ࡱ> Qibjbjȃ+Si-]r8Dl(MOOOOOO$6s]\@^snRMMrTd"MD@*mx9? #. /. ,9A1 E-E/ ,H'/ 'DA6DJ #3*'0 'DB'FHF 'DE/FJ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5DEB/E) : EF 'DE91HA 'F 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) AJ 9B/ 'D(J9 B/ #4(9G 'D('-+HF /1'3) 'D' 'F /1'3) G0' 'D6E'F 9DI (J9 'D3J'1'* J#.0 7'(9'K E*EJ2'K D'FG' 3**1C2 9DI (J'F EHBA 'DB6'! 'D91'BJ AJ E+D G0' 'DFH9 EF 'D(JH9 /HF ':A'D 'D'4'1) 'DI EHBA 'DABG EF 0DC. HJ4CD (J9 'D3J'1'* H(4CD .'5 'DE3*9ED EFG' 'GEJ) .'5) (3(( '*3'9 F7'BG AJ 951F' 'D-'61 D'3('( 9/J/) D9D EF 'GEG' 9/E *H'A1 'D,/J/ . HG0' 'DH69 'D,/J/ .DB 3HB'K H'39) D(J9 'D3J'1'* 'DE3*9ED) HEF GF' F47* 3HBG' HB'E* E9'16 .'5) DG' EF*41) AJ 'F-'! 'DB71 . H'E'E G0' 'D*7H1 'DE-3H3 *HD/* E3'&D B'FHFJ) ,/J/) .'5) ('DF3() 'DI 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) DD3J'1'* HD'3JE' 'F 'DE(J9 'DE3*9ED D'JECF 'F J$/J FA3 'D./E'* H'DEF'A9 'D*J J$/JG' 'D-/J+ AEF J4*1J 'DE3*9ED 9DJG 'F J*HB9 9JH('K AJG H#F J4*1J EF +E 9DI E3$HDJ*G E*-ED'K E.'71 'D'3*9E'D HB/ *1// 'DB6'! 'DA1F3J (4#F 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) ('DF3() 'DI 'D'4J'! 'DE3*9ED) '0 '*,G 'DB6'! AJ A1F3' AJ 'D(/! 'DI 9/E 'D'.0 (6E'F 'D9JH( 'D.AJ) D'F E+D G0' 'D6E'F J91BD 'F*', 'DEH'/ 'D,/J/) A6D'K 9F *9'16 E(/# 'D6E'F E9 9F51J 'D'3*9E'D H'DB/E AJ 'D4J!() . DCF G0' 'DEHBA 'D1'A6 '.0 J*(/D 4J&'K A4J'K (-J+ '.0 AJ 'D(/! (E(/# 'D6E'F (5H1) 6EFJ)(). +E E'D(+* E-CE) 'D*EJJ2 'DA1F3J) 'F '(12* G0' 'DEHBA 'D6EFJ H/A9*G 'DI E1-D) 'D9DFJ) 'D51J-) A'B1* 'D6E'F (EH,( B1'1G' 'D5'/1 AJ 11/6/ 1954 E9*(1) 'F 6E'F 'D9J( 'D.AJ J7(B 3H'!K C'F* 'D(6'9) 'DE('9) ,/J/) 'E E3*9ED)() . HGC0' '5(- E(/# 6E'F 'D9J( 'D.AJ EC13'K ('DF3() 'DI (J9 'D'4J'! 'DE3*9ED) HJ9*E/G 'DABG H0DC *-* H7#) 'F*4'1 G0' 'DFH9 EF 'D*,'1) (9/ 'F '5(-* 'D3J'1) '-/I -','* 'D'F3'F 'D61H1J) . EF GF' H(F'!K 9DI E'*B/E 1#JF' /1'3) G0' 'DEH6H9 'D0J J4CD 'GEJ) C(J1) AJ -J'*F' DE' JECF 'F *B/EG 'D3J'1) EF ./E'* DD'F3'F HDDE,*E9 CDG HDE' DE(/'R 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) AJ E+D G0' 'DFH9 EF 'D(JH9 EF *#+J1 AJ '3*B1'1 'DE9'ED'* . H/1'3*F' DDEH6H9 3*CHF AJ +D'+) E('-+ J.55 'D'HD D41H7 'D6E'F H'D+'FJ D(J'F '-C'E 6E'F 'D9J( 'D.AJ 'E' 'D+'D+ A3J.55 D/1'3) *9/JD '-C'E 'D6E'F . CE' 3*CHF DF' .'*E) . 'DE(-+ 'D#HD 41H7 'D9J( 'DEH,( DD6E'F DE J91A 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 'D9J( 'D.AJ :J1 'F E-CE) 'DFB6 'DE51J) AJ B1'1 DG' 91A* 'D9J( 'D.AJ (#FG 'D'A) 'D7'1&) 'D*J *.DH EFG' 'DA71) 'D3DJE) DDE(J9 )(). CE' J91AG (96 'DABG'! 'DE3DEJF (#FG ('D.1H, 9F 'DE,1I 'D7(J9J 'E' D2J'/) 'H FB5'F EH,( DFB5 'DE'DJ))() . HEF ',D 'F J6EF 'D('&9 'D(J9 'D0J J8G1 AJ 'DE(J9 D'(/ 'F **H'A1 AJ 'D9J( 41H7 E9JF) H/HFG' D'JCHF AJ EB/H1 'DE4*1J 'D1,H9 9DI 'D('&9 ('D6E'F D'FF' DH '.0F' (F81 'D'9*('1 #J 9J( D'/I 0DC 'DI 'D'671'( H9/E 'D'3*B1'1 AJ 'DE9'ED'* H'G/'1 'DBH) 'DED2E) DD9BH/() .A'DE419 'D0J '1'/ 9F 71JB 'D6E'F E3'9/) 'DE4*1J DE J4# AJ 'DHB* FA3G -E'J) *319G H9/E *(51G . A417 'D-E'J) J3*H,( 'F JCHF 'D.A'! AJ 'D9J( HDJ3 'F9/'E 'D(51 D/I 'DE4*1J() . HJ4*17 (EB*6I F5 'DE'/*JF 558/ 559 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 'F **H'A1 'D41H7 'D"*J) : 1- 'F JCHF .AJ'K 2-'F JCHF E$+1'K 3- 'F JCHF B/JE'K 'DE7D( 'D#HD J,( #F JCHF 'D9J( .AJ'K J4*17 D'9*('1 'D9J( .AJ'K '3*F'/'K 'DI 'DE'/) (559) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 'D' JCHF 'DE4*1J 9'DE'K (H,H/G HB* 'D(J9 'H 'F D'JCHF AJ '3*7'9*G 'F J*(JFG (FA3G DH 'FG A-5 'DE(J9 (E' JF(:J EF 'D9F'J) . 'F 'DE4*1J D'J3*7J9 'F J/9J .A'! 'D9J( -*I 'F C'F .AJ'K '0' C'F J9DE (H,H/ 'D9J( 'H 'FG B/ '-'7 (G' 9DE'K (.(1*G 'D4.5J) 'H ('3*9'F*G (.(J1() .EF GF' A'FG D'J3*7J9 'F J1,9 'DI 'D('&9 ('D6E'F D'F 9DEG ('D9J( J,9D EFG 8'G1'K D'.A'! AJG . CE' 'F 'B/'EG 9DI 41'! 'DE(J9 E9 9DEG ('D9J( JAJ/ 16'!G ('DE(J9 . HJ9*(1 'D9J( .AJ'K C0DC '0' DE JCF AJ '3*7'9*G 'F J*(JFG DH 'FG A-5 'DE(J9 (E' JF(:J EF 'D9F'J) . H'D9F'J) 'DE7DH() GJ 9F'J) 'D4.5 'DE9*'/ .HGF' J+'1 'D*3'$D 9E' '0' C'F 'DE9J'1 'DH',( '9*E'/G DDBHD (.A'! 'D9J( GH E9J'1 EH6H9J Conception ob jectif 'E 'FG E9J'1 4.5JConception Subjectif A'D'HD JF81 'DI 'D9J( EF 2'HJ) 9'E) 'DF'3 E9*E/'K FEH0,'K 9'E'K DD'F3'F (51A 'DF81 9F 5A'* 'DE4*1J AJ -JF 'F 'DE9J'1 'D'.1 J9*E/ 4.5'K 'H'F3'F'K E-//'K AJF81 'DI 5A'* 'DE4*1J HE' D/JG EF E9DHE'* AFJ) **J- DG E9'JF) 'DE(J9 HC4A 9JH(G . *,'G G0JF 'D1#JJF '.0 'DE419 'D91'BJ ('DE9J'1 'DEH6H9J 'DE,1/ D' 'D4.5J F'81'K 'DI 9F'J) 'D4.5 'D9'/J D' 'DI 9F'J) 'DE4*1J HEF +E D'J9*/ (B/1) 'DE4*1J FA3G 9DI 'C*4'A 'D9J( (D (B/1) 'D4.5 'D9'/J (E9FI 'FG D'JD*A* 'DI 81HA 'DE4*1J 'D.'5) EF -J+ 'D9DE H'D,GD HEF -J+ 'D-01 H'D:AD) . HEF GF' AB/ '9*(1 'F 9/E 'D.(1) D/I 'DE4*1J D'*(11 '9*('1 'D9J( .AJ'K ('DF3() 'DJG '0' C'F (EB/H1 4.5 '.1 'C*4'AG ('DF81 'DI 'DE2'J' 'D*J J*E*9 (G' HAJ -'D) 9/E *H'A1 G0G 'DE9'1A D/JG 9DJG 'F J3*9JF (EF JEDCG'() . AJ9*(1 'DE4*1J EB51'K '0' DE JD,# 'DI G0G 'DE9HF) 'D*J C'F* *3E- (C4A 'D9J( DH -5D* HD0' *F*AJ 9F 'D9J( AJ G0G 'D-'D) 5A) 'D.A'! . 'F *51A 'DE4*1J 'D.'7J! GF' GH 'D0J '/I 'DI 9/E C4A 'D9J( AJ*-ED EF +E F*J,) .7&G 9F 71JB '9*('1 'D9J( 8'G1'K ('DF3() 'DJG H-1E'FG EF 'D6E'F . DCF GF'C (96 'D9JH( 'D*J J3*95J C4AG' 9DI 'DE4*1J 'D9'/J H9DI 'D.(J1 'J6'K D'F 0DC D'J-5D 'D' (9/ '3*9E'D 'DE(J9 A*1) 7HJD) H.'5) ('DF3() 'DI 9JH( 'D3J'1'* 'D*J D'JECFG' E91A) '31'1G' 'D'DJ) 'D'(9/ B79 E3'A) 9/) CJDH E*1'* HD0DC *9*(1 9JH('K .AJ) . CE' B/ JB*6J 'C*4'A 'D9J( ',1'! A-5 /BJB 9DI 'DE(J9 DJ3 EF E#DHA 'DF'3 'DBJ'E (G H(0D E,GH/ :J1 9'/J DE J,1(G 'D91A 'H '3*9E'D 71B 9DEJ) .'5) HAFJ) 'H (9('1) '.1I B/ J-*', 'DI .(1) :J1 9'/J) A'D9J( J9*(1 .AJ'K D' 8'G1'K JH,( 'D6E'F() . HEF 'D,/J1 ('D0C1 'FG D'*H,/ -/H/ A'5D) (JF 'D.(1) 'D9'/J) H'D.(1) :J1 'D9'/J) A*DC E3#D) F3(J) EE' J,9D .A'! 'D9J( 'H 8GH1G 'E1'K F3(J'K J.69 D*B/J1 B'6J 'DEH6H9 HJ1,9 AJG' 'DI E3DC 'D4.5 'D9'/J AJ A-5 'DE(J9() HDJ3 GF'C E'JEF9 EF 'F J3*9JF 'DB'6J ('D.(1'! AJ 3(JD *-/J/ 'D9J( H(J'F EB/1) 'DE4*1J 9DI 'C*4'A 'D9J( HE91A) 'D9J( 'D.AJ() . HGC0' A#F 'D.A'! AJ 'D9J( GH E'DE JCF (H39 'DE4*1J C4AG HJ*#+1 0DC (5A) 'DE4*1J EF ,G) H(7(J9) 'DE(J9 EF ,G) '.1I. 'F 'D9J( .AJ 9DI 'DE4*1J 'D9'/J 9F/E' D'J*J31 'D' D0J .(1) C4AG . HDCF '0' C'F* 9F'J) 'D1,D 'D9'/J *3*H,( AJ 'D81A 'D0J H,/ AJG 'DE4*1J 'D'3*9'F) (.(J1 DA-5 'DE(J9 AJ9*(1 EB51'K '0' DE JD,# 'DI G0G 'DE9HF) CE' *71BF' 'DI 0DC "FA'K . 'E' 9F/E' J4*1J 'DEGFJ E' J/.D 6EF F7'B 5F9*G 'H EGF*G AD' J39G '/9'! H,H/ 9J( .AJ C'F EF 'DEA1H6 AJG 'F J91A F*J,) .(1*G AJ EGF*G ('D1:E EF 'F C4AG J3*95J 9DI 'D1,D 'D9'/J . CE' J59( 9DI E+D G0' '+('* 9/E *ECFG EF C4A 'D9J( (3( 'D*,'1( 'D*J JCHF B/ ',1'G' 9'/) B(D 'D41'! . H'0' C'F D5A) 'DE4*1J *#+J1 CE' 1#JF' AJ H5A 'D9J( 'D.AJ AD7(J9) 'DE(J9 /H1 AJ 0DC 'J6'K . 'F 'D*EJJ2 (JF 'D9J( 'D.AJ H'D9J( 'D8'G1 J*#+1 (7(J9) 'DE(J9 HG0G 'D7(J9) *$+1 (/H1G' AJ '*3'9 F7'B 'D9J( 'H 6JBG AEAGHE 'D9J( J6JB E/'G AJ 'D'4J'! 'DE3*9ED) E+D'K. A'D9J( 'D.AJ 9F/E' J*9DB 'D'E1 ('D'4J'! 'DE3*9ED) GH 0DC 'D0J J*,'H2 -/H/ E' GH E*HB9 AJ 'D4J! 'DE3*9ED 'D0J D'J,H2 'F JH,/ 9'/) AJG() . ADJ3 DDE4*1J 'F J*HB9 EF 'D4J! 'DE3*9ED 'F JHA1 DG FA3 DA9'DJ) 'D*J JHA1G' DG 'D4J! 'D,/J/() . 'F 9/) 9F'51 **/'.D E9 (96G' D*CHJF G0' 'D*HB9 HEFG' 9DI 3(JD 'DE+'D: 9F51 'D+EF HH69J) 'D3J'1) 'D.'1,J) . HD0' DE J9*(1 'DB6'! 'DA1F3J 'F B/E 'DE-1C 9J( .AJ '0' DE *1'ABG 9F'51 '.1I C:D'! 'D+EF E+D'K . H'0' C'F 'DE4*1J B/ /A9 +EF'K 2GJ/'K A9DJG 'F J*HB9 #J 9J( AJ 'D3J'1) '0 'F 'D+EF GF' J$+1 AJ *HB9 'D9J( 'D0J J9*(1 8'G1'K H:J1 .AJ() . H'.J1'K J(BI 'D('&9 6'EF'K DD9J( AJ -'D*JF H'F C'F AJ EB/H1 'DE4*1J *(JF 'D9J( ('DA-5 'D9'/J DDE(J9 HG'*'F 'D-'D*'F GE' :- 1. '0' #+(* 'DE4*1J 'F 'D('&9 B/ 'C/ .DH 'DE(J9 EF 'D9J( H'F C'F AJ H39G *(J'F 'D9J( ('DA-5 'D9'/J DDE(J9 D#F *#CJ/ 'D('&9 DDE4*1J J9*(1 (E+'() '*A'B 6EFJ() . 2. '0' '+(* 'DE4*1J #F 'D('&9 B/ *9E/ '.A'! 'D9J( :4'K EFG CE' DH C'F 'D9J( 9('1) 9F C31 AJ E-1C 3J'1) H*9E/ '.A'!G ('DD-'E H'D7D'! '0 J9*(1 (:4G B/ '1*C( .7' 'DE4*1J AJ 9/E A-5 'DE(J9 (E' JF(:J EF 'D9F'J) () . 'DE7D( 'D+'FJ J,( 'F JCHF 'D9J( E$+1'K J4*17 AJ 'D9J( 'F JCHF E$+1'K HJ9(1 'DE419 'D91'BJ 9F G0' 'D417 AJ 'DE'/) (558) EF 'DB'FHF 'DE/FJ (BHDG (E' JFB5 +EF 'DE(J9 9F/ 'D*,'1 H'1('( 'D.(1) 'H E'JAH* (G :J1 5-J- '0' C'F AJ 'E+'D 'DE(J9 9/EG) . 'F 'D9J( 'DE$+1 '0F GH 0DC 'D9J( 'D0J EF 4#FG 'F JFB5 EF +EF 'DE(J9 'H EF EFA9*G %0 DH C'F 'DE4*1J J9DE ('D9J( HB* 'D*9'B/ DC'F J-,E 9F '(1'E 'D9B/ 'H AJ 'D'BD D'JB(D 'D41'! ('D+EF 'DH'1/ AJ 'D9B/ (D (+EF 'BD () . HJD'-8 'F 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J DE J#.0 'D' (E9J'1 H'-/ EF 'DE9J'1JF 'DE4'1 'DJGE' AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ HF9FJ (G 'D9J( 'D0J J$/J H,H/G AJ 'DE(J9 'DI AH'* EFA9) 'DE(J9 'H FB5 AJ EFA9*G /HF 'D'4'1) 'DI 'D9J( 'D0J JFB5 EF +EF 'DE(J9 ('DE'/) 1641 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J) . H'DA'1B 'DEH,H/ (JF G0JF 'DB'FHFJJF DG 'GEJ) AJ G0' 'D.5H5 0DC 'FG B/ JFB5 'D9J( EF +EF 'D4J! /HF #F JAH* 'D:16 'DEB5H/ EF 'D41'! CE' DH C'F 'DE(J9 3J'1) 5'D-) D,EJ9 'D':1'6 'DEB5H/) HDCF *(JF AJG' 9J( .AJ AJ 'D:7'! 'D.'1,J 'H AJ EB'9/G' EE' J$+1 AJ BJE*G' (-J+ JFB5 EF BJE*G' FB5'K E-3H3'K HB/ JAH* ('D9J( :16 5-J- /HF 'F JFB5 +EF 'D(J9 CE' DH C'F 'DE(J9 "D) EJC'FJCJ) AJG' 9J( .AJ J,9DG' :J1 5'D-) D(96 'D':1'6 HDCFG' ('D1:E EF H,H/ G0' 'D9J( D'*2'D E-*A8) (BJE*G' 'DE'/J) H'DE4*1J E9 0DC J3*7J9 'F J1,9 9DI 'D('&9 ('D6E'F () . HGC0' J*(JF DF' 'F 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 'H39 E/I EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J . 'E' 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE51J AJF5 AJ 'DE'/) (446) 9DI 'F 'D9J( 'D0J J6EFG 'D('&9 'D0J JFB5 EF BJE) 'DE(J9 'H FA9G (-3( 'D:'J) 'DEB5H/) E3*A'/) EE' GH E(JF AJ 'D9B/ 'H E' GH 8'G1 EF 7(J9) 'D4J! 'H 'D:16 'D0J '9/ DG . AJ -JF 'F 'DB'FHFJF 'DD(F'FJ H 'DE:1(J F5' 9DI .D'A 0DC . AG0G 'DBH'FJF *F5 9DI /1,) *#+J1 'D9J( A'DE'/) 442 EH,('* H9BH/ H'DE'/) 549EF 'DB'FHF 'DE:1(J *F5'F 9DI 9/E 6E'F 'D9J( 'D0J D'JFB5 EF BJE) 'DE(J9 'H EF FA9G 'D' FB5'K J3J1'K #J 'F 'D9J( 'DEH,( DD6E'F AJ G0JF 'DB'FHFJF J,( 'F JCHF 9DI B/1 EF 'D,3'E) (-J+ JFB5 EF BJE) 'D4J! 'H EF FA9G ('DB/1 'DE-3H3 . H'3*CE'D'K DE' *B/E JB*6J DF' 'F F91A E/I 'D5D) 'D*J *1(7 'D9J( ('DEFA9) +E (JFG H(JF +EF 'D(J9 . #HD'K : '+1 'D9J( AJ EFA9) 'DE(J9 : GF'C EAGHE'F E.*DA'F DD9J( '-/GE' 6JB H'D".1 H'39 A'D'HD JF7DB EF '9*('1 CD FB5'F 9J('K HEF +E J5'1 'DI (-+ E/I *#+J1G AJ BJE) 'DE(J9 'H AJ '3*9E'DG ACD A3'/ AJ 'D4J! GH 9J( (51A 'DF81 9F E/I *#+J1G AJ 'D'3*9E'D HG0' E' J7DB 9DJG 'DEAGHE 'D*,1J/J HJG/A 'DI 'D*EJJ2 (JF 'DFB5'F H9/E 5D'-J) 'D'3*9E'D -J+ J9*(1GE' 417JF E*EJ2JF . AJ -JF 'F 'DEAGHE 'D'.1 D'J9*(1 'D9J( 9J('K ('DE9FI 'DB'FHFJ 'D' 'F7D'B'K EF E/I *#+J1G AJ 'D'3*9E'D 'H 'DBJE) (-J+ JF/E, 'D9J( H*#+J1G AJ 417 H'-/ 'H 9ED B'FHFJ H'-/ AJ5(- 'D9J( GH 'DA9D 'DE97D DD'3*9E'D() . H(0DC J97J 'D9J( EAGHE'K H8JAJ'K J*39 AJG EAGHE 'D9J( . HEF 'D1,H9 'DI F5 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) (558) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 'D*J *5A 'DFB5 AJ EFA9) 'DE(J9 (#FG (E' JAH* (G :16 5-J- '0' C'F 'D:'D( AJ 'E+'D 'DE(J9 9/EG) J*6- DF' 'F 'DE419 'D91'BJ '0' C'F J9*(1 AH'* :16 5-J- AJ 'DE(J9 9J('K A'F 9/E 5D'-J) 'DE(J9 DD'3*9E'D '7D'B'K (3(( 'D9J( J9*(1 9J('K E$+1'K EF ('( 'HDI() . HAJ 'DH'B9 'F 'DEAGHE 'DE,1/ DD9J( J*F'AI E9 'DH'B9 'D'B*5'/J HJA*B1 'DI 'DE1HF) 'D*J *3'9/ 9DI 'D'3*,'() D*-3JF 3J1 'DE9'ED'* (.D'A 'DEAGHE 'DH8JAJ 'D0J J9*(1 'D9J( GH 'D0J J*9'16 H'D"E'D 'D*J C'F 'DE4*1J J(:J *-BJBG' EF 9B/ 'D(J9() . 'F AH'* 'D:16 EF 'DE(J9 'H 'DFB5 'D-'5D AJ EFA9*G J*E *-/J/G 9DI '3'3 E'/J HEH6H9J() HD'JD*A* 'DI 'D'3*9E'D 'D.'5 'D0J JB5/G 'DE4*1J EF 'DE(J9 E' DE JCF B/ '9DE 'D('&9 (0DC #J '0' DE JCF AJ 'DH39 E91A) B5/ 'DE4*1J EF '1'/) 'D71AJF 'D51J-) 'H 'D6EFJ) HDE JCF AJ 'DEB/H1 'D'3*/D'D 9DI 0DC EF 7(J9) 'DE(J9 A'FG D'JECF '9*('1 9/E *.AJA 'DEJ9 DD'3*9E'D 'D.'5 ('DE4*1J 9J('K E$+1'K AJG . 'F 7(J9) 'D4J! GJ 'D*J *EDJ 'DEF'A9 'DEB5H/) EFG H'D*J *$+1 AJ *-/J/ H,G) 'D'3*9E'D A'D3J'1) E+D'K *CHF '3'3'K E.55) DD3J1 HDCF '0' C'F* 7(J9*G' B/JE) H*E 41'$G' EF 5F9 B/JE AD' J,H2 '9*('1 9,2G' 9F 'D3J1 9J('K AJG'() . HA6D'K 9F 'D7(J9) AB/ *-// H,G) 'D'3*9E'D 9F 71JB *CHJF H'9/'/ 'DE(J9 AE+D'K 'F H,H/ C31 ED-HE AJ ,2! E9JF AJ 3J'1) FBD B/ J9J(G' AJ -JF B/ D'J9*(1 9J('K '0' C'F* E9/) D1CH( 'D'4.'5 . 'F 'DFB5 AJ EFA9) 'DE(J9 J,( 'F JCHF AJ '9*B'/F' E-3H3'K D',D E3'D) 'D('&9 ('D6E'F HG0' E' F5 9DJG 'DE419 'D91'BJ ('F 'D9J( J$/J 'DI AH'* :16 5-J- AJ 'DE(J9 . A'0' C'F* '2'D) 'D9J( D' *3(( E4B) DDE4*1J (D EF 'DEECF '2'D*G ((96 'D'5D'-'* 'D(3J7) J-B DDE4*1J 'F J7D( '2'D) 'D9JH( D'FG' D'*9*(1 9J('K ('DE9FI 'DEB5H/ AJ 6E'F 'D9JH( . 'E' '0' C'F 'D'E1 9DI .D'A #J 'F '5D'- 0DC 'D9J( J3*:1B HB*'K 7HJD'K C'F DDE4*1J 'F J1,9 'DI 'D('&9 ('D6E'F(). HJ*AB 'DABG H'DB6'! AJ A1F3' 9DI '3*(9'/ 'D9JH( 'DBDJD) 'D#GEJ) H'D*'AG) 'D*J D' J*1*( 9DI H,H/G' 3HI E,1/ 6J'9 E*9)() . HJ0G( 'DABG AJ 'D91'B %DI 9/E E3'!D) 'D('&9 ('D6E'F 9F/ H,H/ 91A JB6J ('D*3'E- AJG. HG0G 'D9JH( GJ AJ 'D:'D( 9JH( *'AG) H7AJA)(). HB/ JCAD 'D('&9 DDE4*1J 5A) E9JF) DDE4*1J AJ 'DE(J9 +E J*(JF (9/ *3DE 'DE(J9 *.DA *DC 'D5A) CEF J4*1J 3J'1) E9JF) HJ4*17 9DI 'D('&9 #F *CHF 319*G' *,'H2 -/'K E9JF'K A'3*F'/'K %DI B'FHFF' 'DE/FJ J3*7J9 'DE4*1J #F J1,9 'DI 'D('&9 AJ -'D) *.DA 'DH5A 'DE41H7 AJ 'DE(J9 (EB*6I 'DBH'9/ 'D9'E) AJ 'DA3. D9/E 'D*FAJ0. HD' JECF 'F J1,9 'DI 'D('&9 (EB*6I #-C'E 6E'F 'D9J( 'D.AJ D'F AH'* 'DH5A HH,H/ 'D9J( #E1'F E*EJ2'F EF -J+ 'DEAGHE HEF -J+ 'D-CE(). HEF -J+ 'DEAGHE AD#F AH'* 'DH5A D' J/.D 6EF *91JA 'D9J( D'FG E' J.DH EFG '5D 'D4J! 9'/)K #E' 'DH5A AGH E' J*AB 'DE*9'B/'F 9DI H,H/G AJ 'DE(J9. #E' EF -J+ 'D-CE AJ.*DA AH'* 'DH5A H'D9J( 'D.AJ EF -J+ 'D41H7 %0 #F 41H7 'D1,H9 ('D6E'F (EB*6I 'D9J( 'D.AJ *.*DA 9F 41H7 'D1,H9 (EB*6I 'DH5A AJCAJ ('DF3() %DI AH'* 'DH5A +(H* *.DAG HB* *3DJE 'DE(J9 CE' J,( #F JCHF H,H/ 'DH5A E41H7'K AJ 'D9B/. #E' 'D9J( A'F 6E'FG J9*(1 EF EB*6J'* 9B/ 'D(J9. +'FJ'K: '+1 'D9J( AJ +EF 'DE(J9: J#.0 'DE419 'D91'BJ AJ *B/J1 'DFB5 'D-'5D AJ +EF 'DE(J9 (E9J'1 EH6H9J E'/J #J 'DFB5 'D-'5D AJ +EF 'DE(J9 -3( *B/J1 'D*,'1 H#5-'( 'D.(1). HDCF 'DE419 DE J-// E/I 'DFB5 'D0J %0' *-BB AJ +EF 'DE(J9 (3(( 'D9J( J9*(1 E$+1'K AJG. AJ -JF #F (96 'DBH'FJF 'D91(J) *F5 9DI 'F 'DFB5 AJ BJE) 'DE(J9 (3(( 'D9J( J,( #F JCHF E-3H3'K AB/ F5* 'DE'/) 442 EF 'DB'FHF 'DD(F'FJ 9DI (J6EF 'D('&9 9JH( 'DE(J9 'D*J *FB5 EF BJE*G FB5'K E-3H3'K #H *,9DG :J1 5'D- AJE' '9/ DG (-3( E'GJ*G #H (EB*6I 9B/ 'D(J9. #E' 'D9JH( 'D*J D' *FB5 EF BJE) 'DE(J9 #H EF 'D'F*A'9 EFG %D' FB5'K .AJA'K H'D9JH( 'DE*3'E- (G' 91A'K AD' *3*H,( 'D6E'F...) CE' J4J1 %DI FA3 'DE9FI 'DB'FHF 'DE:1(J. HJ9*(1 'DABG 'D%3D'EJ #F 'D9J( E$+1 AJ BJE) 'DE(J9 %0' C'F EF 4'FG #F JH,( FB5'F 'D+EF AJ 9'/) 'D*,'1 FB5'F'K A'-4'K DJ3 J3J1'K(). HJ1I 'D(96() %F 'D-CE 'DH'1/ AJ 'D*BFJF 'DD(F'FJ D' E'F9 EF #.0G AJ 'DB'FHF 'D91'BJ H0DC D'F 'DE419 D' J9*(1 #J FB5 J71# 9DI 'D+EF #J +EF 'DE(J9 F*J,) DD9J( E$+1'K. %FE' J,( 'F JCHF 'DFB5 AJ +EF 'DE(J9 H'1/'K AJ 'D3HB H0DC -3( *BHJE 'D*,'1 H#1('( 'D.(1). A%0' C'F 'DFB5 AJ +EF 'DE(J9 (3(( 'D9J( D' JD*A* %DJG 'D*,'1 H#1('( 'D.(1) DCHFG J3J1'K #H 7AJA'K AD' J9*(1 'D9J( AJ G0G 'D-'D) E$+1'K AJ 'DE(J9 HGC0' AD' J9*(1 9J('K E$+1'K AJ BJE) 'DE(J9 H,H/ ./4 .AJA AJ GJCD 'D3J'1)() H'F C'F* 'DA71) 'D#5DJ) DD4J! *.DH EFG. 'DE7D( 'D+'D+ J,(1 #F JCHF B/JE'K EF 'D41H7 'DH',( *H'A1G' DCJ J*-BB 'D6E'F B/E 'D9J(. HB/ F5* 9DI G0' 'D417 ,EJ9 'DBH'FJF E9 '.*D'A AJ 'D*7(JB (JFG' (3(( '9*E'/ 'D(96 EFG' EAGHE'K J.*DA 9F 'D(96 'D".1 EF F'-J) FBD 'DEDCJ) H*-ED 'DE.'71 'F7D'B'K EF CHF 'D9J( 'D.AJ GH (E+'() GD'C ,2&J AJ 'DE(J9 J*#+1 417 'DB/E AJG (EAGHE *(9) 'DGD'C. CE' JB9 9DI 'DE4*1J %+('* B/E 'D9J( HG0' E' 3F(-+G 9DI 'D*H'DJ: #HD'K: H,H/ 'D9J( : JB5/ (B/E 'D9J( AJ 'DB'FHF 'D91'BJ 'F JCHF EH,H/'K AJ 'DE(J9 HB* 'D*9'B/ 'H (9/G HB(D 'D*3DJE() HJ3*HJ 'D#E1 %0' C'F 'DE(J9 EF 'D#4J'! 'DBJEJ) 'DE9JF) (0'*G' #H EF 'D#4J'! 'DE9JF) (FH9G' 'D*J D' *F*BD %D' (9/ 'D%A1'2 HG0' E' F5* 9DJG 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) 558 EF 'DB'FHF 'DE/FJ (JCHF B/JE'K %0' C'F EH,H/'K AJ 'DE(J9 HB* 'D9B/ #H -/+ (9/G HGH AJ J/ 'D('&9 B(D 'D*3DJE). HEF 'D,/J1 ('D0C1 %F 'DE419 'D91'BJ AJ EHBAG G0' B/ 1(7 *(9) GD'C 'DE(J9 ('D*3DJE #J *-ED 'D('&9 GD'C 'DE(J9 D:'J) *3DJEG %DI 'DE4*1J HG0' J*AB E9 E' 0G( %DJG 'DABG 'D%3D'EJ(). AJ -JF *0G( *41J9'* #.1I HEFG' 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J %DI #F 6E'F 'D(J9 J1*(7 ('F*B'D 'DEDCJ) D' ('D*3DJE H0DC D#FG J1(7 *(9) 'DGD'C ('F*B'D 'DEDCJ)() . CE' #F *41J9'* #.1I *A1B (JF E' %0' C'F 'DE(J9 9JF'K E9JF) (0'*G' HGF' J,( #F JCHF 'D9J( EH,H/'K HB* 'D(J9 H(JF E' %0' C'F 'DE(J9 E9JF'K (FH9G #J EF 'DE+DJ'* AJ,( #F JCHF 'D9J( EH,H/'K HB* 'D*3DJE HG0' E' F5 9DJG CD EF B'FHF 'D'D*2'E'* H'D9BH/ 'DE:1(J AJ 'DE'/) 552 HB'FHF 'DEH,('* 'DD(F'FJ AJ 'DE'/) 445 H'DB'FHF 'DE/FJ 'D*HF3J AJ 'DE'/) 650. H9DI 0DC ADJ3 DD('&9 #F J6EF 'D9JH( 'DF'4&) (9/ *'1J. 'F*B'D EDCJ) 'D3J'1). H%0' C'F 'DEB5H/ EF 'D9J( 'DB/JE H,H/G CE' BDF' HB* 'D*3DJE %D' #F 'D9J( E9 0DC J9*(1 EH,H/'K AJ 'DE(J9 AJ G0' 'DHB* H'F C'F #+1G DE J*-BB #H J*A'BE %D' (9/ 'D*3DJE %0 JCAJ #F J*-BB 'D6E'F 9DI 'D('&9 %0' C'F E5/1 'D9J( #H AH'*G EH,H/JF AJ 'DE(J9 HB* 'D*3DJE H'F C'F' DE J*A'BE' %D' (9/ 'D*3DJE. H%0' C'F 3(( 'D9J( EH,H/'K B(D 'D(J9 #H B(D 'D*3DJE HDCFG 'F*41 AJE' (9/ H,( #D' JCHF 'F*4'1G (3(( .7# EF 'DE4*1J 'D0J J*-ED H-/G 'D611 %0' C'F B/ *3(( (8GH1 'D9J( (A9D .7# EFG H9/E '*.'0 'D'-*J'7'* 'DD'2E) ('F DE J(0D AJ 'D-A'8 9DI 'DE(J9 9F'J) 'D4.5 'DE9*'/ #J 'FG '3*9EDG (71JB) :J1 3DJE) DE J-*1E AJG' BH'9/ 'D'3*9E'D 'D5-J- HGF' J,H2 DDB'6J #F J.A6 EF 'D6E'F (EB/'1 E' '3GE .7# 'DE4*1J AJ *A'BE '+1 'D9J( H0DC '3*F'/'K %DI 'DBH'9/ 'D9'E) AJ 'D.7# 'DE4*1C 'D0J F5* 9DJG 'DE'/) 210 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ HAJ G0' JBHD 'DABJG 'DA1F3J CH1FJ: %F F7'B 6E'F 'D9J( 'D.AJ J6JB 9F/E' J*39 EH,( 'D9F'J) 'DE*1*( 9DI 'DE4*1J(). HB/ **H29 'DE3$HDJ) 9F 'D9J( (JF 'D('&9 H'DE4*1J %0' C'F .7# G0' 'D#.J1 B/ 4'1C ,2&J'K AJ 9EDJ) %8G'1 'D9J((). +'FJ'K: %+('* B/E 'D9J( : 'D#5D AJ 'DE(J9 CE' F9DE 3D'E*G HG0' J9FJ 'F 9(! %+('* H,H/ 'D9J( 'D.AJ 9DI 'DE4*1J. H*(12 #GEJ) *'1J. F4H! 'D9J( 9F/E' J**'(9 'F*B'D EDCJ) 'D3J'1) (**'(9 'D(J9 9DJG' AJB*6J 9F/&0M E91A) *'1J. 'D9J( DE91A) 'D('&9 'D0J 9DJG #F J*-ED 6E'F 'D9J(. %F 'D'9*E'/ 9DI 'D.(1) GH 'DH3JD) 'D#C+1 A'9DJ) AJ E91A) *'1J. 'D9J( DCF EGE) 'D.(J1 *5(- 'C+1 59H() 9F/E' D' JCHF GF'C '1*('7 H+JB (JF 7(J9) 'DE(J9 HFH9J) 'D9J( HAJ G0G 'D-'D) 9DI 'DE-CE) *CDJA 'D.(J1 ((J'F E' %0' C'F* 'D9JH( *1,9 %DI .7# EF 'DE4*1J 9F 71JB 3H! '3*9E'DG DDE(J9. H9DI CD A'F 'D%+('* J,H2 #F J-5D (,EJ9 H3'&D 'D%+('* D*9DBG (H'B9) E'/J). 'DE(-+ 'D+'FJ #-C'E 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) %0' *H'A1* 41H7 'D9J( 'DE*B/E 0C1G' #ECF 'DE4*1J EF 'D1,H9 'DI 'D('&9 ('D6E'F. HDCF 9DI 'DE4*1J #F JBHE ((96 'D',1"* D#,D 'D-A'8 9DI -BG AJ 'D6E'F HG0' E' 3F(-+G AJ 'DE7D( 'D#HD. #E' 'DE7D( 'D+'FJ A3JCHF 9F /9HI 'D6E'F. 'DE7D( 'D#HD A-5 'DE(J9 H%.7'1 'D('&9 ('D9J( 9DI 'DE4*1J #F JBHE ((96 'D%,1'!'* 9F/ *3DE 'DE(J9 HGJ E('/1*G %DI A-5 'DE(J9 H%.7'1 'D('&9 ('D9J(. *F5 'DE'/) 560 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI : (1- %0' *3DE 'DE4*1J 'DE(J9 H,( 9DJG 'D*-BB EF -'D*G (E,1/ *ECFG EF 0DC HAB'K DDE#DHA AJ 'D*9'ED. A%0' C4A 9J('K J6EFG 'D('&9 H,( 9DJG #F J('/1 (%.('1G 9FG. A%0' #GED AJ 4J! EF 0DC '9*(1 B'(D'K DDE(J9. 2- #E' %0' C'F 'D9J( EE' D' JECF 'DC4A 9FG ('DA-5 'DE9*'/ +E C4AG 'DE4*1J H,( 9DJG 'F J.(1 (G 'D('&9 9F/ 8GH1G H%D' '9*(1 B'(D'K DDE(J9). J*6- EF 'DF5 'DE0CH1 "FA'K %F 9DI 'DE4*1J #F J*-BB EF -'D) 'DE(J9 (E,1/ *ECFG EF 0DC H'F J('/1 %DI %.7'1 'D('&9 ('D9J( AJ -'D) 'C*4'AG DG D'F #J *('7$ #H *1'.M AJ 0DC B/ J$/J %DI 6J'9 E9'DE 'D9J( HJ,9D #E1 %+('*G 93J1'K. HDCJ *3*B1 'DE9'ED'* AB/ #H,( 'DE419 9DI 'DE4*1J #F J('/1 'DI A-5 'DE(J9 (E,1/ *ECFG EF 0DC . HB/ -// 'DE419 G0G 'DEGD) 'DE9*'/) HAB'K DDE#DHA AJ 'D*9'ED A'0' *3DE 'DE4*1J 'DE(J9 HDE J,1 9DJG 'DA-5 .D'D E/) E9BHD) J9*(1 B'(D'K DDE(J9 HDD9J( H(0DC J3B7 -BG AJ 'D6E'F(). 'E' '0' C'F 'D9J( EE' D' JECF 'C*4'AG ('DA-5 'DE9*'/ A'DE419 D' JD2E 'DE4*1J (',1'! 'DA-5 :J1 'DE9*'/ 9DI 'DE(J9 D',D 'C*4'A 'D9J( . HGC0' A'F 'DE4*1J D' J9*(1 1'6J'K 'D' '0' C4AG ('DA-5 'DAFJ HDCFG JD2E ('.('1 'D('&9 (G (E,1/ C4AG(). HB/ B6* E-CE) 'D*EJJ2 AJ B1'1 DG' (@ ( & 'F 'DH',( 9DI EF J4*1J E'D'K J-*', 'DI .(1) .'5) DD'7D'9 9DI -'D*G 'F J3*9JF (.(1'! DDC4A 9DI 'DE'D B(D 41'&G 'H (9/ '3*D'EG (E/) E9JF) & )(). HDE J-// 'DB'FHF 4CD'K E9JF'K DD'.7'1 ACE' J5- 'F JCHF 9F 71JB %F0'1 (H'37) 'DC'*( 'D9/D J,H2 'F JCHF (13'D) E3,D) (D J5- 'F JCHF 4AHJ'K HJB9 9DI 'DE4*1J 9(! %+('* HBH9 'D#.7'1 HGH J3*7J9 %+('* 0DC (,EJ9 71B 'D%+('* 'DB'FHFJ) (E' AJ 0DC 'D(JF) H'DB1'&F D'FG' H'B9) E'/J) . A'0' #GED 'DE4*1J A-5 'DE(J9 .D'D 'DE/) 'DE9BHD) 'H #GED '.('1 'D('&9 ('D9J( 'D0J H,/G AJ 'DE(J9 AJ 'DHB* 'DE9BHD '9*(1 B'(D'K DDE(J9 (J9G H3B7 -BG AJ 'D1,H9 'DI 'D('&9 ('D6E'F . 'D' 'F 'DBH'9/ *B6J ('F -B 'DE4*1J AJ 'D6E'F D' J3B7 'F GH 'GED AJ A-5 'DE(J9 'H AJ '.('1 'D('&9 ('D9J( 'D0J C4AG .D'D 'DE/) 'DE9BHD) '0' C'F 'D('&9 J9DE H,H/ 'D9J( H*9E/ '.A'!G 9F 'DE4*1J :4'K EFG(). H'0' *-BB* 41H7 'D9J( HB'E 'DE4*1J ('.('1 'D('&9 ('D9J( .D'D 'DE/) 'DE9BHD) (9/ 'F B'E (A-5G H'C*4'AG 9F/&0 JCHF 'D('&9 ED2E'K (6E'F 'D9J( AJ 'DE(J9. HB/ B6* E-CE) 'D*EJJ2 AJ B1'1 DG' #F DE4*1J 'D3J'1) 'D-B AJ 7D( 'DA3. '0' 8G1* EF 71'2 EH/JD 3F) :J1 'D3F) 'DE*AB 9DJG'(). 'F '*,'G 'DE419 'D91'BJ (9/E *-/J/G E/) E9JF) DBJ'E 'DE4*1J (A-5 'DE(J9 +E '.7'1 'D('&9 ('D9J( 'D0J 'C*4AG AJ 'DE(J9 GH '*,'G -3F -J+ JA3- DDB'6J 'DE,'D 'DC'AJ AJ *-BJB 'D9/'D) H9/E 'D*BJJ/ ('D*7(JB 'D4CDJ DDB'FHF . 'DE7D( 'D+'FJ /9HI 6E'F 'D9J( 'D.AJ '0' *-BB 'D9J( ('D41H7 'D3'(B) H'.71 'DE4*1J 'D('&9 (G0' 'D9J( AJ 'DE/) 'DE9BHD) C'F DG 'F J1,9 'DI 'D('&9 ('D6E'F HB/ -//* 'DAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) 558 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ G0' 'D6E'F (BHDG' ( '0' 8G1 ('DE(J9 9J( B/JE C'F 'DE4*1J E.J1'K 'F 4'! 1/G H'F 4'! B(DG (+EFG 'DE3EI ). J*6- EF F5 'DAB1) 'DE0CH1) 'FA'K DDE'/) 558 'F DDE4*1J 'D.J'1 (JF 1/ 'DE(J9 9F 71JB A3. 'D9B/ H'3*1/'/ 'D+EF H(JF 'D*E3C ('DE(J9 HDCF ('D+EF 'DE3EI 'DH'1/ AJ 'D9B/ . 'F G0' 'D-CE B/ '3*E/G 'DE419 'D91'BJ EF 'DABG 'D-FAJ -J+ 'F 'DABG'! D' J,J2HF AJ .J'1 'D9J( 'D' 'DA3. 'H '3*(B'! 'D(J9 (CD 'D+EF(). 'E' ABG'! 'D41J9) 'D'.1HF A'FGE J.J1HF 'DE4*1J (JF A3. 'D(J9 'H '(B'&G E9 'DE7'D() (,2! 'D+EF EB'(D 'D,2! 'D0J A'* EF 'DE(J9 (8GH1 9J( AJG(). 'E' 'DE419 'DE51J AB/ 7(B 9DI 6E'F 'D9J( FA3 'D'-C'E 'D*J H69G' AJ 6E'F 'D'3*-B'B 'D,2&J #J 'FG A1B (JF 'D9J( 'D,3JE H:J1 'D,3JE . A'0' C'F 'D9J( ,3JE'K JCHF 'DE4*1J ('D.J'1 (JF 'DA3. 'H '(B'! 'DE(J9 E9 'D*9HJ6 9F 'D9J( DE' *B*6JG 'DBH'9/ 'D9'E) . H'0' DE JCF 'D9J( ,3JE'K AD' JCHF DDE4*1J 'D' 'D*9HJ6 9E' '5'(G EF 611(). H'D-BJB) 'F EHBA 'DE419 'DE51J 9DI 5H'( AJ *7(JB 'D'-C'E 'D*J B11G' AJ 6E'F 'D'3*-B'B 'D,2&J 9DI 6E'F 'D9J( 'D.AJ . HGC0' J*6- DF' 'F 'DE419 'D91'BJ D' J,J2 AJ .J'1 'D9J( 'D' 'DA3. 'H '3*(B'! 'DE(J9 (CD 'D+EF HB/ B6* E-CE) 'D*EJJ2 AJ B1'1 DG' ('FG '0' 8G1* 'D3J'1) E9J() C'F 'DE4*1J E.J1'K 'F 4'! 1/G' H'F 4'! B(DG' (+EFG' 'DE3EI HDJ3 DG 'F J7'D( (FB5'F 'D+EF 'H A1B 'D391(). H(0DC .'DA 'DE419 'D91'BJ E98E 'D*41J9'* 'DE/FJ) 'D-/J+) . HAJ 1'JF' 'FG JF(:J D:16 *-BJB 'D9/'D) (JF 'D.5HE 'D*9EB AJ E91A) ,3'E) 'D9J( A'0' 8G1 'F 'D9J( ,3JE AJ97I DDE4*1J 'D.J'1 (JF 'DA3. 'H 'E6'&G E9 'DE7'D() (,2! EF 'D+EF JB'(D 'D,2! 'D0J A'* EF 'DE(J9 (8GH1 'D9J( AJG . ('9*('1 'F 'D('&9 B/ '.D ('D*2'EG (6E'F 'D9J( . 'E' '0' 8G1 'F 'D9J( :J1 ,3JE AJCHF 'DE4*1J ('D.J'1 'F 4'! 1/G H'F 4'! B(DG ('D+EF 'DE3EI AJ 'D9B/ HJECF 'F F7(B FA3 'D-CE '0' C'F 'D('&9 -3F 'DFJG 'H 3J! 'DFJG HE3'D) CHF 'D9J( ,3JE'K 'H :J1 ,3JE 'H CHF 'D('&9 -3F 'DFJ) 'H 3J&G' E3'D) HB'&9 **1C DB'6J 'DEH6H9 . H'0' C'F 'DE4*1J E.J1'K 7(B'K DDAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) 558 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ (JF A3. 'D9B/ H1/ 'DE(J9 H(JF '3*(B'&G (CD 'D+EF 'D' 'FG DJ3 GF'C E' JEF9 'DE4*1J EF E7'D() 'D('&9 (*FAJ0 'D*2'EG ('D6E'F *FAJ0'K 9JFJ'K 7(B'K DE' *B11G 'DBH'9/ 'D9'E) HJ*E 0DC ('5D'- 'D9J( 'H '3*(/'D 'DE(J9 'DE9J( (:J1G 9DI FAB) 'D('&9 '0' C'F 0DC EECF'K(). HB/ J*AB 'DE*('J9'F 9DI 'FG AJ -'D) H,H/ 9J( AJ 'DE(J9 JBHE 'D('&@9 ('5D'-G HG0' J9FJ 'F 'DE*('J9JF B/ '*AB' 9DI 'F JFA0 'D('&9 'D*2'EG ('D6E'F 9JF'K H'F 'DE4*1J AJ G0G 'D-'D) D' J3*7J9 'F J7D( A3. 'D9B/ (D JB*51 -BG AJ 'DE7'D() ('D*FAJ0 'D9JFJ(). CE' H'F BJ'E 'DE4*1J ('5D'- 'D9J( J3B7 -BG AJ 'D6E'F(). CE' 'F GF'DC (JH9'K E3*+F') EF 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) HGJ 'D(JH9 'D*J *,1J 9F 71JB 'DE2'/ 'D9DFJ (E91A) 'D,G'* 'D-CHEJ) -J+ *F5 'DE'/) 569 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI 'FG (D' *3E9 /9HI 6E'F 'D9J( AJE' (J9 (E91A) 'DE-CE) 'H 'D,G'* 'D-CHEJ) 'D'.1I (71JB 'DE2'J/) 'D9DFJ)) . HJ9DD 'DEF9 GF' ('F E+D G0G 'D(JH9 *3(BG' ',1'!'* 7HJD) **'- .D'DG' 'DA15) DDE2'J/JF (A-5 'DE(J9 B(D 'D'B/'E 9DI 41'&G (-J+ J5(- 9/E 'C*4'A 'D9J( 'E1'K F'/1 'DHBH9 . 'DE7D( 'D+'D+ EH'F9 'D1/ (JF' 3'(B'K 9F/ H,H/ 9J( .AJ AJ 'DE(J9 A'F DDE4*1J 'D.J'1 (JF 1/ 'DE(J9 9F 71JB A3. 'D(J9 H(JF 'D'-*A'8 (CD 'D+EF 'DE3EI . HDCF GF'C -'D'* E9JF) '0' *-BB* D' JCHF AJ 'DEB/H1 1/ 'DE(J9 'DI 'D('&9 (D JF-51 -BG AJ 'DE7'D() (FB5'F 'D+EF . HJ*E *.AJ6 'D+EF AJ 6H! '-C'E 'DB'FHF 'DE/FJ (*B1J1 'DE(J9 3'DE'K EF 'D9J( *E *B/J1 BJE*G HGH E9J( H'DA1B (JF 'DBJE*JF JF3( 'DI +EF 'DE3EI HJ1,9 'DE4*1J (*DC 'DF3() 'DI 'D('&9 . 'E' 'D-'D'* 'D*J JEF9 (G' 'D1/ HJB*51 9DI 'DE7'D() (FB5'F 'D+EF AGJ :- #HD'K: -/H+ 9J( ,/J/ AJ 'DE(J9 (9/ 'D*3DJE : *F5 'DE'/) 562 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI (1- '0' 8G1 ('DE(J9 9J( B/JE +E -/+ (9 9J( ,/J/ 9F/ 'DE4*1J ADJ3 DG 'F J1/G ('D9J( 'DB/JE H'D9J( 'D,/J/ EH,H/ AJG (D DG 'F J7'D( 'D('&9 (FB5'F 'D+EF E' DE J16 'D('&9 ('.0G 9DI 9J(G HDE JH,/ E'F9 DD1/ . 2- A'0' 2'D 'D9J( 'D-'/+ 9'/ DDE4*1J -B 1/ 'DE(J9 ('D9J( 'DB/JE 9DI 'D('&9) . J*6- EF 'DF5 'DE*B/E 'FG '0' *3DE 'DE4*1J 'DE(J9 H-/+ AJG (9/ 0DC 9J( +E '7D9 'DE4*1J 9DI 9J( '.1 C'F EH,H/'K AJ 'DE(J9 AD' J-B DDE4*1J AJ G0G 'D-'D) 1/ 'DE(J9 (D JB*51 -BG 9DI E7'D() 'D('&9 (FB5'F 'D+EF (E' JB'(D 0DC 'D9J( 9DI 'FG '0' 16J 'D('&9 (1/ 'DE(J9 (E' AJG EF 9J( ,/J/ A9F/&0 D' J(BI DDE4*1J -B 'DE7'D() (FB5'F 'D+EF (D JCHF E.J1'K (JF 1/ 'DE(J9 'H B(HDG ('D+EF 'DE3EI . H*-BJB'K DD9/'D) F1I #FG J,( 'D*A1JB (JF -'D*JF :- 'D-'D) 'D'HDI '0' F4# 'D9J( 'D,/J/ (3(( H,H/ 'D9J( 'DB/JE C#F J4*1J '-/ 'D'4.'5 3J'1) +E *FBD( AJ '+F'! '3*9E'DG' *5'( (9JH( ,/J/) +E J*(JF EF 'DA-5 'DAFJ 'F -'/+ 'FBD'(G' HB9 EF ,1'! H,H/ 9J( B/JE AJ EHBAG' 'DB/EJ E+D'K() AGF' JF(:J '97'! 'DE4*1J 'D.J'1 (JF 1/ 'DE(J9 H'3*1/'/G CD 'D+EF 'H B(HDG DDE(J9 E9 'DE7'D() (FB5'F 'D+EF (E' J9'/D 'D611 'DED-B (G EF ,1'! 'D-'/+ 'DF'4J! EF 'D9J( 'DB/JE . 'E' 'D-'D) 'D+'FJ) AGJ '0' 8G1 'F 'D9J( 'D,/J/ B/ -/+ (A9D 'DE4*1J HD' 9D'B) DG ('D9J( 'DB/JE 'H F4# (3(( BH) B'G1) AAJ G0G 'D-'D) D' J-B DDE4*1J 'DE7'D() (1/ 'D(J9 (D JB*51 -BG ('DE7'D() (FB5'F 'D+EF (E' J9'/D 'D9J( 'DB/JE . +'FJ' : 2J'/) 4J! 9DI 'DE(J9 EF E'D 'DE4*1J : %F 'D2J'/) 'D*J *EF9 EF 'D1/ '3*F'/'K %DI F5 'DE'/) 563 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ H*,J2 DDE4*1J 'D1,H9 (FB5'F 'D+EF #E #F *CHF 2J'/) E*5D) :J1 E*H'D/) C5(: 'D3J'1) #H 2J'/) EFA5D) E*HD/) C'D+E'1 . #E' 'D2J'/) 'DEFA5D) :J1 'DE*H'D/) C'D,1) H'D2J'/) 'DE*H'D/) AD'*EF9 EF 'D1/ . HJEF9 'DB'FHF 'DE(J9 -*I %0' B(DG 'D('&9 ('D9J( 'D-'/+ HAB'K DE' F5* 9DJG 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) 563 EF 'DB'FHF 'DE/FJ HJB*51 -B 'DE4*1J 9DI 'DE7'D() (FB5'F 'D+EF. H'D#,/1 AJ '9*B'/F' #F J*1C 0DC DDE*9'B/JF HAJ -'D) -5HD .D'A (JFGE' J*1C 'D#E1 DDB6'! D'9'/) 'D*H'2F (JF 'D71AJF HAB' DEB*6J'* 'D9/'D) . +'D+' : GD'C 'DE(J9 'DE9J( AJ J/ 'DE4*1J : *F5 'DE'/) 564 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI (%0' GDC 'DE(J9 'DE9J( AJ J/ 'DE4*1J AGD'CG 9DJG HJ1,9 9DI 'D('&9 (FB5'F 'D+EF) . HJ*6- EF 'DF5 'DE*B/E #F GD'C 'DE(J9 'DE9J( (9/ #F J*3DEG 'DE4*1J JB9 9DJG . 'D' #F 'DE'/) 'DE0CH1) DE *EJ2 E' %0' C'F 'DGD'C (3(( BH) B'G1) #H (A9D 'DE4*1J #H (A9D 'D:J1 . DB/ 'FB3E 'DABG AJ G0G 'DE3'D) %DI '*,'G'* 9/J/)() . H'D1#J 'D1',- 9F/F' GH 'FG J-B DDE4*1J 'D1,H9 'DI 'D('&9 ('D+EF CDG H('DE5'1JA CE' DH '3*-B 'DE(J9 CDJ'K AJ J/ 'DE4*1J 3H'! #C'F 'DGD'C F',E'K 9F A9D 'D('&9 #H (3(( H,H/ 'D9J( AJG . HB6* E-CE) 'D*EJ2 AJ B1'1 DG' (#FG %0' '4*17 'DE4*1J %1,'9 'DE(J9 %0' 8G1 9J( B/JE AJG AJ 81A 4G1 EF 'D*3DE +E GDC 'DE(J9 (3(( 'D9J( 'DB/JE .D'D G0G 'DE/) AJ,( 9DI 'D('&9 %9'/) 'D+EF %DI 'DE4*1J() . CE' #F 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J B/ 1*( FA3 'D-CE #J #F J*-ED 'D('&9 *(9) 'DGD'C %0' +(* #F GD'C 'DE(J9 B/ -5D (3(( .7' EF 'D('&9 #H (3(( 'D9J( 'DB/JE H0DC (EH,( 'DE'/) 1647 . 1'(9'K : *51A 'DE4*1J ('DE(J9 'DE9J( B(D '7D'9G 9DI 'D9J( : %0' *51A 'DE4*1J ('D4J! 'DE9J( *51A 'DEDC B(D '7D'9G 9DI 'D9J( 'DEH,H/ AJG A'FG J1,9 'DI 'D('&9 (FB5'F 'D+EF H'F G0' 'D-CE J3*A'/ EF EAGHE 'DE.'DA) DF5 'DE'/) 566 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ . 'DE7D( 'D1'(9 E3B7'* 6E'F 'D('&9 J3B7 6E'F 'D('&9 DD9JH( 'D.AJ) AJ -'D'* J1,9 (96G' %DI F5 AJ 'DB'FHF H(96G' %DI %1'/) 'DE*9'B/JF #H %DI %1'/) 'DE4*1J 'D6EFJ) HGJ: #HD' : 9/E A-5 'DE4*1J 'DE(J9 ('D9F'J) 'DD'2E) : J,( 9DI 'DE4*1J CE' #41F' 9F/ *3DE 'DE(J9 #F JBHE (A-5G (E' JF(:J E@F 'D9F'J) . H%0' H,/ 9J('K A9DJG #F JBHE (%.('1 'D('&9 H%0' DE J(0D AJ A-5G 'D9F'J) 'DD'2E) HGJ 9F'J) 'D4.5 'DE9*'/ 3B7 -BG AJ 'D6E'F B(D 'D('&9 D'FG J9*(1 B/ *F'2D 6EF'K 9F -BG . +'FJ'K : *51A 'DE4*1J ('DE(J9 (9/ '7D'9G 9DI 9J( AJG : %0' 'C*4A 'DE4*1J AJ 'DE(J9 9J('K B/JE'K +E *51A AJG 'DE'DC 3H'! 1*( 9DI 'DE(J9 -B'K DD:J1 C'F J(J9G #H J1GFG #E 'F4# -B'K 4.5J'K C#F J$,1G 3B7 -BG AJ 'D6E'F . %F #J 9ED J5/1 EF 'DE4*1J (9/ 'D'7D'9 9DI 'D9J( J/D 9DI 'FG '.*'1 %E6'! 'D(J9() . +'D+'K : *F'2D 'DE4*1J 9F -BG AJ 'D6E'F : J9*(1 'D*2'E 'D('&9 (6E'F 'D9JH( 'D.AJ) -B'K EB11'K DE5D-) 'DE4*1J EF GF' ADJ3 GF'C E' JEF9 EF #F J*F'2D 9F G0' 'D-B HG0' E' F5* 9DJG 'DE'/) 567 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ . 1'(9'K : '4*1'7 'D('&9 (1'!*G EF CD 9J( : JA1B 'DE419 '3*F'/'K %DI 'DE'/) 567 EF 'DB'FHF 'DE/FJ (JF -'D*JF : 'D#HDI : J3B7 AJG' -B 'DE4*1J AJ 'D1,H9 ('D6E'F 'DI 'D('&9 (3(( ,EJ9 E'B/ J8G1 AJ 'DE(J9 EF 9JH( 3H'! E' C'F EH,H/'K -JF 'D*9'B/ #H E' 71# EFG' B(D 'DB(6 0 'D+'FJ) : HJ3B7 AJG' -B 'DE4*1J AJ 'D6E'F (3(( 'D9JH( 'DEH,H/) AJ 'DE(J9 -JF 'D*9'B/ HDCF -BG AJ 'D6E'F 9E' B/ J71# 9DI 'D(J9 EF 9JH( (9/ 'D9B/ HB(D 'DB(6 J(BI B'&E'K. .'E3'K: E6J 'DE/) : J,( 9DI 'DE4*1J %0' #1'/ 'D1,H9 'DI 'D('&9 (6E'F 'D9JH( 'D.AJ) #F J('/1 %DI %.('1 'D('&9 9F/ 'C*4'A 'D9J( .D'D E/) E9BHD) CE' J,( 9DJG #F J1A9 /9HI 'D6E'F .D'D E/) 3*) 4GH1 EF HB* *3DJE 'DE(J9 HG0' E' F5* 9DJG 'DE'/) (570) EF 'DB'FHF 'DE/FJ. G0' HB/ '.*DA* 'D*41J9'* (5// E/) 'D*B'/E() HF-F F1I #F *-/J/ E/) 'D*B'/E J,( #F J*E *(9'K DE'GJ) 'DE(J9 H7(J9) 'D9J( H91A 'DEC'F 'D0J J*E AJG 'DE(J9 #H %B'E) 'D/9HI . 'DE(-+ 'D+'D+ *9/JD #-C'E 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) *F5 'DE'/) 568 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI (1-J,H2 #J6' DDE*9'B/JF ('*A'B .'5 #F J-//' EB/'1 'D6E'F 2-9DI #F CD 417 J3B7 'D6E'F #H JFB5G J9/ ('7D'K %0' C'F 'D('&9 B/ *9E/ %.A'! 'D9J() . J*6- EF G0' 'DF5 'FG J,H2 DDE*9'B/JF #F J*AB' 9DI *4/J/ 'D6E'F #H 9DI *.AJAG #H 9DI 'D'9A'! EFG #J '3B'7G . 'DE7D( 'D#HD 'D'*A'B 9DI *4/J/ 'D6E'F J,H2 DDE*9'B/JF 'D'*A'B 9DI *4/J/ 6E'F 'D('&9 DD9JH( C'D'*A'B 9DI %D2'E 'D('&9 (6E'F ,EJ9 E' AJ 'DE(J9 EF 9JH( HDH C'F* 8'G1) HB/ J*AB'F 9DI %7'D) 'DE/) 'DEB11) B'FHF'K HGJ 3*) 4GH1() . HB6* E-CE) 'D*EJJ2 AJ B1'1 DG' (#FG ( D/I 'D*/BJB H'DE/'HD) H,/ #F 'D-CE 'DEEJ2 :J1 5-J- D'F 'DE-CE) B6* (1/ 'D/9HI (-,) #F 'D9JH( 'D*J 8G1* AJ 'D3J'1) GJ 9JH( 8'G1) HDJ3* .AJ) HDE *D'-8 'DE-CE) #F 'D*9G/ 'D0J 5/1 9F 'D('&9 D' JB*51 9DI 'D9JH( 'D.AJ) (D J4ED ,EJ9 'D9JH( D'F 'D6E'F H1/ (G0G 'D9('1) (#FJ E3$HD 9F #J 9J( J8G1 AJG' DE/) +D'+) '4G1)() . HB/ J4*17 'DE4*1J 9DI 'D('&9 #F J3*1/ EFG CD 'DE51HA'* 'D*J 51AG' 9DI 'DE(J9 -*I 'DCE'DJ) H'F C'F 'D('&9 -3F 'DFJ) . HEF 'DEECF '9*('1 6E'F 5D'-J) 'DE(J9 DD9ED 5H1) EF 5H1 *4/J/ 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) 0DC #F 'DE4*1J D' JC*AJ ('D*2'E 'D('&9 (6E'F #J 9J( .AJ J8G1 AJ 'DE(J9 (D J1J/ #F J7E&F %DI 5D'-J) 'DE(J9 DD9ED .D'D E/) E9JF) HH,G *4/J/ 'D6E'F J*,DI AJ %F #J .DD J9HB 'DE(J9 9F 'D9ED J$/J %DI BJ'E E3$HDJ) 'D('&9 ('D6E'F -*I 'F C'F 'D.DD D' J9*(1 9J('K (E9FI "A) 7'1&) H-*I 'F C'F 'D.DD 8'G1'K #H C'F 'DE4*1J 9DI 9DE (G H'F 'D.DD B/ 71# 9DI 'DE(J9 (9/ *3DJEG %DI 'DE4*1J (417 #F D' JCHF 'DE4*1J B/ *3(( (A9DG AJ %-/'+ 'D.DD CE' DH C'F 'DE(J9 3J'1) '57/E (G' 'DE4*1J H#/I %DI *97DG' 9F 'D9ED F*J,) *DA ,2! EF E-1CG' #H 'FG #GED H69 2J* AJ E-1CG' EE' #/I %DI *DA 'DE-1C F*J,) 0DC . HAJ 'DH'B9 DE J41 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ (F5 51J- %DI G0' 'D6E'F 'C*A'!'K EFG (E' H1/ AJ 'DBH'9/ 'D9'E) 'D*J F5* 9DJG' C+J1 EF 'D*41J9'* 'DE/FJ) C'DB'FHF 'DE51J H'D3H1J H'DDJ(J . 'DE7D( 'D+'FJ 'D'*A'B 9DI *.AJA 'D6E'F J,H2 DDE*9'B/JF C0DC 'D'*A'B 9DI *.AJA 'D6E'F C'D'*A'B 9DI #F D' J6EF 'D('&9 9J('K E9JF'K J0C1G #H 'B*6'! 'D6E'F 9DI 'D9JH( 'D*J *8G1 ('DA-5 'DAFJ /HF 1/ 'D9JH( 'D#.1I HC0DC '*A'B 'D('&9 E9 'DE4*1J 9DI 'B*5'1 'DE7'D() (FB5'F 'D+EF /HF 1/ 'DE(J9 -*I %0' C'F DDE4*1J 'D-B (1/ 'DE(J9 B'FHF'K() . HJ4*17 DD9ED ('*A'B 'DE*9'B/JF 9DI *-BJB 'D6E'F 9/E *9E/ 'D('&9 %.A'! 'D9J( A%0' +(* #F 'D('&9 B/ *9E/ %.A'! 'D9J( AD' JCHF D417 'D*.AJA #J '+1 B'FHFJ HJ(BI 'D6E'F 9DI 'D('&9 D'FG (%.A'&G 'D9J( 9E/'K JCHF B/ D,# %DI 'D:4 AJ *9'EDG HEF #E+D) %.A'! 'DC31 'DEH,H/ (#-/ #,2'! 'D3J'1) 'DE9J() ('DD-JE H'D7D'! H'D5(: . H'F 9(! %+('* *9E/ 'D('&9 (%.A'! 'D9J( AJ 'DE(J9 JB9 9DI 9'*B 'DE4*1J . 'DE7D( 'D+'D+ 'D'*A'B 9DI '3B'7 'D6E'F H#.J1'K B/ J*AB 'DE*9'B/'F 9DI '3B'7 'D6E'F EF 'D('&9 #J ('9A'&G EF #J 9J( B/ J8G1 AJ 'DE(J9 HG0' 'DFH9 EF 'D'*A'B C+J1'K E' JB9 AJ 'D9ED . H'D'*A'B J9*(1 5-J-'K (EB*6I 'DB'FHF HE+'DG E' J4*17 'D('&9 (1'!*G EF CD 9J( AJ 'DE(J9() . HB/ J*-HD 417 '3B'7 'D6E'F 'DI 417 E#DHA AJ (96 'D9BH/ CE' DH C'F 'DE(J9 EF 'D'4J'! 'DE3*9ED) C'D3J'1'* HD' J/D (0'*G 9DI '3B'7 'D6E'F 9F 'D('&9 H:'J) E' AJ 'D'E1 ('DF3() 'DI 'D'4J'! 'DE3*9ED) #F 'D('&9 D' J6EF 'D9JH( 'DF'4&) 9F 'D'3*9E'D 'DE#DHA() . HDCF B/ J3*4A '3B'7 'D6E'F EF 81HA 'D-'D CEF J4*1J 4J&'K (+EF 2GJ/ D' J*F'3( '7D'B'K E9 BJE*G 'D-BJBJ) DH C'F .'DJ'K EF 'D9J(() . CE' #F 'D(J9 (417 'D*,1() #J *,1() 'D3J'1) D' J9AJ 'D('&9 EF 'D9JH( 'D.AJ) HD' J9*(1 0DC (E+'() 'D417 (9/E 'D6E'F 7'DE' DE **,G '1'/) 'DE4*1J 'DI '3B'7 'D6E'F 9F 'D('&9 . HB/ B6* E-CE) 'D*EJJ2 AJ B1'1 DG' (#F ('DCE(J'D'* 'D+D'+) 'DE(12) H'DE$1.) 'D*J #B1 'DEEJ2 (9'&/J*G' 'DJG H(5-) *H'BJ9G AJG' *6EF* 'B1'1G (*3DE 'DE'D ('D*E'E HB(HDG 9DI CD 9J( A'D'/9'! ('D9J( (9/E *3DE 'D(6'9) HB(HDG' 9DI 9J(G' :J1 H'1/)() HEF 'D,/J1 ('DED'-8) %F '3B'7 'DE4*1J 'D6E'F 9F 'D('&9 (BHDG "B(D* 'DE(J9 (CD 9J(" JF(:J #F D' **F'AI E9 7(J9) 'D9J( 'DE0CH1 E9 'D:16 'DEB5H/ 'D0J EF #,DG #B/E 'DE4*1J 9DI 'D*9'ED E9 'D('&9 . HE+'DG #F J4*1J #-/ 3J'1) D:16 '3*9E'DG' AJ 'DEF'7B 'DH91) H#9DE 'D('&9 (0DC %D' #FG *(JF (9/ 'D(J9 H'D*3DJE #FG' :J1 5'D-) DD:16 'DE0CH1 . AJ G0G 'D-'D) D' J3B7 'D6E'F 9F 'D('&9 1:E H,H/ 9('1) (B(D* 'DE(J9 (CD 9J() . HB6* E-CE) 'D*EJJ2 AJ B1'1 DG' (#FG (%F 'B1'1 'DE4*1J (A-5G 'D3J'1) HB(HDG' 9DI CD 9J( D' J3B7 -BG AJ 7D( 'DA3. %0' 8G1 AJ 'D3J'1) 9J( AFJ JAH* 9DI 'DE4*1J 'D:16 'DEB5H/ EF 41'&G'() . HJ4*17 D5-) 'D'*A'B 9DI 'D'9A'! #F D' JCHF 'D('&9 B/ *9E/ '.A'! 'D9J( D#F 0DC J9*(1 :4'K ADH *9E/ 'D('&9 '.A'! 'D9J( ('D5(: H'D7D'! AJ 'DC31 'DEH,H/ AJ ,2! EF #,2'! 'D3J'1) A%F '3B'7 'D6E'F D' J$.0 (G . 'D.'*E) H'D'3*F*','* : EF #GE 'D'D*2'E'* 'D*J **1*( 9DI 'D('&9 GH 'D*2'EG (6E'F 'D9JH( 'D.AJ) 'D*J *,9D EF 'D(J9 D' J3*,J( DD:16 'D0J #B/E 'DE4*1J 9DI 'D'1*('7 (G0' 'D9B/ EF #,DG . H%0' C'F 'DE419 'D91'BJ AJ 'D2'EG 'D('&9 (6E'F 'D9JH( 'D.AJ) DDE(J9 B/ '3*,'( DE' *B*6JG 'D9/'D) HE' JH,(G E(/# -3F 'DFJ) AJ 'DE9'ED'* :J1 #FG 9F/ 'B'E*G DG0' 'D6E'F DE *.D E9'D,'*G EF (96 'D+:1'* . DB/ #H6-* G0G 'D/1'3) (E' *H'A1 D/JF' EF B1'1'* DE-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) EHBA 'DB6'! AJ E9'D,) 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) AJ (J9 'D3J'1'* . CE' (JF' EHBA 'DABG EF G0' 'D(J9 3H'! C'F 'D91'BJ EFG #H 'DE51J #H 'DA1F3J . HGC0' *HD/* D/JF' (96 'DED'-8'* AJ .*'E G0G 'D/1'3) HGJ : DJ3 GF'C E' JEF9 'DE4*1J EF #F J3*9JF ('D".1JF AJ ',1'! 'DA-5 9DI 'DE(J9 (D J,( 9DJG AJ (J9 'D3J'1) #F J3*9JF (EJC'FJCJ AJ 'DA-5 HG0' E' 3'1 9DJG 'DB6'! 'D91'BJ . EF GF' A%FF' F1I #F E' H1/ AJ 'DE'/) 559 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ EF #F 'DE4*1J JBHE (A-5 'DE(J9 ((FA3G) :J1 H'1/) AJ E+D G0' 'D(J9 . %F 'D*EJJ2 (JF 'D9J( 'D.AJ H'D9J( 'D8'G1 J*#+1 (7(J9) 'DE(J9 . HG0G 'D7(J9) *$+1 (/H1G' AJ '*3'9 F7'B 'D9J( #H 6JBG AEAGHE 'D9J( J6JB E/'G AJ 'D3J'1'* 'DE3*9ED) . ADJ3 DDE4*1J #F J*HB9 EF 'D4J! 'DE3*9ED #F JHA1 DG FA3 'DA9'DJ) 'D*J JHA1G' DG 'D4J! 'D,/J/ . %F 'B1'1 'DE4*1J (A-5G DD3J'1) HB(HDG' (CD 9J( D' J3B7 -BG AJ 7D( 'DA3. %0' 8G1 AJ 'D3J'1) 9J( .AJ JAH* 9DI 'DE4*1J 'D:16 'DEB5H/ EF 41'&G' HG0' E' 3'1 9DJG 'DB6'! 'D91'BJ . F1I AJ -'D) F4H! 9J( ,/J/ (3(( 'D9J( 'DB/JE #FG J,( '97'! 'DE4*1J 'D.J'1 (JF 1/ 'DE(J9 #H B(HDG E9 'DE7'D() (FB5'F 'D+EF (E' J9'/D 'D611 'DED-B (G EF ,1'! 'D-'/+ 'DF'4J! EF 'D9J( 'DB/JE . H#.J1'K D' (/ DF' EF 'D'4'1) 'DI #FG *-BJB'K DD9/'D) (JF 'D.5HE JF(:J 'D*9EB AJ E91A) ,3'E) 'D9J( AJ 'D3J'1) . A%0' 8G1 #F 'D9J( ,3JE AJ97I DDE4*1J 'D.J'1 (JF 'DA3. #H 'E6'&G E9 'DE7'D() (,2! EF 'D+EF JB'(D 'D,2! 'D0J A'* EF 'DE(J9 (8GH1 'D9J( . #E' %0' C'F 'D9J( :J1 ,3JE AJCHF DDE4*1J 'D.J'1 %F 4'! 1/G H%F 4'! B(DG ('D+EF 'DE3EI AJ 'D3HB . HJ*1C DDB'6J *B/J1 ,3'E) 'D9J( . E1',9 'D(-+ : #HD'K : 'D91(J) : 'D-3F (F 'DE7G1 (*0C1) 'DABG'!) C*'( 'D(J9 . /. #39/ /J'( (6E'F 9JH( 'DE(J9 'D.AJ)) (J1H* 1983 . /. -3F 9DJ 'D0FHF (9B/ 'D(J9) 1954 . /. :'2J 9(/ 'D1-EF F',J ('D*2'E 'D('&9 (6E'F 'D9JH( 'D.AJ) AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ) E,D) 'D9/'D) 'D9// 'D+'D+ 'D3F) 'D.'E3) 1979 . /. :FJ -3HF 7G (9B/ 'D(J9) 1970-1971 . /. 3DJE'F E1B3 (9B/ 'D(J9) . /. 39/HF 'D9'E1J (9B/ 'D(J9 H'D'J,'1) 1974 . /. 9('3 'D51'A ('D(J9 H'D'J,'1) 1956 . /. 9(/ 'DF'51 *HAJB 'D97'1 ('3*B1'! DE'GJ) 'D9J( H41H7 6E'FG) E,D) 'D9DHE 'DB'FHFJ) H'D'B*5'/J) 'D3F) 13 'D9// 'D+'FJ . /. 9(/ 'D12'B 'D3FGH1J ('DH3J7 AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ) 'D,2! 'D1'(9 /'1 'D*1'+ 'D91(J . /. 9(/ 'D12'B 'D3FGH1J (E5'/1 'D-B AJ 'DABG 'D'3D'EJ) 'D,2! 'D1'(9 1957. /. E-E/ D(J( 4F( H /. E,/J 5(-J .DJD (41- #-C'E 9B/ 'D(J9) 'DB'G1) 1968 . /. CE' B'3E +1H* (9B/ 'D(J9) 1976 . 'DB6'! 'DE/FJ D3DE'F (J'* 'D,2! 'D#HD H'D+'FJ . E,EH9) 'D#-C'E 'D9/DJ) . 'DF41) 'DB6'&J) . E,D) 'DB6'! . +'FJ'K : ('DA1F3J) : Aubry et Aau: Cours de driot Civil ed. TV Par Esmeis. Buadry-lacontinerie: traite theorique et Pratique de driot civil-xix par saignat. Cornu: obs. R. T. civ 1962. Dejan de la Batie: Appreciation in obstrcte et apprecation in contrecta en droit civil Fransais. Ma zeaud (H. L. ety) Lecon de driot civil t. 2. 1974. Planiol et Ripert: traite Pratique de driot civil Francais Par Hamel. Roland: abservation sur la vente des vehicules do ccasion 1959. Zerah la garantie des vices coches en matiere de vente de marchandises commerciales, Paris-1951. () B1'1 E-CE) (H1/H ( A1F3' ) AJ 14/6/1938 'DEF4H1 AJ C'2JJG /J (D'JG 5535. () E-CE) 'D*EJJ2 D(A1F3J) ('DGJ&) 'DE/FJ) AJ 15/12/ 1952 'DEF4H1 AJ (JD*'F /J C'3' 3JHF 552 . () E-CE) 'D*EJJ2 'DA1F3J) ('DGJ&) 'D*,'1J) ) AJ 11/6/ 1954 'DEF4H1 AJ /'DH2 5697. () E-CE) 'DFB6 'DE51J) AJ 8/4/ 1948 E,EH9) 'DBH'9/ 'D,2! 'D'HD 516 . () 'D-3F (F 'DE8G1 (*0C1) 'DABG'! ) C*'( 'D(J9 5351 . () (H/1J H3JFJ' ('D41- 'DF81J H'D9EDJ DDB'FHF 'DE/FJ ) 'D,2! 19 ('1J3 1908 5245 . () 2J1' ( 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) AJ (J9 'D(6'&9 'D*,'1J) ) ('1J3 1951 5341 . ()Dejan de la Batie : appreciation in abstracta et appreciation in concrecta en droit civil () B6* E-CE) 'D*EJJ2 AJ B1'1G' 'DE1BE 2200/ -/ 956 AJ 18/ 12/ 1956 (3DE'F (J'* 'D,2! 'D+'FJ 568) 'D' 'F 'DH',( 9DI EF J4*1J E' D'J-*', 'DI .(1) DD'7D'9 9DI -'D*G 'F J3*9JF ('D.(1'! DDC4A 9F 'DE'D . () B6* E-CE) 'D*EJJ2 AJ B1'1G' 'DE1BE 275/GJ&) 9'E) 'HDI /1971 AJ 10/6/ 1972 ('DF41) 'DB6'&J) / 'D9// 'D+'FJ / 'D3F) 'D+'D+) 1974) . == == HJ*(JF EF HB'&9 'D/9HI 'F 'DE/9J 'DEEJ2 9DJG B/ '4*1I 'D3J'1) 'DE1BE) (3893 ) FJFHI EF 'DE/9I 9DJG 'DEEJ2 9DI '3'3 'FG' EF 71'2 1966 H0DC (EH,( 'D9B/ 'DE$1. AJ 30 / 3/ 1971 H*(JF DDE/9J 9F/ *,/J/ ','2) 'D3J'1) AJ 12/6/1971 'F 'DE(J9 EF 71'2 1960 AH,G 'D'F0'1 'DI 'D('&9 EH6-'K AJG 'D9J( AJ 'DE(J9 7'D('K 'DA3. HB/ 'F*.(* 'DE-CE) +D'+) .(1'! DA-5 'D3J'1) A'A'/ 'D.(1'! (#F GF'C A1B'K C(J1'K AJ 'D391 (JF 'D3J'1) 'DE9J() 'F C'F* EF 71'2 1960 H71'2 1966 H'F G0' 'D9J( .AJ -*I 9DI 'D.(1'! A-CE* 'DE-CE) (A3. 9B/ 'D(J9 . () E'2H (/1H3 AJ 'DB'FHF 'DE/FJ ) ,3 AB1) 992 . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 2475/-/ 958 AJ 18/ 1/ 1959 3DE'F (J'* ,2 567 HB1'1G' 'DE1BE 1649/-/ 956 AJ 8/11/ 1956 E,D) 'DB6'! 1957 5114 . () 1HD'F (ED'-8'* 9DI (J9 'D3J'1'* 'DE3*9ED) ) 1959 5168. () 1HD'F ('DE5/1 'D3'(B) 5169. () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'DA1F3J) AJ 11/ 6/1954 /'DH2 954 5697. () B6* E-CE) 'D*EJJ2 AJ B1'1G' 'DE1BE 881/ 956AJ 21/6/1956 (3DE'F (J'* 566) ('F (& 'DE/9J) C'F* B/ 0C1* (91J6) /9H'G' ('F 'DE/9I 9DJG ('9G' 'D3J'1) H'C/ DG' .DH 'DE(J9 EF 'D9J( AC'F 9DI 'DE-CE) 'F *CDA 'DE/9J) ('+(D* G0G 'D,G) A'F 9,2* A'F DG' 'D-B (*-DJA .5EG' 'DJEJF ('FG DE J$C/ DG' .DH 'DE(J9 EF 'D9JH( & 'D. ) HB6* AJ B1'1G' 'DE1BE 565/-/56AJ 28/5/56 (E,EH9) 3DE'F (J'* 568) ('F (& . /9HI 'DE/9J 'DEEJ2 'F 'DEEJ2 9DJG ('9G 3J'1) EH6H9) 'D(-+ H *9G/ DG (3D'E) E-1CG' EF CD 9J( AJ -JF 'F 3F/ 'D(J9 D'J$+1 AJ 0DC & HC'F 9DI 'DE-CE) 'F *CDA 'DE/9J ('+('* /9H'G ('F 'DE/9I 9DJG DG (3D'E) 'DE-1C A'F 9,2 *AGEG ('F DG -B *-DJA .5EG 'DJEJF .. 'D.). () HB6* E-CE) 'D*EJJ2 AJ B1'1G' 'DE1BE 57/E2/975 AJ 13/4/1975 (E,EH9) 'D'-C'E 'D9/DJ) /'D9// 'D+'FJ/ 'D3F) 'D3'/3) /1975562 ) ('FG H,/ 'F 'D-CE 'DEEJ2 :J1 5-J- 0DC D'F 'DE-CE) B6* (1/ 'D/9HI (-,) 'F '/9'! 'DE/9J (HBH9 :4 EF ,'F( 'DE/9I 9DJGE' ('.A'&GE' 'D9J( '/9'! E,1/ EF #J /DJD H'9*(1*G 'DE-CE) 9',2'K 9F '+('*G AEF-*G -B *-DJA 'DE/9I 9DJGE' 'DJEJF HD1A6G 'D*-DJA B6* (1/ /9H'G /HF 'F *D'-8 'F HCJD 'DE/9J 'H6- AJ 'DE1'A9) 'F EHCDG (9/ 'F *3DE 'D3J'1) 8G1 DG H,H/ '9H,', AJ 'D4'5J (3(( 'FBD'(G' CE' 8G1 'F 'DE/9I 9DJGE' :J1' DHF 'D3J'1) EF 'D'5A1 'DI 'D'(J6 . == == HB/ (JF HCJD 'DE/9J 'F 'DH'B9*JF 'DE0CH1*JF DE JCF (H39 'DE/9J 'DHBHA 9DJGE' 9F/ *3DE 'D3J'1) D'FG' EF 'D9JH( 'D.AJ) 'D*J *F7HJ 9DI 'D:4 H (E' 'F 'DAB1) (2) EF 'DE'/) (570) EF 'DB'FHF 'DE/FJ *EF9 'D('&9 EF 'D*E3C (E1H1 'D2E'F AJ 6E'F 'D9JH( ('FB6'! 3*) '4G1 EF *3DJE 'DE(J9 '0' #+(* 'F '.A'! 'D9J( C'F (:4 EFG AC'F 9DI 'DE-CE) H'D-'D) G0G #F *3*9JF (1'J 'GD 'D.(1) DDHBHA 9DI -BJB) 'DH'B9*JF 'DE0CH1*JF HE' '0' C'F J9*(1 'DBJ'E (G' EF B(D 'D('&9 :4'K EF 9/EG HAJ 6H! E' **H5D 'DJG *A5D AJ 'D/9HI H'0 'FG' '5/1* -CEG' 'DEEJ2 (.D'A 0DC EE' '.D (5-*G AB11 FB6G .. 'D. ) . () /. E-E/ D(J( 4F( H /. E,/J 5(-J .DJD (41- '-C'E 9B/ 'D(J9) 'DB'G1) 1968 AB1) 19 . () /. 'D3FGH1J ('DH3J7 AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ) 5718 H /. 9(/ 'DF'51 *HAJB 'D97'1 ('3*B1'! DE'GJ) 'D9J( H41H7 6E'FG) E,D) 'D9DHE 'DB'FHFJ) H'D'B*5'/J) 'D3F) 13 'D9// 'D+'FJ 5322. () 2J1' ('DE5/1 'D3'(B) ('1J3 1951 5344 . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 2785/-/958 AJ 8/ 2/ 959 3DE'F (J'* 'D,2! 'D+'FJ 564 . () 2J1' ('DE5/1 'D3'(B) 5349 . () /. 9('3'D1'A ('D(J9 H'D'J,'1) AB1) 492 H /. 39/HF 'D9'E1J ('D(J9 H'D'J,'1) 5149 H /. CE'D B'3E +1H* (9B/ 'D(J9) 5232 . () 2J1' ('DE5/ 'D3'(B) 5350. () 0G(* E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) (B1'1G' 'DE1BE 992 /E2/1975 AJ 13/ 3/ 1975 'DI 'F 'B1'1 'DE4*1J (A-5G DD3J'1) HB(HDG' 9DI CD 9J( D' J3B7 -BG AJ 7D( 'DA3. '0' 8G1 AJ 'D3J'1) 9J( .AJ JAH* 9DI 'DE4*1J 'D:16 'DEB5H/ EF 41'&G' . () DH2'F 'DE5/1 'D3'(B 5 275 H(H/1J H3JFJ' ('DE5/1 'D3'(B) AB1) 417. () /. 9('3 'D51'A ('DE5/1 'D3'(B) AB1) 493 H /. :FJ -3HF 7G ('DE5/1 'D3'(B) 5 309. () /. 39/HF 'D9'E1J ('DE5/1 'D3'(B) 5 150 H /. 9('3 'D51'A ('DE5/1 'D3'(B) AB1) 493 H /. :FJ -3HF 7G ('D(J9) AB1) 524. () /. 'D3FGH1J (E5'/1 'D-B AJ 'DABG 'D%3D'EJ) 'D,2! 'D1'(9 5 348. () /.:'2J 9(/'D1-EF ('D*2'E 'D('&9 (6E'F 'D9JH( 'D.AJ)) E,D) 'D9/'D) 'D9// 'D+'EF 'D3F) 'D.'E3) 5 21 H /. 9('3 'D51'A ('DE5/1 'D3'(B) AB1) 491 H /. :FJ -3HF 7G ('DE5/1 'D3'(@@@B) 5 309. () /. 3DJE'F E1B3 ('DE5/1 'D3'(B) AB1) 216 H /. 39/HF 'D9'E1J ('DE5/1 'D3'(B) 5 92. () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 250/5/958 AJ 10/3/1958 3DE'F (J'* 'D,2! 'D+'F@@J 5 68. () 'F81 'DE'/) 259 EF E14/ 'D-J1'F H'DE'/) 340 EF E,D) 'D#-C'E 'D9/DJ). () (H1/J H3JFJ' ('DE5/1 'D3'(B) AB1) 422 H(D'&JHD H1(J1H HG'ED ('DE5/1 'D3'(B) AB1) 313. () CH1FJ (ED'-8'* EF4H1) AJ E,D) 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J 'DA5DJ)/19645573). () /. 'D3FGH1J ('DE5/1 'D3'(B) 5 723. () -// 'DE419 'DD(F'FJ AJ 'DE'/) 464 EH,('* H9BH/ EGD) 'D'.7'1 ('DF3() 'DI 'DEFBHD'* :J1 'D-JH'F'* (3(9) 'J'E . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 565 / - / 956 AJ 28/5/956 (E,EH9) 3DE'F (J'* 'D,2! 'D+'FJ 5 68 . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 2200 / -/ 1956 E,EH9) 3DE'F (J'* 'D,2! 'D+'FJ 5 68 . () /. 'D3FGH1J ('DE5/1 'D3'(B 5 737 G'E4 1 H /. 3DJE'F E1B3 ('DE5/1 'D3'(B) 5408 . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 473/E2/1973 AJ 18/12/1973 'DF41) 'DB6'&J) 'D9// 'D1'(9 / 'D3F) 'D1'(9) / 558 . () 'DEG0( 5 284 . () 'D-3F (F 'DE7G1 (*0C1) 'DABG'!) C*'( 'D(J9 5 353 . () /. 'D3FGH1J (9B/ 'D(J9) 5744 . 'E' 'DE419 'DD(F'FJ AB/ A6D '97'! 'DE4*1J 'DE7'D() (1/ 'DE(J9 'H (FB5'F 'D+EF ('DE'/) 449 EH,('* H9BH/) CE' F5 'DE419 'DA1F3J AJ 'DE'/) 1644 EF 'DB'FHF 'DF/FJ 'DA1F3J 9DI FA3 'D-CE . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 1044 / E2/1976 AJ 12/10/1976 'DF41) 'DB6'&J) 'D9// 'D1'(9 'D3F) 'D.'E3) 5 28. () /. -3F 9DI 'D0FHF (9B/ 'D(J9) 5244 245 . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 1079 AJ 21/11/1953 E,D) 'DB6'! 'D9// 'D+'FJ 5101 . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 57/1951 AJ 3/6/1951 E,D) 'DB6'! 'D9// 'D+'D+ 5101 . () HJD'-8 GF' 'F GF'C A1B'K (JF H,H/ 'D9J( 'D.AJ H(JF 41H7 'DE*'F) 'D*J *4*17G' 41C) 'D*'EJF DD*9HJ6 9F 'D'61'1 'D(/FJ) 'DF'4&) EF 'D*'EJF 'D'D2'EJ DD3J'1'* '0 D' J9*(1 AJ 1'JF' H,H/ 'D9J( '.D'D' (41H7 'DE*'F) '0' C'F 'DE4*1J D' J9DE (G . () /0 CE'D B'3E +1H* ('DE5/1 'D3'(B) 5 246 H /0 9('3 'D51'A ('DE5/1 'D3'(B) AB1) 529 H /0 39/HF 'D9'E1J . ('DE5/1 'D3'(B) 5 152 H /0 -3F 9DJ 'D0FHF ('DE5/1 'D3'(B ) AB1) 260 . () B1'1 E-CE) 'D*EJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 233 /5 /954 AJ 8/3/1954 E,D) 'DB6'! 'D9// 'D+'FJ 'D3F) 12 5 109 . (1) B1'1 E-CE) 'D*EJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 306/E1/1974 AJ 31/12/1974 'DF41) 'DB6'&J) 'D3F) 'D.'E3) 5 43 . () ,9D 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE51J E/) 'D*B'/E 3F) H'-/) ('DE'/) 452) H,9DG' 'DB'FHF 'DD(F'FJ ('DF3() 'DI 'DEFBHD (30) JHE'K H(365)JHE'K DD9B'1 ('DE'/) 463 EH,('* H9BH/). () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 2506/-/1959 AJ 23/2/1960 3DE'F (J'* ,2 5 75 0 () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 1389 /E2/1984 AJ 7/7/1984 :J1 EF4H1 . () /0 39/HF 'D9'E1J ('DE5/1 'D3'(B ) 5 159 . () /. 39/HF 'D9'E1J ('DE5/1 'D3'(B) 5158 . () E'2H ('DE5/1 'D3'(B) 'DAB1) 992 . () E'2H ('DE5/1 'D3'(B) 'DAB1) 992 . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 399/-/965 AJ 26/5/1965 3DE'F (J'* 'D,2! 'D+'D+ 5101 . () B1'1 E-CE) 'D*EJJ2 'D91'BJ) 'DE1BE 992/E2/1975 AJ 13/3/1975 E,EH9) 'D#-C'E 'D9/DJ) 'D9// 'D#HD 'D3F) 'D3'/3) 529 . 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (2/'D3F) 'D*'39)) 9// (21) -2J1'F (2004) ============= ============================== 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) AJ (J9 'D3J'1'* PAGE 8 PAGE 7 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (2/'D3F) 'D*'39)) 9// (21) 3F) (2004) [51-537] 1 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) AJ (J9 'D3J'1'*  PRTV@z|~LNPRdfhj0 !@!j!,'.'0'2',-.-0-2-....////777ʻʻʻ빳ʻʻʻʻ먳ʻʻʻʻʻʻZ5CJ\aJ ^J ZCJ^JZjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZCJaJ ^J CJaJ ^JZCJaJ^JZCJaJ ^JjZCJaJ ^JUB Dn \@Zx$$T$$Tl V $U$U$$ Dn \@Zx0(F#%@(f)8-0245678^;X<=B?^??,AB E6IJ쎋*A T).`  4x0(F#%@(f)8-0245678^;X<=B?^??,A$$Z$$778888P;R;T;V;====6?8?:?>?@?B?^???BBBB*I,I.I0IDOOSSSSVVVVXXXXJYLYNYRYZ]\]^]b]JbLbNbPb@cBcDcFcLdNdPdRdgggg p(`ubuduuuuxyyyyyR}T}V}X}~~~~ ,0Rښܚޚ24FHLNPRtvxzXt"$&(@BDFʭ̭έЭ߿߿ CJaJ ^JZ5CJ\aJ ^J ZCJ^JZCJaJ ^JZCJaJ ^JZCJH*aJ ^JjZ0JCJaJ ^JUKuxy{~@,,0R* $$$$$R* V~VXtԧ,ԭd(hPĿ~ytoje`[HmJ,BPQ)=vgSs! V~VXtԧ,ԭd(hP@$$$°(Pz,.020246JFP&(*.*F*`bdfFZZ5CJ\aJ ^J ZCJ^JZCJaJ ^JZCJaJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JMP@zhj8<JFP.0Bl&(*ý|yvspmgo' } g{ /q;+[ m*zhj8<JFP$$$$$.0Bl&(*F*lZF$$$$*F*lZF0R b d h :}umj7 m    H V!a&$'56 O* # (0R b d h :$ & F$  d ,$V$Q'R'S'T'(((\)^)****++++V,X,Z,---..33V4X4555586:666X7Z79^JjZ0J^JUZ^J CJaJ ^JZ5CJ\aJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZCJaJ ^JZZCJaJ ^JED Z< 4!!x" #T###$*$,$V$$f%%0&xpmjd\TL  )  _ tu     N   l         '56D Z< 4!!x" #T###$*$,$V$$f%%0&f&& $A$ & Fh$$ & F< h$ & F0&f&&&Q'R'S'U'(Z)**++R,-./3T455666;x@DEGZGHTHJIIHKK~LnMMpOPPnQ"RR SSTU.V"WJWWtYdZZ[B\$^^_h`6ab2cc(dddeefffghggghhh h hhh"h    $ Z T&&Q'R'S'(Z)**++R,-./3T455666;x@DE$X$p$A$$$$ $A$ & Fh9999::;;DDEEGG\G^GHHVHXHLINIIIJKLKKKLLpMrMMMrOtOPPPPpQrQ$R&RRR SSSSTTUU0V2V$W&WLWNWWWvYxYfZhZZZZZ[[D\F\&^(^__j`l`8a:abb4c6ccc*d,dddd ZH*^JjZ0J^JUZ^J^J\EGZGHTHJIIHKK~LnMMpOPPnQ"RR SSTU.V"WJWWtYdZ$$$pdZZ[B\$^^_h`6ab2cc(dddeefffghgggh h&`#$ $d%d&d'd$$$pddeeeefffg$g,g@> Heading 4 $$@&5\aJ^J@@@ Heading 5$$T@& CJaJ ^J<@< Heading 6 $$@& CJaJ ^J<@< Heading 7 $$@& CJaJ^J<A@<Default Paragraph Font.B@. Body TextaJ^J8&@8Footnote ReferenceH*8T@8 Block Text $TaJ^J6Q@"6 Body Text 3$aJ^J2P@22 Body Text 2aJ^J*>@B*Title$aJ^J4J@R4Subtitle$ CJaJ^J.@b. Footnote Text,@r,Header 9r &)@& Page Number, @,Footer 9r DR@DBody Text Indent 2aJ^Jn' 3 pRi"'_)M**,&//'01668:<C=BBJnK'LNOSST_V Z [B[bhjnrMuv{a~_߃߲OQ+T,[ > ,Ao`d4d#6DBhhk,߲,/߲M7`u9dhix,Au &EdZ hiJP*0&"hi!!@  @\ ( l" 0jJ))? N 3 B S ? ( TB c $DԔT N0n"2 # N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11T N0n"2 # N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11߲<K*,r$!+rl1sNn"s]}"s-#C:\My Documents\Rafedeen21\Raf1.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen21\Raf1.doc1fNZvB"bG(<Hhho(.hhCJo(.h.hhCJo(.bG(Z<1@ZX#^UUU߲@@J@@L@@(@*@h G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional Arabic; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHW @MCS Khaybar S_U normal.K @Simplified ArabicE @Monotype KoufiU @MCS Taybah S_U normal.#1h:f'&*x=!0+Q-AhmadZOh+'0L  ,4<Dss-ssANormalAhmadl3maMicrosoft Word 8.0@F#@c@Y9*xZ՜.+,D՜.+,, hp|  =+U Title 6> _PID_GUIDAN{F5ED7CF1-C425-42B8-AFCF-DED8EF03D2A7} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F Y?`tx91TableWordDocument+SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q