ࡱ> ko3ZOh+'0 $ @ L X dpx/ 0AhmadhmaANormalAhmadl104Microsoft Word 8.0@o@|87d@,c@vG|B c $DjJ Z՜.+,D՜.+,h$ hp College of Law ?wU / Title 6> _PID_GUIDAN{C3A1C53A-ABEE-4F60-A95A-CB42918EC7F9}(*) /. #C1E E-EH/ -3JF 'D(/H #3*'0 'DB'FHF 'DE/FJ CDJ) 'DB'FHF / ,'E9) 'DEH5D'D"F3) %JE'F E-E/ 8'G1 EB/E) : DE JBA *7H1 'DB6'! H'DABG 9F/ 'D-/H/ 'D*J *D2E 'D('&9 'DE-*1A (*9HJ6 'DE*611 9F 'D'61'1 'D*J *-/+G' 'DEF*,'* (9JH(G' (D *,'H2 G0G 'D-/H/ DCJ JDBI 9DI 9'*B 'D('&9 'DE-*1A 9(! 'D'61'1 'D*J *F,E 9F 9/E BJ'E 'D'.J1 (H',(G ('-'7) 'DE4*1J 9DE' (EC'EF H.5'&5 'D3D9) HE' **EJ2 (G EF 5A'* HCJAJ) '3*9E'D G0G 'D3D9) A'DE(J9 -*I DH C'F (1J&' EF 'D9JH( A'F *9B/ 'D',G2) H*9// 'FH'9G' H4JH9 '3*9E'DG' 'H,( 9DI 'D('&9 'F JBHE (H',( 'D'A6'! 9F ,EJ9 E' J-J7 ('D3D9) EF E.'71 AJ 'D'3*9E'D H71JB) 'D-A8 HCJAJ) 'D*.2JF HCD 'DE9DHE'* 'DE*9DB) ('DE(J9 A'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) J*.7I -/H/ 'D'61'1 'D*J *F,E 9F 9JH( 'DE(J9 DJ4ED 'D'61'1 'D*J *3((G' 'DEF*,'* (3(( .7H1*G'() . H'F E3$HDJ) 'D('&9 'DE-*1A (3(( E.'71 'DEF*,'* *BHE AJ -'D*JF 'D'HDI: 9F/ 9/E '-'7) 'DE4*1J 9DE' ('DCJAJ) 'D*J J*E '3*9E'D 'D4J! AJG' H9/E *-0J1G EF E.'71 'D'3*9E'D 'D.'7J! ('D'.D'D ('D'D*2'E ('D'A6'!) H'D+'FJ) : GJ 'D-'D) 'D*J D' J1'9J AJG' 'D('&9 'DE-*1A H',( 'D-J7) H'D-01 AJ E1'-D *5FJ9 'D3D9) H*,GJ2G' (E' J$/J 'DI '*5'AG' ('D.7H1) 9DI E3*GDCG'() . H3FB*51 AJ G0' 'D(-+ 9DI 'D-'D) 'D'HDI D'GEJ*G' HDE3'3G' 'DE('41 E9 'DE3*GDC HDB/ 'B*6* 'D61H1) 'DEFG,J) /1'3) G0' 'DEH6H9 HAB' DD.7) 'D'*J): 'DE(-+ 'D'HD : E6EHF 'D'D*2'E ('D'A6'!. 'DE(-+ 'D+'FJ : F7'B 'D'D*2'E ('D'A6'!. 'DE(-+ 'D+'D+ : '3'3 'D'D*2'E ('D'A6'!. 'DE(-+ 'D#HD E6EHF 'D'D*2'E ('D%A6'! 'F 'DE3#D) 'D*J J1'/ (-+G' GF' E*9DB) (-'D) 'D611 'D0J JD-B 'DE4*1J EF 'D4J! 'DE(J9 (3(( ,GDG (G0' 'DE(J9 H9/E E91A*G (.5'&5 G0G 'D3D9) A'DEF*,'* :'D(' E' **5A (.5'&5 J,GDG' 'DE4*1J H'DE3*GDC 9EHE' (3(( *7H1 H*9B/ 'DEF*,'* EE' J,9DG' 0'* .7H1) 9DI EF J69 J/G 9DJG' D0DC 'DBI 'DB6'! 'DA1F3J 9DI 9'*B 'DE-*1A 'D*2'E' ('D'A6'! HE6EHFG : '7D'9 'DE4*1J 9DI CD 'DE9DHE'* 'DE*9DB) ('D3D9) HE' J-J7 ('3*9E'DG' EF E.'71() HD0DC J,( (-+ E6EHF G0' 'D'D*2'E HF7'BG H'D'3'3 'D0J JBHE 9DJG. A'DG/A EF 'D'D*2'E ('D'A6'! GH *(5J1 'DE4*1J H'DE3*GCD (.5'&5 'DE(J9 H(71JB) '3*9E'D 'DEF*H, H'D'-*J'7'* 'DH',( '*.'0G' 9F/ 'D'3*./'E H*-0J1G EF E.'71 'D3D9) (4CD J2JD 'D,GD 'DEH,H/ D/JG 9F 'DE(J9 HJ-BB 'DA'&/) 'DB5HI EF 'D3D9 (71JB) E#EHF) H/HF *91J6 DD'0I() D0DC A'F 'D'D*2'E ('D'A6'! J-HJ FH9JF EF 'D'D*2'E'* JCED '-/GE' 'D'.1 HJ4CD'F 'D9F51JF 'D'3'3JJF DG0' 'D'D*2'E 'DFH9 'D'HD : 'F 'D('&9 'DE-*1A JD*2E ('9D'E 'DE4*1J (71JB) 'D'3*9E'D 'D+'FJ JD*2E (*-0J1 'DE4*1J EF E.'71 'D3D9) HE' B/ JF*, 9FG' EF '61'1 '0' DE J*D2E (*9DJE'* 'D('&9 'DE-*1A HCJAJ) 'DHB'J) EFG'. 'DE7D( 'D#HD 'D(J'F'* 'DE*9DB) (71JB) 'D'3*9E'D 'F 'HD E' J*('/1 'DI 'D0GF EF 'DE9DHE'* 'D*J J,( 9DI ('&9 'DEF*,'* 'D.71) 'H EF*,G' '7D'9 'DE4*1J 9DJG' GJ 'DE9DHE'* 'DE*9DB) (71JB) 'D'3*9E'D H0DC DCJ J3*7J9 'DE4*1J 'F J-5D 9DI 'DA'&/) 'DE1,H) EF 'DE(J9 H('D*'DJ *,F( E' B/ J-5D EF '61'1 F*J,) 'D'3*9E'D 'D.'7J! D0DC A'F 'D('&9 '0' B51 AJ G0' 'DH',( ('F DE J/D ('DE9DHE'* 'H 'FG '/DI (G' (5H1) F'B5) A'FG JCHF E3$HD' 9E' J5J( 'DE4*1J EF '61'1() AF*J,) DD*7H1 'D*CFHDH,J H'D*B/E 'D5F'9J 'D0J 4G/G 'D9'DE %0 ,9D EF 'DE4*1J 'H 'DE3*GDC (5H1) 9'E) 9',2' 9F '/1'C 'D-B'&B 9F 'DEF*,'* AE' C'F J/1CG 3'(B' 'H C'F J3*7J9 'D'7D'9 9DJG '5(- AJ 'DHB* 'D-'61 D' J3*7J9 'F J9DEG' D*9B/ 'D',G2) H59H() E91A) EC'EFG' 'D' (H'37) .(1'! 'H EGFJJF () D0DC H,( 9DI 'DEF*, H'D('&9 'D*',1 'F J1AB EF*,'*G EF 'DF41'* E' *,9D 'DE4*1J J9J 71JB) 'D'3*9E'D HE' J1*(7 (G' EF '*.'0 'D'-*J'7'* 'D61H1J) D0DC A'F 'DB6'! 'DA1F3J 'C/ G0' 'DE9FI AJ '-C'EG E+'D 0DC -JF B6* E-CE) 'DFB6 ('F 'DEF*, B/ '.7# .7# ,3JE' D9/E *H6-JG 'FH'9 'DF('*'* 'D*J J,( 'F *3*./E AJG' 'DE(J/'* 'D*J 'F*,G' A#/* 'DI 'D'61'1 (4*D'* 'DE2'19 'D*J '3*./EG' AJ E21H9'*G () . HJ,/1 ('D0C1 'F 'D'D*2'E ('D'A6'! (71JB) 'D'3*9E'D 'FE' J*9DB ('D'4J'! 'DE9B/) *BFJ' " H*DC 'D'4J'! 'D*J **3E ('D59H() AJ '3*9E'DG' 'E' 'D'EH1 'D*J *9/ EF 'D(/JGJ'* A'F 'DEF*, D' JD*2E ('9D'EG' 'DI 'DE4*1J H1:E 0DC A'F 'D('&9 D' J,H2 DG 'F J('D: AJ *B/J1 'DE9DHE'* 'DE*H'A1) D/I 'DE4*1J -HD 'DEF*,'* D'FG' E*:J1) EF HB* D'.1 AJ 951 J4G/ *7H1' 31J9' AJ 'D',G2) H'DEF*,'* F-H 'D*9BJ/(). HE9 0DC A'F 'DE4*1J '0' .'DA 71JB) 'D'3*9E'D H'D:16 'DE.55 D'3*9E'D 'DEF*H, AJG (H'D*J :'D(' E' *CHF 9DI 4CD F41'* EC*H() HED5B) E9 'D3D9)() A'FG JCHF E3$HD' 9F A9DG HD' JD*2E 'D('&9 (*9HJ6G D'FG *3(( (A9DG AJ -/H+ 'D611() . 'D' 'F (J'F 71JB) 'D'3*9E'D D' *CAJ H-/G' D-E'J) 'DE4*1J EF 'D611 '0 B/ J3*9ED 'DE4*1J 'D3D9) HAB' DD71JB) 'DE-//) HDCF 'D611 JF4# 9F 71JB '.1 EE' J/D 9DI 'F (J'F 71JB) 'D'3*9E'D DJ3* H-/G' C'AJ) D6E'F 3D'E) 'DE4*1J H'FE' J,( AHB 0DC '9D'EG (E.'71 'D3D9) H*-0J1G EFG' H(J'F 'D'-*J'7'* 'DD'2E) HH3'&D 'DHB'J) EF E.'71G'. 'DE7D( 'D+'FJ 'D'D*2'E ('D*-0J1 H.5'&5G J,( 9DI 'D('&9 'DE-*1A *-0J1 'DE4*1J H'DE3*GDC EF E.'71 'D3D9 H'9D'EG ('D'-*J'7'* 'DH',( '*.'0G' 9F/ -J'2) G0' 'DFH9 EF 'DEF*,'* '0 D' JECF *H6J- 71JB) 'D'3*9E'D H-/G' AEF 'DEECF 'F JCHF 'DE4*1J 9'DE' (71JB) 'D'3*9E'D HDCFG JCHF ,'GD' DE.'71 'D3D9) D0DC JB9 9DI 9'*B 'D('&9 'DE-*1A 'F J(JF (CD /B) E' JD2E EF 'D'-*J'7'* 'DD'2E) D*A'/J E.'71 'D3D9) (9/ *-0J1G EF G0G 'DE.'71 A'D'D*2'E ('D*-0J1 ECED DD'D*2'E ((J'F 71JB) 'D'3*9E'D(). H'D*-0J1 D' J#*J (/'G) H'FE' J,( 'F J3*,E9 (96 'D.5'&5 'D*J -//G' 'DABG() DCJ J*-BB 'D:16 EFG. #HD' : 'F JCHF 'D*-0J1 H'AB' C'ED' #J J,( 9DI 'D('&9 H'DEF*, 'F JBHE' ('9D'E 'DE4*1J (CD E' J-J7 ('D3D9) EF E.'71 3H'! #C'F* E*9DB) ('3*9E'DG #E *4:JDG #E 71JB) -A8G EE' J$/J 'DI 61H1) '7D'9G 9DI 'DE.'71 'D*J 3J*916 DG' '0' DE JD*2E ('D*9DJE'* A'0' B'E (*-0J1 'DE4*1J EF .71 'D3D9) AJ (96 'D81HA /HF 'D'.1I A'F *-0J1G JCHF F'B5' HEH,(' DBJ'E E3$HDJ*G() A/B) 'DE9DHE'* HCA'J*G' *1*(7 (7(J9*G 'DE4CD'* 'D*J J-'HD 'DE4*1J *,'H2G' H'DF*'&, 'D*J J1:( AJ 'D-5HD 9DJG' D0DC J,( '97'! E9DHE'* /BJB) HC'AJ) *ECF 'DE3*GDC EF 'D'3*A'/) EF 'D3D9) (5H1) 3DJE) () *6EF 3D'E*G 'D4.5J) H3D'E) 'B'1(G H'EH'DG '0 9DJG 'DF81 'DI 'DE3*GDC EF EF8H1 '.D'BJ H'F3'FJ . H*FG6 E3$HDJ) 'D('&9 'DE-*1A AJ E,'D'* 9/J/) HE*FH9) H9DI 'D'.5 AJ *DC 'D5F'9'* H'DE,'D'* 'DE'3) (-J') 'D'A1'/ 'DE1*(7) (G' (5H1) '3'3J) 3H'! C'F* :0'&J) 'E 5F'9J). +'FJ' : 'F JCHF 'D*-0J1 EAGHE' (H'6-') JB5/ (G0G 'D.'5J) 'F JCHF 'D*-0J1 EC*H(' 9DI 'D3D9) (4CD H'6- HEAGHE H(9('1'* 3GD) 'DAGE J3*7J9 '/1'CG' 'D4.5 'D9'/J (9J/'K 9F 'D'DA'8 'DE9B/) 'D*J D' J3*7J9 'DE4*1J 'H 'DE3*GDC 'D9'/J AGEG'() . AEF F'-J) J,( 'F JCHF 'D*-0J1 (D:) EAGHE) DDE3*GDC H'0' C'F E5/1' 'DI 'D.'1, AD' 'BD EF 'F JCHF 'D*-0J1 EC*H(' (D:) 'D(D/ 'DE5/1 ((D/ 'D'F*',) H'D(D/ 'DE3*H1/() .HC0DC D' ('3 EF 'F J1AB ('D3D9) E9 'D(J'F'* 'DEC*H() (96 'D5H1 'D*J *2J/ EF /D'D) 'D*-0J1 DEF D' J3*7J9 'DB1'!)() HD' JCAJ AJ 'D*-0J1 'F JCHF H'6-' AJ 9('1*G (D J,( 'F D'JCHF ED*(3' AJ EH6H9G A9('1) (E'/) B'(D) DD'4*9'D) ('DF3() DDEF*,'* 'D.71) H9('1) (J-A8 AJ EC'F ('1/) ('DF3() DD95'&1 B/ JBHE 'DE4*1J (*A3J1G' (4CD J.*DA 9F EB5H/ 'DEF*, CE' *(JF #F 'D9('1) 'D'HDI F*J,) D9/E H6H-G' '/I 'DI -/H+ -1JB 0G( 6-J*G 'DE4*1J FA3G() 'E' 'D9('1) 'D+'FJ) AB/ JA31G' 'DE4*1J 9DI 'F 'D:16 EF 'D-A8 AJ EC'F ('1/ 'DE-'A8) 9DI .H'5 'D95J1 /HF 'F J/H1 AJ .D/G #F 'DB5/ GH J,( *.E1 ECHF'* 'D95J1 EE' J$/J 'DI -/H+ '61'1 ('DE3*GDC D'EC'FJ) 'FA,'1 'D2,',) D0DC J,( 9DI 'DEF*,JF #F J3*9EDH' 'DH'F' E.*DA) AJ 7(9 'D(J'F'* 'DE*9DB) ('D*-0J1 'H 'F JC*(G' (FE7 E.*DA H(-,E 'C(1 EF ('BJ 'D(J'F'* EE' J3'9/ 9DI DA* 'F*('G 'DE4*1J HEF 'D,/J1 AJ G0' 'DE,'D 'F 'D(J'F'* J,( 'F *CHF 5-J-) H/BJB) H0DC EF9' DD:4 'D*,'1J() 'D0J B/ JD,# 'DJG (96 'D*,'1 D:16 *51JA EF*,'*GE C#F J:J1H' EF *'1J. 'D5D'-J) 'H E'1C) 'D5F9 D:16 ,0( 'D9'E) EF 'DF'3(). +'D+' : 'F JCHF 'D*-0J1 E+(*' 9DI 'D3D9) (ED5B' (G') 'F 'D*-0J1 D' J-BB 'D:16 'DE1,H EFG AJ *F(JG 'DE4*1J HDA* F81G 'D' '0' C'F E+(*' 9DI 'D3D9) (4CD D' JFA5D 9FG HJD'2EG /'&E'() 'F G0G 'DE4CD) D' *+'1 9F/E' *CHF 'DEF*,'* 0'* BH'E J3E- (7(9 'D*-0J1 9DJG /HF E9HB'* C'D'D'* H'D',G2) 'DCG1('&J) H,EJ9 'DEF*,'* 'D*J DG' BH'E 5D( 'D' 'F 'F 'DE4CD) *5(- B'&E) 9F/E' *CHF 'DEF*,'* EF 'FH'9 D'JECF 7(9 'D(J'F'* 9DJG' (5H1) E('41) C'DEH'/ 'D3'&D) H'DDJF) EE' J3*H,( *9(&*G' AJ 2,','* 'H 9(H'* '.1I D0DC '0' C'F EECF' A'FG J,( H69 'D*-0J1 9DI 'D9(H) 0'*G' H'0' C'F* *H69 AJ 9(H'* '.1I C'D'/HJ) 'H 'DEH'/ 'D:0'&J) 'D*J *9(# AJ 9(H'* 'C(1 A'FG J,( *C1'1 C*'() 'D*-0J1 9DI G0G 'D9D( 'D'.J1) A6D' 9F C*'(*G' AJ 'D9(H'* 'DEH,H/) /'.DG' HD' JCAJ 0C1 'D*-0J1 AJ '-/GE' /HF 'D'.1 AEF 'D61H1J AJ C*'() 'D*-0J1 9DI CD 9(H) 'D5:J1) 'DE9(#) AJG' 'DE'/) H'DC(J1) 'D*J *H69 AJG' 'D9D( 'D5:J1)() . CE' 'F 'DABG J1I 61H1) -A1 'D*-0J1 9DI 'D9(H) 'D2,',J) '0' 'ECF D6E'F 'J5'D 'D*-0J1 'DI 'DE3*GDC() D0DC A'F 'DE,D3 'D'H1(J B/ 'H5I (61H1) -A1 'D*-0J1 9DI ,/'1 'D2,',) '0' C'F GF'C *.HA EF '-*E'D 3BH7 (7'B) 'D*-0J1 'D*J *D5B ('D3D9) 'H *H69 E9G'(). 1'(9' : 'F JCHF 'D*-0J1 8'G1' JB5/ (G 'F JCHF ,'D(' DD'F*('G (E,1/ 'F *B9 9JF 'DE4*1J 'H 'DE3*GDC 9DJG -J+ 'F 'DEF*, J3*7J9 'F J.*'1 E' J4'! EF 'DH3'&D 'D*J *,9D 'D*-0J1 8'G1' EDA*' DD'F*('G HJCHF 0DC (71B 9/J/) -J+ J3*7J9 'DEF*, 'F JC*( 'D(J'F'* 'DE*9DB) ('D*-0J1 (4CD J*EJ2 9F 'D(J'F'* 'D'.1I ('F JC*(G' ('-1A C(J1) 'H ('DH'F *.*DA 9F :J1G' EF 'D(J'F'* 'H 'F J69G' AJ EHB9 ('12 EF 'D3D9) EE' J,9DG' *DA* 'DF81() . HD' JB(D EF 'DEF*, 'F JDBJ H',( 'D*-0J1 9DI EF JBHEHF (*H2J9 3D9*G EF 'DEH1/JF H'DE,G2JF D'F G$D'! B/ J:ADHF 9F 'DBJ'E (H',( 'D*-0J1 -*I %F C'F* 'D(J'F'* EC*H() 'H 'FGE B/ D' J3*7J9HF 'J5'D 'DE9DHE'* (5H1) /BJB) HC'ED) AJCHF *-0J1GE F'B5' H:J1 H'6- D0DC H,( 9DI 'DEF*, 'F JBHE ('*.'0 CD E' *E 0C1G 3'(B' AJ 'D*-0J1 CJ JAJ ('D:16 'DE1'/ EFG AJ '9D'E 'DE4*1J H*(5J1G (.7H1) 'D3D9) H'DHB'J) EFG' (). 'F 'DEF*,'* 'D*J *F7(B 9DJG' 'DBH'9/ 'D3'(B) GJ 'DEF*,'* 'D*J *CHF E71H-) AJ 'D*/'HD H'D9(H'* E-*HJ) 9DI 'D3D9 'DE5F9) AD' J/.D AJG' 'D3D9 'D*J *9(# EF B(D 'D:J1 AJ 'D9(H'* 'DA'1:) A'DEF*, D' JCHF E3$HD' 9F 'D'61'1 'D*J *F4# EF '3*./'E 9(H'* A'1:) C'F 'DEF*, B/ F(G E3*./EJG 'DI E-*HJ'*G EF B(D(). HB(D 'D'F*G'! EF G0' 'DE(-+ *,/1 'D'4'1) 'DI 'D'61'1 'D*J *F*, (3(( E.'71 'D*7H1 'D9DEJ #J 'D'61'1 'D*J *C4A (E1H1 'D'J'E (3(( 2J'/) 'D*7H1 'D-'5D AJ E,'D'* 'D5F'9) 'D*J D' *8G1 HB* 71- 'DEF*,'* DD*/'HD HDCF 'D*7H1 'D9DEJ JC4A 9FG HEF 'D61H1J -E'J) E3*GDCJG' HH69 CD E' J-HD /HF -/H+ G0G 'D'61'1 HDCF AJ 'DHB* FA3G J,( E1'9') 'DEF*, H9/E *-EJDG 9H'B( '4J'! B/ D' J3*7J9 'D'JA'! (G'() EE' B/ J$/J 'DI 'D'61'1 (9,D) 'D*B/E HDCF EF 'D61H1J 'DF81 'DI 'D:'J) EF 'D*7H1 HGJ 9/E 'D'61'1 ('D'F3'F H5-*G H(J&*G EE' J$/J 'DI 61H1) *C+JA 'D,GH/ AJ 'D/1'3'* H'D'(-'+ 'D*J *3'9/ AJ E91A) 'D'F9C'3'* 'D3D(J) DDEF*,'* B(D 71-G' DD*/'HD HEF JD'-8 EHBA 'DB6'! AJ 'D/HD 'D',F(J) JD'-8 'D*('JF AJ EH'BAG' *,'G E.'71 'D*7H1 A'DB6'! 'D'E1JCJ E1 (E1-D*JF AJ EHBAG *,'G 0DC AAJ 'DE1-D) 'D'HDI C'F D' J9/ E.'71 'D*7H1 3((' EF '3('( 'D*9HJ6 9DI '3'3 E-/H/J) 'DE91A) 'D'F3'FJ) HDCFG E' D(+ AJ E1-D) D'-B) 'F ,9D E.'71 'D*B/E 'D9DEJ 3((' DE3'!D) 'DEF*,JF() '0 EF 'D9/'D) 'D' JDBI 9(! 'D'61'1 9DI 9'*B 'D6-'J' 'D'(1J'!. 'E' 'DB6'! 'DA1F3J ADB/ '*.0 EHBA' '.1 -J+ 'FG A1B (JF 'D'61'1 'D*J *F*, (3(( 9JH( 'D3D9 H'D'61'1 'D*J *F*, 9/E 'D'A6'! (G' AAJ EH',G) E.'71 'D*7H1 'D*J *F*, 9F 'D9JH( *B6J 'DE-'CE (E3$HDJ) 'DEF*,JF H'D2'EGE (6E'F 'D3D'E) '3*F'/' 'DI 'F 'D('&9 J6EF E' AJ 'DE(J9 EF 9JH( H'FG JD*2E (*B/JE EF*,'* 3DJE) .'DJ) EF 'D9J( H'DFB5 AGH J6EF 'D'61'1 -*I H'F C'F J,GDG' D'F 'DB6'! 'DA1F3J B6I 51'-) ('F 'D('&9 'DE-*1A JD*2E ('F J9DE 9JH( EF*,'*G(). 'E' AJE' J*9DB ('D'D*2'E ('D'A6'! A'F 'DB6'! J(/H 'C+1 E1HF) D'FG J*7D( EF 'DE*611 '+('* .7# 'D('&9 'DE-*1A 'DE*E+D AJ :J'( 'D*-0J1 'H FB5'FG H'D3$'D 'D0J J+'1 AJ G0' 'D5// GH : GD JECF '9*('1 'D('&9 'DE-*1A E.7&' '0' DE JBE ('D*-0J1 9F '.7'1 DE JCF 'D9DE B/ 'C*4AG' 9F/ H69 'D4J! AJ 'D*/'HD 'F 'DB6'! 'DA1F3J D' J2'D :J1 E3*B1 9DI EHBA E-// 9DI 'D1:E EF 'FG AJ C+J1 EF '-C'EG JB6J (9/E E3'!D) 'DEF*, 'D' 9F 'DE.'71 'D*J J*E 'DC4A 9FG' HB* 71- 'DEF*,'* DD*/'HD HE' J3E- 'D9DE ('D'-'7) (G AJ 0DC 'DHB*(). EF .D'D E'*E 916G AJ EH6H9 E.'71 'D*7H1 'D9DEJ J*(JF 'F 'DB6'! 'D'E1JCJ C'F 'C+1 *4//' EF 'DB6'! 'DA1F3J AJE' J*9DB ('D'A6'! 9F E.'71 'D*7H1 'D9DEJ H'F C'F EHBA 'DB6'! 'DA1F3J 'C+1 '*A'B' E9 'DH'B9 'D' 'FG J,( 9/E 'DE('D:) AJ '9A'! 'DEF*,JF AJ E,'D 'D'D*2'E ('D'A6'! 9F E.'71 'D*7H1 D'F 0DC J$/J 'DI 'D'61'1 (E5D-) 'DE*611 FA3G 'D0J J*-ED F*'&, '4J'! C'F 'D',/1 ('D-E'J) EFG' D'F 'DB'FHF 'FE' GH 61H1) ',*E'9J) J,( E1'9') E5D-) 'D71A 'D69JA H9/E 'A3'- 'DE,'D C+J1' DDEF*,JF H'D*,'1 AJ 'D*.D5 EF F*'&, *DC 'D'61'1 D'FGE J*E*9HF ('EC'FJ'* H'39) AJ 'D*1HJ, 9F EF*,'*GE H'+'1) 1:('* 'DE3*GDCJF H/A9GE DD41'!() H'D1#J 'D,/J1 (B(HDG GH 'F *BHE E3$HDJ) 'DEF*, (E,1/ -5HD 'D.71 'D0J J.4I EFG H'DEF*, (/H1G J3*7J9 'D*.D5 EF 'DE3$HDJ) '0' '+(* 'F 'D611 *3(( AJG 'DE*611 FA3G H'F C'F B/ B'E (H',( 'D*-0J1 (4CDG 'DE7DH(. 'DE(-+ 'D+'FJ F7'B 'D'D*2'E ('D'A6'! 'F 'DEB5H/ (F7'B 'D'D*2'E ('D'A6'! GH *-/J/ 'D'4J'! 'D*J JD*2E 'D('&9 'DE-*1A ('D'A6'! 9FG' AEF :J1 'DEECF 'F JCHF CD E' J5F9G 'DEF*, 'H J(J9G JD*2E AJG ('D'A6'! DDE4*1J 9F .5'&5G H'3*9E'DG H'D*-0J1 EF E.'71G CE' J/.D 6EF EAGHE 'DF7'B *-/J/ 'D'4.'5 'D0JF J*D2EHF ('D'A6'! H'D'4.'5 'D0JF J*E DE5D-*GE G0' 'D'D*2'E. 'DE7D( 'D#HD 'DEF*,'* 'D*J *.69 DD'D*2'E ('D%A6'! EF 'D'EH1 'D(/JGJ) 'F 'D'D*2'E ('D'A6'! JFG6 9F/ -5HD 'D611 (3(( EF*,'* **5A ('D.7H1) -J+ JB9 9DI 9'*B 'DEF*, H'D*',1 '9D'E 'DE4*1J (.5'&5 'DE(J9 H71JB) '3*9E'DG HE' J,( 'F J*.0G EF '-*J'7'* DD-5HD 9DI 'A6D 'DF*'&, HB/ 9(1* E-CE) 'DFB6 'DA1F3J) 9F 0DC 9F/E' B6* ('D2'E 'DEF*, ('D'A6'! 9F ,EJ9 'D(J'F'* 'D61H1J) D'3*9E'D 'D3D9) H9DI H,G 'D.5H5 'D'-*J'7'* 'DD'2E) 9F/E' *CHF 'D3D9) .7J1)() . HDCF 'D3$'D 'D0J J+'1 AJ G0G 'D-'D) GH 'F 'D3D9) '0' C'F* .7J1) AE' GH 'DE9J'1 'DE3*./E D*-/J/ G0G 'D.7H1) '0 'F 'DABG J-// 'D.7H1) AJ -'D*JF() -'D) : CHF 'D'4J'! .71) (7(J9*G' H-'D) : CHF 'D'4J'! **5A ('D.7H1) (3(( H,H/G' AJ 81HA :J1 7(J9J) 'H D5A'* E9JF) AJ 'D4J! +E GD JB*51 'D'E1 9DI 'D'4J'! 'D.71) A-3( 'E 'F GF'C EF*,'* '.1I '5(-* EB*6J'* 'D951 **7D( 'D'A6'! 9F .5'&5G' H'3*9E'DG' (3(( '*3'EG' ('D,/) H'D-/'+) #HD' : 'D'4J'! 'D.71) +'1 'D.D'A AJ 'DABG 'DA1F3J -HD '97'! *91JA E-// DD'4J'! 'D.71) H'D'D*2'E ('D'A6'! 9E' J*9DB (G' D'F C+J1' EF 'DEF*,'* D' **5A ('D.7H1) (7(J9*G' DCFG' D81HA E9JF) *5(- .71) C'D/H'! 'D0J J3(( '3*9E'DG E6'9A'* .7J1)() 'H 'F *$/J E'/) E9JF) 'DI '-/'+ '61'1 DJ3* E*HB9) (3(( H,H/G' AJ 81HA '/* 'DI -/H+ 0DC 'D611. 'F 'D*A1B) (JF 'D'4J'! 'D.71) H:J1 'D.71) 8G1 9F/E' '1J/ *-/J/ F7'B 'D'4J'! 'D*J *.69 DDE3$HDJ) 'DF'4&) (EH,( 'DE'/) 1384/1 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J AC'F* *.69 'D'4J'! 'D.71) AB7 DG0G 'DE'/)() H-'HD 'DB6'! 'DA1F3J *7(JB G0G 'DAC1) 9DI 'D'61'1 'DF'*,) 9F 'DEF*,'* (3(( .7H1*G' AJ F7'B 9B/ 'D(J9 'D' 'F 'DABG DE J$J/ G0' 'D'*,') D'F E,'D 'DE3$HDJ) 'DF'4&) 9F 'D'4J'! 'D.71) J.*DA 9F E,'D 'DE3$HDJ) 9F 'D'4J'! 'D*J **7D( -1'3*G' 9F'J) .'5)() . (9C3 'D'4J'! 'D.71) (7(J9*G' 'D0'*J) %0 *F/1, *-* 'D'D*2'E ('D'A6'! H*3*E/ AJG .7H1*G' EF 7(J9*G' H*CHJFG' 'D/'.DJ HDJ3 EF 81HA .'1,J) 9DJG' -J+ J0G( 'D1#J 'D3'&/ AJ 'DABG 'DI 'F 'D5A) 'D.71) *+(* AJ 'D4J! HJF4# 'D'D*2'E ('D'A6'! 9FG' 9F/E' JCHF 'D4J! .71' (7(J9*G() . HDB/ 'J/ 'DB6'! 'DA1F3J G0' 'D1#J *#JJ/' C'ED' H#C/G' AJ 'D9/J/ EF #-C'EG 'D*J B6* ('F *H'A1 'D5A) 'D.71) AJ 'DEF*,'* J9/ EF 'GE E(11'* H'33 'DB'! 'D'D*2'E ('D'A6'! 9DI 9'*B 'D('&9 'DE-*1A(). +'FJ' : 'D'4J'! 'D*J **EJ2 ('D,/) H'D-/'+) -'HD ,'F( '.1 EF 'DABG 'F JE/ F7'B 'D'D*2'E ('D'A6'! 'DI 'D'4J'! 'D,/J/) H'DE(*C1) 'D*J **EJ2 (FH9 EF 'D,/) H'D-/'+) A'D'4J'! 'D.71) (7(J9*G' D' JECF 'F*',G' 'D' C0DC HGJ */.D AJ F7'B 'D'D*2'E ('D'A6'! /HF ,/'D 'E' 'D'4J'! 'D,/J/) A'FG' */.D AJ F7'B 'D'D*2'E ('D'A6'! DCHFG' **EJ2 ('D,/) H*-*', 'DI 9EDJ'* E9B/) AJ (96 'D'-J'F D*4:JDG' 'H '3*9E'DG' D' J91AG' 'DE4*1J AG0G 'D5A'* *,9DG' EF B(JD 'D'4J'! 'D.71) 'H 'DE9B/)() . HJ+'1 'D3$'D 9F H',( 'DEF*, H'D*',1 AJ '9D'E 'DE4*1J 9F .5'&5 'DEF*H, H71JB) '3*9E'DG H'D'-*J'7'* 'DD'2E) '0' C'F 'DE(J9 E*5A' ('D-/'+) DCHFG' *71- D'HD E1) AJ 'D'3H'B J1I 'DABG 'F EF (JF 'D'33 'D,HG1J) DBJ'E 'D'D*2'E ('D'A6'! 9/E 'DE3'H') AJ 'D9DE (JF 'DE*9'B/JF 'H 9/E 'D*9'/D AJ 'DE91A) (JF 'DE*9'B/JF F*J,) D*B/E 'D-J') 'D951J) H'.*1'9 EF*,'* -/J+) (3(( *B/E 'D*CFHDH,J'() HJ+J1 9/E 'DE3'H') AJ 'DE91A) (JF 'DE*9'B/JF *3'$D' EGE' EA'/G GH GD 'F CD ,GD DDE4*1J ('DE9DHE'* EGE' C'F (3J7' J$/J 'DI BJ'E E3$HDJ) 'DE*9'B/ 'D'.1 ('D('&9 'DE-*1A) (9/E 'D'A6'! J$C/ 'DABG 'FG DJ3 CD ,GD DDE*9'B/ EF4&'K DD'D*2'E ('D'A6'! (D JA1B (JF 'D,GD :J1 'DEB(HD H'D,GD 'DE41H9 ('D,GD 'DE(11)() A9DI 'DE4*1J 'F JCHF EDE' 'D*J J3GD 9'/) C4AG' H*9*(1 E9DHE'* 9'/J) E*'-) H9DI 'DE4*1J 'F J(-+ 9FG' HJ,/G' (3GHD) HGF' D' *BHE E3$HDJ) 'D('&9 '0' DE JA5- 9FG'() 'E' AJE' J*9DB ('D,GD 'DE41H9 AGJ *BHE AJ 'D'-H'D 'D*J D' J3*7J9 AJG' 'DE*9'B/ 'F J-J7 (C'A) ,H'F( 'DEF*,'* EGE' C'F* D/JG EF E9DHE'* (3(( '3*-'D) 9DEG (G' 'D' '0' C'F E*.55' H(0DC J*(JF DF' 'F H',( 'D'A6'! JB9 9DI 9'*B 'DEF*, AJ 'D'4J'! 'D*J **3E ('D-/'+) CHF 'D3D9) 'H 'D4J! -/J+' DE J3(B D'-/ 'F 9DE (G HJCHF G0' E(11' D,GDG 'DE41H9 HEH,(' DBJ'E 'D'D*2'E ('D'A6'! 9DI 9'*B 'D('&9 'DE-*1A() A*9/ -/'+) 'DEF*,'* /DJD '+('* 9DI ,GD 'DE4*1J (G' ,GD' E41H9' H9DI '3*-'D) 9DEG (EC'EF 'D4J! H.A'J'G . HEGE' JCF EF 'E1 A'F 'D'D*2'E ('D'A6'! JBHE AJ 'D-'D*JF 3H'! '*5A 'DEF*H, ('D.7H1) 'E C'F E*5A' ('D,/) H'D-/'+). 'DE7D( 'D+'FJ F7'B 'D'D*2'E ('D%A6'! ('DF3() DD#4.'5 'F *-/J/ F7'B 'D'D*2'E ('D'A6'! EF -J+ 'D'4.'5 J*7D( *-/J/ 'DE/JF 'D0J JB9 9DI 9'*BG G0' 'D'D*2'E H'D/'&F 'D0J JF4# G0' 'D'D*2'E DE5D-*G. #HD' : 'DE/JF ('D'D*2'E ('D'A6'! 'F 'D'D*2'E ('D'A6'! JB9 9DI 9'*B CD ('&9 E-*1A 3H'! C'F EF*,' 'E *',1' 9DI 'D1:E EF 'F GF'C *4//' AJ G0' 'D'D*2'E *,'G 'DEF*,() '0 JB9 'D'D*2'E ('D'A6'! ('D/1,) 'D'HDI 9DI 9'*B 'DEF*, ('9*('1G 'C+1 'DF'3 E91A) (EF*H,'*G DCHFG GH 'DE5F9 DD3D9) AD' 1J( AJ 'F JCHF 9'DE' (CD .A'J'G H.5'&5G HCJAJ) '3*9E'DG H7(J9) 'D'-*J'7'* 'DD'2E) 9F/ *4:JDG 'H '3*9E'DG () D0DC A'FG JEDC CD 'DH3'&D 'D*J *ECFG EF '7D'9 'DE4*1J (ECFHF'* 'DEF*,'* HJCHF 0DC 9F 71JB F41'* J1ABG' E9 'D3D9) 'H 'DC*'() 9DI ,3E 'D3D9) ('DH'F E9JF) H('12) HJD'-8 9DI 'DB6'! 'DA1F3J ,9DG 'DEF*, 6'EF' DD('&9JF 'D0JF J9EDHF 9DI *H2J9 EF*,'*G 9F/E' J*916HF DDE3'!D) (3(( 'D'61'1 'D*J *-/+G' *DC 'DEF*,'* 'DF',E) 9F '97'! 'DE9DHE'* 'DC'AJ) 9F '3*9E'D 'DEF*,'* HE.'71G' CE' '9*1A DDE4*1J ('B'E) /9HI E('41) 6/ CD EF 'D('&9JF 'D3'(BJF DD('&9 'DE('41 H5HD' 'DI 'DEF*,(). 'E' 'D('&9 DD3D9) 'D0J D' JCHF EF*,' DG' H'D0J JB*51 /H1G 9DI 41'! 'D3D9) EF EF*,G' +E '9'/) (J9G' 'DI 'DE3*GDC -J+ *5D 'D3D9) 'DI 'D'.J1 H9DJG' 'D(J'F'* 'D*J H69G' 'DEF*, '3'3' E9 'DF41'* H'DE1AB'* 'DEH,H/) AJ 9D() 'D3D9) A'F #J *B5J1 AJ H',( 'D'A6'! 'H 'D'9D'E JB9 9DI 9'*B 'DEF*, HJF3( 'DJG ('9*('1G 'DE41A 9DI 9EDJ'* *5FJ9 'DEF*,'* 'D*J **E *-* 1B'(*G 'DE('41)(). 'D' 'F GF'C '*,'G' AJ 'DABG J0G( 'DI 'D2'E 'D('&9 (:J1 'DEF*,) ('D'A6'! HDCF E9 61H1) 'D*A1B) (JF 'D('&9 AJE' '0' C'F E*.55' (*',1' E-*1A') 'H :J1 E*.55 (916J)() A'D('&9 'DE*.55 ('D0J JE'13 F4'7' *,'1J' E9JF' 9DI H,G 'D'-*1'A D:16 'D-5HD 9DI 'D1(- EF F4'7G G0')() HE+D G0' 'D('&9 (H'B9 .(1*G 'D*J 'C*3(G' EF .D'D EE'13*G DG0' 'DFH9 EF 'D*,'1) **H'A1 D/JG E9DHE'* C+J1) 9F 'D3D9) H'DEF*,'* 'D*J J*.55 AJ (J9G' H9DJG 'F JFBD G0G 'DE9DHE'* 'DI 'DE4*1J H(0DC J*A'/I E' B/ JF,E EF ,'F( 'DEF*, EF *B5J1 AJ 9EDJ) 'D'A6'! AJCED 'DE9DHE'* HJH6- 'D:'E6 EFG' 'D' 'F 9EDG G0' D' JECF 'F J5D 'DI E3*HI 'D*2'E 'DEF*, ('D'A6'! (CD /B) D'F 'D'.J1 GH 5'F9 'D3D9) AJCHF 'D*2'EG '4/ EF 'D*2'E 'D('&9 'D*',1(). 'E' 'D('&9 :J1 'DE*.55 ('D0J J(J9 'D4J! (5H1) A1/J) HDJ3 CE-*1A D*,'1) E9JF) /HF '.1I)() 'H JBHE ((J9 3D9 E*9//) *9H/ D'3*./'E'* E*9//) AG0' 'D('&9 J*-// 'D*2'EG ('D'A6'! 9DI *HAJ1 'D(J'F'* H'DF41'* 'D*J J69G' 'DEF*, AJ 'D3D9) EF /HF 'F JD*2E ((J'F E9DHE'* '.1I GH FA3G DJ3 9DI 9DE (G' (-CE CHFG :J1 E*.55 . 'D' 'F GF'C '*,'G' AJ 'DABG J1A6 G0' 'D1#J HJB6J ('FG D' J,H2 '9A'! 'D('&9 :J1 'DE*.55 EF 'D'D*2'E ('D'A6'! AGH 'J6' JD*2E ('F JA6J DDE4*1J 9F CJAJ) '3*9E'D 'DE(J9 '0' C'F E9B/' 'H 59(' H('D'-*J'7'* 'DD'2E) D*,F( 'D'61'1 'D*J J*HB9 -/H+G' '+F'! 'D'3*9E'D().'D' 'FG '0' C'F (J'F H,G) 'DF81 AJ G0G 'DE3#D) 'E1' 61H1J' A'F 'D1#J 'D'1,- GH 'D2'E 'DEF*, H'D*',1 ('D'A6'! H,9DG H',(' JDBI 9DI 9'*B 'DEF*, H'D*',1 E9 61H1) 'D*A1B) (JFGE' AJ E/I 'D'-'7) ('DE9DHE'* -J+ JCHF 'DEF*, 'C+1 /1'J) EF 'D*',1 HJ,( *1C *B/J1 'D'E1 AJ CD 'D'-H'D 'DI 'DB'6J. +'FJ' : 'D/'&F ('D'D*2'E ('D'A6'! 'F 'D'D*2'E ('D'A6'! JF4# AJ E5D-) CD E4*1J H'F C'F *H'A1 5A) 'DEGFJ AJ 'DE4*1J J.AA EF 'D*4// AJ G0' 'D'D*2'E ACD E4*1 'H E3*GDC DD3D9 H'DEF*,'* D' /1'J) DG (.5'&5 *DC 'DEF*,'* HE.'71G' '0' '3*9ED* AJ :J1 'D:16 'DE9/ DG JCHF /'&F' ('D'D*2'E ('D'A6'!() J3*HJ AJ 0DC 'DE3*GDC H'DE4*1J 'D9'/J H'DE4*1J 'DEGFJ 'D0J J-*1A EGF) 'H J*.55 AJ 'D*/'HD (3D9 :J1 *DC 'D3D9 'D*J **3(( AJ -/H+ 'D611() A'DE4*1J 'D9'/J D' JECF 'A*1'6 9DEG (.5'&5 'DE(J9 HE.'71G CHFG JB/E 9DI 41'! 'D3D9 D:16 '4('9 -',*G H-','* '31*G AJCHF ,GDG ('D(J'F'* 'DE*9DB) ('D(J9 3H'! ('3*9E'DG 'H ('D'-*J'7'* 'DH',( '*.'0G' ,GD' E41H9' HJ*3'HI AJ 0DC 'DE4*1J 'D9'/J H'DE4*1J 'D0J J-*1A EGF) HJ*',1 AJ 3D9 :J1 'D*J '4*1'G' () AG0' 'DE4*1J -*I DH C'F* D/JG 'DE9DHE'* A'FG' :J1 C'AJ) H*A*B1 'DI 'D/B) HD' JECF 'D'-*,', 9DJG ('FG E4*1 EGFJ(). 'F 'D'E1 E.*DA 9F/E' JCHF 'DE4*1J EGFJ' HE*.55' AJ 'D'*,'1 'H 'D*9'ED ('D3D9 'DE4'(G) DD3D9) 'D*J *611 EFG' A*H'A1 G0G 'D5A) AJ 'DE4*1J *.AA EF E3$HDJ) 'D('&9 AJ '.D'DG ('D*2'EG ('D'A6'! H0DC D'F *.55 'DE4*1J J9H6 'DFB5 'D-'5D AJ 'DE9DHE'* 'D*J J/DJ (G' 'D('&9() CE' 'F *.55 'DE4*1J J,9DG AJ ':D( 'D'-J'F J-( E91A) E' JC*FA 'DE(J9 EF :EH6 EE' J$/J 'DI 'D'3*9D'E 9F CJAJ) 'D'3*9E'D HE.'71 'D3D9) H'D'-*J'7'* 'DH',( '*.'0G' A'F DE J3*9DE A'F 0DC J/D 9DI 'C*A'&G (E' D/JG EF E9DHE'* () 'E' ('DF3() DEHBA 'DB6'! 'DA1F3J A'FG '(/I FH9' EF 'DE1HF) AJ '-C'EG AJE' J*9DB ('D'D*2'E ('D'A6'! AJ (96 '-C'EG() HAJ '-J'F '.1I ('D'9A'! 'DCDJ 'H 'D,2&J DD('&9 EF G0' 'D'D*2'E(). HDCF JD'-8 *4// 'DB6'! AJ -CE -/J+ F3(J' '0 'DBI 9DI 9'*B 'D('&9 E3$HDJ) '9D'E 'DE4*1J (C'A) 'DE9DHE'* -*I H'F C'F 'DE4*1J EGFJ' D'FG JB9 9DI 9'*B 'D('&9 '97'! ,EJ9 'DE9DHE'* 'DE7DH() D*-BJB 'D'3*9E'D 'D'E+D DDEF*,'*() HF1I ('FG '0' C'F GF'C E1HF) AJ 'D2'E 'D('&9 'DE-*1A ('D'A6'! '0' C'F 'DE4*1J EGFJ' A'FG J,( 9/E 'DE('D:) AJ G0' 'D*B/J1 'DI 'D-/ 'D0J J$/J 'DI 'DB'! 9(! 'D'61'1 9DI 9'*B 'DE4*1J DE,1/ '*5'AG (CHFG EGFJ' -J+ JB9 9DI 9'*B 'D('&9 'D'D*2'E ('D'A6'! -*I ('DF3() DDEGFJ HDCF DJ3 (FA3 'DBH) 'D*J J,( 'F **HA1 DDE4*1J 'D9'/J HJ,( '97'! 'DB'6J 3D7) *B/J1J) D*B/J1 0DC AJ CD B6J) -3( 81HAG'. 'DE7D( 'D+'D+ 7(J9) 'D'D*2'E ('D%A6'! 0G( (96 'DABG'! 'DI 'DBHD %F 'D'D*2'E ('D'A6'! GH 'D*2'E (F*J,) HJCAJ DBJ'E E3$HDJ) 'D('&9 'DE-*1A '+('* 'DE4*1J HBH9 'D611 HD' J3*7J9 'D('&9 /A9 E3$HDJ*G 'D' ('+('* 'D3(( 'D',F(J (D 'F (96GE 0G( 'C+1 EF 0DC 9F/E' B'D ('F 'D('&9 D' J3*7J9 'D*.D5 EF 'DE3$HDJ) -*I ('+('* 'D3(( 'D',F(J AJ -JF 'F EHBA 'DB6'! C'F E.*DA' *E'E' '0 ,9D 'D'D*2'E ('D'A6'! 'D*2'E' ((0D 9F'J) H'J/G AJ 0DC (96 'DABG HDCF (41H7 E-//) . D0DC 3HA F4J1 'DI G0JF 'DEHBAJF AJ FB7*JF E3*BD*JF . #HD' : EHBA 'DABG J1I ,'F( EF 'DABG 'F 'D'D*2'E ('D'A6'! 'D*2'E (*-BJB F*J,) H'3*F/H' AJ 0DC 'DI -,*JF 'D'HDI GJ 'F ,9D 'D'D*2'E ('D'A6'! 'D*2'E' (F*J,) GH 'D0J J,9D EF G0' 'D'D*2'E 'D*2'E' E,/J' D'F AJ ,9DG 'D*2'E' (H3JD) *A1J: DE6EHF 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) H'DEB5H/ EF 'D'D*2'E ('D'A6'! *-BJBG -J+ 'F 'D'D*2'E ('D'A6'! H3JD) D*-BJB 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) H'0' 9/* 'D*2'E' (H3JD) A'F 0DC DF JAJ/ 'DE4*1J AJ 4J!() 'D' 'F G0G 'D-,) E-D F81 D'FG' *3*-/+ E9J'1' ,/J/' D*-/J/ 7(J9) 'D'D*2'E HGH E/I CHF 'D'D*2'E HGH E/I CHF 'D'D*2'E E,/J' 'H EAJ/' DDE4*1J 'D/'&F A'DABG HE9G 'DB6'! E*AB'F 9DI 'F GF'C E9'JJ1 DD'D*2'E *3*E/ EF E/I 'EC'FJ) *-BB 'DF*J,) EF 9/EG() H'F 'D('&9 'DE-*1A -*I DH 'A6I (CD E' D/JG EF E9DHE'* AJE' J*9DB ('DE(J9 A'FG D' J6EF *-BB 'DF*J,) H'D*J J*HBA *-BBG' ('D/1,) 'D'HDI 9DI E/I AGE 'DE4*1J DDE9DHE'* H'D9ED (G' CE' 'F G0G 'D-,) *$/J 'DI ,9D 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) /'&E' 'D*2'E' (F*J,) D'FG (:J1 0DC JCHF 9/JE 'D,/HI () AJ -JF 'F 'DB6'! J,9D EF 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) AJ (96 'D'-J'F 'D*2'E' (H3JD) HAJ '-J'F '.1I 'D*2'E' (F*J,)() D0DC A'F 9/E 'D'9*1'A (H,H/ 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) HDH J,9DG 'D*2'E' (H3JD) -*I AJ -'D) 'D'D*2'E ('D'A6'! J$/J ('D/'&F 'E' 'DI 'DCA 9F 'DE7'D() ('D*9HJ6 D9/E H,H/ 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) AJ -'D) 'D'.D'D ('D'A6'! 'H '671'1G 'DD,H! 'DI BH'9/ 'DE3$HDJ) 'D*B5J1J) (JFE' J,( 'F *.69 'D9D'B) 'D9B/J) D'-C'E 'DE3$HDJ) 'D9B/J) A'D*3D3D 'D2EFJ GH 'D-/ 'DA'5D (JF 'DE3$HDJ) 'D9B/J) H'D*B5J1J) A'D'HDI J*E 'D1,H9 'DI '-C'EG' 9F/ -/H+ 'D611 (3(( 'DEF*,'* H(9/ 'D(J9 ('DF3() DDE*9'B/ H'D+'FJ JCHF 'DD,H! 'DJG' 9F/ -/H+ 'D611 DD:J1(). 'E' 'D-,) 'D+'FJ) D'5-'( 'D1#J 'DB'*D ('D'D*2'E (F*J,) GH 'F ,9D 'D'D*2'E ('D'A6'! 'D*2'E' (H3JD) J$/J 'DI *('JF 'D'-C'E 'D*J *7(B 9DI 0'* 'D9D'B) 'D9B/J) (-J+ J*E *9HJ6 'D611 'DF'4J! 9F 'D9J( /HF 'D-',) 'DI '+('* .7# 'DEF*, 'H 'D('&9 D'A*1'6 9DEG ('D9J( AJ -JF 'F 'D'61'1 'DF'4&) 9F .7H1) 'DE(J9 *9H6 9DI '3'3 '+('* 'D.7# ('.D'D 'DEF*, 'H 'D('&9 ('D*2'EG ('D'A6'! HEF 'D61H1J *H-J/ 'DBH'9/ 'D*J *.69 DG' 'D9D'B) 'D9B/J) H0DC EF .D'D ,9D 'D'D*2'E ('D'A6'! 'D*2'E' (F*J,)() 'D' 'F 'F5'1 'D'*,'G 'D0J J,9D EF 'D'D*2'E ('D'A6'! 'D*2'E' (H3JD) J1/HF 9DI G0G 'D-,) ('DBHD ('FG D' 61H1) D.6H9 FH9J 'D611 EF -J+ '3'3 'D*9HJ6 'DI 'DBH'9/ FA3G' D'F 'D('&9 'DE-*1A J3*7J9 *HBJ9 9JH( 'DEF*,'* 'D*J J5F9G' 'H J(J9G' EE' J3'9/G 0DC 9DI '2'D*G' AJ -JF 'FG D' J3*7J9 'F J6EF AGE 'DE4*1J DDE9DHE'* 'D*J JA6J (G' 9F 'D'3*9E'D HE.'71 'D3D9) D0DC A'FG J,( 'F J9'ED AJ 'D-'D) 'D'HDI (5H1) 'C+1 *4//' EF 'D-'D) 'D+'FJ) 'D*J J,( 'F *CHF 'C+1 1AB' (,9D 'DE4*1J J+(* .7# 'DEF*, 'H 'D('&9 AJ *FAJ0 'D*2'EG ('D'A6'! () H'D'*,'G 'D:'D( AJ 'DABG J1I 'F 'D'D*2'E ('D'A6'! GH 'D*2'E (H3JD)(). HDCF JD'-8 'F GF'C 1#J' "'.1 J*H37 'D1#JJF 'D3'(BJF '0 J,9D EF 'D'D*2'E ('D'A6'! 'DE$/J 'DI 'D'D*2'E ('D3D'E) E1) 'D*2'E' (F*J,) HE1) '.1I 'D*2'E' (H3JD) H0DC ('DBHD ('F 'DB'6J *(9' DCD 9B/ J3*7J9 *-/J/ 0DC EF .D'D *(JF FJ) 'DE*9'B/JF A'F DEF **(JF DG 'DFJ) A'D9(1) (B/1 'DE.'71) #J 'FG CDE' C'F '-*E'D HBH9 'D.71 C(J1' 1,-* F3() 'D611 'DI 'D9'B/ 'D6'EF HBD '-*E'D 'D.7# H'D'GE'D EF 'D9'B/ 'DE6EHF H(0DC JCHF 'D'D*2'E ('D'A6'! 'DEA6J 'DI 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) 'D*2'E' (F*J,) 'E' '0' C'F HBH9 'D.71 (9J/ 'D'-*E'D (-J+ JECF 'A*1'6 HBH9 .7# EF B(D 'D9'B/ 'DE6EHF ('DE4*1J) J9*(1 'D'D*2'E 'D*2'E' (H3JD) D*ECJF 'DE/JF EF FAJ 'DE3$HDJ) H'F 'DE3$HDJ) AJ 'D-'D*JF *CHF *9'B/J)(). H'2'! G0G 'D'1'! AD'(/ 'DBHD 'F 'D1#J 'D+'FJ GH 'D1#J 'D,/J1 ('D*#JJ/ DCHFG 'C+1 '*A'B' E9 'D9/'D) 9DI 'D1:E EF 'FG J,( 9/E 'DE('D:) AJ '97'! 'DA15) DD('&9 'DE-*1A ('D*.D5 EF 'DE3$HDJ) AJ (96 'D-'D'* 'D*J J3*7J9 'DB'6J *1,J- H,H/ 'D.7@# AJ ,'F( 'D'.J1. +'FJ' : EHBA 'DB6'! 'F '-C'E 'DB6'! 'DA1F3J *9/ 'D'D*2'E ('D'A6'! 'D*2'E' (H3JD) DCFG' D' *3DC 71JB' H'-/' AJ 0DC A*'1) J$C/ G0G 'D7(J9) (5H1) 51J-) H'-J'F' '.1I J3*A'/ G0' 'DE9FI 6EF' /HF 'D*51J- (G AEF 'D'-C'E 'D*J 'C/* 'DE9FI 'D'HD E-CE) 'DFB6 B6* AJG '0' C'F EF 'D+'(* 'D'D*2'E ('D'A6'! 'D*2'E (H3JD) 'D' 'F 0DC D' JEF9 BJ'E E3$HDJ) 'DEF*, H'D*2'EG (*9HJ6 'DE*611 9DI '3'3 '.D'DG ('D*2'EG (*B/JE 'DE9DHE'* 'D.'5) ('3*9E'D 'DEF*H, H'D*-0J1 EF E.'71G() H'C/* 'F 'D*2'E 'DEF*, D' JECF 'F JCHF 'D*2'E' (F*J,) A'0' B'E 'DEF*, (H',( 'D'A6'! 9DI 'DH,G 'DE7DH( AD' *FG6 E3$HDJ*G 'E' ('DF3() DD'-C'E 'D*J *6EF* E9FI 'D'D*2'E (H3JD) AJ 7J'*G' E' B6* (G E-CE) '3*&F'A (/HJG) 9F/E' *7D(* 'D.7# AJ ,'F( 'D('&9 'DE-*1A HD0DC B6* (E3$HDJ) ('&9 'D,G'2 'DCG1('&J D.D7 'D.61'H'* D'FG DE JA6 DE4*1JG (E.'71 'D,G'2 HE' J,( '*.'0G EF '-*J'7'*() HGF'C '-C'E '.1I B6* (BJ'E E3$HDJ) 'DEF*, H'D('&9 9DI 'D1:E EF BJ'EGE (H',( 'D'A6'! 'D' 'F G0' 'D'A6'! C'F F'B5'(). J*(JF EE' 3(B ('F 'DE-'CE B/ *7D( BJ'E 'D.7# AJ ,'F( 'DEF*, 'H 'D('&9 DCJ JCHF ('D'EC'F 'D-CE (*9HJ6 'DE*611 9DI '3'3 '.D'D 'D('&9 'DE-*1A ('D*2'EG ('D'A6'! 3H'! C'F G0' 'D'.D'D (3(( 9/E 'D'/D'! '5D' ('DE9DHE'* 'H C'F 'D'/D'! (G' F'B5' 9F 0DC A'F 'DE-'CE B/ B6* AJ (96 'D'-J'F ('3*(9'/ E3$HDJ) 'DEF*, 9F/E' D' **(JF 'D.7# AJ ,'F(G AJE' J*9DB ('D'D*2'E ('D'A6'! HDCFG' AJ '-J'F '.1I H1:() EFG' AJ *.AJA 9(! 'D'+('* 9DI 'DE4*1J *B6J (BJ'E E3$HDJ) 'DEF*, H0DC ('3*.D'5 'D.7# EF HBH9 'D-'/+) 9F/E' **CHF D/JG' BF'9) ('F 'D-'/+) DE *CF D*B9 DHD' .7# 'D('&9 AJ *B5J1G ('D'D*2'E ('D'A6'!. 'DE(-+ 'D+'D+ #3'3 'D'D*2'E ('D%A6'! 'F 'DB6'! 'DA1F3J 'D0J 'H,/ 'D'D*2'E ('D'A6'! /A9 'DABG 'DA1F3J 'DI 'J,'/ '3'3 B'FHFJ DG0' 'D'D*2'E .5H5' H'F 'DE,EH9) 'DE/FJ) 'DA1F3J) 'D*J H69G' F'(DJHF DE J*6EF *F8JE' DG0' 'DFH9 EF 'D'D*2'E'* EE' /A9 'D(96 'DI *#3J3G 9DI 'D'D*2'E (6E'F 'D9JH( 'D.AJ) 'D' 'FG H(A9D 'D*7H1 H'D*B/E 'D*CFDH,J AJ 'DEF*,'* '/I 'DI 9/HD 'DABG 9F G0' 'D1#J H'D'9*1'A ('3*BD'DG 9F 'D9JH( 'D.AJ) HDCF E9 ,9DG *7(JB' "DD'D*2'E (6E'F 'D3D'E)(). 'DE7D( 'D#HD *#3J3 'D'D*2'E ('D%A6'! 9DI 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) 'F 'D'D*2'E ('D'A6'! GH 'D'A5'- 'H 'D(H- DDE4*1J 9F .5'&5 'DEF*H, H5A'*G 'D.71) (E' J9FJ ,9DG 9DI (JF) (9JH( 'DE(J9 'H '/1'C (E' AJG EF 5A'* H.5'&5 B/ *,9DG .71) '0' DE *3*9ED 9DI 'DH,G 'D5-J- H'DE7DH( D0DC A'F 'DB6'! '3*F/ 'DI BH'9/ 'D6E'F D*#3J3 'D'D*2'E ('D'A6'! 9DJG H'J/G AJ 0DC ,'F( EF 'DABG() AJ1I '5-'( G0' 'D1#J ('F 'D'D*2'E ('D'A6'! 'DF'4J! 9F 'D5A) 'D.71) DDEF*,'* GH 'D*2'E *(9J JF/1, *-* 'D'D*2'E (6E'F 'D9JH( 'D.AJ) H6E'F 'D*916 9DI '3'3 'F 'D.7H1) *E+D 9J(' .AJ' AJ 'D4J! 'DE(J9 HJ6EFG 'D('&9 HEF +E JD*2E ('D'A6'! 9FG 9F/ '(1'E 'D9B/ H(0DC A'F 'DE3$HDJ) 'DF'4&) 9F 'D'.D'D ('D'D*2'E ('D'A6'! J.69 'DI 'DE'/) 1645 EF 'D*BFJF 'DA1F3J 9DI '9*('1 'F 'D('&9 'DE-*1A ED2E ('F J9H6 'DE61H1 9F 'D'61'1 'D*J *5J( 'D'4.'5 D'FG 9DI 9DE (E.'71 'DE(J9 HDE JF(G 'DE4*1J 'DI *DC 'DE.'71().'D' 'F G0' 'D1#J DE J,/ B(HD' D/I 'DC+J1 EF 'DABG'! H-*I 'DB6'! D'FG ':AD -B'&B 9/J/) HA1HB' E.*DA) (JF 'D'D*2'EJF EFG' 'F 'D'D*2'E (6E'F 'D9JH( 'D.AJ) B/ *HDI 'DB'FHF *F8JEG 'E' 'D'D*2'E ('D'A6'! A'FG HD/ 9DI J/ 'DB6'! DCJ JHA1 'D-E'J) D'C(1 9// EF 'DE4*1JF H'DE3*GDCJF DG0' 'DFH9 EF 'DEF*,'*() CE' 'F '-C'E 'D6E'F D' *7(B 'D' AJ 'D-'D'* 'D*J JCHF AJG' 'DE(J9 E9J(' (JFE' 'D'D*2'E ('D'A6'! 'H39 F7'B' . 'E' 'DA1B 'D+'D+ AGH 'F 'D'D*2'E (6E'F 'D9JH( 'D.AJ) GH 'D*2'E (F*J,) AJ -JF 'F 'D'D*2'E ('D'A6'! A'F 'D'1'! :J1 E3*B1) -HDG H'F C'F 'D1#J 'D'1,- GH 'FG 'D*2'E (H3JD)(). H'2'! *DC 'DA1HB'* (JF 'D'D*2'EJF 9/D 'DABG 9F G0' 'D1#J 'DI 'DBHD ('F 'D'D*2'E ('D'A6'! 'D*2'E E3*BD 9F 'D9JH( 'D.AJ) 'D' 'FG *7(JB DD'D*2'E (6E'F 'D3D'E). 'DE7D( 'D+'FJ *#3J3 'D'D*2'E ('D%A6'! 9DI 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) DB/ C'F DD*7H1 H'D*B/E AJ 'D'F*', H'(*C'1 'D',G2) 'D-/J+) /H1 C(J1 AJ 9/HD 'DABG 9F *'3J3 'D'D*2'E ('D'A6'! 9DI 'D9JH( 'D.AJ) (D '/I ('DABG 'DI 'DBHD ('3*BD'DJ) 'D'D*2'E ('D'A6'! 9F 6E'F 'D9JH( 'D.AJ)() HDB/ ',E9 41'- 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE9'51 EF 'F ('&9 H5'F9 'D'4J'! 'D.71) JD*2E ('D'A6'! DDE4*1J H'F E3$HDJ) 'DEF*, *FG6 /HF -',) D'+('* H,H/ 9J( .AJ AJ 'D,EJ9 (D JCHF E-D 'D'D*2'E .7H1) 'D4J! EE' J$C/ 9DI 'F 'D'D*2'E ('D'A6'! B'&E (0'*G HJ$/J 'D'.D'D (G 'DI FGH6 'DE3$HDJ) 'D9B/J)() HG0' E' 'C/*G 'D'-C'E 'DB6'&J) 'D5'/1) EF 'DE-'CE 'DA1F3J) HEFG' E' B6* (G E-CE) '3*&F'A /HJG 9F/E' '4'1* 'DI 'F E3$HDJ) 'D('&9 'DE-*1A *FG6 9F/E' D' JBHE ('-'7) 'DE4*1J 9DE' ('DE.'71 'D*J 3J*916 DG' 9F/ '3*9E'DG DD,G'2(). 'F 'D1#J 'D3'&/ AJ 'DABG 'DE9'51 GH 'F 'D'D*2'E ('D'A6'! J,/ '3'3G AJ 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) ('9*('1G *7(JB' DD'D*2'E 'D'.J1 E' /'E 'D:16 EF A16 'D'D*2'E ('D'A6'! 'D-JDHD) /HF H5HD 'D.71 'DI 'DE4*1J 'H 'DE3'3 (4.5G H'EH'DG() H('D*'DJ A'F 'DG/A 'D'HD DD'D*2'E ('D'A6'! GH 'DE-'A8) 9DI 3D'E) 'DE4*1J H*-BJB -E'J*G EF #J 611 3H'! AJ FA3G 'H E'DG 'H AJ 'B1('&G A'D'D*2'E ('D'A6'! J1*(7 ('D*2'E '9E H'4ED GH 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E). 'F 'DB6'! H'DABG 'DA1F3JJF J$33'F 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) 9DI 'DE'/) 1135 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J () 9DI '3'3 'F G0G 'DE'/) *F5 9DI 'F 'D9B/ D' JB*51 9DI 'D2'E 'DE*9'B/ (E' H1/ AJ 'D9B/ (D J*F'HD ('D'6'A) 'DI 0DC E' GH EF E3*D2E'* 'D9B/ HAB' DDB'FHF H'D91A H'D9/'D) H'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) H'F C'F 'D*2'E' F'4&' EF 'D9B/ A'FG '5(- EF '-/I 'D'D*2'E'* 'D61H1J) 'D*J 'B*6*G' 'D*7H1 'D-'5D AJ 'D9'DE AJ C'A) EJ'/JF 'D'F*', HD0DC ,9DG 'DB6'! 'D*2'E' 9'E' H4'ED' DJ3 AB7 ('DF3() DDE*9'B/ (D H39 EF F7'BG DJ4ED :J1 'DE*9'B/JF F81' DE' JEF-G EF E2'J' H'D0J '/I ('D*'DJ 'DI '5/'1 'DB'FHF 'D.'5 ('DE3$HDJ) 9F 'DEF*,'* 3F) 1998 . A-3F *FAJ0 'D'D*2'E JB*6J '7D'9 'DE4*1J (CD E' J-J7 ('DEF*,'* EF E.'71 H71B '3*9E'D H9JH( D0DC GF'C EF J$33 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) 9DI 'DE'/) 148 /1 EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE51J() 9DI '3'3 'FG 'C+1 '*A'B' E9 7(J9) 'D9B/ . 'F 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) 3H'! '33 9DI 'DE'/) 1135 E/FJ A1F3J 'H 'DE'/) 148/1 E/FJ E51J A'FG J$C/ 9DI 'F 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) F'4J! 9F 9B/ 'D(J9 HJ$/J 'D'.D'D (G 'DI 'DE3$HDJ) 'D9B/J) 3H'! F*, 'D611 9F H,H/ 9J( AJ 'DE(J9 'E 9F 'D'.D'D ('D'D*2'E ('D'A6'! 'H -*I CE' 3FJF D'-B' 9F 9/E '*.'0 'D-J7) H'D-01 AJ E1'-D *,GJ2 'D3D9). HAJE' J*9DB (EHBA 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ H'DE51J EF 'D'D*2'E ('D'A6'! A9DI 'D1:E EF 9/E H,H/ F5 51J- 'D' 'F EF 'DEECF 'DBHD ('F 'DE'/) 150/2 EF B'FHFF' 'DE/FJ JECF '9*('1G' '3'3' DG0' 'D'D*2'E A'D'D*2'E ('D'A6'! ('9*('1G *7(JB' DD'D*2'E (6E'F 'D3D'E) A'FG EF 'DEECF *7(JB E' BJD (4#F 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) 9F 9JH( 'DE(J9 9DI -'D) 'D'D*2'E ('D'A6'! () HC0DC 'DE'/) 150/1 EF 'DB'FHF FA3G() 9DI '3'3 'F *FAJ0 'D9BH/ J,( 'F J*E (E' J*AB E9 E(/# -3F 'DFJ) . HF6JA 'DI 0DC 'F 'DE'/) (128/1) EF 'DB'FHF 'DE/FJ 'D91'BJ *H6- DF' (96 'DED'E- 'D1&J3J) DH,H/ 'D'D*2'E ('D'A6'! D'FG JB*6J 'F JCHF 'DE(J9 E9JF' *9JJF' F'AJ' DD,G'D) 'DA'-4) CE' 'FG J(JF ('F 'D('&9 J,( 'F J0C1 ,EJ9 'D'H5'A 'DEEJ2) DDE(J9 HD' JC*AJ (0C1 'D,F3 9F 'DB/1 H'DH5A () . HG0' E' J$C/ 'EC'FJ) '9*('1G C'3'3 'D'D*2'E ('D'A6'! H'F C'F D'JF5 9DI 0DC (4CD 51J- AD&F C'F 'DE419 B/ H69 G0' 'DF5 D(J'F 'H5'A 'D3D9 AJ 'D.E3JF'* EF 'DB1F 'DE'6J A'F E' -/+ EF *7H1 AJ EJ'/JF 'D5F'9) JB*6J *A3J1) HAB 'D*7H1 'D-'5D AG0' J6'A 'DI 'DE'/) 150 (AB1*JG' D'EC'FJ) 'J,'/ '3'3 B'FHFJ DD'D*2'E ('D'A6'! 'DE*A19 9F 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E). 'D.'*E) : (9/ #F H5DF' 'DI .'*E) (-+F' D' (/ DF' #F FH6- #GE 'DF*'&, H'D*H5J'* 'D*J *E 'D*H5D 'DJG' : '/1'C 'DB6'! #F 'D611 D' JF*, 9F 9JH( 'DEF*,'* A-3( (D 9F E.'71 C'EF) AJG' F*J,) D*9B/ 'D',G2) H'*5'AG' ('D,/) H'D-/'+) H'D.7H1) HEF +E 4JH9 '3*9E'DG' EE' #/I 'DI '9*1'A 'DB6'! (H,H/ 'D*2'E ('D'A6'! 9DI 9'*B 'D('&9 'DE-*1A JD*2E EF .D'DG ('9D'E 'DE4*1J (CD E' J*9DB ('DEF*,'* EF E9DHE'* 9F CJAJ) '3*9E'DG H'DE-'A8) 9DJG H'DH3'&D 'DD'2E) DDHB'J) EF E.'71G H*(5J1G (CD E' J*9DB ('D3D9 ('D*-0J1 EF #.7'1G (4CD C'ED HH'6- H8'G1 HED'5B DD3D9) H'9*(1 'DB6'! 'D*2'E 'D('&9 'DE-*1A ('D'A6'! 'D*2'E'K (H3JD) H#FG *7(JB DD'D*2'E (6E'F 'D3D'E) CE' *7D( 'DB6'! EF 'DEF*, E1'9') H',( 'D-J7) H'D-01 AJ E1'-D '9/'/ 'D3D9) EF *5EJE H*5FJ9 H'-*1'E DDEH'5A'* H'D-5HD 9DI *1.J5 #H 9D'E) ,H/) *$C/ 3D'E) 'D3D9) H'*5'AG' ('D'E'F 'D0J J1B(G 'DE4*1J H'D:J1 HC0DC E1'9') 'D/B) H'D'E'F) EF ,'F( 'D('&9 'DE-*1A 9F/ *,GJ2 'D3D9) H*.2JFG' H*3DJEG' H*HAJ1 'D81HA 'DED'&E) D0DC H('D4CD 'D0J JF'3( 'D3D9) HJ/A9 9FG' 5A) 'D.71 . *:D( 'DB6'! 'DA1F3J 9DI 9,2 'DF5H5 'D*41J9J) 'DH'1/) AJ 'DB'FHF 'DE/FJ H*A3J1G (4CD '3*7'9 EF .D'DG *4JJ/ #3'3 BHJ DE3$HDJ) 'DEF*,JF H'DEH29JF 9F/ '.D'DGE ('D*2'EGE (6E'F 'D3D'E) HC'F F*J,) G0' 'D*7H1 AJ EHBA 'DB6'! H'DABG 'DA1F3J BJ'E 'DE419 ('5/'1 *41J9 .'5 AJ 9'E 1998 JF8E 'DE3$HDJ) 9F 'DEF*,'* 'DE9J() *#+1'K ('DEHBA 'DB6'&J H'DABGJ H*7(JB'K DD*H,JG 'D'H1(J 'D.'5 ('DE3$HDJ) 9F 'DEF*,'* H'D5'/1 9'E 1985 . :J'( 'D/H1 'DB6'&J AJ 'D91'B H'D/HD 'D91(J) 9F *#3J3 E+D G0' 'D'D*2'E 'D0J #5(- -',) ED-) HC0DC 9/E H,H/ *41J9 B'FHFJ EF3B HEH-/ D*F8JE E+D G0' 'D'D*2'E #H 'DE3$HDJ) 'DF',E) 9F 'D'.D'D (G' HC0DC 9,2 'DF5H5 'DB'FHFJ) 'DH'1/) AJ B'FHFF' 'DE/FJ 9F *HAJ1 'D-DHD #H 'D'-'7) ('D'61'1 'D*J *3((G' 'DEF*,'* 'DE(J9) . F/9H 'DE419 H'DB6'! 'D91'BJ 'DI 3DHC 71JB EE'+D 'DI -/ E' DE3C 'DB6'! 'DA1F3J (CA'D) -E'J) 9'/D) HA9'D) J-*', 'DJG' 9// C(J1 EF #A1'/ 'DE,*E9 H'D'G*/'! (E41H9 B'FHF -BHB H-E'J) 'DE3*GDC DH69 #3'3 *41J9 .'5 HEH-/ J*9DB (E3$HDJ) 'D('&9JF 'DE-*1AJF 9F 'D'61'1 'D*J *3((G' 'DEF*,'* 3H'! C'F 'D611 (3(( H,H/ 'D9J( AJ 'D3D9) #E '*5'AG' ('D.7H1) AJCHF 'D'3'3 GH 9/E '*5'A 'D3D9) ('D'E'F 'D0J J1B(G 'DE3*GDC DD3D9) #H 'DEF*H, . E1',9 'D(-+ : #HD'K : ('DD:) 'D91(J) : #. 'DC*( : /. '39/ 0J'( 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) H*.DA 'DH5A /'1 'B1# DD7('9) (J1H* 73 1983 . #F3 'D3J/ 97J) 'D6E'F'* 'DB'FHFJ) DFBD 'D*CFHDH,J' 'DI 'D/HD 'DF'EJ) H'DE41H9'* 'D*'(9) DG' /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1996 . /. 'J'/ 9(/ 'D,('1 EDHCJ 'DE3$HDJ) 9F 'D'4J'! E7(9) ('(D (:@@/'/ 1982 . /. +'E1 J'31 'D(C1J 'D*3HJB H'DE3$HDJ) 'D',*E'9J) H'&D DDF41 H'D*H2J9 9E'F 1'E 'DDG 71 2001 . /. ,'(1 E-,H( 9DJ 6E'F 3D'E) 'DE3*GDC /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) (D' 3F) 7(9 . /. ,'(1 E-,H( 9DJ ./E) E' (9/ 'D(J9 E7(H9'* ,'E9) 'DCHJ@* 1995 . /. ,EJD 'D41B'HJ 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E E5'/1 'D'D*2'E ,1 1981 . /. -3F 9(/ 'D1-EF E/I 'D*2'E 'DEF*, (6E'F 'D3D'E) AJ EH',G) E.'71 'D*7H1 'D9DEJ /'1 'DFG6) 'D91(J) (D' 3F) 7(9 . /. -3F 9DJ 'D0FHF 'DE(3H7 AJ 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) (1) 'D611 41C) 'D*'JE3 DD7(9 H'DF41 1988 . /. -E/J 9(/ 'D1-EF 'DH3J7 AJ 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E'* 'DC*'( 'D#HD ('DE5'/1 'D'/'1J) DD'D*2'E) /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 71 1999 . /. 3GJ1 EF*51 'D'D*2'E ('D*(5J1 /'1 'DFG6) 'D91(J) (D' 3F) 7(9 . 9('3 9DJ E-E/ 'D-3JFJ E3$HDJ) 'D5J/DJ 'DE/FJ) 9F #.7'&G 'DEGFJ) EC*() /'1 'D+B'A) DDF41 H'D*H2J9 1995 . /. 9DJ 3J/ -3F 'D'D*2'E ('D3D'E) AJ 9B/ 'D(J9 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1990 . /. E-E/ -3JF EF5H1 E5'/1 'D'D*2'E 'D/'1 'D,'E9J) DD7('9) H'DF41 2000 . /. E-E/ 4C1J 31H1 E3$HDJ) 'DEF*, 9F 'D'61'1 'D*J *3((G' EF*,'*G 'D.71) /'1 'DFG6) 'D91(J) 1982 . /. E-EH/ ,E'D 'D/JF 2CJ E4CD'* 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) ,1 E7(9) ,'E9) 'DB'G1) 1978 . /. F2JG E-E/ 'D5'/B 'D'D*2'E B(D 'D*9'B/J ('D'/D'! ('D(J'F'* /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1982 . (. 'D13'&D 'D,'E9J) : 3'DE 1/J9'F 'D92'HJ E3$HDJ) 'DEF*, AJ 'DBH'FJF 'DE/FJ) H'D'*A'BJ'* 'D/HDJ) '71H-) /C*H1'G EB/E) 'DI CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 1991 . 9'E1 #-E/ B'3E 'D-E'J) 'DB'FHFJ) DDE3*GDC #71H-) /C*H1'G EB/E) 'DI CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 1998 . ,. 'D(-H+ H'D/1'3'* : #(J 39J/ 'D/JHG ,J 'D*C'ED (JF EAGHEJ 'DE3$HDJ) 'D',*E'9J) H'D3D'E) 'DEGFJ) AJ H,G) F81 'DEF8E'* E,D) -61EH* DD/1'3'* 'D'/'1J) H'D'B*5'/J) 'D9// (11) 2001 . /. ,9A1 E-E/ ,H'/ 'DA6DJ 'D'D*2'E ('D'9D'E H'DF5J-) H'D*9'ED AJ 9B/ 'D(J9 H/H1G AJ -E'J) 'DE3*GDC 'DE,D) 'D-HDJ) 'D91'BJ) DDB'FHF 'D5'/1) AJ CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 'D9// 'D#HD 2001 . /. 5(1J -E/ .'71 'D'D*2'E B(D 'D*9'B/ (*B/JE 'DE9DHE'* E,D) 'D9DHE 'DB'FHFJ) 'D5'/1) AJ CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 'DE,D/ 11 'D9@// 1 1996 . /. DJ+ 3DE'F 'D1(J9J -E'J) 'DE3*GDC AJ 'D91'B /1'3) EB/E) 'DI 'DED*BI 'D+'D+ DD'E'F) 'D9'E) DD'*-'/ 'D91(J DDE3*GDC 9E'F 2001 . /. E-E/ '(1'GJE /3HBJ 'D,H'F( 'DB'FHFJ) AJ '/'1) 'DEA'H6'* H'(1'E 'D9BH/ 'D'/'1) 'D9'E) DD(-H+ E9G/ 'D'/'1) 'D9'E) "F 'DEEDC) 'D91(J) 'D39H/J) 1995 . (. EH'DC 'D-E'J) 'D,F'&J) DDE3*GDC AJ 'D*41J9 'D,2'&1J 'DE,D) 'D,2'&1J) DD9DHE 'DB'FHFJ) H'D'B*5'/J) H'D3J'3J) 'D,2! 27 7(9 'D/JH'F 'DH7FJ DD#4:'D 'D*1(HJ) 2001 . +'FJ'K : ('DD:) 'DA1F3J) : Boris Strack, Henri Roland et Laurent Boyer, Obligations, 2. Contract, Litec, Paris, 1993. Genevieve Viney, La Responsabilite civil du fabricant en droit francais, R. F. D. C., 1976. Jacques Ghestin, Conformite et Graanties Dans La Vente, (Produits mobiliers), Paris, I. S. B. N., 1983. Philippe Brun, Obligation de securite des vendeurs et fabricants, Recueil Dalloz, De doctrine De Jourisprudence et De legislation, 1997. (*) (-+ E3*D EF 13'D) 'DE',3*J1 'DEH3HE) (@ ('D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) AJ 9B/ 'D(J9 /1'3) *-DJDJ) EB'1F)) 2003 . () JF81 : /. 9DJ 3J/ -3F 'D'D*2'E ('D3D'E) AJ 9B/ 'D(J9 /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1990 582. () JF81 AJ *A5JD 0DC /. E-E/ 4C1J 31H1 E3$HDJ) 'DEF*, /'1 'DFG6) 'D91(J) 1982 521 HE' (9/G'. () JF81 /. -3F 9DJ 0FHF 'DE(3H7 AJ 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) ('D611) 1988 5120. HJF81 /. E-EH/ ,E'D 'D/JF 2CJ E4CD'* 'DE3$HDJ) 'DE/FJ) ,1 E7(9) ,'E9) 'DB'G1) 1978 5441. () JF81 /. E-E/ 9(/ 'DB'/1 'D-', E3$HDJ) 'DEF*, H'DEH29 E7(9) 'D'E'F) 1982 576 /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 522 /. E-EH/ ,E'D 'D/JF 2CJ E5/1 3'(B 5442. () /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 522 /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 588. () /. 3GJ1 EF*51 'D'D*2'E ('D*(5J1 /'1 'DFG6) 'D91(J) (D' 3F) 7(9 542 43. () 'DB1'1 'D5'/1 AJ 22/11/1978 JF81 /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 522. () /. 3GJ1 EF*51 E5/1 3'(B 542. () /. 3GJ1 EF*51 E5/1 3'(B 543-44. () JF81 /. ,'(1 E-,H( 9DJ ./E) E' (9/ 'D(J9 E7(H9'* ,'E9) 'DCHJ* 1995 591 /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 523. () /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 523 /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 589. () /. E-EH/ ,E'D 'D/JF E5/1 3'(B 5444 HE' (9/G' /. E-E/ 9(/ 'DB'/1 'D-', E5/1 3'(B 580 HE' (9/G' /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 525 HE'(9/G' /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 590 HE'(9/G'. () /. E-E/ 9(/ 'DB'/1 'D-', E5/1 3'(B 580. () /. +'E1 J'31 'D(C1J 'D*3HJB H'DE3$HDJ) 'D',*E'9J) H'&D DDF41 H'D*H2J9 9E'F 1'E 'DDG 71 2001 5128. () /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 527. () EF EG'E 'D,G'2 'DE1C2J DD*BJJ3 H'D3J71) 'DFH9J) AJ 'D91'B ('D0J *#33 (EH,( B'FHF 'D,G'2 'DE1C2J DD*BJJ3 H'D3J71) 'DFH9J) 'D5'/1 3F) 1979 ) '4*1'7 *+(J* 'DE9DHE'* 'DE*9DB) ('D3D9) EF 9D'E) H'3E *,'1J H1BE 'DEH'5A) H*'1J. 'D5D'-J) H:J1G' EF 'D(J'F'* ('DD:) 'D91(J) DDE2J/ EF 'D*A5JD JF81 /. DJ+ 3DE'F 'D1(J9J -E'J) -BHB 'DE3*GDC AJ 'D91'B /1'3) EB/E) 'DI 'DE*DB) 'D+'D+ DD'E'F) 'D9'E) DD'*-'/ 'D91(J DDE3*GDC 9E'F 2001 54. () /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 547. () 'DB1'1 'D5'/1 AJ 31 / 1/1973 JF81 /. F2JG E-E/ 'D5'/B 'D'D*2'E B(D 'D*9'B/J ('D'/D'! ('D(J'F'* /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1982 5141. () '5/1* A1F3' B'FHF EF9 'D:4 H'D*/DJ3 3F) 1905 H'/.D* 9DJG 'DC+J1 EF 'D*9/JD'* 'E' E51 AB/ 5/1 B'FHF .'5 (BE9 'D:4 H'D*/DJ3 3F) 1941 H'/.D* 9DJG *9/JD'* C+J1) #J6'K 'E' 'D91'B AB(D 5/H1 B'FHF 'D:4 'D5F'9J 1BE 236 D3F) 2002 C'F 'D,G'2 'DE1C2J DD*BJJ3 H'D3J71) 'DFH9J) B/ 4CD D,F) /'&E) DEC'A-) 'D:4 'D5F'9J ('E1 EF E,D3 'DH21'! AJ 3F) 2000 -J+ *G*E (EC'A-) 'D:4 'D5F'9J HG0G 'DD,F) 'B*1-* E41H9 B'FHF 'D:4 'D5F'9J 'D0J -// 'D-'D'* 'D*J J9*(1 AJG' 'D:4 'D5F'9J E*-BB' . (5/1 'DB'FHF (B1'1 E,D3 BJ'/) 'D+H1) AJ 29/10/2002 / EF4H1 AJ 'DHB'&9 'D91'BJ) 'D9// 3956 'D5'/1 AJ 11/11/2003). () JD,# (96 'D*,'1 'DI '3'DJ( E6DD) EF '-D *51JA EF*,'*GE H2J'/) '1('-GE -*I HDH C'F* 9DI -3'( 'D'61'1 (3D'E) 'D'A1'/ HAJ 'DE,'D'* 'D*J DG' 5D) (-J') 'D'F3'F H3D'E*G JF81 /. '(J 39J/ 'D/JHG ,J E3$HDJ) 'DEF8E'* 'D'F*',J) AJ *HAJ1 E(/# -E'J) 'DE3*./E (-+ EF4H1 AJ E,D) -E'J) 'DE3*GDC 'D5'/1) 9F E1C2 (-H+ 'D3HB H-E'J) 'DE3*GDC ,'E9) (:/'/ 'D9// 'D+'FJ 2001 532. () /. E-E/ 9(/ 'DB'/1 'D-', E5/1 3'(B 583. () /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 529 9('3 E-E/ 9DJ 'D-3JFJ E3$HDJ) 'D5J/DJ 9F '.7'&G 'DEGFJ) EC*() /'1 'D+B'A) DDF41 H'D*H2J9 1995 5121. 'F EF 'GE *9DJE'* B'FHF 'D5-) 'D9'E) 'D91'BJ 'D5'/1 3F) 1981 61H1) *+(J* 'DE9DHE'* 'D/BJB) 'DE*9DB) ('DEF*,'* 9DI :D'A 'H 9(H) 'D39D) CE' #4'1 B'FHF 'D,G'2 'DE1C2J DD*BJJ3 H'D3J71) 'DFH9J) 'DI 0DC. () /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 529 30 / .E-EH/ ,E'D 'D/JF E5/1 3'(B 5445 /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 596. () /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 596. () /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 528 29 /. E-E/ 9(/ 'DB'/1 'D-', E5/1 3'(B 583 . () /. 3GJ1 EF*51 E5/1 3'(B 568 HE'(9/G'. () JF81 /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 531 /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 597. () /. '39/ 0J'( 6E'F 'D9JH( 'D.AJ) H*.DA 'DH5A /'1 'B1# DD7('9) (J1H* 73 1983 5213. () H'C/ 'DB6'! G0' 'DE9FI AJ H'B9) +(* AJG 'F '3*9E'D EF*, /H'&J C'F* *3*9EDG (96 'D3J/'* '/I 'DI -/H+ '1*A'9 AJ 6:7 'D/E H'F3/'/ AJ 'D'H9J) 'D/EHJ) H-/H+ .DD AJ 'DCDI J5D AJ (96 'D-'D'* 'DI '3*&5'DG' D0DC A'F 'D'D*2'E ('D*-0J1 'C*3( 'GEJ) C(J1) AJ E,'D 'D'/HJ) JF81 /. -3F 9(/ 'D1-EF E/I 'D*2'E 'DEF*, (6E'F 'D3D'E) AJ EH',G) E.'71 'D*7H1 'D9DEJ /'1 'DFG6) 'D91(J) (D' 3F) 7(9 541 42 G'E4(2). () JF81 : Recueil dalloz , doctrine . Jurisprudence et legislation .1999 ,p.348. J. Ghestin , Conformite fgaranties dans la vente , Paris , I.S.B.N,1983 , p.266 et s () JF81 : /. -3F 9(/ 'D1-EF E5/1 3'(B 549 H'D'-C'E 'D*J 0C1G'. () /. '39/ 0J'( E5/1 3'(B 5277. () 'DB1'1 'D5'/1 AJ 14/12/1982 JF81 /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 591. () JF81 AJ *A5JD 0DC /. E-E/ -3JF EF5H1 E5'/1 'D'D*2'E 'D/'1 'D,'E9J) DD7('9) H'DF41 2000 5207 5208 /. 'J'/ 9(/ 'D,('1 EDHCJ 'DE3$HDJ) 9F 'D'4J'! E7(9) ('(D (:/'/ 1982 526 HE'(9/G'. () *4CD 'D'61'1 'D*J *F,E 9F '3*9E'D 'D'/HJ) H'DEF*,'* 'D5J/D'FJ) 'DF3() 'D'C(1 EF 'D/9'HI 'DEB'E) 6/ 'DEF*,JF -J+ 'F H',( 'D'A6'! J*4// AJG' 'DB6'! C+J1' AJE' J*9DB ('D'/HJ) H*D2E EF*,JG' H('&9JG' (H',( 'D'A6'! -*I %F C'F 'D/H'! E1.5' EF 'D,G'* 'DE9FJ) JF81 G VINEY , Responsibility civile du fabricant en droit francais , R.F.D.C, 1976 , P.80 , J Ghestin , op . cit , p.341. () '.0 CD EF 'DB'FHFJF 'DE/FJ 'D91'BJ H'DE/FJ 'DE51J (G0G 'DE3$HDJ) H-// EAGHE 'D'4J'! 'D.71) ('D'D'* 'DEJC'FJCJ) H*DC 'D*J **7D( 9F'J) .'5) DDHB'J) EF 611G' 'DE'/) (178) E/FJ E51J H'DE'/) (231) E/FJ 91'BJ. () JF81 /. F2JG E-E/ 'D5'/B E5/1 3'(B 5136 . == == DE J-// 'DB'FHF 'DE/FJ 'DA1F3J 'D'4J'! 'D*J *.69 DDE'/) 1348/1 'D' (CHFG' .71) (9C3 E' GH 'D-'D 9DJG AJ 'DB'FHF 'DE/FJ H'D91'BJ H'DE51J 'DD0JF -//'G ('D'D'* 'DEJC'FJCJ) H'D'4J'! 'D*J **7D( 9F'J) .'5) DDHB'() EF .71G' (3(( 'D81HA H'DED'(3'* 'D*J *5'-(G' JF81 AJ *A5JD 0DC /. 'J'/ 9(/ 'D,('1 E5/1 3'(B 528 535. () /. ,EJD 'D41B'HJ 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E E5'/1 'D'D*2'E ,1 /1981 5527 G'E4 (1). () JF81 /. E-EH/ ,E'D 'D/JF E5/1 3'(B 5443 HE'(9/G' H'DB1'1'* 'D*J '4'1 'DJG'. () *(FI G0' 'D1#J 'DABJG 1JAJD JF81 /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 582. () /. F2JG 'DEG/J E5/1 3'(B 571 /. 3GJ1 EF*51 E5/1 3'(B 542 /. -E/ 9(/ 'D1-EF 'DH3J7 AJ 'DF81J) 'D9'E) DD'D*2'E'* ('DC*'( 'D'HD) /'1 'DFG6) 'D91(J) 1999 553. () JF81 /. '39/ 0J'( E5/1 3'(B 5102 /. 3GJ1 EF*51 E5/1 3'(B 560. () /. 3GJ1 EF*51 E5/1 3'(B 560. () /. F2JG 'D5'/B 'DEG/J E5/1 3'(B 5151. () *BHD 'D'3*'0) ,FJAJA AJFJ %F 'D*2'E 'DEH29 ('D'A6'! 'BD *4//' EF 'D5'F9 A'D'HD D' JCHF ED2E' 'D' ('D'9D'E 9F 'DE.'71 'D*J J91AG' 4.5J' 'E' 'D+'FJ A('9*('1G 5'F9' DDE(J9 A'FG ED2E ('D'A6'! (,EJ9 'DE9DHE'* 'D*J J91AG' JF81: G VINEY , Laresponsabilite , op .cit , .p.80 () /. 3GJ1 EF*51 E5/1 3'(B 542 /. E-EH/ ,E'D 'D/JF E5/1 3'(B 5447. () J. Ghestin .op .cit .p .340 ,No .597. () 9'E1 B'3E E5/1 3'(B 5110 /. 3GJ1 EF*51 E5/1 3'(B 571-72. () *(FI G0' 'D1#J CD EF 'DABG'! (H,JG H1JAD HGF1J E'2H '4'1 'DJGE /. E-EH/ ,E'D 'D/JF E5/1 3'(B 5447 'DG'E4 AJ -JF 'F GF'C '*,'G' '.1 J1I 61H1) 'D*3HJ) AJ G0' 'D'D*2'E (JF ,EJ9 'D('&9JF 3H'! C'FH' E*.55JF #E :J1 E*.55JF *(FI G0' 'D1#J AJ 'DABG 'DA1F3J E'2H H*'FC HEF 'DABG 'D91(J /. E-EH/ ,E'D 'D/JF E5/1 3'(B 5448 /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 599 '3*'0F' /. ,9A1 'DA6DJ 'D'D*2'E ('D'9D'E H'DF5J-) H'D*9'HF AJ 9B/ 'D(J9 H/H1G AJ -E'J) 'DE3*GDC 'DE,D) 'D-HDJ) 'D91'BJ) DDB'FHF CDJ) 'DB'FHF ,'E9) (:/'/ 91  201 5132. () ( EHDC 'D-E'J) 'D,F'&J) DDE3*GDC AJ 'D*41J9 'D,2'&1J 'DE,D) 'D,2'&1J) DD9DHE 'DB'FHFJ) ,27 2001 532 . () 9'E1 B'3E 'D-E'J) 'DB'FHFJ) DDE3*GDC '71H-) /C*H1'G ,'E9) (:/'/ 1998 510 J.Ghestin guaranties , op . cit ,p .269 Conformite.et () / . '39/ 0J'( E5/1 3'(B 5232. () JF81: /. E-EH/ ,E'D 'D/JF E5/1 3'(B 5448. () 9'E1 B'3E E5/1 3'(B 5180. () ( . EH'DC 'D-E'J) 'D,F'&J) DDE3*GDC AJ 'D*41J9 'D,2'&1J 'DE,D) 'D,2'&1J) DD9DHE ,27 2001 531. () GF'C 1#J JH39 EF EAGHE 'DE3*GDC (-J+ J4ED CD EF J7D( EF*H,' 'H ./E) 3H'! '*,G* FJ*G 'DI '3*./'EG AJ E,'D 4.5J 'H EGFJ D'F *9'ED 'DEGFJ .'1, *.55G J,9DG AJ E1C2 69A D'FG JCHF AJ -CE 'D,'GD DD'EH1 JF81 # . ( . EH'DC E5/1 3'(B 531. () HC0DC 3GJ1 EF*51 E5/1 3'(B 539 . J. Ghestin , Conformite et guaranties , op .cit , P.272. () /. '39/ 0J'( E5/1 3'(B 5235. () 9'E1 B'3E E5/1 3'(B 5109. () 'DB1'1 'D5'/1 AJ 8/1/1973 JF81 '3*'0F' /. ,9A1 'DA6DJ 'D'D*2'E ('D'9D'E H'DF5J-) H'D*9'HF AJ 9B/ 'D(J9 'DE,D) 'D-HDJ) 'D91'BJ) ,'E9) (:/'/ 'D9// 'D'HD 2001 5123. () 'DB1'1 'D5'/1 AJ 11/6/1980 H'DB1'1 'D5'/1 AJ 9/12/1975 JF81 /. ,9A1 'DA6DJ E5/1 3'(B 5134 HC0DC B1'1 ".1 (FA3 'DE9FI 5/1 AJ 11/10/1983 JF81 H .Roland et B . Starck et L. Boyer , Obligations , 2 .Contrat , Paris , 1993 , P.756,N.1796. () 'DB1'1 'D5'/1 AJ 4/5/1994 '4'1 'DJG /. ,9A1 'DA6DJ 'DE5/1 FA3G 5134. () *(FJ G0' 'D1#J 'DE*4// /. E-E/ 9DJ 9E1'F E5/1 3'(B 5236 237 /. F2JG 'DEG/J E5/1 3'(B 5148 149 /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B F 5106 107 ( . EH'DC E5/1 3'(B 538. . () JF81 AJ *A5JD 0DC /. 'FJ3 'D3J/ 97J) 'D6E'F'* 'DB'FHFJ) DFBD 'D*CFHDH,J' 'DI 'D/HD 'DF'EJ) H'DE41H9'* 'D*'(9) DG' /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) 1996 5518 HE'(9/G'. () /. E-E/ 9DJ 9E1'F E5/1 3'(B 5237. () DDE2J/ EF 'D*A5JD -HD B1'1'* 'DE-'CE AJ ,9D 'D'D*2'E (6E'F 'D3D'E) 'D*2'E' (F*J,) AJ (96 'D9BH/ H'D*2'E' (H3JD) AJ 9BH/ '.1I JF81 Multicodes Droitprive , dalldoz , Paris , 2002 , op cit ,.P .972 et S ., Art .1147 .G VINEY ,op .cit ,.p,69 ET s. () HC0DC /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 514 15. b.Starck et H .Roland et L .Boyer ,op .cit ,.P756. () JF81 /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 5109 E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B E5/1 3'(B 568 /. F2JG 'D5'/B 'DEG/J E5/1 3'(B 5149. () /. ,'(1 E-,H( 9DJ 6E'F 3D'E) 'DE3*GDC /'1 'DFG6) 'D91(J) 'DB'G1) (D' 3F) 7(9 5279. () JF81 P.485 ,.cit .P .79 , et J .Huet ,op ,.cit .G VINEY ,op == == HC0DC 'DABG'! GF1J E'2H 'HA13*'C E'DFAH 1E(J1* 1JAJD ,H1/J'F *H1FH '4'1 'DJGE /. ,'(1 E-,H( 9DJ E5/1 3'(B 5285 G'E4 (1) HJ$J/ G0' 'D1#J 'D/C*H1 ,'(1 E-,H( 9DJ FA3 'D5A-) HC0DC JF81 (-+ '3*'0F' /. ,9A1 'DA6DJ E5/1 3'(B 5132 /. -E/J 9(/ 'D1-EF E5/1 3'(B 5515. () 'D/C*H1 E-E/ 9(/ 'DB'/1 'D-', E5/1 3'(B 585 . () 'DB1'1 'D5'/1 AJ 23/4/1985 '4'1 'DJG '3*'0F' /. ,9A1 'DA6DJ E5/1 3'(B 5132. () '3*&F'A /HJG B1'1G' 'D5'/1 AJ 4/6/1954 JF81 /. E-E/ 9(/ 'DB'/1 'D-', E5/1 3'(B 577. () 'DB1'1 'D5'/1 AJ 11/10/1983 E4'1 'DJG 3'(B'. () /. F2JG 'D5'/B 'DEG/J E5/1 3'(B 5132 HE'(9/G' JF81 /. E-EH/ ,E'D 'D/JF E5/1 3'(B 5442. () 1#J 'DABJ) ,1H3 '4'1 'DJG /. F2JG 'D5'/B 'DEG/J E5/1 3'(B 5132 . HJF81 'DB1'1'* 'DB6'&J) '4'1 'DJG' (G0' 'D.5H5 5133 G'E4(112). () JF81 /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 5101. () 3'DE 1/J9'F E3$HDJ) 'DEF*, '71H-) /C*H1'G ,'E9) (:/'/ 1991 5138 'H'2 3DJE'F /2G JJ 'D'D*2'E ('D'/D'! ('DE9DHE'* 9F/ 'D*9'B/ '71H-) /C*H1'G ,'E9) (:/'/ CDJ) 'DB'FHF 2000 5209. () JF81 /. F2JG 'D5'/B 'DEG/J E5/1 3'(B 5145. () JF81 /. F2JG 'D5'/B 'DEG/J E5/1 3'(B 5133. () JF81 /. 3GJ1 EF*51 E5/1 3'(B 570 /. 'D3J/ E-E/ 'D3J/ 9E1'F -E'J) 'DE3*GDC '+F'! *CHJF 'D9B/ EF4#) 'DE9'1A 'D'3CF/1J) 1977 5169 /. F2JG 'D5'/B 'DEG/J E5/1 3'(B 5133 134 /. E-EH/ ,E'D 'D/JF E5/1 3'(B 5449 /. E-E/ '(1'GJE /3HBJ 'D,H'F( 'DB'FHFJ) AJ '/'1) 'DEA'H6'* H'(1'E 'D9BH/ 'D'/'1) 'D9'E) DD(-H+ E9G/ 'D'/'1) 'D9'E) 'DEEDC) 'D91(J) 'D39H/J) 1995 / 579 /. 5(1J -E/ .'71 'D'D*2'E B(D 'D*9'B/ (*B/JE 'DE9DHE'* E,D) 'D9DHE 'DB'FHFJ) ,'E9) (:/'/ 'DE,D/ 11 'D9// 1 5 72 HAJ 'DABG 'DA1F3J H et L . et J .Mazeaud et F ,Chbas ,op.cit p.319 () 'DB1'1 'D5'/1 AJ 4/6/1954 E4'1 'DJG 3'(B'. () JF81 /. 9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 5102 /. F2JG 'D5'/B 'DEG/J E5/1 3'(B 5146 /. 'F3 'D3J/ 97J) E5/1 3'(B 5565 /. E-EH/ ,E'D 'D/JF E5/1 3'(B 5442 /. E-E/ 4C1J 31H1 E5/1 3'(B 524 /. E-E/ 9(/ 'DB'/1 'D-', E5/1 3'(B 578 /. ,'(1 E-,H( 9DJ E5/1 3'(B 5267 /. 3'DE 1/J9'F 'D92'HJ E5/1 3'(B 5139 HAJ 'DABG 'DA1F3J JF81 : H.,L ,.et J .Mazeaud et F.Chabas .Op .cit ,P.319. G.VINEY ,op .cit .P ,79 .J .Ghestin , Conformite and Guaranties ,op .cit .P.269 PH.Brun , Obligation desecurite des vendeurs et fabricants , Recueil Dalloz ,1990 ,P.348. HC0DC 'DABG'! CH1FH E'DFAH E'2H H,H,D'1 H:J1GE '4'1 'DJGE /. F2JG 'D5'/B EG/J E5/1 3'(B 5146. () JB'(DG' 'DE'/) 148 /2E/FJ E51J 150 /2/ E/FJ 91'BJ. () 1#J CD EF /. E-EH/ ,E'D 'D/JF 2CJ E5/1 3'(B 5449 /.9DJ 3J/ -3F E5/1 3'(B 5105 HJB'(D 'DF5 'DE51J 'DE'/) 1134 /1 E/FJ A1F3J H'DE'/) 150/1 E/FJ 91'BJ . () JB'(DG' 'DE'/) 148 / 2 E/FJ E51J. () JB'(DG' 'DE'/) 148 / 1 E/FJ E51J. () *F5 'DAB1) 'D'HDI EF 'DE'/) 128 9DI 'FG "JD2E 'F JCHF E-D 'D'D*2'E E9JF' *9JJF' F'AJ' DD,G'D) 'DA'-4) 3H'! C'F *9JJFG ('D'4'1) 'DJG 'H 'DI EC'FG 'D.'5 'F C'F C'F EH,H/' 'H HB* 'D9B/ 'H (J'F 'D'H5'A 'DEEJ2) DG E9 0C1 EB/'1G 'F EF 'DEB/1'* 'H (F-H 0DC EE' *F*AJ (G 'D,G'D) 'DA'-4) HD' JC*AJ (0C1 'D,F3 9F 'DB/1 H'DH5A D'JH,/ AJ 'DB'FHF 'DE/FJ 'DE51J F5 EB'(D DG0' 'DF5. PAGE 10 PAGE 11 'D'D*2'E ('D%A6'! H3JD) DD'D*2'E (6E'F 'D3D'E)(*) /1'3) EB'1F)   :vxz| >@BDB D F H T#V#X#Z#r$t$v$x$%%%%'''d+f+h+j++,,ľĥĥĥ ZCJ^JZj0JaJ ^JU H*aJ ^J ZaJ ^JZCJaJ ^J CJaJ ^JZCJaJ^JZCJaJ ^JjZCJaJ ^JUZ0JaJ ^JZH*aJ ^JA @j N :$$$$Tl V $U$$ @j N :''''n+0,v,22=$>FFM`ODWZ^*e,eHeveggh¿}QR +; _z 0''''n+0,v,22=$>FFM`ODWZ^*e,eHevegghZhnn$$,,0,v,....000022f4h4j4l4555566669999<<<<=====$>?? ?"?DDDDdEfEhEjEFFFFFFIIIILLLLVOXOZO\OfRhRjRlRVVVVZZZZ^^^^ccZ5\aJ ^Jj0JaJ ^JUZ ZaJ ^J H*aJ ^JWccc,eHeveghZhfkhkjklkllllnnpppprrrrttttwwwwxxxxxx4|6|8|:|0246؇&@LNPR68:<Z ZCJ^JZCJaJ ^J ZaJ ^J H*aJ ^Jj0JaJ ^JUUhZhnnjqxx؇&@x$hʯ̯ίЯүȳNB ~{xuoliC j d%&'()* 4[ij 0 D)njqxx؇&@x$hʯ̯ίЯү$$< nprt$&(*$hbdfhtvxzʤ̤ΤФƧȧʧ̧tvxzүȳ>@BD "DFHJ "$ ZCJ^JZCJaJ ^JZj0JaJ ^JU H*aJ ^J ZaJ ^JUȳNB ">l<>@\b$$$&(B">l<rtvx@\XZ\^XZ\^ "$& ZCJ^JZCJaJ ^JZ ZaJ ^J H*aJ ^Jj0JaJ ^JUU ">l<>@\b`~&rt2@{skc[   t  J  z  N  ;EFG-+,"tZ\ ~x z ""~%%&&''//111222223333~4455>7@777r8t8~8899`9b999:::;<;<<(=*===>>`>b>AɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼɼjZ0JUZ0JZ CJaJ ^JaJ ^JZ5\aJ ^JZCJaJ ^Jj0JaJ ^JU H*aJ ^J ZaJ ^JJ`~&rt2@ 6!"$ & F6 h6>$ & F6 h6>$ & F6 h6$ & F$$@ 6!""\#*$$%%&''4)*+,8.//~wmcYOE@D    s  .  % ;  _   r  J  # m ""\#*$$%%&''4)*+,8.///@001123$p$A$ & Fedh$ & F$ & F$$ & F6 h6>//@001123|455<77|89^99:8;<&= >^>AB^>ABC@CGGJJ"K$KMM8N:NNN(O*OvOxOOO:P~B~D~NP"LNRTLN,.tvNRTjZ0JUZ`|t}}@~L"ނJޅPJP|4̕dLj   'ނJޅPJP|4̕dLNfh&`#$$A$$p|4ΕЕfhLNP\^bdfhjlxz~ 4<f,NX`û䯩 ZCJ^J ZCJ^J Z<CJ^J ZCJ^J ZCJ^J ZaJ ^JZCJ$aJ4^JZCJaJ,^J CJ aJ0^JZCJ H*aJ^JZCJ aJ0^JZ0J0JjZ0JUjZ0JUZ:hj 4 $d%d&d'd$$d%d&d'd$A$ & Fedh$&`#$0 00&P P ' (5!"#$%(2*2 1011'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D9'41)) 9// (24) 3F) (2005) [59-547] `p`bdz|~`bd468   jZUZ0JaJ^J ZaJ^JjZH*aJ ^JUjZUmHZ^J Z^J ZaJ ^JZ0JZ ZCJ^J ZCJ^J A $$A$ & Fedh =============================================== 'D'D*2'E ('D'A6'! 1413 1011 `p`bdz|~`bd468    jZUZ0JaJ^J ZaJ^JjZH*aJ ^JUjZUmHZ^J Z^J ZaJ ^JZ0JZ ZCJ^J ZCJ^J G $$A$ & Fedh 1047 9 1011 AhmadAhmad [&@&Normal$A$8@8 Heading 1 $$@&aJ^J8@8 Heading 2 $$@&aJ^J8@8 Heading 3 $$@&aJ ^J>@> Heading 4 $$@&5\aJ ^J<A@<Default Paragraph Font8&@8Footnote ReferenceH*2@2 Footnote Text^J, @,Footer 9r &)@!& Page Number*>@2*Title$aJ^J6B@B6 Body Text$ CJaJ^JLR@RLBody Text Indent 2 $ CJaJ ^J,@b,Header 9r k= #;}E5MaN I!"~$%5'b)[+Z-/3J4U6y7r89D:<=>r?ADC(DEsGHH9JJsLNAAABBBFwGxGyGzG{G|G=JMMPSUUUUUUVWW(^_bef"fill l7lmmmns t!t/tbt2wxz}ǁȁɁӁ1_:;IbmĊJZbčU blӐu^}ʕ˕AhΘ.zΚ?g,#s.x #~]GO!mXE)WXѲCEk*E~Ÿyrx'QؼJ}6ؾ۾5 85hN*v67&1235gtuvwy}(xxxxxxxxxxxxx8x8xM!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!8xd5d58xH:H:H:H:H:H:8xBBBBBBBBB8xMMMMMMMMMM8xWWWW8xffffffffffffffffffffff f f f fffff f f f f f f f f f f f f f f f f ff f ff f f f f f fff f f f f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ M,c<$Ano`n"3Pfmhh @/|UnknownAhmad-rh6 !!@ @\ ( pF l" 0jJ))? N 3 B S ?( TB c $DԔ|<K*,r$!+rg1s%,CIQW$IOY^IL &FN`dnvjqms  %  = ?  8 : ? C y ~  X Z h o I L [ a b h 57AI]ahpX]lpqupt!"%02mr=D! "WY`fJPt|cijqry+1CEVXHJmq|dfHNadeh039>IQ%'57quSVWZ(+,./1\abh !%&./1W Y !U!W!t!v!!!!!!!!!5"7"o"u"""""""""""######$$K$P$$$U%\%%%%%%%%%&&&&,&&&&&'')'0'D'G'H'O'u'x'''''''''H(P(((((((((() ))))1)3)e)g)s)v))))))))))))***k*s*******_+b+x++++++++9,<,P,U,,,,,,,A-I-f-j-------(.+.D.I.d.l..........."/'/]/d/e/l/u/~/////@0C0I0K000000000 11*1,1E1G1X1`1111111112282B2D2N2V2222293?3G3O33333'4)4*4,4Z4a4~444444444444 5 555(5/5k5r5555555X6Z6[6]6n6q6r6w6x6}6666666666667Z7a777777778"8)8L8S8|8888%9(9)9+9V9^999::::::#:+:P:W:~:::::::::::: ;;;;7;?;K;N;O;V;_;d;{;;;;;;;;< <<<H<M<_<f<<<<<<<<<<<<<<=+=-===>>.>3>J>X>>>>>(?*?a?d?w?z?????@@@@8@:@@@G@_@f@@@@@@@@@A!AxA{A|AAAAAAAABB,B4B]D]]]]]]]]] ^^)^,^;^A^e^g^u^}^^^^^^^^^^___5_7_8_?_a_e_f_k_r_x_________ ``````6`>`i`m```````a a"a$aya{aaaaaaa bbb b5b7bAbIbkbmbxbyb|bbbbbbbbbcccc ddddGdJdKdNdeee!e.e0eeef f#f%f&f+fHfPfffffffffffgg+g3gBgEgFgHggggggggggggghh'h.hJhRhSh[hahhhhhii\iaibifiiiiiiiiij jj"jkCkDkHkakhkll8l:lOlSl]lelxl{l|llll mm:m=mWm`mmmpmqmtm n"n,n4n8n?n@nBnZnannnnnnnoo#o+o1o6oVo[oso{o|oooooo.p6p?pDplpsp~pppppppppppq+q.q:q>qAqBqDq~qqqqqqqr-r2rorqrrrwrrrrrrrrrrr$s&s0s8s=sCsbshsssssssssss}ttttttttttttuu;u?uZu\uhuou}uuuuvv vv'v.v2v5vXv]v^vevvvvvvvvv3w5wWwYwcwkwpwuwwwwwwwww xx(x-x7x?xxxxxxxxxxxxxMyQyRyTyhyjy~yyyyyy4z8zzzzz {{{{{"{ ||0|2|O|R|n|p|||||||||}}}}'}/}0}8}}}}}}}}}~~,~1~L~T~~~)+SV[]%,t{:@_bw).16҂Ղ!'.6SZ'.BIdkltĈLj 07uyzMQryzmstzՏ܏8>MP pxǒ36FMʔє-2KPUcmvzŖƖʖΖӖՖ֖ޖߖ"*+./7;EGNOUftƙۙƜǜϜ*.ڝ#*&)*19@27_eؠ۠%,einpآߢ),289;<>OXu{Ĥ35bi{~ aeJO^efmJQT^_ijnrw̩ԩêǪ$+AHekī̫;AENRWX`|ޭT[hpӮ׮Ư˯̯ѯ~NVW]t|бӱ4DKN?DKOPVW\!%&+,15=+.7DRVW[cijlԷطHOR\qt dijoŹ˹̹ҹ%+KRǻʻ%ͼѼؼ 9<}Ǿʾ $%,-9¿ÿɿTXY]^entu{GOPXAGHQ[a^efklu '[bfntw 'D1'A/JF DD-BHB E,D/ (1/'D3F) 'D9'41)) 9// (24) -2J1'F (2005) ============= 1013 =BCIJPQXY`dhin<DEIJLMP]_dgoq|~6745wxyz}|~$ $d%d&d'd$A$ & Fedh !56QRhlsu'(OPwy ;=MNtvL!M!j!l!$$%%))^+_+]-^-000000112 2-2/2c5d5y5{566G:H:r:t:R>T>AAAABBBBBBFFvG}G?fg+,"#rs-.wx "#}~\]:FNO !)lmWXDE(XòʲѲBC+Ejk)*DHQ~ĸŸxy29r&'PQ׼J|~56ؾھ۾45~ 7845ghMPR/uv56745fgswxyz}Ahmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad-C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf6.asd5z1X {sDX /!QX VX !;n0'hhCJo(.hhCJo(.hhCJo(.hhCJo(.hho(./!QV{sD5z1!;n@`F^JaJDAF67%&()+-012345wxyz{|A@@,@@@`@@Ac@@2@V@\@~@@@A@@AA2A8AZ@@ 1413 d [&@&Normal$A$8@8 Heading 1 $$@&aJ^J8@8 Heading 2 $$@&aJ^J8@8 Heading 3 $$@&aJ ^J>@> Heading 4 $$@&5\aJ ^J<A@<Default Paragraph Font8&@8Footnote ReferenceH*2@2 Footnote Text^J, @,Footer 9r &)@!& Page Number*>@2*Title$aJ^J6B@B6 Body Text$ CJaJ^JLR@RLBody Text Indent 2 $ CJaJ ^J,@b,Header 9r k= #;}E5MaN I!"~$%5'b)[+Z-/3J4U6y7r89D:<=>r?ADC(DEsGHH9JJsLN@> Heading 4 $$@&5\aJ ^J<A@<Default Paragraph Font8&@8Footnote ReferenceH*2@2 Footnote Text^J, @,Footer 9r &)@!& Page Number*>@2*Title$aJ^J6B@B6 Body Text$ CJaJ^JLR@RLBody Text Indent 2 $ CJaJ ^J,@b,Header 9r k= #;}E5MaN I!"~$%5'b)[+Z-/3J4U6y7r89D:<=>r?ADC(DEsGHH9JJsLNAAABBBFwGxGyGzG{G|G=JMMPSUUUUUUVWW(^_bef"fill l7lmmmns t!t/tbt2wxz}ǁȁɁӁ1_:;IbmĊJZbčU blӐu^}ʕ˕AhΘ.zΚ?g,#s.x #~]GO!mXE)WXѲCEk*E~Ÿyrx'QؼJ}6ؾ۾5 85hN*v67&1235gtuv}(wwwwwwwwwwwww8w8wL!L!L!L!L!L!L!L!L!L!L!L!L!L!8wc5c58wG:G:G:G:G:G:8wBBBBBBBBB8wMMMMMMMMMM8wWWWW8w f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ M,c<$Ano`n"3Pfmhh @/|UnknownAhmad-rh6 !!@ @\ ( pF l" 0jJ))? N 3 B S ?( TB c $DԔ|<K*,r$!+rg1s%,CIQW$IOY^IL &FN`dnvjqms  %  = ?  8 : ? C y ~  X Z h o I L [ a b h 57AI]ahpX]lpqupt!"%02mr=D! "WY`fJPt|cijqry+1CEVXHJmq|dfHNadeh039>IQ%'57quSVWZ(+,./1\abh !%&./1W Y !U!W!t!v!!!!!!!!!5"7"o"u"""""""""""######$$K$P$$$U%\%%%%%%%%%&&&&,&&&&&'')'0'D'G'H'O'u'x'''''''''H(P(((((((((() ))))1)3)e)g)s)v))))))))))))***k*s*******_+b+x++++++++9,<,P,U,,,,,,,A-I-f-j-------(.+.D.I.d.l..........."/'/]/d/e/l/u/~/////@0C0I0K000000000 11*1,1E1G1X1`1111111112282B2D2N2V2222293?3G3O33333'4)4*4,4Z4a4~444444444444 5 555(5/5k5r5555555X6Z6[6]6n6q6r6w6x6}6666666666667Z7a777777778"8)8L8S8|8888%9(9)9+9V9^999::::::#:+:P:W:~:::::::::::: ;;;;7;?;K;N;O;V;_;d;{;;;;;;;;< <<<H<M<_<f<<<<<<<<<<<<<<=+=-===>>.>3>J>X>>>>>(?*?a?d?w?z?????@@@@8@:@@@G@_@f@@@@@@@@@A!AxA{A|AAAAAAAABB,B4B]D]]]]]]]]] ^^)^,^;^A^e^g^u^}^^^^^^^^^^___5_7_8_?_a_e_f_k_r_x_________ ``````6`>`i`m```````a a"a$aya{aaaaaaa bbb b5b7bAbIbkbmbxbyb|bbbbbbbbbcccc ddddGdJdKdNdeee!e.e0eeef f#f%f&f+fHfPfffffffffffgg+g3gBgEgFgHggggggggggggghh'h.hJhRhSh[hahhhhhii\iaibifiiiiiiiiij jj"jkCkDkHkakhkll8l:lOlSl]lelxl{l|llll mm:m=mWm`mmmpmqmtm n"n,n4n8n?n@nBnZnannnnnnnoo#o+o1o6oVo[oso{o|oooooo.p6p?pDplpsp~pppppppppppq+q.q:q>qAqBqDq~qqqqqqqr-r2rorqrrrwrrrrrrrrrrr$s&s0s8s=sCsbshsssssssssss}ttttttttttttuu;u?uZu\uhuou}uuuuvv vv'v.v2v5vXv]v^vevvvvvvvvv3w5wWwYwcwkwpwuwwwwwwwww xx(x-x7x?xxxxxxxxxxxxxMyQyRyTyhyjy~yyyyyy4z8zzzzz {{{{{"{ ||0|2|O|R|n|p|||||||||}}}}'}/}0}8}}}}}}}}}~~,~1~L~T~~~)+SV[]%,t{:@_bw).16҂Ղ!'.6SZ'.BIdkltĈLj 07uyzMQryzmstzՏ܏8>MP pxǒ36FMʔє-2KPUcmvzŖƖʖΖӖՖ֖ޖߖ"*+./7;EGNOUftƙۙƜǜϜ*.ڝ#*&)*19@27_eؠ۠%,einpآߢ),289;<>OXu{Ĥ35bi{~ aeJO^efmJQT^_ijnrw̩ԩêǪ$+AHekī̫;AENRWX`|ޭT[hpӮ׮Ư˯̯ѯ~NVW]t|бӱ4DKN?DKOPVW\!%&+,15=+.7DRVW[cijlԷطHOR\qt dijoŹ˹̹ҹ%+KRǻʻ%ͼѼؼ 9<}Ǿʾ $%,-9¿ÿɿTXY]^entu{GOPXAGHQ[a^efklu '[bfntw =BCIJPQXY`dhin<DEIJLMP]_dgoq|~6745wwyz} !56QRhlsu'(OPwy ;=MNtvL!M!j!l!$$%%))^+_+]-^-000000112 2-2/2c5d5y5{566G:H:r:t:R>T>AAAABBBBBBFFvG}G?fg+,"#rs-.wx "#}~\]:FNO !)lmWXDE(XòʲѲBC+Ejk)*DHQ~ĸŸxy29r&'PQ׼J|~56ؾھ۾45~ 7845ghMPR/uv56745fgswwyz} =============================================== 9B/ 'DE4H1) 3231 Ahmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad-C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf6.asd5z1X {sDX /!QX VX !;n0'hhCJo(.hhCJo(.hhCJo(.hhCJo(.hho(./!QV{sD5z1!;n@,AF67%&()+-012345wyz{|A@@,@@@`@@Ac@@2@V@\@~@@@A@@AA 2A8AZ@@ANA@bA@~A<@AAAAA@@@@@ @@@@ @ G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional Arabic; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHW @MCS Khaybar S_U normal.U @MCS Taybah S_U normal.K @Simplified ArabicE @Monotype Koufi#1hZrb|? !4dw.'D'D*2'E ('D'A6'! H3JD) DD'D*2'E (6E'F 'D3D'E) !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 1011 4dw.'D'D*2'E ('D'A6'! H3JD) DD'D*2'E (6E'F 'D3D'E)AhmadAhma1 2.2d5z56H:s:S>AAABBBFwGxGyGzG{G|G=JMMPSUUUUUUVWW(^_bef"fill l7lmmmns t!t/tbt2wxz}ǁȁɁӁ1_:;IbmĊJZbčU blӐu^}ʕ˕AhΘ.zΚ?g,#s.x #~]GO!mXE)WXѲCEk*E~Ÿyrx'QؼJ}6ؾ۾5 85hN*v67(3457ivwxy{(xxxxxxxxxxxxx8x8xM!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!8xd5d58xH:H:H:H:H:H:8xdbjbjȃ3F]r uwlyyyy8THly(fff$1yf@D"ffBBBBBBBBB8xMMMMMMMMMM8xWWWW8xffffffffffffffffffffff f f f fffff f f f f f f f f f f f f f f f f ff f ff f f f f f fff f f f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ M,c<$Ano`n"3Pfmhh @/|UnknownAhmad-rh6 !!@  @\ ( pF l" 0jJ))? N 3 B S ? ( TB c $DԔT N0n"2 # N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11T N0n"2 # N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11~<K*,r$!+rg1sNn"s]}"s%,CIQW$IOY^IL &FN`dnvjqms  %  = ?  8 : ? C y ~  X Z h o I L [ a b h 57AI]ahpX]lpqupt!"%02mr=D! "WY`fJPt|cijqry+1CEVXHJmq|dfHNadeh039>IQ%'57quSVWZ(+,./1\abh !%&./1W Y !U!W!t!v!!!!!!!!!5"7"o"u"""""""""""######$$K$P$$$U%\%%%%%%%%%&&&&,&&&&&'')'0'D'G'H'O'u'x'''''''''H(P(((((((((() ))))1)3)e)g)s)v))))))))))))***k*s*******_+b+x++++++++9,<,P,U,,,,,,,A-I-f-j-------(.+.D.I.d.l..........."/'/]/d/e/l/u/~/////@0C0I0K000000000 11*1,1E1G1X1`1111111112282B2D2N2V2222293?3G3O33333'4)4*4,4Z4a4~444444444444 5 555(5/5k5r5555555X6Z6[6]6n6q6r6w6x6}6666666666667Z7a777777778"8)8L8S8|8888%9(9)9+9V9^999::::::#:+:P:W:~:::::::::::: ;;;;7;?;K;N;O;V;_;d;{;;;;;;;;< <<<H<M<_<f<<<<<<<<<<<<<<=+=-===>>.>3>J>X>>>>>(?*?a?d?w?z?????@@@@8@:@@@G@_@f@@@@@@@@@A!AxA{A|AAAAAAAABB,B4B]D]]]]]]]]] ^^)^,^;^A^e^g^u^}^^^^^^^^^^___5_7_8_?_a_e_f_k_r_x_________ ``````6`>`i`m```````a a"a$aya{aaaaaaa bbb b5b7bAbIbkbmbxbyb|bbbbbbbbbcccc ddddGdJdKdNdeee!e.e0eeef f#f%f&f+fHfPfffffffffffgg+g3gBgEgFgHggggggggggggghh'h.hJhRhSh[hahhhhhii\iaibifiiiiiiiiij jj"jkCkDkHkakhkll8l:lOlSl]lelxl{l|llll mm:m=mWm`mmmpmqmtm n"n,n4n8n?n@nBnZnannnnnnnoo#o+o1o6oVo[oso{o|oooooo.p6p?pDplpsp~pppppppppppq+q.q:q>qAqBqDq~qqqqqqqr-r2rorqrrrwrrrrrrrrrrr$s&s0s8s=sCsbshsssssssssss}ttttttttttttuu;u?uZu\uhuou}uuuuvv vv'v.v2v5vXv]v^vevvvvvvvvv3w5wWwYwcwkwpwuwwwwwwwww xx(x-x7x?xxxxxxxxxxxxxMyQyRyTyhyjy~yyyyyy4z8zzzzz {{{{{"{ ||0|2|O|R|n|p|||||||||}}}}'}/}0}8}}}}}}}}}~~,~1~L~T~~~)+SV[]%,t{:@_bw).16҂Ղ!'.6SZ'.BIdkltĈLj 07uyzMQryzmstzՏ܏8>MP pxǒ36FMʔє-2KPUcmvzŖƖʖΖӖՖ֖ޖߖ"*+./ [&@&Normal$A$8@8 Heading 1 $$@&aJ^J8@8 Heading 2 $$@&aJ^J8@8 Heading 3 $$@&aJ ^J>@> Heading 4 $$@&5\aJ ^J<A@<Default Paragraph Font8&@8Footnote ReferenceH*2@2 Footnote Text^J, @,Footer 9r &)@!& Page Number*>@2*Title$aJ^J6B@B6 Body Text$ CJaJ^JLR@RLBody Text Indent 2 $ CJaJ ^J,@b,Header 9r j<~ ":|D4L`M H!"}$%4'a)Z+Y-/3I4T6x7q89C:<=>q?@CC'DErGHH8JJrLN;OfPPQR;S}S]TYZ[\#^`bZb egQiimKo:qer}s-uLv-wxEy|~aqr@@Se1 b ongSx .gdC(1 !7!!"2##$$%"&& 'M'((Y)))~**t+++*.[. 1B1124233BqBEq 5Qhijks'Owx ;MtL!j!$%)^+]-0000112-2c5y56G:r:R>AAABBBFvGwGxGyGzG{Gf+"r-w"}\FN lWD(VWвBDj)D}ĸxqw&P׼I|5׾ھ4~ 74gM)u56)*+-_lmnr(wwwwwwwwwwwww8w8wL!L!L!L!L!L!L!L!L!L!L!L!L!L!8wc5c58wG:G:G:G:G:G:8wBBBB7;EGNOUftƙۙƜǜϜ*.ڝ#*&)*19@27_eؠ۠%,einpآߢ),289;<>OXu{Ĥ35bi{~ aeJO^efmJQT^_ijnrw̩ԩêǪ$+AHekī̫;AENRWX`|ޭT[hpӮ׮Ư˯̯ѯ~NVW]t|бӱ4DKN?DKOPVW\!%&+,15=+.7DRVW[cijlԷطHOR\qt dijoŹ˹̹ҹ%+KRǻʻ%ͼѼؼ 9<}Ǿʾ $%,-9¿ÿɿTXY]^entu{GOPXAGHQ[a^efklu '[bfntw =BCIJPQXY`dhin<DEIJLMP]_dgoq|~6767yz{| !56QRhlsu'(OPwy ;=MNtvL!M!j!l!$$%%))^+_+]-^-000000112 2-2/2c5d5y5{566G:H:r:t:R>T>AAAABBBBBBFFvG}G?fg+,"#rs-.wx "#}~\]:FNO !)lmWXDE(XòʲѲBC+Ejk)*DHQ~ĸŸxy29r&'PQ׼J|~56ؾھ۾45~ 7845ghMPR/uv56767hiuyz{|Ahmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad-C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf6.asd5z1X {sDX /!QX VX !;n0'hhCJo(.hhCJo(.hhCJo(.hhCJo(.hho(./!QV{sD5z1!;n@`F^JaJtAF67'(*+-/234567yz{|}~A@@,@@@`@@Ac@@2@V@\@~@@@A@@AA2A8AZ@@ANA@bA@fAjA@~A @A<@AAAAA@@@ @@@A@@@ @ G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional Arabic; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHW @MCS Khaybar S_U normal.U @MCS Taybah S_U normal.K @Simplified ArabicE @Monotype Koufi#1hZrh|? !4dw.'D'D*2'E ('D'A6'! H3JD) DD'D*2'E (6E'F 'D3D'E)AhmadAhmad\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf6.asd5zQbjbjȃ3F]Z 7]Q_l1a1a1aEaoyoyoy8yTylEaP5{5{(]{]{]{iii$ 1aiˀ@ ^ii%``]{]{nz%%%if7`R]{1a]{EaEa````i%b%.ha"1a]{gz4*FEa*oyϸV Root Entry Fc*F2@1TableWordDocumentSummaryInformation(,3   !"#$%& [&@&Normal$A$8@8 Heading 1 $$@&aJ^J8@8 Heading 2 $$@&aJ^J8@8 Heading 3 $$@&aJ ^J>@> Heading 4 $$@&5\aJ ^J<A@<Default Paragraph Font8&@8Footnote ReferenceH*2@2 Footnote Text^J, @,Footer 9r &)@!& Page Number*>@2*Title$aJ^J6B@B6 Body Text$ CJaJ^JLR@RLBody Text Indent 2 $ CJaJ ^J,@b,Header 9r k= #;}E5MaN I!"~$%5'b)[+Z-/3J4U6y7r89D:<=>r?ADC(DEsGHH9JJsLNAAABBBFwGxGyGzG{G|G=JMMPSUUUUUUVWW(^_bef"fill l7lmmmns t!t/tbt2wxz}ǁȁɁӁ1_:;IbmĊJZbčU blӐu^}ʕ˕AhΘ.zΚ?g,#s.x #~   e !"#$%&'()/,-.r21q456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijlmn+stuwxyz{|}~]GO!mXE)WXѲCEk*E~Ÿyrx'QؼJ}6ؾ۾5 85hN*v67'234fstuvx|(xxxxxxxxxxxxx8x8xM!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!M!8xd5d58xH:H:H:H:H:H:8xBBBBBBBBB8xMMMMMMMMMM8xWWWW8xffff|87d@,c@vG|Z՜.+,D՜.+,h$ hp College of Law ?wU / Title 6> _PID_GUIDAN{C3A1C53A-ABEE-4F60-A95A-CB42918EC7F9}ffffffffffffffffff f f f fffff f f f f f f f f f f f f f f f f ff f ff f f f f f fff f f f f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@ M,c<$Ano`n"3Pfmhh @/|UnknownAhmad-rh6 !!@  @\ ( pF l" 0jJ))? N 3 B S ?.( TB c $DԔT N0n"2 # N2 3 jJ 02`B B c $DjJ 1n"1`B B c $DjJ N11{<K*,r$!+rg1sNn"s%,CIQW$IOY^IL &FN`dnvjqms  %  = ?  8 : ? C y ~  X Z h o I L [ a b h 57AI]ahpX]lpqupt!"%02mr=D! "WY`fJPt|cijqry+1CEVXHJmq|dfHNadeh039>IQ%'57quSVWZ(+,./1\abh !%&./1W Y !U!W!t!v!!!!!!!!!5"7"o"u"""""""""""######$$K$P$$$U%\%%%%%%%%%&&&&,&&&&&'')'0'D'G'H'O'u'x'''''''''H(P(((((((((() ))))1)3)e)g)s)v))))))))))))***k*s*******_+b+x++++++++9,<,P,U,,,,,,,A-I-f-j-------(.+.D.I.d.l..........."/'/]/d/e/l/u/~/////@0C0I0K000000000 11*1,1E1G1X1`1111111112282B2D2N2V2222293?3G3O33333'4)4*4,4Z4a4~444444444444 5 555(5/5k5r5555555X6Z6[6]6n6q6r6w6x6}6666666666667Z7a777777778"8)8L8S8|8888%9(9)9+9V9^999::::::#:+:P:W:~:::::::::::: ;;;;7;?;K;N;O;V;_;d;{;;;;;;;;< <<<H<M<_<f<<<<<<<<<<<<<<=+=-===>>.>3>J>X>>>>>(?*?a?d?w?z?????@@@@8@:@@@G@_@f@@@@@@@@@A!AxA{A|AAAAAAAABB,B4B 7 9 > B x }  W Y g n H K Z ` a g 46@H\`goW\koptos !$/1lq~<C !VX_eIOs{bhipqx*0BDUWGIlp{~ceGM`cdg/28=HP$&46ptRUVY'*+-.0[`ag $%-.0V X ;!=!T!V!s!u!!!!!!!!!4"6"n"t"""""""""""######$$J$O$$$T%[%%%%%%%%% &&%&+&&&&&''('/'C'F'G'N't'w'''''''''G(O((((((((((())))0)2)d)f)r)u))))))))))))***j*r*******^+a+w++++++++8,;,O,T,,,,,,,@-H-e-i-------'.*.C.H.c.k...........!/&/\/c/d/k/t/}/////?0B0H0J000000000 11)1+1D1F1W1_1111111111272A2C2M2U2222283>3F3N33333&4(4)4+4Y4`4}4444444444445 5 55'5.5j5q5555555W6Y6Z6\6m6p6q6v6w6|6666666666667Y7`777777778!8(8K8R8{8888$9'9(9*9U9]999::::::":*:O:V:}:::::::::::: ;;;;6;>;J;M;N;U;^;c;z;;;;;;;;<<<<G<L<^<e<<<<<<<<<<<<<<=*=,===>>->2>I>W>>>>>'?)?`?c?v?y?????@@@@7@9@?@F@^@e@@@@@@@@@A AwAzA{AAAAAAAABB+B3B;BBBCBJBBBBBBBCCCCFCHCVC^CgCmCCCCCDD`DhDDDDD;EBEgElEEEEEFFZF_FfFiFFFFFFFFGGGG G&G*G|GGGGGGGGGGGGH H!I#I7I:I|IIIIIIIIIIIIIIIIRARRRRRSS$S,S4S:SBSGSHSLSMSUS\S^SSSSSSST TT#TMTSTgTkTlToTTTTTTTTTTTTTTUQUYUUUUU V#V6V>VsVxVVVVVVVVVVVW!W(W/W0W7W9W;WYW[WiWqWWWWW X XXXBXEXNXTXXXZXhXpXY YYY#Y+YRYVYYYYYYYZ Z?ZAZdZkZZZ[ [:[<[L[O[[[[[[[[[[[w\\\\\\\\\\\\\\]]]"]%]']=]C]]]]]]]]]^ ^(^+^:^@^d^f^t^|^^^^^^^^^^_ __4_6_7_>_`_d_e_j_q_w_________ ` `````5`=`h`l```````a a!a#axazaaaaaaabbbb4b6b@bHbjblbwbxb{bbbbbbbbbcccc ddddFdIdJdMdeee e-e/eeef f"f$f%f*fGfOfffffffffffgg*g2gAgDgEgGggggggggggggghh&h-hIhQhRhZh`hghhhii[i`iaieiiiiiiiiijjj!j;j?j@jEj^jfjtj{jjjjjjjjjjj*k2k=kBkCkGk`kgkll7l9lNlRl\ldlwlzl{llll mm9mn?nAnYn`nnnnnnnoo"o*o0o5oUoZorozo{oooooo-p5p>pCpkprp}pppppppppppq*q-q9q=q@qAqCq}qqqqqqqr,r1rnrprqrvrrrrrrrrrrr#s%s/s7suYu[ugunu|uuuuvv vv&v-v1v4vWv\v]vdvvvvvvvvv2w4wVwXwbwjwowtwwwwwwwww xx'x,x6x>xxxxxxxxxxxxxLyPyQySygyiy}yyyyyy3z7zzzzz {{{{{!{ | |/|1|N|Q|m|o|||||||||}}}}&}.}/}7}}}}}}}}}~~+~0~K~S~~~(*RUZ\$+sz9?^av~(-05тԂ &-5RY&-AHcjksÈƈ /6txyLPqxylrsyԏۏ7=LO owƒ25ELɔД,1JOTbluy~ĖŖɖ͖ҖԖՖݖޖ !)*-.6:DFMNTesřڙŜƜΜ)-ٝ")%()08?16^dנڠ$+dhmoעޢ(+178:;=NWtzä24ahz} `dIN]del IPS]^himqv˩өªƪ#*@Gdjë˫:@DMQVW_{ݭSZgoҮ֮ůʯ˯Я}MUV\s{ϱұ3CJM>CJNOUV[ $%*+04<*-6CQUVZbhikӷ׷GNQ[ps chinĹʹ˹ѹ$*JQƻɻ$̼м׼ 8;|ƾɾ #$+,8¿ȿSWX\]dmstz FNOW@FGPZ`]dejkt&Zaemsv <ABHIOPWX_cghm;CDHIKLO\^cfnp{}56,-or 45PQgkrt&'NOvx :<LMsuK!L!i!k!$$%%))]+^+\-]-0000001122,2.2b5c5x5z566F:G:q:s:Q>S>AAAABBBBBBFFuG|G;Jefߛ*+!"qr,-vw!"|}[\9EߩMN (klVWCD'W²ɲвAB*Dij()CGP}øĸwx18q%&OPּI{}45׾پھ34}~ 6734fgLOQ.tu456,-^_korAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad-C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf6.asd5z1X {sDX /!QX VX !;n0'hhCJo(.hhCJo(.hhCJo(.hhCJo(.hho(./!QV{sD5z1!;n@FAF56 !#%()*+,-opq@@,@@@`@@Ac@@2@V@\@~@@@A@@AAd@@ANA@bA@~A<@AAAAA@@@@@@@ @ G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional Arabic; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHW @MCS Khaybar S_U normal.U @MCS Taybah S_U normal.K @Simplified ArabicE @Monotype Koufi#1hZr_|? !4duILPLcLhLrLvLyL~LLLLLLLLLL+M2MsMxMMMMMMMMMMM0N2NsNvNNNNNOOOOOOPPPPPPPPPPQQQQQQQQ RR?RBRRRRR SS%S-S5S;SCSHSISMSNSVS]S_SSSSSSST TT$TNTTThTlTmTpTTTTTTTTTTTTTTURUZUUUUU!V$V7V?VtVyVVVVVVVVVVVW"W)W0W1W8W:W]D]]]]]]]]] ^^)^,^;^A^e^g^u^}^^^^^^^^^^___5_7_8_?_a_e_f_k_r_x_________ ``````6`>`i`m```````a a"a$aya{aaaaaaa bbb b5b7bAbIbkbmbxbyb|bbbbbbbbbcccc ddddGdJdKdNdeee!e.e0eeef f#f%f&f+fHfPfffffffffffgg+g3gBgEgFgHggggggggggggghh'h.hJhRhSh[hahhhhhii\iaibifiiiiiiiiij jj"jkCkDkHkakhkll8l:lOlSl]lelxl{l|llll mm:m=mWm`mmmpmqmtm n"n,n4n8n?n@nBnZnannnnnnnoo#o+o1o6oVo[oso{o|oooooo.p6p?pDplpsp~pppppppppppq+q.q:q>qAqBqDq~qqqqqqqr-r2rorqrrrwrrrrrrrrrrr$s&s0s8s=sCsbshsssssssssss}ttttttttttttuu;u?uZu\uhuou}uuuuvv vv'v.v2v5vXv]v^vevvvvvvvvv3w5wWwYwcwkwpwuwwwwwwwww xx(x-x7x?xxxxxxxxxxxxxMyQyRyTyhyjy~yyyyyy4z8zzzzz {{{{{"{ ||0|2|O|R|n|p|||||||||}}}}'}/}0}8}}}}}}}}}~~,~1~L~T~~~)+SV[]%,t{:@_bw).16҂Ղ!'.6SZ'.BIdkltĈLj 07uyzMQryzmstzՏ܏8>MP pxǒ36FMʔє-2KPUcmvzŖƖʖΖӖՖ֖ޖߖ"*+./7;EGNOUftƙۙƜǜϜ*.ڝ#*&)*19@27_eؠ۠%,einpآߢ),289;<>OXu{Ĥ35bi{~ aeJO^efmJQT^_ijnrw̩ԩêǪ$+AHekī̫;AENRWX`|ޭT[hpӮ׮Ư˯̯ѯ~NVW]t|бӱ4DKN?DKOPVW\!%&+,15=+.7DRVW[cijlԷطHOR\qt dijoŹ˹̹ҹ%+KRǻʻ%ͼѼؼ 9<}Ǿʾ $%,-9¿ÿɿTXY]^entu{GOPXAGHQ[a^efklu '[bfntw =BCIJPQXY`dhin<DEIJLMP]_dgoq|~6734vwxy| !56QRhlsu'(OPwy ;=MNtvL!M!j!l!$$%%))^+_+]-^-000000112 2-2/2c5d5y5{566G:H:r:t:R>T>AAAABBBBBBFFvG}G?fg+,"#rs-.wx "#}~\]:FNO !)lmWXDE(XòʲѲBC+Ejk)*DHQ~ĸŸxy29r&'PQ׼J|~56ؾھ۾45~ 7845ghMPR/uv56734efrvwxy|Ahmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad#C:\My Documents\Rafedeen24\Raf6.docAhmad-C:\WINDOWS\TEMP\AutoRecovery save of Raf6.asd5z1X {sDX /!QX VX !;n0'hhCJo(.hhCJo(.hhCJo(.hhCJo(.hho(./!QV{sD5z1!;n@`F^JaJ8AF67&')*,.1234vwxyz{A@@,@@@`@@Ac@@2@V@\@~@@@A@@AA2A8AZ@@ANA@bA@fA@~A<@AAAAA@@@ @A@@@ @ G:Times New Roman5Symbol3& :ArialM @Traditional Arabic; @Akhbar MTG @MCS ARAFAT HIGHW @MCS Khaybar S_U normal.U @MCS Taybah S_U normal.K @Simplified ArabicE @Monotype Koufi#1hZrg|? !4dw.'D'D*2'E ('D'A6'! H3JD) DD'D*2'E (6E'F 'D3D'E)AhmadAhmad$$$&`#$$pQbjbjȃ3F] :l.BBB8zTl.-p!!(0!0!0!%%%mmmmmmm$rtmH%%@T%@%%m>h0!0!n >h>h>h%Z7R0!0!m..%m>hb>hkGmh"m0!: 4X.B\P mRoot Entry FcX.@1TableZWordDocument'SummaryInformation(3   !"#$%&(,/0   e !"#$%&'()/21q456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijlmnvDocumentSummaryInformation8 CompObjj0Tableu FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89qZOh+'0 $ @ L X dpx/ 0AhmadhmaANormalAhmadl103Microsoft Word 8.0@o@|87d@,c@vG|Z՜.+,D՜.+,h$ hp College of Law ?wU / Title 6> _PID_GUIDAN{C3A1C53A-ABEE-4F60-A95A-CB42918EC7F9}E'* 'DE*9DB) ('D3D9) HE' J-J7 ('3*9E'DG' EF E.'71() HD0DC J,( (-+ E6EHF G0' 'D'D*2'E HF7'BG H'D'3'3 'D0J JBHE 9DJG. A'DG/A EF 'D'D*2'E ('D'A6'! GH *(5J1 'DE4*1J H'DE3*GCD (.5'&5 'DE(J9 H(71JB) '3*9E'D 'DEF*H, H'D'-*J'7'*0p FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89qZOh+'0 $ @ L X dpx/ 0AhmadhmaANormalAhmadl104Microsoft Word 8.0@o@0*