ࡱ> Q~ bjbjȃ,F7r!]PPP:L8T&dPP(OOOOOOO$0R$TOO....OO.. 2MO, WC$ O4'*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8E 'D3J'3J) 'D*BDJ/J) 'D/C*H1 '-E/ ('3D 'D(J'*J(*) 'DEB/E) : 'F 5F'9) 'D3J'3) 'D.'1,J) *6E 9/) 9EDJ'* D*-/J/ BH'9/ 'D*9'ED E9 'DE*:J1'* 'D/HDJ) HH69 (1F'E, DD9ED AJ 'DE,'D 'D/HDJ. H*9/ 9EDJ) 5F9 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J EF #GE 'D9EDJ'* 'D*J **6EFG' 5F'9) 'D3J'3) 'D.'1,J). HJB5/ ('*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J 'DE1-D) 'D#.J1) 'D*J *E1 (G' 9EDJ) 5F9 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J 'J E1-D) '.*J'1 'DB1'1 'D#A6D. H*9/ G0G 'DE1-D) EF #.71 'DE1'-D DE' JECF 'F *1*(G EF F*'&, 'J,'(J) DE5D-) 'D/HD) 'H F*'&, 3D(J) *61 (E5D-) 'D/HD). CE' 'F B1'1'* 'D3J'3) 'D.'1,J) *4CD AJ E-5D*G' 'DE3'1 'D9'E DD3J'3) 'D.'1,J) DDH-/) 'D/HDJ). HJF51A EAGHE 'DF8E 'D3J'3J) 'D*BDJ/J) 'DI *DC 'DF8E 'D3J'3J) 'D*J 91A* ('3*B1'1 .5'&5G' 'D3J'3J) 'D#3'3J) H'5(-* H'6-) 'DE9'DE EF0 9/) B1HF HGJ: 'DF8'E 'D3J'3J 'D1&'3J H3*CHF 'DHD'J'* 'DE*-/) 'D#E1JCJ)() FEH0,'K D'*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J H'DF8'E 'D3J'3J 'D(1DE'FJ H3*CHF ,EGH1J) #DE'FJ' 'D'*-'/J)() FEH0,'K DG H'DF8'E 'D3J'3J 'D,E9J)() H3*CHF ,EGH1J) 3HJ31' 'D'*-'/J) FEH0,' DG. HDF J*71B G0' 'D(-+ 'DI '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'DE.*D7 'D0J J,E9 .5'&5 EF 'DF8'E 'D3J'3J 'D1&'3J H'DF8'E 'D3J'3J 'D(1DE'FJ H'D0J '.0* (G A1F3' (/3*H1G' D3F) 1958 (/3*H1 /J:HD) H(96 /HD 'D9'DE 'D+'D+ H0DC D*('JF 'DF5H5 'D/3*H1J) DG0' 'DF8'E HD'3JE' AJE' J*9DB ('.*5'5'* 1&J3 'D/HD) H'D9D'B) (JF 'D3D7) 'D*FAJ0J) H'D3D7) 'D*41J9J). JG/A 'D(-+ 'DI *-/J/ EF J*.0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8E 'D3J'3J) 'D*BDJ/J) HE/I 'D-1J) 'D*J JE*DCG' AJ '*.'0 0DC 'DB1'1. HJ71- 'D(-+ A16J*G GJ 'F '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J GJ E3$HDJ) EF JE*DC 3D7) 9DJ' AJ 'D/HD) DE' DD3J'3) 'D.'1,J) EF 'GEJ) ('D:) 'D.7H1) 9DI 'D/HD). HEF ',D 'D*-BB EF G0G 'DA16J) '3*./E "EFG, '*.'0 'DB1'1". J6E 'D(-+ '1(9) E-'H1: JB/E 'DE-H1 'D#HD EH,2'K D9EDJ) 5F9 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J. HJ*F'HD 'DE-H1 'D+'FJ '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'D1&'3J HJ*71B 'DE-H1 'D+'D+ 'DI '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'D(1DE'FJ #E' 'DE-H1 'D1'(9 AJ9'D, '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'D,E9J). HJF*GJ 'D(-+ (.'*E) D#GE 'DF*'&, 'D*J *E.6* 9FG. #HD'K : AJ 9EDJ) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : 1-1- H-/) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : HJB5/ (G' 'DA1/ 'H 'DE,EH9) 'D*J JF'7 (G' 9EDJ) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J (EH,( 'DBH'9/ 'D*J JF5 9DJG' 'D/3*H1. HGJ 9'/) *CHF 'D3D7) 'D*FAJ0J) 'H ,2! EFG'. HB/ *CHF 3D7) #.1I '3*+F'!K. H*.*DA H-/) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J ('.*D'A 7(J9) 'DF8'E 'D3J'3J HJECF *EJJ2 +D'+ 'FE'7 HGJ: 'DFE7 'D#HD : H-/) 'DB'&/ 'D3J'3J : **CHF G0G 'DH-/) EF 1&J3 'D3D7) 'D*FAJ0J) HE,EH9) 5:J1) EF 'DE3$HDJF JBHE GH ('.*J'1GE HJ9*FBHF "1'!G. H*8G1 G0G 'DH-/) 'DB1'1J) AJ 'D#F8E) 'D3J'3J) 'D*J J3J71 9DJG' "B'&/ 3J'3J" H**EJ2 (.'5J) '3'3J) HGJ 'F 'DB'&/ 'D3J'3J JFA1/ ('*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J. 'E' /H1 (BJ) 'D#96'! AGH 'F9C'3 D/H1 'DB'&/ 'D3J'3J. HGF' J8G1 *#+J1 'D.5'&5 'D4.5J) DDB'&/ 'D3J'3J AJ '*.'0 'DB1'1. AB/ JCHF 'DB'&/ 'D3J'3J EF 'D0JF DGE 1$J) E-//) DD9'DE HJ(-+ 9F 'DE9DHE'* 'D*J *$C/ H,G) F81G HJ1A6 'DE9DHE'* 'D*J **B'79 H9B'&/G HB/ JCHF 'DB'&/ 'D3J'3J EF 'D0JF J*EJ2HF ('D'FA*'- 9DI 'DE9DHE'* 'D,/J/) H'3*J9'(G' HE3*9/'K DD#3*E'9 'DI "1'! :J1G EF 'DE3*4'1JF H'D.(1'!(). 'DFE7 'D+'FJ : H-/) 'DE,EH9) 'DE*C'A&) : *8G1 G0G 'DH-/) 'DB1'1J) 9F/E' D' J3*7J9 1&J3 'DH-/) 'DB1'1J) EF A16 H,G'* F81G 9DI (BJ) '96'! 'DE,EH9) 'DB1'1J) H'D3J71) 9DJG'. HJ5'1 'DI '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J EF .D'D *('/D 'D"1'! H'D-H'1 H'DEF'B4). HDJ3 GF'C E' JEF9 EF H,H/ E9'16)(). 'DFE7 'D+'D+ : H-/) 'D,E'9'* 'DE3*BD) : H*8G1 G0G 'DH-/) 'DB1'1J) AJ 'DF8E 'D3J'3J) 'D*J *#.0 ('D*9//J) 'D-2(J) HAJ -'D) BJ'E H2'1) #&*D'AJ) *8E 'C+1 EF -2( H'-/. HAJ G0G 'D-'D) D' JECF '*.'0 'DB1'1 %D' (*H'AB '96'! 'DE,EH9) 'J *H'AB 'D#-2'( 'DE$*DA). HB/ *8G1 .D'A'* -'/) D'.*J'1 'D(/JD(). HAJ 'D:'D( JCHF 'DB1'1 'DF',E 9FG' E(FJ'K 9DI '3'3 'D-DHD 'DH37(). 1-2- 9EDJ) 5F9 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : DB/ '.*DA 'D('-+HF() AJ *-/J/ E1'-D 9EDJ) 5F9 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J. HB/ '.0F' ('DE1'-D 'D.E3 D*H2J9 9EDJ) 5F9 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J HGJ C'D"*J(). #HD'K : E1-D) F4#) 'D-'A2 : HJB5/ (G' BJ'E 3DHC 3J'3J .'1,J DH-/) /HDJ) EH,G'K 'DI /HD) E'. HB/ JCHF 'D3DHC 0' 7(J9) *9'HFJ) 'H 51'9J). G0' 'D*9'ED 'D3DHCJ DDH-/) 'D/HDJ) GH 'D0J JF4& 'D-'A2 D/I 'D/HD). HD0' D' (/ EF H,H/ -'A2 D*(/# 9EDJ) 5F9 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J. +'FJ'K : E1-D) '/1'C 'DH-/) 'DB1'1J) DD-'A2 : D' JCAJ F4#) 'D-'A2 D*(/# 9EDJ) 5F9 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J H%FE' D' (/ EF '/1'C 'DH-/) 'DB1'1J) (5'F9 'DB1'1) DD-'A2 HAGE 7(J9) 'D-'A2. H'F '/1'C 'D-'A2 J-/+ 9F/ *2HJ/ 'DH-/) 'DB1'1J) ('DE9DHE'*. HGF' *#*J 'GEJ) H5HD 'DE9DHE'* 'DE*9DB) ('D-'A2 H'D*J J,( 'F *CHF #EJF) H/BJB). +'D+'K : E1-D) *,EJ9 'DE9DHE'* 9F 'D-'A2 : *F51A G0G 'DE1-D) 'DI *,EJ9 'DE9DHE'* C'A) H'DE*9DB) ('D8'G1) 'D3J'3J) 'DE*5D) ('D-'A2 3H'!K #C'F* *DC 'DH'1/) EF 'D,G'* 'D5/JB) 'E 'D,G'* 'D9/H) EF ',D 'D#3*J6'- H'D*91A 9DI -BJB) '(9'/ 'D-'A2 H*-/J/ E' *1J/ 'DH-/) 'D/HDJ) *-BJBG HE/I *G/J/G D#G/'A HBJE 'D/HD). HGF' *8G1 'GEJ) 'F *CHF 'DE9DHE'* 5'/B) H:J1 E4HG) DE6EHFG'. 1'(9'K : E1-D) *A3J1 'DE9DHE'* : HGJ E1-D) A12 'DE9DHE'* H*(HJ(G' H*-DJDG' H1(7G' ('D.(1) 'D3'(B) D#97'&G' E9FIK E9JF'K J*9DB ('DEHBA HD*-/J/ E' *1J/ 'DH-/) 'D/HDJ) *-BJBG EF ,1'! *9'EDG' 'D3DHCJ. .'E3'K : E1-D) 'D(-+ 9F 'D(/'&D AJ '*.'0 'DB1'1 : H*F51A G0G 'DE1-D) 'DI H69 E,EH9) EF 'D(/'&D H'.*J'1 'D(/JD 'D#A6D DD*9'ED E9 'D-'A2. HD' (/ EF 'D'4'1) GF' 'DI 'F '.*J'1 'D(/JD 'D9BD'FJ 'DEH6H9J J*9DB C+J1'K (E/I *H'A1 E$33'* E*7H1) EF GJ'CD H',G2) HCH'/1 '3*4'1J) HEF8HE'* E9DHE'*J). HG0' 'D#E1 J*9DB (E/I *H'A1 'DEH'1/ 'D#B*5'/J) H'D(41J) AJ 'D/HD). H'F :J'( *DC 'DE$33'* J$/J 'DI 8GH1 'D*#+J1'* 'D4.5J) D#96'! 'DH-/) 'DB1'1J) EE' J,9D 'D(/JD 'DE.*'1 J*EJ2 ('D69A H9/E 'DH'B9J). HEE' DG 5D) ('DEH6H9 'F *#+J1 9B'&/ H'/1'C'* H*5H1'* 'DH-/) 'DB1'1J) AJ '.*J'1 'D(/JD J2/'/ CDE' C'F 'DF8'E 'D3J'3J JA*B/ DE$33'* 3J'3J) **HDI EG'E 1B'() HE-'3() H-/) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J 'J J$/J 'DI *9'8E /H1 5'F9J 'DB1'1(). 1-3- #3'DJ( '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : GF'C +D'+) '3'DJ( 1&J3) *3*./E D'.*J'1 (/JD EF E,EH9) (/'&D HGJ(): #HD'K : 'D#3DH( 'D9BD'FJ ('D*-DJDJ) : JF51A G0' 'D#3DH( 'DI *-/J/ 'D(/'&D 'DE-*ED) C'A) H',1'! *BHJE DCD (/JD HDDF*'&, 'D*J JECF 'F **1*( 9DI CD (/JD HE' *#+J1G' 9DI 'G/'A 'D/HD) HBJE 'DF8'E 'D3J'3J. HEF +E J*E '.*J'1 'D(/JD 'D0J J-BB '98E 'DEF'A9 (51A 'DF81 9F 'J '9*('1 ".1. HJA*16 G0' 'D#3DH( H,H/ E,D3 H21'! CH-/) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J H*H'A1 'D*,'F3 (JF '96'&G' A6D'K 9F 'D#JE'F (H-/) 'D#G/'A H'D#*A'B 9DI 'F*G', 'D#3DH( 'D9BD'FJ AJ -3'( 'DEF'A9 H'D.3'&1. +'FJ'K : 'D#3DH( 'D9BJ/J ('DE91AJ) : J8G1 G0' 'D#3DH( 9F/E' *CHF H-/) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J E*E+D) (A1/ H'-/ J*51A (EA1/G 'H AJ '7'1 E,EH9) 5:J1). HJBHE G0' 'DA1/ ('.*J'1 'D(/'&D 'D*J **3B HF3BG 'D9BJ/J HEF +E '.*J'1 'D(/JD 'D#C+1 '*3'B'K H9B'&/G H'/1'C'*G H*5H1'*G 'J (9('1) '.1I 'F 'DA1/ "'DB'&/ 'D3J'3J" JBHE (5A) F3BG 'D9BJ/J CB'9/) D'.*J'1 'D(/JD. A'.*J'1 'D(/JD D' JBHE 9DI /1'3) H*-DJD 'DE*:J1'* 'DH7FJ) H'D#BDJEJ) H'D/HDJ) H9DI E/I *#+J1G AJ 'D#G/'A H'DBJE (D 'F '.*J'1 'D(/JD J*-// EF .D'D 9B'&/ 'DB'&/ 'D3J'3J. +'D+'K : 'D#3DH( 'D#/'1J ('D*F8JEJ) : JBHE G0' 'D#3DH( 9DI '.*J'1 'D(/JD ('D'9*E'/ 9DI *,EJ9 E9DHE'* EC*3() EF 'D.(1) H'D*,1() H1(7G' (%EC'F'* 'D/HD). H*-HJD *DC 'DE9DHE'* 'DI (1'E, *9/ 3DA'K. A'D(1'E, **6EF E,EH9) EF 'D(/'&D HEF +E J*E '.*('1 'D(/JD 'D0J J*9'ED E9 'D-'D). 'J 'F 9EDJ) '.*J'1 'D(/JD **E ('D*1CJ2 9DI 'DE*:J1'* 'DE*9DB) ('D-'A2 E9 *BHJE DDE9DHE'* H'D(/'&D 9DI HAB 'D*9DJE'* 'DE-//) 3DA'K. H9F/ 'D*H5D 'DI #HD (/JD J*AB H*DC 'D*9DJE'* H'D(1'E, 'DE-//) **HBA 9EDJ) 'D*BHJE. H9DJG A%F G0' 'D#3DH( D' J9*E/ 9DI 'D*-DJD 'D9BD'FJ HD' 9DI E9J'1 'DF3B 'D9BJ/J H%FE' 'D(/JD 'D0J J-BB 'DG/A 'DE7DH( (-/G 'D#/FI. +'FJ'K : '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'D1&'3J: 'DHD'J'* 'DE*-/) 'D#E1JCJ) : 2-1- *CHJF H-/) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : **CHF 'D3D7) 'D*FAJ0J) EF 1&J3 'D,EGH1J) H9// EF #EF'! 31 'D/HD) ('DH21'!). 1&J3 'D,EGH1J) GH AJ 'DHB* FA3G 1&J3 'D3D7) 'D*FAJ0J). HJ*E 'F*.'(G 9F 71JB 'D'B*1'9 :J1 'DE('41 HDE/) #1(9 3FH'*. 'D1&J3 'D#E1JCJ GH 'D0J JBHE ('.*J'1 #EF'! 31 'D/HD) (417 'D-5HD 9DI EH'AB) E,D3 'D4JH. HDD1&J3 H-/G -B %B'D*GE. HGE E3$HDHF 'E'EG E('41)K HDJ3 'E'E 'DCHF:13(). H#EF'! 31 'D/HD) GE 9('1) 9F E3'9/JF DD1&J3 'D#E1JCJ J1,9 'DJGE DD*91A 9DI H,G'* F81GE AJ 'D#EH1 'D3J'3J) H4$HF 'D/HD) H'DF8'E 'D3J'3J 'D1&'3J 'D#E1JCJ D' J91A '3DH( "',*E'9 E,D3 'DH21'!" H'3DH( 'DEF'B4) H'D*5HJ* CE' GH E91HA AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'D(1DE'FJ(). AD' J-B DDCHF:13 E-'3() 'D1&J3 'D#E1JCJ 'H 71- 'D+B) (G 'H (#-/ #EF'! 31G 'H E-'3(*GE. H%FE' J-B DDCHF:13 /9H) #EF'! 'D31 DD#3*E'9 'DI 4G'/'*GE (.5H5 EH6H9 E9JF(). 2-2- *CHJF 'DH-/) 'DE$+1) AJ '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : **CHF 'D3D7) 'D*41J9J) 'D#*-'/J) AJ 'DHD'J'* 'DE*-/) EF E,D3JF JCHF'F 'DCHF:13 GE'(): E,D3 'DFH'( 'D0J J*CHF EF '96'! J*E 'F*.'(GE EF 'DF'.(JF AJ CD HD'J) 9DI -/' 9F 71JB 'D#B*1'9 'D9'E 'D-1 'D31J 'DE('41 HDE/) 3F*JF. E,D3 'D4JH. 'D0J J*CHF EF 96HJF 9F CD HD'J) (:6 'DF81 9F 9// 3C'FG'. HJ*E '.*J'1GE EF B(D 'DGJ&) 'D*41J9J) AJ 'DHD'J) HDE/) 3* 3FH'* J*E *,/J/ 96HJ) 'D+D+ CD 3F*JF. 2-3- '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : C'F AJ '9*B'/ 'D(96 'FG J,H2 DD41C'* 'D#E1JCJ) 'D/.HD AJ 9BH/ *5/J1 E9 'D/HD 'D#,F(J) 9DI '3'3 'F 'D/3*H1 'D#E1JCJ JF5 9DI -1J) 'D*,'1) H-1J) 'D9BH/. %D' 'F .D'A'K F4# (JF 'D#/'1) 'D#E1JCJ) H41C) #E1JCJ) *9'B/* E9 (HDJAJ' D(J9 'D3D'- DG' #+F'! -1(G' E9 'D('1':H'J. %0 'F 'D#/1') 'D#E1JCJ) *E3C* (1#JG' HGH 'F 1&J3 'D,EGH1J) H-/G JEDC 3D7) %/'1) 'D4$HF 'D.'1,J) H#FG C'F 9DI 'D41C) 'D#E1JCJ) 'D-5HD 9DI EH'AB) 'D#/'1) 'D#E1JCJ) B(D (J9 'D3D'- 'DI (HDJAJ'. HB/ #O-JD 'D.D'A 'DI 'DE-CE) 'DAJ/1'DJ) 'D9DJ' AJ 'DHD'J'* 'DE*-/) 'D*J #5/1* B1'1G' AJ 3F) 1934 H'D0J JF5 9DI 'F "1&J3 'D,EGH1J) H-/G JEDC 'D-B AJ *51JA 4$HF 'D3J'3) 'D.'1,J)"(). HB/ *E *HCJ/ 'DB1'1 ('D*A3J1 'D5'/1 EF 'DE-CE) FA3G' AJ 3F) 1936 H'D0J JF5 "'F 'D1&J3 'D#E1JCJ GH 'D9F51 'DH-J/ DD#E) AJ 9D'B'*G' 'D.'1,J) HGH 'DEE+D 'DH-J/ AJ EH',G) 'D#EE 'D#,F(J)"(). H9DJG A%F 'D1&J3 'D#E1JCJ (5A*G 1&J3 'D3D7) 'D*FAJ0J) 'D#*-'/J)() GH H-/G 'DE3$HD 9F 5F9 'D3J'3) 'D.'1,J) H%/'1) 'D9D'B'* 'D/HDJ) H'*.'0 'DB1'1'* (4#FGE' HD' J-B D#EF'! 'D31 'DE4'1C) AJ '*.'0 'DB1'1 H%FE' J9/HF (E+'() E3'9/JF 'H E3*4'1JF DD1&J3 'D#E1JCJ(). H9DJG A%F 'D1&J3 'D#E1JCJ GH H-/G 'D0J J*.0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J. %D' 'F GF'C 4$HF'K D' JEDC AJG' 'D1&J3 'D#E1JCJ 'D-1J) 'DE7DB) AJ '*.'0 'DB1'1'* H%FE' J,( *H'A1 EH'AB) 'DCHF:13 (E,D3JG 'H EH'AB) E,D3 'D4JH. HGJ CD"*J: 2-3-1- 'D4$HF 'D3J'3J) 'D.'1,J) 'D*J JFA1/ AJG' 'D1&J3 'D#E1JC@@@@J ('*.'0 'DB1'1 : '*.'0 'DB1'1 AJ 'D3J'3) 'D.'1,J) H'D9D'B'* 'D/HDJ) HG0' J4ED *-/J/ *H,G'* 'D3J'3) 'D.'1,J) DDHD'J'* 'DE*-/) H'/H'1G' H'G/'AG' H3*1'*J,J*G' A6D'K 9F *-/J/ 'DEH'BA *,'G 'DB6'J' 'D/HDJ) H%/'1) 'D#2E'*(). '*.'0 'DB1'1 (4#F *-1JC 'DBH'* 'DE3D-) 'DI 'J EF7B) ('D9'DE HC0DC (.5H5 'D9EDJ'* 'D-1(J) (5A*G 'DB'&/ 'D9'E DDBH'* 'DE3D-) H'D(-1J)(). 'D'9*1'A ('D/HD 'D#,F(J) H%/'1) 'D9D'B'* E9G'. HG0' 'D-B JEDCG 'D1&J3 'D#E1JCJ C*-5JD -'5D DE3$HDJ*G 9F '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J(). 2-3-2- 'D4$HF 'D3J'3J) 'D.'1,J) 'D*J J*.0 'D1&J3 'D#E1JCJ 'DB1'1 AJG' (417 EH'AB) 'DCHF:13 : %9D'F 'D-1( HEF- *5'1J- EG',E*G 3AF 'D9/H H'D#F*B'E HH69 BH'9/ -HD 'D#3*JD'! H'D#31 AJ 'D(1 H9DI 'DE'!. HGF' J,( EH'AB) 'DCHF:13 (E,D3JG H('D#:D(J) 'DE7DB)(). '5/'1 'D*41J9'* 'DE*9DB) ('D*.5J5'* 'DE'DJ) 'D*J J-*',G' 'D1&J3 'D#E1JCJ (.5H5 'D9D'B'* 'D#B*5'/J) 'D.'1,J) H'DE3'9/'* 'D#E1JCJ) DD/HD 'D#,F(J) H'DEF8E'* 'D/HDJ) A6D'K 9F '/'E) 'DBH'* 'D#E1JCJ) AJ 'D.'1,(). 2-3-3- 'D4$HF 'D3J'3J) 'D.'1,J) 'D*J J*.0 AJG' 'D1&J3 'D#E1JCJ 'DB1'1 (417 EH'AB) E,D3 'D4JH. AB7 *9JJF 'D3A1'! H'DBF'5D ('D/HD 'D#,F(J)(). 'DE9'G/'* 'D*J J9B/G' 'D1&J3 'D#E1JCJ 'H EF JFH( 9FG E9 'D/HD 'D#,F(J) *-*', 'DI EH'AB) E,D3 'D4JH. 9DJG' H(#:D(J) +D+J 9// 'D#96'! 'D-'61JF DCJ *5(- F'A0) 'DEA9HD(). HAJ -'D) 1A6 E,D3 'D4JH. 'D*5/JB 9DI 'DE9'G/) JEDC 'D1&J3 'D#E1JCJ 5D'-J) *-HJD ,2! EFG' 'DI '*A'B *FAJ0J "Executive Agreement" 'D*J D' *-*', 'DI EH'AB) E,D3 'D4JH.(). 'F B/1) 'D1&J3 'D#E1JCJ ('DD,H! 'DI 9B/ '*A'BJ'* *FAJ0J) (/HF EH'AB) E,D3 'D4JH. D' *3*F/ 9DI F5 /3*H1J. HJ1I 'D(96 'F G0G 'D5D'-J) */.D 6EF E' J3EI ('E*J'2'* 'D1&'3). 'E' G'1* HHF3*HF Hart / Winston AJ1J'F 'FG' *3*E/ 419J*G' EF 3H'(B *'1J.J) *9H/ 'DI 3F) 1790 H'DI B6'! 'DE-CE) 'DAJ/1'DJ) 'D9DJ' AJ 'DHD'J'* 'DE*-/) H'FG' '5(-* AJ 'DH'B9 C91A /3*H1J(). JBHE 'DCHFC13 '-J'F'K ('5/'1 BH'FJF (B1'1'*) **9DB (4$HF .'1,J) %D' 'FG' :J1 ED2E) DD1&J3 'D#E1JCJ H%FE' *9/ 13'D) EH,G) 'DJG D(J'F H,G) F81 'DCHF:13 (.5H5 B6'J' /HDJ) E9JF). HGJ *9/ H3JD) DD*#+J1 9DI 'D1&J3 'D#E1JCJ AJ '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J(). HD' (/ EF 'D#4'1) GF' 'DI 'FG *H,/ E,EH9) EF 'D#,G2) H'DEC'*( H'DHC'D'* *B9 E('41) *-* #E1) 'D1&J3 'D#E1JCJ *3'9/G AJ #/'! EG'EG C*2HJ/G ('DE9DHE'* H'D(J'F'* 'DD'2E) H*B/JEG' 'DE4H1) H'D1#J DG. HEF 'GEG' 'D#E'F) 'D9'E) DD4$HF 'D.'1,J) 'D#E'F) 'D9'E) D4$HF 'D/A'9 EC*( 'D(J* 'D#(J6 E,D3 'D#EF 'DBHEJ HC'D) 'DE.'(1'* 'DE1C2J) H:J1G'(). +'D+'K : '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D(1DE'F@@@@@@@@@@@@@@@@J : ,EGH1J) #DE'FJ' 'D'*-'/J) : 3-1- *CHJF H-/) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : **CHF 'D3D7) 'D*FAJ0J) EF 1&J3 'D,EGH1J) HE,D3 'DH21'! J*E 'F*.'( 1&J3 'D,EGH1J) EF B(D "'DE$*E1 'D#*-'/J" 'D0J J*4CD 9F/ ',1'! 'D#F*.'(. HJ6E '96'! E,D3 'DFH'( H9// E3'HM DGE *.*'1GE 'DE,'D3 'D*41J9J) AJ 'DEB'79'* HDE/) .E3 3FH'*. HD' J,H2 'F*.'(G DE1*JF E**'DJ*JF(). J*CHF E,D3 'DH21'! EF 'DE3*4'1 'D#*-'/J (1&J3 'DH21'!) H9// EF 'DH21'!. H9'/)K A%F 'D-2( 'D0J JEDC ':D(J) 'DEB'9/ 'D(1DE'FJ) AJ E,D3 'DFH'( GH 'D0J J14- 'DE3*4'1 'D#*-'/J HEF +E JBHE 1&J3 'D,EGH1J) (/H1G ('B*1'- "'3E 'DE3*4'1" 9DI E,D3 'DFH'(. H9DI 'DE14- DDE3*4'1J) /HF 'DH21'! 'F J-5D 9DI +B) 'D(1DE'F (#:D(J) '5H'* '96'&G. 9F/ -5HD 'DE3*4'1 9DI +B) 'D(1DE'F JBHE ('.*J'1 '96'! H2'1*G (-1J) E7DB)(). AD' J,H2 D1&J3 'D,EGH1J) 'H 'D(1DE'F %C1'G 'DE3*4'1 9DI '/.'D 'J H2J1 AJ -CHE*G 'H '.1',G EFG'(). HE' J*EJ2 (G 'DF8'E 'D3J'3J 'D(1DE'FJ AJ 'DE'FJ' 9F ('BJ 'D#F8E) 'D3J'3J) 'D(1DE'FJ) AJ 'H1(' GH 'FG D' J,H2 DD(1DE'F 'F JB11 -,( 'D+B) 9F 'DE3*4'1 'D#*-'/J %D' '0' '.*'1 'D(1DE'F E3(B'K .DA'K DDE3*4'1 EF (JF '96'!G H7D( 'D(1DE'F EF 1&J3 'D,EGH1J) %B'D) 'DE3*4'1 EF EF5(G(). 3-2- 'DH-/) 'DE$+1) AJ '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : **CHF 'D3D7) 'D*41J9J) 'D#*-'/J) EF E,D3JF GE': E,D3 'DFH'( H'DE,D3 'D#*-'/J. JF*.( E,D3 'DFH'( EF 'DF'.(JF 'D#DE'F (#3DH( 'D'B*1'9 'D9'E 'D-1 'D31QJ 'DE('41 DE/) #1(9 3FH'*. H#96'! E,D3 'DFH'( "JE+DHF 'D49( ,EJ9G H:J1 EBJ/JF (HC'D) 'H (#H'E1 HD' J.69HF %D' D6E'&1GE"(). 'E' 'DE,D3 'D#*-'/J AGH JE+D 'DEB'79'*() '0 **E+D CD EB'79) (9// EF 'DFH'( ".0JF (F81 'D'9*('1 -,E 3C'F 'DEB'79) HDCF (417 'F D' JBD 9// '5H'* CD HD'J) 9F +D'+) '5H'* HD' J2J/ 9F .E3) '5H'*(). HD' (/ EF 'D#4'1) GF' 'F E3$HDJ) 'DE3*4'1 *CHF 'E'E E,D3 'DFH'( AB7 /HF 'DE,D3 'D#*-'/J(). 3-3- '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : D' JE'13 1&J3 'D,EGH1J) 3D7'* A9DJ) H'FE' 4CDJ) 41AJ) C'3*B('D 1$3'! 'D/HD H'D-CHE'* H'DE(9H+JF 'D/(DHE'3JJF 'D#DE'F DD/HD 'D#,F(J) H*HBJ9 '9*E'/ 'D/(DHE'3JJF 'D#DE'F D/I 'D/HD 'D#,F(J). ADJ3 D1&J3 'D,EGH1J) 3D7) JFA1/ (G'. "HJ4*17 D5-) 'D#H'E1 H'DB1'1'* 'D*J J5/1G' 1&J3 'D,EGH1J) 'F JHB9 9DJG' E3*4'1 'D#*-'/ H'DH2J1 'D#*-'/J 'DE.*5 ..."() HJ*1*( 9DI 0DC 'F 'D#,1'!'* H'D#H'E1 H'DB1'1'* 'D*J *5/1G' 'D-CHE) GJ E3$HD) 9FG' HD' J,H2 DDH21'! 'D#-*,', (#F *DC 'D#H'E1 H'DB1'1'* B/ 5/1* 9F 1&J3 'D,EGH1J) D%(9'/ 'DE3$HDJ) 9FGE. H9DJG JECF 'DBHD 'F E3$HDJ'* 1&J3 'D,EGH1J) AJ E,'D 'D3J'3) 'D.'1,J) *C'/ *B*51 9DI ,H'F( (1H*HCHDJ) EF -J+ 'DE6EHF. J*E*9 'DE3*4'1 'D#DE'FJ (EHB9 E*EJ2 AJ 'D-CHE) 'D#DE'FJ). HJ3*E/ G0' 'DEHB9 EF E1C2G 'D-2(J (5A*G 29JE 'D#:D(J) 'DFJ'(J) A6D'K 9F E1C2G 'D/3*H1J. AGH 'D0J J69 'DE('/& 'D#3'3J) D3J'3) -CHE*G HJ*-ED E3$HDJ) *FAJ0G'() HG0' E' J7DB 9DJG "E(/# 'DE3*4'1J)" "Kanzlerprinzip" HG0' J9FJ 'F 'DE3*4'1 H-/G D' 'DH2'1) E3$HD 9F *-/J/ 3J'3) -CHE*G AJ 'DE,'D'* C'A) HEFG' 'D3J'3) 'D.'1,J) H'D3G1 9DI *FAJ0G'. HJ*1*( 9DI 0DC 'F E,D3 'DH21'! D' J-B DG '5/'1 B1'1 ('D':D(J) 'DE7DB) (,(1 'DE3*4'1 (*(FJ 3J'3) **9'16 E9 'DE('/& 'D#3'3J) 'D*J H69G'. A'DE('/& 'D#3'3J) DD3J'3) 'D9'E) 'D*J J69G' 'DE3*4'1 **E*9 (-5'F) *'E)(). HJ9ED 'DH21'! AJ 'D-CHE) 'D#DE'FJ) (5H1) E3*BD) AJ %/'1) 4$HF H2'1'*GE H9DI E3$HDJ*GE 'D.'5) HDCF 6EF 'DE('/& 'D#3'3J) 'D*J H69G' 'DE3*4'1. HG0' E'J7DB 9DJG "E(/# #3*BD'DJ) 'DH2J1" "Ressortprinzip" 'J 'F 'DH2J1 J*E*9 ('3*BD'DJ) AJ E('41) 4$HF H2'1*G /HF '41'A E('41 9DJG EF B(D 'DE3*4'1(). %D' 'FG EF F'-J) #.1I H(E' 'F 'DE3*4'1 GH 'DE3$HD 9F '9E'D -CHE*G A%FG J,( 9DI 'DH21'! %7D'9 'DE3*4'1 9DI 'DB1'1'* H'D#,1'!'* C'A) 'D*J JFHHF '*.'0G' H0DC AJ 'D',*E'9 'D#3(H9J 'D0J J9B/G E,D3 'DH21'!(). HG0' J9FJ 'F 'DB1'1'* AJ 4$HF 'D3J'3) 'D.'1,J) **.0 EF B(D 'DE3*4'1 'D#DE'FJ E('41)K 'H EF B(D H2J1 'D.'1,J) HDCF (9DE 'DE3*4'1. HA6D'K 9F "E(/# 'DE3*4'1J)" H"E(/# '3*BD'DJ) 'DH2J1" GF'C "E(/# 'D-CHE)" "Kabinettsprinzip" HGH JBHE 9DI '3'3 'F GF'C ,ED) B1'1'* **9DB (#EH1 ',1'&J) **.0 EF B(D 'D-CHE) H(4CD ,E'9J HDJ3 EF B(D 'DE3*4'1 E+'D 0DC 'DB1'1'* 'D.'5) (*9JJF 'DEH8AJF 'D/(DHE'3JJF H'DEH8AJF 'DC('1 H'B*1'- 'DBH'FJF H:J1G' EF 'D'EH1 'D*J D' *E3 EH6H9 (-+F'(). H'F E3$HDJ) 'DE3*4'1 'D#DE'FJ (H69 'DE('/& 'D#3'3J) D-CHE*G HE3$HHDJ*G 9F *FAJ0G' D' *9FJ 'FG J*51A (4CD 'FA1'/J H(/HF 6H'(7 AJ '*.'0 'DB1'1 (D 9DJG AJ C+J1 EF 'D#-J'F 'D*4'H1 E9 BJ'/) -2(G H'D#7D'9 9DI 1#JG' D*#*J 'D3J'3) EF3,E) E9 (1F'E, -2(G HDCJ J*D'AI '-/'+ E9'16) D3J'3*G AJ /'.D -2(G 'H 1A6 ,2! EF 3J'3*G EF B(D 'D(96 'D#E1 'D0J GH AJ :FI 9FG. CE' J,( 9DI 'DE3*4'1 AJ -'D) 'D-CHE) 'D#&*D'AJ) 'D*J **CHF EF 'C+1 EF -2( H'-/ HGH 9'/)K E' J-/+ AJ 'DE'FJ' 'F JD*2E ('D#*A'B 'D0J *E *HBJ9G E9 'D#-2'( 'DE$*DA) H'D0J J4ED E,'D'* 'D3J'3) 'D.'1,J) H'D#B*5'/J) H'D#,*E'9J) C'A)(). HEF 'DEG'E 'D*J *B9 9DI 9'*B 'DE3*4'1 'D#DE'FJ D'*.'0 'DB1'1 AJG' GH 'F 'DH2J1 'D#*-'/J D4$HF 'D/A'9 JE'13 3D7) 'DBJ'/) 9DI 'DBH'* 'DE3D-) AJ 'D#HB'* 'D9'/J) %D' 'FG 9F/ %9D'F -'D) 'D/A'9 ('D-1() *F*BD 3D7) 'DBJ'/) 'DI 'DE3*4'1 'D#DE'FJ(). H*3'9/ 'DE3*4'1 AJ #/'! EG'E 'D3J'3) 'D.'1,J) D'*.'0 'DB1'1 'D14J/ "/'&1) 'DE3*4'1 'D#*-'/J" "Bundeskanzleramt" 'D*J *F8E 9D'B) 'DE3*4'1 E9 3'&1 A1H9 'D-CHE) HE9 'D%/'1'* 'D9'E) H'DE$33'* :J1 'D-CHEJ) H*7D9G 9DI 'D*7H1'* 'D3J'3J) AJ 'D/'.D H'D.'1, H*G& DG 'D(/'&D 'D*J J.*'1 EFG' 'DB1'1 9DI 6H! 'DE9DHE'* 'D*J *B/E 'DJG HC0DC "/'&1) 'D5-'A) H'DE9DHE'* DD-CHE) 'D#*-'/J)" "Press- und Informationamt der Bundesregierung" 'D*J *HA1 'D*H'5D 'DH+JB (JF 'D3D7) 'D*FAJ0J) HEE+DJ H3'&D 'D%9D'E 'DH7FJ) H'D/HDJ). H*BHE (,E9 'DE9DHE'* -HD EHBA 'D1#J 'D9'E EF 3J'3) 'D-CHE) H*BHJE *DC 'DE9DHE'* A6D'K 9F BJ'EG' (*H6J- 3J'3'* 'D-CHE) HB1'1'*G' H3DHCG' DD1#J 'D9'E AJ 'D/'.D H'D.'1,. HJO9/ 'DEH8AHF 'D1&J3HF AJ G'*JF 'D/'&1*JF EF 6EF F.() '96'! 'D3D7) 'D*FAJ0J) 'D0JF J$+1HF AJ 9EDJ) 5F9 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J. A6D'K 9F 0DC GF'C "'DHC'D) 'D#.('1J) 'D#*-'/J)" "Bundesnachrichtendienst" 'D*J *B9 *-* %E1) 'DE3*4'1 E('41)K H*F-51 EGE*G' AJ ,E9 'DE9DHE'* AJ 'D.'1, AB7(). #E' E4'1C) 'D3D7) 'D*41J9J) 'D#*-'/J) AJ '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J A*8G1 AJ 'D-'D'* 'D"*J): E,D3 'DFH'( E3$HD 9F '*.'0 'DB1'1 'DE.*5 (%+('* BJ'E -'D) 'D/A'9 ('D-1() HJ*HDI 1&J3 'D,EGH1J) %9D'F 'DB1'1. %D' 'FG AJ -'D) *901 %,E'9 E,D3 'DFH'( HH,H/ .7H1) AJ 'D*#.J1 J,H2 D1&J3 'D,EGH1J) 'F J+(* BJ'E -'D) 'D/A'9 HDCF (417 'F J-5D 9DI *HBJ9 'DE3*4'1 HJ#.0 1#J CD EF 1&J3 E,D3 'DFH'( H1&J3 'DE,D3 'D#*-'/J AJ G0' 'D4#F(). EH'AB) 'D3D7) 'D*41J9J) (E,D3JG' 9DI 'DE9'G/'* 'D*J *(1EG' 'D-CHE) 'D#DE'FJ) E9 'D/HD 'D#,F(J)(). 'D*9G/'* 'D93C1J) H'DE'DJ) 'D*J *#.0G' 'D-CHE) 'D#DE'FJ) 9DI 9'*BG' .'1, 'D-/H/ 'D#DE'FJ) J,( 'F *5/1 (*41J9 EF 'D3D7) 'D*41J9J)(). H*,/1 'D%4'1) 'DI 'F DE,D3 'DFH'( D,F) .'5) DD4$HF 'D.'1,J) H'.1I DD4$HF 'D/A'9J). H*BHE G'*'F 'DD,F*'F (H69 /1'3'* AJ B6'J' 'D3J'3) 'D.'1,J) 0'* 'D#GEJ) 'DC(J1) H'DE71H-) 9DI 5'F9 'D3J'3) 'D.'1,J). CE' H'F DD,F) 'D4$HF 'D/A'9J) 3D7'* D,F) 'D*-BJB H*D*2E (%,1'! 'D*-BJB AJ #E1 EF 'D#EH1 '0' E' 7OD( 0DC EFG'(). 1'(9'K : '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'D,E9J@@@@@@) : 'D'*-'/ 'D3HJ31J 4-1- *CHJF H-/) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : (.D'A 'DF8E 'D3J'3J) AJ 'D9'DE *9/ 'D3D7) 'D*41J9J) GJ H-/) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 3HJ31'. **E+D 'D3D7) 'D*41J9J) ('D,E9J) 'D#*-'/J) 'D*J **CHF EF E,D3JF: E,D3 'D49( HE,D3 'DEB'79'* HDCD EFGE' '.*5'5'* E*3'HJ). J*E 'F*.'( '96'! E,D3 'D49( EF 'DF'.(JF 'D3HJ31JJF 9F 71JB 'D#B*1'9 'D9'E 'D-1 'D3Q1J 'DE('41 7(B'K DDF8'E 'DF3(J HDE/) #1(9 3FH'*(). 'E' E,D3 'DEB'79'* AJ*E 'F*.'( '96'&G EF B(D 'DEB'79'* CDL -3( *41J9'*G' 'D*J *69G' H('D#3DH( 'D/JEB1'7J (-J+ D' JBD 9// EE+DJ 'DEB'79) AJ 'DE,D3 9F EE+D H'-/ HD' J2J/ 9F EE+DJF #+FJF ".0JF (F81 'D#9*('1 'D*9/'/ 'D3C'FJ(). 4-2- *CHJF 'DH-/) 'DEFA0) DDB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : H**E+D ('D3D7) 'D*FAJ0J) HJ7DB 9DJG' :'DE,D3 'D#*-'/J" 'J 'D-CHE) H**CHF EF 3(9) '96'! CD H'-/ EFGE J41A 9DI %/'1) H2'1*G. H*BHE 'D,E9J) 'D#*-'/J) ('F*.'( 'D#96'! 'D3(9) DD-CHE) EF (JF 'DEH'7FJF H'DEH'7F'* EEF **HA1 AJGE 41H7 'D*14J- D96HJ) E,D3 'D49( HDE/) #1(9 3FH'*. CE' *BHE 'D,E9J) 'D#*-'/J) ('F*.'( 1&J3 'DE,D3 'D#*-'/J (1&J3 'D-CHE)) EF (JF 'D#96'! 'D3(9) HDE/) 3F) H'-/) :J1 B'(D) DD*,/J/ . H1&J3 'DE,D3 'D#*-'/J GH AJ 'DHB* FA3G 1&J3 'D#*-'/ 'D3HJ31J 'J (9('1) '.1I J('41 EG'EG 1&J3'K DD#*-'/ 'D3HJ31J (,'F( E('41*G D#9E'DG CH2J1 AJ 'D-CHE) 'D3HJ31J)(). HGH D' JE'13 #J) 5D'-J'* 'H '.*5'5'* *EJ2G 9F (BJ) 'B1'FG EF 'DH21'!. A'DE,D3 'D#*-'/J JBHE 9DI '3'3 E(/# 'D3D7) 'D,E'9J)(). HD' J,H2 DD,E9J) 'D#*-'/J) -D 'DE,D3 'D#*-'/J 9DI '3'3 'FG EF*.( DE/) '1(9 3FH'* HDCF J-B DG' *H,JGG HE-'3(*G CE' D' J,H2 DDE,D3 'D#*-'/J -D 'D,E9J) 'D#*-'/J) 'DEF*.() EF B(D 'D49((). 4-3- '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J : "'D,E9J) 'D#*-'/J) GJ #9DI 3D7) AJ 'D(D'/ /HF 'D#.D'D (-BHB 'D49( H'DEB'79'*"(). HGJ 'D*J *E'13 "... 'D#41'A 9DI 'DE,D3 'D#*-'/J H'D%/'1) 'D#*-'/J) H'DE-'CE 'D*'(9) DD#*-'/ H'DGJ&'* H'D#4.'5 'D".1JF 'DEHCHD 'DJGE EG'E AJ 'D#*-'/"(). HD' J,H2 "'D*019 (31Q 'DEGF) D1A6 'D*,'H( E9 '96'! D,'F 'D#41'A 'D*J J-//G' 'DB'FHF"(). A'D,E9J) 'D#*-'/J) (5A*G' 'D3D7) 'D*41J9J) 'DEE+D) DD49( DG' 'DGJEF) 'D*'E) 9DI 'D3D7'* C'A) H'F 'DE,D3 'D#*-'/J 'D0J J9/ 'D3D7) 'D*FAJ0J) AJ 'D(D'/ GH AJ 'DH'B9 GJ&) 9DJG' *FAJ0 E' *B11G 'D,E9J) 'D#*-'/J)(). H(E' 'F 'DE,D3 'D#*-'/J J9ED *-* *H,JG H%41'A 'D,E9J) 'D#*-'/J) 'D3D7) 'D9DJ' AJ 'D(D'/ A%F 'D#.J1) *3*7J9 AJ 'J HB* *1J/ 'DBJ'E (*CDJA 'DE,D3 'D#*-'/J H(EH,( B'FHF JECFG' (H3'7*G EF 'F *$+1 AJ E,'D'* '.*5'5'* 'DE,D3 'D#*-'/J(). AAJ E,'D '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J A%F 'D,E9J) 'D#*-'/J) GJ 'D*J *41A 9DI 'D9D'B'* 'D.'1,J) E9 'D/HD 'D#,F(J) H*4*1C E9 'DE,D3 'D#*-'/J AJ 5J':) 'D3J'3) 'D.'1,J) D3HJ31'(). HEGE) 'DE,D3 'D#*-'/J 'F J*B/E (E4'1J9 'DI 'D,E9J) 'D#*-'/J) 'D*J *BHE (/H1G' (%5/'1 'DE1'3JE (5//G'() A'D,E9J) 'D#*-'/J) GJ 'D,G) 'DE3$HD) 9F '*.'0 'DB1'1 'D0J *5/1G (5J:) E1'3JE ED2E) B'FHFJ'K 'H 'H'E1 (5J:) B1'1'* '*-'/J)(). 'F 'D,E9J) 'D#*-'/J) D' 'D3D7) 'D*FAJ0J) E3$HD) 9F '*.'0 'DB1'1'* 'DD'2E) DD-A'8 9DI 'D#EF 'D.'1,J H'3*BD'D 3HJ31' H-J'/G' (). HD%F,'2 G0G 'DEG'E JECFG' AJ 'D81HA :J1 'D9'/J) EF %5/'1 B1'1'* '*-'/J) (3J7) () 'H 'H'E1 %/'1J) (). H*B9 9DI 'DE,D3 'D#*-'/J E3$HDJ) *FAJ0 *DC 'D*41J9'* H'DB1'1'* 'D5'/1) EF 'D,E9J) 'D#*-'/J). *41A 'D,E9J) 'D#*-'/J) 9DI 'D9D'B'* 'D/HDJ) HG0' J9FJ 'FG' *41A 9DI %,1'! 'DEA'H6'* H9B/ 'DE9'G/'*. H9F/ 'D%9/'/ DDE9'G/'* 'D/HDJ) **E /9H) 'DEB'79'* H'D#-2'( 'D3J'3J) H'DE,EH9'* 'D*J JGEG' 'D#E1 'DI %(/'! "1'&G' AJ 'DEH6H9'* 'DE71H-) () H9F/ 'D%F*G'! EF 'D#*A'B 9DI 'DE9'G/) *O-'D 'DI 'DE,D3 'D#*-'/J DD*HBJ9 9DJG' +E *B/E DD,E9J) 'D#*-'/J) D'*.'0 'DB1'1 ('9*E'/G' (). H*H39 'D,E9J) 'D#*-'/J) EF EG'EG' D*E*/ 'DI 'DE,'D 'D*FAJ0J AGJ 'DE3$HD) 9F '*.'0 'DB1'1'* 'DD'2E) D*FAJ0 'DBH'FJF 'D#*-'/J) (). %D' 'F 'D,E9J) 'D#*-'/J) *1C* E,'D'K 6JB'K DDE,D3 'D#*-'/J J*ECF AJG EF '5/'1 'D'H'E1 H'*.'0 'DB1'1'* 'DD'2E) H0DC AJ -'D) H,H/ .71 J/'GE E5'D- 'D(D'/ 9DI 'F *CHF E/) 5D'-J) *DC 'D'H'E1 H'DB1'1'* E-/H/) (). HA6D'K 9F 0DC J*ECF 'DE,D3 'D#*-'/J EF %5/'1 'D#H'E1 H'*.'0 'DB1'1'* DEH',G) BD'BD -/+* 'H B/ *-/+ EG//) DDF8'E 'D9'E 'H DD#EF 'D/'.DJ 'H 'D.'1,J. H*CHF G0G 'D'H'E1 H'DB1'1'* 0'* 5D'-J) 2EFJ) E-//) 'J6'K (). HJ-B DDE,D3 'D#*-'/J AJ 'D-'D'* 'D7'1&) 'F J3*/9J 'DBH'* 'DE3D-). HDCF AJ -'D) '3*/9'! 'C+1 EF '1(9) "D'A ,F/J DE/) *2J/ 9DI +D'+) '3'(J9 J,( /9H) 'D,E9J) 'D#*-'/J) DD#F9B'/ AH1'K (). H('3*+F'! E' H1/ AJ '9D'G DE J#*P 'D/3*H1 'D3HJ31J D3F) 2000 (F5 JEF- (EH,(G 'DE,D3 'D#*-'/J 5D'-J) '*.'0 'DB1'1 AJ 'D4$HF 'D.'1,J). H'F 9('1) "'9/'/ H*FAJ0 'DB1'1'*" 'DH'1/) AJ 'DE'/) 177/3 H'D*J *F5 "*H29 '9E'D 'DE,D3 'D#*-'/J 9DI '96'! 'DE,D3 *(9'K DDH21) 'DE.*5) H0DC (G/A %9/'/ H*FAJ0 'DB1'1'*". JAGE EFG' 'F 'DE,D3 'D#*-'/J JBHE (*GJ&) 'DB1'1'* (F'!K 9DI *H,JG'* 'D,E9J) 'D#*-'/J) HJ*E '*.'0G' EF B(D 'D#.J1) +E J*E *FAJ0G' EF B(D 'DE,D3 'D#*-'/J (%41'A 'D,E9J) 'D#*-'/J). HJD2E 'D/3*H1 'D3HJ31J D3F) 2000 'DE,D3 'D#*-'/J (*B/JE *B'1J1 /H1J) 'DI 'D,E9J) 'D#*-'/J) JH6- AJG' %/'1*G DD#9E'D HJ41- AJG' -'D@@@) 'D(D'/ (). H9DI 'D1:E EF 'F 'D/3*H1 'D3HJ31J 'DE0CH1 JF5 51'-)K 9DI 'F 'D4$HF 'D.'1,J) GJ EF '.*5'5 'D3D7) 'D#*-'/J) () %D' 'FG AJ 'DHB* FA3G EF- 'DH-/'* 'D#*-'/J) ('DEB'79'*) -B 'DE4'1C) AJ (DH1) 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J 'DE*9DB ('D4$HF 'D.'1,J) 'D*J *E3 '.*5'5'*G' 'H E5'D-G' 'D-JHJ) CE' J,( %41'CG' AJ 'DEA'H6'* 'D/HDJ) '0' C'F 'D#E1 J*9DB ('.*5'5G' (). HDCJ **ECF 'D,E9J) 'D#*-'/J) 'DBJ'E (EG'EG' 'DC+J1) H'DE*FH9) JBHE CD EF E,D3 'D49( HE,D3 'DEB'79'* (*4CJD D,'F EF (JF '96'&G J-B DG' 'D-5HD 9DI 'DE9DHE'* C'A) H'D#7D'9 9DI 'DE3*F/'* H'DH+'&B HEF-G' 5D'-J) 'D*-BB (EH,( 'DB'FHF (). HJB9 *-* %E1) 'DE,D3 'D#*-'/J "'DEC*( 'D#*-'/J" HJ7DB 9DJG "'DE3*4'1J) 'D#*-'/J)" J*HDI EGE) ,E9 'DE9DHE'* H'D(J'F'* 'DD'2E) H*B/JEG' 'DI 'DE,D3 'D#*-'/J A6D'K 9F BJ'EG ('D'9E'D 'D%/'1J) 0'* 'D9D'B) (9ED 'DE,D3 (). EE' *B/E J(/H 'F 'AC'1 'DEAC1 'DA1F3J ,'F ,'C 1H3H J. J. Rousseau B/ *-HD* AJ 3HJ31' 'DI F5H5 /3*H1J). AGH 'DB'&D 'F 'D3D7) J,( 'F *CHF (J/ 'D%1'/) 'D9'E) ('D49() H'F 'D-CHE) 9('1) 9F EH8AJF JFA0HF E' *B11G 'D%1'/) 'D9'E). H'F 'D-C'E DJ3 DGE (0'*GE 'J) 3D7) H'FE' JBHEHF (EGE) 'H ./E) (). HJ,/1 'D*FHJG GF' 'DI 'F 3HJ31' /HD) "-J'/ /'&E" EF0 E$*E1 AJJF' AJ 3F) 1815. HG0' 'D-J'/ 'D/'&E JA16 9DI 3HJ31' 'D*2'E'* EF 'GEG' 9/E 'DD,H! 'DI '3*./'E 'DBH) %D' AJ -'D) 'D/A'9 9F 'DFA3 H9/E 'D/.HD AJ EF8E'* 'H E9'G/'* 'H '-D'A 93C1J) (). HD' 4C 'F 0DC JBDD EF 'F47*G' HE9'ED'*G' 'D/HDJ) BJ'3'K (/HD #H1(' 'D:1(J). 'D.'*E) : EE' *B/E JECF 'DH5HD 'DI 'D#3*F*','* 'D"*J) : 'HD'K : 'F 9// EF J*.0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J J*('JF EF F8'E 3J'3J 'DI ".1 HC'D"*J : 'F EF J*.0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'D1&'3J ('DHD'J'* 'DE*-/)) GH 4.5 H'-/ GH 1&J3 'D,EGH1J). 'F EF J*.0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'D(1DE'FJ ('DE'FJ' 'D#*-'/J)) GH 4.5 H'-/ ('DE3*4'1 'D#*-'/J) 6EF E,EH9) BDJD) 'H H2J1 .'1,J*G 6EF 'DE('/& 'D#3'3J) 'D*J J69G' 'DE3*4'1 'D#*-'/J HAJ -'D'* ',1'&J) E9JF) JO*.0 EF B(D 'DE,EH9) (E,D3 'DH21'!). 'F EF J*.0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'D,E9J) ('D#*-'/ 'D3HJ31J) GJ 'DE,EH9) 'DC+J1) ('D,E9J) 'D#*-'/J)) HAJ -'D'* E-//) JO*.0 EF B(D 'DBD) (E,D3 'DH21'!). +'FJ'K : D#GEJ) H.7H1) 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J A%FG JO*.0 EF B(D 3D7) 9DJ' AJ 'D/HD) HC'D"*J : 'F EF J*.0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'D1&'3J GH 1&J3 'D,EGH1J) 'D0J GH 1&J3 'D3D7) 'D*FAJ0J) AJ 'DHB* FA3G E9 H,H/ E4'1C) EF B(D 3D7) 9DJ' '.1I GJ 'D3D7) 'D*41J9J) AJ -'D'* E9JF). 'F EF J*.0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8'E 'D(1DE'FJ GH 1&J3 'D3D7) 'D*FAJ0J) ('DE3*4'1 'D#*-'/J) 'D0J J*E*9 (EHB9 E*EJ2 AJ 'D-CHE) 'H H2J1 .'1,J*G 6EF 'DE('/& 'D*J J-//G' 'DE3*4'1 'H EF B(D 'D-CHE) AJ -'D'* E9JF) E9 61H1) EH'AB) 'D3D7) 'D*41J9J) AJ (96 'D-'D'*. 'F EF J*.0 'DB1'1 'D3J'3J AJ 'DF8'E 'D3J'3J 'D,E9J) GJ 'D,E9J) 'D#*-'/J) 'J 'D3D7) 'D*41J9J) 'D*J *O9/ #9DI 3D7) AJ 'D/HD). HB/ EOF-* 'D3D7) 'D*FAJ0J) AJ -'D'* E9JF) 5D'-J) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J. +'D+'K : 'F 'DF8E 'D3J'3J) EH6H9) 'D(-+ E7(B) AJ /HD /JEB1'7J) %D' 'F H-/) '*.'0 'DB1'1 E*('JF) HG0' J/9HF' 'DI 'DE2J/ EF 'D(-+ AJ 9EDJ) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8E 'D3J'3J) 'DE.*D7) HC0DC AJ 'DF8E 'D3J'3J) 'D4EHDJ) D*CHJF 1$J) H'6-) 9F 9EDJ) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J. 'DE5'/1 : #HD'K : 'DE5'/1 ('DD:) 'D91(J) : #. 'DC*( ('DD:) 'D91(J) : *H4'1 ,'F *'1J. 'DAC1 'D3J'3J (*1,E) 9DI EBD/) (J1H* 1983. 'D1E6'FJ E'2F '3E'9JD 'D3J'3) 'D.'1,J): /1'3) F81J) (:/'/ 1991. 'D3'9/J -EJ/ -FHF .'D/ 'DH8JA) 'D*FAJ0J) D1&J3 'D/HD) AJ 'DF8'E 'D1&'3J 9JF 4E3 1981. 3DJE E-E/ 'D3J/ *-DJD 'D3J'3) 'D.'1,J) 'DB'G1) 1998. 9(/ 'DHG'( 1A9* 'D#F8E) 'D3J'3) (J1H* 2004. 'DF9JEJ '-E/ D$J 'D3J'3) 'D.'1,J) (:/'/ 2001. (. 'D(-H+ : 'D1E6'FJ E'2F '3E'9JD AJ 9EDJ) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J E,D) 'D9DHE 'DB'FHFJ) H'D3J'3J) ((:/'/) 'D9// 2/ 1979. +'FJ'K : 'DE5'/1 ('DD:'* 'D#,F(J) : #. 'DC*( ('DD:'* 'D#,F(J) : Armacost, Michael H. / Staddard Michael M. The Foreign relation of the United States, Encino 1974. Bibiolographisches Institut, Meyers Grosses Handlexikon, Mannheim 1982. Frankel, Joseph, Contemporary International theory and Behavier of the States , London 1986. Hennis, Wilhelm, echtlinienkompotenz und Regierungstechnik, Tuebingen 1974. Krueger, Wilfried, Konfliktsteuerung als Fuehrungsaufgabe, Muenchen 1983. Magiera, Siegfried, Parlament und Staatstellung in der Verfassungsordnungs des Grundgesetzes, Berlin 1985. Pfetsch , Frank , Die Aussenpolitik der Bundesrepublik 1949 1980 , Muenchen 1981. Puetz , Karl Heinz , Die Aussenpolitik der USA , Hamburg 1974. Rudizio, Wolfgang, Das Bundesrepublik Deutschland, Opladen, 1987. (. 'D/3'*J1 HF8E 9ED 'D-CHE) : U.S. Constitution 1787. Grundgesetz der BRD. 1949. Swiss Constitution 2000. Geschaefltsordnung der Bundesregierung. (*) #3*'0 'D9D'B'* 'D/HDJ) 'DE3'9/ AJ CDJ) 'D9DHE 'D3J'3J) ,'E9) 'DEH5D . #3*DE AJ 19/9/2007 * B(D DDF41 AJ 27/12/2007 () '.0* 'DHD'J'* 'DE*-/) ('DF8'E 'D3J'3J 'D1&'3J (EH,( /3*H1G' D3F) 1787. H'6JA* 'DJG 3* H941JF E'/) '7DB* 9DJG' *9/JD'*. *F'HD* G0G 'D*9/JD'* -BHB 'D'F3'F H-1J'*G HDE *E3 E6EHF 'D3D7'* 'D3J'3J) AJ 'D/HD). () F4# H*(DH1 'DF8'E 'D3J'3J 'D(1DE'FJ AJ (1J7'FJ' EF0 'DB1F 'D*'39 941 H#.0* (G ,EJ9 /HD #H1(' 'D:1(J) HE'2'D* ('3*+F'! A1F3' 'D0J 9/D* 9FG (/3*H1G' D3F) 1958. () '.0* 3HJ31' ('DF8'E 'D3J'3J 'D,E9J) (/3*H1G' D3F) 1848 H',1* 9DJG *9/JD'* AJ 3F) 1874 H'3*E1 'D9ED (G0' 'DF8'E (/3*H1G' D3F) 2000. () #F81: E'2F '3E'9JD 'D1E6'FJ 'D3J'3) 'D.'1,J): /1'3) F81J) (:/'/ 1991 5 5 369 370. () #F81: E-E/ 'D3J/ 3DJE *-DJD 'D3J'3) 'D.'1,J) 'DB'G1) 1998 5 474. () -HD '.*D'A H,G'* 'DF81 AJ 'DE,EH9) 'DB1'1J) #F81: Wilfried Krueger, Konfliktsteuerung als Fuehrungsaufgabe, Muenchen, 1983, pp.74 80. () 'F81: 'D1E6'FJ E5/1 3'(B 5 372. () JB3QE '-E/ FH1J 'DF9JEJ 'D3J'3) 'D.'1,J) (:/'/ 2001 5 155 9EDJ) 5F9 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J 'DI +D'+) E1'-D HGJ: 'DE1-D) 'D3'(B) D'*.'0 'DB1'1 'J E1-D) 'D#9/'/. E1-D) '*.'0 'DB1'1 'J E1-D) 'D'.*('1. 'DE1-D) 'DD'-B) D'*.'0 'DB1'1 'J E1-D) 'D*7(JB. (G0' 'D.5H5 'F81 'J6'K: E'2F '3E'9JD 'D1E6'FJ AJ 9EDJ) '*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J E,D) 'D9DHE 'DB'FHFJ) H'D3J'3J) ((:/'/) 'D9// 2/1979. () DE2J/ EF 'D*A'5JD 'F81: 3DJE E5/1 3'(B 5 5 476 479. () 'F81: 'DE5/1 FA3G 5 5 377 384. () See: Joseph Frankel, Contemporary International Theory and Behavior of the States, London 1986, pp. 70 75. () See, U.S. Constitution 1787, Art. 2, Sec. 2 () See, Frank R. Pfetsch, Die Aussenpolitik der Bundesrepublik 1949 1980, Muenchen 1981, p. 62. () See, Loc. Cit. () See, U.S. Constitution, Art. 1, Sec. 2. 'F81 'J6'K 1A9* 9(/ 'DHG'( 'D#F8E) 'D3J'3J) (J1H* 2004 5 5 65 66. () See: Michael H. Armacost / Michael M. Staddrd, The Foreign Relation of the United States, Encino 1974, P. 103. () Loc. cit. () See, U.S. Constitution, Art. 2, Sec. 1 () DDE2J/ EF 'D*A'5JD 'F81: See: Karl Heinz Puetz, Die Aussenpolitik der USA, Hamburg 1974, P.P. 23 25. () See, Ibid., PP. 25 26. () See: U.S. Constitution, Art. 2, Sec. 2 () #F81: -EJ/ -FHF .'D/ 'D3'9/J 'DH8JA) 'D*FAJ0J) D1&J3 'D/HD) AJ 'DF8'E 'D1&'3J 9JF 4E3 1981 5 277 () See: U.S. Constitution, Art. 1 Sec. 8 () See: K. H. Puetz, op. cit. p.52 () See: U.S. Constitution, Art. 2 Sec.2 () See: Ibid () DE2J/ EF 'D*A'5JD 'F81: K. H. Puetz, op. cit., P. 40 () See: Ibid, PP. 54 51 () See: M. H. Aomacost / M. M. Staddard, Op. cit., PP 107 120 () DE2J/ EF 'D*A'5JD 'F81: K. H. Puetz, Op. cit., P. 40 () DE2J/ EF 'D*A'5JD -HD 'F*.'( 1&J3 'D,EGH1J) 'D#DE'FJ) 'F81: Grundgesetz der BRD, 1949, Art. 54 () See: Ibid, Art. 62 () See: Ibid, Art. 64 () See: Ibid, Art. 67 () See: Ibid, Art. 38 () (9/ BJ'E 'DH-/) 'D#DE'FJ) '5(- 9// 'DEB'79'* 'D#DE'FJ) 3* 941) EB'79). () Grundgesetz der BRD, Op. cit., Art. 51 () Wolfgang Rudzio, Das Politische System der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1987, P. 255 () See: Grundgesetz der BRD, Op. cit. Art. 58 () See: Ibid, Art. 65 () See: Geschaeftsordnung der Bundesregierung, Art. 15 () See: W. Ruzio, Op. cit., P. 254 () See: Geschaeftsordnung , Op. cit., Art. 15 () See: W. Rudzio, Op. cit., P. 254 () See: Siegfried Magiera, Parlament und Staatstellung in der Verfassungsordnungs des Grundgesetz, Berlin 1989, P. 61 () See: Grundgesetz , Op. cit., Art 65 () DE2J/ EF 'DE9DHE'* 'F81: - Wilhelm Hennis, Rechtlinienkompotenz und Regierungstechnik, Tuebingen 1974, PP 19 25 () See: Grundgesetz & , op. cit. , Art. 59A/2 () See: Ibid., Art. 59 A/2 () See: Ibid., Art 73/1 () See: Ibid., Art. 45 () See: Swiss Constitution 2000, Art. 148, 149 () See: Ibid., Art. 150 () See: Ibid., Art. 175, 176 () See: Ibid., Art. 177 () DE2J/ EF 'D*A'5JD 'F81: F. R. Pfetsch, Op. cit., PP 61 62 () Swiss Const. , Art. 148 / Sec. 1 () Ibid., Art. 169 / Sec. 1 () Ibid., Art. 169 / Sec. 2 () See F. R. Pfetsch, Op. cit., P. 61 () See: Swiss Const. , Art. 171 () See: Ibid., Art. 166, Art. 184 () See: Ibid., Art. 181 () See: Ibid., Art. 163 () See: Ibid., Art. 173 / A () 'DB1'1 'D#*-'/J 'D(3J7 GH 'DB1'1 'D0J D' J,H2 916G 9DI 'D49( D:16 'D'3*A*'! 9DJG. () See: Swiss Const. Art. 173 / A, B, C. () See: Ibid., Art. 147 () See: Ibid., Art. 184 / Sec. 2 () See: Ibid., Art. 173 / E. () See: Ibid., Art. 184 / Sec. 3 () See: Ibid., Art. 185 / Sec. 2 () See: Ibid., Art. 185 / Sec. 4 () See: Ibid., Art. 187 / B. () See: Ibid., Art. 54 / Sec. 1 () See: Ibid., Art. 55 / Sec. 1, 2, 3. () See: Ibid., Art. 153. () See: Ibid., Art. 179 () 9F AC1 1H3H #F81: ,'F *H4'1 *'1J. 'DAC1 'D3J'3J (*1,E) 9DJ EBD/) (J1H* 1983 5 5 336 338. () See: Bibiolographisches Institut, Meyers Grossos Hanlexikon, Mannheim 1982, P. 762.   PAGE 128 E,D) 'D1'A/JF DD-BHB 'DE,D/ (10) 'D9// (35) 'D3F) (2008) PAGE 127 E,D) 'D1'A/JF DD-BHB 'DE,D/ (10) 'D9// (35) 'D3F) (2008) Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (35), Year (2008) Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (35), Year (2008) r l n p r n bN>!@!B!D!!!!!! "D"F"H"J"D#F#H#J#N##h%%'D(*+Z,,111ķķķ̬ķķķķķķķZ5>*\aJ ^JjZ0JaJ^JUZH*aJ^J ZaJ^J ZCJ^JZCJaJ^JZ0J5\^JZ5H*\^JZ5\aJ^JZaJ$Dr n bN! "N##d%f%h%%'$$r n bN! "N##d%f%h%%'D(*+Z,,j- 0111R22&3566::¿}z.YZ[G*5`uGo gK.'D(*+Z,,j- 0111R22&3566::?F@@F2GG$<$x$$$111R222222&366::?F@@^C`CbCdCfEhEjElEFFFFF2GGGGG>J@JDJFJJOOOOPPPQQQQQSSSSTrUWWWWXXXXXX$Y&Y(Y*Y,Y.YY[ ["[$[&[([ZaJ^JZ5>*\aJ ^JjZ0JaJ^JUZ5\aJ^J ZaJ^JZH*aJ^JP:?F@@F2GGH@JBJDJFJJQ STrU WX.YY([\]]6_RcRegh&iDk8obqqs~u6v~v{J2؇nTҕ"ſ  f    c I   4567  f 40GH@JBJDJFJJQ STrU WX.YY([\]]6_RcRe$ & F $ & F $ & F $$$ & F ([\\\\\\]]]]],_._0_2_ `2`````abHcJcLcNcFeHeJeLegggggh&i:kk@kfnhnjnln,o.o0o2oXqZq\q^qbqqsssst@tBtrutuvuxu,v.v0v2v6v~v$y&y(y,y0}2}Z5>*\aJ^JZ5\aJ^JaJ^JjZ0JaJ^JUZH*aJ^J ZaJ^JPRegh&iDk8obqqs~u6v~v{J2؇nTҕ"br$<$ & F $$6$2}4}6}}}@BDFԁ&(*,ƅ·Ї҇ԇdfhjJLNP0>&ȕʕ̕ΕޙXZ\^br468:jΧЧҧԧʨZ5\aJ^JZ5>*\aJ^JaJ^J ZaJ^JZH*aJ^JjZ0JaJ^JUPbrjJƳR@Hx*n` J:rtz, J$l_<                           7rjJƳR@Hx*n` J$ & F $$ʨ̨ΨШ@BDFJ,.02^`bd²IJƲ³´Ĵƴdhjl*,.068:<<>@BZ5\aJ^J ZaJ^JjZ0JaJ^JUZH*aJ^JWlnpr "$&dfhjLNPR`nHJZ8:Jprtxz*, >z|dhlnpZ5\aJ^J5\aJ^JZ5\aJ^J ZaJ ^JZ5\aJ ^JaJ^J ZaJ^JZH*aJ^JjZ0JaJ^JUH:rtz, J$l$A$ & F $ & F $ & F $$ & F _<>|dfhjln`FV $$$$A$$A$ & F $$A$ & F <>|dfhjln`FV R`1t Lp &^RDB.&=ue8ڼ               Jpr`bdDFHJTVXZ PRabvx˼˵˼˵˵˵˵ CJaJ^JjZ0JCJaJ^JUZCJaJ^JaJ^JjZ0JaJ^JU ZaJ^JZ5\aJ^JZ0J5\aJ^JG R`1t L$A$$A$$$ & F n$$$ LNP rt &(*^RTVDBDF02'(>?vwfg8HJjZ0JCJaJ^JUZCJaJ^J CJaJ^JjZ0JaJ^JU ZaJ^JaJ^JPLp &^RDB.&=u$A$$A$$$$A$$e8F~@r`l&X>$$A$r$$A$$A$8F~@r`l&X>DL D        h j z   > ? { | } ~   <BDtvbd "np(*Z\<@B FHNP D F H        jZU ZaJ^JjZ0JCJaJ^JUZCJaJ^JaJ^JjZ0JaJ^JUK>DL D       h $h&d&`#$$A$$$A$    f h j l x z    . / < = > ? k l y z { } ~ ZaJ^J 5\^J 5<CJ\ 5CJ\ZZ5\aJ^J Z0J^J0J^JjZ0J^JUh j  > ? { | } ~ $A$$A$ $A$$d $h&d&`#$ *01hP' (5!"#$%(2 [6@6Normal$A$CJ^JhnHB@B Heading 1 $$@&5CJ\aJ^JB@B Heading 2 $$@&5CJ \aJ ^J:@: Heading 3$$A$@&CJaJ<A@<Default Paragraph Font, @,Footer 9r *)@* Page Number^JHC@HBody Text Indent $ CJaJ^J0@"0Header 9r aJ2@22 Footnote TextCJ<&@A<Footnote ReferenceH*^J,B@R, Body Text$A$0>@b0Title$5\aJ^JBT@rB Block Text $R5\aJ^JSR] { #i Y!!%~&&') **+`,,-A./01345567889:<!>F?@A3D&EHJJuKLN}OQfR!SS0TT[UFVVaWWaXXXZZ[[\}]_``Ma7bc3d'e? yItV)YAXu 2 V # \  f 7 o _ -Ibz:_|6S,Np,?F Y  #1([2}ʨp ~ 'GRerL>h ~ :<8~ Y`d#!t!tKRac .0 #}glwzhij" $ M U / 7 8 ;  QVac[`$&'--2:Bot475:;=ru!'pz%'4<LT4:tvV]DMXZbfgi$&jqkmnpU Z q w !!2!:!;!>!^!_!`!!! ""H"P"########E$O$T$V$W$^$z$|$$$%%!%$%%%&&&&&f'h'''C(E(^(c(&).)/)7)8)P)))))i*r*+'+7+@+++++?,D,e,f,g,h,i,--?-B---*.-.E.G.e.h.........//=/@/////////////$0(0000011o1t1223333#3(3334 4D4T4444444445 5Q5S5p5u5v5x5555555556606@6n6t667+73777778 8#8%8w8y888888888888899999c9h9Y:[:n:u:~:::::::;`;b;<<<<<<<b=d=|====q>z>>>>>>>>>>%?*?e?g?????"@$@m@o@@@@@@@AA A(A/AAA(B2BBBBBCCtC~CCCCCD!D"D-D}DDDDEE}EEEEE#F'FfFjFFFFFFFFFFFGGHHpHyH{H|HHII J J.J0JwJJRKTKKKKKKKLLMM!N&NQNYNNNNNdOlOOOOOP P?PHPPPPPSQ[QrQyQQQQQQQRRR%R:RBRLRPR{RRRRRRRRRRS SRS[SwS~SSSSSSSTT'T.TaTfTTTTTQUZUdUfUnUvUUUUUUVVV=VEV|VVVV WWWW#W&W/W8WmWvWWWWWWWWXXXXXXXY'Y6Y?Y`YdYYYZ'Z+Z2ZFZIZQZYZyZZZZZZ[[([*[3[<[V[^[l[q[r[y[[[[[\\N\P\l\n\}\\\\\\\\\\&]+]J]V]c]l]m]u]]]]]^^^P^U^]^e^j^o^^^^^^_?_G_W_`_______``.`0`U`^`_`b`k`````.a1adamaaaaaQbYbbbjbwbxbbbbbbbbbb#c%c&c+c?cBcCcGcjcmcccccdddd*d,dIdLdMdOddddd e eeeee2e4eAeHeeeeeeeeeeeffufwffffffffffgg2gEgFgMgzg|gggggggghhi"iGiIiiiiiiiiiPjRjjj&k(k`kbkkkllllmmmmmmmmmmnnn(nnnnnoo$o6o7o?oAoGoPo[olosoooooooooooopppp&p(p9p:p=p>pNpPpXp_pfphpqpsp|p}pppppppppppppppppppqqqq#q7qDqEqHq]qdqpqsqtqqqqqqqqqq rrr r!r0r6r7rArYrrrrsssssFsMs't+t^tctttttuuuuuuuuuuuuuv$vcvfvvvvvvvwww%wwwwwwxxxxxxxxxxx6y;ymynyyyyyyyQzVz\zizjzmzz{x{}{{{{{| |(|0|9|A|||||||||}}}-}1}D}H}}}}}}}}}}}}}}~~~~~1~<~=~@~`~d~w~~~~~~~~~~ (129;DEHIVZ]^qruv$?JSZ{ށ nr}̈́߄ "#%&()5vÅ˅=@89UW`a qr67fgK L ` a ~ !"gh,-^_()lmDEijXY~"#QR\!]!!!!!v"w"###F#G#&&''d(e((()) ******++c,d,,,,,--//0011c2d22233556666778899>9?9;;$>%>@@AA6D7D)E*EHHGIHIJJJJxKyKLL M M8M9MOOOO$S%SHSISIVJVWW(Y)YZZ#[$[]]a_b___PaQa;b{{{Z|u|||R}}~~?Lqs %'1L %'-6HJacz|߂02RTprփ؃=?WYcÄ "#%&()56tv=@Ahmad%C:\My Documents\(-H+\/. #-E/ ('3D.docAhmad%C:\My Documents\(-H+\/. #-E/ ('3D.docAhmad%C:\My Documents\(-H+\/. #-E/ ('3D.docAhmad%C:\My Documents\(-H+\/. #-E/ ('3D.docAhmad%C:\My Documents\(-H+\/. #-E/ ('3D.docAhmad%C:\My Documents\(-H+\/. #-E/ ('3D.docAhmad%C:\My Documents\(-H+\/. #-E/ ('3D.docAhmad+C:\My Documents\Rafedeen35\/. #-E/ ('3D.docAhmad+C:\My Documents\Rafedeen35\/. #-E/ ('3D.docAhmad+C:\My Documents\Rafedeen35\/. #-E/ ('3D.doc9p MB-D\ga28 $tR3%6L+Js 4+7p5<6*29 A~_F댛RK*O^{KcRL|160QbQHUnFYZVD1k86NKm¼]h.h.h. ^Jo()^J.pLp^J.@ @ ^J.^J.L^J.^J.^J.PLP^J.z^Jo(-^Jo()nn^Jo(-@ @ ^J.^J.L^J.^J.^J.PLP^J.h.h.q^Jo(-q^J.qpLp^J.q@ @ ^J.q^J.qL^J.q^J.q^J.qPLP^J.^Jo(- TT^JaJo(-x x ^Jo(- ^J.xx^J.HLH^J.^J.^J.L^J.VzV^Jo(-^J. L ^J. ^J.xx^J.HLH^J.^J.^J.L^J.h.h.h.h\^JaJo(-^Jo(-pLp^J.@ @ ^J.^J.L^J.^J.^J.PLP^J.V^Jo(-^J.pLp^J.@ @ ^J.^J.L^J.^J.^J.PLP^J.^Jo()^J.pLp^J.@ @ ^J.^J.L^J.^J.^J.PLP^J.h.VT^Jo(-^Jo(-pLp^J.@ @ ^J.^J.L^J.^J.^J.PLP^J.h.h.^Jo()^J.pLp^J.@ @ ^J.^J.L^J.^J.^J.PLP^J.VT^Jo(-^J.pLp^J.@ @ ^J.^J.L^J.^J.^J.PLP^J.VT^Jo(-^J.pLp^J.@ @ ^J.^J.L^J.^J.^J.PLP^J.s 4cRLa A6L+1kNKm_FtR3%RKnFYZB-p ^{K *29$Mp59<60QbQHU@vW/oqrvwx1y1|1}1~?@@b@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional ArabicK @Simplified Arabic#hT&J!-^0!0s2r7'*.'0 'DB1'1 'D3J'3J 'D.'1,J AJ 'DF8E 'D3J'3J) 'D*BJ/J) Sayf KhalilAhmadZOh+'0 $0 L X d p|8 Sayf KhalilayfANormalAhmadl33aMicrosoft Word 8.0@~@4@H@z-^Z՜.+,D՜.+,t0 hp Technical College'0sU 8 Title 6> _PID_GUIDAN{C7ABDEC5-2042-4B48-A36D-1292ABF77747} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F~L1TableTWordDocument,FSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q