ࡱ> SZOh+'0l  ( 4 @LT\d Mi AhmadhmaANormalAhmadl26aMicrosoft Word 8.0@2 @^@Q+{~t Office\Templates#@#Ė@cĖ@Ė@`%Ė@%`Z՜.+,D՜.+,T hp College Of LawBMxU Title(RZ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{090146CC-C431-44D4-A3A8-D4D6B2A4CB1D #. 3'1) #-E/ -E/ E/13 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE3'9/ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5DEB/E): *D(J) DEB*6J'* 'D(-+ 'D9DEJ AB/ B3EF' 'DEB/E) 9DI AB1'* C'D"*J : 'HD' : 'D*91JA (EH6H9 'D(-+ : 'F D4(C) 'D'F*1F* 'GEJ) C(J1) AGJ H3JD) D'JECF 'D'3*:F'! 9FG' AJ *F4J7 'D'B*5'/ 'DH7FJ H'D9'DEJ DE' *HA1G AJ 'DEJ/'F 'D*,'1J EF 319) H/B) AJ 'F*B'D 'DE9DHE'* A6D' 9E' *HA1G EF 31J) AJ *('/D 'D(J'F'* AGJ 'DH3JD) 'D951J) AJ '(1'E 'D9BH/ H'D-5HD 9DI E' J-*',G 'DEF*A9 EF -',J'* H(6'&9 A3J-5D 9DJG' AJ :6HF +H'F E9/H/'* EF .D'D '3*./'E 'D4(C) 3H'! 'C'F ('D(1J/ 'D'DC*1HFJ 'E (./E) 'D*5A-. 'F 'D'F*A'9 ('D4(C) JB*6J '(1'E 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* H(EB*6I G0' 'D9B/ J3*7J9 'DEF*A9 'D'F*A'9 EF 'D4(C) 9F 71JB 'D/.HD 'DI 4(C) 'D'F*1F* H'D'3*A'/) EF CD 'D./E'* 'D*J JHA1G' G0' 'D9B/ C./E) 'D'JH'! H./E) 'DE9DHE'* H./E) FBD 'D(J'F'* H./E) 'D/.HD 9F (9/. HJ*E G0' 'D9B/ EB'(D E(D: EF 'DE'D J$/JG 'DEF*A9 DDEF*A9 EFG (EB/E 'D./E)) EB'(D 'D-5HD 9DI G0G 'D./E'* *6'A 'DJG (96 'D13HE 'D'6'AJ) -3( 'D'3*./'E H'D'*5'D HJE*'2 G0' 'D9B/ ('1*('7G (E/) E9JF) H:'D(' E' *CHF 3F) B'(D) DD*,/J/. +'FJ' : G/A 'D(-+ J3*G/A G0' 'D(-+ 'F J*F'HD ('D/1'3) H'D*-DJD 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D*J *-CE 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* 'DI ,'F( 'DBH'9/ 'D9'E) 'D*J **D'!E '-C'EG' E9 7(J9) G0' 'D9B/ (:J) 'D*H5D 'DI ',H() B'FHFJ) D,ED) EF 'D*3'$D'* 'D1&J3J) 'D*J JECF ',E'DG' (E' J#*J : 1- E'0' FB5/ (9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* HE'GJ '(12 .5'&5G HE'GJ BH'9/ '(1'EG 'D*J JFA1/ (G' EF (JF 5H1 'D*9'B/ 'D'.1I HE'GJ 7(J9*G EF 'DH,G) 'DB'FHFJ) HE'GJ 'D9H'ED H'DE(11'* 'D*J *BA H1'! 'F*4'1 G0' 'D9B/ . 2- GD J9'FJ 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* EF -J+ *F8JEG 'DB'FHFJ EF A1': B'FHFJ 'E 'FG C#J 9B/ D'J.1, 9F -CE 'DBH'9/ 'D9'E) 'E 'F 'D'E1 J*7D( *F8JE'K H*/'(J1 B'FHFJ) E:'J1) H.'5) D**D'!E E9 .5H5J) G0' 'D9B/ +'D+' : F7'B 'D(-+ 'F F7'B 'D(-+ AJ 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* J*-// AJ 6H! -BJB) 'F G0' 'D9B/ D'J.1, 9F -CE 'DBH'9/ 'D9'E) 'D*J *-CE 'D9BH/ 'D*BDJ/J) 'D' 'FG JFA1/ AJ (96 ,H'F(G (.5H5J) *-*E 'J,'/ BH'9/ .'5) HED'&E) D*DC 'D.5H5J). 1'(9' : GJCDJ) 'D(-+ B3EF' 'D(-+ 'DI +D'+) E('-+ *F'HDF' AJ 'DE(-+ 'D'HD E'GJ) 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* H.55F' 'DE(-+ 'D+'FJ D'D*2'E'* H-BHB CD EF 'DEF*A9 H'DEF*A9 EFG AJ 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) HF'B4F' AJ 'DE(-+ 'D+'D+ 'DE3$HDJ) 'DE*1*() 9DI 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* H'F*G'! 'D9B/. 'DE(-+ 'D#HD E'GJ) 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* 'F 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* J*E (JF 71AJF 'D71A 'D#HD AJ 'D9B/ GH 'DEF*A9 EFG (EB/E ./E) 'D'F*1F*) HJCHF AJ 'D:'D( 4.5' '9*('1J' AJ 5H1) 41C) %0 JHA1 DDEF*A9 'D1':( AJ '3*9E'D 'D4(C) ./E) 'D'F*A'9 'H 'D'4*1'C #J J.HDG EFA0 'D/.HD 'DI 4(C'* 'D'F*1F*(). 'E' 'D71A 'D+'FJ AJ 'D9B/ AGH 'DEF*A9 EF 4(C) 'D'F*1F*. HG0' 'D71A B/ JCHF 4.5'K 7(J9J'K C-'D) 3-( .7 'D'F*1F* AJ 'DEF'2D 'H EC'*( 'DE-'E') 'H 9J'/'* 'D'7('! 'H 'DFH'/J 'H #J EC'F JECF AJG 'D'3*A'/) EF 4(C) 'D'F*1F* HB/ JCHF 'DEF*A9 4.5'K E9FHJ'K C'D41C'* ('FH'9G' H'DE$33'* 'D-CHEJ) H'D'GDJ). H-J+ 'F 'D'F*A'9 EF 4(C) 'D'F*1F* J*E (EH,( 9B/ .'5 DD'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* AG0' JB*6J 'D*91JA ('D9B/ H(J'F 7(J9*G 'DB'FHFJ) HG0' E' 3F*F'HDG AJ 'DE7D(JF 'D"*JJF : 'DE7D( 'D#HD 'D*91JA (9B/ 'D'F*A'9 'D'F*A'9 D:) EF 'DA9D ('F*A9 JF*A9O 'F*A'9'K (G HEFG : -5D EFG 9DI EFA9) HA'&/))(). 'E' '57D'-'K ADE F9+1 9F/ *5A-F' DDB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ HD'-*I AJ 'DBH'FJF 'DE/FJ) D(96 'D/HD 'D91(J)() HD' AJ 'DB'FHF 'DA1F3J #J *91JA D9B/ 'D'F*A'9 HD' -*I *-* E3EJ'* '.1I 'E' AJ 'DABG 'DB'FHFJ AB/ 91A ('FG (9B/ .'5 DD'4*1'C (4(C) 'D'F*1FJ* H'D0J J(1E (JF 'D1':(JF AJ '3*9E'D 'D4(C) HD*1HJ, (6'&9GE 'H DD-5HD 9DI (J'F'* 9DEJ) 'H +B'AJ) 'H *1AJGJ) H(JF 'D41C'* 'D*J *B/E ./E) 'D'4*1'C)(). A'D/.HD 'DI A6'! 'D'F*1F* J(/# /HE' (9B/ '4*1'C J9B/G 'DE4*1C ('DEF*A9) E9 EB/E ./E) 'D'*5'D 'D0J J$EF 'D'*5'D ('D4(C) DDE4*1CJF HAJ ':D( 'D'-J'F JBHE EB/E ./E) 'D'*5'D AJ 'D4(C) (*B/JE ./E'* '6'AJ) ECED) D./E) 'D'*5'D HEFG' ./E) 'JH'! 'DEHB9 H./E) 'DH5D (EF*/J'* 'DEF'B4) H'DE,EH9'* 'D'.('1J) H:J1G' EF 'D./E'*(). CE' J916 'DEF*A9 EFG 9DI 'DEF*A9 AJ 'D:'D( ./E) 'DE3'9/) 'DAFJ) 'DE3E') ('D.7 'D3'.F (Hot Line) %0 *AJ/ 'DEF*A9 AJ -D 'DE4CD'* 'DAFJ) 'D*J B/ JH',GG' 'DEF*A9 'D,/J/ DD4(C) 9(1 .7 'DG'*A(). H*.69 9BH/ 'D'*5'D (4(C) 'D'F*1F* DE(/# 3D7'F 'D'1'/) CE' GH 'D-'D AJ ,EJ9 'D9BH/ 'D#.1I AJF9B/ 'D9B/ DE,1/ 'D*B'! '1'/) 'DE*9'B/JF. H**,DI G0G 'D'1'/) 9'/) EF .D'D 'D*HBJ9 9DI E-11 C*'(J HEF 'D4'&9 'F J(1E 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) 'DC*1HFJ'K H0DC (E,1/ -5HD 'DEF*A9 9DI F3.) EF B15 DJF (Disquette) JBHE (/H1G (A*-G AJ 'D-'3( 'D4.5J 'D*'(9 DG A*(/H 'E'EG 41H7 9B/ 'D'F*A'9 H'3*E'1) (J'F'* 4.5J) JCAJ 'F JED#G' HJ13DG' 'DI 'DEF*A9 EFG E9 'D1BE 'D*91JAJ D(7'B) 'D'&*E'F 'E' (H3'7) 'D(1J/ 'D'DC*1HFJ 'H (H3'7) 'DA'C3 'H 'D*DC3 'H ('D(1J/ 'D9'/J DCJ J9/ 0DC B(HD' D916 'DEF*A9 EFG 7(B' DD41H7 'DE-/H/) AJG HEF +E J$/J 'DI F4H! 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* (JF 'D71AJF(). H9'/) J*6EF 'D'J,'( 'D5'/1 9F 'DEF*A9 EFG (5/ '(1'E 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* 'D9F'51 'D"*J) : 1-E(D: EF 'DFBH/ (E+'() '4*1'C J/A9 9DI 4CD 'B3'7. 2-*B/JE 'DCJ'F'* 'DEF7BJ) #J 'D'/H'* 'D*J *H5D 'DEF*A9 ('D4(C). 3-H3'&7 E9DHE'*J) E+D 'D@ 3J /J 1HE HC*J('* Manuels 4-'DBJ'3 'DE9J'1J DD'4*1'C C9// 'D3'9'* 'DE-//) 'H 'D3'9'* :J1 'DE-//) 'H 'D3'9'* 'DE,'FJ) 'DE3EH-) . . . 'D.. 5-./E) 'DE3'9/) 'DAFJ) "hot line" . 6-319) .7 'D'F*1FJ* AJ 'D+'FJ) 'DH'-/) (). H.D'5) 'DBHD JECF 'F F91A 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* ('FG 9B/ J1/ 9DI ./E) JEF-G' 'DEF*A9 EFG EB'(D (/D J/A9G 'DEF*A9 9DI 4CD 'B3'7. 'E' 9F 'EC'FJ) 'F9B'/ 'D9B/ AEF 'DEECF 'F JF9B/ ('D*HBJ9 9DI E-11 C*'(J #J JCHF 9B/'K *BDJ/J' HEF 'DEECF 'F JCHF 9(1 'D4(C) H0DC ('13'D 'DB15 'DDJF 'D0J *E ED! 'D(J'F'* 'D.'5) (G 'DI 'DEF*A9 EFG. 'E' E-D 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) AE-DG 'D./E) 'D*J JB/EG' 'DEF*A9 EFG 'E' 3(( G0' 'D9B/ AGH 'D-5HD 9DI 'D.7 AJ 'D4(C) EB'(D '4*1'C J/A9G 'DEF*A9 DDEF*A9 EFG. 'E' 9F 'DEHBA AJ 'D91'B. A'F 'D91'B E4*1C E9 'D4(C) 'D9'DEJ) DDE9DHE'* 'DE91HA) ('3E ('F*1F*) () EF .D'D EHB9 1&J3J **A19 EFG 'DEH'B9 'DA19J) DDE4*1CJF AJ ,EJ9 'F-'! 'D91'B. 3H'! #C'F* E$33'* 9'E) 'E .'5) 'E #A1'/'K. H**HDI EGE) *B/JE ./E'* 'D'*5'D E9 'D4(C) AJ 'D91'B "'D41C) 'D9'E) D./E'* 'D4(C) 'D/HDJ) DDE9DHE'*"(). EB'(D ',H1 9DI 'D'4*1'C 3H'! #C'F G0' 'D'4*1'C E*E+D' AJ ./E) 'D(1J/ 'D'DC*1HFJ 'E AJ ,EJ9 ./E'* 'D4(C). H'DI ,'F( 0DC AGF'DC EF8HE) ,/J/) HGJ 9('1) 9F 4(C) H7FJ) DDE9DHE'* .'5) ('DE$33'* H'D'A1'/ /'.D 'D91'B AGJ *9*(1 4(C) E:DB) *3EI (@ "4(C) 'DE9DHE'* 'DH7FJ)" "'F*1F*" H*3EI (@ : "Warkaa Net" . HAJE' J.5 'D'7'1 'DB'FHFJ D9ED G0G 'D4(C'* AJ 'D91'B AD'JH,/ *41J9 .'5 (0DC. 'E' AJE' J*9DB (.5'&5 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) H41H7G A3F*F'HDG AJ 'DA19JF 'D"*JJF : 'DA19 'D#HD .5'&5 9B/ 'D'F*A'9 'HD' : 9B/ 'D'F*A'9 9B/ ED2E DD,'F(JF(): -J+ JD*2E EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) (*HAJ1 ./E) 'D4(C) DDEF*A9 CE' JD*2E 'DEF*A9 (9/) 'D*2'E'* **E+D (/A9 'D'4*1'C H'DE-'A8) 9DI "D'* H'/H'* 'DEF*A9 EFG H*FAJ0 'D*9DJE'* H'D(FH/ 'DH'1/) AJ 'D9B/. +'FJ' : 9B/ 'D'F*A'9 EF 9BH/ 'DE9'H6)() : ACD 71A EFG J#.0 EB'(D'K DE' J97I EB'(D' DE' J#.0 AEB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) J#.0 'D'4*1'C DB'! *HAJ1 'D./E) H'DEF*A9 J97J 'D'4*1'C DB'! '.0 'D./E). +'D+' : 9B/ 'D'F*A'9 EF 'D9BH/ E3*E1) 'D*FAJ0() : '0 DJ3 ('EC'F 'DEF*A9 'D-5HD 9DI ./E) 'D4(C) 'D*J JF4/G' CDG' AH1 'F9B'/ 'D9B/ 'FE' J-5D 9DJG' */1J,J' E9 E1H1 'D2EF CE' 'F *FAJ0 EB/E 'D./E) ('DEF*A9 AJG) D'D*2'EG (FBD 'D./E) D'(/ 'F JE*/ DE/) 2EFJ) E9JF) *CHF AJ 'D:'D( 9DI 4CD 3'9'* JHEJ) E-//) DE/) 2EFJ) E9JF) C3F) B'(D) DD*,/J/ HC0DC ('DF3() D'D*2'E 'DEF*A9 ('DE-'A8) 9DI 'D"D'* H'D'/H'* 'D9'&/) EDCJ*G' DEB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) H'D*2'EG (*FAJ0 *9DJE'* H(FH/ 'D9B/ 7H'D E/) 'D9B/. HGC0' ('DF3() D'D*2'EG (/A9 CDA) 'D./E) 9DI 4CD 'B3'7 4G1J). HJ*1*( 9DI CHF 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* EF 'D9BH/ 'DE3*E1) 'D*FAJ0 'FG '0' A3. AD'JCHF DDA3. '+1 1,9J D'F E' FA0 EF 'D'D*2'E'* 'DE3*E1) D'JECF '9'/*G D'1*('7G ('D2EF 'D0J D'JECF 'F J9H/ 'DI 'DH1'!. 1'(9' : 9B/ 'D'F*A'9 9B/ 16'&J : J9/ 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) EF 'D9BH/ 'D16'&J) 'D*J *F9B/ (E,1/ '1*('7 'D'J,'( ('DB(HD H*7'(BGE'() AD' J4*17 D'F9B'/G #J ',1'! 4CDJ 'J'K C'F* E/*G H9DJG J5- 9B/ 'D'F*A'9 H'F C'F 4AGJ'K H'F C'F AJ 'D:'D( 'F J*E 'D9B/ (4CD FEH0, E7(H9 J*6EF '3E'! 'D'71'A HE/) 'D9B/ H'D*2'E'* H-BHB 'D'71'A HCJAJ) -D 'DF2'9'* .... 'D. 'D' 'F G0' 'DFEH0, GH H3JD) '+('* HDJ3 1CF'K AJ 'F9B'/ 'D9B/. 'DA19 'D+'FJ 41H7 9B/ 'D'F*A'9 J*(JF DF' #F 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* JB*6J H,H/ 9B/ .'5 DD'4*1'C (4(C) 'D'F*1F* %0 J(1E (JF 'D1':(JF AJ '3*9E'D 'D4(C) H(JF 'D41C'* 'D*J *B/E ./E) 'D'4*1'C '0F J*6- DF' DD'F*A'9 ('D4(C) *H'A1 'D41H7 'D"*J) : 'HD'K : H,H/ ,G'2 'D-'3H("Micro Computer" D/I 'D4.5 'D0J J1:( AJ 'D'4*1'C ('D4(C) ('DEF*A9) . +'FJ' : ,G'2 EH/E "Modem" HGJ H3JD) 'D1(7 (4(C) 'D'*5'D 9(1 'DG'*A HJCHF ,G'2 'DEH/E 'E' .'1,J' 'H /'.DJ'. HGH 9('1) 9F ,G'2 5:J1 J1(7 (JF 'D-'3() H'D.7H7 'D'.1I JBHE (*-HJD 'D'4'1'* 'D1BEJ) "Digital" 'D*J J*9'ED (G' 'D-'3H( 'DI 'DEH/E 'DE1(H7 AJ 'D-'3H( 'D".1 DJBHE (*-HJDG' 'DI '4'1'* 1BEJ) JECF DD-'3H( 'DE13D) 'DJG 'F J*9'ED E9G'(). +'D+'K : E,G2 'D./E'* (ISP) : HJB5/ (G 'D41C'* 'D*J *916 '3*9/'/G' D*,GJ2 ./E'* 'D'F*1FJ* A'0' E' C'F AB7 H,H/ G0' 'DE,G2 E-DJ'K ADF JCDA 'D'*5'D ('D4(C) 4J&'K J0C1 H'D9C3 5-J- A'0' E' C'F 'DE,G2 (9J/'K 9F 'DEC'F 'DE1'/ *,GJ2G ('D./E) A3HA JCDA 0DC 'D'4*1'C E('D: 7'&D) EF 'D'EH'D HDG0' 'D3(( D'JCDA '3*./'E 'D4(C) AJ 'DHD'J'* 'DE*-/) 'D'E1JCJ) 4J&'K J0C1 H0DC DH,H/ FB'7 DE,G2 'D./E'* /'.D 'DHD'J'* 'DE*-/)(). 1'(9' : '3E 'D/.HD "Password" : HGJ H3JD) 'E'F *-HD /HF 31B) 'DE9DHE'* H'D'7D'9 9DJG' (5H1) E.'DA) DDB'FHF A(/HF E91A) G0' 'D'3E D'JECF DDEF*A9 'D/.HD 'DI 'DCHE(JH*1 'D".1 H'D-5HD EFG 9DI 'D(J'F'* 'D*J J-*',G'(). .'E3' : H,H/ '4*1'C DD-5HD 9DI 'D./E) HGH E('D: J$/JG' 'DEF*A9 'DI 'D,G) 'DE,G2) DD./E) *6'A 'DJG' (96 'D13HE 'D'6'AJ) -3( 'D'3*./'E H'D'*5'D(). 'DE7D( 'D+'FJ 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D9B/ 'D'F*A'9 '.*DA* H,G'* 'DF81 -HD 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* AJ1I 'D(96 #F G0' 'D9B/ GH 9B/ 'J,'1 '4J'!() H0DC D'F7('B F5 'DE'/) (722) E/FJ 91'BJ 9DI G0' 'D9B/ (BHDG' "'D'J,'1 *EDJC EFA9) E9DHE) (9H6 E9DHE DE/) E9DHE) H(G JD*2E 'DE$,1 'F JECF 'DE3*',1 EF 'D'F*A'9 ('DE',H1" HDCFF' F1I #F 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* D'J/.D 6EF 9B/ 'D'J,'1 D'F J/ 'DE3*',1 J/ 'E'F) HD'J6EF 'D' ('D*9/J (JFE' AJ 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) F1I #F J/ 'DE3*GDC J/ 6E'F 9DI 'D',G2) 'D*J JB/EG' 'DEF*A9 EFG 3H'! GDC (*9/ 'H (/HF *9/ D'F 'DEF*A9 JD*2E (/A9 BJE*G' DCHFG E3$HD' E3$HDJ) C'ED) ('DE-'A8) 9DI G0G 'D',G2) HDH DE *CF *-* J/G 'H (-J'2*G() . HJ1I 'D(96 'D'.1 #F 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* J/.D AJ F7'B 9B/ 'DEB'HD)() AGH JF7(B E9 '-C'E 'DE'/) (864) E/FJ 91'BJ 9F/E' 91A* 9B/ 'DEB'HD) ('FG (9B/ (G J*9G/ '-/ 'D71AJF 'F J69 4J&'. HJ$/J 9ED' DB'! ',1 J*9G/ (G 'D71A 'D".1) '0 'F 'D:16 'D,HG1J EF G0' 'D9B/ DJ3 *#,J1 G0G 'D"D) 'H G0' 'D,G'2 (D GH 'D9ED 'H 'D./E) 'H 'DEJ2) 'D*J JB/EG' 'DEF*A9 EFG DDEF*A9 D'FG (/HF G0' 'D9ED 'H 'D./E) DJ3 +E) 'J) BJE) DD,G'2 'H 'D"D) AJ 0'*G' AE' GH 'D' E-6 H3JD*JF D*FAJ0 'D9ED 'H 'D./E). HDCF D'JECF '9*('1 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) 9B/ EB'HD) D'F 'D#,1 AJ 9B/ 'DEB'HD) J*E *-/J/G ',E'DJ' 9F/ '(1'E 'D9B/ HJ/A9 ('D71JB) 'DE*AB 9DJG'. H9F/ '1*A'9 'D'39'1 A'F 'DEB'HD J*-ED *(9) 0DC D'F ',1G B/1 ',E'DJ' 'D' AJ -'D) 'D81HA 'D7'1&) A9F/ 0DC *F81 'DE-CE) AJ '9'/) 'D*H'2F 'D'B*5'/J (JF 'D*2'E'* 'DEB'HD H'D*2'E'* 1( 'D9ED(). AJ -JF 'F 'D(/D AJ 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) J/A9 9DI 4CD 'B3'7 B'(D) DD2J'/) -3( '1*A'9 'D'39'1 . A'D0J J*-ED *(9) 0DC GH 'DEF*A9 HDJ3 'DEF*A9 EFG (JFE' F1I 'F 'D0J J*-ED *(9G '1*A'9 'D#39'1 AJ 9B/ 'DEB'HD) GH 'DEB'HD 'D0J JCHF (E+'() 'DEF*A9 EFG 9F/ 'DBJ'3 9DI 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C). HF1I #F 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) J/.D AJ F7'B 9BH/ 'D'09'F AGH JF7(B E9 '-C'E 'DE'/) (167/A1) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ -J+ F5* 9DI 'FG "'DB(HD AJ 9BH/ 'D'09'F JF-51 AJ E,1/ 'D*3DJE (E41H9 9B/ 0J F8'E EB11 J69G 'DEH,( HD'JB(D AJG EF'B4)" H'F7('BG E9 'D.5'&5 'DEEJ2) D9B/ 'D'09'F HGJ : 1-'DEH,( ('DEF*A9 EFG) AJ E1C2 'B*5'/J J3E- DG (A16 41H7G. 2-'D9B/ J*9DB (3D9) 'H E1AB 61H1J EF 61H1'* 'D-J') 'D-/J+) H'D'F*1F* AJ 'DHB* 'D-'DJ '5(- 61H1) D':FI 9FG' AJ C'A) E,'D'* 'D-J') 3H'! 'D9DEJ) 'H 'D*,'1J) H.'5) F-F AJ 951 'D*,'1) 'D'DC*1HFJ). 3-'D'J,'( J5/1 DDF'3 C'A) (41H7 H'-/) H9DI F-H E3*E1 HJ:D( 'F JCHF 0DC AJ 5J:) E7(H9) *-*HJ 9DI 41H7 EA5D) D'J,H2 'DFB'4 AJG' H'C+1G' DE5D-) 'DEH,(. AGJ *'1) *.AA EF E3$HDJ*G 'D9B/J) H*'1) '.1I *4// EF E3$HDJ) 'D71A 'DE09F(). A'D71JB) 'D*J J(1E AJG' 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) 4(JG EF 9BH/ 'D'09'F A'DEF*A9 EFG J9/ FEH0,' .7J' D9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) J*6EF '3E 'D71AJF HF7'BG 'D2E'FJ H'DEC'FJ H'D*2'E'* 'D71AJF H'D,2'! 'DE*1*( 9DI E.'DA*G' +E CJAJ) *3HJ) 'DEF'29'*(). H'0' C'F -D 'DE4CD) 'D0J '.0 (G 'DE419 'D91'BJ D-E'J) 'D71A 'D69JA 'DE09F GH '.6'9G DF5 'DE'/) (167) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D*J *F5 9DI 'FG :( ...... 2-'0' *E 'D9B/ (71JB) 'D'09'F HC'F B/ *6EF 41H7' *93AJ) ,'2 DDE-CE) 'F *9/D G0G 'D41H7 'H *9AJ 'D71A 'DE09F EFG' H0DC HAB' DE' *B*6J (G 'D9/'D). HJB9 ('7D' CD '*A'B 9DI .D'A 0DC. 3-HD'J,H2 'F JCHF *A3J1 'D9('1'* 'D:'E6) AJ 9BH/ 'D'09'F 6'1' (E5D-) 'D71A 'DE09F HDH C'F /'&F'K). '0 J3*.D5 EF G0' 'DF5 'F : 1- DDB'6J 'F J9/D 'H J9AJ 'D71A 'DE09F AJ 9B/ 'D'09'F EF 'D41H7 'D*93AJ). 2- J*E*9 'DB'6J (3D7) H'39) AJ *B/J1 'D41H7 'D*93AJ) HDE J13E DG 'DE419 -/H/' AJ 0DC 'D' E' *B6J (G BH'9/ 'D9/'D). 3- #J '*A'B J-1E 'H J9/D EF 'D3D7) 'DEEFH-) DDB'6J (4'F 9B/ 'D'09'F J9/ '*A'B' ('7D' DE.'DA*G DDF8'E 'D9'E. 4- '0' C'F 'D4C JA31 /'&E' DE5D-) 'DE/JF A'FG AJ 9BH/ 'D'09'F J,( 'F JA31 AJ E5D-) 'D71A 'DE09F. /'&F' C'F 'E E/JF'"(). E9 'FG DF' *-A8 9DI G0' 'D-D 'D*41J9J '0 'FG J3(( '671'(' AJ 'DE9'ED'* (3(( '.*D'A 'DB6') AJ 'D*A3J1 H'D*('JF AJ ',*G'/'*GE AJ AGE 'D41H7 'D*J *1/ AJ E+D G0G 'D9BH/ D0' FEJD 'DI *'JJ/ 'D1'J 'D0J J0G( 'DI ('F 'D-D 'D*41J9J J,( 'F JCHF (*/.D 'DE419 D' 'DB'6J DJF8E 9BH/ 'D'09'F HJ69 DG' -/H/' J-EJ (G' 'D,'F( 'D69JA (-J+ *CHF -E'J) H'6-) HE-//) D*3*B1 'DE9'ED'* 9DI '33 +'(*))(). CE' 'F '9*('1 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) EF B(JD 9BH/ 'D'09'F D'JEF9 EF 'EC'FJ) '3*./'E '3'DJ( 'D*9'B/ 'D'DC*1HFJ HH3'&DG' EF ',D '(1'E H'*E'E 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) H0DC EF .D'D '3*./'E 4(C) 'DE9DHE'* H.'5) AJ 'D/HD 'D*J B79* 4H7' (9J/' AJ '3*./'E G0G 'D4(C'* EF B(D 'DE$33'* H'D'/'1'* 'D-CHEJ) AJG' 'D*J '5(-* *91A (@ ('D-CHE) 'D'DC*1HFJ))(). 'DE(-+ 'D+'FJ 'D*2'E'* H-BHB 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1FJ* 3FB3E G0' 'DE(-+ 'DI +D'+) E7'D( F*F'HD AJ 'DE7D( 'D#HD 'D*2'E'* 'DEF*A9 HJ*6EF 'DE7D( 'D+'FJ 'D*2'E'* 'DEF*A9 EFG 'E' AJ 'DE7D( 'D+'D+ A3FF'B4 -BHB 'DEF*A9 H'DEF*A9 EFG 9DI 'DF-H 'D"*J : 'DE7D( 'D#HD 'D*2'E'* 'DEF*A9 DE' C'F 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) EF 'D9BH/ 'DED2E) DD,'F(JF A'F GF'C 'D*2'E'* *B9 9DI 9'*B 'DEF*A9 ('D4(C) H**-BB E3$HDJ*G B(D EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) 9F '.D'DG ('-/ G0G 'D'D*2'E'*. H'HD G0G 'D'D*2'E'* J*E+D (/A9 CDA) 'D./E) 'DE*AB 9DJG' 9DI 4CD 'B3'7 4G1J). A'D./E) 'D*J JB/EG' EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) **E (EB'(D() '0 'FF' D3F' (5// ./E) E,'FJ). 'D' 'F 'D-/J+ 9F 'DEB'(D 'DFB/J J+J1 E3'D) CJAJ) *-/J/ 0DC 'F 'D'5D '0' C'F G0' 'D*-/J/ J*E (H'37) '1'/) 'D71AJF A'F 7(J9) 9ED EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) 'D*J JFA1/ AJG' ('D.(1) H'DCA'!) 'D9DEJ) AJ 8D 'D*7H1 'D*CFHDH,J B/ *$/J 'DI 'FA1'/ G0' 'D'.J1 (*B/J1 'DEB'(D *B/J1' E('D:' AJG J9C3 '-/ E8'G1 9/E 'D*H'2F 'D9B/J AE' E/I 5-) 'FA1'/ EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) (G0' 'D*B/J1 HE9 'A*1'6 'D16' 'DC'ED ('D*-/J/ DCDA) 'D./E) EF B(D 'D71AJF AE' GJ 'D'33 'D*J **(9 AJ 4'F G0' 'D*B/J1 H'0' C'F 'DE3DE (G 'FG J,H2 DDE*9'B/JF 'D'*A'B 9DI *9/JD CDA) 'D./E) AGD J,H2 DDEF*A9 'F J7D( 'FB'5 'DCDA) '0' E' '*6- 'FG E:'D (G'. 'F G0' 'D*3'$D (/H1G J9C3 'D','() 9F 3$'D ".1 GH E' E/I 3D7) 'DB'6J AJ *-/J/ 'DEB'(D 'D0J J3*-BG EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) HEF .D'D 'D','() 9F G0G 'D'3&D) 3FBA 9DI E'GJ) G0' 'D'D*2'E. HAJ G0' 'D5// FD'-8 'F 'D'5D AJ *-/J/ 'DEB'(D 'FG J,( 'F JCHF (H'37) 'DE*9'B/JF -J+ JBHE 'D71A'F (*-/J/ CDA) 'D./E) *-/J/' F'AJ' DD,G'D) HEF +E D'J.69 G0' 'D*-/J/ DDEB'(D 'D' D-1J) 'DE*9'B/JF *7(JB' DE(/' -1J) 'D*9'B/ EF /HF */.D 'J) ,G) '.1I(). H'D3$'D 'DH'1/ GF' GH : E'E/I 3D7) 'DB'6J AJ 'FB'5 CDA) 'D./E) 'DE*AB 9DJG' H0DC 9DI 3(JD 'D'3*+F'! EF B'9/) ('D9B/ 41J9) 'DE*9'B/JF) %0 *H,( 9/E *9/JD CDA) 'D./E) 'DE*AB 9DJG' 'D' ('*A'B 'D71AJF 'H DD'3('( 'D*J JB11G' 'DB'FHF C'FGJ'1 'D*H'2F 'D'B*5'/J (JF 'D*2'E'* 'D71AJF (3(( -H'/+ '3*+F'&J) 9'E) DE *CF AJ 'D-3('F HB* 'D*9'B/ . A:'D(' E' JCHF *-/J/ CDA) 'D./E) (E91A) EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) (-J+ J*9JF 9DI 'DEF*A9 'D'09'F DG0' 'D*-/J/ '0' C'F -1J5' 9DI '(1'E 'D9B/ -J+ J-// EB/E 'D./E) 'DCDA) 'D*J J3*HAJG' F8J1 'D./E) 'D*J JB/EG' (5H1) D'*B(D 'DEF'B4) AJG'. H9DI 'D1:E EF 'FF' (5// :J'( *F8JE *41J9J .'5 (G0G 'DE3'D) A'FG JECF 'D'3*9'F) (F5H5 'D*41J9 'D*J *-/ EF *93A 'D71A 'DBHJ AJ 9BH/ 'D'09'F H'D*J *B1 'D:'! 'D41H7 'D*93AJ) 'H *9/JDG'() HDCF ('D*'CJ/ A'F 3D7) 'DB'6J AJ 'FB'5 CDA) 'D./E) AJ G0G 'D-'D) 3J3(BG' 'HD' '9*('1 G0' 'D9B/ EF 9BH/ 'D'09'F ('DA9D. CE' JD*2E 'DEF*A9 EF ,G) '.1I ('DE-'A8) 9DI 'D"* H'/H'* HE3*D2E'* 'D-5HD 9DI ./E) 'D'F*1F* H0DC ((0D 9F'J) 'D4.5 'DE9*'/ AJ 'DE-'A8) 9DJG' HJ3*A'/ G0' 'D-CE EF F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) (251) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ '0 ,'! AJG' E' F5G : "AJ 'D'D*2'E (9ED '0' C'F 'DE7DH( EF 'DE/JF GH 'F J-'A8 9DI 'D4J! . . . 'H C'F E7DH(' EFG 'F J*H.I 'D-J7) AJ *FAJ0 'D*2'EG A'F 'DE/JF JCHF B/ HAI ('D'D*2'E '0' (0D AJ *FAJ0G EF 'D9F'J) E' J(0DG 'D4.5 'DE9*'/ -*I HDH DE J*-BB 'D:16 'DEB5H/"(). J*6- EF G0' 'DF5 'F 9DI 'DEF*A9 (0D 9F'J) 'D4.5 'DE9*'/ AJ 'D-A'8 9DI E' *-* J/G EF "D'* H'/H'* 'D4(C) A'0' (0D G0G 'D9F'J) A'FG JCHF B/ FA0 'D*2'EG. H#.J1' JB9 9DI 9'*B 'DEF*A9 'D*2'E ".1 (E1'9') H*FAJ0 'D*9DJE'* H'D(FH/ 'DH'1/) AJ 'D9B/ H9F/ '.D'DG (G0G 'D*9DJE'* J9*(1 E.D'K ('D*2'EG H('D*'DJ JA3. 'D9B/ EF EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG). 'DE7D( 'D+'FJ 'D*2'E'* 'DEF*A9 EFG 'F 'D(-+ AJ 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) DEB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) JB6J ('D(-+ AJ 'D'D*2'E'* 'DEDB') 9DI 9'*BG '0 J$/J 'D'.D'D (G' 'DI BJ'E 'DE3$HDJ). H'F 'DE1,9 AJ *9JJF G0G 'D'D*2'E'* GH 'D'1'/) 'DE4*1C) DD9'B/JF E*I E' C'F* G0G 'D'1'/) 51J-) ('F *6EF 'D9B/ (FH/' H'6-) -// (EB*6'G' 'D71A'F 'D'D*2'E'* 'D*J *B9 9DI 9'*B CD EFGE'. 'D' 'F 'D'D*2'E'* 'D9B/J) D'**-// AB7 (E' 'H1/G 'DE*9'B/'F AJ (FH/ 'D9B/ (D **9/I 0DC 'DI E'GH EF E3*D2E'*G HAB' DDB'FHF H'D91A H'D9/'D) H7(J9) 'D'D*2'E '3*F'/' 'DI E(/' -3F 'DFJ)(). A'F 'GE 'D*2'E JB9 9DI 9'*B EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) GH 'D'D*2'E (*FAJ0 'D*2'EG (*HAJ1 ./E) 'DH5HD 'DI 4(C) 'D'F*1F* 'D9'DEJ) DD'A1'/ H'DE$33'* 9(1 *1CJ( H*,GJ2 E9/'* D'3DCJ) H:J1G' .'5) (G' H*'(9) DG' *3E- DDE3*./E ('D/.HD 'DI 4(C) 'D'F*1F* H'D-5HD 9DI 'D./E'* 'DE9DHE'*J) 9(1 (J'F'* E2H/ 'D./E'* (server) 'D.'5 (E2H/ 'D./E) H0DC EB'(D '4*1'C'* E9JF). HDCF G0' 'D'D*2'E J3(BG 'D'D*2'E ('D'9D'E H'D'D*2'E ('D*(5J1. HG0'F 'D'D*2'E'F 'D'.J1'F 3F*F'HDGE' AJ 'DA19JF 'D'*JJF : 'DA19 'D#HD 'D'D*2'E ('D'9D'E DB/ *(FI 'DABG H'DB6'! AJ 'D'HF) 'D'.J1) ,ED) EF 'DEA'GJE 'DB'FHFJ) 'DE*7H1) ('*,'G EH'C() 'DB'FHF DD*7H1'* 'DE'/J) 'D*J J4G/G' 'DE,*E9 'D(41J AEF 'DE91HA 'F #J *7H1 J8G1 AJ 'DE,'D'* 'D*BFJ) H'D5F'9J) J-ED AJ 7J'*G 'DC+J1 EF 'DE.'71 'D*J *CHF 6-'J'G 9'/)- EF 'DEF*A9JF (4(C) 'D'F*1F* D0DC EF 'D7(J9J HD',D -E'J) G$D'! 'F J*E A16 BJH/ H'D*2'E'* 9DI EF J3*:D G0G 'D*7H1'*. H0DC DD*.AJA EF H7') E.'71G' 9DI 'DEF*A9JF ('D4(C)(). AC'F EF F*'&, 'D*7H1 'D9DEJ 'DC(J1 'D0J '/I 'DI 8GH1 'D9/J/ EF 'DE(*C1'* H'D'.*1'9'* AJ E,'D'* 'D-J') 'DE.*DA) 'F 2'/ 'DE91H6 EF 'DEF*,'* 9DI E.*DA 'D'FH'9 H'D'4C'D 9(1 4(C) 'D'F*1F*. A'D.5'&5 'D*J *E*'2 (G' 'D4(C) *A16 9DI EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) H',( *B/JE 'D(J'F'* 'DD'2E) DDEF*A9 9F 7(J9) G0' 'DFH9 EF 'D*9'B/ H*B/JE 'DE9DHE'* 'DD'2E) 9F .5'&5 'D./E) 'DE91H6) H'D(J'F'* 'DC'AJ) 9F '3E 'DE$33) 'D9'16) HCJAJ) *3/J/ +EF 'D./E) 'DE91H6) H:J1G' EF 'D(J'F'* 'DD'2E) AJ G0G 'D7'&A) EF 'D9BH/ HG0' 'DH',( J91A (@ ('D'D*2'E ('D'9D'E L, obligation d, information) HDDCD'E 9F ('D'D*2'E ('D'9D'E) J,/1 (F' 'F F*3'!D 9F E'GJ) 'D'D*2'E ('D'9D'E H9F CJAJ) *FAJ0 G0' 'D'D*2'E H9F 7(J9*G 'DB'FHFJ) AJ91A 'D'D*2'E ('D'9D'E ('FG ('D*2'E 3'(B 9DI 'D*9'B/ (EH,(G JD*2E '-/ 'DE*9'B/JF ('F JB/E DDE*9'B/ 'D'.1 (9F/ *CHJF 'D9B/) 'D(J'F'* 'DD'2E) D'J,'/ 16'! 3DJE C'ED E*FH9 9DI 9DE (,EJ9 *A5JD'* 'D9B/) () F3*F*, EF G0' 'D*91JA 'F 'D'D*2'E ('D'9D'E GH 'D*2'E 3'(B 9DI 'D*9'B/ JCHF (EH,(G DDEF*A9 EFG ED*2E' ('97'! E9DHE'* .'5) HC'AJ) 9F 'D./E) 'D*J JB/EG' 'DEF*A9. 'E' 9F CJAJ) *FAJ0 'D'D*2'E ('D'9D'E A'FG C'5D 9'E J,H2 'F J*E ('J) H3JD) EECF) 'D'+('*. HJ,H2 'F J*E 0DC 'DC*1HFJ' 'J6'() HJ,( 'F *CHF 'DE9DHE'* 'D*J JD*2E 'DE*9'B/ ((J'FG' H'9D'E 'DEF*A9 (G' /BJB) H:J1 E6DD) H(9J/) 9F 'D*-'JD H'D./'9 H'D' AB/ J*916 'DE*3(( 'DI 'D9B'( 'D,F'&J A6D' 9F BJ'E E3$HDJ*G 'DE/FJ) 9F 'D'61'1 'D*J *F,E 9F G0' 'D*6DJD 'E' 'D7(J9) 'DB'FHFJ) DD'D*2'E ('D'9D'E AJ+'1 'D*3'$D 9F 7(J9*G 'DB'FHFJ) GD GH 'D*2'E (H3JD) 'E 'D*2'E (F*J,) J0G( 'D1'J 'D1',- 'DI 'F 'D*2'E 'DEF*A9 EFG GH 'D*2'E (H3JD) HDJ3 'D*2'E' (F*J,). A'0' E' *916 'DEF*A9 'DI '61'1 EF ,1'! *9'B/G 9(1 'D4(C) (3(( :J'( 'DE9DHE'* 'D*J JA*16 H,H/G' A'F 9DI 'DEF*A9 'F J+(* 'D.7# 'D0J HB9 (G 'DEF*A9 EFG AJ G0' 'DEJ/'F DCJ J*ECF EF '+'1) 'DE3$HDJ) 'D*9'B/J) DDEF*A9 EFG(). HEF GF' (12* 'GEJ) G0' 'D'D*2'E AJ 'D9BH/ 'D*J *(1E 9F (9/. A(12* 61H1) '9D'E 'DEF*A9 9F 'DE41H9 'D0J J916 'D./E) 9F (9/ (F'!' 9DI '9*('1 EGE HGH 'D(9/ 'DEC'FJ (JF '71'A 'D9B/ H9/E B/1) 'DEF*A9 9DI E9'JF) 'D./E) 'DE91H6). A,'!* ('D*41J9'* 'D'DC*1HFJ)) D*4ED E,EH9) EF 'D'-C'E H'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D*J J*9JF 9DI 'DEF*A9 EFG 'D*BJ/ (G' *-* 7'&D) EH',G) 9BH('* ,2'&J) H:1'E'* E'DJ) E1*A9)(). H.D'5) 'DBHD 'F 'D'D*2'E ('D'9D'E GH 'D*2'E 3'(B 9DI 'D*9'B/ JCHF (EH,(G 'DEF*A9 EFG ED2E' ('97'! 'D(J'F'* 'DD'2E) DDEF*A9 DCJ JCHF 'D9B/ 5-J-' H'0' E' '.D 'DEF*A9 EFG ('D*2'EG G0' A3HA **1*( 9DJG 'DE3$HDJ) 'D9B/J). H'F 'D'D*2'E ('D'9D'E GH EF 5F9 'DB6'! 'DA1F3J H'E' *CJJAG 'DB'FHFJ AGH 'D*2'E (H3JD) JD*2E (EB*6'G 'DEF*A9 EFG *,'G 'DEF*A9 ('97'! 'D(J'F'* 'DD'2E) DD*9'B/ A'0' E' '1'/ 'DEF*A9 '+'1) 'DE3$HDJ) 'D*9'B/J) DDEF*A9 EFG AE' 9DJG 3HI 'F J+(* '.D'D 'DEF*A9 EFG (#/'! 'D*2'EG. 'DA19 'D+'FJ 'D'D*2'E ('D*(5J1 EF -B 'DEF*A9 'F J(51 ('DE9DHE'* 'D,HG1J) HG0G 'DE9DHE'* GJ : 'HD' : H5A 'D./E) E-D 'D9B/ : JD'-8 'F 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* JECF 'F J*9DB ('9E'D E.*DA) EF -J+ EH6H9G. H'F C'F* 7(J9) 'D9ED D'*9/D EF ,HG1 'D9B/. A'F '.*D'A 'D'9E'D J1,9 'DI *('JF 'D./E'* 'D*J J7D(G' 'DEF*A9 EF 'DEF*A9 EFG (EB/E 'D./E)). HEF +E J*5H1 'F JE*/ F7'B 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* 'DI 'D./E'* 'D"*J) : 1-./E) 'D'JH'! (Service d'hebergement) H(EB*6I 'D*9'B/ 9DI G0G 'D./E) JD*2E 'DEF*A9 EFG (*B/JE 'D'/H'* H'D',G2) 'D*BFJ) H*1CJ(G' AJ 'D-'3( 'D'DC*1HFJ 'D.'5 ('DEF*A9 D*6JA 'DJG 'EC'F'* 'H39 *BFJ'(). 2-./E) 'DE9DHE'* : (Service d'information) H(EB*6I G0G 'D./E) J*ECF 'DEF*A9 EF 'DH5HD 'DI B'9/) 'DE9DHE'* DJ.*'1 EFG' E' J*D'!E H-','*G 'D4.5J) HDF J*3FI 0DC D'J EF*A9 ".1 'D' 'DEF*A9 'DE4*1C AB7 AJ G0G 'D./E) DB'! +EF FB/J 9F 71JB CDE) 'D31. 3-./E) FBD 'D(J'F'* : (Transfert de donnes) H9F 71JB G0G 'D./E) J*ECF 'DEF*A9 EF 'D*2H/ ('-/+ 'DE9DHE'* 9F 'D9/J/ EF 'DEH6H9'*. 'D*J D'*9/ ,2!'K EF 'D./E'* 'D'3'3J) 'DE,'FJ) (D GJ ./E'* .'5) EE*/) HJ*-ED 'DEF*A9 *C'DJA '6'AJ) DB'! '4*1'CG AJ G0G 'D./E). 4-./E) 'DH5HD 'DE('41 DD'F*1F* (Service de Compuserve) HG0G 'D./E) **J- DDEF*A9 H5HD' :J1 E-/H/ DD'F*1F* HEF +E 'D'3*A'/) EF .5'&5 E-//) 9F 71JB CDE) 'D31 HEH/E H1BE H5HD Compuserve (). 5-./E) 'D/.HD EF (9/ (Telent) HG0G 'D./E) *ECF 'DEF*A9 EF 'EC'FJ) 'D'*5'D E9 "D'A EF 'D-'3('* AJ ,EJ9 'F-'! 'D9'DE 'DE*5D) ('D'F*1F* (/HF 'D9H2 D7D(GE E('41) HJ3*9EDG 'DEF*A9 AJ 'D:'D( DDH5HD 'DI -'3('* EC*() 'H EC*('* 'D,'E9'* 'DEF*41) AJ ,EJ9 'F-'! 'D9'DE(). '0 JF(:J H5A 'D./E) E-D 'D9B/ EF ,'F( EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) H5A' /BJB' J*-BB (EH,(G 9DE 'DEF*A9 (E-D 'D9B/ 9DE'K C'AJ' F'AJ'K DD,G'D)(). H*A16 'DE'/) (1-111L.) EF *BFJF 'D'3*GD'C 9DI 9'*B CD EB/E ./E) ('DEF*A9 EFG) 'D*2'E' (*(5J1 'DEF*A9 ('D.5'&5 'D'3'3J) DDEF*, 'H DD./E)(). :J1 'F 'DH'B9 'D9EDJ JF(& 9F 'F H5A 'D./E'* 'D0J J*E AJ 'D91H6 'D5'/1) 9F 'DEH'B9 'D*,'1J) 9(1 'D'F*1F* J*3E ('D'J,'2 H9/E 'D/B)(). H('3*B1'! 'DF5H5 'DB'FHFJ) 'D*BDJ/J) AJ 'D*BFJF 'DE/FJ 'DA1F3J FD'-8 'F 'DE'/) (1602) *D2E 'DEF*A9 EFG ('F J-// (H6H- E-D 'D*2'EG G0' EF ,'F( HEF ,'F( ".1 F,/ 'F 'DE'/) (166) E/FJ 91'BJ *B11 #F 'D4C JA31 AJ E5D-) 'DE/JF. H'0' C'F 'DEF*A9 J9/ AJ F7'B 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) 71A' E09F' D41H7 'DEF*A9 EFG C71A BHJ AJ 'D1'(7) 'D9B/J)() AF,/ 'DAB1) 'D+'D+) EF 'DE'/) (167) *B11 'FG "HD'J,H2 'F JCHF *A3J1 'D9('1'* 'D:'E6) AJ 9BH/ 'D'09'F 6'1'K (E5D-) 'D71A 'DE09F" HHAB' D9('1'* 'DF5 'DA1F3J A'F CD 417 E(GE 'H :'E6 JCHF *A3J1G 6/ E5D-) 'DEF*A9 EFG(). 'E' 9F 'EC'FJ) *9/JD "'D./E)" A'F ./E) 'D'F*A'9 ('D4(C) J*E *HAJ1G' DDEF*A9 EB'(D E(D: E9JF EF 'DFBH/ C'4*1'C HEF 'DE-*ED AJ 8D 'D*7H1 'D*BFJ A'&B 'D*5H1 'F **-3F 'D./E) /'&E' EE' JH-J ('EC'FJ) 2J'/) 'D'4*1'C 'DFB/J HEF +E J,( 9DI 'DEF*A9 EFG '9D'E 'DEF*A9 HB* 'D*9'B/ (4'F 'D'4*1'C 'D-'DJ HF7'B '-*E'DJ) 2J'/*G H'F JCHF DDEF*A9 1:E 'D'9D'E 'D-B AJ A3. 'D9B/ '+F'! *FAJ0G(). H'F C'F DG G0' 'D-B 'D' 'FG D'JEDC 'D' *FAJ0 'D9B/ HAB E'*E 'D'*A'B 9DJG ADJ3 DG ECF) *9/JD G0G 'D./E) 'H BJE) 'D'4*1'C EF ,'F(G(). :J1 'F 69A E1C2G AJ 9D'B*G ('DEF*A9 EFG JH,( *-/J/ 9D'B*G 'D*9'B/J) (G 9DI '333 EH6H9J) B/ *5D 'DI *BJJ/ 'D-1J) 'D*9'B/J) D*-BJB 'D*H'2F 'D9B/J 9DI '3'3 EF H,H( 'DE3'H') 'DA9DJ) (JF 71AJF :J1 E*C'A&JF '-/GE' GH 'DEF*A9 J39I D'4('9 -','*G HGH AJ EHBA 'DE671 H'D".1 J39I D*-BJB 'D1(- EE' J.4I E9G '3*:D'D 'D'.J1 D-',) 'D'HD(). +'FJ' : 'D*-/J/ 'D,'2E D4.5J) 'DEF*A9 EFG : J,( 9DI 'DEF*A9 EFG AJ F7'B 'D+B) 'DE41H9) HE(/' -3F 'DFJ) 'F J9DE 'DEF*A9 ('D4(C) (C'A) (J'F'*G 'D*J *-// 4.5J*G (71JB) B'79) HB* 'F J916 9DJG 'D'J,'( 'D'DC*1HFJ. HDF JCHF +E) *H'2F EH6H9J H-BJBJ (JF 'D71AJF 'D' AJ F7'B 'D'E'F H'D3D'E) (JF 'D71AJF AJ 1-'( 'D+B) 'D*J JF(:J 'F JH/9G' CD EFGE' 'E'F) D/I 'D".1(). H5H'( E' B11*G 'DE'/) (8 121 L.) EF *BFJF 'D'3*GD'C 'DA1F3J 9F/E' A16* 9DI EB/EJ 'D./E) ('DEF*A9 EFGE) ('D'/D'! DDEF*A9JF EF 'D4(C) ('D(J'F'* 'D*J *-// 4.5J*GE (71JB) B'79) D' D(3 AJG' HD':EH6'K E+D '3E 'D41C) H7(J9*G' 'DB'FHFJ) H9FH'F E1C2 '/'1*G' 'D1&J3J '0' C'F DG' 'C+1 EF A19 H*H6J- 'FG 'DE3$HD 9F 'D'J,'( 'DE9DF ... 'D. H'D' 9HB( 'DEF*A9 EFG 9F/ '.D'DG (*FAJ0 G0' 'D*2'E ('D:1'E) G0' EF ,'F( HEF ,'F( '.1 J*7D( 'DE,D3 'DA1F3J D-E'J) 'DEF*A9 61H1) '9D'E 'DEF*A9 ('3E 'DEE+D 'DB'FHFJ DD41C) H'D3,D 'D*,'1J 'D.'5 (G' A6D' 9F CD E' EF 4'FG *ECJF 'DEF*A9 ('D4(C) EF 'DFA'0 'DI EHB9 'D41C) (CD J31 HE91A) CD E' J*9DB ('D./E) 'D*J *B/EG'(). +'D+' : EB'(D 'D./E) : J,( 9DI 'DEF*A9 EFG '9D'E 'DEF*A9 EF 'D4(C) HB* 'D'J,'( 'D5'/1 EFG ('DEB'(D 'DFB/J DCD '/'! DD./E) HAB' DE-D G0' 'D'J,'(. HAJ 0DC *F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) 14 EF 'DB1'1 'D5'/1 AJ 13 /J3E(1 EF 3F) 1987 9DI 'F 'DEB'(D DB'! '/'! CD ./E) *B/E DDEF*A9 HAB' D*BFJ'* 'D'*5'D 9F (9/ J,( 'F J9JF (71JB) H'6-) DDEF*A9 EF 71JB CD H3JD) *J31 'D'+('* H0DC B(D *E'E 'D9B/(). 'DE7D( 'D+'D+ -BHB 'DEF*A9 H'DEF*A9 EFG 'F -BHB EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) *B'(D 'D*2'E'* 'DEF*A9 EF 'D4(C) AEF -B EB/E 'D./E) 'D-5HD 9DI CDA) 'D./E) 'D*J JB/EG' DDEF*A9 HEF -BG 'D2'E 'DEF*A9 ('DE-'A8) 9DI 'D'D'* H'D'/H'* 'D*J B/EG' %0 *9*(1 EF E3*D2E'* *HAJ1 'D./E) DDEF*A9 EF 'D4(C) CE' EF -BG 'D2'E 'DEF*A9 (*FAJ0 'D*9DJE'* H'D(FH/ 'DH'1/) AJ 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) H'0' E' '.D 'DEF*A9 (#-/ G0G 'D'D*2'E'* C'F DEB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) 'D-B AJ A3. 'D9B/ HB79 'D./E). 'E' -BHB 'DEF*A9 A*B'(D 'D*2'E'* EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) AEF -B 'DEF*A9 'D-5HD 9DI ./E) 'D'F*1F* EB'(D 'DCDA) 'D*J J/A9G' DDEF*A9 EFG HCE' EF- 'DEF*A9 'D-B AJ 'D1,H9 9F 'D9B/ '0 'F 'D'5D 'F 'D9BH/ ('9*('1G' EF 'GE E5'/1 'D'D*2'E E-CHE) (EH,( 'DBH'9/ 'D9'E) (,ED) EF 'DE('/& 'D'3'3J). HG0G 'DE('/& **E+D AJ CHF 'D9B/ 41J9) 'DE*9'B/JF H'FG E*I E' 'F9B/ D'JECF D'-/ 'DE*9'B/JF 'F J*F5D EFG. 'E' 'D'E1 'D0J F-F (5//G AGH '97'! 'D-B D'-/ 71AJ 'D9B/ HGH 'DEF*A9 AJ 'D1,H9 9FG ('1'/*G (9/ '(1'EG AJ EGD) E9JF). HD9D 'D/'A9 H1'! '97'! G0' 'D-B J1,9 'DI 81HA 'D*9'B/ 0'*G' H'DI 'DF81) 'DI 'DEF*A9 (H5AG 'D71A 'D'69A AJ 'D9D'B) 'D9B/J) HG0' 'D-B AJ 'D1,H9 J*9DB (7'&A) 'D9BH/ 'D*J *(1E 9F (9/() H'3*F'/' 'DI G0' 419* *41J9'* AJ /HD 9/J/) ('*,'G EF- 'D-B AJ 'D1,H9 9F 'D9B/ DDEF*A9 C,2! EF */'(J1 D-E'J) 'DEF*A9JF EF 'D4(C). '0' E' *5H1F' 'F *B/JE 'D./E'* J*E 9F (9/ HB/ J4CD 0DC .71' ('DF3() DDEF*A9 HD'3JE' 'F /H1G JB*51 9DI '3*B('D 3J /J 1HE J*J- DG 'D1(7 E9 'D4(C) G0' EF ,'F( HEF ,'F( '.1 A'F 'D916 'H 'D'J,'( 'D0J JB/E DDEF*A9 '0' E' H'AB B(HD' AJ*E 'D9B/() HJFA0 E('41) HAJ 'D-'D. 3H'! 9F 71JB '3*B('D 'D3J /J 1HE 3'(B 'D0C1 'H (*1CJ( 'DCJ'F 'DEF7BJ AJ 'D-'3( 'D.'5 DDEF*A9 DJ*3FI DG 7D( ./E'* 'C+1. AAJ 'D-'D*JF J(/H E(11'K *.HJD 'DEF*A9 -B 'D9/HD .D'D E/) E9JF) ED'&E) DD*-BB EF '3*A'/*G ('D./E'* 'D*J 3J*9'B/ 9DJG' (71JB) 9EDJ). '0 J*(JF DF' EF .D'D 'D'7D'9 9DI *BFJF 'D'3*GD'C 'DA1F3J H'DB'FHF 'DE1BE (21-88) AJ 6 C'FHF 'D+'FJ 1988 ('DED:J) H'DECED ('DE13HE 1 'JDHD 1992 (4'F (J9 'DE3'A'* H'D*H,JG 'D#H1(J 'D5'/1 AJ G0' 'D4'F . 'F D-B 'D1,H9 AJ 'D9B/ 'D'DC*1HFJ 'GEJ) .'5) H0DC D-E'J) E5'D- 'DE3*GDC ('DEF*A9) D'F 'DE4*1J AJ 'D:'D( EF 'D'-H'D D'JECF 1$J) 'DE(J9 1$J) C'AJ) 'H 'F '1'/*G ,'!* '1'/) E*319) /HF 'F JCHF DG 'DHB* 'DC'AJ DD*/(1 H'D*'ED AJ 'D*9'B/ 'DEB/E 'DJG. A6D' 9F BD) .(1*G 'H 'F9/'EG' '-J'F' AJE' J*9DB (EH6H9 'D*9'B/ A1.5 'DE419 DDE*9'B/ AJ E+D G0G 'D81HA .J'1 'D1,H9 EF *9'B/G (E-6 '1'/*G(). HJ9/ G0' 'D-B EF 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'D'E1) 'D*J D'J,H2 'D'*A'B 9DI E' J.'DAG'. AD' J,H2 D'71'A 'D9B/ 'D'*A'B 9DI 9/E 4EHD 'D9B/ (G0' 'D-B 'D0J JEF- 'DEF*A9 -B 'D1,H9 .D'D E/) E-//) B'FHF' ACD '*A'B EF G0' 'DB(JD JB9 ('7D'(). H*-// *H,JG'* 'DEAH6J) 'D'H1(J) ('D1BE 7/97 'D5'/1) (*'1J. 20 'J'1 1997 'DEGD) 'D*J ('EC'F 'DEF*A9 .D'DG' EE'13) -BG ('D1,H9 9F 'D41'! ('DF3() DD./E'* : J-B DDEF*A9 'D1,H9 9F 'D41'! .D'D (7) 'J'E EF *'1J. '(1'E 'D9B/ 'H EF *'1J. 'ED'! 'DEF*A9 EFG 'D'B1'1 'D.7J H*E*/ AJ -'D) *.DA G0' 'D'.J1 9F 'DBJ'E ('D*2'E'*G 'DI +D'+) '4G1. HD'J-B DDEF*A9 9'/) '3*9E'D -B 'D1,H9 AJ 9// E9JF EF 'D-'D'* E'DE J*E 'D'*A'B (JF 'D'71'A 9DI :J1 0DC EFG' 'D-'D) 'D*J JCHF AJG' EH6H9 'D9B/ ./E'* **:J1 '39'1G' HAB' D*BD('* '39'1 'D3HB HD'J3*7J9 ('DEF*A9 EFG) 'D*-CE (G'. CE' *-// 'DE'/) 'D3'/3) EF E41H9 'D*H,JG 'D'H1(J 'D.'5 ('D9BH/ 9F (9/ EGD) EE'13) -B 'D1,H9 AJ E,'D 'D./E'* 'DE'DJ) (@ (7) 'J'E *(/' EF *'1J. '(1'E 'D9B/ 'H EF *'1J. 'D*2'E 'DEF*A9 EFG (*HAJ1 'DE9DHE'* DDEF*A9(). A6D' 9F 0DC AB/ F8E 'D9B/ 'DFEH0,J 'DA1F3J '-C'E 'D1,H9 AJ 'D(F/ 'D*'39 *-* 9FH'F (E/) 'D1,H9) AF5 9DI 'F E/) 'D1,H9 GJ ('DF3() DD./E'* (7) 'J'E C0DC H*-3( EF JHE 'F9B'/ 'D9B/ H0DC '0' C'F 'DEF*A9 B/ *3DE 'D*'CJ/ EF 'DEF*A9 EFG (E' J*6EFG EF E9DHE'* ('D(1J/ 'D'DC*1HFJ. HAJ -'D) 9/E '-*1'E 'DEF*A9 EFG D'D*2'EG ('D*'CJ/ ('D(1J/ 'D'DC*1HFJ *E*/ E/) 'D1,H9 'DI +D'+) '4G1 *-3( EF JHE 'F9B'/ 'D9B/ A'0' E'B'E 'DEF*A9 EFG (*3DJE 'D*'CJ/ 'DE0CH1 .D'D E/) 'D+D'+) '4G1 'DE-//) J*E '-*3'( E/) 'D3(9) 'J'E EF *'1J. *E'E 'D*'CJ/(). A'0' E' ('41 'DEF*A9 -BG ('D1,H9 'D*2E 'DEF*A9 EFG ('9'/) 'DE('D: 'D*J /A9G' 'DEF*A9 /HF 'J) FAB'* '6'AJ) H0DC .D'D A*1) +D'+JF JHE'K C-/ 'B5I EF '9D'EG ('3*./'EG -B 'D1,H9(). HEF .D'D B1'!) 'D(F/ 'D*'39 EF 'D9B/ 'DFEH0,J 'DA1F3J J*(JF DF' #F '-C'E G0' 'D(F/ J9/ *7(JB' D*H,JG 'D'*-'/ 'D'H1(J 'DE1BE 7/97 H'D5'/1 (*'1J. 20 'J'1 1997 HGC0' JECFF' 'DBHD #F 'DBH'FJF 'D*J H69* -B 'D1,H9 'FE' *B11 G0' 'D-B DJCHF (E+'() 'E*J'2 EF-G 'DE419 D(96 'D'4.'5 AJ 'D9D'B) 'D9B/J) %0 JG/A EF H1'&G 'DI '9'/) 'D*H'2F 'D'B*5'/J 'D0J B/ JA*B/ AJ G0G 'D9D'B) 'D*9'B/J) (). 'E' ('DF3() DDB'FHF 'DE51J AB/ ,'! AJ 'DE'/) 20 EF 'DE41H9 'DE51J 'FG "E9 9/E 'D'.D'D ('-C'E 'D6E'F 'DB'FHFJ) H'D'*A'BJ) J,H2 DDEF*A9 'F JA3. 'D9B/ 'DE(1E 'DC*1HFJ' .D'D .E3) 941) JHE' 'D*'DJ) 9DI *'1J. *3DEG DD3D9) 'H EF *'1J. 'D*9'B/ 9DI *B/JE 'D./E) H0DC (/HF -',) 'DI *B/JE E(11'*". 'E' ('DF3() DDB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ ADE J*6EF '-C'E'K .'5) D-E'J) 'DEF*A9 EF 'D4(C) AJ 'D*9'B/ 9F (9/ H('D1,H9 'DI 'DBH'9/ 'D9'E). J,H2 '97'! 'EC'FJ) 'D1,H9 9F 'D9B/ D'-/ '71'AG (EH,( F5H5 B'FHFJ) HG0' E' JH-J (G 'DEAGHE 'DE.'DA DF5 'DE'/) (146/1) EF G0' 'DB'FHF '0 ,'! AJG' ('0' FA0 'D9B/ C'F D'2E' HD'J,H2 D'-/ 'D9'B/JF 'D1,H9 9FG HD'*9/JDG 'D' (EB*6I F5 AJ 'DB'FHF 'H ('D*1'6J) CE' J(11 G0' 'D'*,'G 'J6' E*7D('* *FAJ0 'D9BH/ (71JB) E9 E' JH,(G -3F 'DFJ) AJ 'D*9'ED(). HDCFF' F1I EF 'DF'-J) 'D9EDJ) AJ 'D91'B #FG D'JEF- 'DEF*A9 -B 'D9/HD 9F 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* (D 'F /H1 'DEF*A9 JB*51 9DI E,1/ 'DB(HD (CD 41H7 H(FH/ 'D9B/ HEF- -B H'-/ AB7 GH -BG AJ 'DA3. .D'D 15 JHE'K EF *'1J. '(D': 'DEF*A9 EFG (1:(*G AJ 'DA3. H0DC (*B/JE E0C1) H'(/'! 'D1:() (A3. 'D9B/ H'D' 3HA J*,// 'D9B/ 4G1J' 'E' (9/ 'F*G'! E/) 'D9B/ HGJ 9'/) 3F) AJ,( 'F9B'/ 9B/ ,/J/ '0' '(/I 'DEF*A9 1:(*G ('D*,/J/ .D'D 5 'J'E EF *'1J. '3*-B'B ".1 B37 ('DE/) 'DE-//) AJ 'D9B/ HGJ 9'/) 'D3F). HGF' F1I E/I %09'F 'DEF*A9 DDEF*A9 EFG HH,H( *HAJ1 -E'J) C'AJ) DDEF*A9 D%9'/) 'D*H'2F 'D'B*5'/J (JF 71AJ 'D9B/. 'DE(-+ 'D+'D+ 'DE3$HDJ) 'DE*1*() 9DI 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* H'F*G'! 'D9B/ DB/ (JF' #F 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) EF 'D9BH/ 'DED2E) DD,'F(JF A'0' E' '.D '-/ 71AJ 'D9B/ ('D*2'E'*G *1*(* 9DJG 'DE3$HDJ) 'D*9'B/J) CE' H6-F' CJAJ) F4') 'D9B/ HAJ G0' 'DE(-+ 3F(JF CJAJ) 'F*G'&G HDG0' 3FB3E G0' 'DE(-+ 'DI E7D(JF F*F'HD AJ 'DE7D( 'D'HD 'DE3$HDJ) 'DE*1*() 9DI 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) HAJ 'DE7D( 'D+'FJ 'F*G'! 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) 9DI 'DF-H 'D"*J : 'DE7D( 'D#HD 'DE3$HDJ) 'DE*1*() 9DI 9B/ 'D'F*A'9 DB/ 0C1F' .D'D (-+F' 'F 'DEF*A9 ('D4(C) J1*(7 ('D4(C) 9F 71JB 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) HB/ (JF' G0' 'D9B/ H0C1F' 41H7G HD0DC '0' DE JBE 'DEF*A9 EFG (*FAJ0 'D*2'EG 'D0J 'F4#G 'D9B/ HD'JECF ',('1G 9DI *FAJ0G HC0DC '0' '5(- *FAJ0 'D'D*2'E E3*-JD' (.7&G A'FG J3'D 9F *9HJ6 'DEF*A9 ('D4(C) 9F 'D611 'D0J J5J(G F*J,) 0DC HC0DC 'D-CE '0' *'.1 'DEF*A9 EFG AJ *FAJ0 'D*2'EG() . H'DE3$HDJ) 'D*J **-BB AJ G0G 'D-'D) GJ E3$HDJ) *9'B/J) 'H 9B/J) D'FG' F'4&) 9F 'D'.D'D ('D*2'E E5/1G 'D9B/ (9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C)). HDCF E*I J9*(1 'DEF*A9 EFG EB/E 'D./E) :J1 B'&E (*FAJ0 'D*2'EG 'H (E9FI ".1 E' GJ 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D'D*2'E 'DEF*A9 EFG (EB/E 'D./E)) GD GH 'D*2'E (*-BJB F*J,) 'E 'D*2'E (H3JD) HDD','() 9F G0' 'D3$'D J,( 'D*A1JB (JF 'E1JF : 'D'E1 'D'HD : ('DF3() DD41C'* 'DEF*A9 EFG (EB/E 'D./E)) 'D*J JB*51 F4'7G' 9DI *2HJ/ 'DEF*A9 ('D'/H'* 'DD'2E) D1(7 -'3(G 'D'DC*1HFJ ('D4(C) AB7 %0 *9/ ED*2E) AJ G0' 'D5// (*-BJB F*J,) (-J+ D'*9*(1 'D41C) B/ B'E* (HA'! 'D*2'EG' 'D' '0' *ECF 'DEF*A9 (E,1/ 'DFB1 9DI -'3(G 'D'DC*1HFJ EF (DH: 'D:'J) HGJ 'D'*5'D ('D4(C) 'E' '0' DE J3*79 'DEF*A9 EFG EF 'D'*5'D ('D4(C) A*CHF 'D41C) E.D)K (*FAJ0 'D*2'EG' H**-BB E3$HDJ*G' 'D*9'B/J). 'D'E1 'D+'FJ : ('DF3() DD41C'* 'DEF*A9 EFG' 'D*J *6JA 'DI FB'7 'D'*5'D ('D'F*1F* BJE) E6'A) 'D' HGJ 'DE-*HI 'DE9DHE'*J A'FG' *D*2E (6E'F 3GHD) 'DH5HD 'DI 'DE9DHE) #J DD./E) 'D*J -//G' E6EHF 'D'*A'B (JFG' H(JF 'DEF*A9 '0 'F (EB/E 'D./E)) 'DEF*A9 EFG AJ G0G 'D-'D) D'JD*2E (H3JD). HAJ 'D:'D( 'F J*6EF 'D'*A'B 9DI 'D2'E EB/E 'D./E) 'DEF*A9 EFG (E3'9/) 'DEF*A9 AFJ' (-J+ D'JF*GJ 9EDG (E,1/ *H5JD 'D-'3( 'D'DC*1HFJ DDEF*A9 (4(C) 'D'F*1F* H*HAJ1 FB'7 'D'*5'D (E' J3*D2EG EF '/H'* *BFJ) (D J*9G/ (E3'9/*G 9DI *0DJD 'D9B('* 'DAFJ) 'D*J B/ *-HD (JFG H(JF '(1'E 'D9BH/ 'D'DC*1HFJ) H'D1',- 'F J39I 'DEF*A9 DD-5HD 9DI G0G 'D./E) DJ6EF '3*E1'1J) *H'2F EHBAG E9 'D*7H1 'D*BFJ 'D31J9 (E' J,9DG AJ E#EF EF *BD('* 'D3HB 'D'DC*1HFJ. HJB11 'D(96 AJ G0' 'D5// 'FG J9/ E,'H2' DD-/ 'F F7'D( 'DEF*A9 EFG (EB/E 'D./E)) ('F J6EF DDEF*A9 '/1'C 'D./E'* 'D*J D'JEDC 'DEF*A9 EFG DG' 6(7'(). 'E' *.HJD 'DEF*A9 ECFG 'D'*5'D ('D'F*1F* 'H 'D1(7 ('D4(C) 9F 71JB E' HA1G 'DEF*A9 EFG EF FB'7 'D'*5'D 'H 'D1(7 AD' F.'DG 'D' 'D*2'E'K (*-BJB F*J,). HD0DC F1I 'F 'DEB/EJF DD./E'* ('DEF*A9 EFGE) J0G(HF 'DI *-/J/ 9B/J DE3$HDJ*GE AJ -'D) 9/E 'EC'FJ) *HAJ1 'DE-*HI 'DE9DHE'*J DD./E)(). :J1 'F G0' 'DA16 '0' E'(/' AJ (FH/ 'D9BH/ E9 'DEF*A9JF 'D' 'F +E) *93A' AJE' D'J-*3(G G$D'! 'D'.1HF '0' E' *6EF 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) 41H7'K *93AJ) E*9DB) ('9A'! EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) EF E3$HDJ*G AJ -'D) 9/E 'D*FAJ0 'H 'D*FAJ0 'DE9J( EF 'FG J,( *9JJF -/H/ 'DE3$HDJ) AJ G0G 'D-'D) HDJ3 'DBHD ('D'9A'! EF 'DE3$HDJ)(). 'DE7D( 'D+'FJ 'F*G'! 9B/ 'D'F*A'9 F81' D9/E H,H/ F5 B'FHFJ JF8E 'F*G'! 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C)() D0DC D' JH,/ E'F9 EF *7(JB 'DBH'9/ 'D9'E) H('9*('1 G0' 'D9B/ EF 9BH/ 'DE/) HGH E3*E1 'D*FAJ0 A'FG JF*GJ -*E' ('F*G'! E/*G HE9 0DC A'FG JCHF B'(D'K DD*,/J/ -3( 1:() #71'A 'D9B/ HCE' JECF 'F *7(B 9DJG F81J) 'D81HA 'D7'1&) H'F*G'! 'D9B/ ('D901 'D7'1& '0' '3*,/* 'EH1 ,/J/) :J1 E*HB9) 9F/ '(1'E 'D9B/ HEF 4#FG' 'F *,9D *FAJ0 'D9B/ E1GB' ,'2 DD71A 'DE1GB 7D( A3. 'D9B/ (9/ '90'1 'D71A 'D'.1 (E/) E9BHD). HF1I #F 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) D'JF*GJ (EH* 'DEF*A9 'D' '0' '+(* H1+*G 'F '9('! 'D9B/ '5(-* '+BD EF 'F **-EDG EH'1/GE 'H '5(- 'D'4*1'C E,'H2'K D-/H/ -',*GE. HF9*B/ #FG D'JGE 'DEF*A9 EFG (EB/E 'D./E)) 'F C'F* 4.5J) 'DEF*A9 E-D '9*('1 'E D' H('D*'DJ J(BI 'D9B/ E3*E1'K -*I (9/ HA') 'DEF*A9(). 'E' EH* 'DEF*A9 EFG (EB/E 'D./E)) AD' J$+1 AJ 'D9B/ D'F 'D9B/ J*E E9 4.5 E9FHJ HDJ3 E9 4.5 7(J9J CE' 'F '93'1 'DEF*A9 D'J$+1 AJ 'D9B/ D'F 'D9B/ JFA3. '0' DE J/A9 'DB37 'DE3*-B .D'D .E3) 'J'E EF *'1J. 'D'3*-B'B. 'F 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) B/ J*E DE/) :J1 E9JF) 'H DE/) 3F) 'H DE/) *2J/ 9F 3F). HAJ CD 'D'-H'D J,( 'F J*E '9D'E 'DEF*A9 ('D41H7 'D.'5) ('F-D'D G0' 'D*9'B/ HJCHF 0DC 9F 71JB '*A'B 'D71AJF 9DI 'D*B'(D 'H '/1', 'D417 'DA'3. 'D51J- 'D0J J.HD ('DEF*A9 EFG) 'EC'FJ) A3. 'D9B/ 9F/ '.D'D 'DEF*A9 ('D*2'EG(). HG0' E' ,1I 9DJG 'D9ED AJ 'D91'B AE+D' '*A'BJ) 21B'! F* HGJ '-/I 'D41C'* 'DEB/E) D./E) 4(C) 'D'F*1F* ('DEF*A9 EFG) B/ EF-* DFA3G' 'D-B AJ A3. 'D9B/ AJ -'D) 9/E /A9 'D'4*1'C 'H *,/J/ 'D9B/ (9/ 'F*G'! 'DE/) H.D'D .E3) 'J'E EF *'1J. '3*-B'B 'DB37 H*9*(1 G0G 'DE/) E/) '90'1 B'FHFJ)(). CE' *6EF* G0G 'D'*A'BJ) 'D'3('( 'D*J *9*(1 'F*G'C'K DG' H('D*'DJ *EF-G' -B 'FG'! ./E'*G' HG0G 'D'3('( **,DI ('DFB'7 'D"*J) : "1- 'F 'D'3*./'E 'D0J J91BD 9ED E2H/J 'D./E'* ('DEF*A9 EFGE) AJ 'D41C) 'H E6JAJ 'D'F*1F* 'D'.1JF 'H 2('&F '.1JF DD41C) 3HA J9*(1 'F*G'C'K DDE5'/1 H('D*'DJ 3(('K AH1J' D'FG'! 'D-3'( HHBA 'D./E) 9F 'DE3*./E. 2- D'*3E- 'D41C) (EB/E 'D./E)) (F41 'H .2F #J) E'/) E.D) ('D'/'( AJ #J -3'( DDEF*A9. 'F H69 EH'/ CG0G AJ 'D-3'( J9*(1 AH1' '3'3'K D'D:'! 'D-3'( HHBA 'D./E) 9F 'DEF*A9. 3- *9*(1 'D41C) 'F 'D*-14 ('D'.1JF EF .D'D 'D'1*('7 ('D41C) '3'3 D'D:'! 'D-3'( ('D'4*1'C). 4- #J 'F*G'C DDBH'FJF 'D-CHEJ) H*41J9'*G' 'H 'F*G'C #J B'FHF 'H 'DA4D AJ *7(JB #J EF (FH/ G0' 'D'*A'B 'H 'D*H17 AJ #J 9EDJ) *2HJ1 J9*(1 'F*G'C'K D(FH/ 'D'*A'B. HB/ J$/J 'DI 'D*9DJB 'H 'D'D:'! 'DAH1J 9DE' 'F 'D'D:'! DF J9AI 'DEF*A9 EF 'D*2'E'*G 'D*J 'B1G' 9DI FA3G B(D 'D'FG'!. 5- '9*E'/' 9DI FH9 H4/) 'D'F*G'C JECF *9DJB -3'( 'DEF*A9 EF B(D 'D41C) HJ9*(1 'D'F*A'9 (:J1 B5/ 9DI 'FG 'F*G'C E*9E/ AJECF DDEF*A9 *B/JE 'D*E'3 'DI 'D41C). 6- D'*CHF 'D41C) E/JF) ('J EF 'D'-H'D D*9HJ6 '61'1 'DEF*A9 'J'K C'F*". HJF'/J 'DE,D3 'DA1F3J DD'3*GD'C (61H1) 9/E '/1', #J 417 AJ 'D9B/ J.HD ('DEF*A9 EFG) AB7 ECFG 'D*-DD EF 'D9B/ (71JB) *B/J1J) H(B1'1 EFA1/ /HF E3H: E41H9 H'D' CF' (5// *93A JF(:J -E'J) 'DEF*A9 EFG(). HJ,( 'F *CHF 'D41H7 'D*J *.HD 'D-B AJ 'FG'! 'D9B/ H'6-) H+'(*) HE(11) HEB11) DCD EF 'D71AJF. HEF 'D,/J1 ('D0C1 59H() %FG'! E+D G0' 'D9B/ 9F 71JB 'DB6'! H0DC (3(( 7'(9G 'D/HDJ 'D0J B/ J+J1 E4CD'* 'D'.*5'5 H'DB'FHF 'DH',( 'D*7(JB H'F 'ECF *0DJDG' A'F 0DC J*7D( FAB'* ('G8) HHB*' 7HJD' H9DI 0DC JF(:J -E'J) 'DEF*A9 3'9) '(1'E 'D9B/ (D HB(D 0DC AJ E1-D) 'DEA'H6'* 9F 71JB '9D'EG ('D41H7 'D*J *.HD DCD EF 'D71AJF A3. G0' 'D9B/ HAB' D-BG AJ 'D'9D'E H*-3(' DE' B/ J-/+ '+F'! *FAJ0G. 'D.'*E) : H**6EF ,ED) EF 'DF*'&, H'D*H5J'* : 'HD' : 'DF*'&, : 1- J91A 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* ('FG 9B/ .'5 DD'4*1'C (4(C) 'D'F*1F* J(1E (JF 'D1':(JF AJ '3*9E'D 'D4(C) HD*1HJ, (6'&9GE 'H DD-5HD 9DI (J'F'* 9DEJ) 'H +B'AJ) 'H *1AJGJ) H(JF 'D41C'* 'D*J *B/E ./E) 'D'4*1'C. HB/ D'JB*51 G0' 'D9B/ 9DI E,1/ 'D/.HD 'DI 4(C) 'D'F*1F* A'D:'D( 'FG J*6EF *2HJ/ 'DE4*1C (9/) ./E'* EFG' ./E) 'D'JH'! H./E) 'DE9DHE'* H./E) FBD 'D(J'F'* H./E) 'DH5HD 'DE('41 DD'F*1F* H./E) 'D/.HD 9F (9/. 2- JE*'2 G0' 'D9B/ (H,H/ '4*1'C HGH E(D: EF 'DE'D J$/JG 'DE4*1C ('DEF*A9) DDEF*A9 EFG #J 'D41C) 'DE2H/) DD./E) EB'(D 'D./E) 'D*J J-5D 9DJG' *6'A 'DJG' (96 'D13HE 'D'6'AJ) -3( 'D'3*./'E H'D'*5'D CE' JE*'2 G0' 'D9B/ ('1*('7G (E/) E9JF) H:'D(' E'*CHF 3F) B'(D) DD*,/J/ H*-3( CDA) G0G 'D./E) ',E'DJ' +E *B37 9DI 4CD 'B3'7 4G1J) 9DE' 'F 'D13HE 'D*J */A9 *CHF :J1 B'(D) DD1/ HJ*E (EH,( G0' 'D9B/ *3DJE ,G'2 FH9 (Ethernet) DDEF*A9 EF B(D EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG) HJCHF 'E'F) D/I 'DEF*A9 JD*2E (1/G (-'D) ,J/) 9F/ 'F*G'! E/) 'D9B/ H'D*2'EG ('DE-'A8) 9DI G0' 'D,G'2 E3*E1 -*I DH DE JCF G0' 'D,G'2 *-* J/G 'H (-J'2*G H9DJG '9D'E 'DEF*A9 EFG 9F/ 'F*B'DG 'DI EC'F '.1 H'GE EJ2) AJ G0' 'D9B/ 'FG J*E 'D'*A'B AJG 9DI 319) .7 'D'F*1F* AJ 'D+'FJ) 'DH'-/) H'9*B/ 'F G0G 'DEJ2) D'*H,/ AJ #J FH9 EF 'FH'9 'D9BH/. 3- 'F E,1/ /A9 'D13E J9*(1 'F9B'/'K DD9B/ HJE*'2 G0' 'D9B/ ('FG EF 'DEECF 'F JF9B/ ('D*HBJ9 9DI E-11 C*'(J #J JCHF 9B/'K *BDJ/J'K 'H 'F JCHF 9B/'K 9F (9/ J*E 9(1 'D4(C) H0DC ('13'D 'DB15 'DDJF 'D0J *E ED! 'D(J'F'* 'D.'5) (G 'DI EB/E 'D./E) ('DEF*A9 EFG). 4- 'E' 9F 7(J9) G0' 'D9B/ AGF'C EF J1I #FG 9B/ 'J,'1 '4J'! HEFGE EF J1I #FG J/.D AJ F7'B 9B/ 'DEB'HD) HDCFF' F1I #FG J/.D AJ F7'B 9BH/ 'D'09'F AGH JF7(B E9 '-C'E 'DE'/) (167/A1) E/FJ 91'BJ %0 *BHD %F "'DB(HD AJ 9BH/ 'D'09'F JF-51 AJ E,1/ 'D*3DJE (E41H9 9B/ 0J F8'E EB11 J69G 'DEH,( HD'JB(D AJG EF'B4)" HC0DC JF7(B G0' 'D9B/ E9 'D.5'&5 'DEEJ2) D9B/ 'D'09'F. 5- HD69A 'EC'FJ'* 'DEF*A9 'D0J D'JEDC B/1' C'AJ' EF 'DE9DHE'* AJ EH',G) 'D*BFJ) 'D-/J+) AJ 'DHB* 'D0J JEDC 'DEF*A9 EFG 2E'E 'DE9DHE'* 'DEGE) H'DE$+1) 'B*6I G0' 'D9B/ 'D2'E 'DEF*A9 EFG ('D'D*2'E ('D'9D'E #J '9D'E 'DEF*A9 9F/ *CHJF 'D9B/ ('D(J'F'* C'A) DCJ JCHF 'DEF*A9 EDE'K (,EJ9 *A'5JD 'D9B/. 6- (96 'D*41J9'* EF-* 'DEF*A9 -B 'D1,H9 9F 'D9B/ (9/ '(1'EG .D'D EGD) E9JF) HJ1,9 EF- G0' 'D-B 'DI 81HA 'D*9'B/ 0'*G' H'DI 'DF81) 'DI 'DEF*A9 (H5AG 'D71A 'D'69A AJ 'D9D'B) 'D9B/J). HDCFF' F1I EF 'DF'-J) 'D9EDJ) AJ 'D91'B #FG D'JEF- 'DEF*A9 E+D G0' 'D-B H'FE' JB*51 /H1G 9DI 'DB(HD (CD (FH/ 'D9B/ H'F C'F DG 'D-B AJ A3. 'D9B/ .D'D 15 JHE'K EF *'1J. '(D': 'DEF*A9 EFG (1:(*G AJ 'DA3. H0DC (*B/JE E0C1) H'(/'! 1:(*G ('D'F-D'D H'D' 3HA J*,// 'D9B/ 4G1J' 'E' (9/ 'F*G'! E/) 'D9B/ HGJ 9'/) 3F) AJ,( 'F9B'/ 9B/ ,/J/ '0' '(/I 'DEF*A9 1:(*G ('D*,/J/ .D'D .E3) 'J'E EF *'1J. '3*-B'B '.1 B37 ('DE/) 'DE-//) AJ 'D9B/ HDDEF*A9 EFG 'D-B AJ A3. 'D9B/ AJ -'D) 9/E /A9 'D'4*1'C 'H *,/J/ 'D9B/ (9/ 'F*G'! 'DE/) .D'D .E3) 'J'E EF *'1J. '3*-B'B 'DB37 H*9*(1 G0G 'DE/) E/) '90'1 B'FHFJ). +'FJ' : 'D*H5J'* : 1- FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ 'F JF8E 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* ('9*('1G EF 9BH/ 'D'09'F H0DC -E'J) DDEF*A9 ('DE4*1C) H'D'.0 (J/G H'.6'9G DF5 'DE'/) (167) EF 'DB'FHF 'DE/FJ %0 *F5 9DI 'FG (2-'0' *E 'D9B/ (71JB) 'D'09'F HC'F B/ *6EF 41H7' *93AJ) ,'2 DDE-CE) 'F *9/D G0G 'D41H7 'H *9AJ 'D71A 'DE09F EFG' H0DC HAB' DE' *B*6J (G 'D9/'D) HJB9 ('7D' CD '*A'B 9DI .D'A 0DC 3-HD'J,H2 'F JCHF *A3J1 'D9('1'* 'D:'E6) AJ 9BH/ 'D'09'F 6'1' (E5D-) 'D71A 'DE09F HDH C'F /'&F'K). 2- (D F0G( 'DI '(9/ EF 0DC HFH5J (H69 F8'E B'FHFJ D9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F* H'D'.0 (J/ 'DEF*A9 ('DE4*1C) H'9*('1 G0' 'D9B/ EF 6EF 9BH/ *,'1) 'D./E'* D'F B'FHF -E'J) 'DE3*GDC JHA1 DDEF*A9 -E'J) 'C(1 EF 'D-E'J) 'D*J *HA1G' DG 9BH/ 'D'09'F AJ 'DB'FHF 'DE/FJ. 3- FH5J (*(FJ 'D1'J 'DB'&D ('EC'FJ) 'D1,H9 9F 'D9B/ .D'D 3(9) 'J'E EF *'1J. '(1'E 'D9B/. 4- EF .D'D '3*B1'! 'DFEH0, 'D0J *B/EG 41C) 21B'! F* %0 *6EF (FH/ 'D'*A'B (JFGE' H(JF 'DEF*A9JF EF 'D'F*1F* ('FG' *7DB E57D- '*A'BJ) '3*./'E H'D'5- 'F J3EI G0' 'DFEH0, (9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1F*) D'F G0' 'D'*A'B HB9 6EF F7'B 'DB'FHF 'D.'5 HAJ /'&1) 'DE9'ED'* 'DE'DJ). 'DE5'/1 : 'HD' : 'DC*( : 1- /.'-E/ E-EH/ 39/ F-H '13'! F8'E B'FHFJ D9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) ('DE9'D,) 'D'DJ) DD(J'F'* (H'37) 'D-'3( 'D'DJ). 'D7(9) 'D'HDI /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1995. 2- /.('3E E-E/ 5'D- 'DB'FHF 'D*,'1J 'DB3E 'D'HD /'1 'D-CE) (:/'/ 1987. 3- ,(1'F E39H/ 'D1'&/ 'D7(9) 'D+'FJ) /'1 'D9DE DDED'JJF (J1H* 1967. 4- /.,9A1 'DA6DJ 'DH,J2 AJ 'D9BH/ 'DE/FJ) 'D(J9 H'D'J,'1 H'DEB'HD) EC*() /'1 'D+B'A) DDF41 H'D*H2J9 9E'F 1997. 5- /.-3F 9DJ 'D0FHF '5HD 'D'D*2'E E7(9) 'DE9'1A (:/'/ 1970. 6- /.-E/J 9(/ 'D1-EF 'DH3J7 AJ 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E'* 'DC*'( 'D'HD 'DE5'/1 'D'1'/J) DD'D*2'E 'D9B/ H'D'1'/) 'DEFA1/) 'D7(9) 'D'HDI /'1 'DFG6) 'D91(J) 1999. 7- /.7HFJ EJ4'D 9J3I 'D*F8JE 'DB'FHFJ D4(C) 'D'F*1F* /'1 5'/1 D(F'F 2001. 8- /.9(/ 'DE,J/ 'D-CJE 'DC'AJ AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D'1/FJ H'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 'D,2! 'D'HD AJ E5'/1 'D'D*2'E 'DE,D/ 'D'HD AJ 'D9B/ 'DB3E 'D'HD AJ 'D*1'6J 'D41C) 'D,/J/) DD7('9) 9E'F 1993. 9- /.9(/ 'DE,J/ 'D-CJE 'DEH,2 AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D,2! 'D'HD E5'/1 'D'D*2'E 'D7(9) 'D.'E3) E7(9) F/JE (:/'/ 1977. 10- /.9(/ 'DE,J/ 'D-CJE /.9(/ 'D('BJ 'D(C1J /.E-E/ 7G 'D(4J1 'DH,J2 AJ F81J) 'D'D*2'E AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 'D,2! 'D'HD E5'/1 'D'D*2'E /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 (,'E9) 'DEH5D 1980. 11- 9DJ (F G'/J) H(D-3F 'D(DJ4 'D,JD'FJ (F 'D-', J-JI 'DB'EH3 'D,/J/ DD7D'( 72 'D41C) 'D*HF3J) DD*H2J9 *HF3 1980 12- 'DEGF/3 A'1HB -3JF 'D'F*1F* H4(C) 'DE9DHE'* 'D9'DEJ) 72 2002. 13- C13*J'F C1HEDJ4 'DA ('! 'D'F*1F* 'D7(9) 'D'HDI 'D/'1 'D91(J) DD9DHE (J1H* 1996. 14- /.E-E/ 'D39J/ 14/J 'D*9'B/ (H3'&D 'D'*5'D 'D-/J+) E9 'D*1CJ2 9DI 'D(J9 (H'37) 'D*DA2JHF E7(H9'* ,'E9) 'DCHJ* 1988. 15- /.EF01 'DA6D 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E'* AJ 'DB'FHF 'DE/FJ /1'3) EB'1F) 'D,2! 'D#HD E5'/1 'D'D*2'E 'D7(9) 'D'HDI 1991. 16- /.F2JG E-E/ 'D5'/B 'DEG/J 'D'D*2'E B(D 'D*9'B/ ('D'/D'! ('D(J'F'* 'DE*9DB) ('D9B/ /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1982. 17- /.F2JG E-E/ 'D5'/B 'DEG/J 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E 'D,2! 'D'HD E5'/1 'D'D*2'E /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1998. 18- /.JHF3 91( B'FHF 'DCHE(JH*1 '5/'1'* '*-'/ 'DE5'1A 'D91(J) (J1H* 2001. +'FJ' : 'D(-H+ H'D13'&D H'D/H1J'* : 1- /.'-E/ 9(/ 'DC1JE 3D'E) 'D'F*1F* H'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 A1'B 'E *D'B (-+ EB/E 'DI E$*E1 'DB'FHF H'DCHE(JH*1 H'D'F*1F* 'DEF9B/ AJ 'D'E'1'* 'D91(J) 'DE*-/) 2000. 2- /.'3'E) '(H 'D-3F E,'G/ .5H5J) 'D*9'B/ 9(1 'D'F*1F* (-+ EB/E 'DI E$*E1 'DB'FHF H'DCHE(JH*1 'DEF9B/ AJ 'D'E'1'* 'D91(J) 'DE*-/) 2000. 3- /.,9A1 'DA6DJ 'D'D*2'E ('D'9D'E H'DF5J-) H'D*9'HF (-+ EF4H1 AJ 'DE,D) 'D-HDJ) 'D91'BJ) DDB'FHF *5/1 9F CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ (:/'/ 'D9// 1 -2J1'F/*EH2 2000. 4- /.3'DE 1J9'F 'D92'HJ E3$HDJ) 'DEF*, AJ 'DBH'FJF 'DE/FJ) H'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) 13'D) /C*H1'G EB/E) 'DI E,D3 'DB'FHF (,'E9) (:/'/ 1991. 5- E,D) ('J* 'D41B 'D'H37 'D'1/FJ) 9E'F *41JF 'D+'FJ 1995. 6- E,D) '*-'/ 'DE5'1A 'D91(J) 'D9// 224 'DE,D/ 19-"(-1999. 7- E,D) 'F*1F* 'D9'DE 'D91(J 'D9//9 'D3F) 'D'HDI -2J1'F 1998. 8- E,D) 'F*1F* 'D9'DE 'D91(J 'D9// 3 'D3F) 'D+'D+) C'FHF 'D'HD 1999. 9- /.G'/J E3DE JHF3 B'3E 'D(4C'FJ 'D*F8JE 'DB'FHFJ DD*,'1) 'D'DC*1HFJ) /1'3) EB'1F) 13'D) /C*H1'G *B/E (G' 'DI ,'E9) 'DEH5D CDJ) 'DB'FHF 2002. 10- /.GD'D 'D(J'*J '3*./'E 'D-'3('* 'DAFJ) H-E'J*G' (-+ EF4H1 AJ C*'( F/H) 'DB'FHF H'D-'3H( *5/1 9F (J* 'D-CE) (:/'/ 1999. +'D+' : 'DBH'FJF : 1- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 1BE 40 D3F) 1951 'DE9/D. 2- B'FHF 'D'3*GD'C 'DA1F3J 'DE1BE 719/2000 AJ 'D'HD EF '( 9'E 2000. 3- 'D*H,JG 'D'H1(J 'DE*9DB (-E'J) 'DE3*GDCJF AJ E,'D 'D9BH/ 'D'DC*1HFJ) 'D5'/1 AJ 20 'J'1 1997. 1'(9' : 'DE1',9 'DA1F3J) : 1-BENSOUSSAN (A.), Le commerce lectronique, aspects juridiques d HERMES, paris. 1998. 2-Chestin (J.), Trait de droit civil, Le contratformation, 3me d.L.G.D.J.1993. 3-VIVANT(M.), Les contrats du commerce lectronique, d. Litec. 1999. 4-VIVANT (M.) commerce lectronique : unpremier contrat type, chiers du Lamy droit de l'informatique, aout septembre 1998. 5-Avis du CNC du 4 dc. 197 "commerce lectronique : L'offre commerciale et laprotection du consommateur" voir galament le texte de l'avis sous: HYPERLINK "http://www.finances.gouv.fr/rglementation/avis/conseil- consommation/avisinfo.htm" http://www.finances.gouv.fr/rglementation/avis/conseil- consommation/avisinfo.htm () Vivant(M.) commerce lectronique : un premier contrat-type, cahiers du lamy droit de l'informatique, aut-septembre 1998, p.196. (1) ,(1'F E39H/ 'D1'&/ 72. /'1 'D9DE DDED'JJF (J1H* 1967 5249 9DJ (F G'/J) H(D-3F 'D(DJ4 'D,JD'FJ (F 'D-', J-JI 'DB'EH3 'D,/J/ DD7D'( 72 'D41C) 'D*HF3J) DD*H2J9 *HF3 1980 5108. (2) 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE51J 1BE 131 D3F) 1948 H3H1J 1BE 84 D3F) 1949 HEH,('* H9BH/ D(F'FJ 1BE 84 D3F) 1969. (3) /. '-E/ 9(/ 'DC1JE 3D'E) 'D'F*1FJ* H'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 A1'B 'E *D'B (-+ EB/E 'DI E$*E1 'DB'FHF H'DCHE(JH*1 H'D'F*1FJ* 'DEF9B/ AJ 'D'E'1'* 'D91(J) 'DE*-/) 2000 556 *,/1 'D'4'1) 'DI 'FF' DE F,/ *91JA'K D9B/ 'D'F*A'9 AJ #J E5/1 '9*E/F' 9DJG ('3*+F'! *91JA 'D/C*H1 '-E/ 3D'E) D'F G0' 'DEH6H9 -/J+ H:J1 EF8E HAJ 'C+1 'D'-J'F 1,9* 'DI 'DBH'9/ 'D9'E) H'DE5'/1 'D*J *71B* 'DI G0' 'D9B/ '.*DA* AJ *3EJ*G (JF 9B/ '3*./'E 'D4(C) 'H 9B/ 'D'4*1'C ('D'F*1FJ* 'H 9B/ 'D/.HD 'DI 4(C) 'D'F*1FJ* /HF 'F *0C1 'D*91JA HH,/* #F 'F3( *3EJ) DG0' 'D9B/ GJ 9B/ 'D'F*A'9 ('D4(C) D'FG (EH,( G0' 'D9B/ JHA1 'DEF*A9 EFG DDEF*A9 ./E'* C+J1) AD' JB*51 9DI E,1/ 'D/.HD 'DI 'D'F*1FJ* H'3*./'EG 'H -*I 'D'4*1'C. (1) /.7HFJ EJ4'D 9J3I 'D*F8JE 'DB'FHFJ D4(C) 'D'F*1F* /'1 5'/1 D(F'F 2001 590. (2) /.'3'E) '(H 'D-3F E,'G/ .5H5J) 'D*9'B/ 9(1 'D'F*1F* (-+ EB/E 'DI E$*E1 'DB'FHF H'DCHE(JH*1 H'D'F*1F* 'DEF9B/ AJ 'D'E'1'* 'D91(J) 'DE*-/) 9'E 2000 557. (1) /.7HFJ EJ4'D 9J3I E5/1 3'(B 591. (2) 'F81 FEH0, '*A'BJ) 21B'! F*. (1) HEHB9G 9DI 'D4(C) 'D9'DEJ) DDE9DHE'* GH HYPERLINK "http://www.uruklink.net" www.uruklink.net . (2) HB/ 5/1 'D(J'F 'D*'3J3J DG0G 'D41C) AJ ,1J/) 'DHB'&9 'D91'BJ) 'D9//3812 AJ 27/2/2000 H,'! AJ G0' 'D(J'F 'F 'G/'A 'D41C) GJ *B/JE ./E'* 'D4(C) 'D/HDJ) DDE9DHE'* H./E'* 'D4(C'* 'DH7FJ) H'DE4'1C) AJ *5EJE H*FAJ0 4(C'* 'D-'3('* H'DE9DHE'*J) H*B/JE 'D'3*4'1'*. (1) (4'F 'D9B/ 'DED2E D,'F( H'-/ HED2E DD,'F(JF 1',9 CD EF /.9(/ 'DE,J/ 'D-CJE H /.9(/ 'D('BJ 'D(C1J H /.E-E/ 7G 'D(4J1 'DH,J2 AJ F81J) 'D'D*2'E AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 'D,2! 'D'HD E5'/1 'D'D*2'E /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 (,'E9) 'DEH5D 1980 524. /.-3F 9DJ 'D0FHF '5HD 'D'D*2'E E7(9) 'DE9'1A (:/'/ 1970 525. (2) (4'F E9FI 9BH/ 'DE9'H6) 1',9 /.-3F 9DJ 'D0FHF E5/1 3'(B 576. C0DC : /.9(/ 'DE,J/ 'D-CJE H".1HF 'DE5/1 'D3'(B 526. (3) (4'F 'D9B/ AH1J 'D*FAJ0 H'D9B/ E3*E1 'D*FAJ0 1',9 /.9(/ 'DE,J/ 'D-CJE H".1HF E5/1 3'(B 524 /.EF01 'DA6D 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E'* AJ 'DB'FHF 'DE/FJ /1'3) EB'1F) 'D,2! 'D'HD E5'/1 'D'D*2'E 'D7(9) 'D'HDI 1991 570H71. (1) /.-3F 9DJ 'D0FHF E5/1 3'(B 524 /.EF01 'DA6D E5/1 3'(B 549. (1) 'DEH/E HGH ,2! -JHJ AJ 'D'*5'D'* 9F 71JB 4(C) 'D'F*1F* . A/H1 'DEH/E C/H1 'DE*1,E (JF 'DE*-/+JF (D:*JF E.*DA*JF. HB/ ,'!* *3EJ) 'DEH/E (modem) EF CDE*JF (modulator / Demodlator) H*,/1 'D'4'1) 'DI 'F ',G2) 'DEH/E *5FA -3( 319*G' AJ FBD 'D(J'F'* HG0G 'D319) *B'3 (H-/) ((*/+') A(2J'/) G0G 'D319) *2/'/ B/1) 'DEH/E 9DI FBD 'D(J'F'* '13'D' H'3*B('D' H'D',G2) 'DEA6D) 'D*J JCHF 319) 'DEH/E AJG' 28800 (*/+'. '4'1 'DJG /.GD'D 'D(J'*J '3*./'E 'D-'3('* 'DAFJ) H-E'J*G' (-+ EF4H1 AJ C*'( F/H) 'DB'FHF H'D-'3H( EF '5/'1'* (J* 'D-CE) 1999 528. (1) C13*J'F C1HEDJ4 'DA ('! 'D'F*1F* 'D/'1 'D91(J) DD9DHE 71 (J1H* 1996 527. (2) EF8E'* 'DG'C1 H*,E9'*GE EB'D EF4H1 AJ E,D) 'F*1F* 'D9'DE 'D91(J 'D3F) 'D+'D+) 'D9// 3 C'FHF 'D'HD 1999 530. (3) ,H1, (HF/ 'D1'-) HDCF ('J +EF EB'D E*1,E HEF4H1 AJ E,D) ('J* 'D41B 'D'H37 'D'1/FJ) *41JF 'D+'FJ 1995 572. (4) /.'3'E) '(H 'D-3F E,'G/ E5/1 3'(B 560. (1) 'F81 'DAB1) (5) EF '*A'BJ) 21B'! F* 'DE1AB) AJ FG'J) 'D(-+. (2) /.'3'E) '(H 'D-3F E,'G/ E5/1 3'(B 562H63. 'DEGF/3 A'1HB -3JF E5/1 3'(B 599. (3) /.,9A1 'DA6DJ 'DH,J2 AJ 'D9BH/ 'DE/FJ) 'D(J9 'D'J,'1 'DEB'HD) EC*() /'1 'D+B'A) DDF41 H'D*H2J9 9E'F 1997 5395 H396. (1) /.9(/ 'DE,J/ 'D-CJE H'.1HF E5/1 3'(B 545 /.9(/ 'DE,J/ 'D-CJE 'DEH,2 AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ ,1 E5'/1 'D'D*2'E 75 E7(9) F/JE (:/'/ 1977 584. CE' 'F81 '*A'BJ) 21B'! F* 'DE1AB) AJ FG'J) 'D(-+. (1) 'F81 FEH0, '*A'BJ) 21B'! F*. (2) /.9(/ 'DE,J/ 'D-CJE H'.1HF E5/1 3'(B 546. (1) /.9(/ 'DE,J/ 'D-CJE 'DC'AJ AJ 41- 'DB'FHF 'DE/FJ 'D'1/FJ H'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 'D,2! 'D'HD AJ E5'/1 'D'D*2'E 'DE,D/ 'D'HD AJ 'D9B/ 'DB3E 'D'HD AJ 'D*1'6J 'D41C) 'D,/J/) DD7('9) 9E'F 1993 5188. (2) 'F81 E,D) 'F*1F* 'D9'DE 'D91(J 'D9//9 'D3F) 'D'HDI -2J1'F 1998 520. (1) /.('3E E-E/ 5'D- 'DB'FHF 'D*,'1J 'DB3E 'D'HD /'1 'D-CE) (:/'/ 1987 551. (1) /.'-E/ E-EH/ 39/ F-H '13'! F8'E B'FHFJ D9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) ('DE9'D,) 'D'DJ) DD(J'F'* (H'37) 'D-'3( 'D"DJ) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'D7(9) 'D'HDI 1995 5198. (2) 'F81 'DE'/) (167) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ. (1) 9ED' (EAGHE 'DBJ'3 D'F G0' 'DF5 *E '9E'DG EF B(D 'DABG (5// 'D*2'E 'DE3*',1 ('DE-'A8) 9DI 'DE',H1. 'F81 /.,9A1 'DA6DJ E5/1 3'(B 5273 H274. (2) 'F81 'DE'/) (150) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ. (1) /.G'/J E3DE JHF3 B'3E 'D(4C'FJ 'D*F8JE 'DB'FHFJ DD*,'1) 'D'DC*1HFJ) /1'3) EB'1F) 13'D) /C*H1'G *B/E (G' 'DI ,'E9) 'DEH5D CDJ) 'DB'FHF 2002 5200. (1) /.F2JG E-E/ 'D5'/B 'DEG/J 'D'D*2'E B(D 'D*9'B/ ('D'/D'! ('D(J'F'* 'DE*9DB) ('D9B/ /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1982 523. HJ$C/ '3*'0F' 'D/C*H1 ,9A1 'DA6DJ ('F 'DB6'! 'DA1F3J B/ C4A EF .D'D *7(JB'*G 9F 'D.DD 'D0J '5'( 'D9D'B) (JF 'D71AJF . . H'D0J '/I 'DI 8GH1 E/I 69A 'EC'FJ'* 'DEF*A9 'D0J D'JEDC B/1' C'AJ' EF 'DE9DHE'* AJ EH',G) 'D*BFJ) 'D-/J+) DC+J1 EF 'FH'9 'D3D9 AJ 'DHB* 'D0J JEDC 'D5'F9 'H 'D*',1 ('DEF*A9 EFG) 2E'E 'DE9DHE'* 'DG'E) H'DE$+1) . . HEF GF' ,'! 'D'D*2'E ('D'9D'E H'DF5J-) H'D*9'HF ECED' D'-C'E 'D6E'F. HEE' D'4C AJG 'F G0' 'D'D*2'E DJ3 B'51 9DI 9BH/ 'D*,'1) 'D'DC*1HFJ) 'H 'D*9'B/ 9(1 'D'F*1F* (D '.0 J*(DH1 C'D*2'E ECED J6'A 'DI 'D'D*2'E'* 'D*J *A16 9DI 'D('&9JF H'DE,G2JF DD3D9 H'D./E'* DDE2J/ EF 'D*A'5JD 'F81 '3*'0F' : #./. ,9A1 'DA6DJ 'D'D*2'E ('D'9D'E H'DF5J-) H'D*9'HF (-+ EF4H1 AJ 'DE,D) 'D-HDJ) 'D91'BJ) DDB'FHF *5/1 9F 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ (:/'/ 'D9//1 -2J1'F/*EH2 2000 5130 H138. (1) 'DE'/) 25 EF *41J9 'DE('/D'* H'D*,'1) 'D'DC*1HFJ) 'D*HF3J '4'1 'DJG /.G'/J E3DE E5/1 3'(B 5200. (2) /.3'DE 1J9'F 'D92'HJ E3$HDJ) 'DEF*, EF 'DBH'FJF 'DE/FJ) H'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) 13'D) /C*H1'G EB/E) 'DI E,D3 CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 1991 5138. (1) JHF3 91( B'FHF 'DCHE(JH*1 '5/'1'* '*-'/ 'DE5'1A 'D91(J) (J1H* 2001 5451. (1) /.'-E/ 9(/ 'DC1JE 3D'E) E5/1 3'(B 517. (2) 'DEGF/3 A'1HB -3JF E5/1 3'(B 599. (3) 'DEGF/3 A'1HB -3JF E5/1 3'(B 5100. (1) 'F81 : Vivant(M.), "Les contrats du commerce lectronique" d. Litec, 1999. P.45. (2) 'F81 : *BFJF 'D'3*GD'C 'DA1F3J. (3) 'F81 : V.BENSOUSSAN (A.), op.cit.P.39. (4) /.-E/J 9(/ 'D1-EF 'DH3J7 AJ 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E'* 'DC*'( 'D'HD 'DE5'/1 'D'1'/J) DD'D*2'E 'D9B/ H'D'1'/) 'DEFA1/) 'D7(9) 'D'HDI /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1999 556. (1) HJ(1GF 'DH'B9 'F 'DEF*A9 EFG GH 'D71A 'DBHJ 'D0J J9DE ('DH5A 'DB'FHFJ 'D/BJB DD./E) 'D*J J*9G/ (*B/JEG' HEF +E J,( 9DJG 'D*9G/ ('9D'E 'D71A 'D".1 'DEF*A9 (0DC 'DH5A HAB'K DE(/' 'D'E'F) 'D9B/J) H'D+B) 'DE41H9) AJ 'DE9'ED'* AJ F7'B -3F 'DFJ). 'F81 AJ G0' 'DE9FI : V.Cestin (J.), op.cit.p91. CE' 'F81 : /.F2JG E-E/ 'D5'/B 'DEG/J 'D'D*2'E B(D 'D*9'B/ E5/1 3'(B 531. () Vivant(M.) cahiers du lamy droit de l'informatique, aut-septembre 1998, p.196. AEF 'D,/J1 ('D0C1 'F E98E 4(C'* 'DEF7B) 'DE-DJ) (LANS) *1(7 ('D'F*1F* .D'D .7 E.55 H'D0J J*J- 1(7 (F'! 9DI ,/HD (F8'E). H**HA1 .J'1'* E*9//) H'D*J **J- '3*9E'D'K DD4(C) D+E'FJ) 3'9'* AJ 'DJHE 'H 24 3'9) AJ 'DJHE 'H #J A*1) '.1I EF 'D2EF G0' EF ,'F( HEF ,'F( ".1 JH,/ F8'E .'5 D*+EJF ./E) 'D'F*1F* CompuServe HEF 'GE '96'! AJ .7) 'D*+EJF 'DE9J'1J) (.7) 'D*+EJF 'D'A*1'6J) D'96'! CompuServe 'D,// (EB'(D 9.95 /HD'1 4G1J') HJ-5DHF 9DI +D'+) 3'9'* '3*9E'D DD'F*1F* 4G1J' E,'F' HCD 3'9) '6'AJ) J/A9 DG' 2.5 /HD'1 HJ(/' 4G1 'DE-'3() 'D,/J/ AJ ".1 JHE #-/ DD4G1 'D-'DJ. HEF 'DED'-8) 'F 'DH5HD 'DI CompuServe .D'D 4(C) .'1,J) B/ J,9D 'DE3*GDC E671' D/A9 ',H1 '6'AJ) (Surhages) '*5'D'* .'5) ('D'6'A) DE5'1JA 'D'F*1F* 'DEF*8E). '4'1 'DJG 'DEGF/3 A'1HB -3JF 'D'F*1F* H4(C) 'DE9DHE'* 'D9'DEJ) 72 2002 5127 H120 9DI 'D*1*J(. () V.Chestin (J.),Trait de droit civil,Le contrat.Formation,3e'med.L.G.D.J.1993, P.87. HAJ *B1J1 5'/1 9F 'DE,D3 'DA1F3J DD'3*GD'C (.5H5 F5 'DE'/) (1-132L.) EF *BFJF 'D'3*GD'C 1$I ('FG J9/ *93A'K H,H/ '3('( J*6EFG' 'D9B/ HJCHF EF 4'FG' 'D3E'- DDEGFJJF (*9/JD 'D9B/ ('1'/*GE 'H (*:JJ1 'D./E) 'H 'D'E1JF E9'K /HF 3(( 5-J- E3*HA DD41H7 'DB'FHFJ) 'F81 : V.Chestin (J.), op.cit.P89. H9F 'D7(J9) 'DE.*D7) D./E'* 'D'F*A'9 ('D4(C) JD'-8 'F 'D./E) 9(1 'D.7 *2H/ 'DEF*A9 AJ 'DHB* FA3G ('D-'HJ ((Ce Cotenant (E'/) 'H '/H'* 'D/.HD (/! EF 'DEH/JHE Un modem) H'DE-*HI (Le Contenu) (#J 'DE9DHE'* FA3G') HJ*1*( 9DI 0DC 'D*EJJ2 (JF 'D41C'* 'D*J *B/E FB'7 'D'*5'D ('D'F*1F* H:J1G' 'D*J *6JA 'DI G0G 'DECF) 'DBJE) 'DE6'A) 'D' HGH 'DE-*HI 'F81 : - V.BENSOUSSAN (A.), Le Commerce e'lectronique, aspects juridiques d HERMES, pairs 1998, P.37. (2) H9F 69A E1C2 'DEF*A9 AJ EH',G) 'DEF*A9 EFG 'F81 /.F2JG E-E/ 'D5'/B 'DEG/J 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E 'D,2! 'D'HD E5'/1 'D'D*2'E /'1 'DFG6) 'D91(J) 1998 531 H32. (1) /.F2JG E-E/ 'D5'/B 'DEG/J 'D'D*2'E B(D 'D*9'B/ 'DE5/1 'D3'(B 531. () V.VIVANT (M.) cahiers du Lamy droit de l informatique, aoutseptember. 1998, p.199. () V.VIVANT (M.), op.cit.p.46. (1) /.G'/J E3DE E5/1 3'(B 5203 H204. (2) HB/ JCHF 9DI .D'A 'D-BJB) 'D*J '1'/G' 'DEF*A9 D'F 'DB(HD J*E (E,1/ 'D6:7 9DI 'DE'H3 AE,1/ 'DFB1 (F9E 9DI 'D'4'1) 'DH'1/) 9DI 4'4) 'D-'3H( 'D.'5 (G JAJ/ 'DB(HD 'DF81J 1:E 'F '-*E'DJ) -/H+ :D7'* 'DFB1 H'1/) HEF +E JF(:J 'D*'C/ EF -BJB) 'DB(HD EF 71JB 13'D) B(HD FG'&J) C'J) 9DI 'D1:() 'DJBJFJ) AJ 'D*9'B/ 'H CD E' EF 4'FG *'CJ/ 'DB(HD 'DJBJFJ EF ,'F( 'DEF*A9. 'F81 : V.BENSOUSSAN (A.), op.cit.p.47. (1) /.E-E/ 'D39J/ 14/J 'D*9'B/ (H3'&D 'D'*5'D 'D-/J+) E9 'D*1CJ2 9DI 'D(J9 (H'37) 'D*DA2JHF 71 E7(H9'* ,'E9) 'DCHJ* 'DCHJ* 1988 584. (2) /.E-E/ 'D39J/ 14/J E5/1 3'(B 585. (1) *HAJB 4E(H1 E3'&D B'FHFJ) .'5) ('D*,'1) 'D'DC*1HFJ) E,D) '*-'/ 'DE5'1A 'D91(J) 'D9// 24 'DE,D/ 19 '( 1999 547. H*,/1 'D'4'1) 'DI 'F 'DH'B9 'D9EDJ J+(* 'F EE'13*G 'DEF*A9 D-BG AJ 'D9/HD B/ D'J,/J FA9' AJ 9BH/ *B/JE ./E'* 'DCJ'F'* 'DEF7BJ) 'D'DC*1HFJ) D'F 'D'.*'E 'D.'5) (G' B/ A6* H*E '13'DG' 'DC*1HFJ' 'DI 0'C1) 'D-'3( 'D'DC*1HFJ 'D.'5 ('DEF*A9 -J+ 'F *FAJ0 9B/ *B/JE ./E'* 'DC*1HFJ) J*E B(D FG'J) E/) 'D3(9) 'J'E H('D'-1I AH1 *E'E 'D9B/ E('41) EE' J:/H 93J1' ('DF3() DG0' 'D5FA EF 'D./E'* 'DBHD (-B 'D9/HD DDEF*A9 'F81 : V.chestin (J.), op.cit.p92. (2) /.'3'E) '(H 'D-3F E5/1 3'(B 5106. (3) /.*HAJB 4E(H1 E5/1 3'(B 547. (1) /.E-E/ 'D39J/ 14/J E5/1 3'(B 587. (2) 'F81 'DE'/) (150/1) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ. (1) /.9(/ 'DE,J/ 'D-CJE H'.1HF E5/1 3'(B 5164. () V.Vivant (M.), op.cit.p.49. () Avis du CNC du 4 dc. 1997 "commerce lectronique : L'offre commerciale etlaprotection du consommateur" P.15. () V.BENSOUSSAN (A.), op.cit.p.43. (1) 'F 'DE,D3 'DA1F3J DDE3*GDC B/ '.0 AJ -3('FG 'DE1C2 'D*9'B/J 'D69JA DDEF*A9 F81' D'GEJ) E' J(1EG EF 9BH/ DD-5HD 9DI 'D./E'* 'D'DC*1HFJ) H'D*J (/HFG' DF J*3FI DG *D(J) -',*G 'D4.5J) D'FG D'JEDC ECF'* 'D/.HD 'DC*1HFJ' 'DI 'D4(C) HEF +E A5H'( E' ,'! (*B1J1 G0' 'DE,D3 EF 'F "'DE('/& 'D9'E) AJ *BFJF 'D'3*GD'C *F7(B 9DI 'D'F47) 'D*J JBHE (G' EB/EJ ./E'* 'D/.HD 'DI 'D4(C)" V.chestin (J.), op.cit.P.94. (2) J3*A'/ G0' 'D-CE EF F5 'DE'/) (783) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9ED'K (EAGHE 'DBJ'3 D'F G0G 'DE'/) **9DB ('F*G'! 9B/ 'D'J,'1. () V.VIVANT(M.) cahiers du Lamy droit de l informatique, aoutseptember. 1998, p.101. (3) 'F81 'DAB1) (8) EF '*A'BJ) 21B'! F*. () V.VIVANT (M.), op.cit.p.52. PAGE 2 PAGE 2 *'1J. B(HD 'DF41 : 28/9/2006 *'1J. 'D'3*D'E : 4/6/2006 154 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D%F*1F* :vP t l2,.02H"J"L"N"######&$&(()) ++(,>,,,ʵʟʵʵʵʵʖʵʖʵʖʖʵCJ_HaJ ^J Z5\ jZ0JCJ_HaJ ^JUZCJH*_HaJ ^JZ6]aJ(^JZCJ_HaJ ^JZ5CJ\_HaJ ^JZ6]aJ,^J CJaJ ^J ZaJ^JZ jZU; 4l:vP t l$d$$d$$Tl V I $d$$d$d 4l:vP t l26R"#))2**++B,,b03<5|6~666788::j>?@@8C:CC@CBC\CC&EEHKvMNNNNSW8Zh\^_`XbZb\b^b8dggVh?@@8C:CC@CBC\CC&EEHKvMNNNNSW8Zh\^_$$d$$NNNNNNNOOOOSSSSxTzT|T~T.Z0Z2Z4ZNbPbRbTb.d0d2d4djjkkmmmmpppppppqrrr>u@uBuDu}}}}>@BD2 "$~úúúúZ6]aJ(^JZ6]aJ,^JZ5CJ\_HaJ ^JZCJ_HaJ ^JZCJH*_HaJ ^J jZ0JCJ_HaJ ^JUI_`XbZb\b^b8dggVhDFHJ:`bZ6]aJ(^JZ6]aJ,^JZ5CJ\_HaJ ^J jZ0JCJ_HaJ ^JUZCJH*_HaJ ^JZCJ_HaJ ^JCJ_HaJ ^JFNBP:plj,^z|($d$$bdf"$&( "$68:<@B^ 2 ~NPRTxzøïï٧ZCJaJ ^JZ6]aJ(^JZ6CJ]aJ$^JZ6]aJ,^JZ5CJ\_HaJ ^JZCJ_HaJ ^JZCJH*_HaJ ^J jZ0JCJ_HaJ ^JUB@B^Z D zf$$rd$d$  """"----000:1\177GHPPPPZ[_`TaaijjnllTmmnOoPoooop p˹u0J@B*CJ_HaJ ^J#j@CJ_HaJ ^JUj@CJ_HaJ ^JU@CJ_HaJ ^JZZCJaJ ^JCJ_HaJ ^JZ6]aJ,^JZ5CJ\_HaJ ^J jZ0JCJ_HaJ ^JUZCJH*_HaJ ^JZCJ_HaJ ^J.f #%&')*+--000:1\14:<?AGHKMbN$9$Ud$U$$4:<?AGHKMbNPPPPRR8S"TTUV XYZ[ \\]^_`TaabcRefff\ggrhijj&kknllTmmBnnpRpZqrs0yy{b{{t|~~ƒL.Zڋ$fʏhNpҕF><Ԣ*dbNPPPPRR8S"TTUV XYZ[ \\]^_`Taabc$$6$Xd$$9cRefff\ggrhijj&kknllTmmBnnpppppppp$$A$$$$X p ppPpRpTpVpXpZpXqZq\q^q`qrrrrrsssss.y0y6y8yyyyy{{{{`{b{h{j{{{{{{{H|J|ƿƺƺƺƘƘƘƘƘ}j_HaJ^JUjZ_HaJ^JUZ_HaJ^JZH*_HaJ^JZ0JaJ^JZH*aJ^JaJ^J _HaJ^J ZaJ^Jj0JaJ^JU H*aJ^J CJaJ ^JZCJaJ ^JCJ_HaJ ^J@CJ_HaJ ^J/pp p"p$p&p(p*p,p.p0p2p4p6p8p:pp@pBpDpFpHpJpLpNpPpRpZq$A$ $Zqrs0yy{b{{t|~~ƒL.Zڋ$fʏh$$ J|L|l|n|r|t|z||||~~~~~~~ƒȃJLNPRTbp,.0246 "XZ`b؋ڋƾԾԾԾԾԾ _HaJ^JZ0JaJ^JZH*aJ^J ZaJ^JZH*_HaJ^JaJ^JZ_HaJ^J0J_HaJ^Jj_HaJ^JUH"$&(*,dflȏʏЏҏfhnp LNPRTVnprtvxЕҕԕ֕ؕڕ DFHJLN<>@BDFZH*aJ^JaJ^JZ_HaJ^J ZaJ^JZ0JaJ^JZH*_HaJ^JSNpҕF><Ԣ*.̧rخ"$$A$ $ :<BDޡҢԢڢܢ(*02.ʧ̧ΧЧҧԧrҨިƪܪj~(֮خڮܮޮ "brj0JaJ^JU H*aJ^J _HaJ^JaJ^JZ_HaJ^J ZaJ^JZH*_HaJ^JN.̧rخ"2vĸP|Ld6Rhj$&(*,.02650246<rtvxz|~¸ĸƸȸʸ̸NPRTV| JLNPRTںɺڲZH*aJ^JH*_HaJ^J _HaJ^Jj0JaJ^JU H*aJ^JaJ^JZ_HaJ^J ZaJ^JZH*_HaJ^JZ0JaJ^JF2vĸP|Ld68$A$ $ bdfhjl468:FHJLNPRZZ0J0JjZ0JU _HaJ^Jj0JaJ^JU H*aJ^JZ0JaJ^JZH*_HaJ^JaJ^JZ_HaJ^J ZaJ^JB8NPRhjln$&(*,.0246$$$$ $$&`#$}AH 8Shttp://www.finances.gouv.fr/rglementation/avis/conseil- consommation/avisinfo.htmQMhttp://www.uruklink.net/@2 @^@Q+{~t Office\Templates#@#Ė@cĖ@Ė@`%Ė@%`RT`bdfhjn$&(*.02466BDJL8dntz|Γ䍇yyZ<CJ^J ZCJ^J ZCJ^J ZCJ^J CJaJ ^JZ5CJ$\aJ4^JZCJ$aJ^J ZaJ,^JZ5CJ \aJ^JnHZCJ$aJ4^J ZCJ$^J ZaJ^JZCJaJ^J ZaJ^JZZ0JaJ^J 0JaJ^JjZ0JaJ^JU/DyK Shttp://www.finances.gouv.fr/rglementation/avis/conseil- consommation/avisinfo.htmyK http://www.finances.gouv.fr/rglementation/avis/conseil- consommation/avisinfo.htmDyK www.uruklink.netyK 2http://www.uruklink.net/ [&@&Normal$A$F@F Heading 1 $$@&5CJ@\_HaJ@^JF`F Heading 3 $$@&5CJ\aJ ^JnH<A@<Default Paragraph Font<&@<Footnote ReferenceH*^J,U@, Hyperlink >*B*^J:@: Footnote Text aJ^JnH*)@!* Page Number^J8 @28Footer 9r CJ^JnH,@B,Header 9r @B@R@ Body Text $dCJ_HaJ ^J2>`b2Title$CJ_HaJ0^J4J`r4Subtitle$ CJaJ^JDT`D Block Text $6CJ_HaJ ^JRC`RBody Text Indent$A$CJ_HaJ ^J a %Ips;~B"#$I%%'=(+(/034L68<? BE6ILMWPQ+VXYmZZ[\]__`Sbd]fjWlopsuNvwzp@[]xOoaW n W i*Z`HuAl!C"P###$9$%W&&(((%)X)))*@*+S,,,,,9>b9>be ,N~b pJ|R6:_fbNcpZq8646OX !!t ,X8@|(  l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N 3 NB @ S DjJB S ?)0!)r)+r)0!+r)+r$!+r",-/>@X]qy LN#*W_bgty-5\^kq 46AGy|.6  0 8 v ~    J R $ 8 @ I K ] e e h   2 6 w~  ^c{EJxzNQjr6=orsuvx_az<>TZ25z~08|_cjr@BGM(-W_CKdk8?^abdz _ b H!K!S!U!!!!!!!!!!!" " """%"."2"3"5"""""W#^#_#f#m#s###$$f$l$|$$$$%%)%1%%%%%%%.&5&q&s&y&&&&&&&&&&&&&&&&&&C'J'q's''''''(("(M(R((((((((((())()*)2)4)\)`)p)r)))))))))))+*2*7*<*l*s*******#+%+Q+V+p+w+++c,j,x,},,, --?-F-------..<.G.K.R........./ /k/r/0 0i0o00000001 1e1l1m1o1111111111122222222 33@3G3L3N3u3w333144454:4;4@4K4N4P4R4e4g4444455.55565<5@5G5P5V5_5i5z5555 66(6-6?6J6666777788 888Z8_88888888888999 9%9*9999999~:::::::; ;;&;(;@;G;;;;;;;;;<<p<v<<<<<<<<<<<= =======>>>>>>>??#???????????@@0@7@Y@]@l@p@q@w@@@@@AABAEA_AaAxAzAAAAA6B8B~BBBBCCCCCDDDDDMDTDwD~DDDDDDDE E2E5E6E:E}EEEEEEEEF FFFuFxF~FFGGEGMGdGkGGGGGGG*H,H`HeHHHHHHHIIbIeIfIiIIIIIIIIIGKOKKKKKKKKLL L3L6LTLYL}LLLLLLM%M]M`M{MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNONSNfNiNNNNNNNNNOO3O8O@OCODOFOOOOOOOOO1P6PhPmPPPPQJQUQgQnQQQQR=RCRrRvRzR}RRRRRRR7S=SWS[S_ScSlSqSSSSSSS'T+TLTNTbTjTpTrTyTTTTTTTT*U,UJURUSUVUoUvUUUUUUUUUVVVV V$VKVXVVVVVVV9WBWFWLWzWWWWWWWX7X?XLXVXXXXXXXYYBYGYWY`YYYYYYYYYZZZZ[[[[^[f[l[t[[[#\%\a\e\\]]],]3]z]|]]]]]A^C^`^h^^^^^__5_8_=_C_D_G_X_\_______` `<`@`q`w```````IaNaYa[aaaaaaaaaab0b2bCbHbbbccKcRc[c^ccccccccc!d&ddd ee%e,eLePefemeeeeeeeffAfHfffgg0g6g7g?ggggggg8h;hhhhhhhhhhh iiLiTiiiiiiiiiiiiiiijjj"jCjHjWjZjzj}jjjjjiklkwkykkkkkkkllll l'l:l=lllllllnmpmmm6n8nMnWnXn]nnnnnnnnnnnnnnn oo#o'o;o=oGoMooooooo ppppppppUqYqcqhqoqqq{qqqqqqqqqqrr0r7rxrrrrrrrr9s=s>sBsLsQsXsZsssss t$tItLtathtttttttttu#u$u)u=uDuuuuuuuuuuuvv+v/v3v9vvvvvvv$w(w\wcwwwwwwwx%x&x,xVxXxkxtxxxxxxxy$y^yaywy|y}yyyyyyyyzzz"z#z'z?AQY`ghkˆʈ߈*2fhɊΊՊڊ#*/Zaorsv$&_bŌnjȌ͌֌܌46bdnp07FKŎ9=joǏ̏ڏ@BIQRYZ\chʐАBHIO 02svגޒps]ay}ΕӕDK_dɖіҖ֖+-FHPR.6ݘ=Cls њԚښݚ8:FLZ_kmHKjm?FÝʝ՝ݝrw'-QTtwӟٟNS/2 ";CU\zâƢעޢt{|~#$*Ĥ$)bdťƥȥKOtyǦ̦֦.8QVϧק+Ũר '7}ĩɩکߩMW^deklv-.>?KWc *~ #>PT\y~߯ "ɰFLM]ڱ,6Rbuز"2Ƴʳ̳,0q}ĴɴԴ #/135:Yehqryеӵ %'+,59>BHIMζܶ)AMPR[biptxy~ &(7:ks(/58\_ҺԺorƻֻ*-0K]aiμмMUIUX`9;sy,HOP`aq(+V\]mLZuwy"BGbgx}.8mrNTnv&<X[ %_cemip}MXaefj?F !-/138&\^| !"+KMjnu~ Zbsvw|$8=|~ (0py%):?zGI );>Y\?I AGrv'./235IKnt(1KOPX ,0<mo"&'-;DEHy{sz67MSps 56QSZ\'(9;56   A D (+XY !LM02=@KL^_LMwx ?@45 E"F"##$$L%N%[%\%{%|%''))++3,4,L-M---H.I.+/1/001111*2+222 3 33344O6Q6^6_666F7G7S7T7d7f7;;<<&>'>?@@@#B%BuCvCCCCCmGnGyGzGGGKKLLYM]M-O.O8Q9QQQSSSSSS&T'TDTFTgUhU.V/V!W"W X!XXXYYZZ[[N]O]]] _!___``aaVbWbddddneoe`fafnfofff7h8hlmnm5n6noopp.q/qqqrrssQvTvwwxx}!}.}/}o}q}~~~~݁ށUV}~CKXYln<=^_24`aƐǐnoɑʑߒ{|“ēlnwzKLghfg˝̝ԣգפؤ01?AJKYZMNQRFGLMɫʫijdeZ[ͮήst23pq89̲ͲLM_`ֳ׳67Q5;Yg)-4wxѼҼ9:>?%&CD @ARS&'"#pq@EFijtuIJ9k~oxy&;ab%&MN i{3467SUnptvAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).doc6GYO__CJo(()6GY@\$@@L@@R@@@p@|@@@@@@@ G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional ArabicG @MCS ARAFAT HIGH; @Akhbar MTU @MCS Taybah H_I normal.K @Simplified ArabicU @MCS Taybah S_U normal.#1h*&QFE~MB!20x9B66DL $d%d&d'd$$d%d&d'd$8dntz|,XbjvFHJ ƻjZUnH Z^J mHjZ^J UmHZ^J Z^J ZCJ^J CJaJ ^JZZ<CJ^J ZCJ^J ZCJ^J ZCJ^J Z0JaJ^J- ================================== 9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1FJ* 154155 / 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1FJ*AhmadAhmad [&@&Normal$A$F@F Heading 1 $$@&5CJ@\_HaJ@^JF@F Heading 3 $$@&5CJ\aJ ^JnH<A@<Default Paragraph Font<&@<Footnote ReferenceH*^J,U@, Hyperlink >*B*^J:@: Footnote Text aJ^JnH*)@!* Page Number^J8 @28Footer 9r CJ^JnH,@B,Header 9r @B@R@ Body Text $dCJ_HaJ ^J2>@b2Title$CJ_HaJ0^J4J@r4Subtitle$ CJaJ^JDT@D Block Text $6CJ_HaJ ^JRC@RBody Text Indent$A$CJ_HaJ ^J a %Ips;~B"#$I%%'=(+(/034L68<? BE6ILMWPQ+VXYmZZ[\]__`Sbd]fjWlopsuNvwzp@[]xOoaW n W i*Z`HuAl!C"P###$9$%W&&(((%)X)))*@*+S,,,,,9>b9>be 6RS[(:6 B )Y!M1>?L_Mx @5 F"#$M%N%\%|%')+4,M--I.,/-/.///011+22 334P6Q6_66G7T7e7;<'>@@$BvCCCnGzGGKLZM[M\M.O9QQSSSS'TEThU/V"W!XXYZ[O]]!__```aWbddoeafoff8hmm6nop/qqrrsRvwx }!}/}p}~~ށV~DEFGHIJKYm=_3aǐoʑ|ÓmnxLhg̝գؤ1@AKZNRGMʫje[ήt3q9ͲM`׳7RB !"#$%&'()xҼ:?&D AS'#qFjuJ9lpy;b&NDhi|)*+89:}@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@ @ ((nnq,N~b pJ|R:_fbNcpZq8646 UnknownAhmadrathwan-rh6 maysamMAYSAMyousifmarwanRathwanOX q!!t ,X8@|(  l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N 3 1 00&P 1hP' (5!"#$%(2 156157 153 160159'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (9/'D3F) 'D+'FJ) 941)) 9// (31) 3F) (2007) [51-5535] 158157'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (9/'D3F) 'D+'FJ) 941)) 9// (31) 3F) (2007) [5153-51995] 154155 4x9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1FJ*AhmadAhmad [&@&Normal$A$F@F Heading 1 $$@&5CJ@\_HaJ@^JF@F Heading 3 $$@&5CJ\aJ ^JnH<A@<Default Paragraph Font<&@<Footnote ReferenceH*^J,U@, Hyperlink >*B*^J:@: Footnote Text aJ^JnH*)@!* Page Number^J8 @28Footer 9r CJ^JnH,@B,Header 9r @B@R@ Body Text $dCJ_HaJ ^J2>@b2Title$CJ_HaJ0^J4J@r4Subtitle$ CJaJ^JDT@D Block Text $6CJ_HaJ ^JRC@RBody Text Indent$A$CJ_HaJ ^J a %Ips;~B"#$I%%'=(+(/034L68<? BE6ILMWPQ+VXYmZZ[\]__`Sbd]fjWlopsuNvwzp@[]xAOoaW n W i*Z`HuAl!C"P###$9$%W&&(((%)X)))*@*+S,,,,,9>bA9>beA 6RS[(:6 B )Y!M1>?L_Mx @5 F"#$M%N%\%|%')+4,M--I.,/-/.///011+22 334P6Q6_66G7T7e7;<'>@@$BvCCCnGzGGKLZM[M\M.O9QQSSSS'TEThU/V"W!XXYZ[O]]!__```aWbddoeafoff8hmm6nop/qqrrsRvwx }!}/}p}~~ށV~DEFGHIJKYm=_3aǐoʑ|ÓmnxLhg̝գؤ1@AKZNRGMʫje[ήt3q9ͲM`׳7RB !"#$%&'()xҼ:?&D AS'#qFjuJ9lpy;b&NDhi|jkxyz89:;<=>B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @ **OO^m,N~b pJ|R :_fbNcpZq8646 UnknownAhmadrathwan-rh6 maysamMAYSAMyousifmarwanRathwanOAXOVZ^ei!!t ,X8@|(  l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N 3 NB @ S DjJB S ?A)0!)r)+r)0!+r)+r$!+r",-/>@X]qy LN#*W_bgty-5\^kq 46AGy|.6  0 8 v ~    J R $ 8 @ I K ] e e h   2 6 w~  ^c{EJxzNQjr6=orsuvx_az<>TZ25z~08{|_cjr@BGM(-W_CKdk8?^abdz _ b H!K!S!U!!!!!!!!!!!" " """%"."2"3"5"""""W#^#_#f#m#s###$$f$l$|$$$$%%)%1%%%%%%%-&.&5&q&s&y&&&&&&&&&&&&&&&&&&C'J'q's''''''(("(M(R((((((((((())()*)2)4)\)`)p)r)))))))))))+*2*7*<*l*s*******#+%+Q+V+p+w+++c,j,x,},,, --?-F-------..<.G.J.K.R........./ /k/r/0 0i0o000000001 1d1e1l1m1o1111111111122222222 33@3G3L3N3u3w333144454:4;4@4K4N4O4P4R4e4g4444455.55565<5@5G5P5V5_5i5z5555 66(6-6?6J6666777788 888Z8_88888888888999 9%9*9999999~:::::::; ;;&;(;@;G;;;;;;;;;<<p<v<<<<<<<<<<<= =======>>>>>>>??#???????????@@0@7@Y@]@l@p@q@w@@@@@AABAEA_AaAxAzAAAAA6B8B~BBBBCCCCCDDDDDMDTDwD~DDDDDDDE E2E5E6E:E}EEEEEEEEF FFFuFxF~FFGGEGMGdGkGGGGGGG*H,H`HeHHHHHHHIIbIeIfIiIIIIIIIIIGKOKKKKKKKKLL L3L6LTLYL}LLLLLLM%M]M`M{MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNONSNfNiNNNNNNNNNOO3O8O@OCODOFOOOOOOOOO1P6PhPmPPPPQJQUQgQnQQQQR=RCRrRvRzR}RRRRRRR7S=SWS[S_ScSlSqSSSSSSS'T+TLTNTbTjTpTrTyTTTTTTTT*U,UJURUSUVUoUvUUUUUUUUUVVVV V$VKVXVVVVVVV8W9WBWFWLWzWWWWWWWX7X?XLXVXXXXXXXXYYBYGYWY`YYYYYYYYYZZZZ[[[[^[f[l[t[[[#\%\a\e\\\]]],]3]z]|]]]]]A^C^`^h^^^^^__5_8_=_C_D_G_X_\_______` `<`@`q`w```````IaNaYa[aaaaaaaaaab0b2bCbHbbbccKcRc[c^ccccccccc!d&ddd ee%e,eLePefemeeeeeeeffAfHfffgg0g6g7g?ggggggg8h;hhhhhhhhhhh iiLiTiiiiiiiiiiiiiiijjj"jCjHjWjZjzj}jjjjjiklkwkykkkkkkkllll l'l:l=lllllllnmpmmm6n8nMnWnXn]nnnnnnnnnnnnnnn oo#o'o;o=oGoMooooooo ppppppppUqYqcqhqoqqq{qqqqqqqqqqrr0r7rxrrrrrrrr9s=s>sBsLsQsXsZsssss t$tItLtathtttttttttu#u$u)u=uDuuuuuuuuuuuvv+v/v3v9vvvvvvv$w(w\wcwwwwwwwx%x&x,xVxXxkxtxxxxxxxy$y^yaywy|y}yyyyyyyyzzzz"z#z'z?AQY`ghkˆʈ߈*2fhɊΊՊڊ#*/Zaorsv$&_bŌnjȌ͌֌܌46bdnp07FKŎ9=joǏ̏ڏ@BIQRYZ\chʐАBHIO 02svגޒps]ay}ΕӕDK_dɖіҖ֖+-FHPR.6ݘ=Cls њԚښݚ8:FLZ_kmHKjm?FÝʝ՝ݝrw'-QTtwӟٟNS/2 ";CU\z¢âƢעޢst{|~#$*Ĥ$)bdťƥȥKOtyǦ̦֦.8QVϧק+Ũר '7}ĩɩکߩMW^deklv-.>?KWc *~ #>PT\wy~߯ "ɰFLM]ڱ,6Rbuز"2Ƴʳ̳,0q}ĴɴԴ #/135:Yehqryеӵ %'+,59>BHIMOͶζܶݶ)AMPR[biptxy~ &(7:ks(/58\_ҺԺorƻֻ*-0K]aiμмMUIUX`9;sy,HOP`aq(+V\]mLZuwy"BGbgx}.8mrNTnv&<X[ %_cemip}MXaefj?F !-/138&\^| !"+KMjnu~ Zbsvw|$8=|~ (0py%):?zGI );>Y\?I AGrv'./235IKnt(1KOPX ,0<mo"&'-;DEHy{sz$%+,019:ABGHKLPQUV\]i?B 56QSZ\'(9;56   A D (+XY !LM02=@KL^_LMwx ?@45 E"F"##$$L%N%[%\%{%|%''))++3,4,L-M---H.I.+/1/001111*2+222 3 33344O6Q6^6_666F7G7S7T7d7f7;;<<&>'>?@@@#B%BuCvCCCCCmGnGyGzGGGKKLLYM]M-O.O8Q9QQQSSSSSS&T'TDTFTgUhU.V/V!W"W X!XXXYYZZ[[N]O]]] _!___``aaVbWbddddneoe`fafnfofff7h8hlmnm5n6noopp.q/qqqrrssQvTvwwxx}!}.}/}o}q}~~~~݁ށUV}~CKXYln<=^_24`aƐǐnoɑʑߒ{|“ēlnwzKLghfg˝̝ԣգפؤ01?AJKYZMNQRFGLMɫʫijdeZ[ͮήst23pq89̲ͲLM_`ֳ׳67QR5;<BYgյ)-4wxѼҼ9:>?%&CD @ARS&'"#pq@EFijtuIJ9k~oxy&;ab%&MN i{kwz7?BAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).doc6GYO__CJo(()6GY@#P^JaJ$()ijksvx?@A00L00R0@0p040Rp0|000000001001810J0N10d101110000n1D00204 G:Times New Roman5Symbol8dntz|,XbjvFHJ   ƻjZUnH Z^J mHjZ^J UmHZ^J Z^J ZCJ^J CJaJ ^JZZ<CJ^J ZCJ^J ZCJ^J ZCJ^J Z0JaJ^J2 [&@&Normal$A$F@F Heading 1 $$@&5CJ@\_HaJ@^JF@F Heading 3 $$@&5CJ\aJ ^JnH<A@<Default Paragraph Font<&@<Footnote ReferenceH*^J,U@, Hyperlink >*B*^J:@: Footnote Text aJ^JnH*)@!* Page Number^J8 @28Footer 9r CJ^JnH,@B,Header 9r @B@R@ Body Text $dCJ_HaJ ^J2>@b2Title$CJ_HaJ0^J4J@r4Subtitle$ CJaJ^JDT@D Block Text $6CJ_HaJ ^JRC@RBody Text Indent$A$CJ_HaJ ^J a %Ips;~B"#$I%%'=(+(/034L68<? BE6ILMWPQ+VXYmZZ[\]__`Sbd]fjWlopsuNvwzp@[]xOoaW n W i*Z`HuAl!C"P###$9$%W&&(((%)X)))*@*+S,,,,,9>b9>be 6RS[(:6 B )Y!M1>?L_Mx @53& :ArialM @Traditional ArabicG @MCS ARAFAT HIGH; @Akhbar MTU @MCS Taybah H_I normal.K @Simplified ArabicU @MCS Taybah S_U normal.  F"#$M%N%\%|%')+4,M--I.,/-/.///011+22 334P6Q6_66G7T7e7;<'>@@$BvCCCnGzGGKLZM[M\M.O9QQSSSS'TEThU/V"W!XXYZ[O]]!__```aWbddoeafoff8hmm6nop/qqrrsRvwx }!}/}p}~~ށV~DEFGHIJKYm=_3aǐoʑ|ÓmnxLhg̝գؤ1@AKZNRGMʫje[ήt3q9ͲM`׳7RB !"#$%&'()xҼ:?&D AS'#qFjuJ9lpy;b&NDhi|)*+89:} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ NB @ S DjJB S ?)0!)r)+r)0!+r)+r$!+r",-/>@X]qy LN#*W_bgty-5\^kq 46AGy|.6  0 8 v ~    J R $ 8 @ I K ] e e h   2 6 w~  ^c{EJxzNQjr6=orsuvx_az<>TZ25z~08|_cjr@BGM(-W_CKdk8?^abdz _ b H!K!S!U!!!!!!!!!!!" " """%"."2"3"5"""""W#^#_#f#m#s###$$f$l$|$$$$%%)%1%%%%%%%.&5&q&s&y&&&&&&&&&&&&&&&&&&C'J'q's''''''(("(M(R((((((((((())()*)2)4)\)`)p)r)))))))))))+*2*7*<*l*s*******#+%+Q+V+p+w+++c,j,x,},,, --?-F-------..<.G.K.R........./ /k/r/0 0i0o00000001 1e1l1m1o1111111111122222222 33@3G3L3N3u3w333144454:4;4@4K4N4P4R4e4g4444455.55565<5@5G5P5V5_5i5z5555 66(6-6?6J6666777788 888Z8_88888888888999 9%9*9999999~:::::::; ;;&;(;@;G;;;;;;;;;<<p<v<<<<<<<<<<<= =======>>>>>>>??#???????????@@0@7@Y@]@l@p@q@w@@@@@AABAEA_AaAxAzAAAAA6B8B~BBBBCCCCCDDDDDMDTDwD~DDDDDDDE E2E5E6E:E}EEEEEEEEF FFFuFxF~FFGGEGMGdGkGGGGGGG*H,H`HeHHHHHHHIIbIeIfIiIIIIIIIIIGKOKKKKKKKKLL L3L6LTLYL}LLLLLLM%M]M`M{MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNONSNfNiNNNNNNNNNOO3O8O@OCODOFOOOOOOOOO1P6PhPmPPPPQJQUQgQnQQQQR=RCRrRvRzR}RRRRRRR7S=SWS[S_ScSlSqSSSSSSS'T+TLTNTbTjTpTrTyTTTTTTTT*U,UJURUSUVUoUvUUUUUUUUUVVVV V$VKVXVVVVVVV9WBWFWLWzWWWWWWWX7X?XLXVXXXXXXXYYBYGYWY`YYYYYYYYYZZZZ[[[[^[f[l[t[[[#\%\a\e\\]]],]3]z]|]]]]]A^C^`^h^^^^^__5_8_=_C_D_G_X_\_______` `<`@`q`w```````IaNaYa[aaaaaaaaaab0b2bCbHbbbccKcRc[c^ccccccccc!d&ddd ee%e,eLePefemeeeeeeeffAfHfffgg0g6g7g?ggggggg8h;hhhhhhhhhhh iiLiTiiiiiiiiiiiiiiijjj"jCjHjWjZjzj}jjjjjiklkwkykkkkkkkllll l'l:l=lllllllnmpmmm6n8nMnWnXn]nnnnnnnnnnnnnnn oo#o'o;o=oGoMooooooo ppppppppUqYqcqhqoqqq{qqqqqqqqqqrr0r7rxrrrrrrrr9s=s>sBsLsQsXsZsssss t$tItLtathtttttttttu#u$u)u=uDuuuuuuuuuuuvv+v/v3v9vvvvvvv$w(w\wcwwwwwwwx%x&x,xVxXxkxtxxxxxxxy$y^yaywy|y}yyyyyyyyzzz"z#z'z?AQY`ghkˆʈ߈*2fhɊΊՊڊ#*/Zaorsv$&_bŌnjȌ͌֌܌46bdnp07FKŎ9=joǏ̏ڏ@BIQRYZ\chʐАBHIO 02svגޒps]ay}ΕӕDK_dɖіҖ֖+-FHPR.6ݘ=Cls њԚښݚ8:FLZ_kmHKjm?FÝʝ՝ݝrw'-QTtwӟٟNS/2 ";CU\zâƢעޢt{|~#$*Ĥ$)bdťƥȥKOtyǦ̦֦.8QVϧק+Ũר '7}ĩɩکߩMW^deklv-.>?KWc *~ #>PT\y~߯ "ɰFLM]ڱ,6Rbuز"2Ƴʳ̳,0q}ĴɴԴ #/135:Yehqryеӵ %'+,59>BHIMζܶ)AMPR[biptxy~ &(7:ks(/58\_ҺԺorƻֻ*-0K]aiμмMUIUX`9;sy,HOP`aq(+V\]mLZuwy"BGbgx}.8mrNTnv&<X[ %_cemip}MXaefj?F !-/138&\^| !"+KMjnu~ Zbsvw|$8=|~ (0py%):?zGI );>Y\?I AGrv'./235IKnt(1KOPX ,0<mo"&'-;DEHy{sz:BCIJNOWX_`efijqruv|} 56QSZ\'(9;56   A D (+XY !LM02=@KL^_LMwx ?@45 E"F"##$$L%N%[%\%{%|%''))++3,4,L-M---H.I.+/1/001111*2+222 3 33344O6Q6^6_666F7G7S7T7d7f7;;<<&>'>?@@@#B%BuCvCCCCCmGnGyGzGGGKKLLYM]M-O.O8Q9QQQSSSSSS&T'TDTFTgUhU.V/V!W"W X!XXXYYZZ[[N]O]]] _!___``aaVbWbddddneoe`fafnfofff7h8hlmnm5n6noopp.q/qqqrrssQvTvwwxx}!}.}/}o}q}~~~~݁ށUV}~CKXYln<=^_24`aƐǐnoɑʑߒ{|“ēlnwzKLghfg˝̝ԣգפؤ01?AJKYZMNQRFGLMɫʫijdeZ[ͮήst23pq89̲ͲLM_`ֳ׳67QR5;<BYgյ)-4wxѼҼ9:>?%&CD @ARS&'"#pq@EFijtuIJ9k~oxy&;ab%&MN i{(+78:Ahmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).doc6GYO__CJo(()6GY@0#P^JaJ$()$')36:|}00L00R0@0p040Rp0|000000001810J0N10d1010000n1D00204 G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional ArabicG @MCS ARAFAT HIGH; @Akhbar MTU @MCS Taybah H_I normal.K @Simplified ArabicU @MCS Taybah S_U normal.E @Monotype Koufi#1h*&QFF~MB! 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (9/'D3F) 'D+'FJ) 941)) 9// (31) "0'1 (2007) ============ 156157 E @Monotype Koufi#1h*&QFH~MB!4x  $$9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1FJ*AhmadAhmad [&@&Normal$A$F@F Heading 1 $$@&5CJ@\_HaJ@^JF@F Heading 3 $$@&5CJ\aJ ^JnH<A@<Default Paragraph Font<&@<Footnote ReferenceH*^J,U@, Hyperlink >*B*^J:@: Footnote Text aJ^JnH*)@!* Page Number^J8 @28Footer 9r CJ^JnH,@B,Header 9r @B@R@ Body Text $dCJ_HaJ ^J2>@b2Title$CJ_HaJ0^J4J@r4Subtitle$ CJaJ^JDT@D Block Text $6CJ_HaJ ^JRC@RBody Text Indent$A$CJ_HaJ ^J a %Ips;~B"#$I%%'=(+(/034L68<? BE6ILMWPQ+VXYmZZ[\]__`Sbd]fjWlopsuNvwzp@[]xOoaW n W i*Z`HuAl!C"P###$9$%W&&(((%)X)))*@*+S,,,,,9>b9>be 6RS[(:6 B )Y!M1>?L_Mx @5 F"#$M%N%\%|%')+4,M--I.,/-/.///011+22 334P6Q6_66G7T7e7;<'>@@$BvCCCnGzGGKLZM[M\M.O9QQSSSS'TEThU/V"W!XXYZ[O]]!__`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@ @ ((qqt,N~b pJ|R :_fbNcpZq8646 UnknownAhmadrathwan-rh6 maysamMAYSAMyousifmarwanRathwanOX t!!t ,X8@|(  l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N 3 NB @ S DjJB S ?)0!)r)+r)0!+r)+r$!+r",-/>@X]qy LN#*W_bgty-5\^kq 46AGy|.6  0 8 v ~    J R $ 8 @ I K ] e e h   2 6 w~  ^c{EJxzNQjr6=orsuvx_az<>TZ25z~08{|_cjr@BGM(-W_CKdk8?^abdz _ b H!K!S!U!!!!!!!!!!!" " """%"."2"3"5"""""W#^#_#f#m#s###$$f$l$|$$$$%%)%1%%%%%%%-&.&5&q&s&y&&&&&&&&&&&&&&&&&&C'J'q's''''''(("(M(R((((((((((())()*)2)4)\)`)p)r)))))))))))+*2*7*<*l*s*******#+%+Q+V+p+w+++c,j,x,},,, --?-F-------..<.G.J.K.R........./ /k/r/0 0i0o000000001 1d1e1l1m1o1111111111122222222 33@3G3L3N3u3w333144454:4;4@4K4N4O4P4R4e4g4444455.55565<5@5G5P5V5_5i5z5555 66(6-6?6J6666777788 888Z8_88888888888999 9%9*9999999~:::::::; ;;&;(;@;G;;;;;;;;;<<p<v<<<<<<<<<<<= =======>>>>>>>??#???????????@@0@7@Y@]@l@p@q@w@@@@@AABAEA_AaAxAzAAAAA6B8B~BBBBCCCCCDDDDDMDTDwD~DDDDDDDE E2E5E6E:E}EEEEEEEEF FFFuFxF~FFGGEGMGdGkGGGGGGG*H,H`HeHHHHHHHIIbIeIfIiIIIIIIIIIGKOKKKKKKKKLL L3L6LTLYL}LLLLLLM%M]M`M{MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNONSNfNiNNNNNNNNNOO3O8O@OCODOFOOOOOOOOO1P6PhPmPPPPQJQUQgQnQQQQR=RCRrRvRzR}RRRRRRR7S=SWS[S_ScSlSqSSSSSSS'T+TLTNTbTjTpTrTyTTTTTTTT*U,UJURUSUVUoUvUUUUUUUUUVVVV V$VKVXVVVVVVV8W9WBWFWLWzWWWWWWWX7X?XLXVXXXXXXXXYYBYGYWY`YYYYYYYYYZZZZ[[[[^[f[l[t[[[#\%\a\e\\\]]],]3]z]|]]]]]A^C^`^h^^^^^__5_8_=_C_D_G_X_\_______` `<`@`q`w```````IaNaYa[aaaaaaaaaab0b2bCbHbbbccKcRc[c^ccccccccc!d&ddd ee%e,eLePefemeeeeeeeffAfHfffgg0g6g7g?ggggggg8h;hhhhhhhhhhh iiLiTiiiiiiiiiiiiiiijjj"jCjHjWjZjzj}jjjjjiklkwkykkkkkkkllll l'l:l=lllllllnmpmmm6n8nMnWnXn]nnnnnnnnnnnnnnn oo#o'o;o=oGoMooooooo ppppppppUqYqcqhqoqqq{qqqqqqqqqqrr0r7rxrrrrrrrr9s=s>sBsLsQsXsZsssss t$tItLtathtttttttttu#u$u)u=uDuuuuuuuuuuuvv+v/v3v9vvvvvvv$w(w\wcwwwwwwwx%x&x,xVxXxkxtxxxxxxxy$y^yaywy|y}yyyyyyyyzzzz"z#z'z?AQY`ghkˆʈ߈*2fhɊΊՊڊ#*/Zaorsv$&_bŌnjȌ͌֌܌46bdnp07FKŎ9=joǏ̏ڏ@BIQRYZ\chʐАBHIO 02svגޒps]ay}ΕӕDK_dɖіҖ֖+-FHPR.6ݘ=Cls њԚښݚ8:FLZ_kmHKjm?FÝʝ՝ݝrw'-QTtwӟٟNS/2 ";CU\z¢âƢעޢst{|~#$*Ĥ$)bdťƥȥKOtyǦ̦֦.8QVϧק+Ũר '7}ĩɩکߩMW^deklv-.>?KWc *~ #>PT\wy~߯ "ɰFLM]ڱ,6Rbuز"2Ƴʳ̳,0q}ĴɴԴ #/135:Yehqryеӵ %'+,59>BHIMOͶζܶݶ)AMPR[biptxy~ &(7:ks(/58\_ҺԺorƻֻ*-0K]aiμмMUIUX`9;sy,HOP`aq(+V\]mLZuwy"BGbgx}.8mrNTnv&<X[ %_cemip}MXaefj?F !-/138&\^| !"+KMjnu~ Zbsvw|$8=|~ (0py%):?zGI );>Y\?I AGrv'./235IKnt(1KOPX ,0<mo"&'-;DEHy{sz:BCIJNOWX_`efijqruv|} 56QSZ\'(9;56   A D (+XY !LM02=@KL^_LMwx ?@45 E"F"##$$L%N%[%\%{%|%''))++3,4,L-M---H.I.+/1/001111*2+222 3 33344O6Q6^6_666F7G7S7T7d7f7;;<<&>'>?@@@#B%BuCvCCCCCmGnGyGzGGGKKLLYM]M-O.O8Q9QQQSSSSSS&T'TDTFTgUhU.V/V!W"W X!XXXYYZZ[[N]O]]] _!___``aaVbWbddddneoe`fafnfofff7h8hlmnm5n6noopp.q/qqqrrssQvTvwwxx}!}.}/}o}q}~~~~݁ށUV}~CKXYln<=^_24`aƐǐnoɑʑߒ{|“ēlnwzKLghfg˝̝ԣգפؤ01?AJKYZMNQRFGLMɫʫijdeZ[ͮήst23pq89̲ͲLM_`ֳ׳67QR5;<BYgյ)-4wxѼҼ9:>?%&CD @ARS&'"#pq@EFijtuIJ9k~oxy&;ab%&MN i{(+78:Ahmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).doc6GYO__CJo(()6GY@0#P^JaJ$()$')36:|}~00L00R0@0p040Rp0|000000001810J0N10d101110000n1D00204 G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional ArabicG @MCS ARAFAT HIGH; @Akhbar MTU @MCS Taybah H_I normal.K @Simplified ArabicU @MCS Taybah S_U normal.E @Monotype Koufi#1h*&QFG~MB!4x9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1FJ*Ahmad``aWbddoeafoff8hmm6nop/qqrrsRvwx }!}/}p}~~ށV~DEFGHIJKYm=_3aǐoʑ|ÓmnxLhg̝գؤ1@AKZNRGMʫje[ήt3q9ͲM`׳7RB 156155 Ahmad [&@&Normal$A$F@F Heading 1 $$@&5CJ@\_HaJ@^JF@F Heading 3 $$@&5CJ\aJ ^JnH<A@<Default Paragraph Font<&@<Footnote ReferenceH*^J,U@, Hyperlink >*B*^J:@: Footnote Text aJ^JnH*)@!* Page Number^J8 @28Footer 9r CJ^JnH,@B,Header 9r @B@R@ Body Text $dCJ_HaJ ^J2>@b2Title$CJ_HaJ0^J4J@r4Subtitle$ CJaJ^JDT@D Block Text $6CJ_HaJ ^JRC@RBody Text Indent$A$CJ_HaJ ^J a %Ips;~B"#$I%%'=(+(/034L68<? BE6ILMWPQ+VXYmZZ[\]__`Sbd]fjWlopsuNvwzp@[]xOoaW n W i*Z`HuAl!C"P###$9$%W&&(((%)X)))*@*+S,,,,,9>b9>be 6RS[(:6 B )Y!M1>? !"#$%&'()xҼ:?&D AS'#qFjuJ9lpy;b&NDhi|jk =>XY]^_{|}~L_Mx @5 F"#$M%N%\%|%')+4,M--I.,/-/.///011+22 334P6Q6_66G7T7e7;<'>@@$BvCCCnGzGGKLZM[M\M.O9QQSSSS'TEThU/V"W!XXYZ[O]]!__```aWbddoeafoff8hmm6nop/qqrrsRvwx }!}/}p}~~ށV~DEFGHIJKYm=_3aǐoʑ|ÓmnxLhg̝գؤ1@AKZNRGMʫje[ήt3q9ͲM`׳7RB !"#$%&'()xҼ:?&D AS'#qFjuJ9lpy;b&NDhi|jk<=WX\]^z{|}~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @ **O,N~b pJ|R :_fbNcpZq8646 UnknownAhmadrathwan-rh6 maysamMAYSAMyousifmarwanRathwanOX!!t ,X@ @| (  l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N 3 NB @ S DjJB S ?( TB c $DԔ)0!)r)+r)0!+r)+r$!+rr1s",-/>@X]qy LN#*W_bgty-5\^kq 46AGy|.6  0 8 v ~    J R $ 8 @ I K ] e e h   2 6 w~  ^c{EJxzNQjr6=orsuvx_az<>TZ25z~08{|_cjr@BGM(-W_CKdk8?^abdz _ b H!K!S!U!!!!!!!!!!!" " """%"."2"3"5"""""W#^#_#f#m#s###$$f$l$|$$$$%%)%1%%%%%%%-&.&5&q&s&y&&&&&&&&&&&&&&&&&&C'J'q's''''''(("(M(R((((((((((())()*)2)4)\)`)p)r)))))))))))+*2*7*<*l*s*******#+%+Q+V+p+w+++c,j,x,},,, --?-F-------..<.G.J.K.R........./ /k/r/0 0i0o000000001 1d1e1l1m1o1111111111122222222 33@3G3L3N3u3w333144454:4;4@4K4N4O4P4R4e4g4444455.55565<5@5G5P5V5_5i5z5555 66(6-6?6J6666777788 888Z8_88888888888999 9%9*9999999~:::::::; ;;&;(;@;G;;;;;;;;;<<p<v<<<<<<<<<<<= =======>>>>>>>??#???????????@@0@7@Y@]@l@p@q@w@@@@@AABAEA_AaAxAzAAAAA6B8B~BBBBCCCCCDDDDDMDTDwD~DDDDDDDE E2E5E6E:E}EEEEEEEEF FFFuFxF~FFGGEGMGdGkGGGGGGG*H,H`HeHHHHHHHIIbIeIfIiIIIIIIIIIGKOKKKKKKKKLL L3L6LTLYL}LLLLLLM%M]M`M{MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNONSNfNiNNNNNNNNNOO3O8O@OCODOFOOOOOOOOO1P6PhPmPPPPQJQUQgQnQQQQR=RCRrRvRzR}RRRRRRR7S=SWS[S_ScSlSqSSSSSSS'T+TLTNTbTjTpTrTyTTTTTTTT*U,UJURUSUVUoUvUUUUUUUUUVVVV V$VKVXVVVVVVV8W9WBWFWLWzWWWWWWWX7X?XLXVXXXXXXXXYYBYGYWY`YYYYYYYYYZZZZ[[[[^[f[l[t[[[#\%\a\e\\\]]],]3]z]|]]]]]A^C^`^h^^^^^__5_8_=_C_D_G_X_\_______` `<`@`q`w```````IaNaYa[aaaaaaaaaab0b2bCbHbbbccKcRc[c^ccccccccc!d&ddd ee%e,eLePefemeeeeeeeffAfHfffgg0g6g7g?ggggggg8h;hhhhhhhhhhh iiLiTiiiiiiiiiiiiiiijjj"jCjHjWjZjzj}jjjjjiklkwkykkkkkkkllll l'l:l=lllllllnmpmmm6n8nMnWnXn]nnnnnnnnnnnnnnn oo#o'o;o=oGoMooooooo ppppppppUqYqcqhqoqqq{qqqqqqqqqqrr0r7rxrrrrrrrr9s=s>sBsLsQsXsZsssss t$tItLtathtttttttttu#u$u)u=uDuuuuuuuuuuuvv+v/v3v9vvvvvvv$w(w\wcwwwwwwwx%x&x,xVxXxkxtxxxxxxxy$y^yaywy|y}yyyyyyyyzzzz"z#z'z?AQY`ghkˆʈ߈*2fhɊΊՊڊ#*/Zaorsv$&_bŌnjȌ͌֌܌46bdnp07FKŎ9=joǏ̏ڏ@BIQRYZ\chʐАBHIO 02svגޒps]ay}ΕӕDK_dɖіҖ֖+-FHPR.6ݘ=Cls њԚښݚ8:FLZ_kmHKjm?FÝʝ՝ݝrw'-QTtwӟٟNS/2 ";CU\z¢âƢעޢst{|~#$*Ĥ$)bdťƥȥKOtyǦ̦֦.8QVϧק+Ũר '7}ĩɩکߩMW^deklv-.>?KWc *~ #>PT\wy~߯ "ɰFLM]ڱ,6Rbuز"2Ƴʳ̳,0q}ĴɴԴ #/135:Yehqryеӵ %'+,59>BHIMOͶζܶݶ)AMPR[biptxy~ &(7:ks(/58\_ҺԺorƻֻ*-0K]aiμмMUIUX`9;sy,HOP`aq(+V\]mLZuwy"BGbgx}.8mrNTnv&<X[ %_cemip}MXaefj?F !-/138&\^| !"+KMjnu~ Zbsvw|$8=|~ (0py%):?zGI );>Y\?I AGrv'./235IKnt(1KOPX ,0<mo"&'-;DEHy{sz$%+,019:ABGHKLPQUV\]ik 5;X[ 56QSZ\'(9;56   A D (+XY !LM02=@KL^_LMwx ?@45 E"F"##$$L%N%[%\%{%|%''))++3,4,L-M---H.I.+/1/001111*2+222 3 33344O6Q6^6_666F7G7S7T7d7f7;;<<&>'>?@@@#B%BuCvCCCCCmGnGyGzGGGKKLLYM]M-O.O8Q9QQQSSSSSS&T'TDTFTgUhU.V/V!W"W X!XXXYYZZ[[N]O]]] _!___``aaVbWbddddneoe`fafnfofff7h8hlmnm5n6noopp.q/qqqrrssQvTvwwxx}!}.}/}o}q}~~~~݁ށUV}~CKXYln<=^_24`aƐǐnoɑʑߒ{|“ēlnwzKLghfg˝̝ԣգפؤ01?AJKYZMNQRFGLMɫʫijdeZ[ͮήst23pq89̲ͲLM_`ֳ׳67QR5;<BYgյ)-4wxѼҼ9:>?%&CD @ARS&'"#pq@EFijtuIJ9k~oxy&;ab%&MN i{;=VX[\^yAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).doc6GYO__CJo(()6GY@8#P^JaJ $()ijkmr X[@@L@@R@@@p@4@Rp@|@@@@@@@@A@@AAAAJ@@A8A@J@NA@dA@AAA@@@@nAD@@2@4 G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional ArabicG @MCS ARAFAT HIGH; @Akhbar MTU @MCS Taybah H_I normal.K @Simplified ArabicU @MCS Taybah S_U normal.E @Monotype Koufi#1h*&QFI~MB!4x9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1FJ*AhmadAhmad/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1FJ*AhmadAhmad [&@&Normal$A$F@F Heading 1 $$@&5CJ@\_HaJ@^JF@F Heading 3 $$@&5CJ\aJ ^JnH<A@<Default Paragraph Font<&@<Footnote ReferenceH*^J,U@, Hyperlink >*B*^J:@: Footnote Text aJ^JnH*)@!* Page Number^J8 @28Footer 9r CJ^JnH,@B,Header 9r @B@R@ Body Text $dCJ_HaJ ^J2>@b2Title$CJ_HaJ0^J4J@r4Subtitle$ CJaJ^JDT@D Block Text $6CJ_HaJ ^JRC@RBody Text Indent$A$CJ_HaJ ^J a %Ips;~B"#$I%%'=(+(/034L68<? BE6ILMWPQ+VXYmZZ[\]__`Sbd]fjWlopsuNvwzp@[]xOoaW n W i*Z`HuAl!C"P###$9$%W&&(((%)X)))*@*+S,,,,,9>b9>be 6RS[(:6 B )Y!M1>?L_Mx @5 F"#$M%N%\%|%')+4,M--I.,/-/.///011+22 334P6Q6_66G7T7e7;<'>@@$BvCCCnGzGGKLZM[M\M.O9QQSSSS'TEThU/V"W!XXYZ[O]]!__```aWbddoeafoff8hmm6nop/qqrrSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8XCompObjj0TablegsRvwx }!}/}p}~~ށV~DEFGHIJKYm=_3aǐoʑ|ÓmnxLhg̝գؤ1@AKZNRGMʫje[ήt3q9ͲM`׳7RB !"#$%&'()xҼ:?&D AS'#qFjuJ9lpy;b&NDhi|jk !>?YZ^_`|}~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @ **O,N~b pJ|R :_fbNcpZq8646 UnknownAhmadrathwan-rh6 maysamMAYSAMyousifmarwanRathwanOX!!t ,X@  @| (  l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N 3 NB @ S DjJB S ?|d( TB c $DԔT N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11)0!)r)+r)0!+r)+r$!+rr1sNn"s",-/>@X]qy LN#*W_bgty-5\^kq 46AGy|.6  0 8 v ~    J R $ 8 @ I K ] e e h   2 6 w~  ^c{EJxzNQjr6=orsuvx_az<>TZ25z~08{|_cjr@BGM(-W_CKdk8?^abdz _ b H!K!S!U!!!!!!!!!!!" " """%"."2"3"5"""""W#^#_#f#m#s###$$f$l$|$$$$%%)%1%%%%%%%-&.&5&q&s&y&&&&&&&&&&&&&&&&&&C'J'q's''''''(("(M(R((((((((((())()*)2)4)\)`)p)r)))))))))))+*2*7*<*l*s*******#+%+Q+V+p+w+++c,j,x,},,, --?-F-------..<.G.J.K.R........./ /k/r/0 0i0o000000001 1d1e1l1m1o1111111111122222222 33@3G3L3N3u3w333144454:4;4@4K4N4O4P4R4e4g4444455.55565<5@5G5P5V5_5i5z5555 66(6-6?6J6666777788 888Z8_88888888888999 9%9*9999999~:::::::; ;;&;(;@;G;;;;;;;;;<<p<v<<<<<<<<<<<= =======>>>>>>>??#???????????@@0@7@Y@]@l@p@q@w@@@@@AABAEA_AaAxAzAAAAA6B8B~BBBBCCCCCDDDDDMDTDwD~DDDDDDDE E2E5E6E:E}EEEEEEEEF FFFuFxF~FFGGEGMGdGkGGGGGGG*H,H`HeHHHHHHHIIbIeIfIiIIIIIIIIIGKOKKKKKKKKLL L3L6LTLYL}LLLLLLM%M]M`M{MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNONSNfNiNNNNNNNNNOO3O8O@OCODOFOOOOOOOOO1P6PhPmPPPPQJQUQgQnQQQQR=RCRrRvRzR}RRRRRRR7S=SWS[S_ScSlSqSSSSSSS'T+TLTNTbTjTpTrTyTTTTTTTT*U,UJURUSUVUoUvUUUUUUUUUVVVV V$VKVXVVVVVVV8W9WBWFWLWzWWWWWWWX7X?XLXVXXXXXXXXYYBYGYWY`YYYYYYYYYZZZZ[[[[^[f[l[t[[[#\%\a\e\\\]]],]3]z]|]]]]]A^C^`^h^^^^^__5_8_=_C_D_G_X_\_______` `<`@`q`w```````IaNaYa[aaaaaaaaaab0b2bCbHbbbccKcRc[c^ccccccccc!d&ddd ee%e,eLePefemeeeeeeeffAfHfffgg0g6g7g?ggggggg8h;hhhhhhhhhhh iiLiTiiiiiiiiiiiiiiijjj"jCjHjWjZjzj}jjjjjiklkwkykkkkkkkllll l'l:l=lllllllnmpmmm6n8nMnWnXn]nnnnnnnnnnnnnnn oo#o'o;o=oGoMooooooo ppppppppUqYqcqhqoqqq{qqqqqqqqqqrr0r7rxrrrrrrrr9s=s>sBsLsQsXsZsssss t$tItLtathtttttttttu#u$u)u=uDuuuuuuuuuuuvv+v/v3v9vvvvvvv$w(w\wcwwwwwwwx%x&x,xVxXxkxtxxxxxxxy$y^yaywy|y}yyyyyyyyzzzz"z#z'z?AQY`ghkˆʈ߈*2fhɊΊՊڊ#*/Zaorsv$&_bŌnjȌ͌֌܌46bdnp07FKŎ9=joǏ̏ڏ@BIQRYZ\chʐАBHIO 02svגޒps]ay}ΕӕDK_dɖіҖ֖+-FHPR.6ݘ=Cls њԚښݚ8:FLZ_kmHKjm?FÝʝ՝ݝrw'-QTtwӟٟNS/2 ";CU\z¢âƢעޢst{|~#$*Ĥ$)bdťƥȥKOtyǦ̦֦.8QVϧק+Ũר '7}ĩɩکߩMW^deklv-.>?KWc *~ #>PT\wy~߯ "ɰFLM]ڱ,6Rbuز"2Ƴʳ̳,0q}ĴɴԴ #/135:Yehqryеӵ %'+,59>BHIMOͶζܶݶ)AMPR[biptxy~ &(7:ks(/58\_ҺԺorƻֻ*-0K]aiμмMUIUX`9;sy,HOP`aq(+V\]mLZuwy"BGbgx}.8mrNTnv&<X[ %_cemip}MXaefj?F !-/138&\^| !"+KMjnu~ Zbsvw|$8=|~ (0py%):?zGI );>Y\?I AGrv'./235IKnt(1KOPX ,0<mo"&'-;DEHy{sz$%+,019:ABGHKLPQUV\]ik 6<Y\ 56QSZ\'(9;56   A D (+XY !LM02=@KL^_LMwx ?@45 E"F"##$$L%N%[%\%{%|%''))++3,4,L-M---H.I.+/1/001111*2+222 3 33344O6Q6^6_666F7G7S7T7d7f7;;<<&>'>?@@@#B%BuCvCCCCCmGnGyGzGGGKKLLYM]M-O.O8Q9QQQSSSSSS&T'TDTFTgUhU.V/V!W"W X!XXXYYZZ[[N]O]]] _!___``aaVbWbddddneoe`fafnfofff7h8hlmnm5n6noopp.q/qqqrrssQvTvwwxx}!}.}/}o}q}~~~~݁ށUV}~CKXYln<=^_24`aƐǐnoɑʑߒ{|“ēlnwzKLghfg˝̝ԣգפؤ01?AJKYZMNQRFGLMɫʫijdeZ[ͮήst23pq89̲ͲLM_`ֳ׳67QR5;<BYgյ)-4wxѼҼ9:>?%&CD @ARS&'"#pq@EFijtuIJ9k~oxy&;ab%&MN i{ <>WY\]_zAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).doc6GYO__CJo(()6GY@ #P^JaJ,$()ijkmr Y\@@L@@R@@@p@4@Rp@|@@@@@@@@A@@AAAAJ@@A8A@JA@NA @dA@AAA@@@@nAD@@2@4 G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional ArabicG @MCS ARAFAT HIGH; @Akhbar MTU @MCS Taybah H_I normal.K @Simplified ArabicU @MCS Taybah S_U normal.E @Monotype Koufi#1h*&QFI~MB!4x9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1FJ*AhmadAhmadANAP@Z@\A^@`@b@dAfA@@@@@@.@ G:Times New Roman5Ql6bjbjȃ ),c]rUvwyyyyٛٛٛ8|y/E(m$vCyգo@wyyR=www*@yyyyyyyyww by6y$+{y!ٛzqRoot Entry FQ^+{Data 1TableWordDocument   "&#$%'+()*.,-v/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkwxyz{|}~`C ZOh+'0l  ( 4 @LT\d Mi AhmadhmaANormalAhmadl25aMicrosoft Word 8.0@2 @^@ҍ+{~ FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89qZ՜.+,D՜.+,T hp College Of LawBMxU Title(RZ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{090146CC-C431-44D4-A3A8-D4D6B2A4CB1D}AH 8Shttp://www.finances.gouv.fr/rglementation/avis/conseil- consommation/avisinfo.htmQMhttp://www.uruklink.net/\   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@D]_EFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ[A^Babcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @ **O,N~b pJ|R :_fbNcpZq86 46 UnknownAhmadrathwan-rh6 maysamMAYSAMyousifmarwanRathwanOX!!t ,X@  @| (  l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N 3 NB @ S DjJB S ?T <( TB c $DԔT N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11T N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11)0!)r)+r)0!+r)+r$!+rr1sNn"s]}"s",-/>@X]qy LN#*W_bgty-5\^kq 46AGy|.6  0 8 v ~    J R $ 8 @ I K ] e e h   2 6 w~  ^c{EJxzNQjr6=orsuvx_az<>TZ25z~08{|_cjr@BGM(-W_CKdk8?^abdz _ b H!K!S!U!!!!!!!!!!!" " """%"."2"3"5"""""W#^#_#f#m#s###$$f$l$|$$$$%%)%1%%%%%%%-&.&5&q&s&y&&&&&&&&&&&&&&&&&&C'J'q's''''''(("(M(R((((((((((())()*)2)4)\)`)p)r)))))))))))+*2*7*<*l*s*******#+%+Q+V+p+w+++c,j,x,},,, --?-F-------..<.G.J.K.R........./ /k/r/0 0i0o000000001 1d1e1l1m1o1111111111122222222 33@3G3L3N3u3w333144454:4;4@4K4N4O4P4R4e4g4444455.55565<5@5G5P5V5_5i5z5555 66(6-6?6J6666777788 888Z8_88888888888999 9%9*9999999~:::::::; ;;&;(;@;G;;;;;;;;;<<p<v<<<<<<<<<<<= =======>>>>>>>??#???????????@@0@7@Y@]@l@p@q@w@@@@@AABAEA_AaAxAzAAAAA6B8B~BBBBCCCCCDDDDDMDTDwD~DDDDDDDE E2E5E6E:E}EEEEEEEEF FFFuFxF~FFGGEGMGdGkGGGGGGG*H,H`HeHHHHHHHIIbIeIfIiIIIIIIIIIGKOKKKKKKKKLL L3L6LTLYL}LLLLLLM%M]M`M{MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNONSNfNiNNNNNNNNNOO3O8O@OCODOFOOOOOOOOO1P6PhPmPPPPQJQUQgQnQQQQR=RCRrRvRzR}RRRRRRR7S=SWS[S_ScSlSqSSSSSSS'T+TLTNTbTjTpTrTyTTTTTTTT*U,UJURUSUVUoUvUUUUUUUUUVVVV V$VKVXVVVVVVV8W9WBWFWLWzWWWWWWWX7X?XLXVXXXXXXXXYYBYGYWY`YYYYYYYYYZZZZ[[[[^[f[l[t[[[#\%\a\e\\\]]],]3]z]|]]]]]A^C^`^h^^^^^__5_8_=_C_D_G_X_\_______` `<`@`q`w```````IaNaYa[aaaaaaaaaab0b2bCbHbbbccKcRc[c^ccccccccc!d&ddd ee%e,eLePefemeeeeeeeffAfHfffgg0g6g7g?ggggggg8h;hhhhhhhhhhh iiLiTiiiiiiiiiiiiiiijjj"jCjHjWjZjzj}jjjjjiklkwkykkkkkkkllll l'l:l=lllllllnmpmmm6n8nMnWnXn]nnnnnnnnnnnnnnn oo#o'o;o=oGoMooooooo ppppppppUqYqcqhqoqqq{qqqqqqqqqqrr0r7rxrrrrrrrr9s=s>sBsLsQsXsZsssss t$tItLtathtttttttttu#u$u)u=uDuuuuuuuuuuuvv+v/v3v9vvvvvvv$w(w\wcwwwwwwwx%x&x,xVxXxkxtxxxxxxxy$y^yaywy|y}yyyyyyyyzzzz"z#z'z?AQY`ghkˆʈ߈*2fhɊΊՊڊ#*/Zaorsv$&_bŌnjȌ͌֌܌46bdnp07FKŎ9=joǏ̏ڏ@BIQRYZ\chʐАBHIO 02svגޒps]ay}ΕӕDK_dɖіҖ֖+-FHPR.6ݘ=Cls њԚښݚ8:FLZ_kmHKjm?FÝʝ՝ݝrw'-QTtwӟٟNS/2 ";CU\z¢âƢעޢst{|~#$*Ĥ$)bdťƥȥKOtyǦ̦֦.8QVϧק+Ũר '7}ĩɩکߩMW^deklv-.>?KWc *~ #>PT\wy~߯ "ɰFLM]ڱ,6Rbuز"2Ƴʳ̳,0q}ĴɴԴ #/135:Yehqryеӵ %'+,59>BHIMOͶζܶݶ)AMPR[biptxy~ &(7:ks(/58\_ҺԺorƻֻ*-0K]aiμмMUIUX`9;sy,HOP`aq(+V\]mLZuwy"BGbgx}.8mrNTnv&<X[ %_cemip}MXaefj?F !-/138&\^| !"+KMjnu~ Zbsvw|$8=|~ (0py%):?zGI );>Y\?I AGrv'./235IKnt(1KOPX ,0<mo"&'-;DEHy{sz$%+,019:ABGHKLPQUV\]ik !7=Z] 56QSZ\'(9;56   A D (+XY !LM02=@KL^_LMwx ?@45 E"F"##$$L%N%[%\%{%|%''))++3,4,L-M---H.I.+/1/001111*2+222 3 33344O6Q6^6_666F7G7S7T7d7f7;;<<&>'>?@@@#B%BuCvCCCCCmGnGyGzGGGKKLLYM]M-O.O8Q9QQQSSSSSS&T'TDTFTgUhU.V/V!W"W X!XXXYYZZ[[N]O]]] _!___``aaVbWbddddneoe`fafnfofff7h8hlmnm5n6noopp.q/qqqrrssQvTvwwxx}!}.}/}o}q}~~~~݁ށUV}~CKXYln<=^_24`aƐǐnoɑʑߒ{|“ēlnwzKLghfg˝̝ԣգפؤ01?AJKYZMNQRFGLMɫʫijdeZ[ͮήst23pq89̲ͲLM_`ֳ׳67QR5;<BYgյ)-4wxѼҼ9:>?%&CD @ARS&'"#pq@EFijtuIJ9k~oxy&;ab%&MN i{ !=?XZ]^`{Ahmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of #.asdAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).docAhmad&C:\My Documents\Rafedeen31\#. 3'1).doc6GYO__CJo(()6GY@ #P^JaJD$()ijkmr !Z]@@L@@R@@@p@4@Rp@|@@@@@@@@ A@@AAAAJ@@A8A @JA@NA @dA @hA@AAA@@@ @nAD@@2@4 G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional ArabicG @MCS ARAFAT HIGH; @Akhbar MTU @MCS Taybah H_I normal.K @Simplified ArabicU @MCS Taybah S_U normal.E @Monotype Koufi#1h*&QFI~MB!4x9B/ 'D'F*A'9 (4(C) 'D'F*1FJ*AhmadAhmadSZ\'(9;56   A D (+XY !LM02CQ|6bjbjȃ"),c]g ;;;8;|C<==(#>9>9>[F[F[F@BBBBBB${vf[[FcEE^[F[Ff59>9>*<555[F6@9>9>@[F@55ǘ O6@9><$A,{!;8Root Entry FQ^A,{Data 1TableWordDocument"SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8XCompObjj0Table   "&#$%'+()*.,-v/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijlmnoprstuwxyz{|}~ZOh+'0l  ( 4 @LT\d Mi AhmadhmaANormalAhmadl26aMicrosoft Word 8.0@2 @^@Q+{~ FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89qZ՜.+,D՜.+,T hp College Of LawBMxU Title(RZ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{090146CC-C431-44D4-A3A8-D4D6B2A4CB1D}AH 8Shttp://www.finances.gouv.fr/rglementation/avis/conseil- consommation/avisinfo.htmQMhttp://www.uruklink.net/\   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@D]_EFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ[A^abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`C!