ࡱ> Qbjbjȃ0,Y ]tttJ8T:LE(2E4E4E4E4E4E4E$HJXE^XE1*1112E2E112CDd62E,7)8 E& /. F:E -F' 1$HA E/13 'DB'FHF 'D*,'1J CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5DEB/E): J9/ 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 95( 'D*,'1) 'D/HDJ) HE-H1G' HE6EHFG JAJ/ FBD EDCJ) 4J! EF '-/ 'DE*9'B/JF 'DI 'DE*9'B/ 'D'.1 EB'(D +EF FB/J J/A9G 'D'.J1 AG0' 'DE9FI H'6- D' D' :EH6 (4#FG() HDCF 'D:EH6 AJ *DC 'D(JH9 'D*J *,1J C+J1'K (JF 'DE*9'EDJF /HDJ'K H'D*J J59( 'D*EJJ2 AJG' (JF 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 H9B/ 'DEB'HD) 'D0J J.1, EF F7'B *7(JB '*A'BJ) AJJF' 1980 .'5) 9F/E' J*9DB 'D(J9 ((6'9) J*9G/ 'D('&9 (5F9G' 'H %F*',G' -J+ J7D( AJG' 'DE4*1HF EF 'D('&9JF *H1J/ #4J'! E5FH9) (H'37) 'D('&9 HAB'K DDEH'5A'* 'DE7DH() HDG' E2'J' .'5) H#H,G '3*9E'D B/ **9// #FH'9G' CD 0DC DCJ *D(J 'H *16J #0H'B 'DE3*GDCJF H-','*GE. F*F'HD AJ G0' 'D(-+ EH6H9 'D*EJJ2 (JF 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 H9B/ 'DEB'HD) H0DC D(J'F E/I .6H9 'D9BH/ 'D*J JCHF EH6H9G' *H1J/ 3D9) (9/ 5F9G' 'H 'F*',G' D'*A'BJ) AJJF' HGJ /1'3) EB'1F) (JF #-C'E 'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) H'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ HFB5/ ('D'*A'BJ'* 'D/HDJ) '*A'BJ) D'G'J D9'E 1964 H'*A'BJ) AJJF' D9'E 1980. HJG/A 'D(-+ 'DI H69 -/ DD.D'A -HD (96 #FH'9 'D9BH/ 'D*J JD*2E 'D('&9 AJG' (*H1J/ (6'&9 JBHE (*5FJ9G' 'H %F*',G' -J+ */B 'DE3'D) DE91A) E' '0' C'F* *DC 'D9BH/ *9/ (J9'K 'E EB'HD) D0' -15* '*A'BJ) AJJF' 9DI *-/J/ E*I J9*(1 'D9B/ (J9'K 9F/E' JCHF EH6H9G *H1J/ 3D9 (9/ 5F9G' 'H #F*',G' -J+ B11* '*A'BJ) AJJF' 'F 'D#5D 9/ *DC 'D9BH/ (J9'K %D' '0' *9G/ 'D71A 'D0J 7D( 'D(6'&9 (*H1J/ ,2! EGE EF 'D9F'51 'DE'/J) 'DD'2E) D5F9G' 'H %F*',G' AAJ G0G 'D-'D) D' J9/ 'D9B/ (J9'K HD' J.69 ('D*'DJ D%-C'E 'D'*A'BJ) CE' JG/A 'D(-+ %DI 'D%,'() 9F 'D3$'D 'D"*J :- E' GH E9J'1 'D,2! 'DEGE -J+ *('JF* 'DF5H5 'D13EJ) 'D91(J) H'D'FCDJ2J) H'DA1F3J) D'*A'BJ) AJJF' 'D*J #5/1*G' 'E'F) 'D#EE 'DE*-/) AJE' (JFG' -HD 0DC 'D#E1. H(F'!K 9DI E' *B/E A#FF' FB3E G0G 'D/1'3) 'DI +D'+) E('-+ JCHF : 'D#HD 9F 'DEB5H/ ('D(J9 'D/HDJ DD(6'&9. H'D+'FJ 9F *EJJ2 9B/ 'D(J9 9F 9B/ 'DEB'HD) AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ +E '.J1'K JCHF 'DE(-+ 'D+'D+ 9F E9J'1 *EJJ2 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 9F 9B/ 'DEB'HD) HAB'K D'*A'BJ) AJJF' 1980. 'DE(-+ 'D#HD 'DEB5H/ ('D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 *(0D 'D,GH/ /HDJ'K D*H-J/ BH'9/ 'D*,'1) 'D/HDJ) HJ*E 'D*H-J/ (9/) 71B 'GEG' '(1'E 'D'*A'BJ'* 'D/HDJ). HEF 'D'*A'BJ'* 'D*J '(1E* AJ E,'D 'D(J9 'D/HDJ '*A'BJ*' D'G'J D9'E 1964 **6EF '-/'GE' B'FHF'K EH-/'K (4#F *CHJF 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 H**6EF 'D+'FJ) B'FHF'K EH-/'K (4#F '-C'E 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9. H9DI 'D1:E EF 'F G'*JF 'D'*A'BJ*JF *E+D'F 9ED'K *H-J/J'K ,J/'K D9B/ 'D(J9 'D/HDJ 'D' 'FGE' DE *DBJ' 'B('D'NK EF 'D/HD -J+ 'F6E* 8 /HD AB7 'DI G'*JF 'D'*A'BJ*JF(). D0DC B11* 'D'F3*1'D 'F *,9DGE' 'D'3'3 'D0J *F7DB EFG AJ H69G' D'*A'BJ) '.1I 9DG' *DBI B(HD'K 'C+1 EF 'D/HD. *(9'K DE' *B/E HB9* 'D'EE 'DE*-/) 1980 '*A'BJ) ,/J/) J7DB 9DJG' '*A'BJ) 'D'EE 'DE*-/) (4#F 9BH/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 *91A ('3E '*A'BJ) AJJF' 1980 HF81'K DCHF /HD E+D 'DHD'J'* 'DE*-/) H'D5JF H'DE'FJ' H:J1G' EF 'D/HD 'D*,'1J) 'DEGE) B/ 'F6E* 'DI 'D'*A'BJ)() A'F 'D'-C'E 'DH'1/) AJG' **E*9 ((96 'D'GEJ)(). 'E' 9F EH6H9 '*A'BJ) AJJF' CE' GH H'6- EF 9FH'FG'() AGH (J9 'D(6'&@@9 HGH DA8 JF51A 'DI 'DEFBHD 'DE'/J /HF 'DEFBHD 'DE9FHJ() D0' JD2E '(*/'!'K 'D*H5@@@D 'DI 'F 'D9B/ 9B/ (J9 -*I JECF *7(JB '-C'E 'D'*A'BJ) HDE J,/ H'69H '*A'BJ*@@@@@J D'G'J 1964 HAJJF' 61H1) D*91JA 9B/ 'D(J9 D'F EAGHEG H'-/ 'H E*B@@@@@@@@@@@'1( AJ E98E 'D*41J9'* HCDG' J9*E/ AJ 'D*91JA 9DI E' J1*(G 'D(J9 EF 'D*2'E'* 9DI 71AJG. HJB5/ ('D(J9 'D/HD@@@J DD(6'&@@9 HAB@@@'K DDE@@@'/) 'D#HD@@@I E@@@F '*A'BJ@@@) AJJF@@@' : "9BH/ (J9 'D(6'&9 'DE9BH/) (JF #71'A *H,/ #E'CF 9EDGE AJ /HD E.*DA)...". H'3*F'/'K 'DI 'DE'/) 'DE0CH1) J9*/ ('.*D'A #E'CF 'D9ED (JF 'D71AJF 'DE*('J9JF ('D('&9 H'DE4*1J)() HH,H/ G0G 'D#E'CF AJ /HD E.*DA) -J+ H1/ AJ 'DF5 'D91(J D'*A'BJ) AJJF' AJ 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 'DE4'1 %DJG' E57D- (#E'CF 'D9ED) HGH *1,E) -1AJ) D9('1) Place of Business 'DH'1/ AJ 'DF5 'D'FCDJ2J AJ -JF H1/ AJ 'DF5 'DA1F3J 9('1) Etablissement HJB5/ (G' 'DEF4#) HJ0G( 'D(96 EF 'D41'- 'DI *A6JD '3*./'E 'DE57D- 'D#.J1 ('9*('1G 'B1( 'DI 'DEB5H/ D'F 'D0J JGE 'D'*A'BJ) GH 'DEC'F 'D0J *H,/ (G EF4"* 71AJ 'D(J9() AJ -JF J0G( 'D(96 'D".1 EF 'D41'- 'DI '3*./'E E57D- (E1C2 'D#9E'D) C*1,E) DD'57D'- 'D'F,DJ2J() HF9*B/ 'F 'D1#J 'D#HD GH 'D#B1( DD5H'( 9DI 9/ 'F 'D(J9 J*9DB (EF4#*J 'D('&9 H'DE4*1J HD' JGE 'D'*A'BJ) 'DEC'F 'D0J JH,/ (G D#71'A 'D(J9 #J 9ED H'FE' GH 'DEC'F 'D0J *H,/ (G EF4"*G 'D*J J9B/HF 'D(J9 (EF'3() 'EH1 **9DB (G'. HEC'F H,H/ G'*JF 'DEF4#*JF GH 'DEGE AJ G0' 'D.5H5 D0' JA6D '3*./'E E57D- EF4"* 'D9ED (/D'K EF EC'F 'D9ED 'H E1C2 'D#9E'D ('9*('1G E1C2 'DF4'7 'D0J *F(+B EFG 'DE9'ED'* H(0DC *7(B 'D'*A'BJ) 9DI 'D(JH9 'D*J **E (JF #71'A *B9 EF4"*GE AJ /HD E.*DA). H*4J1 '*A'BJ) AJJF' AJ 'DE'/) 'D'HDI 'DE4'1 %DJG' 'DI (J9 'D(6'&9 AJ -JF C'F* '*A'BJ) D'G'J 1964 *4J1 'DI (J9 'DEFBHD'* 'DE'/J) () H'DE57D- 'D#.J1 'B1( B'FHF'K EF E57D- 'D(6'&9 D'F 'D#4J'! 'DEFBHD) 'DE'/J) *4ED CD (J9 JB9 9DI 'D#EH'D 'DEFBHD) 'J' C'F* 7(J9*G HE9 0DC '3*9ED* '*A'BJ) AJJF' CDE) (6'&9 9DI '9*('1G' CDE) /'1,) AJ 'D9ED A'D(6'9) GJ 'DEFBHD 'DE*/'HD AJ 'D*,'1) H('D*'DJ 1:E 'D'.*D'A AEH6H9 'D'*A'BJ*JF J1C2 9DI 'D(J9 'D/HDJ 3H'! 'C*3( 'D(J9 'D5A) 'D*,'1J) 'H 'DE/FJ) -J+ D' #GEJ) DD5A) 'DE/FJ) 'H 'D*,'1J) DD9B/ 'H 71AJG -J+ D' *$.0 AJ 'D'9*('1 AJ *-/J/ *7(JB 'D'*A'BJ)() HC0DC D' #GEJ) D,F3J) 'D#71'A AJ9*(1 (J9'K /HDJ'K .'69'K DD'*A'BJ) E+D'K 'D9B/ 'DE(1E (JF ('&9 91'BJ EB1 9EDG AJ 'D#1/F HE4*1P 91'BJ EB1 9EDG AJ 'D91'B(). AJCAJ D'9*('1 9B/ 'D(J9 /HDJ'K AJ EAGHE '*A'BJ) AJJF' 'F **H',/ EF4"* CD EF 'D('&9 H'DE4*1J AJ /HD*JF E.*DA*JF() HAJ -'D) 9/E H,H/ EF4#) D#-/ 71AJ 'D(J9 A'D9(1) *CHF (E-D %B'E*G 'DE9*'/ 'E' '0' C'F* GF'C #C+1 EF EF4#) H'-/) A'D9(1) ('DEF4#) 'D*J DG' #H+B 5D) ('D9B/ H*FAJ0G(). HB/ '9*(1* 'D'*A'BJ) EF B(JD 'D(JH9 'D/HDJ) 'D*J *31J 9DJG' 9BH/ 'D*H1J/ 'D*J JCHF EH6H9G' 5F9 (6'&9 'H %F*',G' E' DE J*9G/ 'DE4*1J (*H1J/ ,2! EGE EF 'D9F'51 'DE'/J) 'DD'2E) D5F9G' 'H %F*',G'(). 'DE(-+ 'D+'FJ *EJJ2 9B/ 'D(J9 9F 9B/ 'DEB'HD) AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9'D, 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9B/ 'DEB'HD) AJ 'DE'/) (865) EFG (9/ 'F 91AG AJ 'DE'/) (864) ('FG (9B/ (G J*9G/ '-/ 'D71AJF 'F J5F9 4J&'K 'H J$/J 9ED'K DB'! ',1 J*9G/ (G 'D71A 'D'.1). 'E' 'DE'/) (865) AB/ #,'2* 'F JB*51 'DEB'HD 9DI 'D*9G/ (*B/JE 9EDG CE' J,H2 'F J*9G/ #J6' (*B/JE 'D9ED H'DE'/) E9'K HJ3EI 'D9B/ AJ G0G 'D-'D) '3*5F'9'K() AAJ 'D-'D) 'D#.J1) J.*D7 (G' 'D(J9 ('D'3*5F'9 'D0J J*B/E (G 'DEB'HD ('D9ED H'DE'/) AJ4*(G AJG 9B/ 'DEB'HD) E9 9B/ 'D(J9 '0 EF 'D3GD 'F J9*(1 'DEB'HD ('&9'K DDEH'/ 'D*J J3*./EG' AJ 'D9ED HD' J3*+FI EF 0DC 'D' -'D) E' '0' C'F* BJE) 'D#/H'* H'DEH'/ +'FHJ) ('DF3() D9ED 'DEB'HD() CE' GH 'D-'D ('DF3() DD13'E 'D0J JB/E 'DI ,'F( 9EDG 'DH1B 'H 'DBE'4 'H 'D#DH'F AG0G 'DEH'/ 'BD (C+J1 EF BJE) 9ED 'DAF'F HEG'1*G H*9*(1 *(9J) ('DF3() D9EDG 'D#5DJ HJ0G( :'D(J) 'DABG H'DB6'! 'DI '9*('1 'D9B/ 'DE0CH1 9B/ (J9 D#4J'! E3*B(DJ) 'D' '0' C'F* 'DEH'/ 'D*J J*B/E (G' 'D71A 'D+'FJ AJ 'D9B/ 0'* BJE) +'FHJ) ('DF3() DBJE) 9ED 'D71A 'D#HD(). A'D.J'7 '0' *9G/ (*B/JE 'DBE'4 J5- '9*('1 'D9B/ 'DE(1E E9G (J9'K D4J! E3*B(D '0' C'F* BJE) 'DBE'4 'C(1 EF BJE) 'D9ED 'E' '0' C'F* 'BD A'D9B/ J(BI EB'HD) H('D*'DJ D' J9/ 'D.J'7 ('DEB'HD) ('&9'K '0' B/E 'DE4*1J ,2!'K EGE'K EF 'DE'/) 'DEB/E) H'0' *B'1(* 'DBJE*'F A'D9B/ E1C( EF (J9 HEB'HD) 9DI 'D1#J 'D1',-(). 'DE(-+ 'D+'D+ E9J'1 *EJJ2 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 9F 9B/ 'DEB'HD) HAB'K D'*A'BJ) AJJF' -15* '*A'BJ) AJJF' 9DI *-/J/ E*I J9*(1 'D9B/ (J9'K 9F/E' JCHF EH6H9G *H1J/ 3D9 (9/ 5F9G' 'H 'F*',G'. H'3*F'/'K 'DI 0DC *F5 'DE'/) 'D+'D+) EF '*A'BJ) AJJF'() 9DI 'FG :- 1. "*9*(1 (JH9'K 9BH/ 'D*H1J/ 'D*J JCHF EH6H9G' 5F9 (6'&9 'H %F*',G' 'D' '0' *9G/ 'D71A 'D0J 7D( 'D(6'&9 (*H1J/ ,2! G'E EF 'D9F'51 'DE'/J) 'DD'2E) D5F9G' 'H %F*',G'. 2. D' *7(B G0G 'D'*A'BJ) 9DI 'D9BH/ 'D*J J*6EF 'D,2! 'D#3'3J AJG' 'D*2'E 'D71A 'D0J JBHE (*H1J/ 'D(6'&9 *B/JE 'DJ/ 'D9'ED) 'H :J1 0DC EF 'D./E'*". H(0DC H69* G0G 'DE'/) -/'K DD.D'A -HD (96 #FH'9 'D9BH/ 'D*J JD*2E 'D('&9 AJG' (*H1J/ (6'&9 JBHE (*5FJ9G' 'H %F*',G' C(J9 (100) 3J'1) 3*5F9 -J+ J7D( 'DE4*1J 'D*',1 EF 5'-( 'DE5F9 ('D('&9) 5F9 'D3D9 (#4C'D 'H #-,'E 'H #DH'F *D'&E #0H'B 'DE3*GDCJF() EB'(D +EF FB/J AJB*1F 'D9B/ AJ 'D:'D( (9EDJ) E'/J) GJ 7D( 5F9 'D3D9) 'H %F*',G' HAB'K DEH'5A'* .'5) A'D'5D 'F 9BH/ *H1J/() 'D(6'&9 HGH EF 'D9BH/ 'D4'&9) AJ 'D*,'1) 'D/HDJ) 'D*J 3J*E 5F9G' 'H %F*',G' *9/ (JH9'K /HDJ) .'69) D'*A'BJ) AJJF' E' DE J*9G/ 'DE4*1J (*H1J/ ,2! EGE EF 'D9F'51 'DE'/J) 'DD'2E) D5F9G' 'H %F*',G'() HDCF B/ J4*1C 'DE4*1J AJ *B/JE (96 'DEH'/ 'D#HDJ) 'D/'.D) AJ 'D*5FJ9 'H 'D%F*', A9F/&0 J,( 'D*A1B) (JF 9B/ 'D(J9 H(JF 9B/ 'DEB'HD) 'H 'D'3*5F'9() H*F*41 G0G 'D9BH/ 'D*J JC+1 H,H/G' (JF 'DE*9'EDJF AJ E,'D 'D*,'1) 'D/HDJ) AJ 'D:'D( AJ E,'D 5F'9) 'D3J'1'* H%F*', 'D#/HJ)(). HDG0' 'D3(( ,'!* 'DE'/) 'D+'D+) EF 'D'*A'BJ) (6'(7 DD*A1B) (JF 9B/ 'D(J9 'D0J J.69 D#-C'E 'D'*A'BJ) H9B/ 'DEB'HD) 'H 'D'3*5F'9 'D0J J.1, 9F F7'BG' AB/ #B1* 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 'DE0CH1) 'F 'D9B/ J9/ (J9'K '0' 'D*2E 'D('&9 (*H1J/ (6'&9 JBHE (5F9G' 'H %F*',G' 'DI 'DE4*1J HJCHF 'D('&9 AJ G0G 'D-'D) B/ B/E 'D#J/J 'D9'ED) H'DEH'/ 'DD'2E) D*5FJ9 'D(6'9) HJ*CAD (*3DJE 'D(6'9) 'D*J 5F9G' 'H #F*,G' 'DI 'DE4*1J A'F E+D G0' 'D9B/ J9/ (J9'K HJ.69 D#-C'E 'D'*A'BJ) HAB'K DDAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 'DE0CH1) HDCF B/ J-/+ 'F 'DE4*1J JB/E (96 'DEH'/ 'D*J */.D AJ *5FJ9 'D(6'9) H('BJ 'DEH'/ H'D9ED J*CAD (G' 'D('&9 AJ G0G 'D-'D) */B 'DE3#D) DE91A) E' '0' C'F 'D9B/ J9/ (J9'K 'H EB'HD) #,'(* 9F 0DC 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 'D+'D+) AJ ,2&G' 'D#.J1 (BHDG' ('D' '0' *9G/ 'D71A 'D0J 7D( 'D(6'&9 (*H1J/ ,2! G'E EF 'D9F'51 'DE'/J) 'DD'2E) D5F9G' 'H %F*',G'). H(0DC '.69* 'D'*A'BJ) 9BH/ 'D*H1J/ D'-C'EG' H'9*(1*G' EF 'D(JH9 'D/HDJ) E' DE J*9G/ 'DE4*1J (*H1J/ ,2! EGE EF 'D9F'51 'DE'/J) 'DD'2E) D5F9G' 'H 'F*',G'. AAJ G0G 'D-'D) 'D#.J1) D' J9*(1 'D9B/ (J9'K H('D*'DJ D' J.69 D#-C'E 'D'*A'BJ) HAJ G0' 'DE,'D *+'1 E3'D) EGE) 9F E9J'1 'D,2! 'DEGE AB/ ,'! G0' 'DE9FI AJ 'DF5 'D91(J H'DA1F3J() 'E' AJ 'DF5 'D'FCDJ2J AB/ ,'!* 'D,2! 'D,HG1J(). 1:E #GEJ) G0' 'D*3'$D DE F,/ EF 'D41'- EF J*916 DG *A5JD'K AB/ 0G( 'D(96 'DI 'DBHD ('F 'D#GEJ) GF' 'B1( 'DI 'F *$.0 (E9J'1 CEJ -J+ JC*AI (1,-'F CEJ) 'DEH'/ 'D#HDJ) 'D*J JB/EG' 7'D( 'D3D9) D*FAJ 9F 'D9B/ 5A) 'D(J9(). AJ -JF J0G( 'D(96 'D".1 'DI 9/E 'D'C*A'! (CEJ) 'DEH'/ 'D#HDJ) 'D*J JB/EG' 7'D( 'D3D9) H%FE' J4*17 'F *CHF 'DE'/) 'D*J B/EG' 7'D( 'D3D9) GJ 'DE'/) 'D#3'3J) ('D,HG1J)) AJ 5F9G' A'0' 7D( 'DE4*1J EF 'D('&9 (E5F9 #/HJ)) E+D'K 5F9 /H'! E1C( EF ,ED) 9F'51 JH,/ EF (JFG' 9F51 H'-/ D' JE+D 'D' (10%) EE' J/.D AJ G0' 'D/H'! HDCFG 'D9F51 'D#3'3J AJ 'DB6'! 9DI 'DE16 'D0J J9'D,G 'D/H'! 'E' (BJ) 'D9F'51 'D*J *4'1CG AJ 'D*1CJ( AD' 9ED DG' 3HI -A8 'D9F51 'D#3'3J EF 'DA3'/ A'0' *9G/ 7'D( 5F9 G0' 'D/H'! (*B/JE 0DC 'D9F51 'D,HG1J H-/G H*HDI E5F9 'D#/HJ) *B/JE ,EJ9 'D9F'51 'D#.1I A'D9B/ D' JCHF (J9'K H%FE' EB'HD)(). HF9*B/ 'F 'D1#J 'D+'FJ GH 'D#B1( DD5H'( -J+ J8G1 'F E' JG/A %DJG 'DF5 'F 'DE4*1J (7'D( 'D3D9)) '0' 7D( EF 'D('&9 *5FJ9 'D(6'9) 'H %F*',G' HB/E 'DE4*1J 'DE'/) CDG' 'H 'D,2! 'D,HG1J AJ 5F'9*G' 'H %F*',G' (-J+ JB*51 9ED 'D71A 'D".1 9DI E,1/ 5F9 'D3D9) 'H %F*',G'() 'H *B/JE ,2! :J1 ,HG1J EF 'DEH'/ 'D#HDJ) ('D%6'A) 'DI 5F9G' 'H %F*',G' A'F 'D9B/ D' JCHF (J9'K H9F/&0 J.1, G0' 'D9B/ 9F F7'B 'D'*A'BJ) 'E' '0' C'F E' JB/EG 'DE4*1J D' JE+D 'D#GEJ) 'D*J J4J1 %DJG' 'DF5 'DE0CH1 A9F/&0 J9/ (J9'K H*7(B 9DJG #-C'E 'D'*A'BJ) A'D6'(7 GF' D'3*(9'/ E+D G0G 'D(JH9 EF F7'B 'D'*A'BJ) GH '0' C'F 'DE4*1J B/E ,2!'K ,HG1J'K D%F*', H5F9 'DE(J9 #J 9DI #GEJ) 'D/H1 'D0J JBHE (G AJ *CHJF 'D3D9) HDH DE JCF #C+1 'D9F'51 9//'K 'H H2F'K 'H -,E'K. HF9*B/ 'F 'D'.*D'A (JF 'D*9(J1JF B/ J$/J 'DI '.*D'A AJ 'D*A3J1() -J+ J*A'H* 'DH5A 'DB'FHFJ DG' EF F8'E B'FHFJ 'DI ".1 '0 B/ *C*AJ E-CE) *9*E/ 9DI 'DF3.) 'D91(J) 'H 'DA1F3J) (*1,J- 'D#.0 ('DE9J'1 'DCEJ ('DF3() DDEH'/ 'D*J JB/EG' 7'D( 'D3D9) D*FAJ 9F 'D9B/ 5A) 'D(J9 AJ -JF '0' '9*E/* 'DE-CE) 9DI 'DF3.) 'D'FCDJ2J) A%FG' D' *9*/ ('DCEJ) H%FE' *4*17 'F *CHF 'DE'/) 'D*J B/EG' 7'D( 'D3D9) GJ 'DE'/) 'D,HG1J) AJ 5F9G' 'H %F*',G' H0DC DCJ *F*AJ 5A) 'D(J9 9F 'D9B/. H'DEGE AJ '*A'BJ) AJJF' 'D' *CHF 'D3D9) E-D'K D9B/ 'DEB'HD) A%0' *H5D* 'DE-CE) %DI 'F 'D9B/ (J9 A'F 'D3D9) *CHF E-D'K D'F7('B #-C'E '*A'BJ) AJJF' 9DJG' 'E' '0' C'F* 'DF*J,) 'D*J *H5D* %DJG' 'DE-CE) 'DI 'F 'D9B/ EB'HD) AD' JCHF 'DE(J9 E-D'K D'F7('B #-C'E '*A'BJ) AJJF' H'D9B/ D' J.69 D#-C'EG' D0' FB*1- *9/JD F5 'DE'/) 'D+'D+) AB1) #HDI EF '*A'BJ) AJJF' (-J+ *CHF 9DI 'D4CD 'D*'DJ :- "*9*(1 (JH9'K 9BH/ 'D*H1J/ 'D*J JCHF EH6H9G' 5F9 (6'&9 'H %F*',G' 'D' '0' *9G/ 'D71A 'D0J 7D( 'D(6'&9 (*H1J/ ,2! G'E H,HG1J EF 'D9F'51 'DE'/J) 'DD'2E) D5F9G' 'H %F*',G'". H*4J1 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) 'D+'D+) 'DI 'FG '0' C'F* 'D#J/J 'D9'ED) 'H 'D./E'* 'D*J JB/EG' 'D('&9 AJ 5F9 'D(6'9) 'H %F*',G' JE+D 'D,2! 'D:'D(() A'F E+D G0' 'D9B/ 'D0J J*6EF 'D,2! 'D#3'3 AJG' 'D*2'E 'D71A 'D0J JBHE (*H1J/ 'D(6'&9 (*B/JE 'DJ/ 'D9'ED) 'H :J1 0DC EF 'D./E'* J.1, 9F F7'B *7(JB 'D'*A'BJ) D#FG D' J9/ (J9'K() H'FE' 9B/ EB'HD) D0' J3*(9/ EF F7'B 'D.6H9 DD'*A'BJ) DJ.69 DDB'FHF 'DE-DJ 'H 'DH7FJ AD' *F7(B 'D'*A'BJ) 9F/E' J*E+D 'D,'F( 'D#C(1 EF 'D*2'E'* 'D71A 'D0J JBHE (*H1J/ 'D(6'&9 *B/JE 'D#J/J 'D9'ED) 'H :J1 0DC() H9DI EF J/9J #F 'D9B/ DJ3 (J9'K 9(! '+('* 0DC HJ1,9 'D3(( AJ '3*(9'/ G0' 'D9B/ 'FG J9*(1 AJ ,HG1G EF 9BH/ 'DEB'HD) 0DC 'F E-D 9B/ 'DEB'HD) 'DBJ'E (9ED 'H *B/JE ./E) %DI 'D71A 'D".1(). EE' *B/E JECFF' 'F FD.5 E' ,'! AJ 'DE'/) 'D+'D+) (AB1'*G' 'D#HDI H'D+'FJ) (0C1 'D-'D*JF 'D"*J*JF :- 'D-'D) 'D#HDI : '0' 7D( 'DE4*1J EF 'D('&9 41'! (500) E97A ,D/J (EH'5A'* E9JF) HB'E 'D('&9 (5F9 'DE9'7A 'DE0CH1) H*H1J/G' 'DI 'DE4*1J AJ G0G 'D-'D) *7(B #-C'E 'D'*A'BJ) D'F E+D G0' 'D9B/ J9*(1 (J9'K HG0' 'DE+'D JF7(B 9DJG 'DF5 AJ 'D,2! 'D#HD EF 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 'D+'D+) "*9*(1 (JH9'K 9BH/ 'D*H1J/ 'D*J JCHF EH6H9G' 5F9 (6'&9 'H %F*',G'" D'F 'D('&9 JBHE (*H1J/ 'D(6'&9 (9/ *5FJ9G' EF B(DG #J 'FG JB/E 'DE'/) H'D9ED. 'E' '0' *9G/ 'DE4*1J (*B/JE 'D,DH/ 'DI 'D('&9 EF ',D %9/'/ 'DE9'7A 'DE7DH() AD' J9*(1 'D9B/ 'D0J B'E (JFGE' (J9'K H%FE' J9*(1 EB'HD) 'H '3*5F'9'K D'F 'D,DH/ 'DEB/E) EF 'DE4*1J AJ G0G 'D-'D) *9*(1 ,2!'K EGE'K AJ 5F9 'DE9'7A 'DE0CH1) HG0' E' JF7(B 9DJG 'DF5 AJ 'D,2! 'D#.J1 EF 'DE'/) 'DE0CH1) "'D' '0' *9G/ 'D71A 'D0J 7D( 'D(6'&9 (*H1J/ ,2! ,HG1J EF 'D9F'51 'DE'/J) 'DD'2E) D5F9G' 'H %F*',G'". 'D-'D) 'D+'FJ) : '0' '*AB 'D71A'F AJ 'D9B/ 9DI BJ'E '-/GE' (*B/JE 'D#J/J 'D9'ED) 'DD'2E) D5F9 'D(JH* 'DE*FBD) HB'E 'D71A 'D+'FJ (*B/JE 'DEH'/ 'DD'2E) D0DC EF .4( HEH'/ #.1I AAJ G0G 'D-'D) D' J9*(1 'D9B/ (J9'K H%FE' J9/ 9B/ EB'HD) HD' J.69 D#-C'E 'D'*A'BJ) D'F 'D,2! 'D#3'3 'H 'D,2! 'DEGE AJ 5F9 'D(6'9) ('D(JH* 'DE*FBD)) GH 'D9ED #J 'D#J/J 'D9'ED) HG0' E' JF7(B 9DI F5 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) 'D+'D+). 'D.'*E) : #HD'K :- 'DF*'&, : -'HD* G0G 'D/1'3) 'F *9*E/ 9DI 'DEFG, 'D*-DJDJ AJ 8D '*A'BJ) AJJF' 1980 E9 'DEB'1F) ('*A'BJ) D'G'J 1964 H'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ CDE' /9* 'D-',) 'DI 0DC. HEF .D'D 0DC JECF 'F F3*.D5 ,ED) F*'&, *H5DF' %DJG' HGJ E' JDJ :- 9B/ 'D*H1J/ JD*2E (EH,(G 4.5 (*2HJ/ 'D('&9 ('D(6'&9 H'D#EH'D 'DEFBHD) 'D*J J*',1 (G' -J+ JD*2E 'DEH1/HF (*,GJ2 E41H9 'D('&9 'D*,'1J ('D(6'&9. J3*.D5 EF 9FH'F '*A'BJ) AJJF' 'D0J J4J1 'DI 'F EH6H9G' GH (J9 'D(6'&9 'FG JD2E '(*/'!'K 'D*H5D 'DI 'F 'D9B/ 9B/ (J9 -*I JECF *7(JB '-C'E 'D'*A'BJ). 9DI 'D1:E EF 'F H'69J 'D'*A'BJ) DE J,/H' 61H1) D*91JA 9B/ 'D(J9 D'F EAGHEG H'-/ AJ E98E 'D*41J9'* A'F 'D'*A'BJ) -15* 9DI *-/J/ E*I J9*(1 'D9B/ (J9'K 9F/E' JCHF EH6H9G *H1J/ 3D9 (9/ 5F9G' 'H 'F*',G' H(0DC *6EF* '*A'BJ) AJJF' -CE'K .'5'K (4'F 9BH/ 'D*H1J/ A'9*(1* G0G 'D9BH/ 'D*J JCHF EH6H9G' 5F9 (6'&9 'H %F*',G' (JH9'K /HDJ) *.69 D#-C'E 'D'*A'BJ) 'E' '0' *9G/ 'D71A 'D0J 7D( 'D(6'&9 ('DE4*1J) (*H1J/ ,2! EGE EF 'D9F'51 'DE'/J) 'DD'2E) D5F9G' 'H %F*',G' AD' J9/ 'D9B/ (J9'K H'FE' EB'HD) H('D*'DJ D' J.69 D'*A'BJ) AJJF'. '3*+F* '*A'BJ) AJJF' EF F7'B *7(JBG' 'D9BH/ 'D*J J*6EF 'D,2! 'D'3'3J AJG' 'D*2'E 'D71A 'D0J JBHE (*H1J/ 'D(6'&9 (*B/JE 'DJ/ 'D9'ED) 'H :J1 0DC EF 'D./E'*. 9'D,* 'D*41J9'* 'DH7FJ) 9B/ 'DEB'HD) A#,'2* 'F JB*51 'DEB'HD 9DI 'D*9G/ (*B/JE 9EDG CE' #,'2* 'F J*9G/ (*B/JE 'D9ED H'DE'/) E9'K AJ3EI 'D9B/ '3*5F'9'K HAJ 'D-'D) 'D#.J1) J4*(G 9B/ 'D(J9 ('DEB'HD) AJ9/ 'DEB'HD ('&9'K DDEH'/ 'D*J J3*./EG' AJ 'D9ED '0' C'F* BJE) 'DEH'/ 'D*J B/EG' 'C(1 EF 'D9ED 'E' '0' C'F* BJE) 'DEH'/ +'FHJ) ('DF3() D9EDG AD' J9/ 'D9B/ (J9'K H%FE' EB'HD). '3*F'/'K 'DI '*A'BJ) AJJF' '0' B/E 'DE4*1J 'DE'/) CDG' 'H ,2!'K ,HG1J'K EFG' (-J+ JB*51 9ED 'D71A 'D".1 9DI E,1/ 5F9 'D3D9) 'H *B/JE ,2! :J1 ,HG1J EF 'DEH'/ A'D9B/ D' JCHF (J9'K H('D*'DJ J.1, EF F7'B '*A'BJ) AJJF'. 'E' '0' DE JB/E 'DE4*1J ,2!'K EGE'K D%F*', 'D3D9) H*9G/ 'D('&9 (*B/JE 'D9F'51 'DE'/J) CDG' 'H ,2! EGE EFG' AJCHF 'D('&9 AJ G0G 'D-'D) B/ B/E 'D#J/J 'D9'ED) H'DEH'/ 'DD'2E) D*5FJ9 'D(6'9) HJ*CAD (*3DJE 'D(6'9) 'D*J 5F9G' 'H #F*,G' 'DI 'DE4*1J AJ9/ 'D9B/ (J9'K HJ7(B 9DJG #-C'E 'D'*A'BJ). H(4'F E9J'1 'D,2! 'DEGE AD' JC*AI (CEJ) 'DEH'/ 'D#HDJ) 'D*J JB/EG' 'DE4*1J DJFAJ 9F 'D9B/ 5A) 'D(J9 H%FE' J4*17 'F *CHF 'DE'/) 'DEB/E) GJ 'DE'/) 'D#3'3J) ('D,HG1J)) AJ 5F9G'. 'F 'D6'(7 D'3*(9'/ 'D(JH9 'D*J J*9G/ 'D('&9 AJG' (*H1J/ (6'&9 JBHE (*5FJ9G' 'H %F*',G' EF F7'B 'D'*A'BJ) GH '0' C'F 'DE4*1J B/ B/E ,2!'K ,HG1J'K D%F*', H5F9 'D3D9) -*I DH DE JCF #C+1 'D9F'51 9//'K 'H H2F'K. *4*17 '*A'BJ) AJJF' 'D' *CHF 'D3D9) E-D'K D9B/ 'DEB'HD) A%0' *H5D* 'DE-CE) %DI 'F 'D9B/ (J9 A'D3D9) *CHF E-D'K D'F7('B #-C'E '*A'BJ) AJJF' 9DJG' 'E' '0' C'F* 'DF*J,) 'D*J *H5D* %DJG' 'DE-CE) 'F 'D9B/ EB'HD) AD' JCHF 'DE(J9 E-D'K D'F7('B #-C'E '*A'BJ) AJJF' H('D*'DJ A'D9B/ D' J.69 D#-C'EG'. HJ.1, EF F7'B '*A'BJ) AJJF' -'D) E' '0' C'F* 'D'J/J 'D9'ED) 'H 'D./E'* 'D*J JB/EG' 'D('&9 AJ 5F9 'D(6'9) 'H 'F*',G' *E+D 'D,2! 'D:'D( ('D'3'3) D'FG D' J9/ (J9'K H'FE' 9B/ EB'HD) D0' J3*(9/ EF F7'B 'D.6H9 DD'*A'BJ) DJ.69 DDB'FHF 'DH7FJ 'H ('DE-DJ). +'FJ'K :- 'DEB*1-'* '0' E' *E* %9'/) *F8JE #-C'E '*A'BJ) AJJF' DD(J9 'D/HDJ DD(6'&9 AFB*1- 9DI 'DE419 'F J#.0 (F81 'D'9*('1 E' J-*', EFG' 'DI *9/JD HE' *-*',G *DC 'D#-C'E EF E9'D,) DE' J4H(G' EF FB5 HF#ED 'D#.0 (G0G 'D*H5J'* 9F/ %(1'E '*A'BJ) ,/J/) AFB*1- (G0' 'D5// E' J#*J :- JA6D '3*./'E E57D- (EF4"* 'D9ED) (/D'K EF EC'F 'D9ED H0DC AJ 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 'D'HDI EF '*A'BJ) AJJF' ('9*('1 'D(J9 J*9DB (EF4"*J 'D('&9 H'DE4*1J HD' JGE 'D'*A'BJ) 'DEC'F 'D0J *H,/ (G D#71'A 'D(J9 #J 9ED H'FE' GH 'DEC'F 'D0J *H,/ (G EF4"*GE 'D*J J9B/HF 'D(J9 (EF'3() 'EH1 **9DB (G'. FB*1- *9/JD 'DAB1) 'D#HDI EF 'DE'/) 'D+'D+) (-J+ *CHF 9DI 'D4CD 'D*'DJ :- "*9*(1 (JH9'K 9BH/ 'D*H1J/ 'D*J JCHF EH6H9G' 5F9 (6'&9 'H %F*',G' 'D' '0' *9G/ 'D71A 'D0J 7D( 'D(6'&9 (*H1J/ ,2! EGE H,HG1J EF 'D9F'51 'DE'/J) 'DD'2E) D5F9G' H%F*',G'". -J+ JA6D '3*./'E E57D- (,2! EGE H,HG1J) (/D'K EF E57D- (,2! EGE) D'F 'D'.*D'A (JF 'DE57D-JF J$/J %DI '.*D'A AJ 'D*A3J1 H(0DC J*A'H* 'DH5A 'DB'FHFJ DG' EF F8'E B'FHFJ 'DI ".1. A'DEGE AJ '*A'BJ) AJJF' 'D' *CHF 'D(6'9) E-D'K D9B/ 'DEB'HD) A'0' C'F* F*J,) 'D(-+ 'D0J ',1'G 'DB'6J 9DI 'D9B/ (J9'K C'F* 'D(6'9) E-D'K D' F7('B '-C'E '*A'BJ) AJJF' 9DJG' DCHF 'D9B/ J.69 D'-C'EG'. 'DE5'/1 : #HD'K :- 'DBH'FJF : 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 1BE 40 D3F) 1951 'DE9/D. 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE51J 1BE 131 D3F) 1948. +'FJ'N :- 'DC*( 'DB'FHFJ) ('DD:) 'D91(J) : /. ('3E E-E/ 5'D- , 'DB'FHF 'D*,'1J , 'DB3E 'D'HD, 'D7(9) 'D'HDI, EF4H1'* /'1 'D-CE), E7(9) ,'E9) (:/'/ (:/'/ , 1987. /. +1H* -(J(, /1'3) AJ B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ) E9 'D'G*E'E ('D(JH9 'D/HDJ) ('*A'BJ) AJJF' 1980), '9'/) DD7(9) 'D+'FJ) , EC*() 'D,D'! 'D,/J/), 'DEF5H1), 1995. /. ,9A1 'DA6DJ, 'DH,J2 AJ 'D9BH/ 'DE/FJ) ('D(J9 H'D'J,'1 H'DEB'HD)), (/1'3) AJ 6H! 'D*7H1 'DB'FHFJ HE922) ('DB1'1'* 'DB6'&J)), E7(9) ,'E9) 'DEH5D, 'D7(9) 'D+'FJ), EFB-) HE2J/), 2005. /.-E2) 'D-/'/, E1C2 'DB'FHF H'D*-CJE, B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ) ('DJHF3*1'D), H1B) 9ED EB/E) DE$*E1 'DB6') 'D+'D+, ,'E9) (J12J*, AD37JF, 14-16/6/2000 . /. 39J/ E-E/ GJ+E 'D9BH/ 'D*J *-CE 'D*,'1) 'D/HDJ) E-'61) 'DBJ* 9DI 7D() CDJ) 'D-BHB (,'E9) 9/F 'DJEF 2003. /. 5AH* F',J (GF3'HJ, 'D'D*2'E (*3DJE 'D(6'&9 AJ 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9, CDJ) 'D-BHB, ,'E9) 'DB'G1), A19 (FJ 3HJA, 1996. /. 7'D( -3F EH3I, 'DEH,2 AJ B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ), EC*() /'1 'D+B'A) DDF41 H'D*H2J9, 9E'F, 1997. /. 9'/D E-E/ .J1, 9BH/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 EF .D'D '*A'BJ) AJJF' H,GH/ D,F) 'D'EE 'DE*-/) DB'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ UNCITRAL H'D:1A) 'D*,'1J) 'D/HDJ) ICC, /'1 'DFG6) 'D91(J), 'D7(9) 'D'HDI, 'DB'G1), 1994. /. 9(/ 'D12'B 'D3FGH1J, 'DH3J7 AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ, 'D9BH/ 'D*J *B9 9DI 'DEDCJ), 'D,2! 'D1'(9, 'D(J9 H'DEB'J6), /'1 'DF41 DD,'E9'* 'DE51J), 'DB'G1), 1960. /. AH2J E-E/ 3'EJ 41- '*A'BJ) 'D'EE 'DE*-/) (4#F 9BH/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 E-'61'* 'DBJ* 9DI 7D() 'D/C*H1'G AJ 'DB'FHF 'D.'5 CDJ) 'D-BHB ,'E9) (:/'/ 1991 1992 (:J1 EF4H1)). A$'/ 'D9DHFJ H /. 9(/ ,E9) EH3I 'D1(J9J, 'D'-C'E 'D9'E) AJ 'D*A'H6 H'D*9'B/ 9(1 'D'F*1FJ*, 'D7(9) 'D'HDI, (J* 'D-CE), (:/'/, 2003 . /. E-3F 4AJB, '*A'BJ) 'D'EE 'DE*-/) (4'F 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9, /1'3) AJ B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ), /'1 'DFG6) 'D91(J), 'DB'G1), 1988. /. E-E/ C'ED E13J, 41- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D,/J/, 'D9BH/ 'DE3E'), /'1 'DF41 DD,'E9'* 'DE51J), 'DB'G1), 1372G@ - 1953E. E57AI 9(/ 'DDG 'D9'DE 'DE-'EJ, 'F*B'D 'DE.'71 AJ 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9, /1'3) AJ B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ), 'D7(9) 'D'HDI, /'1 '(H 'DE,/ DD7('9), 'DB'G1), 1999. /. E-EH/ 3EJ1 'D41B'HJ, 'D9BH/ 'D*,'1J) 'D/HDJ), /1'3) .'5) D9B/ 'D(J9 'D/HDJ 'D7(9) 'D'HDI, /'1 'DFG6) 'D91(J), 'DB'G1) 1992. /. E-EH/ 3EJ1 'D41B'HJ, 'D9BH/ 'D*,'1J) 'D/HDJ), /1'3) .'5) D9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9, 'D7(9) 'D+'FJ), /'1 'DFG6) 'D91(J), 'DB'G1), 2002. /. G4'E 9DJ 5'/B, 'DB'FHF 'DH',( 'D*7(JB 9DI 9BH/ 'D*,'1) 'D/HDJ) EF4') 'DE9'1A ('D'3CF/1J), 1995. +'D+'N: 'D13'&D 'D,'E9J) : /. ,E'D E-EH/ 9(/ 'D92J2, 'D'D*2'E ('DE7'(B) AJ 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9, '71H-) /C*H1'G EB/E) 'DI CDJ) 'D-BHB ,'E9) 'DB'G1) , 'DB'G1) , 1996-1997. /. 16' 9(J/, 'D'D*2'E ('D*3DJE AJ 'DB'FHF 'DEH-/ DD(J9 'D/HDJ DD(6'&9, '71H-) /C*H1'G, EB/E) 'DI CDJ) 'D-BHB ,'E9) 'DB'G1), 'DB'G1), 1979. 1'(9'N :'DC*( 'D',F(J) : Philippe kahn , La convention de vienne dull avril 1980 sur le contrats de vente international de marchandises , Revue , International dedroit , compare , 1981. Vincent Heuze, la Vente international de marchanesis, droit Uniform, GLN, Joly Editions, 1992. Karl Neumayer & Cotherine ming, Convention de Vienne sur les Contrats de vente commentaire, cedidac, 24, Lausanne, 1993. .'E3'N : 'DE,D'* 'DB'FHFJ) : /. E-3F 4AJB , '*A'BJ'* D'G'J D9'E 1964 (4'F 'D(J9 'D/HDJ DDEFBHD'* 'DE'/J) (/1'3) AJ B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ)), E,D) 'DB'FHF H'D'B*5'/, 'DB3E 'D+'FJ, 'D9// 'D1'(9, 'D3F) 'D1'(9) H'D'1(9HF, C'FHF 'D'HD, 1974. 3'/3'N : 'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) : '*A'BJ) 'D'EE 'DE*-/) (AJJF') 1980 (4'F 9BH/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9. '*A'BJ) D'G'J 1964 }'DB'FHF 'DEH-/ DD(J9 'D/HDJ DDEFBHD'* 'DE'/J) ((6'&9){ FBD' 9F /. 16' 9(J/, 'D'D*2'E ('D*3DJE AJ 'DB'FHF 'DEH-/ DD(J9 'D/HDJ DD(6'&9, '71H-) /C*H1'G EB/E) 'DI CDJ) 'D-BHB, ,'E9) 'DB'G1), 1979. 3'(9'N : 'DH+'&B : 'DE0C1) 'D*A3J1J) 'D5'/1) 9F 'E'F) 'D'F3*1'D -HD '*A'BJ) 'D'EE 'DE*-/) (4'F 9BH/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9, B'E ('9/'/G' D,F) 'D'EE 'DE*-/) DDB'FHF 'D*,'1J 'D/HDJ, EF4H1'* 'D'EE 'DE*-/), 2001. +'EF'N: EH'B9 'D'F*1FJ* : 1- http//:www.lac.co.jo/research2.htm. 2- http//:www.Syrianlaw.com/study/7.htm. 3- http//:www.Cisg.Law.Pace.edu/cisgarabic/middleast. 4- http//:www.Csmail.Law.Pace.Edu/cisgarabic/middleast/reservations/ countries. htm. (1) HJ$J/ 0DC 'DE'/) (30) EF '*A'BJ) AJJF' H*B'(DG' 'DE'/) (18) EF '*A'BJ) D'G'J HC0DC 'DE'/) (50) EF '*A'BJ) AJJF' H*B'(DG' 'DE'/) (46) EF '*A'BJ) D'G'J 1',9 - Philippe Kahn, La Convention de Vienne dull avril 1980 sur le Contrats de Vente international de marchandises, Revue internationale de Droit Compare, 1981, p 954. (1) DDE2J/ (4#F 'D/HD 'DEF6E) 'DI '*A'BJ*J D'G'J 1964 1',9 :- - Vincent Heuze, la Vente international de Marchanesis, droit Uniform, GLN, Joly Editions, 1992, p 77. (2) 'D'7'1 'DB'FHFJ D9B/ 'D*5/J1 (-+ EF4H1 9DI 4(C) 'D'F*1FJ* 9DI 'D9FH'F 'D"*J :- http:// www. Syrian law, com/ study/ 7. htm. (3) HEF 'D/HD 'D91(J) 'DEF6E) 'DI '*A'BJ) AJJF' 1980: 'D91'B HE51 H3H1J' HEH1J*'FJ' HB/ '5(- 9// 'D/HD 'DEF6E) 'DI 'D'*A'BJ) D:'J) 20 "( 1999 (57) /HD) 1',9 (4#F '3E'! 'D/HD 'DEF6E) 'DI '*A'BJ) AJJF' 'DB'&E) 'DED-B) ('DC*'( 'D"*J :- - Karl Neumayer & Cotherine ming, Convention de Vienne Sur les Contrats de vente Commentaire, Cedidac, 24, Lausanne, 1993. HC0DC 1',9 EHB9 E1C2 'D41B 'D'H37 DDB'FHF 'D*,'1J 'D/HDJ 9DI 4(C) 'D'F*1FJ* :- www. Cisg. Law. Pace. Edu/cisgarabic/ middleast. H9FH'F 'DEDA 'D0J J-*HJ 9DI G0' 'DEH6H9 GH :- http://www.Csmail.Law.Pace.Edu/cisgarabic/middleast/reservations/countries.htm. (1) 'F '*A'BJ) AJJF' *-ED '3E'K 13EJ'K GH '*A'BJ) 'D'EE 'DE*-/) (4#F 9BH/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 H*91A 91A'K (@ '*A'BJ) AJJF' 1980. (2) H('D*'DJ A'F 'DEFBHD 'DE9FHJ "'D-BHB" *3*(9/ EF F7'B 'D'*A'BJ). (3) A$'/ 'D9DH'FJ H/. 9(/ ,E9) EH3I 'D1(J9J 'D#-C'E 'D9'E) AJ 'D*A'H6 H'D*9'B/ 9(1 'D'F*1FJ* 'D7(9) 'D#HDI (J* 'D-CE) (:/'/ 2003 594. (1) /. E-3F 4AJB '*A'BJ) 'D#EE 'DE*-/) (4'F 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 /1'3) AJ B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1988 556 HC0DC /. 5AH* F',J (GF3'HJ 'D'D*2'E (*3DJE 'D(6'&9 AJ 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 CDJ) 'D-BHB ,'E9) 'DB'G1) A19 (FJ 3HJA 1996 58 HC0DC /. 39J/ E-E/ GJ+E 'D9BH/ 'D*J *-CE 'D*,'1) 'D/HDJ) E-'61) 'DBJ* 9DI 7D() CDJ) 'D-BHB (,'E9) 9/F 'DJEF 2003 5 4. (2) /. E-EH/ 3EJ1 'D41B'HJ 'D9BH/ 'D*,'1J) 'D/HDJ) /1'3) .'5) D9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 'D7(9) 'D#HDI /'1 'DFG6) 'D91(J) 1992 AB1) 43 HC0DC E57AI 9(/ 'DDG 'D9'DE 'DE-'EJ 'F*B'D 'DE.'71 AJ 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 /1'3) AJ B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ) 'D7(9) 'D#HDI /'1 '(H 'DE,/ DD7('9) 'DB'G1) 1999 5 156. (1) 'F '*A'BJ) D'G'J *E* 5J':*G' ('DD:*JF 'D'FCDJ2J) H'DA1F3J) HDE **E 5J':*G' ('D91(J) HB/ #7DB 9DI '*A'BJ) D'G'J 1964 ('DB'FHF 'DEH-/) AJ 'DF3.) 'DA1F3J) '3E B'FHF 'D(J9 'D/HDJ DDEFBHD'* 'DE'/J) 'E' 'DF3.) 'D'FCDJ2J) J7DB 9DJG B'FHF 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9. (2) /. +1H* -(J( /1'3) AJ B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ) E9 'D'G*E'E ('D(JH9 'D/HDJ) ('*A'BJ) AJJF' 1980) %9'/) DD7(9) 'D+'FJ) EC*() 'D,D'! 'D,/J/) 'DEF5H1) 1995 5228 . (3) 'DE'/) (1/3) EF '*A'BJ) AJJF' H*B'(DG' 'DE'/) (7) EF '*A'BJ) D'G'J. (4) /. G4'E 9DJ 5'/B 'DB'FHF 'DH',( 'D*7(JB 9DI 9BH/ 'D*,'1) 'D/HDJ) EF4") 'DE9'1A ('D'3CF/1J) 1995 5 63. (1) 'DE'/) (10) EF '*A'BJ) AJJF'. (2) AJ -JF '3*+F* '*A'BJ) AJJF' (96 'D(JH9 EF F7'B *7(JBG' E+D 41'! 'D3D9 DD'3*9E'D 'D4.5J 'H 'D9'&DJ 'H 'DEF2DJ H'D(JH9 'D*J **E ('DE2'/ 'H 'D*FAJ0 'D,(1J ('D(JH9 'D,(1J)) H(J9 'D#H1'B 'DE'DJ) H'D*,'1J) H'DFBH/ H(JH9 'D3AF H'DE1'C( H'D-H'E'* H'D7'&1'* H'DCG1('! '3*F'/'K 'DI 'DE'/) (2) EF '*A'BJ) AJJF'. CE' #.1,* #J6' 'D'*A'BJ) 'D9BH/ 'D*J J*6EF 'D,2! 'D#3'3J AJG' 'D*2'E 'D71A 'D0J JBHE (*H1J/ 'D(6'&9 (*B/JE 'DJ/ 'D9'ED) 'H :J1 0DC EF 'D./E'* 1',9 (4'F 0DC /. -E2) -/'/ E1C2 'DB'FHF H'D*-CJE B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ) ('DJHF3*1'D) H1B) 9ED EB/E) DE$*E1 'DB6') 'D+'D+ ,'E9) (J12J* AD37JF 14-16/6/2000 53 . EF4H1 9DI 4(C) 'D'F*1F* 9DI 'D9FH'F 'D'*J: http:www.Iac.Co. Jo/ research2. htm (1) 'D'3*5F'9 9B/ EB'HD) E9 #GD 'D5F9) 9DI 'F J9ED 4J&'K A'D9'ED 5'F9 H'DE4*1J E3*5F9 H'D4J! E5FH9 1',9 'DE'/) (124) EF E,D) 'D#-C'E 'D9/DJ). (2) *F5 'DE'/) (865) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 1BE (40) D3F) 1951 9DI 'FG :- #. J,H2 'F JB*51 'DEB'HD 9DI 'D*9G/ (*B/JE 9EDG 9DI 'F JB/E 1( 'D9ED 'DE'/) 'D*J J3*./EG' 'DEB'HD 'H J3*9JF (G' AJ 'DBJ'E (9EDG HJCHF 'DEB'HD #,J1' E4*1C'K. (. CE' J,H2 'F J*9G/ 'DEB'HD (*B/JE 'D9ED H'DE'/) E9'K HJCHF 'D9B/ '3*5F'9'K). 'E' 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE51J 1BE (131) D3F) 1948 AB/ ,'! AJ 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) (647) EFG E4'(G'K DF5 'DAB1) 'D+'FJ) EF 'DE'/) (865) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ H(E' 'F 'DB'FHF 'DE51J J9*(1 E5/1'K *'1J.J'K DDB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ A'FG '3*BI EFG 0DC 'DF5. (3) /. ,9A1 'DA6DJ 'DH,J2 AJ 'D9BH/ 'DE/FJ) ('D(J9 H'D%J,'1 H'DEB'HD)) (/1'3) AJ 6H! 'D*7H1 'DB'FHFJ HE922) ('DB1'1'* 'DB6'&J)) E7(9) ,'E9) 'DEH5D 'D7(9) 'D+'FJ) EFB-) HE2J/) 2005 527 HC0DC /. 9(/ 'D12'B 'D3FGH1J 'DH3J7 AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D9BH/ 'D*J *B9 9DI 'DEDCJ) 'D,2! 'D1'(9 'D(J9 H'DEB'J6) /'1 'DF41 DD,'E9'* 'DE51J) 'DB'G1) 1960 531. (1) /. E-E/ C'ED E13J 41- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D,/J/ 'D9BH/ 'DE3E') /'1 'DF41 DD,'E9'* 'DE51J) 'DB'G1) 1372G@ 1953E 5 479. (2) HJB'(DG' 'DE'/) (6) EF '*A'BJ) D'G'J 1964 -J+ *F'HD* G0G 'DE'/) 'D-'D) 'D*J J*AB AJG' 'D71A'F 9DI (J9 (6'9) J*E *5FJ9G' 'H %F*',G' 1',9 /. 16' 9(J/ 'D'D*2'E ('D*3DJE AJ 'DB'FHF 'DEH-/ DD(J9 'D/HDJ DD(6'&9 #71H-) /C*H1'G EB/E) 'DI CDJ) 'D-BHB ,'E9) 'DB'G1) 'DB'G1) 1979 5122. (1) /. 9'/D E-E/ .J1 9BH/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 EF .D'D '*A'BJ) AJJF' H,GH/ D,F) 'D#EE 'DE*-/) DB'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ UNCITRAL H'D:1A) 'D*,'1J) 'D/HDJ) ICC /'1 'DFG6) 'D91(J) 'D7(9) 'D#HDI 'DB'G1) 1994 542. (2) 'D*H1J/ 9B/ JD*2E (EH,(G 4.5 (*2HJ/ 4.5 ".1 ('D('&9) ('D(6'&9 H'D#EH'D 'DEFBHD) 'D*J J*',1 (G' -J+ JD*2E 'DEH1/JF #J 'D#4.'5 'D0JF J*9'B/ E9GE 'D('&9 (*,GJ2 E41H9G 'D*,'1J ('D(6'&9 9DI /A9'* E**'(9) .D'D A*1) 2EFJ) DB'! +EF 'H #,1) E*AB 9DJG' CEH1/J 'D#:0J) 'DI 'DE3*4AJ'* HEH1/J 'D,DH/ D5F'9) 'D#D(3) H'D#+'+ H:J1G' DDE2J/ 1',9 /. ('3E E-E/ 5'D- 'DB'FHF 'D*,'1J 'DB3E 'D#HD 'D7(9) 'D#HDI EF4H1'* /'1 'D-CE) E7(9) ,'E9) (:/'/ (:/'/ 1987 564 HC0DC /. ,E'D E-EH/ 9(/ 'D92J2 'D'D*2'E ('DE7'(B) AJ 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 13'D) /C*H1'G EB/E) 'DI CDJ) 'D-BHB ,'E9) 'DB'G1) 'DB'G1) 1996 1997 5351. (3) 'DE0C1) 'D*A3J1J) 'D5'/1) 9F #E'F) 'D'F3*1'D -HD '*A'BJ) 'D#EE 'DE*-/) (4'F 9BH/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 B'E* (%9/'/G' D,F) 'D#EE 'DE*-/) DDB'FHF 'D*,'1J 'D/HDJ EF4H1'* 'D#EE 'DE*-/) 2001 534. (1) /. AH2J E-E/ 3'EJ 41- '*A'BJ) 'D'EE 'DE*-/) (4#F 9BH/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 E-'61'* 'DBJ* 9DI 7D() 'D/C*H1'G AJ 'DB'FHF 'D.'5 CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 1991 1992 (:J1 EF4H1)) 5 20. (2) /. 9'/D E-E/ .J1 E5/1 3'(B 542 (EF 'DG'E4). (1) une part essentielle des elements. () substantial part. (3) /. +1H* -(J( E5/1 3'(B 5227 HC0DC /. E-EH/ 3EJ1 'D41B'HJ 'D9BH/ 'D*,'1J) 'D/HDJ) /1'3) .'5) D9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 'D7(9) 'D+'FJ) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 2002 563 HC0DC : philippe kahn , OP. Cit, p 954. (4) /. 7'D( -3F EH3I 'DEH,2 AJ B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ) EC*() /'1 'D+B'A) DDF41 H'D*H2J9 9E'F 1997 5106 HC0DC /. E-3F 4AJB E5/1 3'(B 5 72 HC0DC /. AH2J E-E/ 3'EJ E5/1 3'(B 5 21. (1) 'E' 9F EHBA '*A'BJ) D'G'J AB/ H1/ AJ 'DF5 'DA1F3J E57D- ,2! G'E Partie assentielle 'E' 'DF5 'D'FCDJ2J ADE JC*AJ ('3*D2'E *B/JE ,2! G'E CE' A9D 'DF5 'DA1F3J H'FE' '6'A ,2! G'E H,HG1J anessential and substantial AD' J9*/ ('DCEJ) DH-/G' H'FE' J4*17 'F *CHF 'DE'/) 'DEB/E) EF 'DE4*1J GJ 'DE'/) 'D'3'3J) AJ 5F9G' H*9/ 'DEH'/ 'D'.1I 'D*J */.D AJ *1CJ(G' E,1/ EH'/ E3'9/) 'H ECED) 1',9 /. E-3F 4AJB '*A'BJ'* D'G'J D9'E 1964 (4'F 'D(J9 'D/HDJ DDEFBHD'* 'DE'/J) (/1'3) AJ B'FHF 'D*,'1) 'D/HDJ)) E,D) 'DB'FHF H'D'B*5'/ DD(-H+ 'DB'FHFJ) H'D'B*5'/J) *5/1 9F CDJ) 'D-BHB (,'E9) 'DB'G1) ('DB3E 'D+'FJ) 'D9// 'D1'(9 'D3F) 'D1'(9) H'D#1(9HF C'FHF 'D#HD 1974 5310. (2) /. 16' 9(J/ E5/1 3'(B 5123. (1) HD' EB'(D DG0' 'DF5 AJ '*A'BJ) D'G'J. (2) /. E-E/ 4C1J 31H1 EH,2 '-C'E 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 HAB'K D'*A'BJ) AJJF' 1980 (-+ EF4H1 AJ E,D) 'D-BHB *5/1 9F E,D3 'DF41 'D9DEJ D,'E9) 'DCHJ* 'DF3.) 'D+'EF) 941 'D9// 'D+'D+ 'JDHD 1994 512. (1) 'DE0C1) 'D*A3J1J) 'D5'/1) 9F #E'F) 'D'F3*1'D -HD '*A'BJ) 'D#EE 'DE*-/) (4'F 9BH/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 E5/1 3'(B 535. (2) /.E-EH/ 3EJ1 'D41B'HJ 'D9BH/ 'D*,'1J) 'D/HDJ) E5/1 3'(B 2002 564. 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (8/'D3F) 'D-'/J) 941)) 9// (29) #JDHD (2006) ========== ======================================= *EJJ2 9B/ 'D(J9 'D/HDJ PAGE 50 PAGE 51 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (8/'D3F) 'D-'/J) 941)) 9// (29) 3F) (2006) [529-5515] *EJJ2 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 9F 9B/ 'DEB'HD) HAB'K D'*A'BJ) AJJF' 1980 *'1J. B(HD 'DF41 : 14/2/2006 *'1J. 'D'3*D'E : 8/1/2006 29 Tx h B ,j*Jh\^`b". 0 Ǹ뮡ǸǸǸǸǸ뮓ZCJH*_HaJ ^JZZ6CJ]_HaJ,^JZCJ_HaJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZ6CJ]aJ,^J CJaJ ^JZCJaJ^JZCJaJ ^JjZCJaJ ^JU8 2\~ x~Tp$$$$$$Tl V I $U$ 2\~ x~Tp'''0111&239&<B<<4>?@JG$OPR`c(ejkknqr¿S "e7kxU9&x ` !"4op 30 2 6 l!!"""j#l#n#p#*$,$.$0$R&T&&F'''$(2(((((X+f+++++,,,,------....//00001111111&2پپ٤Z6CJ]aJ&ZZ5CJ\aJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZCJaJ ^JCJ_HaJ ^JZCJ_HaJ ^JZCJH*_HaJ ^J jZ0JCJ_HaJ ^JU?@JG$OPR`c(ejk$h$$$$&2F3R3444466669999<< <"<&<B<<<=>>>>:><>BBBBBBbCdCCCCCCEEEEDFFFHFJFFF@GBGDGFGKKLL~PPPPPPjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZZ6CJ]_HaJ,^J jZ0JCJ_HaJ ^JUZCJH*_HaJ ^JZCJaJ ^JZCJ_HaJ ^JBPPPRRRR^W`WbWdWWWvYxYzY~Y\\]]]]]]x````ccHfJfLfNfggggg^hPiRiTiXijjjjjkkppqr"rssxtzttt*u,u.uBuhuw8xټѼZ6CJ]_HaJ,^JZ5CJ\_HaJ ^JZ ZCJ^JZCJaJ ^JZCJ_HaJ ^JZCJH*_HaJ ^J jZ0JCJ_HaJ ^JUEkknqr"r,u.uBuhuw:xdy~}~Zތ`$ & F $h$ & F$$$$r"r,u.uBuhuw:xdy~}~Zތ`XDZ68|û|yvspjb_\V 0  ` tE  2* Q      G     ij 8x:xbydyz`{b{|}~}~~XZ܌ތЏDFZ68 "HJ(* ğԟtv &( ZCJ^J CJaJ ^JZ6CJ]_HaJ,^JZ5CJ\aJ ^JZ5CJ\_HaJ ^JZCJ_HaJ ^JZCJaJ ^JCJ_HaJ ^JFXDZ68|"J* v $ JJ & F h & F  & F & F $$|"J* v $ JJ^&(^Ԭ֮ʯ̯ίǿ|vpheb\TLIF./   P    |       f 0    |   c J^&(^Ԭ֮ʯ̯ίhD$ & F$ & F$ & F$ $A$ & F h$ & F & F hԬʯ̯ίD46<>,Z\ZPPJL:FPR*,(*,.02Z0JH*aJ_HaJ Z_HaJaJZaJZCJaJ ^J CJaJ ^JZ5CJ\aJ ^J ZCJ^JNίhD@6,ZPPLR*pxtdv,X.,NP      B -M@6,ZPPLR*$h$L$A$h$A$h$A$hjLN@BnprtvxVXvxz|_HaJ ZCJaJCJaJCJaJZ0JCJH*aJZCJ_HaJZZ0JH*aJZaJ Z_HaJaJLpxtdv,X.,$h$A$$A$$$A$hrtvx|8:vxbdfh&6rtvxz|~*,.0VXZ\,.02LR2VX$Z.0*,.024~j0JH*aJU 0JH*aJ_HaJaJZZ0JH*aJZaJ Z_HaJS,NP DF$$$d%d&d'd$A$&`#$ $d%d&d'd$A$h "$& *LNP 8dntz|⧡Z<CJ^J ZCJ^J ZCJ^JjZUhnHZ0J0JjZ0JU Z^JmHjZ^JUmHZ^JZ^JZ ZCJ^J ZCJ^JZ0JH*aJaJ Z_HaJ<DFHJLN CJaJ ^J ZaJ^JZCJaJ^J ZaJ^JZZ5CJ$\aJ4^J ZCJ$aJ4^J ZCJ$aJ^J ZaJ,^J ZCJ aJ0^J DFHJLN FHJLN$A$h$$$ . 00&P1hP' (5!"#$% [&@&Normal$A$N@N Heading 1 $$@&5CJ \_HaJ ^JhnHF@F Heading 2$@&5CJ$\aJ$^JhnH<@< Heading 3 $$@& CJaJ ^JF@F Heading 4 $$@&6CJ]_HaJ(^JF@F Heading 5 $$@&5CJ\_HaJ ^JF@F Heading 6 $$@&6CJ]_HaJ,^J<A@<Default Paragraph Font2>@2Title$CJ_HaJ0^J4J@4Subtitle$ CJaJ^J<&@<Footnote ReferenceH*^JTC@"TBody Text Indent $CJ _HaJ ^JhnHDT@2D Block Text cCJaJ^JhnHD@BD Footnote Text$A$aJ^JhnH*)@Q* Page Number^JF @bFFooter$A$ !CJaJ^JhnH6B@r6 Body Text$ CJaJ^JPR@PBody Text Indent 2 $CJ_HaJ ^J>P@> Body Text 2$CJ_HaJ(^JDQ@D Body Text 3$6CJ]_HaJ(^J,@,Header 9r  H x wGWc| H #!!@&r&O')*,%112b3f{GoU+ m ,rhfgBl; Nlf{Nlf{,N0 &2P8x~pkJ,Fr|ί!!@  @| ( T l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N 3 NB @ S DjJB S ?T <(  TB c $DԔT N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11T N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11f{)0!)r)+r)0!+r)+r$!+rv1sNn"s]}"s#)NPQX ac /1RU^irxQVW\ " G I % ) ^ c  : = P W p w }   < A h m 5;<?kn $IKbd&)LQ\_  &jlVXnrYb69BE>Aorsv'*QTUX$*TV_bcf;=!(*  ! !!!"!%!.!"""#"d"f"w"z"""""-#/#7#:###.$1$F$H$$$$$$$$$%%$%2%8%%%%%E&H&Q&Z&&&&&&&&&&'k'n'''((n(q((($)()))))))**3*5*Y*[*u*w*********I+L+M+P+++++},,,,,,,,-- - -4-6-------1.3.x.{....../'/*/+/-///0!0+0.0/020000000001 11111&2(22222$3&3D3F3v3x333E4H44455w5z5{5~555555666666667747:7888899D9G9_9a9E:H:I:K:m:u:}::::::::n;p;q;x;;;;;<<<<p<r<<<<=C=E=========T>W>>>>>>>>> ??R?T????? @ @@@@@@@BADAAAAAAAAAFBHBdBgBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCDD DDDbDdDDDDDDDEEaFfFFF GG:G\A\a\d\\\\\\\4]<]?]H]I]M]]]c]d]g]h]k]l]t]x]}]~]]]]]]]]]^ ^^^^^&^u^^^^^^^^v_~_```` a aaa\aaaaaaabbbbbbc cHcMcccccccd#dddee'e2e3e>eeeeeeeeeeeff7fx]xbxxy6y?yyyyyyyiztzxzzzz`{b{d{g{ -.IKRS;<)* I J { }  !jqRS!!%%u&v&R'S'_.`.//00e3f33333v5w5677788888899::::<<Y=Z=>>??@@AAOBPBvCwCnDoDDDEEFFFGGG[H]H!I#I,I-I@IAIpIqIIIII=J>JJJKK$L%LLLMMpMqM:N;NNNOOPPPPQQQQ$R%RRRSS.S/SSSOTQTiTjTsTyT UkUUUUUVVVVVV3W4W XX!X"XXXXXYYY Y)Y;YHYIYRYhY~YYYYYYYYuZ[[\\"\>\A\C\,]I]M]]]]]]^ ^'^(^U^V^^^(_)_l_m___aabbccdddd@eAebecegh h hhphhiMiRiiiBjGjEkFkll;m J%!0ZX.*EJJ2 9B/ 'D(J9 'D/HDJ DD(6'&9 9F 9B/ 'DEB'HD)AhmadAhmadZOh+'0 $ @ L X dpx/ 0AhmadhmaANormalAhmadl30aMicrosoft Word 8.0@J@׬@j;@h^ JZ՜.+,D՜.+,h$ hp College of Law%ZU / Title 6> _PID_GUIDAN{36300F3C-54B1-4060-BF13-93AC528E4DCD} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@ @1Table-KWordDocument0,SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q