ࡱ> _0|bjbj GbbH 0 BHHH\\\8L\N<ll( MMMMMMMTG>T8WM>THWM HH MMHH N >T : /. E-EH/ -3JF 9DJ #3*'0 'DB'FHF 'D'/'1J 'DE3'9/ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5D 'DEB/E) : 'F 'D3D7) GJ 'DB'9/) 'D'3'3J) DD/HD) HD'J3*BJE 'E1G' (D' 3D7) HEF ',D 'F4'! /HD) BHJ) H-/J+) JF(:J *BHJ) G0G 'DB'9/) 'D*J *3*F/ 9DI B'9/) 'C(1 GJ : 'DE,*E9 . 'F #J E,*E9 D'(/ DG EF 3D7) *F8JE 'E1G H*/(1 4$HFG A'D3D7) 'D3J'3J) *9/ 8'G1) ',*E'9J) AJ 'DEB'E 'D'HD D'F D'J*5H1 H,H/G' .'1, 'D,E'9) CE' D' J*5H1 BJ'E 'D,E'9) EF /HF 'D3D7) HDG0' A'F *4CJD 'D3D7) H*:J1G' H*7H1G' J9*E/ 9DI H9J H'/1'C 'D'A1'/. 'F *7H1 'D81HA 'D3J'3J) H'D'B*5'/J) H'D',*E'9J) H'D+H1'* 'D-/J+) 'D*J *9J4 AJG' G0G 'D81HA E,*E9) B/ '+1* AJ 'DF8'E 'D3J'3J A'D2E*G 'D'3*,'() 'DI '-/'+ *:JJ1'* **E'4I E9 G0G 'D*7H1'* CDG' HAJ 'DHB* FA3G A'F 9DI 'DF8'E 'D3J'3J 'F J$EF '3*B1'1G AGH 'F *.DA 9F 'D*:JJ1 JAB/ 9F51 'DE1HF) AJG HG0' J$/J 'DI A*- 'D('( 9DI FA3G 'E'E 'D9FA 'D3J'3J 'J' C'F* 5H1*G D'-/'+ G0' 'D*:JJ1 'D0J *3*H,(G 'D7(J9) H'DEF'. 'D3J'3JJF HJA16G *7H1 'D81HA 'DE.*DA) H*3*D2EG 'D+H1'* 'D-/J+) 'D*J J9J4G' 9'DE 'DJHE . HFH/ 'F F(JF GF' E9FI 'DF8'E 'D3J'3J B(D 'D.H6 AJ C*'() 'D(-+ D*3,JD AGE 'DEH6H9. AJ 'D-BJB) DJ3 GF'C *91JA 4'ED H/BJB DDF8'E 'D3J'3J '0 '97* CD E,EH9) EF 9DE'! 'D3J'3) *91JA' 'H EAGHE' DDF8'E 'D3J'3J .'5' (G' HF81' D9/E H,H/ E,'D D0C1 G0G 'D*9'1JA AJ EB/E) 'D(-+ D0DC 3FC*AJ (E-'HD) 916 1#JJF 1&J3JF GE' .D'5) DG0G 'D*9'1JA : - 'D1#J 'D'HD : JF81 'DI 'DF8'E 'D3J'3J 9DI 'FG E1'/A DF8'E 'D-CE 'H 'FG E,EH9) EF 'DBH'9/ 'D*J *(JF 4CD F8'E 'D-CE 'H 'F 'DE1'/ ('DF8'E 'D3J'3J '4C'D 'D-CHE'* 'H 'DB'FHF 'D'3'3J DD/HD)() . - 'D1#J 'D+'FJ : 'F F8'E 'D-CE GH '-/ E$33'* 'DF8'E 'D3J'3J HDJ3 GH 'DF8'E 'D3J'3J H'F 4CD 'D-CHE'* ,2! EF '-/I E$33'* 'DF8'E 'D3J'3J (). H9DI 'D1:E EF H,H/ '1'! '.1I -HD G0' 'DEH6H9 'D' 'F 'D(-+ J9*E/ 9DI 'D1'J 'D'HD HGH: 'F 'DF8'E 'D3J'3J E1'/A DF8'E 'D-CE H0DC EF .D'D 'D'7D'9 9DI 'D9/J/ EF 'DC*( 'D*J 9'D,* EAGHE 'DF8'E 'D3J'3J HCE' H,/* 'F 'D:'J) 'D'3'3J) EFG' GJ : 'D-/J+ 9F F8'E 'D-CE 'C+1 EF (BJ) 'D9F'51 'D'.1I ADJ3 GF'C /'9 DD*71B 'DI E+D G0G 'D'EH1 'DAD3AJ) H'D(-+ 9FG' HEF 'DE91HA 'F 7(J9) 'D'F3'F J,( /'&E' 'F J91A '5D 'D4J! HE5/1G AJ C'A) 'D9DHE H'HD E' JAC1 J3#D FA3G : GD '5(- AJ 'D4J! *:J1 'H *7H1 'E D' A'0' C'F F9E'K ACJA HE*I '5(- G0' 'D*7H1 : H'F C'F 'D,H'( D' : J9FJ 'F G0' 'D4J! J8D CE' C'F HD0' A'F /1'3) *'1J. #J 9DE J9/ 3DE' DD59H/ 'DI 'D'9DI #J JCHF EA*'-' DD*B/E H'D*7H1 GC0' A'F /1'3) *'1J. 'D'F8E) 'D3J'3J) DG' 'GEJ) C(J1) ,/' AJ *7H1 'D'F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51) . HB/ B3E* 'D(-+ 9DI +D'+) E('-+ AB7 . AJ 'DE(-+ 'D'HD *F'HD* 'D'F8E) 'D3J'3J) B(D 'D951 'D-/J+ ('D'F8E) 'D3J'3J) 'DB/JE)) H'9*(1F' G0G 'D'F8E) 'D3J'3J) 'DB/JE) D'FG' C'F* B(D (/'J) A*1) 'D951 'D-/J+ . HAJ 'DE(-+ 'D+'FJ *71B* 'DI 'D'F8E) 'D3J'3J) 'D-/J+) D'FG' B/ -/+* *7H1'* C(J1) AJ *DC 'D'F8E) AJ 0DC 'D951 .H'F E98E '33 'D'F8E) 'DE9'51) B/ '3*F/* 9DI 'D'F8E) AJ 0DC 'D951 . 'E' AJ 'DE(-+ 'D+'D+ AB/ *-/+* 9F 'D*7H1'* 'D*J -/+* AJ 'D'F8E) 'D3J'3J) 'DCD'3JCJ) H9D'B) G0G 'D*7H1'* E9 'D'F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51) HCE' (JF* AJG ('.*5'1 'FH'9 'D'F8E) 'D3J'3J) AJ G0' 'D951. H'.J1' 3DC* AJ C*'() 'D(-+ EFG,' *'1J.J'K 9DEJ' (9J/' 9F 'D9'7A) H'D*'+J1 HJGEF' GF' FBD 'D'-/'+ H'D'1'! (4CD 5-J- HEF +E '(/'! 'D1'J AJG'. 'DE(-+ 'D#HD 'D'F8E) 'D3J'3J) 'DB/JE) ('D'F8E) 'D3J'3J) B(D 'D951 'D-/J+ ) C'F 'D'F3'F AJ 'D95H1 'DB/JE) J9J4 9DI 4CD ,E'9'* HA&'* E*C*D) EF 1,'D 'BHJ'! EF 'DF'-J) 'D0GFJ) 'H 'D,3/J) HC'F* *,E9GE 1'(7) 'DB1'() 'H 81HA 'D(J&) H(JF -JF H'.1 *-/+ -1H( (JF G0G 'D,E'9'* DD'3('( 'DE'/J) 'H 'DFA3J) 'H 'D91BJ) HGC0' (E1H1 'D2EF J3*7J9 'D4.5 'DBHJ 'F J,E9 *-* BJ'/*G C+J1' EF 'D,E'9'* 'D69JA) H(G0G 'D71JB) C'F* *4CD FH') 'D/HD (5H1) :J1 E('41) HJCHF G0' 'D1,D GH -'CE 'D/HD) HJ97J 'D'H'E1 CJAE' 4'! HB/ J5D 'DI /1,) 'D'DHGJ) C'DA19HF HFE1H/ HJCHF GH 'DE419 . H'DB3E 'D'.1 D'J/9I 'D'DHGJ) H'FE' J$EF (*9//J) %DGJ) C-EH1'(J H'E+'DG HAJ (96 'D-'D'* C'F -'CE 'D/HD) 'DBHJ) JG,E 9DI 'D/HD 'D5:J1) HJ6EG' 'DI /HD*G H(0DC J5(- 5'-( /HD) C(J1) H*3EI ('D'E(1'7H1J) H-'CEG' 'E(1'7H1 'F F8'E 'D-CE AJ G0G 'D-'D) J(BI *-* 1:('* 'D'E(1'7H1 A1(E' JCHF 9'/D' H'4*1'CJ' 'H9'/D' DJ(1'DJ' 'H 8'DE' E2',J' . H9DI 'D1:E EF '13'D 'D.'DB 'D13D D*F(JG GHD'! 'D'BHJ'! H.'5) 'DE3*(/JF EFGE DD'(*9'/ 9F 'D8DE 'D' 'FGE 8DH' AJ 7:J'FGE J9EGHF . HB/ 8G1 AJ (96 'D'E'CF H.'5) AJ 'DJHF'F AD'3A) HEAC1HF 98E'! E+D 3B1'7 H'AD'7HF H'137H H:J1GE H(0DH' ,GH/' D*-/J/ 'D3D7) 'DE7DB) DD-C'E 9F 71JB '97'! EAGHE DCD FH9 EF 'D-C'E . HDE' 8G1 'D'3D'E 'DI 'DH,H/ '97I DD-'CE EAGHE' .'5' (G .H'E' AJ 'D95H1 'DH37I H951 'DFG6) AB/ 8G1* EA'GJE '.1I D7(J9) F8'E 'D-CE 'D*J DE *.*DA 9F 3'(B'*G' 'D'Q '.*D'A'K ,2&J'K(*) . 'DE7D( 'D#HD 'DF8'E 'D3J'3J AJ 'D95H1 'DB/JE) JBHD '137H : 'F FH9 F8'E 'D-CE 'DB/JE C'F J3*F/ 9DI E9'JJ1 B/JE) H'F G0G 'DE9'JJ1 7(B* '3*F'/' 'DI '3'DJ( HBH'9/ 'D3J71) 9DI 'D-CE EF /HF '.0 #-'3J3 HE4'91 'DE-CHEJF (F81 'D'9*('1 HDH '/1,* G0G 'D'3'DJ( H'DBH'9/ (4CD H'6- D*(JF DF' 3E'* F8'E 'D-CE AJ 0DC 'D951 3H'! #C'F DJ(1'DJ' 'H '4*1'CJ' 'H A1/J' . C'F '137H J(-+ /'&E' E5/1 'D3D7) H'DI EF *9H/! H*H5D '.J1' 'DI F*J,) HGJ : '0' C'F 'D-CE J9H/ 'DI 4.5 H'-/ A'F 'DF8'E EHF'14J ( '3*(/'/J ) H'0' C'F J9H/ 'DI 2E1) A'F 'DF8'E '13*B1'7J (-CE 'DBD) ) H'0' C'F J9H/ 'DI 'D,EGH1 A'F 'DF8'E *EHB1'7J (49(J AH6HJ) HCE' '/9I 'F #J *:J1 AJ '-/I G0G 'D'F8E) 3JHD/ F8'E' '.1 J.*DA 9FG AE+D' 'F 'D*:J1 AJ 'DF8'E 'DEHF'14J ('DF8'E 'DA1/J 'DE7DB) JHD/ F8'E' '.1 GH F8'E *1'FJ ( A1/J :J1 E7DB) H*:J1 AJ 'DF8'E 'D'3*B1'7J JHD/ 'DF8'E 'D'HDJC1'4J (-CE 7(BJ) H*:J1 AJ 'DF8'E 'D*JEHB1'7J JHD/ 'DF8'E 'D/JEB1'7J (49(J ',*E'9J) .'F G0' 'D*B3JE J.5 '137H H-/G . HDH '7D9F' 9DI *'1J. 'DJHF'F AJ 0DC 'DHB* DE' H,/F' F8'E' DJ(1'DJ' HD' '4*1'CJ' (EAGHEG 'DE9'51 HDCFG' C'F* 'F8E) A1/J) 3H'! 'C'F* E7DB) 'H '4*1'CJ) HDE JCF GF'C DDE-CHEJF #J /H1 AJ 'D-CE 3HI 'D.6H9 D'H'E1 'D-C'E 'H *B/JE 'DEB*1-'* '-J'F' () 'DE7D( 'D+'FJ 'DF8'E 'D3J'3J AJ 951 8GH1 'D'3D'E DH '7D9F' 9DI 'DB1'F 'DC1JE H'D'-'/J+ 'DF(HJ) 'D41JA) H9DI 'D*'1J. 'D'3D'EJ (4CD /BJB D'3*79F' EF .D'DG 'F F91A E'GJ) 'DF8'E 'D'3D'EJ AJ 9G/ 'D13HD HAJ 9G/ 'D.DA'! 'D1'4/JF . 1- F8'E 'D-CE AJ 9G/ 'D13HD :- 9F/E' '1'/ 'DDG 'F JCED 41'&9 E' B(D 'D'3D'E (41J9) '.1I +'(*) 9F 71JB 'D*9/JD #J 'D:'! 'H '6'A) (96 'D'-C'E 'DI *DC 'D41'&9 '.*'1 DG HCJD' AJ 'D'16 DH69 G0G 'D41J9) 'D,/J/) 'DI 'DFG'J). AB/ ,'! G0' 'D/3*H1 (/B) E*F'GJ) EF 'DE*'F) H'D15'F) '0 ,9D F5H5G E1F) (-J+ J*7H1 E9F'G' E9 *7H1 'D81HA AJ CD 2E'F HEC'F . H'HD F5 F2D 'DI 'D13HD (5DI 'DDG 9DJG H3DE ) GH *9DJEG 'DB1'!) B'D *9'DI ( 'B1# ('3E 1(C 'D0J .DB .DB 'D'F3'F EF 9DB . 'B1' H1(C 'D'C1E 'D0J 9DE ('DBDE 9DE 'D'F3'F E'DE J9DE ) () '0' 'E9F' 'DF81 AJ G0' 'DF5 DH,/F'G J-+ 'D'F3'F ('D-'CE) 9DI 'F JCHF 9'DE' -*I J3*7J9 'F JAGE F5H5 'D*41J9 +E F2D F5 '.1 B'D *9'DI " J''JG' 'DE2ED . BE 'DDJD 'D' BDJD' . F5AG 'H #FB5 EFG BDJD' 'H2/ 9DJG H1*D 'DB1'F *1*JD' " (). HG0' J-+ 9DI B1'!) F5H5 'D*41J9 H-A8G' AJ 'DDJD D'F 'DDJD HB* EF'3( D'3*9E'D 'D,G/ 'DAC1J H'E' 'DFG'1 AGH HB* EF'3( D'3*9E'D 'D,G/ 'D96DJ . HEF +E F2D F5 '.1 BHDG *9'DI ( J''JG' 'DE/+1 . BE A'F01 ) (). J9FJ (9/ 'D*9DE HAGE *41J9 J#E1G 'DE419 ('F JF01 'DF'3 (E' 'F2D 'DJG EF 'DF5H5 'D*41J9J) AGF' 'D%F0'1 E9F'G 'D(J'F H'D%9D'F #J (JF H'9DF DDF'3 E' ,'! (G 1(C EF 'DF5H5 'D*41J9J) . HJ*(JF EF G0G 'DF5H5 'F 'D'F3'F J,( 'F J*9DE 'HD' HEF +E JAGE 'DF5H5 (4CD ,J/ H(9/ G0' J(JF DD".1JF EAGHE 'DF5H5 . CE' ,'! AJ 'D'9D'F 'H 'D(J'F 'F 'D.'DB B11 'F J69 41J9)K (/3*H1'K) DD(41J) ,E9'!. HG0' 'D(J'F J*CHF EF B1'1'* E3*9,D) .E(JF' AJG' G/A 'D+H1) AJ 'D-'61 H'DE3*B(D B'D *9'DI ( J''JG' 'D13HD (D: (E' 'F2D 'DJC EF 1(C H'F DE *A9D AE' (D:* 13'D*G ) () . HB'D *9'DI (( DJCHF DD9'DEJF F0J1' )) () HB'D *9'DI(( *(J'F' K DCD 4&))() . H(E' 'F G0G 'D+H1) GJ +H1) 9'DEJ) E/9HE) EF B(D 'DDG 6/ 'D8DE H'D'3*(/'/ D0' JF(:J 'F *CHF B/H) D(BJ) 'D+H1'* 'D(41J) 'D*J *DJG' AJ 'DE3*B(D H(0DC '97I 'DE419 DD13HD ( 5DI 'DDG 9DJG H3DE ) (#9*('1G 1&J3 'D3D7) 'D*FAJ0J) 5D'-J) '5/'1 H+JB) E$B*) J(JF AJG' 'DE('/I 'D'3'3J) DF8'E 'D-CE HDDF8'E 'D',*E'9J H'D'B*5'/J H'D93C1J() D-JF 5/H1 'D/3*H1 'D/'&E H(4CD F5H5 E*D'-B) (JF -JF H'.1. H*9/ G0G 'DH+JB) (E+'() B1'1'* (BH) 'DB'FHF 'DI ,'F( 'D*41J9. HAJ 'D-BJB) 'F E98E G0G 'DB1'1'* 'D*F8JEJ) E5/1G' 'DE419 'J6'K D'F 'DDG JH-J DD-'CE ('5/'1 B1'1'* AH1J) H7'1&) 'H '*.'0 ',1'!'* 61H1J) D*+(J* '1C'F 'D/HD) CBHDG *9'DI ((H'*(9 E' JH-I 'DJC EF 1(C)) () ((HE' JF7B 9F 'DGHI 'F GH 'D' H-J JH-I))() H(9/ *+(J* '1C'F 'D/HD) '97I 'DE419 D'5-'( 'D13HD 5D'-J) '5/'1 'DB1'1'* 'J6'K. 9F 71JB 'D',*G'/ AJ BHDG *9'DI ((H4'H1GE AJ 'D'E1)) () HDH A31F' G0' 'DF5 DH,/F' AJG EA'GJE C+J1) ,/'K HEFG'(): 'F 'DDG ('DE419) B/ '97I -1J) DD'F3'F D'3*:D'D 9BDG AJ 'D*ACJ1 H'D',*G'/ AJ *A3J1 'DF5H5 H'3*9E'D 'D9BD AJ -'D) 9/E H,H/ 'DF5H5 '0F 'F -1J) 'D*ACJ1 H'3*./'E 'D9BD *3*F/ 'DI 'D/3*H1 'J6'K. HJ*6- EE' 3(B 'F 'DDG GH 'DE419 ('D3D7) 'D*41J9J)) H'F 'D13HD GH 'DEFA0 #J 1&J3 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'DB6'&J) E9'K CE' ,'! AJ 'DF5 (( A'-CE (JFGE (E' 'F2D 'DDG HD' **(9 #GH'!GE 9E' ,'!C EF 'D-B DCD ,9DF' EFCE 419) HEFG','K )) () (( A'3*BE CE' 'E1*)) () H(9/E' *H39* 1B9) 'D/HD) 'D'3D'EJ) H,G 'D13HD (5DI 'DDG 9DJG H3DE) 13'D) 'DI 'DHD') H7D( EFGE 'F JCHF -CEGE AJ 'D'B'DJE E3*F/'K 'DI 'D'1'! 'DBHJE) 'DE3*E/) EF 'D41J9) 'D'3D'EJ) E(*9/JF 9F 'D'GH'! 'D4.5J) H0DC 9F 71JB '41'C 'DE,*G/JF E9 'DHD') DDB6'! (JF 'DF'3.'F 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'DB6'&J) AJ 'DHD'J'* C'F* E*-/) 'J6'K H.J1 E+'D 9DI 0DC 9F/E' (9+ 'D13HD (5DI 'DDG 9DJG H3DE) E9'0 (F ,(D 'DI 'DJEF B'D DG CJA *B6J (JF 'DF'3 B'D E9'0: ( 'B6J (C*'( 'DDG B'D A'F DE *,/ B'D (3F) 13HDG 'DDG : B'D A'F DE *,/ B'D ',*G/ (1'JJ HD' "DH) () . AJ 'D-BJB) DJ3* GF'C E3#D) B/ :AD 9FG' 'D*41J9 ('DB1'F H'D3F) ) 'D' 'F AJ HB* '13'D E9'0 (F ,(D 'DI 'DJEF DE JC*ED F2HD 'DB1"F H'5/'1 'D'-'/J+ HDG0' : B'D '3*./E 9BDC CE' 0C1F' 3'(B'K 'E' (9/ 'C*E'D F2HD 'DB1"F H'C*E'D 'D'-'/J+ A'F 'D',*G'/ B/ 'B*51 AJ *A3J1 'DB1'F H'D#-'/J+ HBDE' J,*G/ 'D'F3'F .'1, G0JF 'DE5/1JF HJ,H2 'F J,*G/ 'D'F3'F .'1, G0JF 'DE5/1JF AJ 'DE,*E9'* 'D*J DE **:D:D 'D41J9) AJG' (4CD *'E H,J/(). 'E' 'DBJ'3 H3/ 'D01'&9 H41'&9 EF B(DF' H'D9BD CDG' *3*F/ 'DI 'D/3*H1 H'DB1'1'* 'D*F8JEJ) ('DB1'F H'D#-'/J+) HC'F* 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'DB6'&J) H'D*J **E+D ('D13HD .'69) D1B'() 'D3D7) 'D*41J9J) ('DDG) CE' ,'! AJ 'DF5H5 (( H'5(1 FA3C E9 'D0JF J/9HF 1(GE ('D:/') H'D94J J1J/HF H,GG HD'*9/ 9JF'C 9FGE *1J/ 2JF) 'D-J') 'D/FJ' HD' *79 EF ':ADF' BD(G 9F 0C1F' H'*(9 GH'G HC'F 'E1G A17')) () HAJ 'DHD'J'* C'F* 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'DB6'&J) 'DEH-/) *.69'F D1B'() 49(J) 'J6' CE' ,'! AJ 'DF5(( CF*E .J1 'E) '.1,* DDF'3 *'E1HF ('DE91HA H*FGHF 9F 'DEFC1)) () HB'D *9'DI (( H'*BH' A*F) D'*5J(F 'D0JF 8DEH' EFCE .'5) H'9DEH' 'F 'DDG 4/J/ 'D9B'()) () HB'D *9'DI (( 'D'E1HF ('DE91HA H'DF'GHF 9F 'DEFC1 H'D-'A8HF D-/H/ 'DDG H(41 'DE$EFJF)) () . HGF'C '-'/J+ C+J1) 'J6'K -HD 'D1B'() 'D49(J) DD3D7*JF 'D*FAJ0J) H'D*41J9J) HEFG' (( EF 1'I EFCE EFC1'K ADJ:J1GO (J/G A'F DE J3*79 A(D3'FG A'F DE J3*79 A(BD(G H0DC '69A 'D'JE'F )) () (( 'F 'DF'3 '0' 1#H' 'D8'DE ADE J#.0H' 9DI J/G #H4C 'F J9EGE 'DDG (9B'( EF 9F/G )) () (( '0' 1#J* #E*J *G'( 'D8'DE 'F *BHD DG #F* 'D8'DE AB/ *H/9 EFGE)) () (( 'F EF '98E 'D,G'/ CDE) 9/D 9F/ 3D7'F ,'&1)) () . 'DF5H5 CDG' *-+ 'D'E) 9DI E1'B() 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'DB6'&J) E9' D'FG' 3*CHF E3$HD) 'E'E 'DDG AJ -'D) 9/E EF9 '9E'D 'D-'CE 'D.'1,) 9F 'D*41J@@@@9 'D'DGJ () . #E' *9/JD 'D/3*H1 AJ 9G/ 'D13HD (5DI 'DDG 9DJG H3DE) AB/ C'F J3*F/ 'DI F3. 'DF5 ,2&J'K 'H CDJ'K H'D'J*'! (F5 ,/J/ '-3F EFG 'H (/D'K 9FG CBHDG *9'DI((E' FF3. EF 'J)M 'H FF3G' F#* (.J1 EFG' 'H E+DG')) () . 'F 3(( H,H/ 'DF'3. H'DEF3H. ('D*9/JD) AJ 'D*41J9 'D'3D'EJ GH 'F 'DE419 ('D.'DB) J-( 'F J(JF 'FG DJ3 E*2E*' HD' 8'DE'K HDCFG E1F HD7JA H9'/D H'FG J*9'ED E9 'DE.DHB HAB 81HAG AJ CD EC'F H2E'F HC0DC J9DE 'D'F3'F CJA J69 'DBH'FJF HJ9/DG 9F 71JB 'D',*G'/ DED'!E) 'D81HA H'3*F'/'K 'DI 'D/3*H1 H'DB1'1'* 'D*F8JEJ) ('DB1'F H'D'-'/J+)H9DI 'D1:E EF 'D*9/JD'* 'D*J ,1* AJ 'D/3*H1 'D'3D'EJ AJ 'HD F4#*G D'3('( 0C1F'G' 3'(B'K 'D' 'F ,EJ9 F5H5G' '-C'E %DGJ) +'(*) D' **:J1 '(/'K. H'0' C'F (96 E('/I! 29E'! 'D/HD HE$33JG' +'(*) AJ 'D/3'*J1 'DE9'51) H:J1 B'(D) DD*:JJ1 CE('/& E'H*3*J *HF: HE('/I '*'*H1C HE('/I ,H1, H'4F7F H:J1G' ACJA D'*(BI '-C'E 'DDG +'(*) AJ 'D/3*H1 'D'DGJ DE/I 'D-J')(). 2- F8'E 'D-CE AJ 9G/ 'D.DA'! 'D1'4/JF:- '0' (-+F' AJ 'D*'1J. 'D'3D'EJ 9F CJAJ) F5( 'D-C'E AJ 9G/ 'D.DA'! 'D1'4/JF DH,/F' 'F 'D13HD (5DI 'DDG 9DJG H3DE) AJ -'D) E16G HAJ FA3G 'D'.J1 DE JF5( 4.5'K DJ.DAG AJ 'D-CE HEGE' C'F* 'D'BH'D 'D*J */9J (#F 'D13HD (5DI 'DDG 9DJG H3DE) B/ #4'1 'DI G0' H0'C .D'D -J'*G ACDG' 69JA) HD' *$.0 (9JF 'D'9*('1. D'FG DH C'F 'D13HD (5DI 'DDG 9DJG H3DE) DG FJ) D*9JJF 4.5 J.DAG 'H 'E1 'DDG ('DE419) (0DC D,'! 'DF5 51'-) H('D'3E EF /HF *1// 'H 9DI 'D'BD 'F 'D13HD B/ ,E9 '5-'(G AJ E16G 'D'.J1 HC'F J9DE 'F G0' 'DE16 3JB6J (G ('1'/) 'DDG D9JQF 4.5'K ('D'3E H'.0 'D9G/ DG EF 'D,EJ9 EF /HF *'.J1 H*',JD CE' JA9D 'DEDHC B(D HA'*GE HAJ 3C1'* EH*GE. F3*F*, EF G0' AJ -'D) BJ'E 'D13HD E-E/ (5DI 'DDG 9DJG H3DE) ('.*J'1 .DJA) DG 3*CHF E*(9) DEF (9/G H(E' JC13 'DF29) 'D'3*(/'/J) HG0' E.'DA DE('/I 'D'F3'FJ) HD41J9) 'DDG D'F GF'C F5 H'6- H51J- AJ 'D/3*H1 'D'3D'EJ JA16 9DI 'D'E) 'F J9JFH' -'CE'K ('D'F*.'(. CBHDG *9'DI (( H'E1GE 4H1I (JFGE)) (). J*(JF EF G0' 'DF5 'F 'DDG B/ '97I 5D'-J) D'5-'( 'D13HD DJ.*'1H' E' J4'$HF EF (JFGE EF /HF BJ/ H0DC E' -/+ AJ 'F*.'( '5-'( 'D13HD H'-/'K EF (JFGE -'CE'K DD'E) HGH '(H (C1 'D5/JB (16). HG0' J/D 'F 'F*.'( 'D-'CE AJ 'D'3D'E JCHF (/1,) H'-/) AB7 #J 'F 'D9DE'! H'DCAH&JF H'5-'( 'D+B) H'DE9*1AJF EF B(D 'D'E) E3(B'K H'D0JF J'.0HF EC'FG 9F/ 'D-'CE JE+DHF FH'( 'D'E) ( #GD 'D4H1I 'H 'GD 'D9B/ H'D-D) GE JF*.(HF H'-/'K EF (JFGE -'CE'K DD'E) (9/ 1-JD 'D-'CE 'D3'(B HEF +E J916 'DI 'D1#J 'D9'E H'F E98E 'D,EGH1 JH'ABHF 9DI 'D4.5 'DEF*.( D'FGE J91AHF 'F G0' 'DE14- B/ 'F*.( EF (JF 'D1,'D 'DEH+HBJF H'DE9*1A (GE EF B(D 'D,EGH1 EB/E'K H'6'A) 'DI G0' DJ3 GF'C /'9M AJ %41'C 'D49( D'F*.'( 'D-'CE D'F E98EGE DJ3* DGE E9DHE'* H'AJ) 9F 'EH1 F8'E 'D/HD)(). HF3*D.5 EF G0' CDG 'F 'DF8'E 'D3J'3J AJ 'D'3D'E GH F8'E ,EGH1J H'F 'DE+BAJF H'DE*ECFJF EF 'D9DE'! (E,D3 'D4H1I) GE 'D0JF JF*.(HF 1&J3 'D/HD) EF (JFGE (/D'K EF E4'1C) 'D49( CDG AJ 'D'F*.'( D'F G$D'! GE 'DB/H) HJE+DHF 'D49( (5H1) :J1 E('41) CE' ,'! AJ 'D/3*H1 ('DB1'F) (( H'E1GE 4H1I (JFGE)) () . DB/ 'FA5D* 'D3D7'* 'D+D'+ 9F (96G' 'FA5'D' CDJ'K AJ 9G/ 'D.DJA) 9E1 (16) #J D' *3*7J9 'J) H'-/) EFG' 'D*/.D AJ 4$HF 3D7) '.1I 'D' AJ -'D'* E9JF) AE+D'K AJ 9G/ 'D13HD C'F 'DDG ('DE419) JF(G 'D13HD (1&J3 'D3D7) 'D*FAJ0J)) AJ -'D'* E9JF) CE' ,'! AJ BHDG *9'DI ((HD' *71/ 'D0JF J/9HF 1(GE ('D:/') H'D94J J1J/HF H,GG E' 9DJC EF -3'(GE EF 4J!M HE' EF -3'(C 9DJGE EF 4J!M A*71/GE A*CHF EF 'D8'DEJF)) () . HC0DC C'F 'D13HD J*1,I EF 'DDG 'F J5/1 (96 'DF5H5 HAB -',*GE 'DE'3) 'DJG' CE' ,'! AJ 'D'J) (( B/ F1I *BD( H,GC AJ 'D3E'! ADFHDJFC B(D) *16'G' AHD H,GC 471 'DE3,/ 'D-1'E H-J+ E' CF*E AHDH' H,HGCE 471GO)) () . HG0G 'D"J'* H'E+'DG' */D 9DI 'FG DJ3 GF'C 1B'() 9DI 'D3D7) 'D*41J9J) 3HI 'D*1,J H'D7D( AJ 9G/ 'D13HD 'E' AJ 9G/ 'D.DA'! 'D1'4/JF '.*DA 'D'E1 CDJ'K. #J '5(- 'D3D7) 'D*41J9J) .'69) DD1B'() D'F AJ G0' 'D9G/ 8D 'D*41J9 ('DB1'F H'D'-'/J+) +'(*' K HDCF 'D',*G'/ AJ *A3J1 'D*41J9 '5(- (J/ 'DE,*G/JF E,D3 'D4H1I- AJ 'DE/JF) H'D9DE'! 'D13EJJF AJ 'DHD'J'*. HGC0' '5(- E,D3 'D4H1I H'D9DE'! JE+DHF 'D3D7) 'D*41J9J) AJ G0' 'D9G/. D0' '.69* 'D3D7) 'D*41J9J) (9/ 'D13HD (5DI 'DDG 9DJG H3DE) D5H1 E*9//) EF 'D1B'() H EFG' : 1B'() 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'D1B'() 'D49(J). HAJ 2EF 'D.DA'! 'D1'4/JF *-/J/'K AJ .D'A) 'D.DJA) 9E1 (F 'D.7'( (16J 'DDG 9FG) -J+ 'FA5D* 'D3D7) 'D*FAJ0J) 9F 'DB6'&J) AJ 'DHD'J'* H'5(-* 'D3D7) 'DB6'&J) E3*BD) AJ '-C'EG' /HF 'D*'+J1 ('GH'! 'DHD') H:/* CD EF 'D3D7*JF *1'B( '9E'D 'D#.1I . H.J1 E+'D 9DI 0DC 9F/E' HDI 9E1 ( 16J 'DDG 9FG ) '(' 'D/1/'! E9G B6'! 'DE/JF) HHDI 41J-' B6'! 'D(51) H'(' EH3I 'D'491J B6'! 'DCHAG H9+E'F (F '(J 9'5 (E51 () . 'E' (9/ 'D9G/ 'D1'4/J AB/ *:J1 'DH69 D'F B'/) 'D'E) AJ 'D9GH/ 'D*'DJ) B/ :J1H' '33 'DF8'E 'D3'(B HAB 'GH'&GE H1:('*GE 'D4.5J). AJ 'D-BJB) 'F E98E 'D3J'3) 'DE9'51) 'DE*7H1) '33G' EB*(3) EF 'DF8'E 'D'3D'EJ 9F 71JB 9DE'! 'D:1( 'D0JF ,'$' 'DI 'D41B D/1'3) 9DHE 'D'3D'E H.'5) F8'E 'D-CE 'D%3D'EJ HAJ 'D'HF) 'D'.J1) 3EJ G$D'! (@ ('DE3*41BJF) H*1,EH' C+J1'K EF 'D9DHE 'D'3D'EJ) 'DI D:*GE HDCF (E57D-'* H(*A3J1'* -/J+) HD0' A'F A5D 'D3D7'* J9H/ '5DG 'DI 'DF8'E 'D'3D'EJ HDJ3 GH EF '(/'9 EF*3CJH CE' JB'D. 'DE7D( 'D+'D+ 'DF8'E 'D3J'3J AJ 'D95H1 'DH37I DB/ C'F 'DF8'E 'D3J'3J AJ G0' 'D951 F8'E' %B7'9J' AJ E98E (B'9 'D#16 H.'5) AJ 'H1(' HF3*7J9 'F FBHD #FG C'F F8'E' AH6HJ'K D'F CD 'B7'9J 'EJ1 (-'CE) AJ EB'79*G '0 C'F GH 'D0J J97J 'D'H'E1 H'DFH'GJ AJ *DC 'DEB'79). HC'F B3E EF 'D%B7'9JJF GE JB6HF (JF 'DF'3 'D0JF J9J4HF AJ EB'79*GE (/D'K EF 'D/HD) EE' J/D 9DI *4*J* 'D3D7) 'DE1C2J) DD/HD) '0 DE JCF GF'C EAGHE D3J'/) 'D/HD) A'D0J JEDC '16'K JEDC 'D3D7) #J6' H'F 'D9/'D) 'D4.5J) C'F* E3J71) 9DI 'DH69 (/D'K EF 9/'D) 'D/HD) HH5D 'DH69 'DI -/ 'F (96 'E1'! 'DEB'79'* C'FH' J7(9HF FBH/'K .'5) (GE H C'F* 'D61'&( *,E9 9F 71JB 'DCF'&3 'DBHJ) H'DI ,'F( G0' 'DH69 'DAH6HJ AB/ 8D* 3D7) 'DEDC ('BJ) C'J 'B7'9J AJ EB'79*G AB7 HDJ3 9DI E3*HI 'D/HD) HD' J3*7J9 'D*/.D AJ 4$HF 'DEB'79'* 'D'.1I. HE9 0DC D' J3*7J9 #J 'B7'9J BHJ 'F JF5( FA3G EDC'K 'H J:*5( 'DEDCJ) EF 'DEDC D'F 'DEDCJ) H1'+) EA1H6) H9DJG 'D/A'9 9F G0' 'DDB( ('J +EF C'F. HGC0' 8D 'D49( *-* H7#) 'D'67G'/ H'D7:J'F AJ G0' 'D951 9DI 'D1:E EF 'F*4'1 'D9BJ/) 'DE3J-J) AJG' EF0 A*1) EF 'D2EF HE-'HD) 1,'D 'D/JF *H-J/ G0G 'DEB'79'* ('3E 'D/HD) 'DB'FHFJ) #J '.6'9 'D/HD) DDB'FHF HDCF G0G 'DE-'HD'* ('!* ('DA4D() . 'DE7D( 'D1'(9 'DF8'E 'D3J'3J AJ 951 'DFG6) E' 'F 'F7HI 'DB1F 'D.'E3 941 HGH '.1 'DB1HF 'DH37I -*I '7D 9DI 'H1(' 'DB1F 'D3'/3 941 HAJG (/'* 'DFG6) 'D'H1(J). HB/ *EJ2 G0' 'DB1F (8'G1*JF '+F*JF:- 'D'HDI: 'D/9H) 'DI 'D3D7'F 'DE7DB DDEDHC HC'F EF /9'*G' (EJC'AJDQJ) AJ 'J7'DJ' 3F) 1513E '0 F'/I AJ C*'(G('D'EJ1) (F81J*G AJ 'D'EJ1 'DE3*(/ 'D0J J-CE ('DBH) -*I J-BB H-/) 'D/HD) HJCAD DG' 'D1.'! H13H. 'D3D7'F. H(9/ 'F 0'B 'DF'3 '(49 'D1B H'D%0D'D H'D8DE 9DI J/ 'E1'! 'D'B7'9 ,'!* G0G 'D/9HI 'DI 'D3D7'F 'DE7DB 1/ A9D DDE8'DE 'D*J 4G/G' 9G/ 'D%B7'9 HEF GF' C'F '2/G'1 'DEDCJ) 'DE7DB) H'FGJ'1 'D'F8E) 'D%B7'9J) HD0DC 3EI (96 9DE'! 'DB'FHF 'D9'E G0' 'D9G/ (@ ( 9G/) 'D3D7'F 'DE7DB . H'DEJ2) 'D+'FJ): GJ 8GH1 'D-1J) 'D3J'3J) H'D-1J) 'D/JFJ) E9 'FB3'E 'DCFJ3) H8GH1 'DE0G( 'D(1H*3*'F*J AB/ -'HD /9') 'DE0G( 'D,/J/ ('D(1H*3*'F*) 'F J/A9H' 9F 'FA3GE '67G'/ 'DC'+HDJC H'F J*E*9H' (-1J) 'B'E) 49'&1 /JFGE A7'D(H' (-BHB 'D49H( *,'G 'DEDHC HG',EH' 'D3D7'F 'DE7DB HDE JBA 'D51'9 (JF 'DA1JBJF 9F/ -/ 'D-1( H'DB*'D (D *5'19' C0DC ('DAC1 H'DF81J'* #J6' K H'.0 CD A1JB J/'A9 9F AC1*G (E.*DA 'D-,, H'D#3'DJ( A'+J1 'D(-+ AJ E41H9J) 'D3D7) H'D'3'3 'D0J *BHE 9DJG H'D-/H/ 'D*J *BJ/G' '0' C'F DD49( 'D-B AJ EB'HE) 'D-'CE 'D8'DE HBJ'E 'D+H1) 9DJG. HF*J,) DDE7'D() (-BHB 'D'A1'/ H-1J'*GE HEG',E) 'D1H- 'D'3*(/'/J) DDEDHC ( F4#* AC1) ,/J/) 9F 'D/HD) EF -J+ F4#*G' H7(J9*G' HH8JA*G' HDE *9/ 'D3J'/) 0'* 7(J9) /JFJ) 'H .'1,) 9F '1'/) 'D(41 (D EF 7(J9) 'F3'FJ) '0 GJ EF 5F9 'D'F3'F H('D*'DJ DJ3* E7DB) CE' C'F* AJ 'DE'6J H'FE' E-/H/) D'F 'D'F3'F -JFE' 'F4#G' B/ -//G' (13'D) E9JF) D' *.1, 9FG' GJ AC1) 'D/JEB1'7J)) (). HD0DC A'F (96 'DE$1.JF J,9D 'DB1F 'D3'/3 941 (/'J) 'D95H1 'D-/J+) -J+ C'F E:13'K DDE('/I 'D/JEB1'7J) AJ 'H1('. HGC0' *CHF 'D/9H) 'DI H69 'DBJH/ 9DI 3D7'* 'D-'CE H'D/9H) 'DI 'D-1J) 'D/JFJ) H'D-1J) 'D3J'3J) *7H1'K AC1J'K F-H 'D/HD) 'DB'FHFJ) H,/J1 ('D0C1 'F G0' 'D*7H1 ('*,'G /HD) 'DB'FHF 'FE' GH *7H1 AC1J F81J 'E' 9DI 59J/ 'DH'B9 AB/ C'F 'D-CE 'DE7DB DDEDC GH 'D3'&/ A9D'K AJ G0' 'DB1F() . 'F G0G 'DAC1) AJ 'D#5D EB*(3) EF 'DF8'E 'D3J'3J 'D'3D'EJ HDCF (FG, H'3DH( ,/J/JF. CE' ,'! AJ 'D-/J+ 'D41JA ((CDCE 1'9 M HCDCE E3$HD 9F 19J*G))() .. '0' A31F' G0' 'D-/J+ (4CD *'E H5-J- DH,/F' 'F E/DHD G0' 'D-/J+ 'D41JA J4J1 'DI 'GEJ) *C1J3 'DEE'13'* 'D/JEB1'7J) AJ 'DE,*E9 'D0J DE J1B 'DI *DC 'DEE'13'* H'D*J *(:J AJ 'DFG'J) 'DI -CE 'D49( 9F 71JB EE+DJG. 'DE(-+ 'D+'FJ 'D'F8E) 'D3J'3J) 'D-/J+) ( 'D'F8E) 'D3J'3J) AJ 'D951 'D-/J+) AJ 'DB1FJF 'D3'(9 941 H'D+'EF 941 B/E 'DEAC1HF H'DAD'3A) /1'3'* -HD 'D3J'/) H'D/HD) H'DB'FHF *E+D '*,'GJF E*9'16JF: 'D'HD: JBH/G GH(2 (Hobbes ) AJ 'FCD*1' H(H3HJ) (Bossuet) AJ A1F3' J/9H 'DI 'D3D7'F 'DE7DB HJE,/G. 'D+'FJ: J/9H 'DI 'D-1J) H'D+H1) 9DI 'D3D7'F 'DE7DB HJE,/ 'DE('/I 'D/JEB1'7J) HJBH/G DHC (Locke) AJ 'FCD*1' HEF*3CJH H1H3H AJ A1F3'. HAJ G0G 'DA*1) 'J6' 8G1* E/13) 'DB'FHF 'D7(J9J 9DI D3'F ,1H*3 'D*J */9H 'DI E('/I 'D9/'D) 'D7(J9J) H*E,/ 'D-1J'* 'DA1/J)() . F*HBA BDJD'K -HD 'AC'1 EF*3CJH AJ 'DF8'E 'D3J'3J '0 9/ EF*3CJH F8'E ('DEHF'14J) -CHE) D4.5 H'-/ AB7 H9/ 'DF8'E 'D,EGH1J -CHE) 'D,EJ9 H9/ 'DF8'E (/.3(H*) F8'E'K '3*(/'/J'K HA1/J'K A'3/'K D'F 'D4.5 J#*J %DI 'D-CE ('3E 'D49( HDCFG (9J/ CD 'D(9/ 9FG AD' J$EF ('DB'FHF HJ9*(1 'DCD'E 'D0J JBHDG B'FHF'K HJ1I FA3G GH 'D'HD H'D#.1 #J DJ3 GF'C BH'FJF .'5) H+'(*) AJ AD3A*G. 'F 'DE9J'1 'D'3'3J ('DF3() DEF*3CJH GH 'DF8'E 'D'FCDJ2J '0 JBHD DJ3 GF'C '3*(/'/ AJ 'DF8'E 'D'FCDJ2J D'F 'D'3*(/'/ DJ3 EF 'DB'FHF H'FE' GH EODC 'DBHJ 'D0J J97J 'D'H'E1 H'DFH'GJ CJAE' 4'! D*-BJ1 7(J9) 'D'F3'F 'DE-CHE. HG0' :J1 EH,H/ AJ 'DF8'E 'D'FCDJ2J D#FG' '16 'DBH'FJF. DB/ '.0 EF*3CJH H69 'D-CHE) 'D9+E'FJ) CE+'D DD-CHE) 'DA1/J) AB'D J,( 'F *CHF AJ /'.D 'D/HD) 9/) 3D7'* 9'E) E3*BD) DD-/ EF *51A'* 'D3D7'F ('D.DJA)) H9DI 'D3D7'F 'F D' J*/.D AJ 4$HF 'DB6'! HC0DC JF(:J 'F *H,/ BH'FJF H69J) 'DI ,'F( 'D*41J9'* 'D'DGJ) 'F G0G 'D'AC'1 A*-* 'A'B'K ,/J/) 'E'E *D'EJ0 EF*3CJH H'DEAC1JF 'D0JF ,'!H' EF (9/G AJ A5D F8'E 'D-CE 'DI +D'+ 3D7'* 9'E) JF(:J 'F JBH/G' '4.'5 E3*BDHF 'DH'-/ 9F 'D'.1 HJ7(B DCD EFG' B'9/) .'5) H*CHF G0G 'D3D7'* 'DE*C'A&) E9 (96G' (-J+ 'F CD H'-/) EFG' DG' 5D'-J) H69 'D-/ D*51A'* 'D3D7) 'D'.1I(). HJ8G1 EF G0' 'F EF*3CJH DE JCF E7D9' 9DI F8'E 'D-CE 'D9+E'FJ (4CD ,J/ D'F 'D3D7) 'DB6'&J) AJ 'D41J9) 'D'3D'EJ) EFA5D) 'FA5'D' *'E' 9F 'D3D7) 'D*FAJ0J) ('D3D7'F) 3H'! #C'F AJ 'D/3*H1 'H AJ 'DH'B9. HEF 'D.7# 'F J8F 'DEAC1HF 'D'H1(JHF 'FGE GE H69H' -,1 'D#3'3 DF8'E 'D-CE 'D-/J+ H'FGE 'HD EF 'H,/H' EAGHE 'D-1J) H'D/JEB1'7J) H'D/HD) 'D-/J+) F'3JF *#+J1 'D-6'1) 'D%3D'EJ) 9DI -6'1'* '.1I AJ 'D95H1 'DH37I H'DFG6) (4*I 'D71'&B. 'F 'DE3DEJF (F') -6'1) HE/JF) HB/ *'+1* 'DFG6) 'D'H1(J) (CFH2 'D#E) 'D%3D'EJ) 'D2'.1) :J1 'F (96 'DEAC1JF 'D91( AJ 'D'HF) 'D'.J1) B/ *'+1H' AJ 71H-'*GE 'DAC1J) ('D'AC'1 'D'H1(J) 'DE1*C2) '3'3' 9DI EA'GJE %3D'EJ) H'D3(( GH 'F G$D'! 'DE*1,EJF DE J*9EBH' AJ AD3A) 'D'3D'E 'D98JE (4CD -BJBJ. 'DE7D( 'D#HD 'D'F8E) 'DE*9'HF) ''D3D7'* *,*E9 'D3D7'* 'D+D'+ AJ E+D G0G 'D'F8E) %E' AJ E$33) 'D1&'3) ('D3D7) 'D*FAJ0J)) 'H AJ E$33) 'DE,D3 ('D3D7) 'D*41J9J)) '0 *BHE 'DE$33) 'D*J D/JG' G0G 'D3D7'* (+D'+ H8'&A GJ : H69 'DB'FHF H'DB1'1'* 'D*41J9J) DD/HD) H*FAJ0 'DB'FHF H-3E ,EJ9 'D/9'HJ 'D'/'1J) H'DE/FJ) HD' *97J 'DI #J ,G) A15) DDBJ'E ('J) H8JA) EF G0G 'DH8'&A 'D' AJ -'D'* F'/1) 'H 7'1&) ,/'K. 1- *,E9 'DBHI D/I 'D3D7) 'D*FAJ0J):- *,*E9 'D3D7'* 'D+D'+ AJ E+D G0G 'D'F8E) (J/ 'D-'CE CEDC 'H3D7'F 'H 4'G 'H 'E(1'7H1 H*CHF ,EJ9 'EH1 'D(D'/ (B(6*G C'97'! 'D'H'E1 H'DFH'GJ H'5/'1 'DB1'1'* H'DB6'! (JF 'DF'3 H'DBJ'E ('*A'BJ'* HE9'G/'* .'1,J) 'H 4F -1( E9 /HD ".1I (/HF '.0 1#J 'H E4'91 'D,EGH1 l 8!))++++++++4ȿ||slbUslh5F0JCJZ^JaJ h5FCJ^JaJ h5FZ^Jh5FCJZ^J"jh5F0JCJUZ^JaJ h5FCJH*Z^JaJ h5F5CJZ\^JaJ h5FCJZ^JaJ h5FCJZ^JaJ h5FCJZ^Jh5F5\^Jh5FCJZ^JaJh5FZ^JaJ h5FCJZ^JaJ(jh@bCJUZ^JaJ(! 0li`$a$pkd$$IfTl 0 CC V0 4 la$T$If`Ta$ $T`Ta$$ zl $$T7^T`7a$ $T^Ta$$$P^P`a$$>^`>a$$T7^T`7a$$a$ 8!'"*++++T.445J566^8$+7^+`7a$ $+`+a$$T$T^T`a$$T$ $T^Ta$$T7^T`7a$$T7^T`7a$ $^a$444445J566::::<<<<>>> >^BbBdBfBBBBBBCCCEEEE H"H$H&H|H~HHHIIIIJJ J JHMLMNMPM|M~MMMQQQQUUUU XXXXָh5F5CJZ\^JaJ h5FZ^Jh5FCJZ^Jh5FCJZ^JaJ "jh5F0JCJUZ^JaJ h5FCJH*Z^JaJ H^8:A CJKQ UZ]._`tdf fpf`km $`a$$a$ $b`ba$$^`a$ $`a$ $`a$$Tb^T`ba$$T^T`a$XTYVYXYZY Z ZZZZZZZ6\:\<\>\\\\\z]~]]]]]]]"_$_&_(_````ffff fpfmmmmnspsrstsuuuuxxxxzzzz||Hh5FCJZ^JaJ h5FCJ^JaJ h5F5CJZ\^JaJ "jh5F0JCJUZ^JaJ h5FCJH*Z^JaJ h5FCJZ^JaJ FmxsH&"\.LNPr$+^+`a$$+^+`a$ $`a$$a$$a$ $`a$ $b`ba$H\Pttvxzb~BPXbVXZ\bʳUh5FCJ^JaJ h5FZ^JaJh5F5CJZ\^JaJ h5FCJZ^JaJ "jh5F0JCJUZ^JaJ h5FCJH*Z^JaJ h5FCJZ^JaJ Br``b~N $b`ba$$,^`,a$$a$$a$ $`a$ $`a$ (9JF 'D'9*('1 . HC'F* G0G 'D'F8E) EH,H/) AJ (/'J) 'D951 'D-/J+ AJ 'H1(' HAJ 'H'37 "3J' 'DH37I H:J1 0DC EF (B'9 'D9'DE HD-/ 'D'F *H,/ E+D G0G 'D'F8E) AJ (96 'D/HD 'DF'EJ)() . 2- *,E9 'DBHI D/I 'D3D7) 'D*41J9J): AJ E+D G0' 'DF8'E *,*E9 -CHE) 'DE,D3 (Konvansyonal) H'F G0' 'DFH9 EF 'DF8'E J8G1 AJ 'DF8'E 'DEDCJ 9F/E' J1I 'DEDC 'F 'D3D7) 'D*FAJ0J) (1&J3 E,D3 'DH21'!) B/ 7:* H*,'H2* 5D'-J*G' H*9//* 5D'-J) 'DEDC FA3G D0' J7D( EF 'DE,D3 'D*41J9J AH1'K (*9/JD 'DBH'FJF 'DE*9DB) ('DF8'E 'D/'.DJ DD3D7) 'D*FAJ0J) DC31 4HC*G HGC0' (E1H1 'D2EF J3*7J9 'F J69 BH'FJF DD-/ EF *51A'* 'D3D7) 'D*FAJ0J) H(0DC *(BI 'D3D7) 'D*FAJ0J) (1&J3 E,D3 'DH21'!) E1GHF) (J/ 'D3D7) 'D*41J9J) AD' J3*7J9 *,'H2 '.*5'5'*G' H*(BI .'69) DDE,D3 'D*41J9J .HA' EF '5/'1 *41J9'* ,/J/) D-DG' HG0G 'D'F8E) C'F* EH,H/) 9F/E' JCHF 'D-C'E 69A'! CE' C'F AJ 'FCD*1' 'H -C'E A1/JJF H'3*(/'/JJF C"*'*H1C 'D0J 4CD -CHE) 'DE,D3 'DBHEJ 'DC(J1 HF5( FA3G 1&J3'K DDE,D3 A(/# 'DE,D3 J5/1 'DB1'1'* 'D*41J9J) CJAE' J4'! H'F*.( GJ&) 'DHCD'! EF '96'! 'DE,D3 FA3G 'D0J C'F JE+D 'D3D7) 'D*FAJ0J) '-J'F' H'5(-* G0G 'DGJ&) 6/ 'DE,D3 HDCF 'DE,D3 (BJ E3J71'K 9DI GJ&) 'D*FAJ0 D'F '*'*H1C C'F 1&J3 'DE,D3. 'E' 'DJHE A'F -CHE) 'DE,D3 *7(B AJ 3HJ31' H**CHF 'D3D7) 'D*41J9J) EF E,D3JF GE': E,D3 'D4H1I 'DBHEJ HE,D3 4H1I 'DHD'J'* ('DEB'79'*) H'96'! 'D3D7) 'D*41J9J) JF*.(HF 3(9) '96'! D*4CJD 'D3D7) 'D*FAJ0J) (E,D3 'D4H1I 'DAJ/1'DJ) HJBHE 'D'96'! 'D3(9) ('D3D7) 'D*FAJ0J)) (*FAJ0 'H'E1 'D3D7) 'D*41J9J) ('9*('1GE EE+DJF DG' HD' *3*7J9 #J H'-/ EFGE 7D( 'D'3*B'D) 'D' D'3('( 61H1J) HDCF G0' 'DH69 '5(- F81J'K D'F 'D3D7) 'D*FAJ0J) 8D* E*-/J) 'DE,D3 'D*41J9J /HE'K(). HC0DC 'D-'D E9 -CHE) 'DE,D3 AJ 'D'*-'/ 'D3HAJ*J 'D3'(B 'D*J C'F* */9J 'D9ED ('D/JEB1'7J) 'D49(J). 'D' 'F 'DGJ&) 'D3HAJ*J) 'D9DJ' C'F* GJ 'D3D7) 'DEGJEF) 9DI 'DE,D3(). 'DE7D( 'D+'FJ ('D'F8E) 'DEFA5D) 'D3D7'*) F8'E 'D-CE AJ E+D G0G 'D'F8E) JFA5D 'DI +D'+ 3D7'* 9'E) HGJ : 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'D3D7) 'D*41J9J) H'D3D7) 'DB6'&J) HDCD 3D7) EF G0G 'D3D7'* DG' '.*5'5'* H5D'-J'* *.*DA 9F 'D'.1I HAJ (96 'D'F8E) *CHF 'D3D7'* E*3'HJ) 'DBHI (-J+ D' *3*7J9 3D7) 'D*/.D AJ 4$HF 3D7) '.1I HAJ (96G' 'D'.1. *CHF E*A'H*) 'DBHI H:J1 E*C'A&) HCE' 'F GF'C 'F8E) B/ **/'.D '9E'D 'D3D7'* 'D+D'+ AJG' E9 (96G' H*FB3E G0G 'D'F8E) EF -J+ ,EH/G' HE1HF*G' 'DI B3EJF:- 1- 'D'F8E) 'DE3*F/) 'DI 'DA5D 'D*'E DD3D7'*:- HG0G 'D'F8E) *FB3E 'DI +D'+) 'FH'9 'J6'K HGJ:- 'DF8'E 'DEDCJ H'DF8'E 'D1&'3J 'D/JEB1'7J H'DF8'E 'D1&'3J 'DA1/J. #. 'DF8'E 'DEDCJ :- 'F G0' 'DFH9 EF 'D'F8E) JF*, (9/ -1H( HCA'- E1J1 AJ 3(JD 'D*.D5 EF 'D-CE 'D/C*'*H1J HJCHF 'D*41J9 (J/ 'D(1DE'F 'DEF*.(. H*1*C2 '33 'DF8'E 9DI 'D9D'B) 'DEH,H/) (JF 'D3D7*JF 'D*FAJ0J) H'D*41J9J) HBH*GE' E#.H0) EF 9F51JF ('D-'CE H'D49() H'F '-/ 'DE,D3JF 'D3D7) 'D*41J9J) GH E,D3 'D'9J'F JF*.( 1&J3 'D3D7) 'D*FAJ0J) ('D-'CE) HG0' J69A 'D3D7) 'D*FAJ0J) ('D-'CE) (3(( 9/E *FAJ0 'H'E1G (4CD *'E. 'D' 'FG (E1H1 'D2EF B/ J*-HD 'D-'CE 'D,EGH1J ( #J (9/ E' C'F JF*.( EF B(D E,D3 'D'9J'F H(EH'AB) 'D,EGH1) 'DI -CE EDCJ 1E2J (-'ED 'D*',) CE' GH 'D-'D AJ 'FCD*1'. (. 'DF8'E 'D1&'3J 'D/JEB1'7J:- AJ E+D G0' 'DF8'E **E+D 'D3D7) 'D*FAJ0J) AJ 4.5 H'-/ HG0' 'D4.5 GH 1&J3 'D/HD) H1&J3 'D-CHE) AJ "F H'-/ HJF*.(G 'D49( E('41) H'F 'D9D'B) 'DEH,H/) (JF 'D3D7) 'D*FAJ0J) ('D1&J3) H'D3D7) 'D*41J9J) D' *9*E/ 9DI *#+J1 CD EFG' AJ 'D'.1 (D *CHF 3D7) E3*BD) 9F 'D#.1I '0 D' J3*7J9 'DE,D3 92D 'D1&J3 HD' J3*7J9 'D1&J3 -D 'DE,D3 HDG0' DJ3 GF'C E,'D D'*.'0 B1'1'* ,/J/) D',1'! 'F*.'( E,D3 ,/J/ H'D*C'A$ 'DEH,H/ (JF G'*JF 'D3D7*JF *,9DGE' AJ -'D) '3*BD'DJ) *'E) 9F (96GE'. CE' #F 'D3D7) 'DB6'&J) *E*DC BH) #J6'K *3*7J9 (G' #F *,'(G BH'FJF 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'D*41J9J) CE' AJ 'E1JC' 'D*J F8E AJG' 'B/E /3*H1 9'DEJ 3F)(1787E) (9/ 'F*5'1 'D+H1) 'D'E1JCJ)(). 'F G0G 'DEH'2F) 916) DD*97JD '-J'F'K E+D'K '(*9'/ FC3HF HE3'9/G 9F 'D-CE (3(( 6:7 '-/'+ (HH*1CJ*) 'D'E1 'D0J ,9D 'D3D7) 'D*FAJ0J) AJ EHBA 69JA H'3*D'E ,J1'D/ AH1/ 'D-CE 3F) (1974E) (/HF 'F*.'( (9/ FC3HF ,9D 'D3D7) 'D*FAJ0J) 'C+1 69A'K. H'D69A 'D0J H,/ AJ 'DE$33'* HEE+DJG' B/ /A9 'D3D7) 'D*FAJ0J) 'DI E1*() +'(*) ('DF3() 'DI 'DCHFC13 'D0J '3*DE '/'1) 'D4$HF 'D.'1,J) 'DI ,'F( H8'&AG AJ 'D4$HF 'D/'.DJ) 'D'E1 'D0J ,9D 'D1&J3 AJ E1*() +'FJ) AJ '*.'0 'DB1'1'* 'D.'1,J) H9DI 'D1:E EF G0G 'D'-/'+ *ECF 'DF8'E 'D-A'8 9DI BH'9/G 'D'3'3J) H9DI CJ'FG. ,. 'DF8'E 'D1&'3J 'DA1/J:- FH/ 'F F4J1 'DI 'F 'D.'5J) 'D1&'3J) 'D/JEB1'7J) *-A8 'D9D'B) 'DEH,H/) (JF 'D3D7'* 'D+D'+ (4CD E*C'AJ HDCF AJ 951F' G0' F5'/A 'F8E) 1&'3J) A'3/) (3(( BH) 'D3D7) 'D*FAJ0J) 'DE7DB) HD0' *3EI E+D G0G 'D'F8E) ('D'F8E) 'D1&'3J) 'DA1/J). CE' AJ /HD 'E1JC' 'D,FH(J) ('D(1'2JD H'D#1,F*JF H(HDJAJ') A'F8E*G' *'33* (/9E 'D,J4 HC0DC (96 'D'F8E) AJ 'A1JBJ' E+D /3*H1 :JFJ' D3F) (1960) H/3*H1 'DC'(HF D3F) (1960) 'DD0JF '97J' DD1$3'! 5D'-J) 'D3J71) 9DI (1DE'F'*GE H-D 'DE,D3 H*B/JE 'DDH'&- 'DB'FHFJ) H'D9ED AJ *F8JE 'DEJ2'FJ) EF /HF E1',9) 'DE,D3 H*-/J/ ',*E'9'* 'D(1DE'F HC0DC *H,/ E+D G0G 'D'F8E) AJ (96 /HD 'D9'DE 'D+'D+ 'J6'K() . 2- 'D'F8E) 'DE3*F/) 'DI 'DA5D 'DE1F DD3D7'*:- *3*F/ G0G 'D'F8E) 'DI A5D E1F (JF 'D3D7'* 'D+D'+ H9ED EH-/ EF ',D 'D-A'8 9DI 'DEH'2F) 'DB'&E) (JFG'. AJ 'D-BJB) 'F 'D9ED 'DEH-/ :J1 EH,H/ AJ 'DF8'E 'D1&'3J 'D/JEB1'7J HD' AJ -CHE) 'DE,D3 HD' JCHF 'D9ED EH-/'K (JF 'D3D7'* 'D' '0' H,/ A5D E1F (JFG' EF ',D .DB FH9 E9JF EF 'D/JF'EJCJ) '0 JF(:J 'F *CHF 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'D(1DE'F E3*BDJF 9F (96GE' '3*BD'D'K *'E'K H'F J9ED' 3HJ)K AJ 'DB6'J' 'DEGE) ,/'K() C#D'F8E) 'D,EGH1J) 'D/JEB1'7J) AJ E98E 'D/HD 'D'H1(J) H*1CJ' H'DGF/ HE' 'DI 0DC . 'DE(-+ 'D+'D+ 'D'F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51) 'F F81J) *B3JE 'D3D7'* B/ AB/* BJE*G' H*:J1* EF 'D'3'3 (3(( H,H/ F8'E 0J '-2'( C+J1) E*9//) H.'5) (9/ *:J1 G0' 'D*B3JE AJ 'FCD*1' H(9/ E' '5(-* 'D3D7) 'D*FAJ0J) '-/ '019 -2( 'D'C+1J) H(0DC #O3*,/ *B3JE '.1 DD3D7'* '7DB 9DJG 'D3D7) 'DE2/H,) ('DE.*D7)) H9F/&0 '5(- 'D(1DE'F 'DE$33) 'DH-J/) 'DEGE) DD-J') 'D3J'3J) HAJ G0G 'D-'D) '5(- CD 4J! E1*(7'K ((FJ) 'D(1DE'F 'DE*CHF) EF 'D'-2'( 'DE1*(7) ('D'F*.'(. H(G0' '5(- 'D-H'1 E-5H1'K AJ F7'B 'D(1DE'F (JF 'D-2( 'D-'CE ('D3D7)) H(JF 'D-2( 'DE9'16 EF F'-J) H(JF 'D(1DE'F H'D49( EF F'-J) '.1I HGC0' '5(- 'D(1DE'F 'DB'9/) 'D'3'3J) DD'F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51)(). 'DE7D( 'D#HD 'D*7H1'* 'D*J 71#* 9DI 'D'F8E) 'D3J'3J) 'DCD'3JCJ) AJ G0' 'D951 'F 'GE .'5J) G0' 'DF8'E GH 'DE3'H') (JF 'D3D7) 'D*41J9J) H'D3D7) 'D*FAJ0J) H'F CD H'-/) EFG' DG' 5D'-J) 'D*/.D AJ 4$HF 'D'.1I HJCHF 'D9ED (JFG' EH-/'K HCE' JH,/ A5D E1F (JFGE' AE+D'K *3*7J9 'D3D7) 'D*FAJ0J) *B/JE DH'&- 'DB'FHF 'DI 'DE,D3 'D*41J9J H'5/'1 B1'1'* (BH) 'DB'FHF AJ 81HA .'5) HC0DC DG' 5D'-J'* C+J1) AJ *F8JE 'DEJ2'FJ) HCJAJ) *51AG' H('DEB'(D *3*7J9 'D3D7) 'D*41J9J) 'D*/.D 'J6'K AJ 4$HF 'D3D7) 'D*FAJ0J)AJ (96 'D'EH1 C'D%41'A H'D*A*J4 HE1'B() '9E'D 'D*FAJ0 9F 71JB 'D3$'D H'D'3*J6'- HDG' 5D'-J'* 'DE5'/B) 9DI (96 'DE9'G/'* 'D*J *9B/ (JF 'D3D7) 'D*FAJ0J) H,G'* #.1I 'F 'D81HA 'D3J'3J) AJ 'FCD*1' B/ .DB* DG0' 'DF8'E /JF'EJCJ) .'5) (G D-D 'DE3'&D 'DE9B/) (JF 'D3D7*JF A'5(- DCD EFG' 'EC'FJ'* *-/ EF *,'H2 '-/'GE' 9DI 'D'.1I (E' J4CD 6:7'K E*('/D'K (JFGE' J*A'/I HBH9 'D*,'H2 'H 'D'57/'E. C'F E5/1 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'D*41J9J) AJ 'DF8'E 'DCD'3JCJ E.*DA'K AC'F CD H'-/ EFG' J3*F/ 'DI E5/1 E9JF AE+D'K C'F E5/1 'D3D7) 'D*FAJ0J) 'E' 'DH1'+) 'H 'D-CE 'DA1/J H'E' E5/1 'D*41J9 AGH 'D49( D'F 'D49( GH 'D0J JF*.( '96'! 'D(1DE'F HG0' 'DF8'E D-/ 'D'F J7(B AJ (96 /HD 'D9'DE CE' GH 'D-'D AJ E51 H'D'1/F H'DE:1( 'D' 'FG B/ '/.D (96 'D*7H1'* 'DI (96 G0G 'D'F8E) #J (9/ E' C'F E5/1 'D3D7) 'D*41J9J) H'D3D7) 'D*FAJ0J) E.*DA*JF '5(-' EF FA3 'DE5/1 HGH 'D49(. #J 'F 'D49( GH 'D0J JF*.( 1&J3 'D3D7) 'D*FAJ0J) H#96'! 'D(1DE'F E9'K HCE' J*.0HF B1'1'* 9F 71JB EE+DJGE AJ 'D(1DE'F HAJ 'D3D7) 'D*FAJ0J). 'F /H1 'D-C'E (3H'! #C'F EDC'K 'H -'CE'K A1/J'K) AJ (96 G0G 'D'F8E) B/ 69A ,/'K '0 DE *(B D/JGE 5D'-J) EGE) 3HI 'DE5'/B) 'H 'DEH'AB) 9DI (96 'DB1'1'* 'D5'/1) EF *DC 'D3D7*JF CE' GH 'D-'D AJ C+J1 EF 'D/HD 'DE9'51) C'DJ'('F H'DGF/ H*1CJ' H:J1G' EF 'D/HD() . 'DE7D( 'D+'FJ 'FH'9 'D'F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51) DH '7D9F' 9DI 'DC*( 'D-/J+) 'DE*9DB) ('D'F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51) H'DI 'D/3'*J1 'D-/J+) DH,/F' 'F GF'C 3*) 'FH'9 EF 'D'F8E) 'D3J'3J) 'DE9'51) HGJ:- 1- 'DF8'E 'D1&'3J 'D/JEB1'7J. 2- 'DF8'E 'D1&'3J 'DA1/J. 3- 'DF8'E 'D,EGH1J 'D/JEB1'7J. 4- 'DF8'E 'DEDCJ 'DA1/J. 5- 'DF8'E 'DEDCJ 'D/JEB1'7J. 6- 'DF8'E 'D'4*1'CJ. HDCD F8'E 3E'*G 'D.'5) 'DE.*DA) 9F 'D'.1. HAJ '/F'G 3F916 EA'GJE G0G 'D'F8E) (4CD E.*51 HEF +E F(JF #J F8'E 'A6D. 1- 'DF8'E 'D1&'3J 'D/JEB1'7J : CD -2( JF*.( E14-'K DD1&'3) (H:'D(' JCHF -2(JF) HJF*.( 'D49( 1&J3'K DG EF G$D'! 'DE14-JF HJ9*(1 'DEF*.( 1&J3'K DD,EGH1J) HEF +E JBHE (*4CJD 'D-CHE) AH1 '3*D'E EF5(G HJCHF GH 1&J3 'D-CHE) ('D3D7) 'D*FAJ0J)) 'J6'K 'E' 'D(1DE'F ( 'D3D7) 'D*41J9J)) AB/ JF*.( #96'$G EF B(D 'D49( E('41) 'J6'K H:'D('K E' J*CHF EF E,D3JF DCD E,D3 H8JA) .'5). HE5/1 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'D3D7) 'D*41J9J) GH 'D49( H3EJ G0' 'DF8'E 1&'3J'K D'F 1&J3 'D/HD) J9*(1 1&J3'K DD-CHE) 'J6'K #J GH 'D0J J4CD 'D-CHE) H-J+ JE'13 'D1&J3 3D7'*G HAB'K DD5D'-J'* 'DEF5H5 9DJG' AJ 'D/3*H1 H'D*J *EF-G -B *4CJD 'D-CHE) H*:JJ1 'DH21'! AJ 'D-CHE) H'*.'0 (96 'D',1'!'* 'D31J9) AJ 'D61HA 'D7'1&). D' J,H2 DG 'D(B'! AJ 'D-CE .'1, 'DE/) 'D*J JF5 9DJG' 'D/3*H1 EGE' C'F* CA'!*G AJ '/'1) 4$HF 'D/HD) CE' GH 'D-'D AJ 'E1JC'(). 2- 'DF8'E 'D1&'3J 'DA1/J : AJ G0' 'DF8'E J3*DE 1&J3 'D/HD) 'D-CE 9F 71JB BH) 'D,J4 'H J3*DE 'D-CE EF 3'(BG (/HF 'F*.'( 'H JF*.( HEF +E J51 9DI 'D(B'! AJ 'D-CE. 5-J- 'F 'D49( JF*.( '96'! 'D(1DE'F AJ E+D G0' 'DF8'E HDCF 'D(1DE'F DE J9/ 'D' '/') D1&J3 'D3D7) 'D*FAJ0J). 'E' *4CJD 'D-CHE) AJ(BI -3( 1:() 'D1&J3 AB/ J4CD (FA3G 'D-CHE) HJCHF GH 1&J3'K DG' 'H JCDA 4.5'K '.1 (*4CJD 'D-CHE) HAB 1:(*G HJCHF 'D4.5 'DECDA 1&J3'K DD-CHE) 1E2J'K CE' GH 'D-'D AJ E98E 'D/HD 'DF'EJ)(). 3- 'DF8'E 'D,EGH1J 'D/JEB1'7J : HJCHF 9DI FH9JF 'D'HD: 'D0J JF*.( 1&J3G 9F 71JB 'D49( E('41) HJ3EI 'D'F*.'( 'DE('41 H'D+'FJ: 'D0J JF*.( 1&J3G EF B(D '96'! 'D(1DE'F HJ3EI 'D'F*.'( :J1 'DE('41 HCD'GE' E5/1GE' 'D49(. H*CHF 5D'-J) 'D1&J3 AJ E+D G0G 'D'F8E) E-/H/) D'FG J9/ 1&J3'K DD/HD) AB7 HD' J3*7J9 'F J*/.D AJ 4$HF 'D3D7) 'D*FAJ0J) 'D' AJ -'D'* 7'1&) AB7 H*CHF ,EJ9 '9E'D 'D3D7) 'D*FAJ0J) EC13) (J/ 1&J3 'D-CHE) 'DEF*.( EF B(D 'D49( 9F 71JB 'D-2( 'E' E/) 1&'3) 'D-CHE) AB/ J-//G' /3*H1 *DC 'D/HD). CE' GH 'D-'D AJ C+J1 EF /HD 'D9'DE CA1F3' H'DGF/ H*1CJ' HD(F'F& . 'D. . 4- 'DF8'E 'DEDCJ 'DA1/J : J#*J 'DEDC 'DI 'D-CE ('DH1'+). H*CHF ,EJ9 'DE$33'* AJG 4CDJG D'F ,EJ9 'D'EH1 *CHF (J/ 'DEDC HJ3*7J9 'F J:J1 F8'E 'DE$33'* 'D3J'3J) AJ #J D-8) C'F* EF /HF BJ/ 'H 417. CE' GH 'D-'D AJ /HD 'D.DJ, 'D91(J H4(JG'*G'. 5- 'DF8'E 'DEDCJ 'D/JEB1'7J : AJ G0' 'DFH9 EF 'D'F8E) DE J9/ 'DEDC 'D' -'CE'K 1E2J'K D'F ,EJ9 'D'EH1 (J/ 'D49( E+D'K CD -2( (:'D('K JCHF -2(JF) JF*.( 1&J3'K DG EF '96'&G HJ9/ 1&J3 'D-2( 'DA'&2 AJ 'D'F*.'('* 'D49(J) 1&J3'K DD-CHE) 'D,/J/) H(9/ 'DAH2 JBHE (*4CJD -CHE*G ( 'D3D7) 'D*FAJ0J) ) D#FG JE+D '1'/) 'D'C+1J). 'E' '96'! 'D(1DE'F AJF*.( EF B(D 'D49( ( 'D'-2'() HCD -2( JCHF DG 9// EF 'D'96'! AJ 'D(1DE'F -3( E1*() AH2G AJ 'D'F*.'('* ('D*E+JD 'DF3(J) . H3EJ G0' 'DF8'E ('DF8'E 'D/JEB1'7J D'F 'DEDC DJ3 DG 'J) '1'/) AJ *B1J1 E5J1 'D49( H'FE' 'D49( GE JB11HF E5J1GE ('FA3GE 9F 71JB EE+DJGE. HAJ (96 'DE3'&D 'D61H1J) A'F 'DB1'1'* 'DEGE) *916 9DI 'D49( E('41) D'.0 EH'AB*G B(D '5/'1G' CE' 'F GF'C *H'2F'K HH-/) 9ED (JF 'D3D7) 'D*41J9J) H'D3D7) 'D*FAJ0J) D'F CD*JGE' E5/1GE' 'D49(. HC0DC J,H2 'D1,H9 'DI 'D'F*.'( AJ #J HB* C'F '0' '2/'/ 'DA3'/ 'D'/'1J H(EH'AB) 'C+1J) '96'! 'D(1DE'F CE' GH 'D-'D AJ 'FCD*1' H'3('FJ' H'DI E' 0DC(). 6- 'DF8'E 'D'4*1'CJ : 'E' 'D'F8E) 'DEH,H/) AJ (96 'D/HD 'D'4*1'CJ) (C'D5JF HCH(') H:J1GE' EF 'D/HD ADG' .5H5J'* AJ 71JB ',1'! 'D'F*.'('* 9DI 'D1:E EF CHFG' 'F8E) ,EGH1J) HDJ3* EDCJ) :J1 'F 71B 'F*.'( 1H3'&GE *C'/ *4(G 'D'F*.'('* 'D3'&/) AJ 'DF8'E 'D'3D'EJ D'F #5-'( 'DE('/I H'D3J'3JJF 'DE-FCJF J'.0HF EC'F*GE AJ 'D-2( +E AJ 'DEF'5( 'D9'DJ) (-J+ J219HF 'D+B) AJ FAH3 'D49( H1&J3G HG$D'! J4CDHF E,D3' J4(G E,D3 'D4H1I 'D'3D'EJ EF -J+ 'D4CD HJF*.( 1&J3 'D/HD) EF (JF G$D'! 9F/ 'D'B*6'!. 'E' 'DA1B 'DH'6- (JF 'DF8'E 'D'3D'EJ HG0G 'D'F8E) AGH 'D9BJ/). 'F 'DF8'E 'D'3D'EJ J3*E/ EBHE'*G EF 'D/3*H1 'D'DGJ 'DB'&E) 9DI 'D'3*/D'D ('D9BD H'DEF7DB) EF 'D'JE'F (H,H/ 'DDG 92 H,D. 'E' 'D'F8E) 'D'4*1'CJ) A'FG' B'&E) 9DI 'D'3*/D'D ('D9BD E('41). HDH /13F' G0G 'D'F8E) E9 3'JCHDH,J) 'DE,*E9'* 'D*J **H',/ AJG' (4CD /BJB DH,/F' 'F GF'C 'J,'(J'* H3D(J'* DG0G 'D#F8E) AEF 'J,'(J'*G' (4CD 9'E GJ 'F (96 'D49H( JAGEHF E9FI 'D-1J) AJCHF *7(JB 'D/JEB1'7J) AJ E+D G0G 'D49H( 4J&' -3F'. H'E' 'D49H( 'D0JF JFB5GE 'DH9J ('D-1J) H/H'9JG' AB/ JCHF *7(JB 'D-CE 'D'3*(/'/J AJG' 4J&' -3F' #J6' #J 'F 'D49( 'D0J JAGE 'D-1J) JF*.( DG -'CE' JAGE 'D-1J) 'J6' H'D49( 'D0J D' JAGE 'D-1J) JF*.( DG -'CE' D' JAGE 'D-1J) 'J6' ('D'F'! JF6- E' AJG). 5-J- 'F 'D/JEB1'7J) -CE 'D49( ('D49( H'F 'C+1 'DEA31JF J3F/HF B'9/) 'D/JEB1'7J) 'DI 'D'F*.'('* AG0' .7' ,/' D'F 'D4.5 'D0J J'.0 EHB9' E9JF' (9/ AH2G ('D'F*.'( B/ D'JFA0 ,EJ9 'DH9H/ 'D*J '97'G' DF'.(JG H:'D(' E' JFB79 'D'*5'D (JFG H(JF 'DF'.(JF HG$D'! D'JE+DHF #D' ,2!' EF 'D49( H1(E' 'BD EF F5A 'D49( '0' C'F GF'C 'C+1 EF -2(JF H-*I '0' C'F GF'C *E+JD F3(J AJ 'D(1DE'F 'D' 'F '1'/) 'D-2( 'D-'CE *GJEF 9DI '1'/) (BJ) 'D'-2'( HG0' D' JF3,E E9 'D9/'D) 'D-BJBJ) HD' E9 'D-1J) 'D-BJBJ) G0' EF F'-J) HEF F'-J) '.1I 'F *7(JB 'DF8'E 'D/JEB1'7J 9DI '16 'DH'B9 E3'D) .J'DJ) ,/'K AJ 'DE,*E9'* 'D*J **H',/ AJG' BHEJ'* H9B'&/ HE('/I 9/) D'F 'DA1/ AJ (96 'D-'D'* J671 'DI 'F J5H* DE14- 'DE9JF DJ3 -(' DG H'FE' D' J,/ ,/HI :J1 G0' 'D71JB. HDCF *7(JB 'D/JEB1'7J) J3GD AJ 'DE,*E9'* 'DE*CHF) EF BHEJ'* C(J1) HE98EGE J$EFHF (FA3 'D9BJ/) CE,*E9'* 'D/HD 'D91(J) H'DE,*E9 'D*1CJ H:J1G'. HEF 'DEA1H6 AJ E+D G0G 'D49H( 'F *7(B 'D/JEB1'7J) (4CD 5-J- D'F E98EGE '9*FBH' 'D9BJ/) FA3G' EF *DB'! #FA3GE HD0' JF(:J (GE 'F JF*.(H' DGE -'CE'K J-CEGE HAB 9BJ/*GE AGF' J7(B -CE 'D49( ('D49(. HGC0' (BJ) 'DE,*E9'* 'D*J *3J71 9DJG' BHEJ'* H9B'&/ #.1I CD E,*E9 JF*.( DG -'CE' J-CEG HAB 9BJ/*G. 'D.'*E) : DB/ -'HDF' AJ G0' 'D(-+ '3*91'6 'D.7H7 'D91J6) DD'F8E) 'D3J'3J) .D'D 'D*'1J. 'D' 'FF' *HBAF' AJ 'DFB'7 'D'3'3J) H.'5) AJ 'D9D'B) 'D*'1J.J) 'DH+JB) 'DEH,H/) (JF 'D'F8E) 'D3J'3J) AJ 'D95H1 'D+D'+) 'DB/JE) H'D-/J+) H951F' 'D-'61. HCE' 1C2F' 9DI E/I *'+J1 'D'F8E) 'DB/JE) AJ 'F4'! 'D'F8E) 'DE9'51). DH 9/F' 'DI G0' 'D(-+ (4CD /BJB D'3*79F' '3*F*', (96 'D'EH1 'DEGE) AJG HGJ:- DJ3* GF'C -CHE) AJ 'D*'1J. 'D' HDG' F8'E .'5 E1*(7 (81HA 0DC 'D951 H0DC 'DE,*E9 3H'! #C'F F8'E' 9'/D' 'H F8'E' 8'DE'. 2- 'F (96 'D9DE'! 'DJHF'FJJF C#AD'7HF H'137H *CDEH' 9F '4C'D 'D-CHE'* 'DEH,H/) AJ 951GE 'H E' /9H' 'DJG' E' AJ 'AC'1GE H9DI 'D1:E #F G0G 'D'AC'1 *E*/ DE' B(D 'D*'1J. 'D' 'F %A1'2'*G' 3H'! #C'F* 'J,'(J) 'H 3D(J) 8D* B'&E) 'DI JHEF' G0' AJ (96 'D'F8E) 'DE9'51). 3- 'F C+J1' EF 'DAD'3A) 3H'! C'FH' E3DEJF 'H :J1GE J*5H1HF 'F 'D/HD) 'DB'FHFJ) (E9F'G' 'D-/J+ B/ F4'* AJ 'D951 'D-/J+ AJ 'H1(' F'3JF /H1 H*'+J1 F8'E 'D-CE 'D'3D'EJ AJ 'AC'1 'DAD'3A) HE$33J 'D/HD) 'D'H1(J) 'D-/J+) H:ADH' 9F /1'3) CJAJ) 'F*B'D 'D'AC'1 H'DE('/I 'D'3D'EJ) 'DI 'D/HD 'D'H1(J). 4- *(JF AJ G0' 'D(-+ 'F E5/1 H'3'3 A5D 'D3D7'* 'D+D'+ B/ 8G1 AJ (/'J) 'D-CE 'D'3D'EJ '3*F'/' 'DI 'D/3*H1 'D'3D'EJ ('DB1'F H'D'-'/J+) HB/ H1/ (96 G0G 'DF5H5 AJ 'D(-+ CE' GH AJ 9G/ 'D13HD (5DI 'DDG 9DJG H3DE ) H9G/ 'D.DA'! 'D1'4/JF. 5- DB/ 8G1* AJ (/'J) 'DB1F 'D941JF 'AC'1 ,/J/) -HD F81J) A5D 'D3D7'* HEFG' 'F A5D 'D3D7'* B/ AB/ #GEJ*G 'DB/JE) H*:J1* EF 'D'3'3 (3(( 8GH1 F8'E 0J '-2'( E*9//) H.'5) (9/ *:J1 F8'E A5D 'D3D7'* AJ 'FCD*1' H'0' *HBAF' AJ (96 'D9('1'* 'DEH,H/) AJ G0' 'D(-+ H'E9F' 'DF81 AJG' (/B) DH,/F' E/I *'+J1 'DEAC1JF 'DE3DEJF EF 'D'*1'C H'D91( ('DF8'E 'D'FCDJ2J C'FE' JBHDHF DD9'DE '*.0H' F8'E 'D-CE 'D'FCDJ2J '3H) D-CHE' *CE E3*4G/JF (',1'!'* 'D'FCDJ2 AJ 'EH1 3J'3J) C+J1). HG0' J/D 'E' 9DI 69A #JE'FGE (E('/I 'D%3D'E H'3*.A'AGE (/1'3) 'DF8'E 'D'3D'EJ (4CD ,J/ 'H F*J,) 9/E B'(DJ*GE AJ AGEG H*-DJDG H'3*J9'(G (4CD *'E H5-J-. AJ 'D-BJB) 'F A5D 'D3D7'* *8G1 'DI 'DH37 *DB'&J' AJ 'D-CHE'* 'D*J *$EF ('D9/'D) H'D-BHB H'D-1J'* D'F '-/ 9F'51 'D9/'D) *1*C2 AJ H,H/ A5D DD3D7'* HD0' D'JECF *5H1 H,H/ 'D9/'D) H'D-BHB H'D-1J'* AJ /HD) E' AJ -'D) :J'( 'D3D7'* 'D+D'+ ACJA *7(B 'D9/'D) H**H',/ 'D-BHB H'D-1J'* '0' C'F* 'D3D7'* 'D+D'+ AJ B(6) E$33) E9JF) 3H'! (J/ A1/ 'H E,EH9) 'A1'/ (E,D3) A'DF8'E 'D9'/D J97J -BHB' H-1J) DD'A1'/ *DB'&J' HG0' D'JCHF 'D' (H,H/ 9/) 3D7'* AJ 'DF8'E DCJ *-/ CD 3D7) EF *51A 'D3D7) 'D'.1I . 5-J- 'F '96'! 'D(1DE'F H'96'! 'D3D7) 'D*FAJ0J) JF*.( EF B(D 'D49( ('D'-2'() AJ 'DHB* 'D-'61 HDCF -CE' BD* 3'(B'- 'F 'D'96'! 'DEF*.(JF B/ JFA5DHF 9F 'DF'.(JF (4CD H'.1 (9/ '3*D'E EH'B9GE HG0' D'J-*', 'DI ,/D. HEGE' C'F 'D*7H1 A'F '-/I 'D3D7*JF H.'5) 'DBHJ) EFG' *3J71 9DI 'D'.1I AJ 'D-CHE'* :J1 'D9'/D) H(0DC J8G1 'DI 'DH37 3D7) H'-/) AB7 CE' GJ 'D-'D AJ 'D-CHE'* :J1 'D9'/D). 'E' 'D-CHE'* 'D9'/D) H'DH'9J) AGJ *91A 'F 'D'F3'F E916 DD.7# HD0DC *97J E,'D'K DDE$33'* 'D'.1I H'DI 'D49( D*5-J- '.7'&G' HDD-/ EF *51A'*G' HGC0' J8G1 A5D 'D3D7'* 'DI 'DH37 AJ 'D-CHE'* 'D9'/D) *DB'&J' EF /HF *.7J7 E3(B CE' C'F AJ 'D-CE 'D'3D'EJ AJ (/'J) 8GH1G . 6- EF 'DE9DHE 'F EAGHE 'D/JEB1'7J) GH -CE 'D49( ('1'/) 'D49( H'0' C'F* 'DE3#D) GC0' ADE'0' DE J97 (96 -C'E 'D/HD 'D'3D'EJ) 'D-1J) 'DI 'D49( D'.*J'1 'D9BJ/) 'H 'DE(/# 'D0J J1:(HFG HG0' JCHF 9F 71JB 'D'F*.'( 'D9'E . H(G0G 'D71JB) *7(B 'D/JEB1'7J) (4CD 5-J- H*'E. 7- GF'C (96 'D/HD 'D'3D'EJ) *9ED 6/ 'DE('/I 'D'3D'EJ) (4CD 9FJA 9DI 'D1:E EF H,H/ 'D/JEB1'7J) H'D*9//J) 'D-2(J) AJG' A49'1G' GH '.*1 #J E(/' C'F E' 9/' 'DE(/' 'D'3D'EJ! J*6- EF G0' 'F 'D/JEB1'7J) AJ E+D G0G 'D/HD DJ3* 'D' #/') D61( 'D9BJ/) 'D'3D'EJ) CE' GJ 'D'F AJ *1CJ' H'D,2'&1 H'A:'F3*'F H:J1G' EF 'D/HD 'D'3D'EJ). E1',9 'D(-+ : 1. Ayferi Gozei Syasal Dusunceler ve Yonetimler. Istanbul. 1986. 2. Ergul Cem: Anayasa Degisitirme Sorunu. Ankara.1974. 3. Fezioglu, Turhan: Kanunloarin Anayasaya uygunlugunun Kazai murakbesi. Ankara.1951. 4. Gurbuz, Yasar: Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku. Istanbul.1979. 5. Soysal, mumtez: Dinamik Anayasa Anlayis. Ankara.1969. 6. Tanilli, saver: Anayasalarve Siyasal Bilgiler. Istanbul. 1976. 7. Tezic, Erdogan: Turkiyede 1961 Anayasaina gore Kanun kavram. Istanbul. 1972. 8.Tunay Tarik zafar: Siyasal Kutumlar ve Anayasa Hukuku. Istanbul.1980. /. %(1'GJE /1HJ4: 'DF8'E 'D3J'3J. ,'E9) 'DB'G1) . 1968. /. #(H 2J/ 9DI 'DE*J* 'DF8E 'D3J'3J) H'D-1J'* 'D9'E) 'D%3CF/1J) 1982. +1H* (/HJ 'D/HD) 'DB'FHFJ) E,D) %/'1) 'DB6'J' 'D9// 3 1959. /. 9/F'F -EH/J 'D,DJD F81J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) AJ *7(JB'*G' 'DE9'51) 'DB'G1) 1974/1975. /. E-E/ C'8E 'DE4G/'FJ.'DF8E 'D3J'3JG.,'E9) 'DEH5D.1991. E57AI E-E/ 9E'1) ,H'G1 'D(.'1J (:/'/ 1983. /. EF01 'D4'HJ. 'DB' FHF 'D/3*H1J( F81J) 'D/HD)).(:/'/.1981. EFJ1 -EJ/ 'D(J'*J: 'D/HD) 'DB'FHFJ) H'DF8'E 'D3J'3J 'D'3D'EJ. ,'E9) (:/'/. 1978. EFJ1 -EJ/ 'D(J'*J A'6D 4'C1: 'DF8E 'D'3D'EJ) . ,'E9) (:/'/ .1987. () /. '(1'GJE /1HJ4 : 'DF8'E 'D3J'3J . ,'E9) 'DB'G1) 1968 . 5 16 . () 'DE5/1 'D3'(B 5 16. (*) DD*A5JD J1',9 / . '(H 'DJ2J/ 9DI 'DE*J* 'DF8E 'D3J'3J) H'D-1J'* 'D9'E) 'D#3CF/1J) 1982 . 5 24 . () Soysal mumtez :Dinamik Anayasa Anlayisi,Ankara.1969.S,12-13. () 3H1) 'D9DB 'D'J'* (1-5). () 3H1) 'DE2ED 'D'J'* (1-4). () 3H1) 'DE/+1 'D'J'* (1-2). () 3H1) 'DE'&/) 'D'J) (48). () 3H1) 'DA1B'F 'D'J) (1). () 3H1) 'DF-D 'D'J) (89) () EFJ1-EJ/ 'D(J'*J . 'DF8E 'D'3D'EJ). (:/'/. 1987. 5 213. () 3H1) 'DF,E 'D'J) (3-4). () 3H1) 'DF-D 'D'J) (89). () 3H1) 'D 9E1'F 'D'J) (159). () 'F81 'DI 5AH) 'D(J'F DE9'FJ 'DB1'F *A3J1 'D4J. -3JF E-E/ E.DHB E5@1 . 5 99 *A3J1 'D'J) 159 . () 3H1) 'DE'&/) 'D'J) (48). () 3H1) GH/ 'D'J) (112) () EFJ1 'D(J'*J 'DF8E 'D'3D'EJ) (:/'/ 1987 5 439. () AJ 'D'5D JCHF 'D',*G'/ AJ 'DF5 0'*G HD' J,H2 'D',*G'/ .'1, 'DF5 '0' C'F GF'C F5 'E' '0' DE JCF GF'C F5 J,H2 'D',*G'/ 'J6'K HG0G 'DAC1) GH 9C3 E' J/9J (96 9DE'! 'D/JF G0' GH 1#JJ 'D4.5J . () 3H1) 'DCGA 'D'J) (28). () 3H1) 'D 9E1'F 'D'J) (110). () 3H1) 'D'FA'D 'D'J) (25). () 3H1) 'D*H() 'D'J) (112). () 5-J- E3DE ,1/5 50. () 1J'6 'D5'D-JF 5 113. () E,E9 'D2H'&/ ,7/5 270. () 3FF 'D*1E0J ,4/5 471. () EFJ1 -EJ/ 'D(J'*J A'6D 4'C1 'DF8E 'D'3D'EJ). (:/'/.1987. 5 246. () 3H1) 'D(B1)'J) (106). () #F81 'DI /3'*J1 'E1JC' H*1CJ' H'D5JF 'D-'DJ) DB/ *1I GF'C (96 'DE('/I! 'DE*9DB) (F8'E 'D3J'3J ('BJ3) D-/ 'D'F CE(/# 'D'F*.'('* HE/) 'D-CE AJ /3*H1 #E1JC' HE(/# 'D9DE'FJ) AJ /3*H1 *1CJ' HE(/# 'D'4*1'CJ) H'D4JH9J) AJ /3*H1 'D5JF . () 3H1) 'D4H1I 'J) (38). () /. EFJ1 -EJ/ 'D(J'*J 'D/HD) 'DB'FHFJ) H'DF8'E 'D3J'3J 'D'3D'EJ). (:/'/.1987. 5249-254. () 3H1) 'D4H1I 'J) (38). () 3H1) 'D'F9'E 'J) (52). () 3H1) 'D(B1) 'J) (144). () EFJ1 -EJ/ 'D(J'*J 'D/HD) 'DB'FHFJ) HF8'E 'D3J'3J 'D'3D'EJ) . (:/'/ . 1987 5400 . () Dr . Ayfrei Goze. .a.g.e. S, 69-71. DD*A5JD J1',9 /. 9/F'F -EH/J 'D,DJD F81J) 'D-BHB H'D-1J'* 'D9'E) AJ *7(JB'*G' 'DE9'51) 'DB'G1) 1974 / 1975 561 DD*A5JD JF81 'DI /.E-E/ 'DE4G/'FJ.'DF8E 'D3J'3J).,'E9) 'DEH5D.1991.599-100 . () /. EFJ1 'D(J'*J . 'DE5/1 'D3'(B. 5 58-59. () /. EFJ1 'D(J'*J . 'DE5/1 'D3'(B. 5 60-61. /. 9/F'F -EH/J 'DE5/1 'D3'(@B 5 18 19 () E57AI E-E/ 9E'1) . ,H'G1 'D(.'1J . (:/'/ 1983 5 132 E*AB 9DJG . () /. EFJ1 'D(J'*J. 'DE5/1 'D3'(B.5 61. DD*A5JD JF81: /. +1H* (/HJ 'D/HD) 'DB'FHFJ) E,D) %/'1) 'DB6'J' 'D9// 3 D3F) 1959. () Ergul Cem: Anayasa Degistirme Sorunu. Ankara. 1974. S,52-53. () Tanilli sever: Anayasalar ve Siyasal Belgeler. Istanbul. 1976.S, 185-186. DD*A5JD JF81: /. 9+E'F .DJD 'DB'FHF 'D/3*H1J 'DB'G1) 1956 5312. () DD*A5JD JF81: /. 9+E'F .DJD 'DE5/1 'D3'(B 5313. () Tunay Tarik Zafer: Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku. Istanbul. 1980.S,401-402. () Tuny Tarik Zafer: Siyasal Kurumlar Ve Anyasa Hukuku , Istanbul, 1980, 401-402. ()FeyzigoluTarhan:KanunlarinAnayasiyauygunluganun.KazaiMurakabesi.Ankara.S,145-146 DD*A5JD JF81 'DIEF01 'D4'HJ. 'DB'FHF 'D/3*H1J (F81J) 'D/HD)). (:/'/ 01981 5157-176 () Feyzigolu Tarhan : a.g.e, s. 151.. () Gurbuz Yasar: Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku. Istanbul. 1979 .S,202-203 () Tezic Erdogan:Turkiyede 1961 Anayasasina gore. Kanun Kavram. Istanbul. 1972 .S,33-34. () DD*A5JD JF81: /. 9+E'F .DJD 'DB'FHF 'D/3*H1J 'DB'G1) 1956 5304-312. () Tezic Ervogan : Turkiyed , 1961 Anayasasina Gore . Kanun Kavram . Istanbul. 1972. S. 33-34. () 1#J 'D4.5J #3*F*,*G EF .D'D /1'3*J CD' 'DF8'EJF .   'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D+'EF)) 9// (18) *41JF #HD (2003) =========== ========================== 'D*7H1 'D*'1J.J DD'F8E) 'D3J'3J) H#FH'9G' PAGE 134 PAGE 133 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D+'EF)) 9// (18) 3F) (2003) [599-5134] 'D*7H1 'D*'1J.J DD#F8E) 'D3J'3J) H#FH'9G' "b:djR$^`a$$<^`<a$ $^a$ $b`ba$$a$ $`a$$a$ $`a$:jJ "$&.ZXZ\^l   d 84hNZ&\&^&`&d&&&-(-<->-99jUUݳݳh5FCJ^JaJ "jh5F0JCJUZ^JaJ h5F5CJZ\^JaJ h5FCJZ^JaJ h5FCJZ^JaJ h5FCJH*Z^JaJ FJ,.VXZvbdfh$T^T`a$$^`a$$a$ $T^Ta$$^`a$$^`a$ $^a$$^`a$hjlT $ d  8 j  $a$ $T^Ta$$S^`Sa$$^`a$$^`a$$a$$T^T`a$ :4hN!"#d&&*,56$^`a$$T^T`a$ $^a$ $`a$ $`a$$a$ $b`ba$6899:<<>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~^J_HmH nH sH tH N`N Normal$A$^J _HaJmH sH tH B@B Heading 1$$@&a$^J aJ B@B Heading 2$$@&a$^J aJ J@J Heading 3$$T@&^Ta$^J aJ F@F Heading 4$@&5CJ0OJ\aJ0N@N Heading 5$$T@&^Ta$ CJ^JaJ J @J Heading 9 $$@&a$9CJ$^JaJ4DA`D Default Paragraph FontVi@V 0 Table Normal :V 44 la (k ( 0No List :@: Footnote TextaJ@&@@ Footnote ReferenceH*8T@8 Block Text ^JC@"J Body Text Indent$`a$8@28 Header 9r aJ8 @B8 Footer 9r aJ.)@Q. Page Number8B@b8 Body Text$a$CJ^R@r^ Body Text Indent 2$VA$^`Va$CJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] p^C1] ? !""$&(()c)*v***+_, /256r8C9<~CIEKKN{SYG__^glmp|w~|Z~.F` 'Fd0Q+ +Ji5!=I3a Z > D k c //2 Z  4XHU*mz||]ace ^8mrh 6"WXa kw{||^_`bdf !!@  @6 ( nB c $DԔ3"? N0n"2 # s"*?N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11 N0n"2 # s"*?N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11 ( " 0jJ))?3"? B S ?P"ru 1sNn"sN0n"s6;R\^a=@68CF  N R  N X ^ f *.oqs{TWsy/4\_`fBDEG /236\^_a   > @ A G !!!!!!""""""""""##$$$$$$%%&&&&&&' '((( ((((())) )b)d)f)h)*****"*t*w*x*{*********++++++,,],`,a,d,--..:.?.// / / //8/>>>??$?(???@@AABBBBCC}CCCCCCCCDDDDMDEEEEFF&F0F9F=FGGHHNHUHIIIIIIJJ0J6JKKDKFKHKJKKKKKLLLLLLLMqMxMMMMMMMNN,N1NWN[NNNNNOOPPGPJPQQYQ]QRRSSzS|S}SSTTUU'U*UVVHVPVVV^VqVwVWWWWWXYYYYYYYYYYYZ[[\\]]}]]^^__F_H_I_K_____```"`aaaabb2b9bvbybbbccddddddeeffffg g]g_g`gcghhTh[hiiiiiijjkkllllllElKlllmmmmmmnn,n4n;nCnUnXnooppppppppppqqrrsstt*t.tuuuuvvvvww{w}w~wwwwwwxxDxGxcxfx}xxxxxxxxxxyyYy\yxy{yzz{{||}||||||}}~~Y~[~\~^~}~~ǂ˂TZ݃-/02HLUX ˌЌX\nswz |RUY\ÜƜ̜͜ҜӜٜڜ %&,>FHNP[\efrsxyŝٝߝ"./68@UZ\cent~ǞȞʞ˞ҞӞٞ"%lq FLuxFHIL!#*+2QRUoqʢ̢?A\^xz ":<su79SUsuʥ̥bd}ik68.6{}JLɪ̪ͪΪӪԪת٪ ()+,34<^٫۫ܫݫ /0378=>CELNVWY[aci۬íṷ̆έ֭׭٭ڭ &18=>D_`cǮϮڮ BCEFHIKLNOdmuz{ "*/048?AMNOy}56QT]^<=56 M N M Q ] ^ )*rtSTrs.0ab!!!!$$&&g)h)**++c,d,9.:.//7/8/112255====>>??#?$???BBCCCCCCCDDDKDMDEE%F(F8F:FMHNHII/J0JIKJKLLLLLLpMqMMMVNWNNNFPGPXQYQ&U'UGVIVUVVVpVqVWWWWYYYYYY|]}]J_K___````aabb1b2bubvbbbddddffagcgShThiiiillDlElll+n-n:n;nTnUnppppppqq)t*tuu~vvwwwwwwCxDxbxcx|x}xxxxxxxxxXyYywyxy||||]~^~}~~ƂǂSU܃݃12GHTU ʌˌWX~mnvw{|QRXYœÜ.:ǝ՝/@۞!"kl EFtuEHPQnoɢʢ>?[\wx 9:rs67RSrsɥʥab|}hi56-.z{IJȪʪ >LN^ث٫#)/٬۬8WZ_ ACEFHIKLNO>?KMNOx}333333333333336^۞"HCEFHIKLNO?KMNO{} {Z?^sW+ "|y11rwdDffSN0j| eO(*+`Uc֏TsuPz]`zCJo(-z^`zCJo(-z^`zCJo(-hh^h`CJo(. ^`CJ^Jo(-z^`zo(-z]`zCJo(- hh^h`CJ o(. z^`zo(-^`o(.^`CJo(- {ZW+ ^Ts11SNdDUc(*+`"| eO 5F@bHJ@(=YHHHUnknown G.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx ArialU @MCS Taybah S_U normal.; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHC @MCS AL SHAMALE b@Monotype KoufiM ATraditional ArabicK ASimplified ArabicE @MCS TOPAZ HIGHA$BCambria Math#qh, rƄCfG6$R$6$R$!24 KqHP $P@b2! xx 'DEB/E) F'JARenaso8     Oh+'0p  , 8 DPX`h NormalRenaso237Microsoft Office Word@jn-@b @0qr@k[$6՜.+,0 hp  $R Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  Root Entry FP[Data 1TablevTWordDocumentGSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q