE-'CE '9*(1* #F 'D#-C'E 'D5'/1) 9FG' FG'&J) H:J1 B'(D) DDE1',9) 9F 71JB 'D'3*&F'A.() HDCF 1:E 0DC HAJ -'D'* E-//) JECF #F *CHF GF'C E1',9) DD#-C'E 'D5'/1) EF 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D%/'1J) H'F C'F '.*D'A AJ #3DH( E1',9) G0G 'D#-C'E H'D,G) 'DE.*5) (0DC. A'DE'/) (12) EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) J,J2 DEC*( 'D9ED 'D/HD #H 'D,G'2 'D%/'1J AJ EF8E) 'D9ED 7D( 1#J '3*4'1J EF E-CE) 'D9/D 'D/HDJ) AJ -'D) 'D79F AJ 'D-CE 'D5'/1 EF 'DE-CE) 'D%/'1J) D3(( J9H/ %DI *,'H2 'DE-CE) D'.*5'5G' #H HBH9 .7# ,HG1J AJ 'D-CE HJCHF 'D1#J 'D'3*4'1J 'D5'/1 9F E-CE) 'D9/D 'D/HDJ) AJ 'D5// FG'&J'K HED2E'K.() HC'F* 'DE'/) (11/1) EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D#EE 'DE*-/) B/ #4'1* %DI E+D G0' 'D#,1'! (7D( 1#J '3*4'1J EF E-CE) 'D9/D 'D/HDJ) (.5H5 'D#-C'E 'D5'/1) 9F 'DE-CE) %D' #F 'D*9/JD 'D0J -5D 9DI G0G 'DE'/) 9'E 1998 #H,/ #3DH(' ".1 DE1',9) 'D#-C'E HJ*E+D G0' 'D#3DH( (#F) J,H2 DD'EJF 'D9'E #H 'DE/9J *B/JE 7D( %DI 'DE-CE) 'D%/'1J) D',D %9'/) 'DF81 AJ 'D-CE H0DC 9DI #3'3 'C*4'A (96 'D-B'&B #H 'DHB'&9 'D*J *CHF 0'* 7(J9) *,9D EFG' 9'ED' -'3E'K AJ 'D/9HI H'D*J DE *CF E91HA) D/I 'DE-CE) 9F/ '*.'0 'D-CE HC0DC D/I 'D71A 'D0J J7D( %9'/) 'DF81 41J7) #F D' JCHF G0' 'D,GD F'4&'K 9F 'D%GE'D HJF(:J *B/JE 'D7D( .D'D 30 JHE'K EF *'1J. 'C*4'A 'DH'B9) HB(D E1H1 E/) 3F) 9DI %5/'1 'D-CE. HB/ *(FI 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) FA3 #3DH( 'DE-CE) 'D%/'1J) DD#EE 'DE*-/) DE1',9) #-C'EG' -J+ J,H2 'D79F AJ #-C'E 'DE-CE) (71JB 'D*E'3 %9'/) 'DF81 (3(( *C4A H'B9) -'3E) AJ 'D/9HI C'F J,GDG' -*I 5/H1 'D-CE 'D71A 'D0J JD*E3 %9'/) 'DF81 9DI #D' JCHF ,GDG F'4&'K 9F %GE'D EFG HJ,( #F JB/E 'D'D*E'3 .D'D 3*JF JHE'K EF *'1J. *C4A 'DH'B9) 'D,/J/) HD' JB(D 'D'D*E'3 (9/ 3F) EF *'1J. 5/H1 'D-CE.() HG0' J9FJ -*I JECF *B/JE 7D( D%9'/) 'DF81 AJ 'D-CE #F *CHF GF'C HB'&9 B/ *:J1 EF 'D-CE 'D5'/1 EF 'DE-CE) #E' %0' C'F* G0G 'DHB'&9 DJ3 DG' #J) BJE) #H 3(B DEB/E 'D7D( *B/JEG' A#F EF -B 'DE-CE) 1A6G'. HB/ 1A6* 'DE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) ('DA9D 7D( 'D*E'3 1BE(42/84) D%9'/) 'DF81 AJ -CE 'DE-CE) AJ 'D/9HI 'DE1BE)(9/83) (-B %-/I EH8A'* ,'E9) 'D/HD 'D91(J) 9DI #3'3 'C*4'A HB'&9 ,/J/) %D' #F 'DE-CE) 1#* #F G0G 'DHB'&9 B/JE) H3(B DDE/9J) *B/JG' HDJ3 DG' '+1 D*:J1 'D-CE 'D5'/1 EF 'DE-CE) H#5/1* -CEG' AJ4/8/1986 (9/E B(HD 'D'D*E'3 D9/E *H'A1 'D41H7 'DEH6H9J) DB(HDG. 'D.'*E) : AJ .*'E G0' 'D(-+ 'D0J *F'HD EH6H9 'DB6'! 'D/HDJ 'D'/'1J AJ '7'1 'DEF8E'* 'D/HDJ) AB/ .D5* EF .D'D) 'DI (96 'DF*'&, H'B*1-* (96 'D*H5J'*. #HD': 'DF*'&, 'F DDE-'CE 'D/HDJ) 'D'/'1J) 'GEJ) C(J1) /'.D 'DEF8E'* 'D/HDJ) HD'3JE' 'FG' *4CD 6E'F'* B6'&J) DA&) C(J1) EF 'D9'EDJF AJ G0G 'DEF8E'* 'D0JF JECFGE 'DD,H! 'DJG' DD79F AJ 'DB1'1'* 'DE,-A) 'D5'/1) (-BGE EF 'D,G'2 'D'/'1J AJ 'DEF8E'* H*#*J 'GEJ) G0G 'DE-'CE D9/E 'EC'FJ) '.6'9 'D9D'B) 'DH8JAJ) (JF 'DEH8A 'D/HDJ 'H 'DE3*./E 'D/HDJ H'DEF8E) 'D/HDJ) 'DI 'DE-'CE 'DH7FJ) D'F *(9J) 'DEH8A 'D/HDJ *CHF DDEF8E) 'D/HDJ) EF F'-J) HD*E*9 'DEF8E'* 'D/HDJ) ('DE2'J' H'D-5'F'* 'D/HDJ) *,'G G0G 'DE-'CE EF F'-J) '.1I. 'F H,H/ 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D'/'1J) C'F E9'51'K DBJ'E 'D*F8JE 'D/HDJ -J+ (/# 'HD' EF 9G/ 95() 'D'EE +E '5(-* 'DJHE EF 'D3E'* 'D('12) AJ 'DEF8E'* 'D/HDJ) %0 'F :D(J) 'DEF8E'* 'D/HDJ) DG' B6'! '/'1J .'5 (G' 'H '9DF* B(HDG' D'.*5'5 E-'CE /HDJ) '/'1J) E9JF). *E*DC 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D'/'1J) 9DI :1'1 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D'.1I FH9JF EF 'D'.*5'5 'D'.*5'5 'D4.5J 'D0J J31J 9DI 'DEH8AJF H'DE3*./EJF 'D9'EDJF AJ 'DEF8E) 'D/HDJ) H'D'.*5'5 'DEH6H9J 'D0J J31J B1'1'* 'D*9JJF H9BH/ 'D9ED 'DE(1E) (JF 'DEF8E) H'D9'EDJF AJG'. 1:E 'F 'DE-'CE 'D'/'1J) /'.D 'DEF8E'* 'D/HDJ) GJ E-'CE /HDJ) %D' 'FG' D'*7(B 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D*J *4CD E5'/1 DDB'FHF 'D/HDJ H'DE4'1 'DJG' AJ 'DE'/)(38) EF 'DF8'E 'D'3'3J DE-CE) 'D9/D 'D/HDJ) D'F 'DF2'9'* 'D*J *F81 AJG' DJ3* (JF 'D/HD (D (JF 'DEH8AJF 'D/HDJF H'DEF8E) 'D/HDJ) A'DB'FHF H',( 'D*7(JB EF B(D G0G 'DE-'CE 'D'/'1J) GH 'DB'FHF 'D/HDJ 'D'/'1J 'D0J DG BH'9/) 'D.'5) 'D*J J3*E/G' EF E5'/1 E*FH9) HGJ 'DE5'/1 'D13EJ) 'D*J *4ED B1'1'* 'D*9JJF H9BH/ 'D'3*./'E HEH'+JB 'DEF8E'* 'D/HDJ) H'DDH'&- 'D/'.DJ) H'DE('/& 'D9'E) DDB'FHF H'D'91'A 'D/HDJ) H'DE5'/1 'D'-*J'7J) 'D*J **E+D (E('/& 'D9/D H'D'F5'A. **4'() 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D'/'1J) EF -J+ 'D',1'!'* 'D.'5) (%5/'1 'D'-C'E AJ 'DEF'29'* 'DE1AH9) 'E'EG' EF -J+ 'DF5'( 'DE7DH( D'5/'1 'D-CE HFG'&J) 'D'-C'E H61H1) *3(J( 'D'-C'E 'D5'/1) 9FG' HDCFG' *.*DA EF -J+ E1',9) 'D'-C'E '0' C'F* E(FJ) 9DI .7# 'H ,GD AJ HB'&9 E9JF) A'DE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED '97* -B 'DE1',9) DE-CE) 'D9/D 'D/HDJ) 9F 71JB 1#J '3*4'1J 'E' 'DE-CE) 'D'/'1J) DD'EE 'DE*-/) H'DE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) A%FGE' GE' 'DD*'F J*HD'F E1',9) 'D'-C'E 'D5'/1) 9FGE' E*I E' C'* GF'C 'C*4'A D'/D) ,/J/) E,GHD) EF B(D 'DE-CE) HEB/E 7D( '9'/) 'DF81 '0' B/E* .D'D A*1) E9JF). +'FJ'K: 'D*H5J'* -*I F6EF 'F *CHF 'D'-C'E 'D5'/1) 9F 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D'/'1J) /BJB) H9'/D) FH5J 'F JCHF GF'C F5 51J- AJ 'D'F8E) 'D'3'3J) DG0G 'DE-'CE JB6J (#F JCHF '.*J'1 B6') G0) 'DE-'CE EF (JF 'D'4.'5 'D0JF JE*DCHF .(1) AJ E,'D 'DB'FHF H'DB6'! 'D'/'1J AJ (D'/GE -*I JF3,E 0DC E9 'D'.*5'5 'DEEFH- DG0G 'DE-'CE ('DA5D AJ 'D/9'HI 'D'/'1J) (JF 'DEH8A 'H 'DE3*./E 'D/HDJ H'DEF8E) 'D*J J9EDHF AJG' 9DI :1'1 'DE-'CE 'D/HDJ) 'D'.1I 'D*J *7D( AJ B6'*G' E$GD'* **F'3( E9 '.*5'5'*G' CE-CE) 'D9/D 'D/HDJ) 'D*J *4*17 CA'!) AJ 'DB'FHF 'D/HDJ H'DE-CE) 'D/HDJ) 'D,F'&J) 'D/'&E) 'D*J *4*17 CA'!) AJ 'DB'FHF 'D,F'&J H'DB'FHF 'D/HDJ D-BHB 'D'F3'F H'DB'FHF 'D/HDJ 'D'F3'FJ. *#CJ/'K D'3*BD'DJ) 'DE-CE) H-J'/J*G' FH5J (#F J*1C CD E' J*9DB (E3'&D 'D*F8JE 'D/'.DJ DG0G 'DE-'CE 'DJG' H-/G' H(5H1) .'5) '.*J'1 'D3C1*J1 'D*FAJ0J DDE-CE) H'DC'/1 'D'/'1J AJG' -J+ D'-8F' 9DI 'F8E) '3'3J) DE-'CE '/'1J) E9JF) C'DE-CE) 'D'/'1J) DD'EE 'DE*-/) H'DE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) 'FG' *97J 5D'-J) DD'EJF 'D9'E DDEF8E) (*2HJ/ 'DE-CE) (3C1*J1 *FAJ0J HC'/1 '/'1J HF9*B/ 'F G0G 'D5D'-J) B0 *4CD '.D'D' (-J'/J) 'DE-CE) HD'3JE' 'F 'D'EJF 'D9'E GH 71A '3'3J AJ 'DEF'29'* 'DE1AH9) 'E'E G0G 'DE-'CE ('9*('1G 1&J3 'D,G'2 'D'/'1J AJ 'DEF8E) 'D/HDJ). E1',9 'D(-+ : #HD'K: 'DE5'/1 'D91(J) 'DC*( /.%(1'GJE '-E/ 4D(J 'D*F8JE 'D/HDJ 'DF81J) 'D9'E) H'D'EE 'DE*-/) 'D/'1 'D,'E9J) (J1H* 1986. /.%(1'GJE E-E/ 'D9F'FJ 'D*F8JE 'D/HDJ 'DF81J) 'D9'E)-'D'EE 'DE*-/) /'1 'DAC1 'D91(J 'DB'G1) 1982. /.'-E/ '(H 'DHA' 'DH3J7 AJ B'FHF 'DEF8E'* 'D/HDJ) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1985-1986. /.,E'D 7G F/' 'DEH8A 'D/HDJ /1'3) EB'1F) AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D'/'1J 'DGJ&) 'DE51J) 'D9'E) DDC*'( 1986. /.-3F 'D97'1 'DEF8E'* 'D/HDJ) E7(9) 4AJB (:/'/ 'D7(9) 'D'HDI 1970. /.A.1J 14J/ 'DEGF' H/.5D'- J'3JF 'D-/J+J 'DEF8E'* 'D/HDJ) /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 ,'E9) 'DEH5D (/.*). /.E-E/ 7D9* 'D:FJEJ 'D:FJEJ 'DH,J2 AJ 'D*F8JE 'D/HDJ EF4#) 'DE9'1A ('D'3CF/1J) 'D7(9) 'D+'D+) 1977. /.E-E/ 3'EJ 9(/ 'D-EJ/ B'FHF 'DEF8E'* 'D/HDJ) E$33) 'D+B'A) 'D,'E9J) 'D'3CF/1J) 1982. /.E-E/ .DJD 'DEH3I 'DH8JA) 'DB6'&J) DDEF8E'* 'D/HDJ) 'DGJ&'* 'DE9FJ) (*3HJ) F2'9'* -BHB 'D'F3'F H'D(J&) H'D*,'1) 'D/HDJ) /'1 H'&D DDF41 H'D*H2J9 9E'F 'D7(9) 'D'HDI 2003. (- 'DEH'+JB 'D/HDJ) 1.'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) EF4H1 9DI 4(C) 'D'F*1F* 9DI 'DEHB9 'D'*J: http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From10_69_To9_74_home.asp 2.'DF8'E 'D'3'3J DE-CE) 'D9/D 'D/HDJ). 3.'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D/HDJ) 'D,F'&J) 'D/'&E). ,- 'D'F8E) 'D/'.DJ) 1.'DF8'E 'D/'.DJ DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) EF4H1 9DI 4(C) 'D'F*1F* 9D 'DEHB9 'D'*J HYPERLINK http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From10_69_To9_74_home.asp http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From10_69_To9_74_home.asp -- 'DB1'1'* 1.B1'1 'DE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) 1BE(6) D3F)(12)B6'&J) ,D3) 3/11/1977. 2.B1'1 'DE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J)AJ 'D/9HI 'DE1BE) (1) D3F)(1980). 3.B1'1 'DE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J)'D/9HI 'DE1BE)(9/83). +'FJ'K: 'DE5'/1 'D',F(J) A: STUDIES 1.C.F.Amersinghe,and what about international civil servants? Un. CHRONICLE.02517329,1998,VOL35,ISSU 4. HTTP:// WEB8.EPNET.COM B.DOCUMENTS 1.united nations administrative tribunal,statute and rules,1998 HYPERLINK http://www.un.org http://www.un.org 2. STATUTE AND RULES OF THE ADMINISTRATIVE tribunal of international orgnazation of labour1998, http:// www-ilo-mirror. Comell.edu/public/english/stateng/htm#statute of the Administrative Tribunal . () 'F81: /.E-E/ 3'EJ 9(/ 'D-EJ/ B'FHF 'DEF8E'* 'D/HDJ) E$33) 'D+B'A) 'D,'E9J) ('D%3CF/1J) 'D7(9) 'D.'E3) 1982 5275. () 'F81 /.%(1'GJE '-E/ 4D(J 'D*F8JE 'D/HDJ 'DF81J) 'D9'E) H'D'EE 'DE*-/) 'D/'1 'D,'E9J) (J1H* 1986 5100. () DE2J/ EF 'D*A5JD 'F81:/.,E'D 7G F/' 'DEH8A 'D/HDJ /1'3) EB'1F) AJ 'DB'FHF 'D/HDJ 'D%/'1J 'DGJ&) 'DE51J) 'D9'E) DDC*'( 'DB'G1)1986 5272-273. () DE2J/ EF 'D*A5JD 9F G0G 'DE-CE) 'F81 'DEHB9 'D.'5 (G' 9DI 4(C) 'D'F*1F*: http:// www-ilo-mirror. Comell.edu/public/english/stateng/htm#statute of the Administrative Tribunal () 'F81:/. E-E/ .DJD 'DEH3I 'DH8JA) 'DB6'&J) DDEF8E'* 'D/HDJ) 'DGJ&'* 'DE9FJ) (*3HJ) F2'9'* -BHB 'D%F3'F H'D(J&) H'D*,'1) 'D/HDJ) /'1 H'&D DDF41 H'D*H2J9 9E'F 'D7(9) 'D#HDI 2003 5231. () EF 'DEF8E'* 'D*J #9DF* B(HDG' D'.*5'5 'DE-CE) EF8E) 'D5-) 'D9'DEJ) HEF8E) 'D#:0J) H'D21'9) H'D'*-'/ 'D/HDJ DDEH'5D'* 'D3DCJ) H'DD'3DCJ) HEF8E) 'D#15'/ 'D,HJ) 'D9'DEJ) H'DEF8E) 'D#H1H(J) DD#(-'+ 'DFHHJ) HEF8E) 'D'*A'B 'D9'E DD*91JA'* 'D,E1CJ) H'D*,'1J) ('D,'*) H'DHC'D) 'D/HDJ) DD7'B) 'D01J) H'DEC*( 'D/HDJ 'DE*-/ D-E'J) 'DEDCJ) 'D#/(J) H'DEF8E) 'D#H1H(J) D-E'J) 'DED'-) 'D,HJ) H'*-'/ 'D(1J/ 'D9'DEJ. 'F81/.E-E/ 7D9* 'D:FJEJ 'D:FJEJ 'DH,J2 AJ 'D*F8JE 'D/HDJ 'DF81J) 'D9'E) EF4#) 'DE9'1A ('D'3CF/1J) 'D7(9) 'D+'D+) 19775152. HC'F* EF8E) 'DJHF3CH '3(B EF (BJ) 'DEF8E'* AJ B(HD '.*5'5 'DE-CE) 'F81 /.A.1J 14J/ EGF' H/.5D'- 'D-/J+J 'DEF8E'* 'D/HDJ) /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 ,'E9) 'DEH5D(/.*)551. () DE2J/ EF 'D*A5JD 9F %F4'! G0G 'DE-CE) 'F81: C.F. AMERASINGHE, AND WHAT ABOUT INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS? UN. CHRONICLE.02517329,1998,VOL35,ISSU 4. HTTP:// WEB8.EPNET.COM () JECF 'D'7D'9 9DI 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) EF .D'D EHB9 'DE-CE) 9DI 4(C) 'D'F*1F*: http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From10_69_To9_74_home.asp () 'F81 /.E-E/ .DJD 'DEH3I E5/1 3'(B 5232. () 'F81 'DAB1) 1 EF 'DE'/) 3 EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D#EE 'DE*-/). ()'F81 'DAB1) 3 EF 'DE'/) 3 EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D#EE 'DE*-/). ()'F81 'DAB1'* 1H3H4H5H6 EF 'DE'/) 5 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J). () 'F81 'DAB1'* 1H2H3 EF 'DE'/) 3 EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ). () 'F81 'DAB1) 2 EF 'DE'/) 5 EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J). () 'F81 'DE'/) 2 EF 'DF8'E 'D#3'3J DE-CE) 'D9/D 'D/HDJ). () 'F81 'DAB1*JF 'DA19J*JF #H( EF 'DAB1) 3 EF 'DE'/) 36 EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D/HDJ) 'D,F'&J) 'D/'&E). () 'F81 'DE'/) 7 EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) H'DAB1) ( EF 'DED-B 'D.'5 ('DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ). () 'F81 'DAB1) 5 EF 'DE'/) 3 EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D#EE 'DE*-/) H'DAB1) 7 EF 'DE'/) 5 EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J). () 'F81 'DAB1) 4 EF 'DE'/) 3 EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D#EE 'DE*-/) H'DAB1) 1 EF 'DE'/) 4 EF 'DF8'E 'D/'.DJ DDE,CE) 'D%/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J). () 'F81 'DAB1) 1 EF 'DE'/) 9 EF 'DF8'E 'D#3'3J DDE-CE) 'D%/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ). () *F5 'DE'/)17 9DI E'JDJ (J4ED '.*5'5 G0* 'DE-CE).#- 'DGJ&'* 'D*'(9) D,'E9) 'D/HD 'D91(J).(- CD GJ&) #H E$33) EF(+B) 9F 'D,'E9) (B1'1 EF E,D3G' %0' *B/E* (7D( JH'AB 9DJ) 'D#EJF 'D9'E HJF5 AJG 9DI 'D*2'EG' ('DF8'EJF 'D#3'3J H'D/'.DJ DDE-CE) H*FAJ0 #-C'EG') . () 'F81 /.%(1'GJE '-E/ 4D(J E5/1 3'(B 593 () DE2J/ EF 'D*A5JD 'F81 /.-3F 'D97'1 'DEF8E'* 'D/HDJ) (:/'/ E7(9) 4AJB (:/'/ 'D7(9) 'D'HDI1970547 HE' (9/G' () 'F81 /.E-E/ .DJD 'DEH3I E5/1 3'(B 5236 . () 'F81 'DAB1) 1 EF 'DE'/) 2 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D'EE 'DE*-/). () 'F81 'DAB1'* 1H2H3H4 EF 'DE'/)2 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J). () 'F81 'DAB1'* 1H2H3H4H5 EF 'DE'/) 2 EF 'DF8'E 'D'3D3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ). () 'F81 /.,E'D 7G F/' E5/1 3'(B 5303. () DE2J/ EF 'D*A5JD 9F *CHJF G0G 'DD,F) H71JB) 9EDG' 'F81 /.,E'D 7G F/' 5253-258. () 'F81 'DAB1) 2 EF 'DE'/) 7 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D'EE 'DE*-/). () 'F81 'DAB1) 3 EF 'DE'/) 7 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D'EE 'DE*-/). () 'F81 'DAB1) 4 EF 'DE'/) 7 EF 'DF8'E 'D'3'3J DE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D'EE 'DE*-/). () 'F81 'DAB1'* 1H2H3 EF 'DE'/) 9 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J). () 'F81 'DAB1'* 1H2H3 EF 'DE'/) 7 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ). () 'F81 'DE'/) 7 EF 'DBH'9/ 'D.'5) ('D',1'!'* 'E'E 'DE-CE) 'D'/'1J) DDD'EE 'DE*-/) D9'E1950 H'DE9/D) 9'E1998 HC0DC 'DE'/*JF 10H11 'DF8'E 'D/'.DJ DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) H'DE'/) 6 EF 'DBH'9/ 'D.'5) ('D',1'!'* 'E'E 'DE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) D9'E1993. () 'F81 'DAB1'* 1H2H3 EF 'DE'/) 16 EF 'DBH'9/ 'D.'5) ('D',1'!'* 'E'E 'DE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D'EE 'DE*-/) H'DEH'/ 28 H32 H33 EF 'DF8'E 'D/'.DJ DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) H'DE'/) 12 EF 'DBH'9/ 'D.'5) ('D',1'!'* 'E'E 'DE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ). () 'F81 'DE'/) 8 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DD'EE 'DE*-/) H'DE'/) 42 EF 'DF8'E 'D/'.DJ DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) H'DE'/) 5 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ). () 'F81 'DE'/) 19 EF 'DBH'9/ 'D.'5) ('D',1'!'* 'E'E 'D-CE) 'D'/'1J) DD'EE 'DE*-/) H'DE'/) 38 EF 'DF8'E 'D/.DJ DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) H'DE'/)13 EF 'DBH'9/ 'D.'5) ('D',1'!'* 'E'E 'DE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ). () 'F81 /.,E'D 7G F/' E5/1 3'(B 535. () DE2J/ EF 'D*A5JD 9F E5'/1 'DB'FHF 'D/HDJ 'D'/'1J 'F81 /.E-E/ .DJD 'DEH3I E5/1 3'(B 5341-5344. () 'F81 /. '(1'GJE E-E/ 'D9F'FJ 'D*F8JE 'D/HDJ 'DF81J) 'D9'E) 'D'EE 'DE*-/) /'1 'DAC1 'D91(J 'DB'G1) 1982 5296. () 'F81 'DAB1) 1 EF 'DE'/) 9 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D'EE 'DE*-/). () 'F81 'DAB1) 1 EF 'DE'/) 11 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J). () 'F81 'DE'/) 8 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ). () 'F81 /.E-E/ .DJD 'DEH3I E5/1 3'(B 5238. () JECF 'D'7D'9 9DI E2J/ EF 'DB1'1'* 'D5'/1) EF 'DE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J) 9DI EHB9 'D'F*1FJ*: http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From10_69_To9_74_home.asp. () 'F81 'DAB1) 1 EF 'DE'/) 10 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DD'EE 'DE*-/) H'DAB1) 1 EF 'DE'/) 6 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) H'DAB1) 1 EF 'DE'/) 13 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J). () 'F81 'DAB1)3 EF 'DE'/) 10 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DD'EE 'DE*-/) H'DAB1) 2 EF 'DE'/) 6 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) H'DAB1) 1 EF 'DE'/) 13 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J). () 'F81 'DAB1) 2 EF 'DE'/) 10 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D'EE 'DE*-/) H'DAB1) 1 EF 'DE'/)6 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) DEF8E) 'D9ED 'D/HDJ) H'DAB1) 2 EF 'DE'/) 11 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J). () DDE2J/ 'F81 /.'-E/ '(H 'DHA' 'DH3J7 AJ B'FHF 'DEF8E'* 'D/HDJ) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1985-1986 5129. () 'F81 'DE'/) 12 EF 'DF8'E 'D'3'3J DDE-CE) 'D'/'1J) D,'E9) 'D/HD 'D91(J).   'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (3/'D3F) 'D9'41)) 9// (26) C'FHF 'D#HD (2005) ========= ========================= 'DB6'! 'D/HDJ 'D'/'1J AJ '7'1 'DEF8E'* 'D/HDJ) PAGE 350 PAGE 349 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (3/'D3F) 'D9'41)) 9//(26) 3F) (2005) [5315-5350] 'DB6'! 'D/HDJ 'D%/'1J AJ %7'1 'DEF8E'* 'D/HDJ) 315 jd0N N *z$a$$$a$$$a$FHJL| ~    "$&(/0/88888@@@ALCPCRC.D踪蕈xjh0[CJU^JaJ hh0[CJZ^JaJ hh0[CJ^JaJ hh0[CJ^JaJ h0[5CJZ\^JaJ h0[CJZ^JaJ %jh0[0JCJH*UZ^JaJ "jh0[0JCJUZ^JaJ h0[CJZ^JaJ h0[CJH*Z^JaJ ,z!#%f*/0/0488888 $ Ta$ $ a$$:^`:a$ $ & Fva$ $ & Fha$$$a$$a$$a$889d:;;h<6==>?&@@AAdBBPCDEETF$$A$$$a$$1$A$$1$$ $ & Fha$ $ & Fh.D0D2DDDDEFFFGG HH,H.HDHHHHHIII*I,I.I4IIJJJJĻİ}l}}[[T h0[Z^J h0[5CJ\^JaJ nH tH !jh0[CJU^JaJ jh0[CJU^JaJ h0[CJ^JaJ h0[5CJ\^JaJ h0[5CJZ\^JaJ h0[CJZ^JaJ h0[CJZ^Jh0[CJZ^JaJ hh0[0JCJ^JaJ jh0[CJU^JaJ h$jh0[CJU^JaJ hTFFFFFFFG,G H.HHHH.IJJJKLM$^`a$$:^`:a$$a$$a$$A$$A$a$$A$a$$a$$$a$JJKKLLMMMMBN OOOOPPUUUUVVVVTWXWZWWXXX"Y$YYY~ZZ8[:[[[\\]]]],_._x`z`aavbxb~ddddeeffffggDhFhhhպ h0[^Jhh0[CJZaJ"jh0[0JCJUZ^JaJh0[CJZ^JaJ h0[^J h0[Z h0[Z^Jjh0[0JUZ^JFMBNOPUVVVVWXX YY|Z6[[\]]*_v`atb|d$1$A$a$$1$^`a$$A$$^`a$$A$a$$a$|ddeffgBhhi@iiijjNkPk l lllnnqqrrjtltttuubvdvwwww\x^xxxyPzTzVzXz2|4|~~ҀԀjlnrtxz~Ёځ Rͼ h0[Zh0[CJZ^Jh0[CJZ^Jjh0[Uh0[h0[OJQJZ^JaJh0[OJQJ^JaJjh0[0JUZ^J h0[Z^JBTz0| ~Ѐjlprvx|~ Ђ$&`#$)$$d%d&d'dNOPQ$$a$$^`a$RTVĂƂ̂΂Ђ҂Ԃւ؂ BJPVXbnpպկպկ妝|sh0[Z^JaJh0[CJ"Z^JaJ2h0[CJ"Z^JaJh0[<CJZ^Jh0[CJZ^Jh0[CJZ^Jh0[0JZ^JaJ hN0JZ^JaJmHnHuh0[0J^JaJjh0[0JUZ^JaJh0[ h0[Zjh0[UZ h0[Z^J+ЂԂւp$a$$a$$a$*$$d%d&d'dNOPQa$$&`#$$$$:^`:a$h0[CJZ^JaJ E 00P;&P <0' (5!"#$% (2*2Dp;$$If!vh#v #v:V l V0 5 54DyK chttp://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From10_69_To9_74_home.aspyK http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From10_69_To9_74_home.aspDyK http://www.un.orgyK &http://www.un.org/b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~^J _HmH nH sH tH J`J Normal$A$_HaJmH sH tH <@< Heading 1$@&^JaJ(B@B Heading 2$$@&a$^JaJ(F@F Heading 3$$@&a$ CJ ^JaJJ@J Heading 4$@&CJ^JaJ htH u\@\ Heading 5$$:@&^`:a$5CJ\^JaJ F@F Heading 6$$@&a$ CJ^JaJDA`D Default Paragraph FontVi@V 0 Table Normal :V 44 la (k ( 0No List 4>@4 Title$a$^JaJNT@N Block Text$:^`:a$^JaJ6B@6 Body Text^JaJ6@"6 Footnote Text@&@1@ Footnote ReferenceH*JJ@BJ Subtitle$T^T`a$^JaJ0U@Q0 Hyperlink>*B*POP H3$$dd@&A$a$5CJ\aJhtHu4 @r4 Footer 9r .)@. Page Number4@4 Header 9r @P@@ Body Text 2$a$^JaJXQ@X Body Text 3$1$A$a$OJQJ^JaJhtH u\R@\ Body Text Indent 2$`a$5\^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] h.t?C &&[&'q()3,*-00y239=@%BDFHJrOiQRSUVWYdZ[8bpg^jklm}ouunv+wAy}ys'J/:* 4 { _=E!^'TW2727: Z^2@ALBDEN ! !" """""# ####)#/#H#Q#$$$$% %&&%&'&(&0&Z&\&^&i&''''''((p(r(t(())))))**++F+P+, ,2,4,8,D,--)-+---7-....//0 00 0"0+0011 12 2x2z2|2233333#3445 565>5E5L5g5q555666677h7m788*858999999::;;<<<<= =====>>? ?@@@@@@AAAABB$B&B'B0B7B@BIBRBCCC*CDDDDDDEEF FFFFFGGH HHHHIJJJJJJJJJJKKXKcKL LL"LMMNNO OqOsOtOOPPQQhQjQkQuQRRRRR*RSSSSSSTTU UUUUUV VVVVVWWaWmWWWWWXXXXYYYYYYZZcZeZgZsZ[[[[[[\\]]q]y]]]]]^^]^f^__5_@_````aaaabb7b9bGKNjϋ":AJQ‘ˑ"U,8?ٔ (8іٖؖИݘ 78;ڜZ[^?AJL:<DFoqХҥMOUW%'13 np߬79ܭޭ tٮڮݮǯɯdeghjkmnpqڲ3?HP\`gqvwx./JLSYhn +,?E Q R   P Q } ~ &'ij~|&,;Ajp17v|AGEK !""""##(#)#G#M#$$]&c&''s(y())E+K+7,=,,-2-..!0'011{22335575D5E5f5l555666667g7h7)8/899<<==@@~AA'B*B6B7BHBNBC"CDDFFHIJJJJJJWK]KLLMMuO{OkQqQR%RSSUUVV`WfWWWXXXXYYfZlZ[[p]r]~]]]]\^b^4_:_``aa;bAbbbsguggggghh`jfjkkllmmoo;pApqqu uuupvvv.w4wwwCyIy{|}}p~v~06FGƋNj!"~9:IJ‘#V,78ؔٔ 9EYӕە} Ϙј7ٜߜ/?Z>?IJ9:CDnoϥХLMTU$%01 mnެ߬67ۭܭ sٮƯǯceghjkmnpq*fgtvwx3333333333/T /7u|@GDK '&c&''r(y())4,=,+-2- 0'011z223399==@@&B*BDDFFHIJJsO{OjQqQSSUUVVYYeZlZ[[9bAbqgug_jfjkkllmm~oou uuuovvv,w4wByIy}}6G"eghjkmnpqgtvwwH*=@Qox CFƩ/lϨAxs hh^h`CJo(.h^h`CJo(-. h^h`CJo(- hh^h`CJo(. vv^v`CJo(.@QwHAx CF/l0[N@4!1YHHJHjHUnknown G.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHW @MCS Khaybar S_U normal.K ASimplified ArabicE b@Monotype KoufiU @MCS Taybah S_U normal.M ATraditional ArabicA$BCambria Math#qh,FC."fQ$M$M!20ÖÖ KqHP $PN2! xx 'DB6'! 'D/HDJ 'D'/'1J Dr. AbdullahRenaso   Oh+'0 4 @ L Xdlt| Dr. AbdullahNormalRenaso81Microsoft Office Word@d0@$@L@ĉ_$՜.+,D՜.+,@ hp|  MÖ Title 8@ _PID_HLINKSA\ 6-http://www.un.org/11chttp://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From10_69_To9_74_home.asp !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  Root Entry Fh_Data 1TableOWordDocumentGSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q