ࡱ> GIDEFQzbjbjȃ2*n]&&&882 \ t/R> > (f f f QQQQQQQ$TVbQ*^QN**f f *> NNN.*f f Q****QNNP:RQ,6Qf < ?ZAf ~Q /. J'31 ('3E 0FHF 'D3(9'HJ E/13 'DB'FHF 'DE/FJ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5D#. 5HF CD 92J2 9(/ 'DC1JE E/13 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE9G/ 'D*BFJ / B3E 'D%/'1) 'DB'FHFJ)EB/E): *9/ 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'D'C+1 4JH9'K AJ 'DHB* 'D-'61 D'2/J'/ 'D-',) 'DI EH'C() 'D*7H1 D'3JE' '0' 91AF' 'F GF'C *('JF'K H'6-'K (JF /HD 'D9'DE AJ E,'D *BFJ) 'DE9DHE'* -J+ *39I 'D/HD 'DF'EJ) DD*.D5 EF E4'CDG' 'D'B*5'/J) D*,'H2 -'D) 'D*.DA H*9HJ6 -'D) 'D*#.J1 E9*E/) D*-BJB 0DC 9DI FBD 'D*CFHDH,J' 'DE*B/E) AJ E.*DA 'DB7'9'* 'D'F*',J) A8G1* G0G 'D9BH/ 'D*J *1C2 AJ ,HG1G' 9DI 9F'51 E9FHJ) (Morals) **E+D AJ E9DHE'* #H E3'9/) AFJ) #H -BHB '.*1'9 A*9ED 9DI FBDG' EF 'D71A 'D'HD 'DE,G2 (Supplier) 'DI 'D71A 'D+'FJ 'DE*DBJ (Recipient) . H'GE E' **EJ2 (G G0G 'D9BH/ GH *FH9 5H1G' *(9'K D*FH9 'DE-D AEF G0G 'D9BH/ E' JF5( 9DI FBD 'D*CFHDH,J' (,EJ9 9F'51G' HEFG' E' JF5( 9DI 9F51 E9JF #H 'C+1 EF 9F'51G' #H JCHF EH6H9G *B/JE .(1) #H '3*4'1) #H ,G/ E9JF HG0' J(/H (4CD H'6- '0' C'F 'D71A 'DED*BJ (Recipient) D' JEDC 'DB/1) 9DI '3*J9'( H'3*./'E H*7HJ1 'D*CFHDH,J' 'DEFBHD). G0' 'D*FH9 'D0J ,9D EF 'D59H() *-/J/ E'GJ) 'D9B/ H('D*'DJ '3F'/G 'DI '-/ 'D9BH/ 'DE91HA) H*2/'/ G0G 'D59H() AJ 'D*41J9'* 'D*J :'( AJG' 'D*F8JE 'DB'FHFJ D'-C'E G0' 'DFH9 EF 'D9BH/ CE' GH 'D-'D ('DF3() DD*41J9 'D91'BJ HD*3DJ7 'D6H! 9DI G0G 'DE3#D) '3*9F' ('D'-C'E 'D*41J9J) 'D*J 'H1/G' B'FHF 'D*,'1) 'DE51J 1BE (17) D3F) 1999 H0DC EF .D'D 'DE(-+JF 'D*'DJJF : 'DE(-+ 'D'HD : E'GJ) 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' - 'DE7D( 'D'HD : 'D*91JA (9B/ FBD 'D*CFHDH,J' . 'DA19 'D'HD : 'DE/DHD 'DD:HJ D'57D'- 'D*CFHDH,J' . 'DA19 'D+'FJ : 'DE/DHD 'D'B*5'/J D'57D'- 'D*CFHDH,J' . 'DA19 'D+'D+ : 'DE/DHD 'DB'FHFJ D'57D'- 'D*CFHDH,J' . - 'DE7D( 'D+'FJ : .5'&5 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' . - 'DE7D( 'D+'D+ : *EJJ2 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 9F (96 'D-'D'* 'DE4'(G) . 'DA19 'D'HD : *EJJ2 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 9F 'DE91A) 'DAFJ) . 'DA19 'D+'FJ : *EJJ2 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 9F 9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) 'DE(-+ 'D+'FJ : 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' - 'DE7D( 'D'HD : 'D'*,'G'* 'DABGJ) 'D9'E) D*B3JE 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' . - 'DE7D( 'D+'FJ : 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'DE3E') . - 'DE7D( 'D+'D+ : 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'D*,'1J) . 'D.'*E) ('DF*'&, H'D*H5J'*) B'&E) 'DE5'/1 'DE(-+ 'D#HD E'GJ) 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 'F (-+ E'GJ) 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' JB*6J EF' 'F FH29 G0' 'DE(-+ 'DI +D'+) E7'D( J*F'HD 'DE7D( 'D'HD 'D*91JA (9B/ FBD 'D*CFHDH,J' AJ -JF J*F'HD 'DE7D( 'D+'FJ (J'F .5'&5 G0' 'D9B/ 'E' 'DE7D( 'D+'D+ A'FG J*F'HD *EJJ2G 9F (96 'D-'D'* 'DB'FHFJ) 'DE4'(G) . 'DE7D( 'D#HD 'D*91JA (9B/ FBD 'D*CFHDH,J' '(*/'!K D'(/ EF ED'-8) :J'( 'D*F8JE 'D*41J9J AJ 'D91'B DE+D G0' 'DFH9 EF 'D9BH/ 'DE*9DB) ('DEDCJ) 'DAC1J) H0DC 9DI 59J/ 'DB'FHF 'DE/FJ H'DB'FHF 'D*,'1J H-*I B'FHF 'DFBD AB/ 91A 'DFBD ('FG 'D9B/ 'D0J JD*2E (EB*6'G 4.5 J3EI 'DF'BD (#F JFBD 4J&'K #H 4.5'K EF EC'F 'DI '.1 (H3'&7G 'D.'5) EB'(D ',1) E9JF)() H9DI 59J/ 'D*41J9'* AB/ 91A* 'DE'/) (5) EF B'FHF 'DFBD 'D91'BJ 1BE (80) D3F) 1983 9B/ 'DFBD ('FG "'*A'B JD*2E 'DF'BD (EB*6'G (FBD 4.5 #H 4J! EF EC'F 'DI '.1 DB'! ',1 E9JF" . H(9/ 'F *71BF' D*91JA 9B/ 'DFBD (H,G 9'E C'F EF 'D61H1J *91JA 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' (H,G .'5 0DC 'F .J1 EF'G, 'D(-+ E' (/#F' AJG (*91JA 'DEH6H9 DF3*(JF -/H/G HF13E E9'DEG (H6H- H'D*91JA (9B/ FBD 'D*CFHDH,J' (E9F'G 'DB'FHFJ J*7D( *91JAG D:HJ'K H'B*5'/J'K HG0' E' 3F*F'HDG 9DI 'DF-H 'D"*J : 'DA19 'D#HD 'DE/DHD 'DD:HJ D'57D'- 'D*CFHDH,J' 'F CDE) 'D*CFHDH,J' DJ3* 91(J) 'D'5D H'FE' GJ **CHF EF EB79JF GE' (Techne) H*9FJ 'DAF #H 'D5F'9) (Logos) H*9FJ 'D/1'3) #H 'D9DE HAJ 'DD:) 'DA1F3J) CDE) (Technique) H*9FJ '3DH( '/'! 'DEGF) #H 'D5F9) H*7H1* F3(J'K 'DI CDE) (Technologic) HJB5/ (G' 9DE 'DAFHF H'DEGF #H 9DE 'DAFHF H'D-1A #H 9DE 'D5F'9) (). HAJ 'DD:) 'D91(J) ACDE) (Technology) DJ3* 91(J) 'DEF4# %0 91(* 'DI CDE) 'D*BFJ) 9DI '3'3 H,H/ *4'(G AJ 'DDA8 H'DE9FI (JF 'DCDE*JF 'D91(J) H'D',F(J) H0DC 9DI '3'3 'F 'DCDE) 'D91(J) DG' ':D( -1HA 'DCDE) 'D',F(J) . A6D'K 9F 0DC A%F CDE) 'D*BFJ) H'D'*B'F E4*B) EF 'DA9D *BF H%*B'F 'D#E1 #-C'EG () H#*BF 'D4J! #-CEG B'D *9'DI ((5OFR9N 'DDQNGP 'DQN0PJ #N*RBNFN CODQN 4NJR!M)) () H'D*BFJ) GJ *#DJA) EF 'D9DEJ'* 'DE3*./E) A9D'K AJ 'F*', 3D9) E9JF) AJ -JF 'F 'D*CFHDH,J' GJ 'DB/1) 9DI 'F4'! #H '.*J'1 'D*BFJ'* 'DE.*DA) EF F'-J) H9DI '9/'/G' H'3*9E'DG' EF F'-J) '.1I H(*9(J1 ".1 A%F 'D*BFJ'* GJ E,EH9) EF 'D'3'DJ( #H 'D'FE'7 AJ -JF 'F 'D*CFHDH,J' GJ E,EH9) EF 'DE9'1A () . 'DA19 'D+'FJ 'DE/DHD 'D'B*5'/J D'57D'- 'D*CFHDH,J' 'F 'DE/DHD 'D'B*5'/J DE57D- 'D*CFHDH,J' J4J1 'DI E,EH9) 'DE9'1A H'D71B 'D9DEJ) 'DD'2E) D*-HJD 9F'51 'D'F*', 'DI EF*,'* H**6EF H8'&A 'D'F*', H'D'/'1) H'D*F8JE E9*E/) 9DI 'D9DE HE1*C2) 9DI 'D(-+ H'D*7HJ1 () 'E' ('DF3() DD9D'B) (JF E57D- 'D9DE H'D*CFHDH,J' A%F DCD EFGE' H8JA) E91AJ) E9JF) '0' 5- E+D G0' 'D*9(J1 A'D9DE GH E91A) "DE'0'" 'E' 'D*CFHDH,J' AGJ E91A) "CJA" H(*9(J1 ".1 A%F 'D9DE GH F3B E91AJ JF5( 9DI 'D(-+ AJ 'D9D'B) 'D3((J) 'D9DEJ) H9D'B'*G' . (JFE' 'D*CFHDH,J' *F5( 9DI 'DCJAJ) 'D*J **9DB (*7(JB 'D9DE AJ E,'D 'D'F*', ('DE9FI 'DH'39 . H'D9DE GH E5/1 'DBH'FJF H'DF81J'* 'D9'E) (JFE' 'D*CFHDH,J' GJ 9('1) 9F *7(JB G0G 'DF81J'* H'DBH'FJF AJ 'DF4'7'* 'D'B*5'/J) H'D',*E'9J) 'DE.*DA) . C0DC A%F 'D9DE GH F*', AC1J J*E+D AJ .D'5) 'D(-H+ 'DE,1/) (JFE' 'D*CFHDH,J' GJ F*', 9EDJ *HD/G 'D(FJ) 'D'B*5'/J) H'D',*E'9J) H'D9DEJ) AJ 'DE,*E9 () H.D'5) 'DBHD 'F 'D*CFHDH,J' /HF ,/'D GJ E'D EF 'DF'-J) 'D'B*5'/J) () . H'D,/J1 ('D0C1 'F EF8E) (UNDO) B/ 91A* 'DE/DHD 'D'B*5'/J DD*CFHDH,J' ('9*('1G E,EH9) 'DE9'1A H'D.(1'* H'DEGE'* 'DD'2E) D*5FJ9 EF*, #H 9/) EF*,'* H'F4'! E41H9 DG0' 'D:16 () . 'DA19 'D+'D+ 'DE/DHD 'DB'FHFJ D'57D'- 'D*CFHDH,J' 'F E57D- 'D*CFHDH,J' GH E57D- -/J+ 'DF4#) HAJ FA3 'DHB* J*3E ('D:EH6 H9/E 'D/B) HB/ 0'9 'F*4'1G AJ 'D/HD 'DF'EJ) 9DI G0' 'D'3'3 A%F *-/J/ 'DE/DHD 'DB'FHFJ DG0' 'DE57D- C'F E+'1 ,/D D/I 'DABG 'DB'FHFJ AB/ 91A* 'D/C*H1) 3EJ-) 'DBDJH(J 'D*CFHDH,J' ('FG' "'D*7(JB 'DA9DJ DD'(-'+ 'D9DEJ) H'DH3JD) DD-5HD 9DI 'A6D 'D*7(JB'* DG0G 'D'(-'+" () (JFE' J1I 'D/C*H1 E-3F 4AJB #FG' "E,EH9) E9DHE'* **9DB (CJAJ) *7(JB 9DEJ) #H '.*1'9 #J 'FG' 'D,'F( 'D*7(JBJ DD9DE H'FG J7DB 9DJG AJ 'D'57D'- 'D/'1, -B 'DE91A)" () HEF 'DED'-8 'F G0' 'D*91JA J*6EF .D7'K H'6-'K (JF -B 'DE91A) 'D@ Know-How H'D*CFHDH,J' ('D1:E EF H,H/ A1B (JFGE' () . (JFE' J91AG' 'D/C*H1 -3F 9('3 ('FG' "'AC'1 **9DB (*7(JB'* 9EDJ) AJ E,'D 'D5F'9) J*1*( 9DJG' *B/E H'6- AJ E3*HI 'DAF 'D5F'9J H0DC ('DBJ'3 'DI 'D-'D) 'D3'(B) D'C*4'A 'DAC1)" () HJD'-8 'F G0' 'D*91JA J1C2 AJ ,HG1G HJ*9DB ((1'!) 'D'.*1'9 'C+1 EFG *91JA'K DD*CFHDH,J' H(1'!'* 'D'.*1'9 D' (D ,EJ9 -BHB 'DEDCJ) 'D5F'9J) DJ3* 3HI 9F51 EF 9F'51 'D*CFHDH,J' JBHE (,'F(G' 9F'51 '.1I C*DC 'DE*9DB) ('D.(1'* 'DEC*3() ('4.'5 'D9'EDJF F*J,) DD/13 H'D*/1J( H'D*,'1( HG0G D' **9DB (*7(JB'* 9DEJ) AJ E,'D 'D5F'9) 'D' 'F *HA1 G0G 'D.(1'* J9/ E5/1'K *CFHDH,J' G'E'K AJ 'DHB* 0'*G. AJ -JF *1I 'D/C*H1) F/'! C'8E E-E/ 'DEHDI (-B 'F EAGHE 'D*CFHDH,J' EF 'DF'-J) 'DB'FHFJ) D' *.1, 9F CHFG' "9F'51 E9FHJ) *9FJ (DH: /1,) 9'DJ) EF 'DEG'1) AJ ,'F( 9EDJ E9JF '3*D2E *7H1G' (0D ,GH/ E3*E1) HFAB'* E'DJ) C(J1) (-J+ '5(-* EH6H9 'F*A'9 61H1J D'2E AJ 'D-J') 'DE9'51) 3H'! EF -J+ 'D'3*:D'D #H 'D'3*9E'D DEF J-H2G' H(G0' 'DEAGHE A%F 'D*CFHDH,J' *5(- E-D'K DDEDCJ)" () . HHAB G0' 'D*91JA A%F 'D*CFHDH,J' *9/ E'D' E9FHJ'K () H'D1#J 9F/J 'F 'DEAGHE 'DB'FHFJ 'D/BJB DD*CFHDH,J' 'FG' *9FJ E,EH9) 'DE9'1A 'DE3*./E) AJ 'F*', 'D3D9 H'D./E'* HAJ '.*1'9 3D9 ,/J/) . HJ,( 'D'(B'! 9DI 'DA1B (JFG' H(JF 'D9DE ('9*('1 'D'.J1 E,1/ 'AC'1 E,1/) AJ -JF 'F 'D'HDI *9/ *51A'K HF4'7'K . H9DI G0' 'D'3'3 A%F 'D-'&2 DG0G 'D'EH'D 'DE9FHJ) (4CD E41H9 JECFG FBDG' 'DI EF J-*',G' HJ(/J '3*9/'/G D'C*3'(G H-J'2*G' . A'D*CFHDH,J' GJ E-D DD*EDC HB/ *CHF E5/1'K DD1(- AJ -'D) CHFG' E-D'K DD'3*&+'1 () . H9DI 'D59J/ 'D/HDJ AB/ 91A E$*E1 'D'EE 'DE*-/) DD*FEJ) H'D*,'1) 'D*CFHDH,J' (#FG' "CD E' JECF 'F JCHF E-D'K D(J9 #H 41'! #H *('/D H9DI H,G 'D.5H5 (1'!'* 'D'.*1'9 H'D9D'E'* 'D*,'1J) H'DE91A) 'DAFJ) :J1 'DEEFH- 9FG' (1'!'* #H 9D'E'* #H 'DB'(D) DG0' 'DEF- HAB'K DDBH'FJF 'D*J *F8E (1'!'* 'D'.*1'9 H'D9D'E'* 'D*,'1J) H'DEG'1'* H'D.(1'* 'D*J D' *FA5D 9F '4.'5 'D9'EDJF H'DE91A) 'D*CFHDH,J) 'DE*,3/) AJ '4J'! E'/J) H(5A) .'5) 'DE9/'* H'D"D'*" () . AJ -JF 91A* 'DEF8E) 'D/HDJ) D-E'J) 'DEDCJ) 'D5F'9J) 'D*CFHDH,J' ('FG' "C'A) 'D71B 'D5F'9J) H'DE91A) 'DEC*3() 'DD'2E) D*4:JD H'3*:D'D AF 5F'9J E9JF HH69G EH69 'D*FAJ0" () (JFE' *H39 'DEF8E) 'D/HDJ) DDEDCJ) 'DAC1J) 'DHJ(H (Wipo) () EF E97J'* 'D*CFHDH,J' A*91AG' (#FG' "'DE91A) H'D.(1) 'DEC*3() DJ3* AB7 DD*7(JB 'D9EDJ D*BFJ) E' (D 'J6'K DD'3*:D'D 'D'/'1J H'DE'DJ H'D*,'1J H'D5F'9J DE41H9 E'" HJD'-8 9DI 'D*91JA 'D'HD H'D+'FJ 'FG *FB5G 'D/B) H'D*-/J/ AB/ 1C2 CD'GE' 9DI E' J5D- 'F JCHF EH6H9'K #H 9F51'K DD*CFHDH,J' H1#I AJG (J'F'K DEAGHEG' /HF '97'! *91JA H'6- DG0' 'DE57D- 'D-/J+ 'E' *91JA EF8E) 'DHJ(H AC'F 'C+1 /B) EF 3'(BG 'D' 'FG 1C2 H('D/1,) 'D'3'3 9DI (J'F F7'B *7(JB 'D*CFHDH,J' . H'3*CE'D'K DH-/) 'DEH6H9 A'FG J*9JF *91JA 9B/ FB/ 'D*CFHDH,J' AB/ 91AG (HD 1HE' (#F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' D' J.1, 9F CHFG "'*A'B J*9G/ (EH,(G 4.5 7(J9J #H E9FHJ (#F J,9D 'DE*9'B/ E9G JF*A9 (E' AJ -H2) 'DE1.5 EF 5J: H71B 31J) .D'D E/) E9JF) DB'! +EF E9JF J*9G/ 'DE1.5 DG ((0DG" () H.5H5J) G0' 'D*91JA 'FG J*J- 'DA15) DE91A) 7(J9) 'D9B/ EF 'DF'-J) 'DB'FHFJ) CE' J3'9/ 9DI 'D*EJJ2 (JFG H(JF 9BH/ #.1I *F7HJ 9DI E-D J4'(G 'DE91A) 'DAFJ) E+D 'DE3'9/) 'DAFJ) H(1'!'* 'D'.*1'9. AJ -JF 91A 'D/C*H1 5D'- 'D/JF 'DF'GJ 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' ('FG "9B/ *ECJF EF 'D'F*A'9 EF 5J: H71B J-*A8 'DE1.5 (31G' D'EF 'D'F*A'9 (G'" () HGH (G0' 'D*91JA JEJ2 (JF 'E1JF 'D'HD 'F 'DE*DBJ #J ('DE1.5 DG) JF*A9 EF 5J: H71B E9JF) E9 61H1) 'D'-*A'8 (31J) *DC 'D71B H'D+'FJ 'F 'DE*DBJ JF*A9 ('D5J: H'D71B 0'*G' /HF 'F J7D9 9DI 31J*G' . AJ J0G( 'DE-'EJ JHF3 91( 'DI *91JAG ('FG J9FJ 'D9EDJ) 'DAC1J) 'D*J *BHE E' (JF EH1/ 'D*CFHDH,J' HE3*H1/G' #H E*DBJG' '0 9DI 'DEH1/ 'F J*J- A15) DDE3*H1/ DDH5HD 'DI E9DHE'*G H.(1'*G CE' 'F 9DJG 'F JB1(G' HJHA1G' DDE3*H1/ HG0' JB*6J BJ'E *9'HF H*('/D (JFGE' *EGJ/'K D'*E'E G0' 'DFBD () . AJH,/ FBD DD*CFHDH,J' 9F/E' J*ECF 'D71A 'DE*DBJ DG' EF *FAJ0 'D*CFHDH,J' 'DE3*H1/) H0DC AJ E1-D) 'HDI HEF %9'/) %F*',G' H0DC AJ E1-D) +'FJ) +E J5D 'DI E1-D) 'D*,/J/ A-'&2 'D*CFHDH,J' JBHE (FBDG' AJ EB'(D E9JF (E9FI 'F FBD 'D*CFHDH,J' 9EDJ) *3*./E AJG' BJE) 'D'3*9E'D #H 'DEFA9) HC0DC BJE) 'DE('/D) DD*CFHDH,J' 'DEFBHD) HG0G 'D'.J1) (#9*('1G' BJE) E('/D) *FBD EF .D'D 4(C) *3J71 9DJG' AC1) 'D3D7) H'DFAH0 H*9/ 3D9) EF FH9 .'5 *C*3( EB'(D 9H6 H('D*'DJ A%F DG' 3HBG' 'D.'5) () . 'E' 9DI 'D59J/ 'D*41J9J ADE F,/ *91JA'K D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 'D' AJ B'FHF 'D*,'1) 'DE51J 'D,/J/ 1BE (17) D3F) 1999 AB/ 91A 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' (4CD .'5 AJ 'DE'/) (73) EFG ('FG "9B/ FBD 'D*CFHDH,J' '*A'B J*9G/ (EB*6'G (EH1/ 'D*CFHDH,J') (#F JFBD (EB'(D E9DHE'* AFJ) 'DI (E3*H1/ 'D*CFHDH,J') D'3*./'EG' AJ 71JB) AFJ) .'5) D'F*', 3D9) E9JF) #H *7HJ1G' #H D*1CJ( #H *4:JD 'D'* #H ',G2) #H D*B/JE ./E'* HD' J9*(1 FBD'K DD*CFHDH,J' E,1/ (J9 #H 41'! #H *#,J1 #H '3*&,'1 'D3D9 HD' (J9 'D9D'E'* 'D*,'1J) #H 'D'3E'! 'D*,'1J) #H 'D*1.J5 ('3*9E'DG' 'D' '0' H1/ 0DC C,2! EF 9B/ FBD *CFHDH,J' #H C'F E1*(7'K (G" H9DI G0' 'D'3'3 A%F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' GH CD '*A'B J*9G/ (EB*6'G EH1/ 'D*CFHDH,J' (#F JFBD (EB'(D E9DHE'* AFJ) 'DI E3*H1/ 'D*CFHDH,J' D'3*./'EG' AJ 71JB) AFJ) .'5) D'F*', 3D9) E9JF) #H *7HJ1G' #H D*1CJ( #H *4:JD 'D'* #H #,G2) #H D*B/JE ./E'* H'F E-D G0G 'DE91A) JECF 'F **9DB (*CFHDH,J' 'D'F*', H'D'3*9E'D H(*CFHDH,J' 'D./E'* 'D*J *4ED 'D*F8JE H'D'/'1) . HB/ '3*(9/ 'DE419 EF F7'B G0' 'D9B/ E,1/ (J9 #H 41'! #H *#,J1 'D3D9 ('9*('1 'F 'DE-D 'D1&J3J D*DC 'D9BH/ GH 4J! '.1 .D'A FBD 'DE91A) H'DE9DHE'* 'DAFJ) HD' J9*(1 FBD'K DD*CFHDH,J' 9BH/ (J9 'D9D'E'* 'D*,'1J) #H 'D'3E'! 'D*,'1J) #H 'D*1'.J5 ('3*9E'DG'. 'DE7D( 'D+'FJ .5'&5 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' '(*/'!K JD'-8 'F *-/J/ .5'&5 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' JB*6J H,H/ 5J':) *41J9J) DG0' 'DFE7 EF 'D9BH/ HF81'K D:J'( G0G 'D5J':) 'D*41J9J) ADJ3 EF 3(JD 'D' 'D'3*9'F) ('D'-C'E 'D*41J9J) 'D*J 'H1/G' B'FHF 'D*,'1) 'DE51J H'D*J JECF AJ 6H&G' *-/J/ 'D.5'&5 'DEEJ2) DG0' 'DFH9 EF 'D9BH/ H9DI 'DF-H 'D"*J : 1. 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'D*J **E 9(1 4(C'* 'D'F*1F* : *F5 'DE'/) (72) EF B'FHF 'D*,'1) 'DE51J 9DI 'FG "*31J '-C'E G0' 'DA5D 9DI CD 9B/ DFBD 'D*CFHDH,J' D'3*./'EG' AJ ,EGH1J) E51 'D91(J) 3H'! 'C'F G0' 'DFBD /HDJ' JB9 9(1 'D-/H/ 'D'BDJEJ) DE51 'E /'.DJ'K HD' 9(1) AJ 'D-'D*JF D,F3J) '71'A 'D'*A'B #H D-'D 'B'E*GE . 2. CE' *31J '-C'E G0' 'DA5D 9DI CD '*A'B DFBD 'D*CFHDH,J' J(1E (9B/ E3*BD #H 6EF 9B/ ".1". D' .D'A AJ 'F 'D9BH/ 'DE/FJ) 9'E)K H'D9BH/ 'D*,'1J) .'5)K **E ('J,'( HB(HD E*7'(BJF HGH 'E1 (/JGJ JB*6JG *91JA 'D9B/ () HB/ JCHF 'D*9'B/ (JF -'61JF HB/ JCHF (JF :'&(JF () HF81'K DBJE) 'DHB* AB/ J*E 'D9B/ ('DE1'3D) #H ('D*DAHF HB/ J*E (H3'&D 'D'*5'D'* 'D-/J+) HD'3JE' 4(C) 'D'F*1F* . 2. 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'DED2E) DD,'F(JF : F5 B'FHF 'D*,'1) 'DE51J AJ 'DE'/) (73) EF 0'* 'DB'FHF 9DI 'FG "9B/ FBD 'D*CFHDH,J' '*A'B J*9G/ (EB*6'G (EH1/ 'D*CFHDH,J') (#F JFBD (EB'(D E9DHE'* AFJ) 'DI (E3*H1/ 'D*CFHDH,J') D'3*./'EG' AJ 71JB) AFJ) .'5) D'F*', 3D9) E9JF) #H *7HJ1G' & " . AEF .D'D G0' 'DF5 J*6- DF' #F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' GH EF 'D9BH/ 'DED2E) DD,'F(JF 'D*J *F4& EF0 D-8) '(1'EG' 'D*2'E'* E*B'(D) AJ 0E) CD' 'D71AJF 'DE*9'B/JF HGE' ('DEH1/ H'DE3*H1/) A'D*2'E'* CD EFGE' *9*(1 3(('K DD'D*2'E'* 'DE*9'B/ 'D'.1 H('D*'DJ '0' #(7D 'D*2'E '-/ 'D71AJF #H 'FB6I D'J 3(( EF 'D'3('( (7D 'J6'K 'D*2'E 'D'.1 H'FB6I H'0' 'E*F9 '-/GE' 9F *FAJ0 'D*2'E'*G ,'2 DD71A 'D'.1 'F J*E3C ('D/A9 (9/E 'D*FAJ0 #H J7D( A3. 'D9B/ () HJ*1*( 9DI 'D*B'(D (JF G0G 'D'D*2'E'* 'F JCHF DCD EFG' E-D E*EJ2 9F E-D 'D*2'E'* 'D71A 'D".1 AE-D 'D*2'E 'DEH1/ GH *ECJF 'DE3*H1/ EF 'D'F*A'9 (9F'51 'D*CFHDH,J' (JFE' E-D 'D*2'E 'DE3*H1/ HGH '/'! 'DEB'(D 'DE*AB 9DJG ('D9B/ HJ$/J 'D'.D'D ('J 'D*2'E E*HD/ 9F G0' 'D9B/ 'DI BJ'E /9HI 'DE3$HDJ) 9F 'D9B/ H*9*(1 F*J,) 7(J9J) DG0G 'D.'5J) () . 3. 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'D4CDJ) : *F5 'DE'/) (74) AJ 'DAB1) (1) EF 0'* 'DB'FHF 9DI 'FG "1- J,( 'F JCHF 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EC*H('K H'D' C'F ('7D'K". '0' C'F* 'DB'9/) 'D9'E) AJ 'D9BH/ GJ B'9/) 'D16'&J) #J 'F 'D9B/ JF9B/ (E,1/ *H'A1 '1C'FG 'D+D'+) HGJ 'D*1'6J H'DE-D H'D3(( #J 'FG J*E (E,1/ *7'(B 'D'1'/*JF /HF -',) 'DI 'A1': 'D'1'/) AJ 4CD .'5 'D' 'F 'DE419 B/ J.1, 9F G0G 'DB'9/) 'D9'E) (4CD 51J- AJD2E D'F9B'/ 'D9B/ '6'A) 'DI *H'A1 'D'1C'F 'D+D'+) 'D'HDI 1CF 1'(9 GH 1CF 'D4CDJ) HG0' GH -'D 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' AB/ ,9D EFG 'DE419 'DE51J 9B/'K 4CDJ'K D' JF9B/ 'D' '0' *H'A1* '1C'FG 'D'1(9) H9F/ *DC 'DD-8) **1*( 9DJG '+'1G 'DB'FHFJ)() 4. 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 9BH/ 'DE9'H6) : *F5 'DE'/) (82) EF 0'* 'DB'FHF 'DE0CH1 "FA'K 9DI 'FG "1- JD*2E 'DE3*H1/ (/A9 EB'(D 'D*CFHDH,J' H'D*-3JF'* 'D*J */.D 9DJG' AJ 'DEJ9'/ H'DEC'F 'DE*AB 9DJGE' . 2- J,H2 'F JCHF 'DEB'(D E(D:'K ',E'DJ'K J$/J /A9) H'-/) #H 9DI /A9'* E*9//) CE' J,H2 'F JCHF 'DEB'(D F5J('K EF 1#3 'DE'D 'DE3*+E1 AJ *4:JD 'D*CFHDH,J' #H F5J('K EF 9'&/ G0' 'D*4:JD 3- HJ,H2 'F JCHF 'DEB'(D CEJ) E9JF) EF 'D3D9) 'D*J *3*./E 'D*CFHDH,J' AJ 'F*',G' #H E'/) 'HDJ) JF*,G' 'DE3*H1/ HJ*9G/ (*5/J1G' 'DI 'DEH1/". J*6- EF .D'D G0' 'DF5 'F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' J9/ EF 9BH/ 'DE9'H6) HG0' 'D'.J1 GH 'D9B/ 'D0J J#.0 AJG 'DE*9'B/ EB'(D'K DE' '97'G () AG0' 'DF5 J$C/ 9DI 'D9H6 D' ('9*('1G 'DEB'(D 'D0J JD*2E 'DE3*H1/ (/A9G 'DI 'DEH1/ A-3( H'FE' ('9*('1G 1CF'K EF '1C'F 'D9B/ AGH EF 9BH/ 'DE9'H6) D'F CD'K EF 71AJ 'D9B/ J-5D 9DI EB'(D DE' JD*2E (EB*6'G A'D*ECJF EF 'D'F*A'9 (./E'* FBD 'D*CFHDH,J' GH 'D9F51 'D,HG1J 'D'HD AJ G0' 'D9B/ H'DEB'(D #H 'D9H6 GH 'D9F51 'D,HG1J 'D+'FJ AJ G0' 'D9B/ 'J6'K . H(*9(J1 ".1 A%F 'DEB'(D 'DFB/J D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' GH 9('1) 9F E(D: EF 'DFBH/ JBHE E*DBJ 'D*CFHDH,J' #J 'DE3*H1/ (/A9G DDEH1/ CEB'(D DDE91A) 'DAFJ) 'D*J FBDG' 'DJG 'DEH1/ H'D*-3JF'* 'D*J '/.DG' 9DI 'D*CFHDH,J' EH6H9 'D9B/ () . 5. 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 9BH/ 'DE/) : *F5 'DE'/) (86) EF B'FHF 'D*,'1) 'DE51J 9DI 'FG "J,H2 DCD EF 71AJ 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' (9/ 'FB6'! .E3 3FH'* EF *'1J. 'D9B/ 'F J7D( 'FG'$G #H '9'/) 'DF81 AJ 41H7G (*9/JDG' (E' JD'&E 'D81HA 'D'B*5'/J) 'D9'E) 'DB'&E) HJ,H2 *C1'1 *B/JE G0' 'D7D( CDE' 'FB6* .E3 3FH'* E' DE J*AB 9DI E/) '.1I". J*(JF EF .D'D G0' 'DF5 'F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' J9*(1 EF 9BH/ 'DE/) A'DE/) *9*(1 9'ED'K ,HG1J'K AJ 'D9B/ HG0' J,9D EFG 9B/'K 2EFJ'K HJ3*:1B *FAJ0 G0' 'D9B/ E/) .E3 3FH'* H(G0' J.*DA 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' ('9*('1G EF 'D9BH/ 'D2EFJ) 9F 'D9BH/ 'DAH1J) 'D*FAJ0 () %0 D' J$/J 'D2EF AJG' /H1'K ,HG1J'K H9F51 'D2EF D' JECF A5DG 9F 9F51 'D*ECJF ('D'F*A'9 ('DFBD #H 9F51 'DEB'(D DDFBD A'D*ECJF EF 'D'F*A'9 ('DFBD D' J*5H1 'D' #F JCHF EE*/'K AJ 'D2E'F H'DEB'(D J-3( 9DI '3'3 E/) 'D'F*A'9 H'D9BH/ 'D2EFJ) 'E' 'F *CHF E3*E1) 'D*FAJ0 #H *CHF /H1J) 'D*FAJ0 HJ/.D 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' AJ /'&1) 'D9BH/ 'DE3*E1) 'D*FAJ0 D'F 'D*ECJF ('D'F*A'9 (FBD 'D*CFHDH,J' J*-BB .7H) .7H) HDJ3 AJ A*1'* /H1J) () . HJD'-8 9DI G0' 'DF5 'FG J9*(1 EF B(JD 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 'DECED) H'DEA31) D'1'/) 'DE*9'B/JF AB/ '97I 'DE419 DDE*9'B/JF -1J) 'FG'! 'D9B/ #H '9'/) 'DF81 AJ 41H7G H0DC (E' JD'&E 'D81HA 'D'B*5'/J) 'DE3*,/) H(:6 'DF81 9F E/) 'D9B/ 9DI 'FG J,H2 *C1'1 G0' 'D7D( CDE' 'FB6* E/) .E3 3FH'* 'D' '0' '*AB 'DE*9'B/'F 9DI E/) '.1I . 6. 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'D*J **EJ2 (.5H5J) 'DE-D AJG' : 'F 'D*CFHDH,J' *9*(1 E-D 'D9B/ AJ 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' (E9FI ".1 'F 'D*CFHDH,J' *9*(1 'D'/'! 'D0J '*,G* DG '1'/) 71AJ 'D'D*2'E H'F G0' 'D'/'! 'E' 'F JCHF 9ED'K #H 'E*F'9'K 9F 9ED #H FBD -B 9JFJ() HAJ 'D-'D) 'D'HDI H'D+'FJ) JCHF E8G1 H,H/G GH EC'F 'DBJ'E (G () HJ(/H G0' 'D#E1 H'6-'K AJ 9BH/ 'D*/1J( H'D(-+ -J+ JF*BD 9E'D HAFJH 'DE*DBJ #J 'DE3*H1/ 'DI EF4"* 'DE,G2 #J 'DEH1/ #H 'D9C3 HC'D*2'E 'D9'ED ('D'E*F'9 9F 'A4'! '31'1 'DEGF) 'E' '0' C'F E-D 'D'D*2'E GH FBD -B 'DEDCJ) #H #J -B 9JFJ '.1 CE9DHE'* #H E91A) A'FF' FCHF HAB 'DBH'9/ 'D9'E) 'E'E A16J*JF D' +'D+ DGE' : 'DA16J) 'D'HDI : 'F JF51A B5/ 'DE*9'B/JF 'DI 'D*9'ED 9DI 4J! EH,H/ AJ 'D-'D E+'D 0DC 9BH/ 'DGF/3) H'DE3'9/) 'DAFJ) . 'DA16J) 'D+'FJ) : 'F JF51A B5/ 'DE*9'B/JF 'DI 'D*9'ED AJ 4J! DE JCF EH,H/'K AJ 'D-'D HDCFG EECF 'DH,H/ AJ 'DE3*B(D CE' GH 'D-'D AJ 9BH/ 'D(-+ H'D*7HJ1 . HAJ G0G 'D-'D) 'D'.J1) D' J4*17 AJ 'DE-D 'F JCHF EH,H/'K HB* 'D*9'B/ AJF9B/ 'D9B/ 5-J-'K 7'DE' 'FG B'(D DDH,H/ () . HG0' J9FJ 'F .'5J) 'D,/) () 'D*J *E*'2 (G' 'DE91A) 'DAFJ) *CHF B'&E) 9DI 9F'51 EH,H/) E9 '6'A) *-3JF'* 9EDJ) #H *A5JDJ) */.D AJ 5F'9) E-//). HE9J'1 'D*,/J/ AJ G0G 'D-'D) GH E9J'1 0'*J '0 JB'3 (E3*HI 'D*CFHDH,J' 'DEH,H/) AJ 'DE41H9'* 'D'.1I. H.'5J) 'D,/) G0G B/ *CHF E7DB) AJCHF DG' 7'(9 'D'.*1'9 HB/ *CHF F3(J) #J D' *CHF 'DE91A) ,/J/) *E'E'K () :J1 'F '*A'BJ) 'D,H'F( 'DE*5D) ('D*,'1) AJ 'DEDCJ) 'DAC1J) (*1J(3) DE *#.0 ('D,/) 'DF3(J) 'FE' '4*17* 'F *CHF 'D,/) E7DB) EF 'DF'-J) 'DEH6H9J) H'D4CDJ) () . 'E' EF -J+ *9JJF E-D 'D9B/ *9JF'K F'AJ'K DD,G'D) 'DA'-4) H'D:11 () AE91HA 'F 'D'4J'! 'DE9JF) ('D0'* J*E *9JJFG' '0' C'F* EH,H/) AJ E,D3 'D9B/ 'E' '0' C'F* :J1 EH,H/) A%F 'DE*9'B/JF 'DD0JF *9'ED' 9DI 4J! :J1 EH,H/ A'FG JCHF DGE .J'1 'D1$J) #H .J'1 'D*,1() #H .J'1 'D*9JJF () HG0' CDG HAB'K DDBH'9/ 'D9'E) AJ 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E . :J1 #F CD G0G 'DBH'9/ D' *F7(B 9DI E-D 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' H'D3(( AJ 0DC GH 'F 7(J9) 'DE-D H.5'&5G D' *3E- (G0' 'D*7(JB AE-D 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' J*E+D ('DE91A) 'DAFJ)() (J/ 'F 'D*3'$D 'D0J J71- FA3G AJ G0' 'DE,'D : GD 'DE91A) 'DAFJ) H('9*('1G' E-D'K DG0' 'D9B/ B'(D) DD'F*B'D DD:J1 ,H'('K 9F 0DC FBHD 'F 'DE91A) 'DAFJ) HCE-D DD9B/ JECF 'F *F*BD DD:J1 H0DC ('9*('1G' #J E'D EF 'D'EH'D B'(D DD*9'ED (G AD' J-HD /HF 0DC 'D' '0' 'H,/ F5 AJ 'DB'FHF JB6J (.D'A 0DC #H C'F 'DA9D E.'DA'K #H DDF8'E 'D9'E H'D'/'( 'D9'E) . 'DE7D( 'D+'D+ *EJJ2 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 9F (96 'D-'D'* 'DE4'(G) FH/ 'F (JF AJ G0' 'DE7D( 'DA1B (JF EAGHE 'D*CFHDH,J' 9EHE'K H'DE91A) 'DAFJ) .5H5'K ('9*('1 G0G 'D'.J1) *4CD E-D'K D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' G0' EF ,'F( HEF ,'F( ".1 F-'HD (J'F 'DA1B (JF 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' H9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) HG0' JB*6J 'F FH29 G0' 'DE7D( 'DI A19JF 9DI 'DF-H 'D"*J : 'DA19 'D#HD *EJJ2 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 9F 'DE91A) 'DAFJ) *9/ 'DE91A) 'DAFJ) 9F51'K EF 9F'51 'D*CFHDH,J' H*E+D 'DE-H1 'D1&J3J D9EDJ'* FBD 'D*CFHDH,J' 9DI 'D59J/ 'D/HDJ DCF +E) A1B /BJB ,/'K (JF 'D*CFHDH,J' H'DE91A) 'DAFJ) A'D.(1) GJ H9'! J-HJ 'DE91A) 'DAFJ) '6'A) 'DI 9F'51 '.1I C'DE3'9/) 'DAFJ) H(1'!'* 'D'.*1'9 H'D*1'.J5 'D5F'9J) H'D9D'E'* 'D*,'1J) HCD EF G0G 'D9H'ED JECF 'F *CHF E-D'K D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' () . H,/J1 ('D0C1 'F 'DE91A) 'DAFJ) DG' EAGHE'F 'D'HD AJ 'DE,'D 'DAFJ H'D+'FJ AJ 'DE,'D 'DB'FHFJ AAJ 'DE,'D 'DAFJ *.*DA 'DE91A) 'DAFJ) 9F :J1G' EF 'DE9'1A 'D*CFHDH,J) H0DC EF -J+ 'D9F'51 'DE'/J) 'D*J *6EG' H'D*J *$+1 AJ '3DH( FBDG' . A'D*CFHDH,J' E,EH9) E9'1A **,3/ AJ '4J'! E'/J) C'DH+'&B H'D9// H'D"D'* H'D'F3'F 0'*G H9DI G0' 'D'3'3 *.*DA '/') 'DFBD AGJ AJ 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' **E+D AJ 9BH/ E.*DA) C9B/ 'D(J9 H'DEB'HD) H'D(-+ H'DGF/3) . (JFE' AJ 'DE91A) 'DAFJ) H(E9F'G' 'DAFJ A'FG' **,3/ AJ 9'EDJF 1&J3JF 'D'HD 'DH-/) 'D'F*',J) ('DE*E+D) ('D9F'51 'DE'/J)) H'D+'FJ GH 'D9BHD H'D'J/J. HEF +E A%F 9EDJ) FBDG' **E EF .D'D 9BH/ *.*DA EF -J+ 'D7(J9) H'D'3DH( C9BH/ 'D*/1J( E+D'K 3H'! C'F 'D*/1J( /'.D H-/'* 'DE5/1 #H C'F EF .D'D 'D'F*B'D 'DI H-/'* 'DE3*H1/ () . 'E' 9F 'DEAGHE 'DB'FHFJ DDE91A) 'DAFJ) AJD'-8 'FG E-D .D'A (JF 'DABG H'DB6'! '0 J91A 'DABJG 'D'DE'FJ /. J1EF,1 'DE91A) 'DAFJ) EF 'DF'-J) 'DB'FHFJ) %FG' "CD 'DE9DHE'* 'D*BFJ) 'D*J *E+D '+1'! *BFJ'K H'D*J *A*B1 'DE91A) (G' 9DI /'&1) 6JB) EF 'D'4.'5" () . AJ -JF J0G( 'D'3*'0 (E'C /HF'D/) AJ *91JAG DDE91A) 'DAFJ) AJBHD ('FG' "9('1) 9F E9DHE'* AFJ) DG' EJ2*'F 'D'HDI 'FG' 31J) H'D+'FJ) 'FG' *97J D5'-(G' 'A6DJ) 9DI EF'A3JG" () . H9DI 59J/ 'DB6'! AB/ '4'1 'D/C*H1 -3'E E-E/ 9J3I 'DI 'F 'DB6'! 'D'E1JCJ B/ '5/1 (96 'DB1'1'* 'D*J **6EF EAGHE'K B'FHFJ'K DDE91A) 'DAFJ) AAJ B1'1 5'/1 9'E 1962 91A 'DB6'! 'D'E1JCJ 'DE91A) ('FG' "'D'3'DJ( H'D71B 'D5F'9J) H'DE9'1A H'D.(1'* 'DE1*(7) (G'". H(G0' 'DE9FI J#.0 'DB6'! 'D'FCDJ2J '0 J1I #F 'DE91A) 'DAFJ) GJ '4J'! *.*DA 9F 'DE9'1A 'D31J) . AGJ 'D'3DH( #H 'D71JB) 'D*J J$/J (G' 'D4.5 'DE'G1 9EDG HEF .D'DG' J9(1 9F .(1*G HEG'1*G . A'DE91A) D' *FBD (E,1/ '*('9 '14'/'* EC*H() 'FE' *FBD EF .D'D '3DH( 'D4.5 'D.(J1 H*7(JBG DG0G 'D'14'/'*() . HEF .D'D CD E' *B/E J*6- DF' #F 'DE91A) 'DAFJ) **-DD 'DI 9F51JF '3'3JF GE' 'DE91A) H'D.(1) A'D'HDI #J 'DE91A) *9/ 'D9F51 'DE9FHJ DE,ED 'DE9'1A 'DEC*3() AGJ E-D '3*:D'D E*I E' 'ECF 'D'F*A'9 (G' . (JFE' *9FJ 'D+'FJ) #J 'D.(1) 'D*7(JB 'D9EDJ H**6EF 3D3D) EF 'D*,'1( 'DI 'F *F*GJ ('D31 'D5F'9J () HJECF 'F F9/G' 'D9F51 'DE'/J DDE91A) . H,/J1 ('D0C1 'FG "J,( 'D*EJJ2 (JF 'D31 'D5F'9J H'DE91A) EF -J+ 'DE6EHF A'DE91A) 'DAFJ) BJE) 'B*5'/J) B'(D) DD*91A (G' (JFE' 'D31 'D5F'9J JB*51 9DI 'DE'DC HF'/1'K E' JECF 'D*51A (G HB/ J4CD 9F51'K EF 9F'51 'DE91A) 'DAFJ) 9F/E' JECF FBDG' (9/ 'F **,3/ ('-/ 9H'EDG' HEF +E J*E FBDG' ('D'3DH( 'DEF'3( 'E' (9BH/ 'D*/1J( #H 'D(-+ #H 'D'3*4'1) 'DAFJ)" () . 'DA19 'D+'FJ *EJJ2 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 9F 9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) J91A 9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) "('FG 0DC 'D9B/ 'D0J J9*E/ 9DI '/'! E9JF DDE3*4'1 'DE*.55 H'D0J J69 'D9EJD +B*G AJG (B5/ 'D-5HD 9DI 'F8E) E9DHE'* E*7H1) *9C3 .(1*G AJ *-DJD 'DE9DHE'* 'D*J J*DB'G' EF 'D9EJD H*.2JFG' AJ ,G'2 'D-'3( 'D"DJ H'D0J JBHE (E9'D,*G' "DJ'K 7(B'K DD:) 'D-'3( 'D"DJ 'D*J J91AG' .(J1 'D(1E,) ('DE3*4'1) H'.1',G' EF '-/I H-/'* 'D'.1', DG0' 'D,G'2 AJ 4CD (1F'E, *7(JBJ JCAD *-BJB F*'&, **AB H'D:'J) 'D*J J(-+ 9FG' 'D9EJD EF H1'! '(1'EG DG0' 'D9B/" () . A,HG1 G0' 'D9B/ GH 'DE4H1) 'D*J J,( 'F J*6EFG' 'D(1F'E, 'D*7(JBJ 'D0J J9(1 9F .D'5) AC1 .(J1 'D(1E,) H'3*9'F*G ('D*CFHDH,J' 'DE9'51) ((,G'2 'D-'3( 'D"DJ)) 'D0J JH,G "DJ'K ,ED) EF 'D'J9'2'* 'D*J *AGEG' 'D-'3() (D:*G' 'DH-J/) D*.1, AJ 5H1) 'D(1F'E, 'D*7(JBJ 'D0J GH ,HG1 'DE4H1) H'D0J J9C3 .(1) 'DE3*4'1 H*AHBG AJ E,'D 'DE4H1) . HDE' C'F 9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) J9*E/ 9DI E,EH9) EF 'DE9DHE'* JB/EG' 'DE3*4'1 D9EJDG EF .D'D *CFHDH,J' 'DE91A) 'D*J JEDCG' H'/H'*G' 'D*BFJ) AB/ 0G( ,'F( EF 'DABG 'DI 'DBHD (#F 9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) GH 5H1) EF 5H1 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' . E3*F/JF AJ *(1J1 H,G) 'DF81 G0G 'DI H,H/ E,EH9) EF 'D9F'51 'D,HG1J) 'DE*4'(G) (JFGE' HAJ EB/E*G' 'F EH6H9 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' GH 'F4'! 'D*2'E AJ 0E) '-/ 'DE*9'B/JF (#F JFBD E' D/JG EF E91A) AFJ) 'DI 'DE*9'B/ 'D".1 F8J1 EB'(D E'/J HG0' GH ,HG1 9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) . A6D'K 9F 'F 'DE91A) 'DAFJ) *4CD E-D'K D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' HD9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) '6'A) 'DI 'D',1 J9*(1 '-/ 'D'D*2'E'* 'D'3'3J) D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' HG0' GH 4#F 9B/ 'DE9DHE'*J) . '6'A) 'DI 'F 9('1) (Know How) **6EF 'D'F 9F51'K 0GFJ'K J*E+D ('DE91A) H'D.(1). HEF +E A'DF4'7 'D0GFJ 'D0J JBHE (G 'DE3*4'1 EF .D'D AGE "DJ'* 'D-'3( 'D'DJ HD:*G HCJAJ) E9'D,*G DDE9DHE'* "DJ'K HEF +E *3DJE 'D(1F'E, 'DE9DHE'*J E*6EF'K G0G 'DE91A) 'DAFJ) H'D0GFJ) A%F CD 0DC J3E- ('DBHD (H5A '/'&G AJ 9B/ 'DE4H1) ('FG EF B(JD 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' () . '0' C'F E' *B/E 0C1G JE+D 9F'51 E4*1C) (JF 9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) H9B/ FBD 'D*CFHDH,J' (-J+ J(9+ 9DI 'D'9*B'/ (#F 'D'HD E' GH 'D' 5H1) EF G0' 'D'.J1 A%F 'H,G 'D'.*D'A (JFGE' *(/H H'6-) HJECF 'J,'2G' (E' JDJ : 1. '0' C'F EF*, ('DE5/1) 'D*CFHDH,J' J/.D AJ '9*('1G 9F/ *B/J1G DDEB'(D *DC 'D.3'&1 'D*J **-BB EF 'B*3'EG D3HB 'D*3HJB DG0G 'D*CFHDH,J' (JFG H(JF 'DE*F'2D DG ('DE3*H1/) A'FG 9DI 9C3 0DC J/.D 'DE3*4'1 AJ '9*('1G 9F/ *B/J1 ',1G E/I F,'- E91A*G 'DAFJ) H'(/'9G 'DAC1J EF .D'D F,'- (1F'E,G AJ *-BJB 'G/'AG AJ *-3JF 'F*',J) 'DE41H9 H*3HJBG . H'F 'D*F'A3 GF' :J1 H'1/ HF,'- 'D9EJD D' J9FJ AB/'F 'DE3*4'1 D9ED'&G CE' GH 'D-'D ('DF3() DDF,'- 'D0J J5'/A 'DE*F'2D DG ('DE3*H1/) AJ '3*:D'D 'D*CFHDH,J' -J+ 'F 'DH,G 'D'.1 DG0' 'DF,'- J9FJ AB/'F EF*, 'D*CFHDH,J' D9ED'&G AJ *3HJB 3D9*G(). 2. '0' C'F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' J*6EF FBD '31'1 'D*CFHDH,J' H'D*F'2D 9FG' DDE1.5 DG ('DE3*H1/) H71B '3*J9'(G' A%F G0G 'DE3#D) *(9/ 'DEB'1F) (JF G0' 'D9B/ H9B/ 'DE4H1). A'DE3*4'1 D' JFBD 'DI 9EJDG 'J) '31'1 *CFHDH,J) HCD E' AJ 'D'E1 'FG JH,GG EF .D'D (1F'E,G (3H'! 'D(1'E, 'D*7(JBJ) #H 'D*4:JDJ)) () 'DI '.*J'1 'A6D E3'9/) AJ (9+ 'D-J') E1)K '.1I AJ E41H9G H'F*4'DG EF 9+1*G () . 'DE(-+ 'D+'FJ 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' J*F'29 *-/J/ 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' '*,'G'* 1&J3J) +D'+) 'D'HD JE+D 'D'*,'G'* 'DABGJ) 'D9'E) D*B3JE 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' HG0' (/H1G 'FB3E AJ G0' 'D'E1 'DI '*,'GJF '3'3JJF GE' *B3JE 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' (-3( 'D41H7 'D*BJJ/J) 'DH'1/) AJG' H'D".1 GH *B3JEG' (-3( E-D 'D9B/ #J E6EHF 'D'D*2'E 'D1&J3J AJG' 'E' 'D'*,'G 'D+'FJ AJ0G( AJ *-/J/ 7(J9*G' 'DB'FHFJ) 9DI '3'3 'FG' FH9 EF 'FH'9 'D9BH/ 'DE3E') 'E' 'D'*,'G 'D+'D+ AJ1I 'F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' GH FH9 EF 'FH'9 'D9BH/ 'D*,'1J) H9DI G0' 'D'3'3 A%F G0' 'DE(-+ J*H29 'DI +D'+) E7'D( J*F'HD CD E7D( EFG' '*,'G'K 9DI -/) 9DI 'DF-H 'D"*J : 'DE7D( 'D#HD 'D'*,'G'* 'DABGJ) 'D9'E) D*B3JE 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' 0G( ,'F( EF 'DABG 'DI 'F E57D- 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' GH AJ -BJB) 'D'E1 DJ3 'D' E,EH9) EF 'D9BH/ 'DE*FH9) H'DE*('JF) DCD EFG' 7(J9*G 'DB'FHFJ) 'D.'5) HF8'EG 'DB'FHFJ 'DE*EJ2 H9DI G0' 'D'3'3 F,/ 'F (96'K EFG' DJ3 'D' 9B/ (J9 #H 'J,'1 #H EB'HD) . D'(D 'F 'D(96 EF 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' GH AJ -BJB) 'D'E1 DJ3 'D' E1C('K 9B/J'K EF E,EH9) EF 'D9BH/ 'DE*1'(7) E9 (96G' 'D(96 H0DC 9DI :1'1 9B/ 'DAF/B). 'E' E' J,E9 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' 9DI *FH9G' H*('JFG' 'FG' *$/J 'DI FBD 'DE9'1A 'D*CFHDH,J' EF 'D71A 'D'HD 'DI 'D71A 'D+'FJ AJ 'D9BH/ H0DC ('9*('1G '+1'K EF 'D"+'1 'DE*1*() 9DJG' 3H'! *1*( G0' 'D'+1 (5A) '5DJ) #H *(9J)() HG0G 'D'*,'G'* 'DABGJ) 'D9'E) 'FB3E* AJ *-/J/ 'D7(J9) 'DB'FHFJ) DG0' 'DFH9 EF 'D9BH/ 'DI '*,'GJF '3'3JF GE' : - 'D'*,'G 'D'HD : 'D41H7 'D*BJJ/J) : HB/ *(F* G0G 'D'*,'G EF8E) 'D#FC*'/ HB/ C'F DG '+1 C(J1 9DI *41J9'* FBD 'D*CFHDH,J' AJ 'D/HD 'DF'EJ) A(EH,( G0' 'D'*,'G JCHF 'D'G*E'E (4CD 1&J3J ('D41H7 'D*BJJ/J) 'D*J *A16G' 'D41C'* E*9//) 'D,F3J'* 9DI 'DE41H9'* 'DE*DBJ) DD*CFHDH,J' AJ 'D/HD 'DF'EJ) . AB/ (/# '9*('1'K EF 'H'.1 'D.E3JF'* HE7D9 'D3*JF'* 'D'G*E'E 'D/HDJ ('D*F8JE 'DB'FHFJ DFBD 'D*CFHDH,J' H*HD* GJ&'* /HDJ) H'BDJEJ) EGE) 'D*H5D 'DI 5J: FEH0,J) EB(HD) D9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' HAJ G0' 'D5// A%F 'GE 'D,GH/ **E+D (E' B/E*G H(0D*G EF8E'* HGJ&'* #1(9 EF GJ&'* 'D'EE 'DE*-/) 'D'HD E$*E1 'D'EE 'DE*-/) DD*FEJ) (#FC*'/) EF0 'D9'E 1962 H,GH/ E$*E1 'D'EE 'DE*-/) DD*FEJ) 'D5F'9J) (JHFJ/H) EF0 9'E 1965 H,GH/ D,F) 'D'EE 'DE*-/) DD*,'1) 'D/HDJ) (JHF3*1'D) EF0 9'E 1966 H,GH/ 'DEF8E) 'D9'DEJ) DDEDCJ) 'DAC1J) ('DH'J(H) D9'E 1967 () . H-/J+'K B11* 'DE'/) (40) EF ,ED) E('/& AJ -BD E1'B() 'DEE'13'* :J1 'DE41H9) AJ 'D*1'.J5 'D9B/J) *E+D '3'3'K EGE'K DEH',G) 'D41H7 'D,'&1) AJ *9'B/'* H*1'.J5 FBD 'D*CFHDH,J' AB/ F5* 'DE'/) 'DE0CH1) 9DI 'FG "1- *H'AB 'D(D/'F 'D'96'! 9DI 'FG B/ JCHF D(96 EE'13'* #H 41H7 EF- 'D*1'.J5 DD:J1 AJE' J*9DB (-BHB 'DEDCJ) 'DAC1J) 'DEBJ/) DDEF'A3) '+'1 3D(J) 9DI 'D*,'1) HB/ *91BD FBD 'D*CFHDH,J' HF41G' . 2- D' JEF9 #J EF '-C'E G0' 'D'*A'B 'D(D/'F 'D'96'! EF 'F *-// AJ *41J9'*G' EE'13'* #H 41H7 'D*1.J5 DD:J1 'D*J JECF 'F *4CD AJ -'D'* E9JF) '3'!) D'3*./'E -BHB 'DEDCJ) 'DAC1J) #H 'D*J DG' '+1 3D(J 9DI 'DEF'A3) AJ 'D3HB 0'* 'D5D) . H-3(E' *F5 9DJG 'D'-C'E 'DH'1/) '9D'G J,H2 D'J EF 'D(D/'F 'D'96'! '*.'0 */'(J1 ED'&E) **3B E9 'D'-C'E 'D'.1I 'DEF5H5 9DJG' AJ G0' 'D'*A'B DEF9 G0G 'DEE'13'* #H E1'B(*G' HJ,H2 'F *4ED G0G 'D*/'(J1 E+D'K EF9 '4*1'7 9H/) 'D-B AJ (1'!'* '.*1'9 F',E) 9F 'D*1'.J5 'DI 'DE1.5 HDJ3 'DE1.5 DG HEF9 'D79F AJ B'FHFJ) 'D*1.J5 #H EF9 '4*1'7 'D*1.J5 'DB31J (E,EH9) EF 'D-BHB (/D'K EF -B H'-/ AJ '7'1 'DBH'FJF H'DDH'&- 'D*F8JEJ) 'DE*5D) (0DC AJ #J EF 'D/HD 'D'96'!" () . HJ*6- EF .D'D 'DF5 'DE0CH1 "FA'K #F GF'C '*A'B'K /HDJ'K 9DI 'D'EH1 'D*'DJ) : 1. 'F 'DBJH/ 'DEA1H6) AJ (96 '*A'BJ'* FBD 'D*CFHDH,J' H*1'.J5 'DEDCJ) 'DAC1J) 3JCHF DG' '+1 3D(J 9DI 'D*,'1) 'D9'DEJ) H3*$/J 'DI 91BD) FBD HF41 'D*CFHDH,J'. 2. DD/HD 'D'96'! -B *-/J/ 'DEE'13'* #H 'D41H7 0'* 'D'+1 'D3D(J HDG' -B '*.'0 'D*/'(J1 DEF9G' #H E1'B(*G' . 3. J-B -81 '4*1'7 9H/) 'D-B AJ (1'!'* '.*1'9 F',E) 9F 'D*1'.J5 'DI 'DE1.5. 4. J-B EF9 'D79F AJ B'FHFJ) 'D*1.J5 . 5. J-B EF9 '4*1'7 'D*1.J5 'DB31J (E,EH9) -BHB (/D'K EF -B H'-/ . HG0' GH EHBA 'DE419 'DE51J EF 'D41H7 'D*BJJ/J) H0DC E' 'C/*G 'DE'/) (75) EF B'FHF 'D*,'1) 'DE51J 'D,/J/ 1BE (17) D3F) 1999 . - 'D'*,'G 'D+'FJ : E-D 'D9B/ : *29E G0' 'D'*,'G 'D'3*'0 AJDJ( C'F Philippe kaha '0 0G( 'DI *B3JE 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' (-3( E-DG' #J -3( E6EHF 'D'D*2'E 'D1&J3J AJG' HB'D ('FG' *CHF 9DI FH9JF GE' : 1. 9BH/ 'C*3'( 'D*CFHDH,J' 'D*J JCHF E-DG' 'D1&J3J FBD 'DE9'1A H'DB/1'* 'D*CFHDH,J' HGJ 9BH/ 'D*F8JE H9BH/ 'D*/1J( H9BH/ 'DE3'9/) 'DAFJ) H9BH/ 'D(-+ . 2. H'DI 9BH/ *F*, '+'1'K AJ E,'D FBD 'D*CFHDH,J' /HF 'F *CHF G0G 'D"+'1 GJ 'DE-D 'D1&J3J DD9B/ HGJ 9BH/ 'D*1.J5 AJ '3*:D'D (1'!'* 'D'.*1'9 H9BH/ (J9 'D9// H'D"D'* H9B/ *3DJE 'DEA*'- H'F4'! H(J9 'DE,E9'* 'D5F'9J) #H 9BH/ 'D./E'* 'DGF/3J)() . HJD'-8 9DI G0' 'D'.J1 'FG B/ 1C2 'G*E'EG 9DI *-DJD H*5FJA 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' EF -J+ E/I A9'DJ*G' AJ *ECJF 'D71A 'DE*DBJ EF 'C*3'( 'D*ECF 'D*CFHDH,J HE' J3*D2EG 0DC EF 'D3J71) 'DC'ED) 9DI ,H'F( 'D*CFHDH,J' 'DEFBHD) C'A) H0DC 9DI '3'3 'F 'C*3'( 'D*ECF 'D*CFHDH,J GH 'DG/A 'D'3'3 'D0J *39I 'DI *-BJBG 'D/HD 'DF'EJ) . HJD'-8 9DI 'D'*,'G 'D'HD 'FG 8D E-*A8'K ('D'G*E'E DEF9 'DEE'13'* 'D*BJJ/J) DE5/1J 'D*CFHDH,J' '0 'F G0' 'D'*,'G JF81 'DI 'D*CFHDH,J' ('9*('1G' BJE) E('/D) H':AD 'DF81 'DJG' ('9*('1G' BJE) '3*9E'D . 'D'E1 'D0J '/I 'DI 'D'(*9'/ 9F 71- B6'J' FBD 'D*CFHDH,J' HEFG' B6J) 'C*3'( 'D*ECF 'D*CFHDH,J H'3*J9'(G' H'D3J71) 9DJG' . 'E' 'D'*,'G 'D+'FJ AJD'-8 9DJG 'F '9*('1 G0' 'D9B/ EF 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 9/EG D' J*HBA 9DI E' '0' C'F 'D'D*2'E (*B/JE 'DE9HF) 'DAFJ) '5DJ' #H *(9J'K H'FE' J*HBA 9DI E6EHF G0' 'D'D*2'E #J 9DI 7(J9) 'D'/'!'* 'D*J JD*2E (G' EH1/ 'D*CFHDH,J' HE6EHFG' H9DI E/I 'D/H1 'D'J,'(J 'D0J J$/JG 'DE*DBJ ('DE3*H1/) AJ *-/J/ E6EHF G0G 'D'/'!'* H9DI G0' 'D'3'3 A'FG JCHF 9B/ 41'! 'D3D9 'D1#3E'DJ) EF 'A6D '/H'* FBD 'D*CFHDH,J' H'BDG' .7H1) 9DI '3*:D'D 'DE41H9 'DE*DBJ DD*CFHDH,J' () . 'DE7D( 'D+'FJ 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'DE3E') D'4C 'F 'D*FH9 AJ 'D'D*2'E'* 'DF'4&) 9F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' J,9D EF 'D59( *B1J( G0' 'D9B/ EF '-/ 'D9BH/ 'DE3E') . HB/ JCHF EF 'DE:1J 'DF81 'DI G0' 'D9B/ ('9*('1G E*6EF'K DE,EH9) EF 'D9BH/ 'DE*,'H1) (C9B/ EB'HD) H9B/ (J9 H9B/ *1.J5 H9B/ */1J(& ) H.'5)K '0' E' #.0F' (F81 'D'9*('1 'F 'D'71'A 1:E '*A'BGE 9DI :'J) H'-/) DD*9'B/ A'FGE AJ 'D:'D( J*,GHF 'DI *,2&) 'D9B/ 'DI E,EH9) EF 'D'/'!'* 'DE*EJ2) . H(9('1) 'C+1 (3'7) F-F '2'! FEH0, D9B/ E1C( HEF +E A%F *CJJAG J+J1 FA3 'DE4CD) 'D*J J+J1G' 'E1 *CJJA G0G 'D7'&A) EF 'D9BH/ . H'0' ,'1JF' EF7B 'DF81J'* 'DABGJ) 'D3'&/) AJ G0' 'D5// () A%F EB*6I 'D'.0 (F81J) 'D,E9 GH *7(JB E1C( #H .DJ7 EF 'DBH'9/ 'DB'FHFJ) 9DI G0' 'DFE7 'D9B/J J,E9 (JF BH'9/ 'DEB'HD) (*4JJ/ 'DE('FJ H'9E'D 'DGF/3) 'DE/FJ)& ) . HBH'9/ 'D(J9 (*H1J/ 'DE9/'* H'DEGE'* H'D*,GJ2'* 'DD'2E)) HBH'9/ 'D'J,'1 ('D*1.J5 AJ '3*:D'D 'D*CFHDH,J') () . 'E' *7(JB F81J) 'D*:DJ( HB'9/) *(9J) 'DA19 DD#5D A'FG B/ J$/J (-3( H,G) 'DF81 'E' 'DI '6A'! H5A 'D(J9 9DI 'D9B/ AJ ,ED*G H0DC '0' E' F81 'DI BJE) 'D'/'! 'D.'5 (*H1J/ 'D"D'* H'DE9/'* CBJE) *9DH ('BJ BJE 'D'/'!'* 'D'.1I #H J$/J 'DI *CJAJG C9B/ EB'HD) *:DJ('K DBJE) 'D9ED AJ 'D9EDJ) ('DF81 'DI ('BJ 'D'/'!'* () . H(G0' 'D5// JD'-8 'F 'D9BH/ *CHF 9DI FH9JF GJ 'D9BH/ 'DE3E') H'D9BH/ :J1 'DE3E') H'D9B/ 'DE3EI GH E' C'F DG *F8JE B'FHFJ .'5 *-* '3E E9JF 0DC 'F 'DB'FHF B/ JH1/ '-C'E'K D7H'&A EF 'D9BH/ *-ED '3E'! E9JF). G0G 'D9BH/ GJ E' ,1I 'D'57D'- 9DI *3EJ*G' ('D9BH/ 'DE3E') . 'E' 'D9BH/ :J1 'DE3E') AGJ 'D9BH/ 'D*J DE JH1/ DG' 'DE419 '-C'E'K .'5) (G' H'FE' J.69 F4H!G' H'-C'EG' DDBH'9/ 'D9'E) 'DEB11) D,EJ9 'D9BH/ . A'D9(1) AJ CHF 'D9B/ E3EI GH H,H/ 'D*F8JE 'DB'FHFJ 'DE('41 DG0' 'D9B/ A'0' 'H,/ C'F 9B/ E3EI H'F DE JH,/ C'F 9B/ :J1 E3EI . H9DI G0' 'D'3'3 JB11 ,'F( EF 'DABG'! 'DA1F3JJF () #F 7(J9) G0' 'DFE7 EF 'D9BH/ 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J'- J9/ 9B/ EB'HD) 9DI '9*('1 'F G0' 'D9B/ 9B/ 'DEB'HD)- D' JB*51 'DE-D AJG 9DI 'D(F'! #H 'DEF4"* 'D+'(*) H'FE' B/ JCHF '4J'! EFBHD) E.*DA) () . 'D' 'F G0' 'D*CJJA D' J3*BJE B'FHF'K D'F 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J J.D7 (JF 9B/ 'D'J,'1 H9B/ 'DEB'HD) H9B/ 'D9ED () HE9 0DC AB/ J7:I 9B/ 'DEB'HD) 9DI ,'F( C(J1 EF 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' CE' GH 'D-'D AJ 9B/ *3DJE 'DEA*'- () . HB/ *CHF G0G 'D9BH/ 9BH/ (J9 #H #J 9B/ (3J7 '.1 E-DG 'D*CFHDH,J' #H '-/ 9F'51G' AB7 . H'J'K C'F 'D'E1 A%F 'D*CFHDH,J' #H 9F'51G' 'D*J *91A ('DE91A) 'DAFJ) (Know-How) GE' E-D H3(( 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' '0 'F G0G 'D'.J1) D' *(1E 'D' DD-5HD 9DI *DC 'D*BFJ) () . H9DI .D'A H,G) 'DF81 'D3'(B) DDABG'! 'DA1F3JJF EF 'F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' GH EF 9BH/ 'DEB'HD) *1I 'D/C*H1 F5J1) (H,E9) (#F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' GH 9B/ :J1 E3EI AEF .D'D *-DJD G0' 'D9B/ 'DI ',2'&G *(JF ('FG .DJ7 EF E,EH9) EF 'D9BH/ AGH 9B/ :J1 E3EI D'FG 9('1) 9F E1C( 9B/J () . 'DE7D( 'D+'D+ 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'D*,'1J) 0G( ,'F( EF 'DABG 'DI 'DBHD (#F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'D*,'1J) 'D*J *.69 AJ '-C'EG' 'DI 'DBH'9/ 'D.'5) ('D9BH/ 'D*,'1J) 'DEF8E) AJ 'DB'FHF 'D*,'1J C#5D 9'E H'DI BH'9/ 'DB'FHF 'DE/FJ 'D.'5) (F81J) 'D9B/ AJE' DE J1/ (4#FG B'9/) .'5) AJ 'DB'FHF 'D*,'1J () H'3'3 G0' 'D'*,'G GH H,H/ F5 51J- AJ B'FHF 'D*,'1) 'DE51J 1BE (17) D3F) 1999 '0 H1/ 6EF F5H5G *F8JE .'5 6EF 'DA5D 'D'HD D9B/ (FBD 'D*CFHDH,J') -J+ 9'D,* 'DEH'/ (72) 'DI (87) 'D'-C'E 'DEF8E) DG0' 'D9B/ '0 -//* 'DE'/) (72) EFG AJ AB1*G' 'D'HDI F7'B 31J'F 'D*F8JE 'DB'FHFJ DD9B/ '0 J4ED 'DFBD 3H'! C'F /HDJ'K JB9 9(1 'D-/H/ 'DE51J) #H /'.DJ'K H(:6 'DF81 9F ,F3J) '71'A 'D9B/ #H E-D 'B'E*GE #H EH7FGE . H*(1J1 31J'F G0G 'D'-C'E 9DI 'D9BH/ 'D/HDJ) H'D/'.DJ) H9DI -/M 3H'! GH 'D-JDHD) /HF 'D*-'JD 9DI '-C'EG HD'3JE' 'FG B/ J*5H1 'F E+D G0G 'D9BH/ D' *(1E 'D' E9 ,G'* .'1, E51 'D'E1 'D0J J6AJ 9DJG' 'D7'(9 'D/HDJ 'D' 'FG '-J'F'K B/ JD,# 'DEH1/ 'D',F(J DD*CFHDH,J' *G1('K EF '-C'E 'DB'FHF- 'DI FBD 'D*CFHDH,J' 'DI 'DE41H9'* 'DE51J) 9F 71JB E41H9'*G' 'D9'ED) ('DA9D AJ E51 () HEF 'DE'/) FA3G' AJ AB1*G' 'D+'FJ) -// F7'B *7(JB G0G 'D'-C'E 9DI CD '*A'B DFBD 'D*CFHDH,J' J(1E (9B/ E3*BD . (-J+ JCHF 'D'D*2'E (FBD 'DE9'1A 'D*2'E'K 1&J3J'K AJ 'D9B/ #H 6EF 9B/ ".1 JCHF AJG 'D'D*2'E (FBD 'D*CFHDH,J' *'(9'K D'D*2'E 1&J3J . H(E' 'F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'DEECF 'F JB9 (JF '71'A /HDJ) AB/ -'HD 'DE419 'DE51J -E'J) 'DE5D-) 'DH7FJ) EF .D'D *F8JE E' J3EI ('D41H7 'D*BJJ/J) (F5 'DE'/) (75) EF 'DB'FHF 'DE0CH1 AB3E G0G 'D41H7 'DI B3EJF A'.69 'D(96 EFG' DF8'E 'D(7D'F H,9D (7D'F 'D(96 'D".1 #E1'K ,H'2J'K DDE-CE) . A'E' 'DB3E 'D'HD 'D0J J4ED 'D41H7 'D*J '9*(1G' 'DE419 ('7D) (7D'F'K E7DB'K AGJ: 1. CD 417 J69 BJ/'K 9DI -1J) 'DE3*H1/ AJ *-/J/ -,E 'D'F*', 3H'! C'F 0DC (H69 -/ #B5I #H -/ #/FI D-,E 'D'F*', #H *-/J/ +EF 'DEF*, #H CJAJ) *H2J9G #H *5/J1G. 2. CD 417 JD2E 'DE3*H1/ (41'! E9/'* 'D'F*', #H ECHF'*G #H 'DEH'/ 'D'HDJ) #H B79 'D:J'1 EF 'DEH1/ H-/G #H EF 'DEF4"* 'D*J J9JFG' /HF :J1G' HG0G 'D41H7 '7DB 9DJG' 417 'D41'! 'D',('1J . 'E' 'DB3E 'D+'FJ AJ4ED 'D41H7 'D*J '.69G' 'DE419 DF8'E 'D(7D'F 'D,H'2J : HGJ 'D41H7 'D*J *BJ/ EF -1J) 'DE3*H1/ AJ '3*./'E 'D*CFHDH,J' #H *7HJ1G' HGJ 41H7 *9HB 'EC'FJ) 'C3'( 'DE41H9 'DE3*H1/ 'D1CF 'D*CFHDH,J H*-HD /HF *-BJB 'D'3*:D'D 'D*CFHDH,J AJ 'DE3*B(D . E+D 417 -81 '/.'D *-3JF'* 9DI 'D*CFHDH,J' D*D'&E 81HA EF4#) 'DE3*H1/ . '0 J4*17 -81 'D-5HD 9DI *CFHDH,J' '.1I EE'+D) #H EF'A3) A6D'K 9F *DC 'D41H7 'D*J *A16 9DI 'DE3*H1/ '3*9E'D 9D'E'* *,'1J) E9JF) #H *D2EG ('41'C 'DEH1/ AJ 'D'/'1) HC0DC 'D41H7 'D*J *ECF 'DEH1/ EF 'D*/.D AJ '.*J'1 'D9'EDJF D/I 'D71A 'DE3*H1/ . H(G0' 'D'*,'G JCHF 'DE419 'DE51J B/ '*.0 EHBA'K H37'K (JF 'D*41J9'* 'D'.1I 'D*J '9*(1* G0G 'D41H7 CDG' ('7D) (7D'F'K E7DB'K EF7DB)K AJ 0DC ('D"+'1 'D*J **1*( 9DI G0G 'D41H7 HD'3JE' E' *D-BG EF '61'1 ,3JE) (E5'D- 'DE41H9'* 'DE3*H1/) DD*CFHDH,J' EF ,G) HE' *D-BG EF '61'1 ('D'B*5'/ 'DH7FJ EF ,G) '.1I . H'F7D'B'K EF E(/# 'D-A'8 9DI 'DE5D-) 'DH7FJ) AB/ ,9D 'DE419 'DE51J 'DA5D AJ 'DEF'29'* 'D*J *F4# EF 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF '.*5'5 'DE-CE) 'DE51J HJ9/ 'DB'FHF 'DE51J GH 'DB'FHF 'DH',( 'D*7(JB 9DI 'DEF'29'* HJ9/ CD '*A'B 9DI .D'A 0DC ('7D'K(). H'0' C'F 'DE419 'DE51J B/ -3E 'D.D'A -HD 7(J9) 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' ('9*('1G EF 'D9BH/ 'D*,'1J) 'DEF8E) (F5H5 51J-) A%F 'D'E1 J.*DA ('DF3() DDB'FHF 'D91'BJ HD'3JE' AJ 8D :J'( 'D*F8JE 'D*41J9J DE+D G0G 'D9BH/ . A'D3$'D 'D0J J1/ AJ G0' 'DE,'D GD JECF '9*('1 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 9B/ *,'1J AJ 8D 'DB'FHF 'D91'BJ DD','() 9F G0' 'D3$'D J,( 'F F91A E*I J9*(1 'D9ED *,'1J'K . A('D1,H9 'DI '-C'E B'FHF 'D*,'1) 'D91'BJ H('D'.5 'DE'/*JF (5) H (6) EFG F,/ 'F 'DE419 B/ 'H1/ 'D'9E'D 'D*,'1J) 9DI 3(JD 'D-51 HB/ '9*E/ 'DE419 'D91'BJ 9DI E9J'1 'DE6'1() (B5/ *-BJB 'D1(-) AJ 'DE'/) (5) C#3'3 DD*EJJ2 (JF E' J9/ 9ED'K *,'1J'K HE' D' J9/ C0DC 'D' 'FG EF ,'F( '.1 B11 *,'1J) '9E'D '.1I ('DF81 'DI 7(J9*G' H(51A 'DF81 9F 5A) 'DB'&E (G' #H FJ*G C'D'9E'D 'DE*9DB) ('D'H1'B 'D*,'1J) . G0' 'DI ,'F( CHF 'D'9E'D 'D*,'1J) 'D*J *E'13 (B5/ 'D1(- H'D*J 31/G' 'DB'FHF J*6EF ':D(G' H('D61H1) EAGHE 'DE41H9 'D*,'1J H*/'HD 'D+1H) . 'D'E1 'D0J J/D 9DI 'F 'DE419 'D91'BJ '.0 ('C+1 EF E9J'1 DD9ED 'D*,'1J '.0'K ('D'9*('1 E*7D('* 'DH'B9 'D9EDJ H'D*7H1 'DE*D'-B DDF4'7 'D*,'1J () . H('D'7D'9 9DI 'DF5H5 'DB'FHFJ) F,/ 'FG' ,'!* .'DJ) EF 'D'4'1) 'DI 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' ('3EG 'DE91H6 'E'EF' 'D' 'FG B/ '9*(1 FBD 'D'4J'! #H 'D'4.'5 EF B(JD 'D'9E'D 'D*,'1J) (51J- 'DAB1) (9) EF 'DE'/) (5) EF B'FHF 'D*,'1) 'D91'BJ A9B/ 'DFBD 9ED *,'1J (-CE 'DB'FHF HJ*,3/ G0' 'D9ED (*:JJ1 (Replacement) EC'F 'D'4J'! #H 'D'4.'5 AGH J3*F/ H'D-'D) G0G 9DI AC1) 'D-1C) H'D*/'HD HB/ 3(B H'F '41F' 'DI *91JA 9B/ 'DFBD () AGH 'E' J1/ 9DI 'D'4J'! #H 9DI 'D'4.'5 . H'D3$'D GF' GD J9/ 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF B(JD 9B/ FBD 'D'4J'! DD','() 9DI G0' 'D3$'D FBHD ('FG 3(B 'F *F'HDF' AJ G0' 'D(-+ E9FI CDE) (*CFHDH,J') EF 'DFH'-J 'DD:HJ) H'D'B*5'/J) H'DB'FHFJ) HH,/F' #F 'D*CFHDH,J' GJ EF B(JD 'D'EH'D 'DE9FHJ) 0'* 'DBJE) 'D'B*5'/J) 'D9'DJ) . H('D*'DJ AGJ *5D- 'F *CHF E-D'K DD-BHB 'DE'DJ) H9DI G0' 'D'3'3 A%F 'D*CFHDH,J' *9*(1 EF B(JD 'D'4J'! HD'3JE' '0 91AF' 'F 'DB'9/) 'D9'E) *B6J (#F CD 'D'4J'! *5D- 'F *CHF E-D'K DD-BHB 'DE'DJ) 'D' '0' C'F* *.1, EF 'D*9'ED (7(J9*G' #H (-CE 'DB'FHF () . H('D1,H9 'DI '-C'E 9B/ FBD 'D'4J'! HEB'1F*G' (9B/ FBD 'D*CFHDH,J' F,/ 'FG' *C'/ *CHF E*B'1() 3H'! EF -J+ .5'&5 'D9B/ #H EF -J+ E/I 'F7('B 'D*2'E'* '71'A 9B/ FBD 'D'4J'! () E9 'D*2'E'* 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' () HF81'K 'DI .5H5J) 'DE-D AJ G0' 'DFH9 EF 'D9BH/ A'FG JECF 'DBHD (#F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' GH 5H1) EF 5H1 9B/ FBD 'D'4J'! HDCFG 9B/ EF FH9 .'5 () . H9DJG J9*(1 EF 'D9BH/ 'D*,'1J) 'D*J *.69 DBH'9/ 'DB'FHF 'D*,'1J C#5D 9'E HBH'9/ 'DB'FHF 'DE/FJ AJE' DE J1/ (4#FG F5 51J- HF81'K DD'GEJ) 'D*J J*E*9 (G' G0' 'DFH9 EF 'D9BH/ HD.5H5J) 'DE-D AJG HD:J'( 'D*F8JE 'D*41J9J DG' FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *F8JE '-C'E 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 6EF 'D9BH/ 'D*,'1J) '3H)K (EHBA 'DE419 'DE51J E9 'D*1CJ2 9DI E' J#*J : 1. '9*('1 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'D4CDJ) . 2. 'D'4'1) 'DI BH'9/ *(7D 'D41H7 'D*93AJ) H'DEBJ/) 'D*J *1/ AJ G0G 'D9BH/ . 3. 'DF5 9DI '9*('1 'DB'FHF 'D91'BJ GH 'DB'FHF 'DH',( 'D*7(JB 9DI CD 'DEF'29'* 'D*J *F4# (5// G0G 'D9BH/ H'DF5 9DI '.*5'5 'DE-CE) 'D91'BJ) DDA5D AJ 'DEF'29'* 'DF'4&) 9FG'. 'D.'*E) : H**6EF #GE 'DF*'&, H'D*H5J'* : 'DF*@@@'&, : 1. 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' : GH CD '*A'B J*9G/ (EB*6'G EH1/ 'D*CFHDH,J' (#F JFBD (EB'(D E9DHE'* AFJ) 'DI E3*H1/ 'D*CFHDH,J' D'3*./'EG' AJ 71JB) AFJ) .'5) D'F*', 3D9) E9JF) #H *7HJ1G' #H D*1CJ( #H *4:JD 'D'D'* #H ',G2) #H D*B/JE ./E'* . 2. J9/ 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 9BH/ 'DE9'H6) 'DED2E) DD,'F(JF 'D4CDJ) HEF 9BH/ 'DE/) 'D*J **EJ2 (.5H5J) 'DE-D H'D*J **E 9(1 4(C) 'D'F*1FJ* . 3. H,/F' 'F EF 'D61H1J 'D*EJJ2 (JF 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' H(JF (96 'D-'D'* 'DE4'(G) DG A'A1/F' DG E7D('K .'5'K DD*EJJ2 (JF 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' HCD EF 'DE91A) 'DAFJ) EF ,G) H9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) EF ,G) '.1I A'F*GJF' 'DI 'F 'DE91A) 'DAFJ) *4CD E-D'K D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' #E' 9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) AGH J.*DA 9F 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' AJ 'F 'DE3*4'1 AJG JH,G 9EJDG EF .D'D (1F'E,G 'DI '.*J'1 'A6D E3'9/) HD' JFBD 'J) '31'1 *CFHDH,J) AJ -JF 9B/ 'D*CFHDH,J' J*6EF FBD '31'1 'D*CFHDH,J' H'D*F'2D 9FG' DDE1.5 DG H71B '3*J9'(G' EF ,G) . HEF ,G) '.1I A%F 'DE3*4'1 J/.D AJ '9*('1G 9F/ *B/J1 ',1G E/I F,'- E91A*G 'DAFJ) H'(/'9G 'DAC1J AJ -JF 'F 'DEF*, E5/1 'D*CFHDH,J' J/.D AJ '9*('1G 9F/ *B/J1G DDEB'(D 'D.3'&1 'D*J **-BB EF 'B*3'EG D3HB 'D*3HJB DG0G 'D*CFHDH,J' (JFG H(JF 'DE*F'2D DG . 4. 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' EF 'D9BH/ 'D/HDJ) D'FG' :'D('K E' *(1E (JF '4.'5 EF ,F3J'* E.*DA) H('D*'DJ *9*(1 E3#D) *-/J/ 'DB'FHF 'DH',( 'D*7(JB H*-/J/ 'D'.*5'5 'DB6'&J EF '(12 'DE3'&D 'D*J B/ *F4# 9F '(1'E G0G 'D9BH/ . 5. ('D1:E EF 'D'GEJ) 'D*J **5A (G' G0G 'D9BH/ 'D' 'F 'DE419 'D91'BJ DE J*F'HD G0G 'D9BH/ ('D*F8JE 9DI 'D9C3 EF (96 'D*41J9'* 'D91(J) 'D*J F8E* '-C'EG' ('D*A5JD CE' GH 'D-'D AJ 'D*41J9 'DE51J . 6. D'-8F' 'F GF'C +D'+) '*,'G'* AJ *-/J/ 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' A'D'*,'G 'D'HD J*E+D ('D'*,'G'* 'DABGJ) 'D9'E) D*B3JE 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' H'D+'FJ J1I 'F G0G 'D9BH/ GJ EF 'D9BH/ 'DE3E') H'D+'D+ J9*(1G EF 'D9BH/ 'D*,'1J) H'3*F*,F' 'F G0G 'D9BH/ GJ 5H1) EF 5H1 9B/ FBD 'D'4J'! H('D*'DJ GJ EF 'D9BH/ 'D*,'1J) . 'D*H5J@@'* : FB*1- 9DI 'DE419 'D91'BJ *F8JE '-C'E 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 6EF 'D9BH/ 'D*,'1J) 'DE3E') 'DH'1/) AJ B'FHF 'D*,'1) 1BE (30) D3F) 1984 '3H) ('DE419 'DE51J H'D'3*A'/) EF 'DE9'D,'* 'DB'FHFJ) 'D.'5) (G0G 'D9BH/ E1'9J'K E' J#*J : 1. 'DF5 9DI 4CDJ) G0G 'D9BH/ . 2. 'D'4'1) 'DI BH'9/ *(7D 'D41H7 'D*93AJ) H'DEBJ/) 'D*J *1/ AJ G0G 'D9BH/ . 3. 'DF5 9DI '9*('1 'DB'FHF 'D91'BJ GH 'DH',( 'D*7(JB 9DI CD 'DEF'29'* 'D*J *F4# (5// G0G 'D9BH/ H'9*('1 'DE-'CE 'D91'BJ) GJ 'DE.*5) DDA5D AJ 'DEF'29'* 'DF'4&) 9FG'. 'DE5'/1 : 'HD'K. C*( 'DD:) 'D91(J) : 'D9D'E) 'D4J. 9(/'DDG 'D9D'JJDJ 'D5-'- AJ 'DD:) H'D9DHE 'DE,D/ 'D'HD EF -1A (#-5) '9/'/ H*5FJA : F/JE E194DJ '3'E) E194DJ 71 'DF'41 /'1 'D-'61) 'D91(J) (J1H* 1974 . +'FJ'K. 'DC*( 'DB'FHFJ) : 1. %(1'GJE 'DEF,J 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 71 *H2J9 EF4#) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 2002 . 2. %(1'GJE 3J/ #-E/ 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' ABG' HB6'!K 71 'DEC*( 'D,'E9J 'D-/J+ 'DB'G1) 2004 . 3. /. '-E/ E-EH/ 39/ F-H '13'! F8'E B'FHFJ D9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) ('DE9'D,) 'D"DJ) DD(J'F'* (H'37) 'D-'3( 'D'DJ) 71 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1995 . 4. /. #C1E J'EDCJ H/. ('3E E-E/ 5'D- 'DB'FHF 'D*,'1J 'DB3E 'D'HD ('D'9E'D 'D*,'1J) H'D*',1) E7(9) ,'E9) (:/'/ 1982 . 5. /. #F3 'D3J/ 97J) 3DJE'F 'D6E'F'* 'DB'FHFJ) DFBD 'D*CFHDH,J' 'DI 'D/HD 'DF'EJ) H'DE41H9'* 'D*'(9) DG' (/1'3) AJ 'D'7'1 'DB'FHFJ DDF8'E 'D*CFHDH,J 'D/HDJ 'D3'&/) 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1996 . 6. /. ('3E E-E/ 5'D- 'DB'FHF 'D*,'1J ('DB3E 'D'HD) 72 E7(9) ,'E9) (:/'/ 1992. 7. /. ,D'D '-E/ .DJD 'DF8'E 'DB'FHFJ D-E'J) 'D'.*1'9'* HFBD 'D*CFHDH,J' 'DI 'D/HD 'DF'EJ) 'DCHJ* 1983. 8. /. -3'E E-E/ 9J3I FBD 'D*CFHDH,J' /1'3) AJ 'D'DJ'* 'DB'FHFJ) DD*(9J) 'D/HDJ) /'1 'DE3*B(D 'D91(J 1978 . 9. /. -3F 9('3 'DEDCJ) 'D5F'9J) #H 71JB 'F*B'D 'D/HD 'DF'EJ) 'DI 9F51 'D*CFHDH,J' E7(H9'* 'DEF8E) 'D9'DEJ) DDEDCJ) 'DAC1J) ,FJA 1976. 10. /. -3F 9DJ 'D0FHF -B 'DEDCJ) EC*() 'D9'FJ (:/'/ 1958 11. /. -3F 9DJ 'D0FHF 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E'* (E5'/1 'D'D*2'E '-C'E 'D'D*2'E '+('* 'D'D*2'E) 7(9 'D,'E9) 'DE3*F51J) 1976 . 12. /. 5D'- 'D/JF 9(/ 'DD7JA 'DF'GJ 'DH,J2 AJ 'DEDCJ) 'D5F'9J) H'D*,'1J) 71 /'1 'DA1B'F 'D'1/F 1983 . 13. /. 9(/ 'D-J -,'2J 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E ,1 E5'/1 'D'D*2'E E7(H9'* ,'E9) 'DCHJ* CDJ) 'D-BHB 1982 . 14. /. 9(/ 'DA*'- E1'/ 41- 'D9BH/ 'D*,'1J) H'DE/FJ) 71 'DB'G1) 2000 . 15. /. 9(/ 'DE,J/ 'D-CJE H9(/ 'D('BJ 'D(C1J HE-E/ 7G 'D(4J1 'DH,J2 AJ F81J) 'D'D*2'E AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ ,1 E5'/1 'D'D*2'E /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 'DEH5D 1980 . 16. /. 9(/ 'DEF9E A1, 'D5/) 'D-BHB 'D9JFJ) 'D'5DJ) 'DF'41 /'1 'DFG6) 'D91(J) (J1H* 1982 . 17. A'1HB 9DJ 'D-FA'HJ EH3H9) B'FHF 'DCHE(JH*1 HF8E 'DE9DHE'* 'DC*'( 'D'HD (B'FHF 'D(1'E,J'*) /'1 'DC*'( 'D-/J+ DD7('9) H'DF41 'DB'G1) 2001 . 18. /. CE'D B'3E +1H* 'DH,J2 AJ 41- '-'CE 9B/ 'DEB'HD) ,1 (:/'/ 1976. 19. /. E-3F 4AJB FBD 'D*CFHDH,J' EF 'DF'-J) 'DB'FHFJ) E1C2 'D(-H+ H'D/1'3'* 'DB'FHFJ) H'D*/1J( 'DEGFJ 'DB'FHFJ CDJ) 'D-BHB EF4H1'* HE7(H9'* ,'E9) 'DB'G1) H'DC*'( 'D,'E9J 1984 . 20. /. F/'! C'8E E-E/ 'DEHDI 'D'+'1 'DB'FHFJ) D9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' 71 /'1 H'&D DDF41 H'D*H2J9 9E'F 'D'1/F 2003 . +'D+'K. 'D13'&D 'D,'E9J) : 1. EF*81 E-E/ EG/J 'DF8'E 'DB'FHFJ D9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) '71H-) /C*H1'G CDJ) 'D-BHB ,'E9) 'DFG1JF 2004 . 2. /. F5J1) (H-,) 39/J 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' AJ E,'D 'D*('/D 'D/HDJ '71H-) /C*H1'G ,'E9) 'D'3CF/1J) 1987 . 3. JH3A 9(/ 'DG'/J 'D#CJ'(J 'DF8'E 'DB'FHFJ D9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' AJ E,'D 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 '71H-) /C*H1'G ,'E9) 'D2B'2JB 1989 . 1'(9'K. 'D(-H+ H'DEB'D'* : 1. /. 3EJ-) 'DBDJH(J *BJJE 41H7 'D*9'B/ (-+ EF4H1 AJ E,D) E51 'DE9'51) 'D9// 406-1986 . 2. /. J'31 ('3E 0FHF 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D(1'E, 'D-'3() 'D'DC*1HFJ) HH3'&D -E'J*G' (-+ EF4H1 AJ E,D) 'D1'A/JF DD-BHB CDJ) 'DB'FHF ,'E9) 'DEH5D 'DE,D/ 'D'HD 'D3F) 10 'D9// 24 2005 . 3. 'DE-'EJ JHF3 91( 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' H'DEHBA EF 41H7G' 'DEBJ/) DDEF'A3) HAB'K DDB'FHFJF 'D'1/FJ H'DE51J EB'D EF4H1 9DI 'DEHB9 'D"*J : www.arabaw.org/download/technology-transfer-contracts.doc. .'E3'.'DBH'FJF: 1. 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 1BE 40 D3F) 1951 . 2. B'FHF 'D*,'1) 'D91'BJ 1BE 30 D3F) 1984 . 3. B'FHF 'DFBD 'D91'BJ 1BE 80 D3F) 1984 . 4. B'FHF 'D*,'1) 'DE51J 1BE 17 D3F) 1999 . () #F8O1 : /. 'C1E J'EDCJ H/. ('3E E-E/ 5'D- 'DB'FHF 'D*,'1J 'DB3E 'D'HD 'D'9E'D 'D*,'1J) H'D*",1 E7(9) ,'E9) (:/'/ 1982 5174 HE' (9/G' . () #F8O1 : /. JH3A 9(/ 'DG'/J .DJD 'D#CJ'(J 'DF8'E 'DB'FHFJ D9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' AJ E,'D 'DB'FHF 'D/HDJ 'D.'5 '71H-) /C*H1'G EB/E) 'DI CDJ) 'D-BHB AJ ,'E9) 'D2B'2JB 1989 521-28. () #F8O1 : 'D9D'E) 'D4J. 9(/'DDG 'D9D'JJDJ 'D5-'- AJ 'DD:) H'D9DHE 'DE,D/ 'D'HD EF -1A (# 5) '9/'/ H*5FJA : F/JE E194DJ '3'E) E194DJ 71 'DF'41 /'1 'D-6'1) 'D91(J) (J1H* 1974 5143 . () 3H1) 'DFED 'D'J) : 88. () #F8O1 : /. -3'E E-E/ 9J3I FBD 'D*CFHDH,J' /1'3) AJ 'D"DJ'* 'DB'FHFJ) DD*(9J) 'D/HDJ) 'DF'41 /'1 'DE3*BD 'D91(J 1978 561 . () #F8O1 : /. F5J1) (H,E9) 39/J 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' AJ E,'D 'D*('/D 'D/HDJ '71H-) /C*H1'G EB/E) 'DI CDJ) 'D-BHB AJ ,'E9) 'D'3CF/1J) 1987 517 HE' (9/G' . () #F8O1 : /. #FJ3 'D3J/ 97JG 3DJE'F 'D6E'F'* 'DB'FHFJ) DFBD 'D*CFHDH,J' 'DI 'D/HD 'DF'EJ) H'DE41H9'* 'D*'(9) DG' /1'3) AJ 'D'7'1 'DB'FHFJ DDF8'E 'D*CFHDH,J 'D/HDJ 'D3'&/ 'DF'41 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1996 521-22 . () #F8O1 : /. -3'E E-E/ 9J3I E5/1 3'(B 516 . () #F8O1 : /. JH3A 9(/ 'DG'/J .DJD 'D'CJ'(J E5/1 3'(B 526 . () #F8O1 : /. 3EJ-) 'DBDJH(J *BJJE 41H7 'D*9'B/ (-+ EF4H1 AJ E,D) E51 'DE9'51 9406 31986 5584 . () #F8O1 : /. E-3F 4AJB FBD 'D*CFHDH,J' EF 'DF'-J) 'DB'FHFJ) E1C2 'D(-H+ H'D/1'3'* 'DB'FHFJ) H'D*/1J( 'DEGFJ 'DB'FHFJ CDJ) 'D-BHB EF4H1'* ,'E9) 'DB'G1) H'DC*'( 'D,'E9J ,'E9) 'DB'G1) 1984 54. () 3J#*J (J'F 'DA1B (JF 'DE91A) 'DAFJ) H'D*CFHDH,J' AJ 'DE7D( 'D+'D+ EF G0' 'D(-+ . () #F8O1 : /. -3F 9('3 'DEDCJ) 'D5F'9J) #H 71JB 'F*B'D 'D/HD 'DF'EJ) 'DI 9F51 'D*CFHDH,J' E7(H9'* 'DEF8E) 'D9'DEJ) DDEDCJ) 'DAC1J) ,FJA 1976 55 . () #F8O1 : /. F/'! C'8E E-E/ 'DEHDI 'D"+'1 'DB'FHFJ) D9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' 71 /'1 H'&D DDF41 H'D*H2J9 9E'F 'D'1/F 2003 534 . () *F5 'DE'/) (70) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI 'FG "1-'D'EH'D 'DE9FHJ) GJ 'D*J *1/ 9DI 4J! :J1 E'/J C-BHB 'DE$DA H'DE.*19 H'DAF'F 2- HJ*(9 AJ -BHB 'DE$DAJF H'DE.*19JF H'DAF'FJF H9D'E'* 'D*,'1) HF-H 0DC EF 'D'EH'D 'DE9FHJ) '-C'E 'DBH'FJF 'D.'5)" . () 'F -B 'DEDCJ) E-D '3*+&'1 EF -J+ 'D3D7'* 'D*J JEF-G' D5'-(G 9DI 'D4J! E-D 'DEDCJ) EF -J+ 'D'3*9E'D H'D'3*:D'D H'D*51A HGJ 9F'51 -B 'DEDCJ@) HDDE2J/ EF 'D*A5JD #F8O1 : /. -3F 9DJ 'D0FHF -B 'DEDCJ) E7(9) 'D9'FJ (:/'/ 1958 523 HE' (9/G' /. 9(/ 'DEF9E A1, 'D5/) 'D-BHB 'D9JFJ) 'D'5DJ) /'1 'DFG6) 'D91(J) (J1H* 1982 519 . () #H1/G : /. ,D'D '-E/ .DJD 'DF8'E 'DB'FHFJ D-E'J) 'D'.*1'9'* HFBD 'D*CFHDH,J' 'DI 'D/HD 'DF'EJ) 'DCHJ* 1983 520 . () #F8O1 : /. F/'! C'8E E-E/ 'DEHDI E5/1 3'(B 533 . () *9FJ CDE) (Wipo) World intellectual property organization () See: Alagin Landlois-nations unies Et Le Tranfert De Technologic, 1980, P. 145. E4'1 'DJG AJ /. F/'! C'8E E-E/ 'DEHDI E5/1 3'(B 531 . () #F8O1 : /. 5D'- 'D/JF 9(/ 'DD7JA 'DF'GJ 'DH,J2 AJ 'DEDCJ) 'D5F'9J) H'D*,'1J) /'1 'DA1B'F 71 'D'1/F 1983 5328 . () #F8O1 : 'DE-'EJ JHF3 91( 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' H'DEHBA EF 41H7G' 'DEBJ/) DDEF'A3) HAB'K DDB'FHFJF 'D'1/FJ H'DE51J EB'D) EF4H1) 9DI EHB9 'D'F*1F* 52 www.arabhaw.orgdownload / technology transfer contracts doc. () #F8O1 : '(1'GJE 'DEF,J 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 71 *H2J9 EF4#) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 2002 525 . () *F5 'DE'/) (73) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI 'FG "'D9B/ GH '1*('7 'D'J,'( 'D5'/1 EF '-/ 'DE*9'B/JF (B(HD '.1 9DI H,G J+(* '+1G AJ 'DE9BH/ 9DJG" . () HG0' E' F5* 9DJG 'DE'/) (88) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ (BHDG' "J9*(1 'D*9'B/ ('D*DJAHF #H (#J) 71JB) EE'+D) C#FG *E (JF -'61JF AJE' J*9DB ('D2E'F H(JF :'&(JF AJE' J*9DB ('DEC'F" . () HG0G 'DE3'&D D' *9/H 'F *CHF AJ -BJB) 'D'E1 *7(JB DDF81J) 'D9'E) AJ 'D'D*2'E HDDE2J/ EF 'D*A5JD #F8O1 : F5H5 'DEH'/ (280) H (177) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ . () '(1'GJE 'DEF,J E5/1 3'(B 531 . () #F8O1 : '(1'GJE 3J/ '-E/ 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' ABG'K HB6'!K 71 'DEC*( 'D,'E9J 'D-/J+ 'DB'G1) 2004 543 . () #F8O1 : /. 9(/ 'DE,J/ 'D-CJE H9(/ 'D('BJ 'D(C1J HE-E/ 7G 'D(4J1 'DH,J2 AJ F81J) 'D'D*2'E AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ ,1 E5'/1 'D'D*2'E /'1 'DC*( DD7('9) H'DF41 AJ 'DEH5D 1980 525 . () #F8O1 : /. 9(/ 'DA*'- E1'/ 41- 'D9BH/ 'D*,'1J) H'DE/FJ) 71 'DB'G1) 2000 5110 . () #F8O1 : #. /. 9(/ 'D-EJ/ 'D-CJE H".1HF E5/1 3'(B 514 . () #F8O1 : '(1'GJE 'DEF,J E5/1 3'(B 534 . () HG0G 'DE3'&D *4CD E-D 'D'D*2'E HG0' E' 'C/* 9DJG 'DE'/) (69) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ (BHDG' "1- 'D-B 'D4.5J GH 1'(7) B'FHFJ) E' (JF 4.5JF /'&F HE/JF J7'D( (EB*6'G' 'D/'&F 'DE/JF (#F JFBD -B'K 9JFJ'K #H 'F JBHE (9ED #H 'F JE*F9 9F 9ED . 2- & & .. . 3- HJ$/J 'D*9(J1 (DA8 ('D'D*2'E) H(DA8 ('D/JF) FA3 'DE9FI 'D0J J$/JG 'D*9(J1 (DA8 ('D-B 'D4.5J)" . () #F8O1 : /. -3F 9DJ 'D0FHF 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E'* E5'/1 'D'D*2'E '-C'E 'D'D*2'E '+('* 'D'D*2'E 7(9 'D,'E9) 'DE3*F51J) 1976 511 . () HG0' E' #C/*G 'DE'/) (129/1) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ (F5G' "1- J,H2 'F JCHF E-D 'D'D*2'E E9/HE'K HB* 'D*9'B/ '0' C'F EECF 'D-5HD AJ 'DE3*B(D H9JF *9JJF'K F'AJ'K DD,G'D) H'D611" . () 'D*CFHDH,J' #H 'DE91A) 'DAFJ) C9F51 AJG' *E*'2 ('D,/) AJ '3*-/'+ D71B H'3'DJ( AFJ) *3*./E AJ E,'D E9JF H'F C'F* EC*4A) 3'(B'K #H B/JE'K DDE2J/ EF 'D*A5JD #F8O1 : /. -E/'DDG -E/ 'DDG 'DH,J2 AJ -BHB 'DEDCJ) 'D5F'9J) 'D*,'1J) 72 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1997 516 E4'1 'DJG D/I /. F/'! C'8E E-E/ 'DEHDI E5/1 3'(B 551 G'E4 1BE (1) . () #F8O1 : /. F/'! C'8E E-E/ 'DEHDI E5/1 3'(B 551 . () #F8O1 : 'DE-'EJ JHF3 91( 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' E5/1 3'(B 53 . () #F8O1 F5 'DE'/) (128) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ . () #F8O1 : /. -3F 9DJ 'D0FHF E5/1 3'(B 5108 . () 3J#*J (J'F 'DA1B (JF 'D*CFHDH,J' H'DE91A) 'DAFJ) . () #F8O1 : /. F/'! C'8E E-E/ 'DEHDI E5/1 3'(B 535-36 . () #F8O1 : /. -3'E E-E/ 9J3I E5/1 3'(B 5116 . () 'H1/G : /. -3'E E-E/ 9J3I E5/1 3'(B 5129 . () See: Mac Donald. Know How Licensing and the unti-trust Law, The trademarx repoter, 1969, PP. 252-253. E4'1 'DJG D/I : /. F/'! C'8E E-E/ 'DEHDI E5/1 3'(B 539 . () #F8O1 : /. 5D'- 'D/JF 'DF'GJ E5/1 3'(B 5312 HGH J1I 'F GF'C A1B'K (JF 'D.(1) H'DEG'1) EF -J+ 'F 'D'.J1) *9/ 9F51'K 4.5J'K D' JFA5D 9F 'D4.5 0'*G (JFE' 'D.(1) GJ 9F51 EH6H9J . () 'D31 'D5F'9J GH 9('1) 9F E91A) 9DEJ) DCJAJ) 'DBJ'E (9ED E9JF H(CA'!) 9'DJ) F'*,) 9F 'D.(1'* H'DEG'1'* 'D9DEJ) 'DE*1'CE) HDDE2J/ EF 'D*A5JD #F8O1 : /. 5D'- 'D/JF 'DF'GJ E5/1 3'(B 5317. () FBD'K 9F /. F/'! C'8E E-E/ 'DEHDI E5/1 3'(B 541 . () #F8O1 : /. '-E/ E-EH/ 39/ FEH '13'! F8'E B'FHFJ D9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) ('DE9'D,) 'D"DJ) DD(J'F'* (H'37) 'D-'3( 'D"DJ) 71 'DF'41 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1995 598-99 . () #F8O1 : /. '-E/ E-EH/ 39/ E5/1 3'(B 5372-374 EF*81 E-E/ EG/J 'DF8'E 'DB'FHFJ D9B/ 'DE4H1) 'DE9DHE'*J) '71H-) /C*H1'G EB/E) 'DI E,D3 CDJ) 'D-BHB ,'E9) 'DFG1JF D3F) 2004 553 . () #F8O1 : /. '-E/ E-EH/ 39/ E5/1 3'(B 5375 EF*81 E-E/ EG/J E5/1 3'(B 591 . () A(1'E, 'D-'3() 'D'DC*1HFJ) *CHF 9DI FH9JF GE' 'D(1'E, 'D*7(JBJ) H'D(1'E, 'D*4:JDJ) H'DE3*4'1 AJ 9B/ 'DE9DHE'*J) J2H/ 'D9EJD ('D(1'E, 'D*7(JBJ) 'D*J *9JFG AJ 9EDG . HDE2J/ EF 'D*A5JD #F8O1 : A'1HB 9DJ 'D-FA'HJ EH3H9) B'FHF 'DCHE(JH*1 HF8E 'DE9DHE'* 'DC*'( 'D'HD (B'FHF 'D(1E,J'*) /'1 'DC*'( 'D-/J+ DD7('9) H'DF41 'DB'G1) 2001 588-89 /. J'31 ('3E 0FHF 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D(1'E, 'D-'3() 'D'DC*1HFJ) HH3'&D -E'J*G' (-+ EF4H1 AJ E,D) 'D1'A/JF DD-BHB *5/1G' CDJ) 'DB'FHF ,'E9) 'DEH5D 'DE,D/ 'D'HD 310 94 2005 5188 HE'(9/G'. () #F8O1 : /. -3'E E-E/ 9J3I E5/1 3'(B 5351 . () #F8O1 : '(1'GJE 'DEF,J E5/1 3'(B 536 . () #F8O1 : 'DE-'EJ JHF3 91( 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' E5/1 3'(B 53 . () #F8O1 : 'DE-'EJ JHF3 91( 9BH/ FBD 'D*CFHDH,J' E5/1 3'(B 53 . () #F8O1 : /. -3'E E-E/ 9J3I E5/1 3'(B 5320 '(1'GJE 'DEF,J E5/1 3'(B 537 . () #F8O1 : /. -3'E E-E/ 9J3I E5/1 3'(B 5326 . H,/J1 ('D0C1 'FG J1*(7 (G0' 'D'*,'G EAGHE (AC 'D-2E) 'D*CFHDH,J') HJB5/ (G0' 'DE57D- 'D'.J1 'F 'DEH1/ JB/E 'DE91A) 'DAFJ) H('9*('1G' E-D' D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' (4CD -2E) #J CCD D' J*,2# HG0' J$/J 'DI 3J71) 'DEH1/ 9DI C'A) E1'-D 'D9EDJ) 'D'F*',J) 'D*J JBHE (G' 'DE*DBJ . DG0' C'F E7D( 'D/HD 'DF'EJ) J*E+D (61H1) AC 'D-2E) 'D*CFHDH,J) H*-DJD ECHF'*G' -*I J3*7J9 E*DBJ 'D*CFHDH,J' 92D 'D*CFHDH,J' 'D1&J3J) 'D*J J-*', 'DJG' 9F 'D*CFHDH,J' 'DG'E4J) H'D*J B/ D' J-*', 'DJG' HG0G 'D'E1 J97J A15) C(J1) DDE*DBJ EF 'D'3*9'F) ((96 'D9F'51 'DE-DJ) (/D'K 9F 'D*CFHDH,J' 'DG'E4J) A6D'K 9F 0DC A%F AC 'D-2E) 'D*CFHDH,J) J97J DE*DBJ 'D*CFHDH,J' A15) #C(1 DD-/ EF FAB'* FBD 'D*CFHDH,J' E9 'D*FH9 AJ E5'/1 'D*CFHDH,J' HDDE2J/ EF 'D*A5JD -HD G0' 'DEAGHE #F8O1 : /. -3'E E-E/ 9J3I E5/1 3'(B 5328 '(1'GJE 'DEF,J E5/1 3'(B 540 . () #F8O1 : /. 9(/ 'D-J -,'2J 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E ,1 E5'/1 'D'D*2'E E7(H9'* ,'E9) 'DEH5D 'DCHJ* CDJ) 'D-BHB 1982 5114-115 . () #F8O1 : /. F5J1) (H,E9) E5/1 3'(B 5225 HE' (9/G' . () #F8O1 : /. #F3 'D3J/ 97J) 3DJE'F E5/1 3'(B 5616 . () J*E+D G0' 'D'*,'G ('D'3*'0) (Joanna Schmidt) HDDE2J/ EF 'D*A5JD -HD G0' 'D'*,'G #F8O1 : /. E-3F 4AJB E5/1 3'(B 576 G'E4 1BE (1) . () #F8O1 : /. CE'D B'3E +1H* 'DH,J2 AJ 41- '-C'E 9B/ 'DEB'HD) ,1 (:/'/ 1976 513. () #F8O1 : /. CE'D B'3E +1H* E5/1 3'(B 5165 . () J91A 9B/ *3DJE 'DEA*'- ('FG "9B/ JD*2E AJG EH1/ 'D*CFHDH,J' (#F JB/E 'DI 'DE*9'B/ E9G E,E9'K 5F'9J'K AJ -'D) *4:JD E9 *-EDG 'DE3$HDJ) 'DC'ED) 9F *4JJ/ 'DE5F9 H6E'F 'D'/'! H'D*4:JD" HDDE2J/ EF 'D*A5JD #F8O1 : cf: P,H. KAH N, Lessor du non-droit dans les relation commerciales internationales et le contract sans loi, in I hypothes du nondroit liege, 1977, P.240. #H1/G : /. 'F3 'D3J/ 97J) 3DJE'F E5/1 3'(B 5610 G'E4 1BE (1) . () #F8O1 : /. F5J1) (H,E9) E5/1 3'(B 521 . () #F8O1 : /. F5J1) (H,E9) E5/1 3'(B 5260 . () HG0' E' #.0 (G 'DE419 'D91'BJ AJ B'FHF 'D*,'1) 'D91'BJ 1BE 30 D3F) 1984 (51J- F5 'DE'/) (4) AJ AB1*G' 'D+'FJ) (BHDG (J31J 'DB'FHF 'DE/FJ 9DI ,EJ9 'DE3'&D 'D*J DE J1/ (4#FG' -CE .'5 AJ G0' 'DB'FHF #H AJ #J B'FHF .'5 '.1) . () '(1'GJE 'DEF,J E5/1 3'(B 544 . () 'DE'/) (87) 'DAB1) (1 2) EF B'FHF 'D*,'1) 'DE51J 1BE (17) D3F) 1999 . () /. ('3E E-E/ 5'D- 'DB'FHF 'D*,'1J ('DB3E 'D'HD) 72 E7(9) ,'E9) (:/'/ 1992 539 . () #F8O1 : 53 EF 'D(-+ . () *F5 'DE'/) (61) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ 9DI 'FG "1- CD 4J! D' J.1, 9F 'D*9'ED (7(J9*G #H (-CE 'DB'FHF J5- 'F JCHF E-D'K DD-BHB 'DE'DJ) 2- & .." . () /. ('3E E-E/ 5'D- E5/1 3'(B 5188-204 . () /. F/'! C'8E E-E/ 'DEHDI E5/1 3'(B 569 HE' (9/G' . () HEF 'D,/J1 ('D0C1 'F EAGHE 'D4J! 'DH'1/ AJ 9B/ 'DFBD '0' C'F 'D'5D AJG 'FG JB*51 9DI 'D'4J'! 'DE'/J) AB7 A%F EAGHE 'D4J! 'DH'1/ AJ F5 'DE'/) (61) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ J*39 DJ4ED EAGHE 'D'4J'! 'DE'/J) H'DE9FHJ) 9DI -/M 3H'! HG0' JF3,E E9 7(J9) 'DE-D AJ 9B/ FBD 'D*CFHDH,J' 'D0J JECF 'F JCHF 4J&'K E'/J'K #H E9FHJ'K . 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (8/'D3F) 'D-'/J) 941)) 9// (29) #JDHD (2006) ========== =========================== 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' PAGE 56 PAGE 55 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (8/'D3F) 'D-'/J) 941)) 9// (29) 3F) (2006) [553-5965] 'D7(J9) 'DB'FHFJ) D9B/ FBD 'D*CFHDH,J' *'1J. B(HD 'DF41 : 15/4/2006 *'1J. 'D'3*D'E : 27/2/2006 53 NP`N ^ xB^ B~ &4VZtdfhj$<FP뽻ѻ뱢љZ56CJ\]^JZ6CJ]^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZZ6]aJ,^JZ5CJ\aJ ^JZ6CJ]aJ,^J CJaJ ^JZCJaJ^JZCJaJ ^JjZCJaJ ^JU7 FnNP`P $xB ~ $d$$d$$Tl V I $U$d FnNP`P $xB ~ :XZt$< J&L&f&&.h/j//ľ|v / U b j v  D O9q .:XZt$< J&L&f&&.h/j///d$$$d$PB X !2!<#>#@#B#######<&>&@&B&L&f&&&N(P(R(T(f-h-j-l----.:.B.Z/\/^/`/j////1v2z2|2~22233333X4h44444Z56CJ\]^JZ6CJ]^JZ6CJ]aJ,^JZ5CJ\aJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^J CJaJ ^JZCJaJ ^JD//4:<>B@CFDIMORU]____0bregj@p~qpuy&<ĉ֎ďޜByspm (q  e 2=  ? Sq_ (/4:<>B@CFDIMORU]____0bregj@p~qpuy&$pddd$4566 6"6$6:*<,<.<0<2<<<<<4@6@8@:@@CCCCCPD EEEEEEEEEEEEF>JnKrKtKvKxKMNNNNNhNtN$O4OQQQQUUUUdWZ__Z6CJ]aJ,^Jj0JCJaJ ^JU CJaJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZ5CJ\aJ ^JZCJaJ ^JD__0bbcjehfjflfnfffffg,hhjxmzm|m~m2p4p6p8p@ppqvqhujulunupuu0vyzzzz&răƃȃʃ.024ĉD΋ЋҋԋTVXZ֎ďܑޑ "jZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZ5CJ\aJ ^JZCJaJ ^JZ6CJ]^JP<ĉ֎ďޜBޢTjBD^ȶtd$$ & F$p$tvxz "$ޜBТҢԢ֢Rf&BFHJLX0468:D^ɾZ56CJ\]^JZ6CJ]^JZZ6CJ]aJ,^JZ5CJ\aJ ^JZCJaJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JFޢTjBD^ȶt @TN,xL$þ~ytoje`cON r l Y f {\^f #^ƶȶbfhjl2468z|~TBDFH,vb:>@BDf,x ;;;;;⬪⬪;;;;;⬪ZZ6CJ]aJ,^J CJaJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^JZ5CJ\aJ ^JZCJaJ ^JZ56CJ\]^JZ6CJ]^JCt @TN,xL$fddd$pddff4": ,x J^D~ !"z&(*v,:T@@½zupkfa\W\  (A%?H d[B!ff4": ,x J^D~ !"z& dddpdpd *,.0@ B D F       JVXZ\rtvxD!"****v,@- 3333^5t5V6X6Z6\6607::::(<߻߻߻߻Z5CJ\aJ ^J Z6]aJ(Z6CJ]aJ,^J CJaJ ^JZCJaJ ^JZCJH*aJ ^JjZ0JCJaJ ^JUJz&(*v,:T@@TABBBC"CDF,LMbORRS TT V V VXV$d$pdd(<*<,<.<p<r<t<v<====BB"CRR V VXVWWbkknn"rrrr8t:ttlunuvv|x~xxxyy{{||H}J}}}~~~>@$&(@B6jZ0JCJaJU ZCJaJjZ0JUZ CJaJ ^JZ5CJ\aJ ^JZ6CJ]aJ,^JZCJaJ ^JjZ0JCJaJ ^JUZCJH*aJ ^J@@TABBBC"CDF,LMbORRS TT V V VXVWWWX~YZ[^] ^^_`jabbcLddTfgLhhbj`kbkklnmnnn~oq"rrrrrspsst½  ^ ^Mm{T=XVWWWX~YZ[^] ^^_`jabbcLddTfgLhhbj`kbkddpd$d & Fdbkklnmnnn~oq"rrrrrspsst8t:tjuvzxx$pA$$d $A$dA$dpd$t8t:tjuvzxxy{|F}}~<$>4X։@čƏ8~ΒDʚ>vtܠLơ0njjbjү2°R Ƽ.ܾ^$t6 02~  `xy{|F}}~<$>4X։@čƏ8~ΒD$A$$A$p$p68Z\v~ԉ؉ډމ@ƍȍȏʏ:<ВҒFH̚Κ@Bxz vxޠNPȡʡ24nlnlndfjZ0JCJaJU ZCJaJ Z5\ZjZ0JUWDʚ>vtܠLơ0njjbjү2$$ $A$$plnԯ֯46İưTV 8Tȼʼ02pܾ`b&(vx 8: .02hjl Z^JmHjZ^JUmHZ^JZ^J ZCJ^J ZCJ^JjZ0JCJUZCJ Z5\jZ0JUZI2°R Ƽ.ܾ^$t6 0 $d%d&d'd$A$$p02~$d$$d%d&d'd&`#$ $d%d&d'd"NX^dfp|~46lntvxzṳ CJaJ ^J ZaJ^JZ^JZ5CJ$\aJ4^J ZCJ$aJ4^J ZCJ$aJ^J ZaJ,^J ZCJ aJ0^J ZCJ$aJZ<CJ^J ZCJ^J ZCJ^J ZCJ^JZ jZU Z0JaJ0JaJjZ0JaJU146lntz46lntvxz$$0 00&P P5' (5!"#$%(2*2 [&@&Normal$A$L@L Heading 1$$d @&5CJ\aJ^JH@H Heading 2$$d @&5CJ\aJ^J<@< Heading 3 $$@& CJaJ ^JB@B Heading 4$$d @& CJ aJ0^J B@B Heading 5$$d @& CJ(aJ(^J B@B Heading 6 $$@&5CJ\aJ^J<@< Heading 7 $$@& CJaJ ^JB@B Heading 8 $$@&6CJ]aJ(^J< @< Heading 9 $$@& CJaJ,^J<A@<Default Paragraph Font8&@8Footnote ReferenceH*<B@< Body Text $d CJaJ^JFT@F Block Text$pd CJaJ^JNC@"NBody Text Indent$d CJaJ^J2@22 Footnote Text^J&)@A& Page Number8 @R8Footer 9r CJaJ!^J4>@b4Title $d CJ:aJ^J4J@r4Subtitle$ CJaJ^J,@,Header 9r 3 o(>]R # %&(51k1468G;=?AC+DFGTHH;IJJiOqRsS$TTVWY4[`cdBejZnrw{~р!^̄υ,:`,c9Ȝ=V =jS3W} U d . "J#SHdQ/]TlDW""##^##F$z$0&`&&u'''K(f((-)h)**/Mim= /Mimp=NP4_^ (<6z/tfz&XVbkxD20z/@tz!!@  @| ( pT l" 0jJ))? l 0v @jJ N 3 N  3  NB @ S DjJB S ?T <( TB c $DԔT N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11T N0n"2 # l2 0v @jJ 02xB B <Dv @jJ 1n"1xB B <Dv @jJ N11= )0!)r )+r)0!+r)+r$!+rj1sN n"s] }"s"z")+ djknor)1AG   3 8  ( , K M A C ` e f k  EMnv +0EGbgY[-0qxfl4;AH(+_bcece!134:Z`qxDI! & 1!6!A!H!!!!! ""2"5"B"H"I"O"c"f"x"~"$$$$,%1%2%7%<%>%%%%%%%%&R&T&`&b&}&&&&&&&&g'k'l'p'''''W(^(_(h(((<)?))) * *A*G*q*u*y*~***+!+"+%+f+l+++,,2,6,k,m,,,,,--4-7-8-;-----......M/U/////0000=0B0S0Z0i0n0000111112222k3r333334444%4(40474<4A4I4N4X4\4c4i444444455555555666666666677U7^7h7k7l7q7r7y777777777777778l8o8p8s8{88888888999999A:C::::::::::;@;E;J;O;;;;;;;;;X<]<<<M=Q=5>7>=>C>G>L>>>>>@@@@@@@@|AAAAAAABB B*B/BBBBBBB#C%CeCgCzCCCCCCCCCCCCnDsDDDDDDDDDDDEE0E5ENEREsEyE|E~EEEEE FFFFFFFGQGVGGGGG]H_HHHHHHHHHHGIIIJIQImIpIIIIIJJKKuK{KKKKKKKKLLLL LMLTLLLM MMMMMNNNNNNEOGO|O~OOOMPRP~PPPPPPPPSQXQrQwQxQ}QQQQQR R RR]R`RwRzRRRRRRR2S7SiSpSSSSSSSSSSSSSSSTTTATET_TbTcTeTmT}TTTTTTTTHUQURU[UpUuUUUVVVV*V/VJVSVVVVVVVWWlWoWpWrWWWXXXXXXXXYYYYYYYZZZZZZ [&[^[`[[[\\] ]+].]]]]]]] ^^9^<^^^^^^^^^^^_ _>_C_D_G_H_J_b_f___``b`g`w`{```aa a#a0a6a7a=acajaya|asbzbbbbbncpcwc|ccccc~dddddddddddddd e$eee'f,f-f0f9f@fAfHfnfwfffggg ggg(g+g@gBgagfgggggyPySyyyyyyyyyz z>z@zzzzzzz2{:{l{t{u{}{{{{{A|C|||||9}<}V}X}Y}`}}}}}}}}}~ ~+~.~M~Q~~~ls&)/5gopvwǀπmo!(27DLÂvxŃʃӃ؃<C',16 FLMSІԆ7:y16~ֈو߈#FHԉۉ%+,2CE]`ty؊݊sz46UW`e<COSZ_`eՍ܍cj׎ێ$:AIKkoKPimeiޓ +-8<=D KS]eux #(@E—ɗʗ͗ )0Ș̘Ә36?FNU9@|~ɚКٚۚ ,/03ruv{ CFOVȝ͝`ghk'-W]af[bѡա֡XZmrڢߢ$()-nu?DX]ۤ !#~ ^`ئߦ.3:ABKLUotCMNXڪߪ-24>mstz&)Y_ݬOR%(ĮʮˮԮ *45?@EFNW^_fֱ۱7;<@LQPV PUʴҴӴ۴ ltu}ϵӵԵص]bcj17ejmt~ٸ)/>A¹ǹȹ͹ٹ޹ MR4:ILblmwӻֻ Ǽϼмؼ ؿ߿ovSYZ`GJ !KOgn0:;ECJszLS@BPR!-2JTU_ip=AQWX^!|79`bcjW_`h)"+ PW &#$(49|AGnpbhio8=?KFM^imx;>"#67RSlm'( !XYBC CD   @ A st$&23XYbcPQ !n!o!""$$%%''((,,------//0011336 66688::==>>AABBjEkEEEFFHHPJQJ^L`LnLoLLLMMMMNNnOoOvRwRxSyS)T*TYVZVWW Y"Y.Y/YcYdY9[:[\\^^``uavaccGeIeWeXeeegggg)h*hjjkk;l?DE<=pqde:;hi)*\]WYbcyz\]+,WXabqrrs?@%&tu)*%&tu01̳ͳCDBD_`LO^_ rs<=YZopOPstqr;FJK>?fg?@opde9:mnKLayzpq01`ast?@z{bcmnp LM|} ghIJ\^ijmxy|579;> Ahmad&C:\My Documents\Rafedeen29\/. J'31.docAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of /.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of /.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of /.asdAhmad*C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of /.asdi-?foR᠀hh^Jo(-hhCJ o(.i-fo@t|'N|=@@.@R@@@@@@@ G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional Arabic; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHU @MCS Taybah H_I normal.E @Monotype KoufiK @Simplified ArabicU @MCS Taybah S_U normal.#1hq&FF GЗMC!0o'D7(J9) 'DB'FHFJ) AhmadAhmadZOh+'0t $ 0 < HT\dl Ahmad hmaANormalAhmadl32aMicrosoft Word 8.0@j( @n@Z^@ЗZ՜.+,D՜.+,L hp College of LawCMoU Title 6> _PID_GUIDAN{5F26A082-7FE5-455B-883B-0A2940B3F9E8} !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012356789:;=>?@ABCHRoot Entry F ѥJ1TableKWWordDocument2SummaryInformation(4DocumentSummaryInformation8<CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q