ࡱ> _0Pbjbj :bb 2k m @,0,,,8d,L,93(&"&"&"2222222A682!&".!!^&"&"2\\*2000&" \20&"200r,2T62PI`<+Z22 309329/$9292 &"&"0&"&"&"&"&"220&"&"&"93&"&"&"&"9&"&"&"&"&"&"&"&"&" :  #. /. ,9A1 E-E/ ,H'/ 'DA6DJ #3*'0 'DB'FHF 'DE/FJ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5D F5 'DE419HF AJ 9/) (D/'F HEFGE 'DE419 'DA1F3J EF0 'DB1F 'D*'39 941 9DI .5H5J) E*9//) D(J9 'DEFBHD EF #,D ED'-B) 'D*7H1 'D-'5D AJ 9B/ 'D(J9 . G0G 'D.5H5J) *3*F/ *'1) 'DI B'FHF 'D'3*GD'C H*'1) 'DI B'FHF 'DEF'A3) HB'FHF 'DEGF) A6D'K 9F 'DBH'9/ 'D9'E) AJ 9B/ 'D(J9 . G0' 'D*7H1 4ED (4CD #BD 'D(JH9'* 'D*J *,1J (JF 'DEGFJJF. HEE' *B/E A%F /1'3*F' DDEH6H9 *CHF 9DI E(-+JF 'D#HD 3JCHF 9F 'D(J9 'DI 'DE3*GDC #E' 'D+'FJ A3JCHF 9F (J9 'DEFBHD ('DE2'J/) #H ('D(H15) . 'DE(-+ 'D#HD 'D(J9 %DI 'DE3*GDC %F 'D(J9 'DI 'DE3*GDC J*7D( AJ 'D(/'J) 'DCD'E 9F 'D%9D'E HG0' GH 'DE7D( 'D#HD +E 9F 'D(JH9'* 'D*J **E 9F 71JB 'D('&9JF 'DE*,HDJF HG0' GH 'DE7D( 'D+'FJ +E 'D(J9 ('D",'D HGH 'DE7D( 'D+'D+ H#.J1'K 3F/13 *CJJA 'D9B/ AJ 'DE7D( 'D1'(9 . 'DE7D( 'D#HD %9D'E 'DE3*GDC %*,G 'DABG 'DE9'51 'DI *(FJ .5H5J) *G/A 'DI -E'J) 'DE4*1J 'DE3*GDC %0 %F 'D#E1 J*9DB (EF- G0' 'DE4*1J 'DH3'&D 'DCAJD) AJ '(/'! 1#JG H16'G (4CD -1 HH'6- . EF GF' A%F 'D%9D'F 'DEB'1F J3E- (G (41H7 4/J/) .'DJ) EF 'DEF'A3) HG0' E' B11G 'DE419 'DA1F3J AJ 'DE'/) 121-8 EF B'FHF 'D'3*GD'C H'DE13HE 'DE1BE 1741 D3F) 2001 'D5'/1 AJ 23 "( 2001 G0' EF ,G) HEF ,G) #.1I A%F 'D('&9 JCHF ED2E' (#F J69 DDE4*1J F3.) EF 'D'*A'B'* 'DE3*./E) 9'/)K . HDCF 'DH3'&D 'D9'E) DD#9D'E */9H 'DE3*GDCJF 'DI 'D-01 . H#(9/ EF 0DC A%F 'D'D*2'E ('D#9D'E() DG #G/'A +D'+) 1&J3J) : J,( #F JCHF 'D%9D'E EF5('K 9DI 'D5A'* 'D1&J3) DDE'D ( 'DE'/) 111-1 EF B'FHF 'D'3*GD'C 'DA1F3J ) H0DC (%8G'1 *1CJ() 'DEF*, H*9DJE'* 'D'3*9E'D . J,( #F JF5( 'D%9D'E 9DI 0C1 'D+EF H9DI 41H7 'D(J9 H'D*3DJE H%D' C'F E916'K D,2'! ,F'&J ( 'DE'/) 441-2 EF 'DB'FHF 'D*,'1J) . H#6'A 'DE419 'DA1F3J 'D*2'E'K ('D%9D'E 9DI 'DE/) 'DE*HB9) DH,H/ B79 'D:J'1 ( 'DE'/) 111-2 EF B'FHF 'D'3*GD'C 'DA1F3J) . HEF #,D E91A) CD G0G 'D9F'51 A%F E91A) 'D2(HF *CHF 9F 71JB 'D(7'B) H'DE'1C) #H 'DED5B'* . H#.J1'K A%F 'D('&9 JCHF ED2E'K (4CD 9'E '3*F'/' 'DI 'DB6'! 'DA1F3J 'DE3*B1 ('DH',( 'D9'E ('DF5J-) H%97'! 'DE9DHE'* HD' JECF #F J*-// (A'&/) 'DE3*GDC H-/G () . 'DE7D( 'D+'FJ (J9 'DE*,HDJF %F 'D'D*2'E ('D%9D'E J59( 'D#.0 (G AJ -'D) (J9 'D,H'DJF . %0 J.69 (J9 'D,H'DJF DDEH'/ ( 121-21 HE' J*(9G' EF B'FHF 'D#3*GD'C ) . %F .71 G0' 'DFH9 EF 'D(JH9 C'F E-D 'G*E'E 'DE419 'DA1F3J A'DE3*GDC () GH AJ 'DH'B9 -'&1 #E'E 'D('&9 'DE*,HD 'DE'G1 'DED- AJ 'D41'! %0 J8G1 A,#) /HF EH9/ H/HF EF'A3) EF 'K.1. G0' 'D69A 'D.'5 DDE3*GDC DJ3 .'5'K ('D(J9 'D,H'D . EF GF' A%F E,'D *7(JB 'D-E'J) JE*/ HJ*H39 (*#+J1 EF 'DB6'! 'DA1F3J () A6D'K 9F 'DB'FHF. HGC0' A%F 'D-E'J) *E*/ 'DI 'D(J9 (F'! 9DI 7D( EF 'DE3*GDC () #H AJ 'D'E'CF :J1 'DE.55) DD*,'1) #H ('DG'*A H'D39J D#,D (J9 'D3J'1'* 'D,/J/) 'D*J C'F* E3*(9/) . G0' 'DFH9 EF 'D(J9 JCHF .'69'K D.5H5J) () *,9D EF *-1J1 'D9B/ ',('1J'K HJCHF EF 'DH',( 'J/'9 F3.) EF *-1J1 'D9B/ 'DI 'D2(HF HC0DC 'D41H7 'D'.1I. G0G 'D-E'J) *,9D EF 9/E *-1J1 'D9B/ ('7D'K (7D'F'K F3(J'K ( 'DE'/) 121-23 EF B'FHF 'D'3*GD'C ). CE' #F GF'C ,2'!'K ,F'&J'K JD-B ('D('&9 . H(4CD 9'E A%F 'DE419 'DA1F3J H69 ,2'!'K .'5'K AJ -'D) *93A 'D('&9 D'3*:D'D 69A 'DE3*GDC #H ,GDG ( 'DE'/) 122-8 EF B'FHF 'D'3*GD'C ) G0' 'D*93A J*E+D 9F/E' J*(JF EF 'D81HA #F G0' 'D4.5 DJ3 AJ H69 J3E- DG (*B/J1 'GEJ) *9G/'*G #H J8G1 EF #FG *916 D%C1'G . %F F7'B *7(JB G0' 'D,2'! J4ED 'J6'K 'D*9'B/ ('D*DAHF #H ('D*DC3 #H (91H6 E:1J) .'5) EB/E) EF B(D 'D('&9 H(4CD 'H39 A%F 'D,2'! J4ED CD 'D(JH9'* 'DE(1E) AJ 'D'E'CF :J1 'DE.55) DD*,'1) (E' AJ 0DC 'DE9'16 H'D5'DHF'* HC0DC 'D(JH9'* 'DE(1E) AJ -'D) 'D'3*9,'D . 'DE7D( 'D+'D+ 'D(J9 'D",D G0G 'D'D*2'E'* 'DE.*DA) DD'9D'E **39 9F/E' J1J/ 'DE3*GDC 41'! 3D9) ('D*B3J7 . A%F 'D'E1 D'J*9DB AB7 ('-*1'E 4A'AJ) 'D3HB #H '-*1'E BH'9/ 'DEF'A3) H0DC ('D3E'- DDE3*GDC ('D.J'1 H9F/ 'D*2'EG JCHF 9DI /1'J) *'E) (D J,( 'J6'K #F J*,F( 'D'D*2'E (#C+1 EF 'EC'F'*G 'DE'DJ) HG0' E' *G/A 'DJG 'DF5H5 'DE*9DB) ('D'A1'/ ( 'DE'/) 131-2 HE' (9/G' EF B'FHF 'D'3*GD'C ) HJ-+ 'DE419 'DA1F3J EF 'D,G) 'D'.1I 'DE3*GDC ('D/A9 'D9',D (H'37) *.AJ6 'D+EF %0 JB9 9DI 9'*B 'D('&9 'D'D*2'E (%9/'/G ( 'DE'/) 311-7 EF B'FHF 'D'3*GD'C ) . HJ,( 'J6'K #F F,9D G0G 'D*9G/'* E*1'(7) AJ 9B/ 'D(J9 H'D9B/ ('D',D HG0' E' J*-BB AJ EH6H9 'DEFBHD *7(JB 'DEH'/ ( 311-25 H 311-25-1 H'DE13HE 'DE1BE 741 DD9'E 2001 'D5'/1 AJ 23 "( 2001 ) EF B'FHF 'D'3*GD'C . G0G 'D'*,'G'* 'DE.*DA) 'D*J (EH,(G' 'D*2E 'DB'FHF 'DH69J 'DA1F3J *3E- (4CD E('41 ('9'/) '97'&G D,G) 'DE3*GDC H0DC (*9/JD H(4CD -'2E H+'(* H0DC ('D*B'! G0G 'D'1'/) E9 %1'/) 'DEGFJ . 'DE7D( 'D1'(9 -B 'D1,H9 'G*E'E'K EF 'DE419 'DA1F3J (%9'/) *+(J* 'D*H'2F (JF 'DE3*GDC H'DEGFJ 0G( 'DI #(9/ EF 0DC . HAJ 'DH'B9 A%F ,HG1 'DBH'9/ 'DE*9DB) ('D'9D'E H'D.5H5J) JCEF AJ 16' 'DE3*GDC AJ D-8) '8G'1 1:(*G ('D41'! HAJ #:D( 'D'-J'F (-6H1 'DEGFJ HDCF 'DE419 ('D1:E EF G0G 'D-E'J) A#F EF 'DE*AB 9DJG #F GF'C E/) DD*ACJ1 *EF- DDE3*GDC() . AJ 'D(/! #F EGD) 'D*ACJ1 'D*J EF-G' 'DE419 'DA1F3J ('D1:E EF 16' 'DE3*GDC **E+D AJ -B 'D1,H9 H*F-51 AJ 'D(JH9'* 'D,H'D) AJ 'D(JH* %0 #F DDE3*GDC 'D-B AJ '1,'9 'D(6'9) .D'D 3(9) 'J'E EF HB* 'D(J9 ( 'DE'/) 121-16 EF B'FHF 'D'3*GD'C 'DA1F3J ) . AGH J3*AJ/ ('D'6'A) DD(JH9'* 'DE*B/E) EF G0G 'D-E'J) AJ CD '4C'D 'D(J9 9F (O9/ ( 'DE'/) 121-20 EF B'FHF 'D'3*GD'C 'DA1F3J ) HC0DC AJ -'D) 'D(J9 ('D#B3'7 ( 'DE'/) 311-15 EF B'FHF 'D'3*GD'C 'DA1F3J ). (9/ 0DC HEF0 5/H1 'DB'FHF 'DE1BE 60/91 'D5'/1 AJ 18 C'FHF +'FJ 1992 ('DE'/) 114-1 EF B'FHF 'D'3*GD'C 'DA1F3J) A%F #J E(D: J*E *3DJEG EF B(D 'DE3*GDC J9*(1 (E+'() 91(HF %D' %0' '4*17 9DI .D'A 0DC . HGC0' A%F 'DE4*1J -'DG C-'D 'D('&9 JECF #F JA3. 'D9B/ H0DC (AB/'F G0' 'DE(D: '3*F'/'K 'DI 'DE'/) 1590 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J. 'DE7D( 'D.'E3 *CJJA 'D9B/ 'F (JH9'* 'DE3*GDC GJ AJ #:D( 'D'-J'F 9BH/ %09'F %0 D' J$/J E(/# 'D16' /H1'K AJG' () . HAJ 'D-BJB) 9F/E' J(1E E+D GC0' 9B/ A%F 'DE3*GDC J16I ('D'3'3J'* HGH 'D+EF H'D4J!. HDCF 16'G G0' J9FJ 'J6'K 'A*1'6'K 'FG B/ B(D (E.*DA 'D41H7 'D*(9J) 'D*J AJ ':D( 'D'-J'F B/ *E *-1J1G' AJ 'D9B/ H'9*(1* 41H7'K 9'E) G0' EF ,G) HEF 'D,G) 'D'.1I A%F 'D('&9 (7(J9) 'D-'D JCHF B/ #.0 (,EJ9 'D'-*J'7'* H0DC ('DC*'() AJ E*F 'D9B/ %F G0G 'D41H7 B/ *E 'D'7D'9 9DJG' H#F 'DE4*1J B/ B(D (G' HDCF HCD'K EF' J91A #F 'DE3*GDC B/ HB9 H9JHFG E3/H/) . HDE JCF 'DE419 'DA1F3J HD' 'DB'6J B/ #.0' (F81 'D'9*('1 G0G 'D8'G1) D'FG ('DF3() DGE H*7(JB'K DDBH'9/ 'D9DEJ) A%F 'D*HBJ9 J9*(1 B(HD'K() . HGC0' A%FG .'1, '-*E'D '+'1) 9JH( 'D16' %0 %F E+D G0' 'D'4*1'7 D' JECF '3*(9'/G 'D' '0' C'F F',E'K 9F 81HA D' JCHF AJG' 'DE3*GDC 1'6J'K #H #FG DE J3*79 #F JAGEG' . 'F 'DE419 'DA1F3J C'F EF 'HDHJ'*G E91A) E' J-*HJ 9DJG 'D9B/ H(4CD #H6- A#FG JEF9 #H JA16 (96 'D'4*1'7'* . H(4CD .'5 A%F B'FHF 'D'3*GD'C 'DA1F3J ('DE'/) 311-8 HE' J*(9G') JA16 9DI E4*1J 'D",'D 916'K EC*H('K . H(FA3 'D4J! A%F 'DE'/) 211-4 EF B'FHF 'D'3*GD'C 'DA1F3J *A16 9DI 'D('&9 'D0J JB*1- 6E'F'K 9B/J'K DD9JH( 9DI 'D4J! 'DE('9 #F J0C1 (4CD H'6- AJ 'D9B/ #F 'DE3*GDC JECFG AJ CD 'D'-H'D #F J7'D( ('D6E'F 'DB'FHFJ DD9JH( 'D.AJ) . 'F 'DE419 'DA1F3J C'F EG*E'K (*.AJA 'D9BH/ 'D*J **6EF 41H7'K *93AJ) %0 'F 'D'E1 J*9DB ('D41H7 'D*J JCHF G/AG' #H '+1G' GH -/H+ 9/E 'D*9'/D AJ 'D-BHB H'D'D*2'E'* (JF '71'A 'D9B/ () R l fhjlnʽʳજssgYsshw)6CJZ]^JaJ(hw)6Z]^JaJ,jhw)0JUZ^JaJ hw)H*Z^JaJ hw)6CJZ]^JaJ(hw)6CJ Z]^JaJ,hw)Z^JaJ hw)CJ^JaJ he*CJZ^JaJo(hw)CJZ^JaJhw)CJZ^JaJ jhw)CJUZ^JaJ jhe*CJUZ^JaJ " Hrvm$a$pkd$$IfTl 0I  V0 4 la$U$If`Ua$$ 0 P R l f#,#D#L* $ & Fa$ $ & Fa$ $ & Fha$$$a$ $ & Fa$ *,.0#,#D#L*h*|*,,,,333633333d8f8h8j8>>>>JN OTODP^PPR(Wcdkkkpp0uDuwкܲܢ܏܏ЏЅhw)CJ^JaJ hw)Zhw)6CJZ]^JaJ(hw)6CJ Z]^JaJ,Uhw)^JaJ hw)6Z]hw)6CJZ]^JaJ(hw)6Z]^JaJ,hw)Z^JaJ jhw)0JUZ^JaJ hw)H*Z^JaJ 4L*h*|*,r0333633p89"=NN OTOBP$$ & F 66^6`$$a$$ & F 66^6`a$ $ & Fa$$$a$ . HJAGE EF 'D*91JA 'DH'39 EF 'D*H,JG'* 'D'H1(J) 'DE1BE) 13/93 'DE*.0) AJ 7 FJ3'F 1993 EF 'DE,EH9) 'D'B*5'/J) 'D'H1(J) 'D*J F5* 9DI B'&E) DD41H7 'DB'(D) D'F *CHF *93AJ) H'DED-B) (B'FHF 'D'3*GD'C 'DA1F3J . 'F 'D'E1 J*9DB (4CD .'5 ((96 'D41H7 'DEBJ/) DE3$HDJ) 'DEGFJ HC0DC 'D41H7 'D*J *G/E 'DE3'H') (JF '71'A 'D9B/ H0DC (41H7 *3E- DDEGFJ (*9/JD 'D9B/ (4CD '-'/J H*BJ/ -B 'DE3*GDC ('D*51A. HGC0' A%F 'D'E1 J*HBA 9DI 'DB'6J DE91A) 'D5A) 'D*93AJ) DD41H7 H0DC ('D'.0 (F81 'D'9*('1 'D81HA 'DE-J7) ('(1'E 'D9B/ . H9F/ 'D-CE (#F G0G 'D41H7 *93AJ) A#F G0G 'D41H7 *9*(1 C#FG' :J1 EC*H() H#F 'D9B/ J(BI E7(B'K /HF #F JCHF DG' #J *#+J1 9DJG . 'DE(-+ 'D+'FJ (JH9'* 'DEFBHD ('DE2'J/) #H ('D(H15) F(/# 'DCD'E 9F (JH9'* 'DEFBHD ('DE2'J/) #HD'K HEF +E (9/ 0DC JCHF CD'EF' AJ 'DE7D( 'D+'FJ 9F (JH9'* 'DEFBHD ('D(H15) . 'DE7D( 'D#HD (JH9'* 'DEFBHD ('DE2'J/) ,EJ9 'D41H7 'D*J J*6EFG' F8'E 'D(J9 ('DE2'J/'* *9/D* (4CD ,01J ('DB'FHF 'DE1BE 642 / 200 'D5'/1 AJ 10 *EH2 9'E 2000 HC0DC 'DE13HE 'DE1BE 650 / 2001 H651 D3F) 2001 'D5'/1 AJ 19 *EH2 2001 . '3*F'/'K 'DI 71B *-BJB G0G 'DE2'J/'* J,( #F FEJ2 (JF +D'+) '5F'A EF 'D(JH9 'D*J *,1J 9F 71JB 'DE2'J/'* HGJ : (1) 'D(JH9 'D,(1J) HGJ 'DEFBHD 'DE-,H2 'D1GF 'D-J'2J HCD 'D'EH1 'DE*9DB) ('D'AD'3. G0G 'D(JH9 **E '3*F'/'K 'DI B1'1 B6'&J HD' JECF #F **-BB 'D' 9F 71JB EH8A EF/H( EF 'DE-CE) 'DE.*5) . (2) 'D(JH9'* 'D16'&J) HG0G D' JECF *-BJBG' AJ 'DHB* 'D-'61 'D' 9F 71JB 'DEH8A 'D0J *9JFG 'DE-CE) . HG0G **E 'E' 9F 71JB 'E'CF DG' #H 9F 71JB 'D(J9 'D'DC*1HFJ ('D(JH9'* 9F 71JB 'D'F*1F*) HG0G 'D(JH9'* *BHE (G' 'D41C'* 'D*,'1J) 'DE*.55) JF8EG' E1C2 'D(JH9 'D16'&J) DDEFBHD 'DE('9 ('DE2'J/) %0 F5 9DJG 'DB'FHF 'DA1F3J AJ 'DE'/) 18 HE' J*(9G' EF B'FHF 'D'3*GD'C . %F (JH9 'DE2'/ DG0JF 'DFH9JF 'DE4'1 'DJGE' **E 9F 71JB E2'J/) E9DF) EF B(D 'DH3J7 HJ-JD 'DE'DC 'DI E5D-) 'D#A6D HGH 'D0J J13H 9DJG 'DE2'/ ('DE'/) 3 EF B'FHF 'D'3*GD'C). (3) 'DFH9 'D+'D+ J6E (JH9'* 'DE2'J/) %0 **-BB 9F 71JB 'DEGFJ 9F 71JB 'DH3J7 D41C) 'D/D'D) 'D*J JF-51 /H1G' AJ 'D*H37 (JF 'D('&9JF H'DE4*1JF 'DE4*1CJF ('DE2'J/) . 'DEGE #F G0G 'D9EDJ'* DDH3'7) ('DE2'J/) *CHF 9F 'D71JB 'D'DC*1HFJ H**-BB 'D(JH9'* (G' (4CD E('41 9F 71JB 'D'F*1F* D41C) 'DH3'7) . H'DA1B (JF G0' 'DFH9 H'DFH9JF 'D3'(BJF GH #F 'D(JH9 'D*J **E 9F 71JB 9EDJ) 'DH3'7) .'69) DF5H5 'DB'FHF 'D,/J/ H'F **E HAB'K DDBH'9/ 'D9'E) DD(J9 . ('DF3() DD'EH'D 'DE('9) A%F 'D(JH9'* 'D16'&J) ('DE2'J/) 'D9'E) *CHF EF8E) (4CD E.*DA 3H'! #-/+* G0G 'DE2'J/'* ('D,ED) #E ('DEA1/ #E 3H'! #C'F* H'B9) 9DI #EH'D ,/J/) #E E3*9ED) . AJ 'D(/! D' JECF #F F9ED "DJ) E9*'/) DEE'13) 'D*,'1) DD(J9 ('DE2'J/'* ( 'DE'/) 320-1 EF B'FHF 'D*,'1) 'DA1F3J ) . (9/ 0DC H'3*F'/'K DDB'FHF 'D,/J/ A%F (JH9'* 'DEFBHD'* ('DE2'J/'* 'D9'E) D' JECF #F *CHF 'D' DD'EH'D 'DE3*9ED) #H DD'EH'D 'D,/J/) %0 GJ (4CD E('41 EF F*', 'D('&9 %0' DE JCF *',1'K HD' -1AJ'K ( 'DE'/) 1-1 ) . G0G 'D'EH'D 'D*J D' JECF #F *CHF 'D' EFBHD'* ('D7(J9) HJECF #F *CHF E('9) ('D,ED) #H EA1/ . H9DI 'D9C3 EF 0DC A%F (JH9'* 'DE2'J/) DD(6'&9 'D,/J/) ('D,ED) :J1 'DE4EHD) ('DB'FHF 'D,/J/ *CHF -1) 9F/E' J*9DB 'D'E1 ('D-F7) H'DEH'/ 'D'HDJ) 'DE-//)( 'DE'/) 322-8 EF B'FHF 'D*,'1) ) HJ,( #F *CHF E,'2) EF E-CE) 'D*,'1) AJ 'D-'D'* 'D'.1I ( 'DE'/) 322-14 EF B'FHF 'D*,'1) ) HG0G 'D(JH9'* D' *B9 'D' 9F 71JB 'DH3J7 . %F (JH9'* 'DE2'J/) 'D9'E) *.69 DF8'E B'FHFJ .'5 %0 J*H6- *'1)K (H'37) */.D 'DEGFJ 'D0J 3,1J 'DE2'J/) H*'1)K ('D5A) 'D,(1J) DG0G 'D(JH9 ( 'D(JH9'* 'D*J *,1JG' 'D3D7'* 'D9/'D) ) . 3H'! *9DB 'D'E1 ('D(JH9'* 'D16'&J) #H 'D,(1J) A#F 'DB'FHF AJ 'DE'/) ( 30 EF B'FHF 'D*,'1) ) JEF9 CD 417 JG/A 'DI '3*(9'/ #H *-/J/ E3$HDJ) 'DEGFJ 'DH3J7 . G0' HB/ H69 'DB'FHF EF 'D,G) 'D'.1I E/) 'D*B'/E GJ 941 3FH'* DCD /9HI EF /9'HJ 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) 'DE+'1) (5// 'D(JH9'* . A%0' *9DB 'D'E1 ('D(JH9'* 'D16'&J) ( 'DE'/) 14 EF B'FHF 'D*,'1) ) A%F 'D41C'* 'DH3J7) *CHF E3$HD) 9F 'D+EF ( 'D+EF 'D0J J,( #F J-*A8 (G 9F/ 'D('&9 .D'D 4G1JF ) EF 'D(J9 HEF *3DJE 'D'EH'D 'DE3*./E) AJ 'D(J9 . HD' JECF D#J 417 #F J3*(9/ #H JBJ/ G0G 'DE3$HDJ) . H*7(JB'K DDB'FHF A%F 'D*3DJE D' JECF #F JB9 %D' (9/ *3DJE 'D+EF EF B(D 'DE4*1J 'DI 'D41C) 'DH3J7) #H 9F/E' JCHF 'D+EF E6EHF'K . H9F/ 9/E 'D/A9 A%FG JECF DD('&9 #F J9J/ (J9 'D#EH'D .D'D 4G1 H'-/ HAJ :J'( '9'/) 'D(J9 A%F 'D(J9 JCHF EA3H.'K (BH) 'DB'FHF . H9F/E' J*9DB 'D'E1 ('D(JH9'* 'D',('1J) A%F 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J AJ 'DE'/) 1649 J3*(9/ 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) . 'DE7D( 'D+'FJ (JH9'* 'D(H15) 'D*,'1J) %F (JH9'* 'D(H15) 'D*,'1J) *CHF E.55) DD(6'&9 'DE*9DB) ('DEH'/ 'D'HDJ) . G0G 'D(H15'* *3E- DD*,'1 ('D*3HB (CEJ) 6.E) HGJ 9EDJ'* **-BB 3H'! ('D+EF 'D9',D #E 'D',D AJ 9EDJ'* 'D',D %0 *CHF AJ 9BH/ B'(D) DDA3. HJ,( *FAJ0G' AJ 'DEH9/ 'DE-// DG' . G0G 'D9BH/ **-BB '-J'F'K E9 'D.J'1 'D0J J97I D#J EF 'DE*9'B/JF 'D-B AJ E6'9A) CEJ) 'D*3HB . CE' JH,/ '-J'F'K (96 'D9EDJ'* 'D.'5) HGJ *DC 'DE41H7) (*B/JE #-/ 'DE*9'B/JF 'DEC'A&) 'D*J 3(B #F F5 9DJG' 'D9B/ AJ E+D G0G 'D9EDJ'* . G0G 'D9EDJ'* 'DE.*DA) *CHF (%41'A E,D3 'D*3HB 'D.'5 'D0J #4'1 'DJG 'DB'FHF 'DA1F3J H*$/J 'DI #F 'D/A9 JCHF 9F 71JB 'DH3J7. 'D.'*E) : 1#JF' AJ G0' 'D(-+ 'DE*H'69 AJ 'DB'FHF 'DA1F3J 'DE*9DB ((J9 'DEFBHD H'D.5H5J) 'D.'69 DG' #F 'DE419 'DA1F3J B/ H69 G0G 'D.5H5J) D-E'J) 'DE3*GDC HG0G *'1)K *CHF (EH,( B'FHF 'D'3*GD'C 'DA1F3J H*'1)K 9DI B'FHF 'DEF'A3) 'D*,'1J) HB'FHF 'DEGF) A6D'K 9F 'DBH'9/ 'D9'E) . %F EF 'DEAJ/ 'D'3*A'/) (E' GH EH,H/ AJ 'DB'FHF 'DEB'1F EF *41J9'* B/ *CHF .J1 9D', D-E'J) 'DE3*GDC 'D91'BJ .5H5'K (9/ 1H', 'DC+J1 EF 'D3D9 'D'3*GD'CJ) 'D*J J,GD E/I 5D'-J*G' H,H/*G' . %FF' (#E3 'D-',) 'DI E91A) E' J/H1 AJ 'D9'DE EF *41J9'* *-EJ 'DE3*GDC 'D69JA #E'E 'DEF*,JF 'D('&9JF 'DEGFJJF . 'DE5'/1 : Calais-Anloy et Steinmetz Droit de la cosommation Dalloz. Christianos Delai de reflection D. 1998. F-X Testu Le Juge et le contrat d adhsion. J. C. P. 1993. Collart Dutilleul et D. Delebecque Contrats civils et commerciaux Dalloz 2002. Bulltin civil. 1993, 1993, 1996. Dalloz. 1991. () J. Calais-Anloy et Steinmetz Droit de la cosommation Precis Dalloz no32 et s. () U. J. Calais-Anloy et Steinmetz Op. Cit. no33. () E/ 'DB6'! 'DA1F3J 'D-E'J) D*4ED 'DEGFJ 9F/E' JCHF 'DE'D 'DEC*3( DJ3 DG 9D'B) E('41) E9 'DF4'7 'DEE'13 EF B(DG : - Cass. 1er civ. 17 Juill 1996, Bull. Civ. 1 no 331. () Cass. 1er civ. 3 Mars 1993, Bull. Civ. 1 no 96. () Cass. Crim. 14 Fevr 1991. D. 1991. IR. 119. () %F '+('* E*F '-*1'E G0G 'D.5H5J) JB9 9DI 9'*B 'D('&9 #F81 : Cass. 1er civ. 17 Fevr. 1993, Bull. Civ. 1 no 79. () Christianos Delai de reflection theore Juridique et efficacite de la protection des consommateurs. D. 1998. 28. () F-X Testu Le Juge et le contrat d adhsion. J. C. P. 1993. 1.3673. () Calais-Anloy et Steinmetz Droit de la cosommation Dalloz. No 136. () Collart Dutilleul et D. Delebecque Contrats civils et commerciaux Dalloz 2002. P. 98.   'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (8/'D3F) 'D-'/J) 941)) 9// (27) "0'1 (2006) =========== ====================================== 'D.5H5J) AJ (J9 'DEFBHD PAGE 12 PAGE 11 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (8/'D3F) 'D-'/J) 941)) 9//(27) 3F) (2006) [51-512] 'D.5H5J) AJ (J9 'DEFBHD AJ 'DB'FHF 'DA1F3J 1 *'1J. B(HD 'DF41 : 14/2/2006 *'1J. 'D'3*D'E : 27/1/2006 BPDP^PPRRVT(WX[`]`cdfjk$a$$$ & F 66^6`a$$X^`Xa$$a$ $X^`X$ & F 66^6`$$kkkkrlopppprBt.u0uDuuvv*wlw $ & FhA$a$$a$$$a$$ & F 66^6`$$a$$a$lwww2xxxyyTzzz4{{|}}^~`~d~f~j~$$A$^`a$$a$$A$a$$A$ $A$^`$a$ $ & FhA$a$wwwwwx x0x2x4x6xFxxxxxxxxyyyyyyyyyyzzHzJzRzTzVzXzzzzzz4{B{F{{{{{{{{|||||}}}}}}}}}}\~^~`~b~jhw)U hw)H*^J hw)^J hw)Z^J hw)Zhw)H*^JaJhw)^JaJjhw)0JUZhw)hw)CJZ^JaJ Fb~f~h~l~n~r~t~x~~~~~~`bd(06<}rhw)<CJZ^Jhw)CJZ^Jhw)CJZ^Jhw)0JZ^JaJ he*0JZ^JaJmHnHuhw)0J^JaJjhw)0JUZ^JaJjhw)UZ hw)Z^J hw)Z^J hw)Zhw)CJZ^Jhw)CJZ^Jjhw)Uhw),j~l~p~r~v~x~V*$$d%d&d'dNOPQa$$$&`#$)$$d%d&d'dNOPQ$<>HTVdhjlnptvЀҀր؀JLNPݺݰݰ٥hw)CJZ^JaJ hw)5Z\^Jhw)Z^JaJhw)CJ$Z^JaJ4hw)CJ$Z^JaJhw) hw)Zhw)<CJZ^Jhw)CJZ^Jhw)CJZ^JVlnprtv̀΀ЀҀր؀JLN$$a$$ $`a$$$*$$d%d&d'dNOPQa$NP$a$8 0&P <0' (5!"#$% (2*2$$If!vh#v #v:V l V0 5 54b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~^J _HmH nH sH tH J`J Normal$A$_HaJmH sH tH B@B Heading 1$$@&a$^JaJB@B Heading 2$$@&a$^JaJB@B Heading 3$$@&a$^JaJB@B Heading 4$$@&a$^JaJ,H@H Heading 5$$@&a$6]^JaJ(DA`D Default Paragraph FontVi@V 0 Table Normal :V 44 la (k ( 0No List 6B@6 Body Text^JaJ@P@@ Body Text 2$a$^JaJ6@6 Footnote Text@&@!@ Footnote ReferenceH*4 @24 Footer 9r .)@A. Page Number4@R4 Header 9r 4>@b4 Title$a$^JaJZR@rZ Body Text Indent 2$`a$ CJ^JaJ NT@N Block Text$^`a$^JaJ @Q@@ Body Text 3$a$^JaJ PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] Z y3C6T1e} jm/2Pl6/2Plo6 Z wb~<P #DEGL*BPklwj~VNP!"$ABCFHI !T!T@ @ ( nB c $DԔ3"? N0n"2 # s"*?l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11 N0n"2 # s"*?l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11( " 0jJ))?3"?  0v @jJ3"? h 3 3"? h 3 3"? hB @ S DjJ3"?B S ?IJK6$!rK*,rI 0!I rPI rI 0! r 1sNn"s]}"s$*UZ()6<IO3:@FOTY[\`uyRZ   l r    &-47>Gxz{~ 9= 245?BDEHfnt{IR p t !!!!""""##$$C$K$$$%%&&&&''''(((())))**++++,,,,,$,5,8,~,,--.. ....../ ///00f0r00000011111!1#1.10151R1W1\1`1g1n1o1x1111111111111111112 222,21282C2E2K2L2R2o2t223333333334 4"4'474=4>4G4K4U4k4x4444444444444455 55!5"5+525<5>5F5G5M5Q5\5^5d5u5w5x5z5{5}5~5555555555555676C6L6Y6e6i6p6w6~66666666666666#$89TW')56HL23?@NOtuQR k n %&34=>}~897?egstHIo p !!""B$C$$$&&''(())++ ,,,,4,5,},~,......//e0m00000011 22 2u2w223;3D3o3x3y33333333H4J44444,5.5m5s5u5w5x5z5{5}5~555556.6o6p6z6~66666666666633333333333333)I3O &>g,5,00z111 2 2m5s5u5w5x5z5{5}5~55556p6z6~6666666666Q}?_26zOF/TQ@~ wX4 z^`zCJo(- z^`zCJo(- hh]h`o() hh^h`CJo(.26zOQ}?/TQ wXw)e* 2 2@E6HHJUnknown G.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHU @MCS Taybah H_I normal.K ASimplified ArabicE b@Monotype KoufiU @MCS Taybah S_U normal.M ATraditional ArabicA$BCambria Math#qh{fCDڣ&Qw* Zw* Z!2011 KqHP $Pe*2! xx *'D.5H5J) AJ (J9 'DEFBHD AJ 'DB'FHF 'DA1F3JmaysamRenaso  Oh+'0  @ L X dpx, maysamNormalRenaso81Microsoft Office Word@Pw=@=dQ@Rg@ܖ+` w*՜.+,0 hp| lawZ1 + Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJLMNOPQRTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoqrstuvwyz{|}~Root Entry F`I`Data K1TableS9WordDocument:SummaryInformation(pDocumentSummaryInformation8xCompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q